A- A+

АКТУАЛНО


1
Контрол по спазване на противоепидемичните мерки
2
Заповеди на МЗ
3
Ваксиниране на деца срещу COVID-19
4
"Зелени коридори"
5
Ваксинирах се


Ваксинирах се
 

Имунизационна кампания

ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ
(25.01.2022)

Нов цифров COVID сертификат на ЕС за поставена бустерна доза срещу COVID-19 (16.12.2021)

Временни имунизационни пунктове
(16.12.2021)


Желание за ваксиниране може да се заяви чрез интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“ достъпна на https://www.his.bg/bg/reservation


За справки и допълнителна информация - тел.: 0877045078. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 18ººчаса. (10.03.2021)

Актуализирани листовки и кратки характеристики на ваксините (24.01.2022)

На вниманието на Общопрактикуващите лекари - Логистични пунктове и график за получаване на ваксини срещу COVID-19 (18.05.2021)

Въпроси за COVID-19

Въпроси по отношение на COVID-19 може да задавате на следните телефони: 062 614331; 062 614351; 0877049086. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.
Въпроси може да задавате и на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg или директно от тук
Задайте въпрос

Сигнали и жалби може да подавате на горните телефони и на упоменатия електронен адрес.

Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.


Често задавани въпроси и отговори (11.01.2022)

Актуално за COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново БД (26.01.2022)

Проверки по спазване на противоепидемичните мерки (20.01.2022)

Заповеди на Министерство на здравеопазването (20.01.2022)

Министерство на здравеопазването публикува Интерактивен справочник за лечение COVID-19 и приложенията към него. (13.08.2021)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19
(14.05.2020)

Eпидемична обстановка

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област (17.01.2022)

Ваксинопрофилактика на сезонния грип (24.11.2021)


На вниманието на ПИМП, СИМП и аптеките

Места за специализанти. (14.10.2021)


Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020 г., Ви предоставяме следните пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта.
(15.01.2021)

Инициативи за здраве

18 ноември 2021 – международен ден без тютюнопушене (17.11.2021)

Световен ден за борба с остеопорозата. (20.10.2021)

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2021 г. (21.09.2021)
Здравен контрол

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвърто тримесечие на 2021 година (13.01.2022)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за месец септември
(13.10.2021)

7-ми ноември - Европейски ден на радона 2021 г. (05.11.2021)

Кариери

Резултати от конкурс за длъжността „Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” (17.01.2022)

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен инспектор“, в дирекция „Надзор на заразните болести”
(30.12.2021)

Резултат от конкурс за длъжността „Главен инспектор“, в дирекция „Надзор на заразните болести”
(19.12.2021)


Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На вниманието на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на инвалидна пенсия(26.10.2020)

На 15 октомври стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД (15.10.2020)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:
- на общопрактикуващ/дентален лекар;

- на лекар от ЛКК;
- на ТЕЛК.
(15.10.2020)Други

Съобщение относно писмо вх. № 24-41/04.11.2021 г. до г-жа Цвета Галунова" (17.12.2021)

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Доставка на лек автомобил" (19.11.2021)


РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/614-374 или 0877045081.
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº
часа.
Не е необходима заверка в РКМЕ на издадените след
1 ноември 2020 г. експертни решения на
ТЕЛК.

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/620-161 или 0878992796
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Център за административно обслужване:

8³º - 17ºº

062/614-331 или 0877049086
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 17ºº
часа.


В случай, че в ЦАО има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа след края на работното време.

Карта

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Кабинетът временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.

Имунизационен кабинет: 

Приемно време: понеделник, вторник и петък
Преди обяд 9ºº - 12³º
След обяд 13ºº - 16³º

062/614350; 0879230640

Кабинетите за имунизация срещу COVID-19 са с друго работно време. Виж Тук.

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ