A- A+

Анкета за качеството на административното обслужване

        

          1. Досега използвали ли сте услугите на РЗИ - Велико Търново:

          2. Ако "да" колко пъти за последното тримесечие:
          3. Какъв вид административна услуга ползвахте:
         
          4. Лесно ли намерихте информацията за административната услуга, която Ви интересува:

         

          5. Ако "да" откъде:

          страница

          6. Лесно ли намерихте стаята/гишето, на което да Ви обслужат:

         

          7. Изпълняват ли се според Вас административните дейности и услуги в срок:

         

          8. Какво беше отношението на служителите към Вас:

          9. За колко време бяхте обслужени:

         

          10. Смятате ли, че получихте в законовите срокове необходимите документи:

         

          11. Каква е Вашата обща оценка за качеството на административното обслужване:

         

          12. Предприемани ли са към Вас корупционни действия от служители на РЗИ - Велико Търново:

         

          13. Какви препоръки имате за подобряване на качеството на административното обслужване: