A- A+

АКТУАЛНО


1
"Движи се и победи"
2
България за Украйна
3
„Тютюнът замърсява…” награждаване на победителите
4
"Световен ден без тютюнопушене"
5
Ползите от ваксинитеИнициативи за здраве

29  юни  –  ден за безопасност на движение по пътищата (24.06.2022)

26 юни – международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества (24.06.2022)

Лято е! Да запазим живота на пътя! (24.06.2022)

„Да се радваме на лятото с мисъл на здравето“
(23.06.2022)

Клуб на здравето (13.06.2022)

Областен конкурс за изработване на разделител за книга - Награждаване на победителите (09.06.2022)

"Клиника на открито" в рамките на пролетна кампания "Движи се и победи" - трети етап
(06.06.2022)

Пролетна кампания "Движи се и победи" - трети етап(06.06.2022)

Тютюнопушенето и децата
(03.06.2022)

Областен конкурс за изработване на разделител за книга
(03.06.2022)

"Аз зная и внимавам на пътя"(18.05.2022)Здравен контрол

Информация за плувните басейни на територията на област Велико Търново (07.06.2022)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо тримесечие на 2022 година (05.04.2022)


Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област по месеци (06.06.2022)

Имунизационна кампания


Кампания на Министерството на здравеопазването за ползите от ваксините и ваксинацията срещу
COVID-19
ВАКСИНАЦИОННИ СХЕМИ при ваксините срещу COVID-19
(24.06.2022)

Заповед №РД-01-270/22.06.2022 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19
(23.06.2022)

УКАЗАНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ВАКСИНИРАНИ срещу COVID-19 в чужбина
(20.05.2022)

За справки и допълнителна информация - тел.: 0877045078. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 18ººчаса. (10.03.2021)

Кратки характеристики на ваксините срещу COVID-19 (27.05.2022)

Ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19 (26.05.2022)

На вниманието на ОПЛ и Имунизационните кабинети
(15.03.2022)

На вниманието на Общопрактикуващите лекари - Логистични пунктове и график за получаване на ваксини срещу COVID-19
(18.05.2021)

Актуално за COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново БД (28.06.2022)

От 1 май 2022 г. ОТПАДАТ ограниченията за влизане в България
(29.04.2022)

Заповеди на Министерство на здравеопазването
(23.06.2022)

Дългосрочни последици за здравето след COVID-19 (27.04.2022)

Често задавани въпроси и отговори (23.06.2022)

България за Украйна

           -
Інформація для громадян України

ПРЕПОРЪКИ относно получаването на данни за поставени ваксинации на лица, които са вътрешни преселници за Украйна или на лицата, които са заминали в чужбина във връзка с Руската въоръжена агресия срещу Украйна

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо отримання даних вакцинального статусу особи, яка є внутрішньо переміщеною особою в Україні, або яка виїхала за кордон, у зв’язку з російською збройною агресією проти України
Eпидемична обстановка

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести
във Великотърновска област
(20.06.2022)


Ваксинопрофилактика на сезонния грип (24.11.2021)


На вниманието на ПИМП, СИМП и аптеките

Следдипломно обучение и места за специализанти. (02.02.2022)


Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020 г., Ви предоставяме следните пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта.
(15.01.2021)


Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На вниманието на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на инвалидна пенсия(26.10.2020)

На 15 октомври стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД (15.10.2020)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:
- на общопрактикуващ/дентален лекар;

- на лекар от ЛКК;
- на ТЕЛК.
(15.10.2020)Други

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Компютърни консумативи и извършване на услуги – поддръжка и ремонт на компоненти за компютърна техника през 2022 г." (03.06.2022)


РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/614-374 или 0877045081.
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº
часа.
Не е необходима заверка в РКМЕ на издадените след
1 ноември 2020 г. експертни решения на
ТЕЛК.

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/620-161 или 0878992796
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Център за административно обслужване:

8³º - 17ºº

062/614-331 или 0877049086
Приемат се обаждания
от понеделник до петък,
от 8³º - 17ºº
часа.


В случай, че в ЦАО има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа след края на работното време.

Карта

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Приемно време:
понеделник до петък
от  
9ºº - 12³º часа 
от 13ºº - 15³º часа.


 062/614-342,
062/614-358 и 062/614-305

Кабинет за консултиране и отказване от тютюнопушене:

Приемно време:
понеделник, сряда и петък
от  
15ºº - 17ºº часа.

 062/614-351

Имунизационен кабинет: 

Приемно време: понеделник, вторник и петък
Преди обяд 9ºº - 12³º
След обяд 13ºº - 16³º

062/614350; 0879230640

Кабинетите за имунизация срещу COVID-19 са с друго работно време. Виж Тук.

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ