A- A+

 

През месец декември 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 212 проверки в обекти с обществено предназначение, 130 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 7 предписания и 3 акта.
         През месец декември са извършени 49 проверки, разпоредени с 3 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 1 брой химически продукт, 3 броя козметични продукти, 5 броя дрехи, текстилни и модни артикули и 1 брой кухненски аксесоар и 1 брой игла за татуировки за еднократна употреба с дръжка.
         Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за: промишлени стоки, козметични продукти и ателиета за татуировки.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         Съставени са 3 акта, от които 2 на физическо лице и 1 на юридическо лице за неспазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.
         През месец ноември са изследвани води от 5 населени места. Установено е отклонение по показателя нитрати (62,13 mg/l) в с. Червена.
         Към 31.12.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 6 села:
         - община Елена: с. Попска;
         - община Павликени: с. Недан, Д. Липница;
         - община Полски Тръмбеш: с. Страхилово, с. Вързулица;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец ноември 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 455 проверки в обекти с обществено предназначение, 199 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 6 предписания и 1 заповед.
         През месец ноември са извършени 28 проверки, разпоредени с 3 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 6 химически продукта, 1 козметичен продукт, 3 вида бижута и 3 за дрехи, текстилни и модни артикули.
         Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им –магазини за: промишлени стоки, козметични продукти и ателиета за татуировки.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         През месец ноември са изследвани води от 16 населени места. Отклонения са установени по показателя нитрати, както следва:
         - с. Балканци (73,54 mg/l);
         - с. Виноград (61,68 mg/l);
         - с. Лозен (61,18 mg/l);
         - с. Патреш (54,56 mg/l);
         - с. Обединение (62,43 mg/l);
         - с. Орловец (61,11 mg/l);
         - с. Каранци (131,4 mg/l).
         Към 30.11.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 7 села:
         - община Елена: с. Попска;
         - община Павликени: с. Недан, Д. Липница;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец октомври 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 492 проверки в обекти с обществено предназначение, 210 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 5 предписания и 1 заповед.
         През месец октомври са извършени 39 проверки, разпоредени с 3 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 2 химически продукта, 4 козметични продукта, 4 бижута и 2 вида мъжки обувки.
         Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – магазини за промишлени стоки, козметични продукти, цигари и алкохол.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         През месец октомври са изследвани води от 43 населени места. Отклонения са установени по показателя нитрати, както следва:
         - с. Г. Н. село (87,68 mg/l);
         - с. Г. Липница (62,66 mg/l);
         - с. Иванча (64,84 mg/l);
         - с. Страхилово (67,94 mg/l;
         - с. Г. Сеновец (64,16 mg/l);
         - „Ловико Лозари” АД, гр. Сухиндол (64,16 mg/l).
         Към 31.10.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 7 села:
         - община Елена: с. Попска;
         - община Павликени: с. Недан, с. Д. Липница;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец септември 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 424 проверки в обекти с обществено предназначение, 211 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 11 предписания.
         През месец септември са извършени 60 проверки, разпоредени с 4 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 6 броя химически продукта, 6 броя козметични продукти, 2 артикула за деца и детско оборудване и 1 артикул облекло, текстилни изделия и модни артикули. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – магазини за промишлени стоки, детски стоки, цигари и алкохол, в магазини и щандове за козметични продукти, ателиета за тауировки и книжарници.
При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         През месец септември са изследвани води от 23 населени места. Отклонения са установени съответно по показателите:
         - нитрати – с. Стрелец (60,7 mg/l); с. Червена (61,68 mg/l).
         - колиформи – „Биляна” ЕООД, с. Б. Сливово (22/100).
         Към 30.09.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 8 села:
         - община Велико Търново: с. Никюп;
         - община Елена: с. Попска;
         - община Павликени: с. Недан, Д. Липница;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец август 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 267 проверки в обекти с обществено предназначение, 145 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 2 предписания, 1 заповед и 1 акт.
         През месец август са извършени 57 проверки, разпоредени с 3 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 11 броя козметични продукти.
         Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини и щандове за козметични продукти.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         Съставен е един акт на юридическо лице за пускане на пазара на детергенти, предназначени за професионална употреба, неотговарящи на изискванията на ЗЗВВХВС.
         През месец август са изследвани води от 24 населени места. Отклонения са установени по показателя нитрати, както следва:
         - с. Шивачево – 60,8 mg/l;
         - с. Вишовград – 71,48 mg/l;
         - с. Лозен – 71,66 mg/l.
         Към 31.08.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 8 села:
         - община Велико Търново: с. Никюп;
         - община Елена: с. Попска;
         - община Павликени: с. Недан, Д. Липница;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец юли 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 487 проверки в обекти с обществено предназначение, 226 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 12 предписания и 6 заповеди.
         През месец юли са извършени 70 проверки, разпоредени с 6 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 11 броя козметични продукти, 8 броя химически продукта, 1 брой кухненски аксесоари и 1 брой облекло, текстилни изделия и модни алтикули.
         Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки и козметични продукти, фризьорски салони и ателиета за татуировки.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         През месец юли са изследвани води от 41 населени места. Отклонения са установени по показателя нитрати, както следва:
         - с. Горско Н. село – 90,04 mg/l;
         - с. Г. Липница – 61,98 mg/l;
         - с. Камен – 52,58 mg/l;
         - с. Каранци – 169,08 mg/l;
         - „Домат” АД, с. Джулюница – 70,48 mg/l;
         - „Болкан Фроузен Фуудс” ООД – 79,18 mg/l.
         Към 31.07.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 7 села:
         - община Елена: с. Попска;
         - община Павликени: с. Недан, Д. Липница;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец юни 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 446 проверки в обекти с обществено предназначение, 215 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 45 предписания.
        
През месец юни са извършени 47 проверки, разпоредени с 3 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 18 броя козметични продукта, 4 броя химически продукта, 3 броя лични аксесоари, 1 артикул облекло, текстилни изделия и модни артикули и 1 брой спортно оборудване.
         Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки и козметични продукти, фризьорски салони и студио за татуировки. При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         През месец юни са изследвани води от 27 населени места. Отклонения са установени по показателя нитрати, както следва:
         - с. Никюп – 79,18 mg/l;
         - с. Патреш – 59,32 mg/l;
         - с. Иванча – 70,78 mg/l.
         Към 30.06.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 7 села:
         - община Елена: с. Попска;
         - община Павликени: с. Недан, Д. Липница;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец май 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 666 проверки в обекти с обществено предназначение, 317 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 39 предписания.
         През месец май са извършени 70 проверки, разпоредени с 4 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 27 козметични продукта, 9 химически продукта, 2 вида играчки, 2 броя бижута, 2 броя облекло, текстилни изделия и модни артикули и 1 брой канцеларски материали.
         Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, велосипеди, бижута и козметични продукти. При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         През месец май са изследвани води от 50 населени места. Отклонения са установени съответно по показателите:
         нитрати – с. Червена (77,6 mg/l); „Зорница-Комерс” ООД, с. Кесарево (54,08 mg/l).
         Към 31.05.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 8 села:
         - община Елена: с. Попска;
         - община Павликени: с. Недан, Д. Липница;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица, с. Иванча;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец април 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 462 проверки в обекти с обществено предназначение, 219 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 15 предписания.
         През месец април са извършени 22 проверки, разпоредени с писмо на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 2 броя химически продукта, 4 вида играчки, 2 броя аксесоари, 1 изделие за грижа за детето и детско оборудване, 1 брой оборудване за хоби/спорт, 5 броя дрехи, текстилни изделия и модни артикули, 4 броя бижута, 4 броя канцеларски материали и 1 брой кухненски/готварски аксесоари.
         Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки и за бижута, книжарници.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         През месец април са изследвани води от 45 населени места. Отклонения са установени съответно по показателите:
         нитрати – с. Д. Липница (55,94 mg/l); с. Обединение (54,96 mg/l); с. П. Сеновец (53,78 mg/l); с. Камен (88,53 mg/l); „Хайпро България” ООД, гр. Павликени (97,14 mg/l);
         колиформи – ПГ по СС „Боруш”, с. Крушето (4/100).
         Към 30.04.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 8 села:
         - община Елена: с. Попска;
         - община Павликени: с. Недан, Д. Липница;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица, с. Иванча;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец март 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 443 проверки в обекти с обществено предназначение, 247 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 31 предписания, 1 заповед и 2 акта.
         През месец март са извършени 43 проверки, разпоредени с 2 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 1 химичен и 7 козметични продукта.
         Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, магазини и щандове за козметични продукти и фризьорски салони.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         Съставени са 2 акта, от които:
         - 1 акт на физическо лице за неспазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места, съгласно чл. 56 от Закона за здравето;
         - 1 акт на физическо лице – маникюрист за неизвършване на дезинфекция поради липса на биоциди, разрешени от МЗ.
         През месец март са изследвани води от 30 населени места. Отклонения са установени съответно по показателите:
         нитрати – с. Г. Липница (78,78 mg/l); с. Патреш (79,88 mg/l); с. Ст. Стамболово (51,7 mg/l); с. Иванча (90,26 mg/l); с. Овча могила (63,46 mg/l); с. Владислав (91,74 mg/l); с. Сушица (59,8 mg/l); „Зорница Комерс” ООД, с. Кесарево (72,36 mg/l); Локомотивно депо, гр. Г. Оряховица (112,9 mg/l).
         Към 31.03.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 8 села:
         - община Елена: с. Попска, с.Майско;
         - община Павликени: с. Недан, Д. Липница;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица, с. Иванча;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец февруари 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 393 проверки в обекти с обществено предназначение, 244 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 27 предписания, 2 заповеди и 3 акта.
         През месец февруари са извършени 85 проверки, разпоредени с 3 писма на МЗ във връзка с информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX за 19 козметични продукта, 6 химически продукта, 10 артикула облекло и текстилни изделия, играчки, 12 бижута, 11 играчки и 1 декоративен артикул.
Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, за никотинови изделия, за дамски аксесоари, книжарници, както и магазини и щандове за козметични продукти.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
         Съставени са 3 акта на физически лица за неспазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места, съгласно чл. 56 от Закона за здравето.
         През месец февруари са изследвани води от 34 населени места. Отклонения са установени съответно по показателите:
         нитрати – с. Никюп (94,17 mg/l); с. Стрелец (80,86 mg/l); с. Г. Н. село (114,4 mg/l); с. Вързулица (65,44 mg/l); с. Каранци (141,5 mg/l); с. Орловец (75,94 mg/l); с. Страхилово (62,88 mg/l); с. Алеково (90,18 mg/l); с. Коевци (61,5 mg/l); „Консорциум Агробизнес”АД, с. Поликраище (65,62 mg/l).
         Към 28.02.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 6 села:
         - община Горна Оряховица: с. Горски Д. Тръмбеш;
         - община Елена: с. Попска, с.Майско;
         - община Павликени: с. Недан;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

         През месец януари 2014 г. от дирекция „Обществено здраве” са извършени 88 проверки в обекти с обществено предназначение, 60 проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето, издадени са 6 предписания.
         През месец януари са изследвани води от 8 населени места. Отклонения са установени съответно по показателите:
         нитрати – с. Х. Димитрово (59,84 mg/l), с. Совата (67,4 mg/l);
         Към 31.01.2014 г. в областта с режимно водоподаване са 6 села:
         - община Елена: с. Попска;
         - община Павликени: с. Недан;
         - община Полски Тръмбеш: с. Масларево, с. Страхилово, с. Вързулица;
         - община Свищов: с. Х. Димитрово.

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

         С писма с изх. №16-00-242/26.11.2014 г., №37-00-213/19.11.2014 г. и №37-00-219/08.12.2014 г. Министерство на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация № А12/1725/14 - Гел за измиване на ръце „Extreme Hand Cleaner“, марка Bikehut, номера на партидите - 14640057, 14640066, нотифицираща страна - Ирландия, страна на произход - Обединено кралство, производител, износител и вносител - неизвестни и дистрибутор за Обединеното кралство - Bikehut, Icknield Street Drive, Washford, Redditch, B98 ODE;

         опасност: Микробиологична.
         2. нотификация A12/1739/14 - Продукти за пилинг „Fruchtsaure, 80%“ и „Glycolsaure-Fruchtsaure“, 75%, нотифицираща страна - Австрия, страна на произход - Австрия, производител - Chodak Anna und Adam, BahnhofstraBe 11, 6176 Vols, износител, вносител и дистрибутор - неизвестни;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа 62 ±3.1 % млечна киселина с pH стойност от 0,2. Имайки предвид концентрацията на млечната киселина и ниската стойност на рН, продуктът е неподходящ за крайния потребител и не трябва да се използва от професионални потребители.
         3. нотификация А12/1759/14 - Мокри Кърпи, марка Papilion® , партида №: 20000 12:21, дата на производство: 24/05/2014, срок на годност: 24/05/2014, код на партидата EAN: 8692857013153, нотифицираща страна - Чешка Република, страна на произход - Турция, производител - AR KAGIT SAN.TIC.STI LTD., Turgut Reis Mah. Demokrasi, Cad. No: 189/A, Sultanbeyli, Истанбул, износител и вносител - неизвестни, дистрибутор - Nguyen Van Tien, Slavonicka 343/5, 142 00 Praha - Libus.

         опасност: Химическа. Списъкът от съставките, посочени върху опаковката включва веществото 3-Йодо-2-пропинилбутил карбамат (CAS 55406-53-6), чието използване е забранено в продукти, предназначени за деца на възраст до 3 години, съгласно референтен номер 56, от приложение Vна Регламент (EC) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти.
         4. нотификация № INFO/0128/14 - Шапка Fan Hut, марка - неизвестна, нотифицираща страна -Германия, страна на произход - Китайска народна република, производител - Puijang buding Knitting Co., Ltd, No 46507 13 Store Street 4F 3Period International Trade Ningbo, Китайска народна република;

         опасност: Химическа. Отделяне на азо багрила, степента на отделяне на 4-аминоазобензен е 151 mg/kg, граничната стойност е 30 mg/kg, съгласно т. 43 на Приложение XVII на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH).
         5. нотификация № А12/1718/14 - Мастило за татуировки Bumble Вее, марка - Eternal Ink, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - САЩ, производител - Eternal Ink, Brigton 7987, Lochlin DR Michigan, САЩ;

         опасност: Химическа. Установено е наличие на (канцерогенен) ароматен амин, по-специално о-толуидин (CAS № 95-53-4) в концентрация от 119 mg/kg.
         6. нотификация № A12/1723/14 - Мастило за татуировки: 1 - Ярко черно: 2 - True Magenta; 3 - Тъмен шоколад, марка - Нао Tattoo, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска народна република, производител - JinMei trade Co., LTD, износител - Thaihexiang Trade & Industry, 28 Shiluan Road, 28 Shiluan Road, Китайска народна република;

         опасност: Химическа. В мастилата за татуировки са установени над допустимите концентрации на олово, арсен, хром, никел, РАН, съгласно таблица 3 на Резолюцията ResAP(2008)1.
         Мастилото за татуировки „True Magenta” съдържа веществото 4-methyl-m-phenylenediamine (CAS-No 95-80-7), което е забранено да присъства в продуктите за татуиране.
         7. нотификация № А12/1761/14 - Огърлица - Прилеп Della Morte Bat, марка - Restyle.pl, нотифицираща страна - Великобритания, страна на произход - Полша, производител - неизвестен, дистрибутор - Ewelina Walecka „Restyle“, Garwolinska 85, 08-110 Siedlce, Полша;

         опасност: Химическа. Установено е, че продуктът съдържа кадмий в концентрация над допустимата, съгласно т. 23 от Приложение от Приложение XVII на REACH.
         8. нотификация № A12/1762/14 - Готическо колие по врата под формата на гарван, марка - Restyle.pl, нотифицираща страна - Великобритания, страна на произход - Полша, производител - неизвестен, дистрибутор - Ewelina Walecka „Restyle“, Garwolinska 85, 08-110 Siedlce, Полша.

         опасност: Химическа. Установено е, че продуктът съдържа кадмий в концентрация над допустимата, съгласно т. 23 от Приложение от Приложение XVII на REACH.
         9. нотификация № А12/1727/14 - Игла за татуировки за еднократна употреба с дръжка, марка - Professional Body Supply, партида 0614, код 3926909790, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска народна република, производител - неизвестен, износител - LIMEX СО, N0. 18 BLK 13 City Garden 233 Electric RD. North Point, Китайска народна република, дистрибутор - Professional Body Supply s.r.l, via Arteno 11, 66020 San Giovanni Teatino (CH), Италия;

         опасност:Микробиологична.
         10. нотификация № A12/1797/14 - Термос шише Contenitore sottovuoto, марка - abm idea Milano, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска народна република, производител - неизвестен, дистрибутор - Societa АВ М s.r.l, via Brodolini nil, Concorezzo (MB), Италия;

         опасност: Химическа. Установено е наличие на компресиран азбестов влакнест материал в рамките на обвивките от двойно стъкло на термосите, които действат като разделители. Съгласно т. 6 от Приложение XVII на REACH, се забранява производството, пускането на пазара и употребата на азбестови влакна и на изделията, съдържащи тези влакна, когато са целенасочено добавени.
         11. нотификация № INFO/0145/14 - Кожена лента за ръка, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска народна република, производител - неизвестен, износител - Yiwu International Trade Center Nr. D2-5086, Zhejiang, Китайска народна република, дистрибутор - Euly Trade GmbH, Maximilianallee 16 R. 12, 04129 Teipzig, Германия.

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа кадмий в концентрация над допустимата, съгласно т. 23 от Приложение от Приложение XVII на REACH.
         В периода 01 декември – 22 декември 2014 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 49 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, в козметични продукти и в ателиета за татуировки. При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

         С писма с изх. №16-00-218/22.10.2014 г., №37-00-158/22.10.2014 г., №37-00-206/11.11.2014 г. и №16-00-235/11.11.2014 г. Министерство на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация № А12/1450/14 - Продукт за избелване на кожата „Skin Light“ с морковен екстракт и витамин Е, марка Skin Light, Lot. CSL D15; FAB 03/04/2013; EXP 04/2016; NAFDAC 02-6435, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Кот д' Ивоар, производител и износител - Fabrique par Rodis, 04 BP 1282, Abidjan 04 R.C.I., вносител и дистрибутор за Холандия - Рак Food & Cosmetics, Dordtselaan 2 A, 3073 GA Rotterdam;

         2. нотификация № A12/1451/14 - Продукт за избелване на кожата „Clair Liss Genial“. Тониращ тялото лосион с витамин Е, марка ClairLiss, Lot 2 3 60; FAB10/12; ЕХ 10/14/Ean 6181100 320329, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Кот д' Ивоар, производител и износител - SIVOP parfum & cosmetics, Abidjan, www.sivop.com, вносител и дистрибутор за Холандия - Рак Food & Cosmetics, Dordtselaan 2 A, 3073 GA Rotterdam;

         3. нотификация № A12/1452/14 - Продукт за избелване на кожата, крем за тониране на кожата, марка Crusader, Lot 121925, 2017/EAN 5021699 000008, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Обединено кралство, производител и износител - Elliot Irving Ltd, Glasgow G1 2 DT, вносител и дистрибутор за Холандия - Рак Food & Cosmetics, Dordtselaan 2 A, 3073 GA Rotterdam;


         4. нотификация № A12/1453/14 - Продукт за избелване на кожата, избелващ лосион за тяло „New life“, марка Body Clear, FAB 04/04/13; EXP 03/04/16/Ean 6181100 280586, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Кот д' Ивоар, производител и износител - P1COS parfummerie Industrielle, Cote d’Ivoire 03 BP 723 ABJ 03, вносител и дистрибутор за Холандия - А-True Market, Koningstraat 52, 2515 JS‘s-Gravenhage;

         5. нотификация № A12/1455/14 - Продукт за избелване на кожата „Skin Light, creme cocoa butter“, марка Skin Light, Lot. CCBSL 031; FAB 30/12/2013; EXP12/2016, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Кот д' Ивоар, производител и износител - Fabrique par Rodis, 04 BP 1282 Abidjan 04 R.C.I., Държава Абиджан, вносител - неизвестен и дистрибутор - RSC Trans, Mulhouselaan Noord 5-7, В- 2030 Antwerpen, Белгия;

         Опасност: Химическа при нотификация с номера 1, 2, 3, 4 и 5. Продуктите съдържат хидрохинон в концентрация над допустимата, съгласно реф.№ 14 от Приложение III на на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти.
         6. нотификация № А12/1557/14 - Изкуствени нокти с лепило „Color Nails“, марка AWI PERSONAL CARE, номер на модела - АРМ 13-1, бар код 8436021692740, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - неизвестна, производител и износител - неизвестни, вносител - Awi Personal Care, Pol. Parque Sevilla Industrial C/Paris 4 Parcelas 15-20, 41016- Sevilla и дистрибутор за Испания - Comercial Sevimex, Pol. Parque Sevilla Industrial C/Paris 4 Parcelas 15-20, 41016- Sevilla.


         опасност: Химическа. Върху етикета е изписано, съдържание на дибутил фталат, който е забранен в козметичните продукти, съгласно реф.№675 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти.
         7. нотификация № А12/1361/14 - Препарат за почистване на фурна Oven Pride Complete; Препарат за почистване на скара BBQ Pride BBQ - марка - Oven Pride; BBQ Pride, нотифицираща страна - Обединеното Кралство, страна на произход - Обединеното Кралство, производител - Robert Mcbride Ltd, Middleton Way, Middleton, Manchester M24 4DP, Обединеното Кралство;

         Опасност: Химическа. Установено е, че при производствения процес на поставяне на капачето, обезопасено спрямо деца върху шишето не е бил 100% ефективен при гарантирането на задействането на предпазния механизъм, което е довело до голям брой капачета, които просто могат да се развият. Тази ситуация представлява риск от това, детето да отвори шишето и да пие от съдържанието, което ще причини изгаряния на устата и вътрешните органи.
         8. нотификация № A12/1457/14 - Шал, марка - L'asessor, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Индия, производител - неизвестен, износител - N.S. International, 2/265, Sadhwara, Farrukhabad, Индия;

         Опасност: Химическа. Тъмно лилавият цвят излъчва бензидин, надвишаващ лимита от 30 mg/kg, съгласно т. 43 от Приложение XVII на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH).
         9. нотификация № А12/1458/14 - Бижута за пиърсинг Navel jewellery, марка - Navelring, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Китайска народна република, производител - неизвестен, износител - Super New Fashion Accessories Co, страна — неизвестна;

         Опасност: Химическа. Установено е, че металните конусовидни части на бижуто за пъп, съдържат олово в концентрация над допустимата, съгласно т. 63 от Приложение XVII на REACH.
         10. нотификация INFO/0121/14 - Огърлица, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - неизвестна, производител - неизвестен, дистрибутор - Kelttikorut 925, Rautatienkatu 1 В, 15100 Lahti, Финландия;

         Опасност: Химическа. Нивото на излъчвания никел от продукта, надвишава граничната стойност, съгласно т. 27 от Приложение XVII на REACH.
         11. нотификация № А12/1478/14 - Бейзболна шапка, марка - Europa Park, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска народна република, производител - неизвестен, износител - China Factory & office, 1st Road, Puxin Industrial Park, Shipai Town, Dongguan City, 523335, КНР;

         Опасност: Химическа. Установено е съдържание на азобагрила 3,3'-Dimethoxybenzidine, в концентрация над допустимата, съгласно т. 43 от Приложение XVII на REACH.
         12. нотификация № А12/1439/14 - Мастило за татуировки Sacred Color Red Rubens, марка - Incredibile Tattoo Supply By Lauro Paolini, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Италия, производител - Incredibile Tattoo Supply By Lauro Paolini, via Carlo Cattaneo 5, Reggio Emilia , Италия;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа на барий, в концентрация над допустимата, съгласно Европейска Резолюция на Съвета 2008 ResAP(2008)1.
         13. нотификация № A12/1441/14 - Мастило за татуировки Spearmint Green, марка - Eternal Ink, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - САЩ, производител - Eternal Ink, Brigton 7987, Lochlin Dr Michigan, САЩ;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа на барий, в концентрация над допустимата, съгласно Европейска Резолюция на Съвета 2008 ResAP(2008)1.
         14. нотификация № A12/1442/14 - Мастило за татуировки Lightning Yellow, марка - Eternal Ink, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - САЩ, производител - Eternal Ink, Brigton 7987, Lochlin Dr Michigan, САЩ;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа на барий, в концентрация над допустимата, съгласно Европейска Резолюция на Съвета 2008 ResAP(2008)1.
         15. нотификация № А12/1448/14 - Комплект за ремонт на велосипед (лепило) Red Sun, марка - V&F, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Китайска народна република, производител - неизвестен, износител - неизвестен, дистрибутор - Star Mercancia Lui, Avda. de Cambados, 18, Pontevedra, Испания.

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа бензен в концентрация над допустимита, съгласно т. 5 от Приложение XVII на REACH.
         16. нотификация № A12/1554/14 - Шал, марка - A.I.&E., нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска народна република, производител - неизвестен, износител - неизвестен, дистрибутор - A.I. & Е., P.O. Box 8824, 5605 LV Eindhoven, Холандия;

         Опасност: Химическа. Установено е наличие на азобагрила в количества, превишаващи допустимите стойности, определени в Приложение XVII на REACH.
         17. нотификация № А12/1558/14 - Шнола за коса Gothic hairclip "DARK WONDERLAND", марка - Restyle.pl, нотифицираща страна - Обединено кралство, страна на произход - Полша, производител - неизвестен, износител - неизвестен, дистрибутор - Kate's Clothing Ltd, Unit M26, Hastingwood Ind Park, Erdington, Birmingham B24 9QR, Обединено кралство.

         Опасност: Химическа. Артикулът съдържа кадмий в концентрация над допустимата, съгласно т. 23 от Приложение от Приложение XVII на REACH.
         18. нотификация № А12/1708/14 – Мастило за татуиране Tangerine, марка Eternal Ink, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - САЩ, производител - Eternal Ink, Brighton 798, Lochlin DR Mighigan, САЩ.

         опасност: Химическа. Установено е наличие на пигментите 2-метил-6-нитроанилин в концентрация от 41 мг/кг и на 2,4-диаминотолуол в концентрация от 377 мг/кг, неотговарящи на Европейска Резолюция на Съвета 2008 ResAP(2008)1.
         19. Нотификация № А12/1688/14 - Глинена маска „Розова глинена маска за чувствителна и лесно раздразнима кожа“, марка Argiletz, вид Роза за чувствителна и лесно раздразнима кожа, партида 105.14, бар код: 3326101000204, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Франция, производител – LABORATOIRES ARGILETZ SA, ARGILETZ 14 RTE D ECHAMPEU, 77440 LIZY SUR OURCQ, износител, вносител и дистрибутор – неизвестни.


         опасност: Микробиологична.

         В периода 23 октомври – 28 ноември 2014 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 43 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, козметични продукти и студия за татуировки. При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

         С писма с изх. №16-00-198/19.09.2014 г., №16-00-204/07.10.2014 г. и №37-00-157/07.10.2014 г. Министерство на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация № INFO/0106/14 - Боя за лице ,,WM-Schminke (World Cup face paint)“, марка Wir sind Fan, баркод: 42 609 1653 20, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Zhejinag Wuyi Jinshi Industry Co., LTD, № 50, Jiangbin Industry Zone, Tongqin Town, Wuyl City, Zhejiang Province, Китайската Народна Република, вносител и дистрибутор за Германия - G.T.T. Warenhandel GmbH, PapenstraBe 118, 22089 Hamburg;

         опасност: Химическа. Установено е съдържание на оцветител CI 15585, който е забранен за използване в козметиката, съгласно референтен номер 401 от Приложение II на Регламент №1223/2009 относно козметичните продукти.
         2. нотификация INFO/0107/14 - Боя за лице „Fan Schminke“ (черно/червено/златисто), марка Mister*lady, баркод 2007830610018, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайската Народна Република, производител - неизвестен, износител - Shimao-Xing со. Ltd, №. 16, Qiaodong Villa, Yiwu, Китайската Народна Република, вносител и дистрибутор за Германия - Fa. Mister & Lady GmbH, Sprottauer Str. 4-10, 90475 Nurnberg;

         опасност: Химическа. Установено е съдържание на оцветител CI 15585, който е забранен за използване в козметиката, съгласно референтен номер 401 от Приложение II на Регламент №1223/2009 относно козметичните продукти.
         3. нотификация № A12/1348/14 - Изкуствени нокти, два вида, както следва:
         -„3D Nails Beauty“, марка Opoola, номер на модела 2612;
         - „NAIL ART - Meijiaer child boutique“, марка Meijiaer, артикул № BH37314, баркод 8891059373144. Нотифицираща страна - Чешка Република, страна на произход - неизвестна, производител, износител, вносител - неизвестни, дистрибутор за Чешка Република (съгласно представена фактура) - Harmonicka 1384/13, 158 00 Praha 13 - Stodulky.

         опасност: Химическа. Лепилото съдържа веществото дибутил фталат, чието използване в козметичните продукти е забранено, съгласно референтен номер 675 от Приложение II на Регламент №1223/2009 относно козметичните продукти.
         4. нотификация А12/1391/14 - Продукт за изсветляване на кожата „Изсветляващ крем”, марка, CARO light , номер на модела EAN 9501101 371033, произведен 10/2009, годен до 09/2013, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход – Демократична Република Конго, производител и износител - Angel cosmetics 17e Rue Limate BP 7561, Kinshasa, вносител и дистрибутор за Холандия - Pak Food & Cosmetics, Dordtselaan 2 A, 3073 GA Rotterdam .

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа хидрохинон в концентрация над допустимата, съгласно референтен №14 от Приложение III на Регламент №1223/2009 относно козметичните продукти.
         5. нотификация А12/1329/14 - Гривна Blumenarmband (гривна с цветя), марка - неизвестна, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Тайван, производител - неизвестен, износител - Poyang Holdings. LTD, 8F-2, NO. 128 CHUNG-ТЕ ROAD. SEC. II. Taichung 406, Тайван;

         опасност: Химическа. Черният текстилен материал на гривните с цветя съдържа азобагрило 4-амино азобензен в концентрация над допустимата, съгласно т. 43 от Приложение XVII на Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
         6. нотификация № A12/1349/14 - Течност за електронни цигари Dekang Vapor Flavor, марка - Dekang, нотифицираща страна - Литва, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Changning Dekang Biotechnology Co., Ltd., Entrepreneurial Industry Park, Shajing 3rd Street, Baoan Dist, Shenzhen, КНР;

         опасност: Химическа. Продуктът, съдържащ 1.11% от масата никотин, не е етикетиран, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
         7. нотификация № А12/1355/14 - Колие, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Shanghai Queenshow Int'L Co. Ltd., Rm 5B 1359# Dongfang Road, Shanghai, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Бижутерийното изделие съдържа олово (изразено като метал) в концентрация над допустимата, съгласно т. 63 от приложение XVII на Регламента REACH.
         8. нотификация № А12/1374/14 - Лепило Colle Forte, марка - La Fourmie, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Ningbo Royal Union Co.,Ltd., 8F, No. 1, Building Hi-tech science and technology square, No. 1498, Jiangnan Road. Ningbo 315040, КНР;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа хлороформ в концентрация, по-висока от допустимата, съгласно т. 32 от Приложение XVII на REACH.
         9. нотификация А12/1411/14 - Обеци, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - EE Industrial and Trading Co. Ltd., Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Нивото на отделяне на никел от металната част на обецата, надвишава допустимото, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Регламент REACH.
         10. нотификация №А12/1418/14 - Обеци Ibiza, марка - Bazar Byoux, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Fei fei Jewelry, No.l Building 1, Xiawang Three District Yiwu Zhejiang, КНР;

         опасност: Химическа. Металните части на обеците съдържат кадмий в концентрация по-висока от допустимата 0,01 тегловни % от метала, съгласно т. 23 от Приложение XVII на Регламент REACH.
         11. нотификация №INFO /0116/14 - Мъжки обувки scarpa, марка - YIMAIDA, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - неизвестен, дистрибутор - Societa KAI TAI Cai Lifeng, via San Francesco d’Assisi 8, Modugno (Bari), Италия;

         опасност: Химическа. Установено е, че обувките съдържат диметилфумарат (DMF) в концентрация по-висока от допустимата съгласно т. 61 от Приложение XVII на Регламент REACH.
         12. нотификация № INFO /0117/14 - Мъжки обувки, марка - Carlo Pazolini, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - неизвестен, дистрибутор - Societa Pazolini, via S. Zavatti, Civitanova Marche, Италия.

         Опасност: Химическа. Установено е, че обувките съдържат диметилфумарат (DMF) в концентрация по-висока от допустимите, съгласно т. 61 от Приложение XVII на Регламент REACH.

         В периода 23 септември – 23 октомври 2014 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 39 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, козметични продукти и никотинови изделия. При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

         С писма с изх. №16-00-187/28.08.2014 г., №37-00-144/03.09.2014 г. и № 16-00-193/04.09.2014 г. Министерство на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация №А12/1139/14 - Продукт за изсветляване на кожата „Pure whitening“, марка EIL Menovate, номер на модела 005/2011, бар код 11117896 1193, нотифицираща страна - Австрия, страна на произход - неизвестна, производител - Beauty Treat Laboratories Ltd, износител - EMYK Industries Ltd, A09 Plateau Plaza, Кения, вносител - Ehiosn Idahosa Cecillia, Osaigbovo, Hasnerstr. 4, 1160 Wien, Австрия и дистрибутор – неизвестен.

         опасност: Химическа. Установено е, че мострата съдържа хидрохинон и продължителното използване върху обширни участъци от кожата може да бъде вредно за човешкото здраве (увреждане на пигментацията).
         2. нотификация №А11/0067/14 - Стик за гримиране „Schminkstift Deutschland“, марка R.U.T.E. Promotion, вид Schminkstift Deutschland (грим за лице в немски цветове), баркод 8717398510005, партида Nos. R10015 & R10012, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Полша, производител - R.U.T.E. Promotion, Borowki 17, 03-389 Warschau, Полша, износител и вносител - неизвестни, дистрибутор - Paul GmbH+ Co.KG, Marktplatz 12, 35390 Gie?en, Германия.

         опасност: Химическа. Мострата не отговаря на изискванията на Чл. 14(1)(a) от Разпоредба (EО) №1223/2009 по отношение на козметични продукти поради използването на оцветител CI 15585, който е включен като забранено вещество в Анекс II (№401) от Европейската Разпоредба за козметиката. Неотбелязването на оцветители CI 19140 (жълто) и CI 15850 (червено) представлява нарушение на постановленията на Чл. 19(1)(ж) от Разпоредба (EО) №1223/2009 по отношение на козметичните продукти.
         3. нотификация № А12/1226/14 - Лак за нокти „Gel Lack“, марка Depend, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - Швеция, производител - Depend Cosmetic АВ, P.O. Box 4054, SE-300 04 Halmstad, Швеция, износител, вносител и дистрибутор - неизвестни.
Моля, да бъде обърнато внимание, че продукта Лак за нокти „Gel Lack“ е с посочена в нотификацията държава на местонахождение и Република България.

         опасност: Химическа. Продуктът не се счита за безопасен поради съдържанието на алергени, както и затруднението да се полага продуктът по безопасен начин без да се изложи на неговото влияние кожата.
         4. нотификация №А12/1258/14 - Олио за избелване на кожата „СагоLight - lightening oil“, марка Caro, партиден номер L5B92778, нотифицираща страна - Португалия, страна на произход - Демократична Република Конго, производител - ANGEL COSMETICS, 17е rue Limete, BP 7561, Kinshasa 1, Republique democratique du Congo, Kinshasa, износител, вносител и дистрибутор - неизвестни;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа хидрохинон, чиято употреба в козметичните продукти е забранена.
         5. нотификация №А12/1259/14 - Крем за избелване на кожата „СагоLight - Lightening Beauty Cream“, марка Caro, партиден номер L8B069163, нотифицираща страна - Португалия, страна на произход - Демократична Република Конго, производител - ANGEL COSMETICS, 17е rue Limete, BP 7561, Kinshasa 1, Republique democratique du Congo, Kinshasa, износител, вносител и дистрибутор - неизвестни;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа хидрохинон, чиято употреба в козметичните продукти е забранена.
         6. нотификация №А12/1262/14 - Почистващо средство за екран и клавиатура (в категория „Химически продукти“), марка 3М, вид на модела CL 680 FT-5100-9260-2, нотифицираща страна - Испания, производител и износител - неизвестни, вносител - ЗМ Francia, Boulevard de l'Oise, Cergy-Pontoise cedex, 95006, Франция и дистрибутор за Испания - ЗМ, Espana, Juan Ignacio Luca de Тепа, 19-25, 28027 Madrid;

         опасност: Микробиологична.
         7. нотификация А12/1203/14 - Течност за електронни цигари, марка - SmokeMachine, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Холандия, производител - EBN Ferro, Rooseveltstraat 64, 2321 ВМ Leiden, Холандия;

         опасност: Химическа. Продуктът е класифициран като токсичен при контакт с кожата.
Етикетирането и опаковането на препарата не отговаря на изискванията на Регламент (EО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
         8. нотификация А12/1204/14 - Течност, екстракт от чисто етерично масло, марка - Feellife Feel alive, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Feellife Bioscience International Co. Ltd, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържащ 1,8% м/м никотин, е класифициран като токсичен при контакт с кожата.
Етикетът не съдържа фразата за риск R24 и съответните съвети за безопасност и символи, както и предупреждението за опасност при допир, които да информират потребителя относно опасността от допир. Опаковката не е снабдена с капачка за предпазване спрямо деца.
         9. нотификация № А12/1273/14 - Детски лигавник, марка - TI-TIN, нотифицираща страна - Гърция, страна на произход - Испания, производител - CREACIONES FORCADA S.L, Ctra. de l'Atmella, 13, 08530, LA GARRIGA (Barcelona), Испания;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) в количество, надвишаващо границата, заложена в приложимото законодателство.
         10. нотификация № A12/1274/14 - Детски лигавник, марка - Caravel, нотифицираща страна - Гърция, страна на произход - Гърция, производител - DESPOINA PAPADOPOULOU, 12 Valaorotou str., 54625, Thessaloniki, Гърция.

         опасност: Химическа. Лигавникът съдържа бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) и ди-„изононил” фталат (DINP) в количества, надвишаващи границата, заложена в приложимото законодателство.

         В периода 8 – 18 септември 2014 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 43 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, козметични продукти, никотинови изделия, в детски магазини и книжарници. При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

         С писма с изх. №16-00-165/15.07.2014 г., №94-1260/15.07.2014 г., №94-1295/23.07.2014 г., №16-00-174/04.08.2014 г. и №16-00-180/12.08.2014 г. Министерство на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация А12/0915/14 - Течност за електронни цигари, марка - SPECIAL SMOKE, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Италия, производител - Cristino Group,Via Luigi Liguori, n.8-10, 84135 Salerno (SA), Италия;

         опасност: Химическа. Продуктът не е етикетиран и опакован, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
         2. нотификация A12/0942/14 - Течност за електронни цигари, марка - Feel Life, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Feellife Bioscience International, 12 A/F, Fang Da Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Продуктът не е етикетиран и опакован, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
         3. нотификация А12/0944/14 - Никотинова течност за електронна цигара, марка - VINIRETTE, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Германия, производител - Vinirette Europe, Am Neumarkt 38, 22041 Hamburgo, Германия;

         опасност: Химическа. Продуктът не е етикетиран и опакован, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
         4. нотификация A12/0945/14 - Никотинова течност за електронна цигара, марка - MEGARETH, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Полша, производител - Way2web, Gruchla, 1, 42-300 Myszkow, Полша;

         опасност: Химическа. Продуктът не е етикетиран и опакован, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
         5. нотификация А12/0946/14 - Никотинова течност за електронна цигара, марка - ONE, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител - One Smoking, Рlaca Miquel Dolc, 4, 07008 Palma, Испания;

         опасност: Химическа. Продуктът не е етикетиран и опакован, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
         6. нотификация А12/0943/14 - Термос, марка - HOMENAJE - MENAJE Y ACCESORIOS (Celebration - Стоки и принадлежности за бита), нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Shenzhen Huaweixin Import-Export, № 35 Jilin Road, Nian San Li Area, Yiwu City, Zhejigan, Китайска Народна Република.

         опасност: Химическа. Открито е наличие на азбест във вакуумното пространство между стъклените стени на бутилката. Съгласно т. 6 от Приложение XVII на REACH се забранява производството, пускането на пазара и употребата на азбестови влакна и на изделия и смеси, съдържащи тези влакна, когато са целенасочено добавени.
         7. нотификация № А12/0941/14 - „Крем за крака. Подхранващ и хидратиращ крем за крака за ежедневна употреба“, марка Natura Siberica, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Руската Федерация, производител - Natura Siberica, 119а Lennskiy prospect, 119571 Москва, износител - неизвестен, вносител и дистрибутор за Финландия - OY Livi, Makarantie 16, 15230 Lahti (Информация за връзка - Laminto ou, Kopli 25,10412 Tallinn, Естония);

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа methylisothiazolinone в концентрация над допустимата, съгласно Регламент (ЕО) №1223/2009 относно козметичните продукти.
         8. нотификация № А12/0948/14 - Маска за лице „Natura Siberica Extra Firming Facial Mask“, марка Natura Siberica, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Руската Федерация, производител - Natura Siberica, 119а Leninskiy prospect, 119571 Moscow, износител - неизвестен, вносител и дистрибутор за Финландия - OY Livi, Makarantie 16, 15230 Lahti (Информация за връзка - Laminto ou, Kopli 25, 10412 Tallinn, Естония);

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа methylisothiazolinone в концентрация над допустимата, съгласно Регламент (ЕО) №1223/2009 относно козметичните продукти.
         9. нотификация № А12/0949/14 - Маска за лице - Подхранваща маска за лице Natura Siberica, марка Natura Siberica, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Руската Федерация, производител - Natura Siberica, 119а Leninskiy prospect, 119571 Moscow, износител - неизвестен, вносител и дистрибутор за Финландия - OY Livi, Makarantie 16, 15230 Lahti (Информация за връзка - Laminto ou, Kopli 25, 10412 Tallinn, Естония);

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа methylisothiazolinone в концентрация над допустимата, съгласно Регламент (ЕО) №1223/2009 относно козметичните продукти.
         10. нотификация № A12/0950/14 - Бебешки крем „Natura Siberica Baby Daily Care Cream“, марка Natura Little Siberica, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Руската Федерация, производител - Natura Siberica, 119а Leninskiy prospect, 119571 Moscow, износител - неизвестен, вносител и дистрибутор за Финландия - OY Livi, Makarantie 16, 15230 Lahti (Информация за връзка - Laminto ou, Kopli 25, 10412 Tallinn, Естония);

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа methylisothiazolinone в концентрация над допустимата, съгласно Регламент (ЕО) №1223/2009 относно козметичните продукти.
         11. нотификация № А12/0951/14 - Крем-мус за тяло „Organic shop Organic Vanilla & Orchid body mousse“, марка Organic shop, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Руската федерация, производител - Organic Shop Rus, Semenovskaja hab. 21/1, 105094 Moscow, износител и вносител - неизвестни, дистрибутор за Финландия - OY Livi, Makarantie 16, 15230 Lahti (Информация за връзка - Laminto ou, Kopli 25, 10412 Tallinn, Естония);

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа methylisothiazolinone в концентрация над допустимата, съгласно Регламент (ЕО) №1223/2009 относно козметичните продукти.
         12. нотификация № А12/0952/14 - Масло за тяло „Organic Shop Organic Vanilla & Shear Body butter“, марка Organic Shop, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Руската Федерация, производител - Organic Shop Rus, Semenovskaja hab. 21/1, 105094 Moscow, износител и вносител - неизвестни, дистрибутор за Финландия - OY Livi, Makarantie 16, 15230 Lahti (Информация за връзка - Laminto ou, Kopli 25,10412 Tallinn, Естония).

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа methylisothiazolinone в концентрация над допустимата, съгласно Регламент (ЕО) №1123/2009 относно козметичните продукти.
         13. нотификация № А12/0987/14 - Крем за избелване на кожата „Rapid'Clair Gel“, марка L’Abidjanaise, партида № 63, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - неизвестна, производител и износител - неизвестни, вносител - KAZY BEAUTY, Unit 755b Garnett, Industrial Estata, WD95 96GN, London, Обединеното кралство и дистрибутор за Франция - SARL HUIT ETOILES 33, boulevard Barb?s, 75018 Paris;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа глюкокортикоида клобетасол пропионат – забранено вещество, съгласно Приложение II към Регламент (EC) №1223/2009 относно козметичните продукти
         14. нотификация № А12/0988/14 - Крем за избелване на кожата, марка L’Abidjanaise, тубичка 50 гр., партида 040113, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - неизвестна, производител и износител - неизвестни, вносител - KAZY BEAUTY, Unit 755b Garnett, Industrial Estata, WD95 96GN, London, Обединеното кралство и дистрибутор за Франция - SARL HUIT ETOILES 33, boulevard Barb?s, 75018 Paris;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа глюкокортикоида клобетасол пропионат – забранено вещество, съгласно Приложение II към Регламент (EC) №1223/2009 относно козметичните продукти.
         15. нотификация № А12/0989/14 - Крем за избелване на кожата „Garotte Creme“, марка Biopharma - Rapid'Clair, тубичка 30 гр., партиди RC289, RC187 и RC288, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Индия, производител и износител - неизвестни, вносител - KAZY BEAUTY, Unit 755b Garnett, Industrial Estata, WD95 96GN, London, Обединеното кралство и дистрибутор за Франция - SARL HUIT ETOILES 33, boulevard Barb?s, 75018 Paris.

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа глюкокортикоида клобетасол пропионат – забранено вещество, съгласно Приложение II към Регламент (EC) №1223/2009 относно козметичните продукти.
         16. нотификация № А12/1058/14 - Изсветляващ лосион за тяло без хидрохинон (продукт за изсветляване на кожата), марка Bio-Claire, 350 ml/11.8 fl oz, нотифицираща страна - Австрия, страна на произход - Сенегал, производител - Parfumerie Gandour, Сенегал, износител - неизвестен, вносител - Asia Express Food, Kilbystraat, 8263 CJ Kampen, Холандия, дистрибутор - неизвестен.

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа глюкокортикоид, който е забранен, съгласно Приложение II към Регламент (EC) № 1223/2009 относно козметичните продукти
         17. нотификация № А12/1060/14 - Изсветляващ лосион (Продукт за изсветляване на кожата), 30 ml, марка CARO LIGHT, партида: F0712, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Демократична Република Конго, производител и износител -неизвестни, вносител - KAZY BEAUTY, Unit 755b Garnett, Industrial Estata, WD95 96GN, London, Обединеното Кралство и дистрибутор - SARL HUIT ETOILES 33, boulevard, Barb?s, 75018 Paris, Франция.

         опасност: Химическа.Продуктът е несъответстващ и опасен, предвид наличието на хидроквинон (0,2 %) и клобетазол припионат - вещество, което е забранено, съгласно Приложение II към Регламент (EC) № 1223/2009 относно козметичните продукти
         18. нотификация № А12/0994/14 – Мастило за татуировки Decomposed Skin, марка – Eternal Ink, нотифицираща страна – Германия, страна на произход – САЩ, производител – Eternal Ink Inc, 7987 Lochlin Drive, Brighton, Michigan, САЩ;

         опасност: Химическа. Установеното съдържание на никел, арсен, алуминий, барий и хром, представлява сериозен риск за здравето на потребителите и трябва да се класифицира като вреден за здравето.
         19. нотификация № A12/1000/14 - Мастило за татуировки BROWN 2004 PYBR, марка - WEFA Colors, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Германия, производител - WEFA Colors, Marktstr.13, 56112 Lahnstein, Германия;

         опасност: Химическа. Установено е наличие на никел, арсен и олово в количества, превишаващи максимално допустимите.
Поради съдържание на никел, продуктът е определен като вреден за здравето.
         20. нотификация № А12/1000/14 версия 2 - посочената нотификация е версия на нотификация № А12/1000/14, за която има предоставена допълнителна информация и снимков материал;

         21. нотификация № INFO/0090/14 - Дамски обеци, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - неизвестна, производител - неизвестен, вносител - неизвестен, дистрибутор - Karhun Kultakoru Оу, Yrjonkatu 14, 28100 Pori, Финландия;

         опасност: Химическа. Нивото на отделяне на никел от обицата, надвишава допустимото, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Регламент REACH.
         22. нотификация А12/1101/14 - Течност за напълване на електронни цигари Snake Oil, марка - ТМАХ - Dr Stanley Clark’s, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Обединеното Кралство, производител - ТМАХ JUICES LLP, 6-42 Purley Bury Close, CR8 - 1HU, Обединеното Кралство.

         опасност: Химическа. Установеното равнище на никотин 18,5 mg/ml, т.е. 1.6 %, води до класифициране на продукта като „токсичен“. Етикетирането и опаковането на препарата не отговаря на изискванията на Регламент (EC) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.
         В периода 17 юли – 01 септември 2014 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 82 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, козметични продукти и никотинови изделия, както и ателиета за татуировки. При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.

 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ


         С писма с изх. №37-00-100/25.06. 2014 г., №16-00-149/20.06.2014 г., №16-00-154/03.07.2014 г. и №37-00-109/7.07.2014 г. Министерство на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация А12/0775/14 - Течност за електронни цигари, марка – SPECIALSMOKE, нотифицираща страна – Испания, страна на произход – Италия, производител - Cristino Group,Via Luigi Liguori, n.8-10, 84135. Salerno (SA), Италия.

         Опасност: Химическа. Обозначението „Без никотин” е изписано върху етикета на течността. Въпреки това, е установен никотин в равнище от 0.82 mg/ml (0.08 w/w). Пиктограмата не е придружена от обозначението за опасност „Дразнещ”.
         2. нотификация № A12/0777/14 - Течност за електронни цигари от чисто масло, марка - Feellife Feel alive, нотифицираща страна -Холандия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - FeellifeBioscience International Co. Ltd., High-techIndustrial Park Nanshan, Shenzhen 518057, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Продуктът, съдържащ 1,8% никотин е класифициран като токсичен при контакт с кожата. Етикетът не включва израза за риск R24 и съответното предупреждение за безопасност и символ, както и осезаемо предупреждение за опасност, за да могат потребителите да бъдат информирани за тези рискове. Освен това, опаковката не е снабдена с капаче, обезопасено спрямо деца.
         3. нотификация № А12/0800/14 - Мастило за татуировки Nude Blush (Телесен цвят), марка - Eternal INK, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - САЩ, производител - Eternal Ink, Brighton, 7987 Lochlin DR Mighigan, САЩ;

         Опасност: Химическа. Установено е наличие на (канцерогенни) ароматни амини, по-специално: о-анизидин в концентрация от 4 mg/kg и o-толуидин в концентрация от 14.2 mg/kg
         4. нотификация № INFO/0078/14 - Ръчен часовник Illuminator Auqa, марка - неизвестна, модел - Shock, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител - неизвестен, дистрибутор -неизвестен.

         Опасност: Химическа. Установено е наличието на полициклични ароматни въглеводороди (PAH) в концентрация от 12 312.0 mg/kg (включително бензо(a)пирен, канцероген от Категория 2, в концентрация от 89.5 mg/kg) в каишката на часовника-играчка.
         5. нотификация № А12/0690/14 - Козметична течност „Суперчистотело” (Супер чисто тяло), марка „ДВЕ ЛИНИИ”. Партиден № 33 (произведено на 07.2011), партиден № 39 (произведено на 02.2013). Партиден № 41 (произведено на 08.2013), бар код 4607082850026, нотифицираща страна - Естония, страна на произход - Руската Федерация, производител - ООО ПКФ „Две линии”, ул. Социалистическая, 1 Бийск, 659322, Руската Федерация,
market@dvelinii.ru; http://wwvv.dvelinii.com, вносител за Естония – OU Kagro Group, Fosforiidi 10, Maardu; O OU Rekvi, Punane 56B, Tallinn; OU Rafo Grupp, Endla tn 30, Tallinn и дистрибутор - OU Kagro Group, Fosforiidi 10, Maardu; OU Rekvi, Punane 56B, Tallinn; PHARMAC AS, Pikk 11, Parnu;

         Опасност: Химическа. Продуктът представлява сериозен риск от корозия на кожата, тъй като съдържа прекомерно количество калиев или натриев хидроксид. Продуктът не съответства на изискванията на Приложение III от Регламент (EC) № 1223/2009 за козметични продукти.
         6. нотификация № INFO/0079/14 - Parfum (Парфюм), Ulric de Varens Eau de Parfum Mini Love, марка Ulric de Varens, вид Парфюм Ulric de Varens Eau de Parfum Mini Love, код на партидата А3337, нотифицираща страна - Германия, държава на произход - Франция, производител - Parfums Ulric de Varens 49, avenue d'lena, 75116 Paris, износител и вносител -неизвестен, дистрибутор за Германия - Ulric de Varens GmbH, Brandenburgische Str. 86-87,
10713 Berlin;

         Опасност: Химическа.Установено е наличие на забраненото вещество бис (2-етилхексил) фталат (DEHP).
         7. нотификация № INFO/0080/14 - Спирала (Черна), марка „Noir Mascara - Blink Lash Stylist”, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Република Корея, производител - AGCo.,Ltd, 6th floor, Hwanggeum town, 497, Seongseo-dong, Chungju Chungcheongbuk-do, 380-020, износител - A G CO.,LTD., 497 Seongseo Dong, Hwanggeum Town 6F, Chungju-City, CHUNG
BUK, Република Корея, вносител и дистрибутор за Германия - Feelgood Company, Werkstattenstr. 12, 45659 Recklinghausen.

         Опасност: Химическа. N-нитрозодиетаноламин (NDELA: CAS No 1116-54-7): 1929 +/- 135 µg/kg. NDELA е класифициран като канцероген от категория 1В.
         8. Нотификация № А12/0884/14 - Избелващ кожата продукт „Naturel cream“, марка Н20 Jours, вид Туба 50 гр., партида № 910813, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Италия, производител и износител - неизвестни, вносител - KAZY BEAUTY, Unit 755b Garnett, Industrial Estata, WD95 96GN, London, Обединено кралство и дистрибутор - SARL HUIT ETOILES 33, boulevard Barbes, 75018 Paris, Франция;

         Опасност: Химическа. Този продукт съдържа глюкокортикоида клобетасол пропионат – забранено вещество, съгласно Приложение II към Регламент (EC) No 1223/2009 за козметичните продукти.
         9. Нотификация № А12/0891/14 - Продукт за изсветляване на кожата „Тониращ крем с каротин“, марка AKAGNI, дата на производство: 30.1.2013, срок на годност: 30.1.15, партида 5319 или 5219 (слабо четлива), нотифицираща страна - Франция, страна на произход - неизвестна, производител и износител - неизвестни, вносител - KAZY BEAUTY, Unit 755b Garnett, Industrial Estata WD95 96GN, London, Обединеното Кралство и дистрибутор за Франция - SARL HUIT ETOILES 33, boulevard Barbes, 75018 Paris;

         Опасност: Химическа.
         10. Нотификация № А12/0892/14 - Продукт за изсветляване на кожата „Крем за изсветляване на кожата е морков“, 30 g, марка RODIS, партиден № 110127, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Италия, производител - съгласно допълнителна информация за проследяване на продукта, върху етикета е посочено следното: „Fabrique en Italie par Lachifarma pour le compte de Uniparco et Rodis” (произведено в Италия от „Lachifarma“ от името на „Uniparco и Rodis“), вносител - KAZY BEAUTY, Unit 755b Garnett, Industrial Estata WD95 96GN, London, Обединеното Кралство и дистрибутор за Франция - SARL HUIT ETOILES 33, boulevard Barbes, 75018 Paris;

         Опасност: Химическа. Този продукт съдържа глюкокортикоида клобетасол пропионат – забранено вещество, съгласно Приложение II към Регламент (EC) No 1223/2009 за козметичните продукти.
         11. Нотификация № А12/0893/14 - Продукт за изсветляване на кожата „Силен крем“, 50 g, марка MD, партиден № 1360001, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Италия, производител - ESAPHARMA srl, Pharmaceutical Laboratory Via A. De Gasperi, 13 20066MELZO (Milan), износител - неизвестен, вносител - KAZY BEAUTY, Unit 755b Garnett, Industrial Estata WD95 96GN, London, Обединеното Кралство и дистрибутор за Франция - SARL HUIT ETOILES 33, boulevard Barbes, 75018 Paris;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа глюкокортикоида клобетасол пропионат – забранено вещество, съгласно Приложение II към Регламент (EC) No 1223/2009 за козметичните продукти.
         12. Нотификация № A12/0903/14 - Крем за ръце „Trixo® -lind pure“, 500 ml, марка B. Braun, вид Trixo-lind pure „West“, бар код 7 612449 1.00550, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Швейцария, производител - В. Braun Medical AG, 6204 Sempach, износител - неизвестен, вносител и дистрибутор за Германия - В. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen;

         Опасност: Микробиологична. Установено е наличие на специфичната патогенна бактерия Pseudomonas aeruginosa в няколко от мострите.
         13. Нотификация № A12/0913/14 - Естествена боя за коса „ХНА“, марка Art Коюг, номер на модела Lot № 08 08 16, бар код 4602121000073, нотифицираща страна - Литва, страна на произход - Руската Федерация, производител - ООО „Stimul-kolor kosmetik“, ul. Ordzonikidze, d. 11, str. 3, Moscow, износител - неизвестен, вносител и дистрибутор за Литва - UAB „Spekuliacija“, Ateities g, 25В, Vilnius

         Опасност: Микробиологична. Установено е, че козметичният продукт съдържа общо микроорганизми в 1 g/ml (2,0±0,2) x 105 и (3,0±0,8) x 105. Риск от инфекция.
         В периода 25 юни – 18 юли 2014 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 62 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини и щандове за козметични продукти, ателиета за татуировки, козметични и фризьорски салони и др. При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ


         С писма с изх. №94-992/23.05 2014 г., №37-00-50/16.05.2014 г., №16-00-139/28.05.2014 г., №37-00-94/10.06.2014 г. и №37-00-68/28.05.2014 г. Министерство на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация А12/0567/14 - Пудра за захващане Get a grip: Mighty Grip, марка - Mighty Grip Inc, нотифицираща страна - Обединеното Кралство, страна на произход - САЩ, производител - Mighty Grip Inc, РО Box 13172, Scottsdale, Arizona, 85267-3172, САЩ;

         опасност: Химическа. Продуктът представлява химически риск, тъй като съдържа веществото бензил бутил фталат, забранено в продукти, които се прилагат върху кожата, подобно на козметичен продукт.
         2. нотификация № A12/0599/14 - Детски обувки, марка - Nelli Blu, нотифицираща страна - Чешка република, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - FUZHOU EVERBLOOM1NG TRADING CO., LTD, Китайска Народна Република, дистрибутор - ССС CZECH, s.r.o, Ceskomoravska 2420/15, 190 93 Praha 9, Чешка република;

         опасност: Химическа. Установено е наличие на диметилфумарат (DMF) във вътрешните бели стелки на обувките в концентрация по-висока от допустимата.
         3. нотификация № А12/0584/14 - Мастило за татуировки Eternal Ink Bringing you the brightest Color Period - Lipstick Red, марка - Eternal Ink, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - САЩ, производител - Eternal Ink , 7987 Lochlin Dr. Brighton, Michigan 48116, САЩ;

         опасност: Химическа. Продуктът за татуиране съдържа 4-метил-m-фенилендиамин. Веществото е включено в списъка на ароматните амини, които с оглед на техните канцерогенни мутагенни, токсични за репродукция и сенсибилизиращи свойства не трябва да присъства в продукти за татуиране.
         4. нотификация № A12/0601/14 - Мастило за татуировки, марка - Cherry Bomb Intenze, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Intenze Products 215 RT17S, Rochelle Park, NJ, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Продуктът за татуиране съдържа 4-метил-m-фенилендиамин. Веществото е включено в списъка на ароматните амини, които с оглед на техните канцерогенни мутагенни, токсични за репродукция и сенсибилизиращи свойства не трябва да присъства в продукти за татуиране.
         5. нотификация № А12/0609/14 - Мастило за татуировки, марка - Advanced Black and Grey Tattoo Ink Formula Dark Tone Bob Tyrrell Edition Intenze, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - САЩ, производител - Intenze Products, 215 RT17S, Rochelle Park, NJ, САЩ;

         опасност: Химическа. Продуктът за татуиране съдържа 4-метил-m-фенилендиамин. Веществото е включено в списъка на ароматните амини, които с оглед на техните канцерогенни мутагенни, токсични за репродукция и сенсибилизиращи свойства не трябва да присъства в продукти за татуиране.
         6. нотификация № A12/0611/14 - Еротичен артикул, кожена каишка за тестиси, марка - Rimba, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Холандия, производител - Rimba BV, Pottenbakkerstraat 14, 4871 ЕР Etten Leur, Холандия;

         опасност: Химическа. При редуктивно разцепване е установено, че кожата на мострата съдържа бензидин в концентрация над допустимата, съгласно т.43 от Приложение XVII на Регламент (EO) 1907/2006 (REACH).
         7. нотификация №А12/0615/14 - Висулка Zauberwald der Maskerade, марка - Fries, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Тайван, производител – Bymer D&М CO. LTD, Vintagespeed, N16 25th rd., Taichung Industrial Park, 40850 Faichung City, Тайван.

         опасност: Химическа. Нивото на отделяне никел от закопчалката, топчето 1, топчето II 2 и от затягащата примка надвишава граничната стойност от 0,5 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Регламент (REACH).
         8. нотификация № А12/0052/14 - Гел за нокти - „Lac It!”, марка En Vogue, вид - Оранжев цвят („мандарина“), нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Канада, производител и износител - En Vogue, Unit 1 - 6322 202nd street, Langley, British Columbia V2Y IN, вносител - S&J GbR, Reetzenstrasse, 4, 79331 Teningen, Германия и дистрибутор за Франция - DIS.CO.PAR, 780 rue Fernand Fanien, 62232 Fouqui?res-lez- Bethune;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа антимон, о-ксилен, m-ксилен и р-ксилен, които са включени в списъка на забранените вещества в козметичните продукти.
         9. нотификация № A12/0053/14 - Смола за моделиране на нокти, марка Еп Vogue, вид - Светло розов цвят („меко розово“), нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Канада, производител и износител - En Vogue 6322 202nd street, Langley, British Columbia V2Y 1N2, Канада, вносител - S&J GbR, Reetzenstrasse, 4, 79331 Teningen, Германия и дистрибутор за Франция - DIS.CO.PAR, 780 rue Fernand Fanien, 62232 Fouquiores-lez-Bethune;

         опасност:Химическа. Продуктът съдържа антимон, чиято употреба в козметичните продукти е забранена.
         10. нотификация № A12/0067/14 - Комплект гримове „Деним цвят компакт“, марка KTN - Boulevard de Beaute, номер на модела - Item-No.: 250246_JS, партида - No: WY120444; ???: 4 260 224 494504, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Германия, производител - KTN Dr. Neuberger - D-65185 Wiesbaden, Германия, дистрибутор за Словакия - TIN АСО spol. s.r.o., Brusnicova 7, 831 01 Bratislava;

         опасност: Химическа. Установено е съдържание на хром, чиято употреба в козметичните продукти е забранена.
         11. нотификация № А12/0068/14 - Комплект гримове „Деним цвят компакт“, марка KTN - Boulevard de Beaute, вид - Item-No.: 240005000JS, бар код EAN: 4 260 224 494443, партида - No: WY120443, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход Германия, производител - KTN Dr. Neuberger, D-65185 Wiesbaden, Германия, дистрибутор за Словакия - TINACO spol. s.r.o., Brusnicova 7, 831 01 Bratislava;

         опасност: Химическа. Ружът за бузите съдържа хром (6+), чиято употреба в козметичните продукти е забранена.
         12. нотификация № A12/1807/13 - Детски крем с лайка, марка „Домашний доктор“ („Family Doctor“), артикул No 8520, бар код 4823015918520, нотифицираща страна - Литва, страна на произход - Украйна, производител – „Elfa”, ul. Semji Sosninich, Kiev, Украйна, вносител и дистрибутор за Литва - UAB „Kosvila Baltic“, Kirtim 51, Vilnius;

         Опасност: Химическа. Установено е наличие на феноксиизопропанол в концентрация по-висока от допустимата, съгласно Регламент № 1223/2009.
         13. нотификация № A12/1915/13 - Продукт за избелване на кожата „Crome eclaircissante et purifiante“, марка MAXI Light, номер на модела GPS Р: 07/11 D132869 „к“, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Кот д' Ивоар, производител, износител и вносител - неизвестни, дистрибутор за Франция - Societe Aida Enseigne Emeraude, CC les Flanades Place de Navarre, BP 8893,95200 Sarcelles;

         опасност: Химическа. Установено е наличие на клобетазол пропионат, чиято употреба в козметичните продукти е забранена.
         14. нотификация № A12/1916/13 - Спрей за мигновен тен за лице и тяло („Instant Tan Wash Off Face & Body Spray”), марка ST TROPEZ, вид ITLS100 светло/средно, ITDS100 средно/тъмно, бар код 5060022307469/5060066307483, нотифицираща страна - Обединеното Кралство, страна на произход - Обединеното Кралство, производител - Reabrook Ltd, Rawdon Road, Moira,Swadlincote, Derbyshire DEI2 6DA, износител и дистрибутор за Обединеното Кралство - PZ Cussons Beauty LLP, 14 Upper St Martins Lane* London WC2H 9FB;

         опасност: Риск за здравето. Ако бъде използван в затворено помещение без добра вентилация, съществува вероятност някои потребители да получат дихателни проблеми.
         15. нотификация № A12/1948/13 - Продукт за избелване на кожата „Натурален крем за избелване на кожата“, марка MILILO, номер на модела Lot по. 1006, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - неизвестна, вносител за Обединеното Кралство - DIMPLE BEAUTY Products ltd, NW10 6 PH, London и дистрибутор за Франция - Societe Aida Enseigne Emeraude, CC les Flanades, Place de Navarre, BP 8893, 95200 Sarcelles;

         опасност: Химическа. Установено е наличие на хидрохинон, който е забранен за влагане в този вид козметични продукти.
         16. нотификация № A12/1984/13 - Art Nails, марка OPOOLA, код на партидата NO: 28011, нотифицираща страна - Чешка Република, страна на произход - Китай, производител, износител, вносител и дистрибутор - неизвестни;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа веществото дибутилфталат, включено в списъка на забранените вещества.
17. нотификация № А12/1824/13 - Изкуствени нокти „Instant FRENCH NAIL“, нотифицираща страна - Чешка Република, страна на произход - Китай, производител, износител, вносител и дистрибутор - неизвестни;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа веществото дибутилфталат, включено в списъка на забранените вещества.
         18. нотификация № А12/1825/13 - Искусственные Гвозди D & G DOLCE & GABBANA, Специальное качество, Ногги очаровательной женщины, Самы модны (целият етикет на продукта е на кирилица), нотифицираща страна - Чешка Република, страна на произход - Китай, производител, износител, вносител и дистрибутор - неизвестни;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа веществото дибутилфталат, включено в списъка на забранените вещества.
         19. нотификация № А12/1835/13 - Течен сапун за ръце „Dora the Explorer“, марка Nickelodeon, номер на модела - реф. en00З, бар код 5206642000100, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - неизвестна, вносител за Гърция DELKAM GROUP, Tseh Velandia Panoysh, PO 19300 Aspropyrgos;

         опасност: Микробиологична. Наличие на аеробни мезофилни микроорганизми.
         20. нотификация № A12/0123/14 - Парфюм + Душ гел „Червеният Дракон за жени”, марка Streets Looks, вид „Червеният Дракон за жени”, бар код EAN 66556001511000000300, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китай, производител - Coscentra B.V., Wenckebachstmat 12, 6466 NC Kerkrade, Нидерлания и дистрибутор за Германия - TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund;

         опасност: Химическа. Максимално допустимите нива на 5-хлоро-2-метилизотиазол-3 (2Н)-он и 2-метилизотиазол-3 (2H)-он са ясно превишени в „душ гела”.
         21. нотификация № A12/0165/14 - Душ тел „Лимонена струя”, марка Anovia, код на партидата Lot: 13353, бар код ???: 5037378005110, нотифицираща страна - Хърватия, страна на произход - Обединеното Кралство, производител - Inline Health & Beauty Ltd, Обединеното Кралство, www.inline-hb.com и дистрибутор за Хърватия - Diba-charm d.o.o., Katalinic-Jeretova 1, Zagreb;

         опасност: Микробиологична. Установено е високото количество на аеробни мезофилни бактерии в душ гела (CFU/g 50000)
         22. нотификация № A12/0172/14 - Продукт за моделиране на нокти, марка LENZ, вид LENZ 3000 SERIES Liquid, HIGH PERFORMANCE, код на партидата D0216-A117 (Напечатано на контейнера), нотифицираща страна - Чешка Република, страна на произход - неизвестна, производител - LENZ Products, Inc. NY/Canada и дистрибутор за Чешка Република - Dung Tranova, Prazska 3/5, 268 01 Horovice;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа около 90,2% метилметакрилат (ММА). Високите концентрации на MMA (над 80%) може да причинят дългосрочни увреждания на ноктите.
         23. нотификация № A12/0179/14 - UV гел за нокти „Celest Plus“, марка Onglemod, производствен номер: 2032-15, код на партидата LOT 2032130502, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Германия, производител - FEMI NAILS COSMETICS, HAUPTSTRASSE 1-3, D-67756 HINZWEILER, Германия и дистрибутор за Франция - ММЕ OBRINGER SYLVIE, 47 GRAND’RUE, 67620 SOUFFLENHEIM, 67620 SOUFFLENHEIM;

         опасност: Химическа. Установено е съдържание на антимон, вещество което е забранено в козметичните продукти.
         24. нотификация № A12/0179/14 - UV гел за нокти „Celest Plus” („Matrex 3 Supreme“), марка Onglemod, номер на модела 2032-15 (име на продукта от производителя), партида 2032130502, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Германия, производител - FEMI NAILS COSMETICS, HAUPTSTRASSE 1-3, D-67756 HINZWEILER и дистрибутор за Франция - ММЕ OBRINGER SYLVIE, GRAND’RUE, 67620 SOUFFLENHEIM, 67620 SOUFFLENHEIM;

         опасност: Химическа. Установено е съдържание на антимон, вещество което е забранено в козметичните продукти.
         25. нотификация № A12/0189/14 - Продукт за третиране на коса „Сосо“, 1000 ml, марка HAIR GO STRAIGHT, номер на модела Н1319С, бар код 7 29440 30800 1, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Съединените щати, производител - HAIR GO STRAIGHT, USA sales@hairgostraight.com и дистрибутор на Франция - Site interne: http://www.lissage-bresilien.com, gere par M. Karim DRAOUI, EURL ADMIRABL J;

         опасност: Химическа. Установено е съдържание на формалдехид в концентрация над допустимата.
         26. нотификация № A12/0193/14 - Продукт за избелване на кожата „Caro Light“, марка Angel Cosmetics, произведен през 07/2011, няма партиден номер, бар код: 9501101371743, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Демократична Република Конго, производител - ANGEL COSMETICS, 17?me rue Limette, BP 7561 KINSHASA1, mail@angelcosmetics-cd.com. износител, вносител и дистрибутор - неизвестни;

         опасност: Химическа. Установено е наличие на хидрохинон, който е забранен за влагане в този вид козметични продукти.
         27. нотификация № А12/0194/14 - Продукт за избелване на кожата „Caro Light“, марка Angel Cosmetics, произведен през 03/2010, няма партиден номер, бар код: 9501101371033, нотифицираща страна - Франция, страна на произход – Демократична Република Конго, производител - ANGEL COSMETICS, 17eme rue Limette, BP 7561 KINSHASA1, mail@angelcosmetics-cd.com, износител, вносител и дистрибутор - неизвестни;

         опасност: Химическа. Установено е наличие на хидрохинон, който е забранен за влагане в този вид козметични продукти.
         28. нотификация № А12/0220/14 - Магнитен гел за нокти, марка IVIN COSMETICS, вид Металическо червено: REF. IV-138M, код на партидата SUPPLIER’S LOT NUMBER (FEMI NAILS COSMETICS): 565 103 02, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Германия, производител - FEMI NAILS COSMETICS, HAUPTSTRASSE 1-3, D-67756 HINZWEILER и дистрибутор за Франция - IVIN COSMETICS 38, BOULEVARD ARISTIDE BRJAND, 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа антимон, чиято употреба е забранена в козметичните продукти.
         29. нотификация № A12/0221/14 - Гел за нокти „TWO STEP SOAK OFF GEL“, марка GEL II MANICURE, номер на модела REF G008, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - САЩ, производител - LA PALM PRODUCTS Wichita, KS 67219 и вносител за Франция - COUP?ONGLES 3 avenue Henri Vigneau, 33700 MERIGNAC, M. TRAN Van Due;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа антимон, чиято употреба е забранена в козметичните продукти.
         30. нотификация № A12/0244/14 - Боя за коса, марка Sante, вид Strawberry Blonde (руса) и Nut Brown (кафява), нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Германия, производител и износител - Logocos Naturkosmetik AG, Zur Krauterwiese, 31020 Salzhemmendorf, и вносител за Финландия - Natcos Оу, Hameentie 155 С, 00560 Helsinki;

         опасност: Микробиологична. Продуктите представляват микробиологичен риск заради наличието на мезофилни аеробни микроорганизми, което може да влоши тяхното качество и да причини проблеми за здравето на потребителите.
         31. нотификация № A12/0266/14 - Избелващ продукт за кожа „Sivoclair Creme eclaircissante/Lightening cream“, марка Sivop, номер на модела lot 4910, нотифицираща страна - Малта, страна на произход - Кот д? Ивоар, производител - Yopougon - Zone Industriell, 01 BP 2085 Abidjan 01, износител, вносител и дистрибутор – неизвестни.

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа хидрохинон, чиято употреба е забранена в козметичните продукти.
         32. нотификация № А12/0299/14 - Течност за арт маникюр, марка Keystone, вид J 2000 (СО) акрилна течност (диня), код на партидата 1001226COW (Парт. номер LIQ- 002001), нотифицираща страна - Германия, страна на произход - САЩ, производител - Fa. KR + Р, 616 Hollywood Ave, Cherry Hill, NJ 08002;

         опасност: Химическа. Етикетирането на продукта не отговаря на Регламент (EC) № 1223/2009 относно козметичните продукти. Продуктът съдържа 96% methyl methacrylate. Германският Федерален Институт за Оценка на Риска класифицира концентрациите от 80-90% на вещества за нокти като опасни за здравето.
         33. нотификация № A12/0305/14 - Лак за нокти, марка True Lover, цветове 21, 40, 23, 12, 43, 27, 24, 35, 08, 13, 56, 31, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Китай, износител - Yiwu Lead Plastic Industry & Trade Co Ltd, No 210-219 room, 2/F China Customs Building, Yiwu и вносител за Финландия - Tulostuonti Ovaska Ky, Tuukkalantie 1, 00940 Хелзинки;

         опасност: Химическа. Установено е съдържание на дибутилфталат, чиято употреба в козметичните продукти е забранена.
         34. нотификация № А12/0311/14 - Моделиращ гел за нокти „Builder Gel“, марка Nails by JM (Jean Marin), номер на модела 4604724 „Extra White“, код на партидата 1239/01/5 446 899 053 740, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Белгия, производител - PRO DUO NV, john Kennedylaan, B-9000 Gent, вносител - PRO DUO, 10 rue Jean-Jacques OFFENBACH, 72000 LE MANS и дистрибутор за Франция - PRO DUO BELFORT, ZAC des Pres, 90400 ANPELMANS.

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа антимон, чиято употреба в козметичните продукти е забранена.
         35. нотификация № А12/0641/14 - Средство за почистване на четки за грим, марка - Beauties Factory, нотифицираща страна - Обединеното Кралство, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Yafei Make-up Brush Co, Ltd, No. 330. Longhe Mid.Rd., Yongxing Industrial District, Longnui, Baiyun, Guangzhou, Китайска Народна Република;

         опасност: Околна среда. Продуктът представлява риск за околната среда (химическо замърсяване), тъй като количеството на нонилфенол етоксилат надвишава границата от 0,1 % от общата маса на продукта.
         36. нотификация № A12/0644/14 – Мастило за татуировки, марка – StarBrite, нотифицираща страна – Италия, страна на произход – САЩ, производител – Starbrite Colors, 4041 SW 47ТН AVE FORT LAUDERDALE, FLORIDA 33314, FORT LAUDERDALE, САЩ;

         опасност: Химическа. Продуктът за тауировки съдържа веществото о-анизидин, чиято употреба е забранена в козметичните продукти. Веществото о-анизидин
         37. нотификация № A12/0647/14 - Пиърсинг за нос - капса за нос, марка - неизвестна, модел - Сребро 925, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Кралство Тайланд, производител - Pretty Silver Co., Ltd, 2 Moo 19, Soi Nopparat 10, Baromrach-Chonnee Road, Taweewattana, 10170 Bangkok, Кралство Тайланд;

         опасност: Химическа. Отделянето количество на никел от пиърсинга за нос с декоративна перла, надвишава допустимото 0,2 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Регламент REACH.
         38. нотификация № A12/0662/14 - Аерозол с лепкави конци Stelle Filanti, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител - РАМАХ IMPORT EXPORT SRL, via S PERTINI No 24, 80040 POGGIOMARINO (NA), Италия.

         опасност: Изгаряния, пожар. Газът е диметилов етер, който е класифициран като изключително запалим. Съгласно т. 40 от Приложение XVII на Регламент (EC) No 1907/2006, се забранява употребата им в аерозолни флакони, когато те са предназначени за предлагане на масовия потребител с цел забавление и украса.
         39. нотификация № А12/0700/14 - Бейзболна шапка, марка - Deproc ACTIVE, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Cosail Group Limited, 7-2-7В Jin Di Mei Long Town, Longhua - Shenzhen, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Установено е съдържание на азобагрило в концентрация, по-висока от допустимата, съгласно т. 43 от Приложение XVII на Регламент REACH.
         40. нотификация № INFO/0068/14 - Висулка, марка - неизвестна, нотифицираща страна Финландия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Shenzhen Zihan Trade Co., Ltd, 62 9LAN HUAIDE AREA FUYONG TOWN BAOAN DISTRICT, Shenzhen City, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Висулката съдържа кадмий, в концентрация по-висока от допустимата, съгласно т. 23 от Приложение XVII на Регламент REACH.
         41. нотификация № INFO/0074/14 - Обици Clamshell, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Хърватска, страна на произход - Република Индонезия, производител неизвестен, износител - CV. KRESNA MITRA ABADI GENERALTRADING & EXPORTER, Jl.Tukad Yeh Aya IX No 49 X, Renon Denpasar 80237 Bali, Република Индонезия;

         опасност: Химическа. Нивото на отделяне на никел от металната част на обицата, надвишава допустимото, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Регламент REACH.
         42. нотификация № A12/0739/14 - Мастило за татуировки Bio Touch USA Micro Pigment Cosmetic Color, марка - Bio Touch, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република, износител - Goochie Beauty, East Area Rd. No. 72, Guangzhou , Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Установено е, че мострата съдържа олово, в концентрация над допустимата.
         43. нотификация №A12/0745/14 - Въздушна свирка - Druckluftfanfare - Luchthoom - Klaxon a air, марка - A. I. & Е, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Lok Ко Far East Company Limited, Li’An Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Китайска Народна Република.

         опасност: Изгаряния, пожар. Продуктът, представляващ риск от изгаряния заради наличието на запалим компонент в контейнера под налягане, не съответства на Регламент REACH.
         44. нотификация №A12/0418/14 - Течност за декорация на нокти, Лилава акрилна течност - само за професионална употреба, марка ХО, партиден номер: LIQ-002305; MFG дата: 0413, бар код 5060219230884, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - САЩ, производител и износител - неизвестни; вносител-USA Nails & Beauty Supply Ltd., 235 Mare Street, Hackney; London E8 3NS Обединеното Кралство и дистрибутор за Германия- Gold Nails Shop, Lowen Markt 5, 70499 Stuttgart

         опасност: Химическа. Тестваният продукт съдържа 100% метил метакрилат. Използването на метил метакрилат понастоящем не се регламентира от закона в Германия и ЕС. Веществото е било оценено от Института за Оценка на Риска (Bundesinstitut fur Risikobewertung, BfR) с оглед на възможно увреждане на здравето чрез неговото използване в материала за моделиране на нокти.
         45. нотификация № A12/0419/14 - Течност за декорация на нокти, Течен мономер, марка NaiLexus, вид 32 fl. oz., партида Nr. 3F-0603-A-120, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - NaiLexus, Santa Ana, СА 92706 САЩ, износител - NailMall Supply Inc., New Fordham Ave Santa Ana, CA 92704 Съединените Щати, вносител - Thi Nail Shop Manikiirezubehor Gartenstr.2, 73033 Goppingen, Германия;

         опасност: Химическа. Открит е метил метакрилат: 79 g/100 g (доклад от 23.1.2014 относно вземането на мостра, извършено в Синген), 98,5 g/100 g (доклад от 3.2.2014 относно вземането на мостра, извършено в Гьопинген) и 64 g/100 g (доклад от 24.1.2014 относно вземането на мостра, извършено в Лар). Заради установената концентрация, продуктът представлява сериозен риск за здравето. Причината за разликата в нивата на метил метакрилата не е известна. Концентрацията вероятно варива в зависимост от това кога е бил напълнен контейнерът.
         46. нотификация № A12/0420/14 - Течност за декорация на нокти, Течен мономер, марка NaiLexus, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - САЩ, NaiLexus - Santa Ana, СА 92706, износител и вносител - неизвестни;

         опасност: Химическа. Тестваният продукт съдържа 97,5% метил метакрилат. Съгласно становище №014/2012 от 22 декември 2011, BfR (Немски Федерален Институт за Оценка на Риска) класифицира концентрациите от 80-90% метил метакрилат в изделията за нокти като опасни за здравето.
         47. нотификация № А12/0457/14 - Удължител за мигли, марка FEG, партида No 20131109, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Китай, производител и дистрибутор - неизвестни, износител - Kunming Runyantang Co., Ltd, No. 125, High Technology Development District Yunnan, Китай;

         опасност: Химическа. Според декларацията, продуктът съдържа бензалкониев хлорид като съставка. Производителят е заявил, че концентрацията на бензалкониев хлорид е 10% в продукта. Съгласно Регламент 1223/2009 за козметични продукти, максималната допустима концентрация на бензалкониев хлорид в готови за употреба препарати е 0,1% .
         48. нотификация № А12/0469/14 - Прахообразни боя за коса Henna Natural - кафяв цвят, марка Henna, вид Кафяв цвят, дата на производство: 03.10.2012, срок на годност: 03.10.2014, бар код 8 594008 780054, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Чешка Република, производител - v. d. Dubrava. no, Valasske Klobouky и дистрибутор за Словакия - Dubrava - Slovensko s.r.o., J. Rasu 525, Budmerice;

         опасност: Микробиологична. Продуктът съдържа 1,8.105 CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 100°C и 1,0.105 CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 60°C.
         49. нотификация № A12/0472/14 - Естествена боя за коса, марка Henna, вид Червеникав цвят; дата на производство: 18.03.201З/срок на годност: 18.03.2015, бар код 8 594008 780153, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Чешка Република, производител - v. d. Dubrava, Valasske Klobouky и дистрибутор за Словакия - Dubrava - Slovensko s.r.o., J. Rasu 525, Budmerice;

         опасност: Микробиологична. Продуктът съдържа 3,4.104CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 100°C и 6,1.104 CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 60°C и представлява сериозен микробиологичен риск за потребителите.
         50. нотификация № A12/0473/14 - Естествена прахообразни боя за коса - махагонов цвят, марка Henna, вид Махагонов цвят; дата на производство: 03.12.2012/срок на годност: 03.12.2014, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Чешка Република, производител - v. d. Dubrava, Valasske Klobouky и дистрибутор за Словакия - Dubrava - Slovensko s.r.o., J. Rasu 525, Budmerice;

         опасност: Микробиологична. Продуктът съдържа 1,8.105CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 90°C и 9,6.104CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 60°C и представлява сериозен микробиологичен риск за потребителите.
         51. нотификация № A12/0474/14 - Natural Products - билкова боя за коса, марка KHADI, вид Черен, 12М символ за периода след отварянето, бар код 8906020510517, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Индия, производител, износител, вносител - неизвестен и дистрибутор за Чешка Република - Natural Trade CZ s.r.o., Slunecni 516, 294 42 Lustenice - Zelena, Чешка Република;

         опасност: Микробиологична. Продуктът съдържа 5,5.104CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми и представлява сериозен микробиологичен риск за потребителите.
         52. нотификация № А12/0475/14 - Natural Products - билкова боя за коса, марка KHADI, вид Светлокафяв, 12М символ за периода след отварянето, бар код 8906020510524, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Индия, производител, износител, вносител - неизвестен и дистрибутор за Чешка Република - Natural Trade CZ s.r.o., Slunecni 516, 294 42 Lustenice - Zelena;

         опасност: Микробиологична. Продуктът съдържащ 4,5.105CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми, представлява сериозен микробиологичен риск за потребителите.
         53. нотификация № A12/0561/14 - Козметична течност „Суперчистотело“ (Супер чисто тяло), марка „ДВЕ ЛИНИИ”, партида № 29, произведена на 09.2013, бар код: 4607082850255, нотифицираща страна - Естония, страна на произход - Руската Федерация, производител - ООО ПКФ „Две линии", ул. Социалистическая, 1, Бийск, 659322, Руската Федерация, market@dvelinii.ru; http://www.dvelinii.com. вносител и дистрибутор за Естония - AS Paira, Рае 8, Tallinn, 11414;

         опасност: Химическа. Продуктът представлява сериозен риск от корозия на кожата, тъй като съдържа прекомерно количество (20%) калиев или натриев хидроксид и не съответства на изискванията на Регламент (ЕС) No 1223/2009 относно козметични продукти.
         54. нотификация № А12/0581/14 - Продукт за избелване на кожата „Bleach cream“, марка „MEDICAM“, номер на модела 08С13, бар код 6291101520595, нотифицираща страна - Австрия, страна на произход - Пакистан, производител, износител, вносител и дистрибутор - неизвестни (информация за връзка - Medicam Laboratories, Канада);

         опасност: Химическа. Установено е, че мострата съдържа живак който е забранен за влагане в този вид козметични продукти.
         55. нотификация № А12/0588/14 - „Profi Рil“-Сенки за очи, 3 кафяви, марка KALLOS, дата на производство: 19.11.2012 и 06.04.2013, символ РАО: 12М, бар код EAN: 5998889509132, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Германия, производител - Kallos Cosmetics. Ktf., Soroksari ut 164, 1095 Будапеща, Унгария и дистрибутор за Словакия - Frantisek Vatala - IF Absolute Cosmetics, Holicska 8, 851 05 Братислава (информация за връзка - NORON s.r.o., Lоanova 14, ???e Zamky);

         опасност: Химическа. Продуктите съдържат 1 758 mg/kg и 1708 mg/kg 2-Methylresorcinol и не отговарят на Регламент (EC) №1223/2009 за козметичните продукти, Приложение III, реф. №243 с поправките.
         56. нотификация № A12/0591/14 - Шампоан за коса, марка Basic world, вид Basic world, Natural cosmetics, Basic Shampoo, 250 ml, код на партидата CH.B:3536-1, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Германия, производител - Fa. Rudiger Seemann е.К., Steingauer Str. 10, 83623 Dietramszell;

         опасност: Микробиологична. При анализ на подадените мостри, общият брой бактериални култури 10 000 cfu/g е значително надвишен. Освен това, е установен специфичния патоген Pseudomonas aeruginosa.
         57. нотификация № А12/0596/14 - Лак за нокти „Jazz - acrylic lacquer“, марка Bellazi, Цвят номер: „40“ Сребристо - светлосин“ (14/08/2013 - 14/08/2017), нотифицираща страна - Чешка Република, страна на произход - Чешка Република, производител - BELLAZI Company Ltd., К Nakli 397, 538 03 Hermanuv Mestec, CZ;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа веществото дибутилфталат, включено в списъка на забранените вещества.
         58. нотификация № A12/0469/14 - Прахообразни боя за коса - кестеняв цвят Henna Natural, марка Henna, вид - Кестеняв цвят, дата на производство: 03.10.2012/срок на годност: 03.10.2014 г., код на партидата 8 594008 780054, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Чешка Република, производител - v. d. Dubrava, Valasske Klobouky, www.henna.eu и дистрибутор Словакия- Dubrava - Slovensko s.r.o., J. Rasu 525, Budmerice;

         опасност: Микробиологична. Продуктът съдържа 1,8.105CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 100°C и 1,0.105 CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 60°C.
         59. нотификация № A12/0472/14 - Естествена боя за коса, марка Henna, вид - Златисто-кафяв цвят, дата на производство: 18.03.2013/срок на годност 18.03.2015 г., код на партидата 8 594008 780153, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Чешка Република, производител - v. d. Dubrava, Valasske Klobouky, www.henna.eu и дистрибутор Словакия - Dubrava - Slovensko s.r.o., J. Rasu 525, Budmerice;

         опасност: Микробиологична. Продуктът съдържа 3,4.104CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 100°C и 6,1.104 CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 60°C.
         60. нотификация № A12/0473/14 - Естествена прахообразни боя за коса - махагонов цвят, марка Henna, вид - Махагонов цвят, дата на производство: 03.10.2012, срок на годност: 03.10.2014 г., код на партидата 8 594008 780078, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Чешка Република, производител - v. d. Dubrava Valasske Klobouky, www.henna.eu и дистрибутор Словакия- Dubrava - Slovensko s.r.o., J. Rasu 525, Budmerice;

         опасност: Микробиологична. Продуктът съдържа 1,8.105 CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 90°C и 9,6.104 CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми при температура от 60°C.
         61. нотификация № A12/0475/14 - „Natural Products“ - Билкова боя за коса, марка KHADI, вид - Светлокафяв цвят, символ за 12 месечен период след отварянето, код на партидата 8906020510524, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Индия, производител, износител и вносител - неизвестни и дистрибутор за Чешка Република - Natural Trade CZ s.r.o., Slunecni 516,294 42 Lustenice - Zelena.

         опасност: Микробиологична. Продуктът съдържащ 4,5.105CFU/g мезофилни аеробни микроорганизми, представлява сериозен микробиологичен риск за потребителите.


         В периода 21 май – 19 юни 2014 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 75 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, студио за татуировки, фризьорски салони, магазини и щандове за козметични продукти. При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.


НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ


         С писма с изх. №16-00-133/30.04.2014 г. и №16-00-136/12.05.2014 г. Министерство на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация № А12/0380/14 - Препарат за премахване на боя, марка - STRIPPER ACID 6 kg, нотифицираща страна - Чешка република, страна на произход - Италия, производител - ECOLKEM, Via della Chimica 2/4, POVOLARO DI DUEVILLE, Италия;

         опасност: химическа. Продуктът съдържа дихлорометан в концентрация по-висока от допустимата.
         2. нотификация № A12/0382/14 - Спрей бои, марка - Боя VHT® за Спирачка, барабан & ротор и различни VHT продукти, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - САЩ, производител - VHT Products Company, 44115 Ohio, Cleveland, САЩ;

         опасност: химическа. Продуктите - спрейове, продавани за широката общественост, съдържат повече от допустимото количество толуол и/или бензилбутилфталат.
Същите не са етикетирани и опаковани, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
         3. нотификация № А12/0383/14 - Химикалка, марка - Bic for her BIC, нотифицираща страна - Кипър, страна на произход - Франция, производител - Bic Group, 14 rue Jeanne d' Asieres, 92110 Clichy, Франция;

         опасност: химическа. Нивото на отделяния никел от „Nib” (писеца) и „Spacer Bar” (разделителя), надвишава граничната стойност от 0,5 µg/cm2/седмица.
         4. нотификация № A12/0393/14 - Препарат за премахване на боя, марка – „ABRO PAINT REMOVER” NO. PR-600 ABRO®, нотифицираща страна - Литва, страна на произход - САЩ, производител - ABRO®INDUSTRIES INC., P.O. BOX 1174, SOUTH BEND, IN 46624, САЩ;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа дихлорометан в концентрация над допустимата.
         5. нотификация № A12/0397/14 - Маскараден костюм Howling ghost, марка - Tucano, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Smiffy's UK, Caldicott Drive, Gainsborough DN 21 1FJ, Обединено кралство;

         опасност: химическа. Продуктът представлява химически риск, защото бялата маска съдържа 0,3 – 0,35% бис (2-етилхексил) фталат (DEHP).
         6. нотификация № INFO/0038/14 - Огърлица, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Hanking Infl Trading Co., Ltd., Room 301, Unit 2, Fuxing, Hutangxi Block, Yiwu, Китайска Народна Република.

         опасност: Химическа. Металната висулка във формата на звезда съдържа кадмий, в концентрация по-висока от допустимата.
         7. нотификация № А12/0505/14 - Мастило за татуировки Dragons Breath Red, марка - Kuro Sumi Colors, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Япония, производител - неизвестен, износител - DH Gate, Ying Yuan Rd, Nanjing, Китайска Народна Република.

         опасност: Химическа. Установено е наличие на 4-метил-м-фениленедиамин (HPLC/DAD) при всички четири мостри и съдържание на олово в мостра 2.
         8. нотификация A12/0559/14- Маскараден костюм, каубойски шал, марка- Krabat, нотифицираща страна Швеция, страна на произход - Чешка република, производител - Krabat & Co AB, Nackagatan 17, 116 41 STOCKHOLM, Швеция;

         Опасност: Химическа. Продуктът представлява химически риск, тъй като червеният плат съдържа азобагрила, освобождаващи >500 ppm 2,4- диаминоанизол.
         9. нотификация INFO/0047/14 - Комплект за ремонтиране на спукана гума, марка – Toolzone / KDP Tools Ltd, нотифицираща страна – Обединено Кралство, страна на произход – неизвества, производител – неизвестен, дистрибутор – KDP Tools Ltd Units 1-4 Blackdown Pk, Southview Estate, Willand, Devon, EX15 2QW, Обединеното Кралство

         Опасност: Химическа. Установено е наличие на толуен в гумения цимент в концентрация по-висока от допустимата.

         В периода 13 – 23 май 2014 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 42 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, за бижута, магазини за велосипеди.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

         С писмо с изх. № 94-754/01.04.2014 г. Министерството на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация №А12/0169/14 - Играчки обувки, марка - GIFI/Xing Taf, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Concorde International Ltd, Unt 827, 8/F Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road, TST Kowloon, Hong Kong, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Тази играчка съдържа повече от 0,1% DEHP от масата пластифициран материал: бис-(2-етилхексил) фталат в прозрачна лилава пластмаса.
         2. нотификация №A12/0288/14 - Огърлица, марка - Ninja, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител-неизвестен, износител - AGD (НК) Ltd, 27 Wong Chuk Hang Rd, Room Е I5/F, Yan's Tower, Aberdeen, Hong Kong, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Металните конични части на огърлицата съдържат олово в концентрация над допустимата, съгласно т. 63 от Приложение XVII на Регламент REACH.
         3. нотификация №A12/0297/14 - Метален пръстен, марка - Boste, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Coolman Jewelry (Н.К.) Co. Ltd, No5 Yian Road, Xianxi Industrial Park, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Нивото на излъчвания никел от пръстена надвишава граничната стойност, съгласно т. 27 от Приложение XVII на REACH.
         4. нотификация №А12/0300/14 - Гривна, марка - Seppala, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Shanghai Foreign Trade Pudong Co Ltd., J4/F, 258-268, Zhaojiabang Road, Шанхай, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Нивото на излъчвания никел от металните части на гривната (тик-так копчетата) надвишава граничната стойност, съгласно т.27 от Приложение XVII на REACH.
         5. нотификация №А12/0282/14 - Маслена лампа, марка - Modern Collection, нотифицираща страна- Финландия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - High Hope Zhonding Corporation, 100 Jianye Road, Nanjing, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Пожар. Продуктът представлява риск от пожар, тъй като масленият контейнер може да се счупи. Освен това, продуктът представлява химически риск, тъй като дизайнът на продукта позволява достъп до маслото на лампата, което може да доведе до поглъщане от страна на децата. Информацията и предупрежденията на опаковката не са достатъчни. Продуктът не съответства на Европейския стандарт за декоративни маслени лампи (EN 14059), приет от Европейската Комисия за стандартизация (CEN).
         6. нотификация №А12/0239/14 - Детски градински ръкавици, марка – Green Tower, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Sonley Glove Manufactory Ltd, Unit 7-]0, 18/F, Laford Centre, No 838, Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hongkong, Hong Kong, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Забранени азобагрила > 30 mg/kg; 3,3?-диметоксибензидин (55.7 mg/kg) в синия памучен материал след редуктивно разцепване на азо багрила.
         7. нотификация №A12/0243/14 - Шал, марка - Ril's, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Y-Ideas Manufacturing Co Ltd, 2/F BLDG No 2# 165 S. DongwuRD, Suzhou, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Тъмно-оранжевият цвят е отделил 140 mg/kg бензидин, което надвишава границата от 30 mg/kg, съгласно т. 43 от Приложение XVII на REACH.
         8. нотификация №А12/0029/14 - Детски ръчен часовник, марка - Popkidz, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Китайска Народна Република,производител - неизвестен, износител - China Resources Import and Export Co. Limited,Unit 1001 Forseas Building 208-212 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Установено е, че часовника и каишката с регистрационен номер PK2105 CHRISTMAS TIME съдържат повече от 0.1 g/100 g DEHP. Имайки предвид нормалното поведение на малките деца, които лесно поставят неща в уста, тези играчки представляват риск от отравяне, тъй като съдържат фталати над разрешените нива.
         9. нотификация №INFO/0016/14 - Ключодържател, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Хърватия, страна на произход - KHP, производител - неизвестен, вносител за Хърватия - Plinara d.o.o., Kralja Tomislava 7, Split, Хърватия;

         опасност: Химическа. Метален ключодържател, съдържащ никел в количества, които надвишават граничната стойност от 0,5 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на REACH.
         10. нотификация №INFO/0017/14 - Ключодържател, марка - неизвестна, нотифицираща страна Хърватия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, дистрибутор за Хърватия - Modni nakit, proizvodnotrgovacki obrt, Konjscinska 34, Загреб, Хърватия;

         опасност: Химическа. Метален ключодържател, съдържащ никел в количества, които надвишават граничната стойност от 0,5 µg/cm2/седмица, съгласно т.27 от Приложение XVII на.
         11. нотификация №A12/0222/14 - Дамска блуза, марка - Jacqueline Riu,нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Китайска Народна Република,производител - 311 Ruishi, 12th Floor, Bldg 1 Nan Bei Shang Wu Gang 71, WhenzhouRoad, 310015 Hangzhou, Китайска Народна Република.

         опасност: Химическа. Материала на ръкавите: наличие на азобагрила – отделя десет ароматни амина, изброени в Анекс 8 в Регламент 1907/2006, включително два, които надвишават горната граница от 30 mg/kg, заложена в т. 43 от Приложение на REACH.
         12. нотификация №A11/0026/14 - Супер лепило, марка - Nasca, нотифицираща страна - Латвия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител за Латвия - All Glass Industry UAB, Латвия;

         опасност: Химическа. Продуктът представлява химически риск, тъй като съдържа хлороформ в концентрация, по-висока от допустимата, съгласно т.32 от Приложение XVII на REACH.
         13. нотификация №А12/0084/14 - Дамски часовник, марка - Wei Qin, нотифицираща страна - Кипър, страна на произход - Япония, производител – Titanic Watch Co, Ltd, Япония;

         опасност: Химическа. Нивото на отделяне на никел от „Watch/Blet”, „Закопчалката” и от „Устройството за навиване” надвишава граничната стойност от 0,5 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на REACH.
         14. нотификация № А12/0089/14 - Детско столче, марка - Cisl, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Китайска Народна Република, производител -Chigwell Chance, Flat A, 7/F, Milton Mansion, No 96Nathan Road, Tsim Sha Tsui,Kowloon, Hong Kong, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Продуктът съдържа бис (2-етилхексил) фталат в количество, надвишаващо границата, заложена в приложимото законодателство.
         15.нотификация № A12/0104/14 - Ръкавици за вдигане на тежести, марка -Best Sporting, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Пакистан, производител - Best Sport u. Freizeit GmbH, Mittelwendung 22, 28844 Weyhe, Германия;

         опасност: Химическа. Benzidine (азо боя) е установена в червената част на ръкавиците (494 mg/kg).
         16. нотификация № A11/0017/14 - Супер лепило, марка – Secure Fix, нотифицираща страна - Кипър, страна на произход - неизвестна, производител -неизвестен, вносител - Overseas Trading Limited, Top Floor Tayson House Methley Road WFIO 1 PA, Castleford, Обединеното Кралство;

         опасност: Химическа. Продуктът представлява химически риск, тъй като съдържа хлороформ в концентрация, по-висока от допустимата, съгласно т. 32 от Приложение XVII на REACH.
         17. нотификация № A12/0324/14 - Механичен молив „Mars Micro”, марка - STAEDTLER, нотифицираща страна - Кипър, страна на произход - Германия,производител - STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Moosaeckerstrafle 3, 90427 Nuernberg, Германия;

         опасност: Химическа. Нивото на отделяне на никел от „Nib” и от „Pen end”, надвишава допустимото 0,5 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на REACH.
         18. нотификация № A12/0325/14 - Механичен молив, марка - FABER-CASTELL, нотифицираща страна - Кипър, страна на произход - Германия, производител – Faber - Castell Aktiengesellschaft Nurnberger Strasse 2, D-90546 Stein, Германия;

         опасност: Химическа. Нивото на отделяне на никел от „Nib” и от „Pen button”, надвишава допустимото 0,5 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на REACH.
         19. нотификация № A12/0326/14 - Химикал, марка - Pelikan, нотифицираща страна - Кипър, страна на произход - неизвестна, производител - неизвестен, вносител- Pelikan Hellas Ltd, 8 km Varis-Koropiou, 19400 Koropi, Гърция;


         опасност: Химическа. Нивото на отделяне на никел от „Nib”, „Pen end”, „Spacer Bar” и „Pen button”, надвишава допустимото 0,5 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на REACH.
         20. нотификация № A12/0327/14 - Химикал, марка - PILOT, нотифицираща страна - Кипър, страна на произход - Япония, производител - Pilot Corporation Ltd,1048304, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 2-6-21, Япония;

         опасност: Химическа. Нивото на отделяне на никел от „Nib”, надвишава допустимото 0,5 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на REACH.
         21. нотификация № A12/0349/14 - Термос, марка - La Bolata, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Market Union 7F, No 1 Building, High Tech Science and Technology square, No1498 Jiangnan Road, Ningbo 315040, Китайска Народна Република;

         опасност: Химическа. Установено е наличие на азбестови влакна в разделителите на двойното стъкло на термосната бутилка, въпреки че производството, продажбата и употребата на азбестови влакна и артикули, съдържащи такива влакна са забранени, съгласно т. 6 от Приложение XVII на REACH.
         22. нотификация № А12/0355/14 - Бижута Costume, марка - Loriane Creation, нотифицираща страна - Франция, страна на произход – Китайска Народна Република, производител - Ever fame industrial limited, 1102-1103 11 F.kowloon building 555 Nathan Road, Hong Kong, Китайска Народна Република;
         опасност: Химическа. Установено е съдържание на олово над допустимата концентрация в Гривни 111A-1, Колиета 1207A-33, Колиета 1207A-37, Колиета 1207A-27 и Колиета 1207A-2, съгласно т. 63 от Приложение XVII на REACH.
         23. нотификация № INFO/0034/14 - Пръстен, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - неизвестна, производител - неизвестен, дистрибутор - AmberPol, Полша;

         опасност: Химическа. Металните части на пръстена съдържат кадмий в концентрация по-висока от допустимата 0,01 тегловни % от метала в металните части на бижутата, съгласно т. 23 от Приложение XVII на REACH.
         24. нотификация № INFO/0035/14 - Колие, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - неизвестна, производител - неизвестен, дистрибутор - AmberPol, Полша.

         опасност: Химическа. Продуктът представлява химически риск и риск за здравето, тъй като количеството на кадмий надвишава границата от 0,01 тегловни % от метала в металните части на бижутерийните изделия, съгласно т. 23 от Приложение XVII на REACH.
         В периода 09-17 април 2014 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 22 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини за промишлени стоки, за бижута, книжарници.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

         С писма с изх. № 94-00-637/13.03.2014 г. и изх. № 16-00-88/24.03.2014 г. Министерството на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация № А12/0356/14 - Оцветяващ крем за коса с масло от шеа, марка Ren?e Blanche, вид Nuovo 1ON - biondo extra chiarissimo (Ново 1ON - супер светлорусо), бар код 8006569524805, нотифицираща страна - Италия, страна на произход -Италия, производител, износител и дистрибутор - Ren?e Blanche S.r.l., Sede Legale: viaOrria, Localita Omignano Scalo, 84060 Salento (SA), Италия, P.IVA n. 02551530658;

         2. нотификация № A12/0357/14 - Оцветяващ гел без амоняк - REFLING, маркаRen?e Blanche, вид 7N biondo (русо), бар код 8006569001610, нотифицираща страна -Италия, страна на произход - Италия, производител, износител и дистрибутор – Ren?e Blanche S.r.l., Sede Legale: via Orria, Localita Omignano Scalo, 84060 Salento (SA), Италия, P.IVA n. 02551530658;

         3. нотификация № A12/0358/14 - Оцветяващ гел без амоняк - REFLING, марка Ren?e Blanche, вид Castano violino (лилаво-кафяво), бар код 8006569000798,нотифицираща страна - Италия, страна на произход- Италия, производител, износители дистрибутор - Ren?e Blanche S.r.l., SedeLegale: via Orria, Localita Omignano Scalo,84060 Salento (SA), Италия, P.IVA n. 02551530658;

         4. нотификация № A12/0359/14 - Оцветяващ гел без амоняк - REFLING, марка Ren?e Blanche, вид Слива (цвят), бар код 8006569001597,нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Италия, производител, износител и дистрибутор – Ren?e Blanche S.r.l., SedeLegale: via Orria, Localita Omignano Scalo, 84060 Salento (SA),Италия, P.rVA n. 02551530658;

         5. нотификация № A12/0371/14 - Оцветяващ гел без амоняк - REFLING, марка Ren?e Blanche, вид NB nero blu (черен/син), бар код 8006569000804, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Италия, производител, износител и дистрибутор - Ren?e Blanche S.r.l., Sede Legale: via Orria, Localita Omignano Scalo, 84060 Salento (SA), Италия, P.IVA n. 02551530658;

         6. нотификация № A12/0372/14 - Оцветяващ гел за коса с масло от шеа, марка Ren?e Blanche, вид Nuovo 4N Castano (Ново 4N кестен), бар код 8006569824080,нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Италия, производител, износител и дистрибутор - Ren?e Blanche S.r.l., Sede Legale: via Orria, Localita Omignano Scalo, 84060 Salento (SA), Италия, P.IVA n. 02551530658;

         7. нотификация № A12/0373/14 - Оцветяващ гел за коса с масло от шеа, марка Ren?e Blanche, вид Nuovo 7.66 - biondo rosso veneziano (Ново 7.66 - Венецианско русо), бар код 8006569975058, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Италия, производител, износител и дистрибутор - Ren?e Blanche S.r.l., Sede Legale: via Orria, Localita Omignano Scalo, 84060 Salento (SA), Италия, P.IVA n. 02551530658.

         Опасност: химическа при нотификация с номера 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Тестванията върху продуктите са показали наличие на опасни вещества, включително антрацен, флуорантен и пирен, които са полициклични ароматни въглеводороди (РАН), замърсители от технологичен и/или природен произход.
         8. нотификация № А11/0038/14 – Почистващ препарат за четки и разтворител, марка Hammerite, нотифицираща страна – Обединено Кралство, страна на произход – Холандия, производител – Alabastine Holland BV, Hogesteeg 27e, 5324AA, Ammerzoden, Холандия.

         Опасност: Химическа. Приспособленията за затваряне, които са безопасни за деца, не функционират правилно при редица бройки от продукта в опаковки от 250 мл и 1 л.
         В периода 14-31 март 2014 г. служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 43 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – магазини и щандове за козметични продукти, в козметични салони и в магазини за промишлени стоки.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.
НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГОВЦИ И ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

         С писма с изх. № 37-00-20/29.01.2014 г., изх. № 16-00-40/03.02.2014 г. и изх. № 16-00-41/03.02.2014 г. Министерството на здравеопазването ни информира за получени нотификации по системата RAPEX за следните опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз:
         1. нотификация №А12/0119/14 – Супер лепило, марка неизвестна, нотифицираща страна Кипър, страна на произход неизвестна, дистрибутор Jackman Trading Co Ltd., 32 Eleytherias str., Aradippou, Кипър.

         Опасност: Химическа. Установено е, че лепилото съдържа хлороформ в концентрация по-голяма от допустимата.
         2. нотификация №INFO/0151/13 - Пиърсинг за пъп, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - Тайланд, производител - неизвестен, вносител - Marco Rosas Tello, Karl Martins vag 6, 185 33 Vaxholm, Швеция;

         Опасност: Химическа. Висулката във форма на жаба съдържа кадмий в концентрация по-висока от допустимата, съгласно т. 23 от Приложение ХVII на Регламент REACH.
         3. нотификация №INFO/0152/13 - Обици - котки, марка неизвестна, нотифицираща страна - Швеция,страна на произход- Китайска Народна Република, производител-неизвестен, износител-Panda Hall, Room. 501, Oversea Chinese Scholars Venture Building, Gao Xin S.Ring Road,South District of High-tech Industrial Park,Shenzhen City, Guangdong Province Zip 518057, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Обиците съдържат кадмий в концентрация по-висока от допустимата, съгласно т. 23 от Приложение ХVII на REACH.
         4. нотификация №INFO/0225/13 - Имитация на бижута, марка - SANEANICKE, нотифицираща страна - Италия, страна на произход – Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Long Link Trading Limited, Ningbo, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Отделяното количество на никел от частите на тези артикули, надвишава допустимото 0,2 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Европейския Регламент 1907/2006 (REACH).
         5. нотификация №А12/1246/13 - Пиърсинг за тяло - Surgical steel/”Хирургична стомана”/, марка - Jimmy Fashion, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - К Н Р, производител - неизвестен, вносител за Италия – ditta Jimmy Fashion (Hu Sui Nai), corso Stati Uniti 32 A, Padova, Италия;

         Опасност: Химическа. Отделяното количество на надвишава допустимото 0,2 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на REACH.
         6. нотификация №A12/1247/13 - Метална гривна, марка - YI.DA, нотифицираща страна - Италия, страна на произход – Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител за Италия - ditta YI DA srl, via della Casaccia 8,Viterbo, Италия;

         Опасност: Химическа. Установена е концентрация на олово по-висока от допустимата, съгласно т.63 от Приложение XVII на REACH.
         7. нотификация № INFO/0213/13 - Детски сандали, марка - Seems, нотифицираща страна-Австрия,страна на произход - САЩ, производител - неизвестен, дистрибутор - Hervis Sport und ModegesmbH, Walser Bundesstra?e 35, 5071 Валс, Австрия;

         Опасност: Химическа. Детските сандали съдържат фталати в концентрации по-високи от допустимите, съгласно т. 52 от Приложение XVII на REACH.
         8. нотификация №А12/1124/13 - Покритие на волан, марка - My and Car, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китайска Народна Република,производител - неизвестен, вносител за Германия - BIG ICE SRL, Viale Spartaco 118,00174 Roma, Италия;

         Опасност: Химическа. Общото съдържание на полициклични ароматни въглеводороди (PAC) във външния черен пластмасов материал на продукта надвишава 1 000 mg/kg. Установеното общо съдържание на всички летливи PAHs във външния черен пластмасов материал на продукта е по-високо от разрешената гранична стойност от 10 mg/kg в продукта, съгласно т. 50 от Приложение XVII на REACH.
         9. нотификация № A12/1130/13 - Надуваем пояс за плуване, марка - SUNCO, нотифицираща страна - Кипър, страна на произход – Китайска Народна Република, производител - Sunco Products, Inc. MN 1556 Arden Place, MN 1556 Arden Place West 55112-3661, Arden Hills, Съединените щати;

         Опасност: Химическа. Продуктът представлява химически риск за децата, тъй като поясът за плуване съдържа 14,03 % от масата бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) и 8.25 % от масата ди-„изононил” фталат (DINP). Също така, вентилът на пояса съдържа 3,51 % от масата бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) и 27,85 % от масата ди-„изононил” фталат (DINP). Според Регламента REACH, фталатите DEHP, DBP и BBP са забранени при всички играчки и изделия за грижа за деца, докато фталатите DINP, DIDP и DNOP са забранени при играчки или изделия за деца, които могат да се поставят в уста от децата.
         10. нотификация №INFO/0197/13 - Шапка; цвят: тъмносин, марка - неизвестна,нотифицираща страна - Германия,страна на произход- Китайска Народна Република, производител - Fa. Lisco, Unit 50-51, 17/F., Blk F, Wah Lok Ind. Centre, 31-41 Shan Mei Street, Fo Tan, N.T., Hong Kong, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа азобагрила в концентрации по-високи от допустимите, съгласно т. 43 от Приложение ХVІІ на REACH.
         11. нотификация №INFO/0212/13 - Обеци, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Полша, производител - неизвестен, дистрибутор - ROSA; Centrum handlowe GD, VL.Nadrreczna 14, 06-552, Wolka Kosowska, Полша;

         Опасност: Химическа. Отделянето количество никел, надвишава допустимото 0,2 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на REACH.
         12. нотификация №A12/0942/13 - Детски лигавник, марка - Baby-Latzchen, нотифицираща страна - Германия, страна на произход – Китайска Народна Република, производител - Taizhou Jiaying Handicraft Articles Co., Ltd, Industrial Area of Zhang'an Qianjie, Jiaojiang, Taizhou City, Zhejiang, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Лигавниците са били произведени, използвайки забранени азо-багрила, в концентрации над 30 mg/kg, които могат да влязат в директен или продължителен контакт с човешката кожа, съгласно т. 43 от Приложение XVII на REACH.
         13. нотификация №A11/0048/13 - Лепило- SUPER GLUE MOCNY, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Литва, страна на произход – Китайска Народна Република, производител - Zhejiang Golden Roc Chemical Co., Ltd., Rd. Luqiao Taizhou,Zhejiang, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Концентрацията на хлороформ в лепилото е по-висока от допустимата 0,1 тегловни %, съгласно т. 32 от Приложение XVII на REACH.
         14. нотификация №INFO/0169/13 Ленти за ръка- The Amazing Spider Man /”Невероятният Спайдърмен”/, марка - MARVEL, нотифицираща страна - Гърция, страна на произход- Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Halsall Far East Ltd,3/F, West Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Хонг Конг;

         Опасност: Химическа. Установено е съдържание на фталати в концентрация над допустимата, съгласно т. 52 от Приложение XVII на REACH.
         15. нотификация №A12/0808/13- Лепило "Super Glue", марка–DIFRA Distribution, нотифицираща страна - Холандия, страна на произход–Китайска Народна Република, производител - DIFRA Distribution, Франция;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа хлороформ в концентрация по-висока от допустимата, съгласно т. 32 от Приложение XVII на REACH.
         16. нотификация № INFO/0131/13 - Бебешки обувки, марка - BIOMECANIS, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Виетнам, производител -неизвестен, износител - New Rich Co. Ltd, № 523-1, Sec 2 Shanxi Road 406 Taichung CityTaiwan, Виетнам;

         Опасност: Химическа. Бебешките обувки модел 081502 съдържат ди-„изононил” фталат (DINP) в концентрация над допустимата, съгласно т. 52 от Приложение XVII на REACH.
         17. нотификация №INFO/0132/13 - Сандали за деца, марка - Poloni, нотифицираща страна - Испания, страна на произход – Китайска Народна Република; производител - неизвестен, износител - Taizhou Meilibao Shoes Co Ltd, Danya Industrial Zone, Zeguo Town, Wenling City, Zhejiang Province, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. В гумената, предна част на обувката е установено наличие на бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) в концентрация над допустимата, съгласно т.52 от Приложение XVII на REACH.
         18. нотификация №INFO/0133/13 - Бебешки буйки, марка - BIOMECANIS, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Виетнам, производител - неизвестен, износител - New Rich Co. Ltd, № 523-1, Sec 2 Shanxi Road 406, Taichung City Taiwan, Виетнам;

         Опасност: Химическа.
         19. нотификация №INFO/0134/13 - CALZADO PARA BEBE (Бебешки обувки), марка -ARIAN, нотифицираща страна - Испания, страна на произход - Китайска Народна Република,производител - неизвестен, износител-Guazgzhou Light Holdings Footwear Headgear Suitcase & Bags I & Е Ltd,№87The Band, Guangzhou, Китайска Народна Република ;

         Опасност: Химическа. В бебешките обувки с регистрационни номера 210071 и 210072 е установено наличието на бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) в концентрации над допустимите, съгласно т. 52 от Приложение XVII на REACH.
         20. нотификация №INFO/0144/13 - Надуваема детска лодка „BEN 10”, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Кипър, страна на произход - неизвестна, производител - неизвестен, вносител - Pop Life Electric Shops Limited 7, Kennedy, p.o. box 23838, 1686 Nicosia;

         Опасност: Химическа. В зелената и прозрачната част на лодката е установено съдържание на бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) и ди-„изононил фталат” (DINP) в концентрадии над допустимите, съгласно т. 52 от Приложение XVII на REACH.
         21. нотификация №INFO/0145/13 - Надуваем пояс, марка - MACKO PU, нотифицираща страна - Словакия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Yiwu Xinhai Import & Export Co., Ltd. 4F, № 2 block 20, Zhaozhai, The 4th Section Yiwu, City, Zhejiang, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Пластмасовият материал на пояса съдържа фталати в концентрации над допустимите, съгласно т. 52 от Приложение XVII на REACH.
         22. Нотификация №INFO/0146/13- Сандали за момичета, марка-Sport, нотифицираща страна-Испания, страна на произход- Китайска Народна Република производител-Shenzhen Zhonchengfa Industry Commerce Co.,Ltd, Wenjin South Road Inspection Building 2012 Room,Shenzhen City,Guangdong Province, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Бебешките обувки представляват химическа опасност заради наличието на дибутилфталат в концентрации над допустимите, съгласно т. 51 от Приложение XVII на REACH.
         23. нотификация №А12/0834/13 - Midget Apple, марка - Annoying Orange, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Forum Novelties inc., 1770 Walt Whitman Road, Melville NY 11747, Съединените Щати;

         Опасност: Химическа. Пластмасата в опаковката съдържа кадмий, в концентрация по-висока от допустимата, съгласно т. 23 от Приложение XVII на REACH).
         24.нотификация №A12/0836/13 - Полицейски маскараден костюм, марка - неизвестна, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - неизвестна, производител - Ronald A/S, Bomhusvej 20, 2100 Kobenhavn o, Дания;

         Опасност: Химическа. В джобовете е установено съдържание на бис (2-етилхексил) фталат (DEHP) над допустимото, съгласно Приложение XVII на Европейския Регламент 1907/2006 (REACH).
         25. нотификация №А12/0837/13 - Бебе & ваничка, марка - Best Baby Toys, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход – Китайска Народна Република, производител - Chongda Toys Factory, Floor 6, North Lift, Xiehe Building, Shenghai,Shantou, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Продуктът представлява химически риск, тъй като пластмасата в главите на куклите съдържа бис (2-етилхексил) фталат (DEHP), диизобутил фталат (DIBP) и дибутилфталат (DBP), а лилавата пластмаса в маркуча на душа съдържа DEHP, DBP и късоверижни хлорирани парафини (SCCP).
         26. нотификация №A12/0838/13 - Увиваща се около китката пиратска гривна, марка - Idea Vending, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител за Швеция - Idea VendingB.V., Terminalweg 10, 3821 AJ Amersfoort, Холандия;

         Опасност: Химическа. Установено е съдържание в пластмасата на гривната на бис (2-етилхексил) фталат (DEHP), диизодецил фталат (DIDP), ди-„изононил” фталат (DINP) и късоверижни хлорирани парафини (SCCP).
         27. нотификация №A12/0839/13 - Mini Series Тоуs/"Поредица от мини играчки"/, марка - New Toys, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - Китайска Народна Република, производител-Concord Plastic Toys Trading, CONCORD Bldg.,Fengxin 2nd Rd.,Chenghai.Guangdong Pro, Zip:515800, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Резултатите от тестването са показали, че оранжевите рибки съдържат бис (2-етилхексил) фталат (DEHP), диизобутил фталат и късоверижни хлорирани парафини (SCCP).
         28. нотификация №А12/1347/13 - Обици, марка - Hin Dong Fang, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител - d.i. "CHEN Haidong", via Principe Amedeo nr. 161, Roma, Италия;

         Опасност: Химическа. Отделяното количество на никел от частите на тези артикули, надвишава допустимото 0,2 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Европейския Регламент 1907/2006 (REACH).
         29. нотификация №A12/1348/13 - Обици, марка - Hin Dong Fang, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител - d.i. "CHEN Haidong", via Principe Amedeo nr.161, Roma, Италия;

         Опасност: Химическа. Отделяното количество на никел от частите на тези артикули, надвишава допустимото 0,2 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Европейския Регламент 1907/2006 (REACH).
         30. нотификация №A12/1349/13 - Обици, марка - Hin Dong Fang, нотифицираща страна - Италия, страна на произход – Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител - d.i. "CHEN Haidong", via Principe Amedeo nr.161, Roma, Италия;

         Опасност: Химическа. Отделяното количество на никел от частите на тези артикули, надвишава допустимото 0,2 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Европейския Регламент 1907/2006 (REACH).
         31. нотификация №A12/1350/13 - Обици, марка - Fashion Jewelry, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител - "LA FORESTA S.r.l.", via Napoleone III nr. 39,Roma, Италия;
         32. нотификация №A12/1388/13 - Обици, марка - J.M. Accessori, нотифицираща страна - Италия, страна на произход – Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител - d.i. "J.M. Accessori di Chen Feili", via F. Turati nr. 42/44, Roma, Италия;

         Опасност: Химическа. Отделяното количество на никел от частите на тези артикули, надвишава допустимото 0,2 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Европейския Регламент 1907/2006 (REACH).
         33. нотификация №A12/1389/13 - Модни връвчици, марка - L* S LE STELLE GROUP, нотифицираща страна - Италия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - Zhe Jiang Jin Zhu Ri Yong Pin You Xian Gong Si-Zhe, Jiang YiWu Hou Zhai, Shen Zhou Lu, 361 Hao, Китайска Народна Република;

         Опасност: Химическа. Наличие на диизобутил фталат (DIBP) в опаковките от 30 и от 20 връвчици, класифициран както токсичен за възпроизвеждането.
Съгласно т. 30 от Приложение XVII на REACH, вещества, класифицирани като токсични за репродукция, категория 1А или 1Б, или токсични за репродукция категория 1 или 2 не се употребяват в състава на вещества и смеси, предназначени за продажба на масовия потребител.
         34. нотификация №A12/1409/13 - Цветни моливи - 10 броя в комплект, марка - Kapel, нотифицираща страна - Финландия, страна на произход - Китайска Народна Република, производител - неизвестен, износител - Far East International Ltd, 1-3-81 Miyamadai Kawanishi, Hyogo, Япония;

         Опасност: Химическа. Пластмасовият материал на опаковката съдържа кадмий в концентрация по-висока от допустимата, съгласно т. 23 от Приложение ХVII на Регламент REACH.
         35. нотификация №INFO/0227/13 - Цветни моливи - 10 броя в комплект,марка - Kapel, нотифицираща страна - Италия, страна на произход – Китайска Народна Република, производител - неизвестен, вносител - YI LI S.r.l., via Carlo Alberto nr. 22, Roma, Италия;
         36. нотификация №INFO/0228/13 - Гривна, марка-неизвестна,нотифицираща страна-Италия,страна на произход– Китайска Народна Република, производител-неизвестен, вносител-YI LI S.r.l.,via Carlo Alberto nr.22, Roma,Италия;

         Опасност: Химическа. Отделянето количество никел, надвишава допустимото 0,2 µg/cm2/седмица, съгласно т. 27 от Приложение XVII на Европейския Регламент 1907/2006 (REACH).
         37. нотификация №INFO/0188/13 - Течност за електронни цигари, марка-Plug N'Vape-Sedansa, нотифицираща страна -Франция,страна на произход -Холандия,производител - Plug N'Vape B.V, Entrepotdok 31a, 1018 AD Amsterdam, Холандия;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържащ 1.5% w/w никотин, класифициран като токсичен не е етикетиран и опакован, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г.).
         38. нотификация №INFO/0189/13 - Течност за електронни цигари, марка -Plug N'Vape - Sedansa, нотифицираща страна - Франция, страна на произход -Холандия, производител - Plug N'Vape B.V, Entrepotdok 31a, 1018 AD Amsterdam, Холандия;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържащ 0.6% w/w никотин, класифициран като токсичен не е етикетиран и опакован, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 68 от 31.08.2010 г.).
         39. нотификация №A12/1254/13 - мъжка кожена лента за ръка, марка - SIX, нотифицираща страна - Унгария,страна на произход – Китайска Народна Република, производител-Beeline Gmbh., Grunstrasse 1. 51063 ?oln, Германия;

         Опасност: Химическа. Установено е наличие на бензидин в концентрации, по-високи от допустимите, съгласно т. 43 от Приложение XVII на Европейския Регламент 1907/2006 (REACH).
         40. нотификация №А12/1272/13 - Маслена лампа, марка - Ahlens, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - неизвестна, производител -Ahlens АВ, Ringvagen 100, 118 60 Stockholm, Швеция.

         Опасност: Химическа. Маслената лампа не съответства на изискванията на Европейския стандарт за декоративни маслени лампи (EN 14059). Дизайнът на продукта може да подмами детето да отпие от маслото на лампата, което може да причини химическа пневмония.
         41. нотификация №А12/1485/13 - Продукт за избелване на кожата, марка Pan Yu, нотифицираща страна - Норвегия, страна на произход - Китай, производител иизносител - неизвестни, вносител в Норвегия - Monlight fashion, Bent Ankers gate 4, 0183, Oslo;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа живак, който е забранен в състава на козметичните продукти съгласно реф. №221 от Приложение II на Регламент (ЕО) №1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти.
         42. нотификация №A12/1486/13 - Продукт за избелване на кожата „Крем с женшен”, марка Qian Mei, код на партидата 0040310/0010101, нотифицираща страна -Норвегия, страна на произход - неизвестна, производител и износител - неизвестни,вносител в Норвегия - М.К Import, Oslo;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа живак, който е забранен в състава на козметичните продукти съгласно реф. №221 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         43. нотификация №А12/1487/13 - Продукт за избелване на кожата „Yimei cream”, марка Yimei, нотифицираща страна - Норвегия, страна на произход - Китай,производител и износител - неизвестни, вносител в Норвегия - Cosob Shop, Oslo;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа живак, който е забранен в състава на козметичните продукти съгласно реф. №221 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         44. нотификация №А12/1488/13 - Продукт за избелване на кожата „Green Tea”, марка Pan Yu, нотифицираща страна - Норвегия, страна на произход - Китай, производител и износител - неизвестни, вносител в Норвегия - Monlight fashion, Oslo;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа живак, който е забранен в състава на козметичните продукти съгласно реф. №221 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         45. нотификация №А12/1492/13 - Козметичен комплект „Sweetie”, марка Street Looks, вид Sweetie, бар код ??? 8715658008729, нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Китай, производител и вносител – Coscentr B.V. Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Холандия (Произведено в Китай. Производител (отговорно лице) в правен смисъл), вносител - Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Холандия, и дистрибутор за Германия - TEDi, GmbH & Co. KG, Brackeler f , Hellweg 301, 44309 Dortmund;

         Опасност: Химическа. Равнищата на 5-хлоро-2-метил-изотиазол-3(2Н)-он и 2-метилизотиазол-3(2Н)-он са по-високи от максимално разрешените, съгласно реф. №39 от Приложение V на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         46. нотификация № Al 2/1498/13 - Продукт за изсветляване на кожата, маркаWhiten skin, нотифицираща страна - Норвегия, страна на произход - Тайланд,производител и износител - неизвестни, вносител в Норвегия - Sahra Shop - OSLO;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа живак, който е забранен в състава на козметичните продукти съгласно реф. №221 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         47. нотификация №A12/1500/13 - Продукт за изсветляване на кожата „Jiao li cream”, марка Jiao li, нотифицираща страна - Норвегия, страна на произход - Китай,производител, износител, вносител и дистрибутор - неизвестни;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа живак, който е забранен в състава на козметичните продукти съгласно реф. №221 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         48. нотификация №А12/1501/13 - Продукт за изсветляване на кожата, маркаYimei, нотифицираща страна - Норвегия, страна на произход - Китай, производител и износител - неизвестни, вносител в Норвегия - Safari Shop - OSLO;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа живак, който е забранен в състава на козметичните продукти съгласно реф. №221 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         49. нотификация №А12/1502/13 - Продукт за изсветляване на кожата, марка Qianli, нотифицираща страна - Норвегия, страна на произход - неизвестна, производител и износител - неизвестни, вносител в Норвегия - Chili Hoang AS – OSLO;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа живак, който е забранен в състава на козметичните продукти съгласно реф. №221 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         50. нотификация №A12/1504/13 - Продукт за изсветляване на кожата,нотифицираща страна - Норвегия, страна на произход - Китай, производител и износител - неизвестни, вносител в Норвегия - Tog Wajaale - OSLO;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа живак, който е забранен в състава на козметичните продукти съгласно реф. №221 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         51. нотификация №А12/1506/13 - Комплект с тоалетни принадлежности „Machismo”, марка Street Looks, бар код EAN 8715658008767, нотифицираща страна -Германия, страна на произход - Китай, производител и вносител - Coscentra B.V.,Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Холандия (Производител (отговорно лице) вправен смисъл), вносител - Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade,Холандия и дистрибутор за Германия - TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund;

         Опасност: Химическа. Равнищата на 5-хлоро-2-метил-изотиазол-3(2Н)-он и 2-метилизотиазол-3(2Н)-он са по-високи от максимално разрешените, съгласно реф. №39 от Приложение V на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         52. нотификация №A12/1516/13 - Тоалетни принадлежности „Sporty”, маркаStreet Looks, бар код ??? 8715658008774, нотифицираща страна - Германия, странана произход - Китай, производител и вносител - Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Холандия (Производител (отговорно лице) в правен смисъл), вносител - Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Холандия и дистрибутор за Германия - TEDi GmbH & Co. KG, Brackeler Hellweg 301, 44309, Dortmund;

         Опасност: Химическа. Нивата на 5-хлоро-2-метил-изотиазол-3(2Н)-он и 2-метилизотиазол-3(2Н)-он са по-високи от максимално разрешените, съгласно реф. №39 от Приложение V на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         53. нотификация №A12/1519/13 - Комплект бои за лице, номер на модела Арт.No: X-92104, партида 10/10/2012, бар код 5050577921043, нотифицираща страна - Ирландия, страна на произход - неизвестна, производител и износител - неизвестни, вносител - Poundworld Retail Ltd, Axis 62, Foxbridge Way, Normanton Industrial Estate,West Yorkshire, WF6 lTN, Обединено кралство, и дистрибутор за Ирландия - Eurogeneral Retail Ltd, Ballymount Road Lower, Walkinstown, Dublin 12;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа олово, вещество, което е забранено в козметичните продукти, съгласно реф. №289 от Приложение II на Регламент (ЕО) №1223/2009.
         54. нотификация №A11/0076/13 - Продукт за боядисване на коса „Inoa Ultra Blond”, марка L'OREAL, код на партидата 3474630470309, нотифицираща страна - Франция, страна на произход - Франция, производител - L'OREAL, River Plaza, 25-29 quai Aulagnier, 92665 Asnieres sur Seine Cedex;

         Опасност: Химически. Рискът не може да бъде оценен.
         55. нотификация №A12/1611/13 - Червило „Baolishi”, марка BaoLiShi, номер на модела 0210, код на партидата 6933836100139, нотифицираща страна - Република Хърватия, страна на произход - Китай, производител - Baolishi Cosmetics Co. Ltd, Китай, вносител за ? Хърватия - Zdrav zivot d.o.o., Samoborska cesta 145, Zagreb;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа олово, вещество, което е забранено в козметични продукти, съгласно реф. №289 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         56. нотификация A12/1613/13 - Червило „Yabaolian Truth Love”, марка BaoLiShi, номер на модела YOOll, код на партидата 6933836100184, нотифицираща страна -Република Хърватия, страна на произход - Китай, производител - Baolishi CosmeticsCo. Ltd, Китай, вносител за ? Хърватия - Zdrav zivot d.o.o., Samoborska cesta 145, Zagreb;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа олово, вещество, което е забранено в козметични продукти, съгласно реф. №289 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         57. нотификация №A12/1634/13 - Червило 90, марка Yabaolian Truth Love, номерна модела Y0007, код на партидата 6933836100184, нотифицираща страна - РепубликаХърватия, страна на произход - Китай, производител - Baolishi cosmetics Co. Ltd,вносител за ? Хърватия - Zdrav zivot d.o.o., Samoborska cesta 145, Zagreb;

         Опасност: Химическа. Продуктът съдържа олово, вещество, което е забранено в козметични продукти, съгласно реф. №289 от Приложение II на Регламент (ЕО) № 1223/2009.
         58. нотификация №INFO/0263/13 - Слънцезащитен лосион, марка Badger, номерна модела NPN:80039105/NPN:80039108, партида: 3057А, 3132А; партида: 3164А, нотифицираща страна - Ирландия, страна на произход - САЩ, производител - W.S.Badger Company Inc., 768 Route 10, Gilsum, New Hampshire 03448, Съединените Щати, ctistservfaibadgerbalm. com;

         Опасност:Микробиологична.
         59. нотификация №A12/1756/13 - Крем „Pullach Hof Kartoffel - Erdapfel Cr?me” (крем c картофи), марка Pullach Hof, партида No 3166, MDD 05/2015, нотифициращастрана - Германия, страна на произход - Германия, производител - Fa. ALWAG Alpenkrauter Warengesellschaft mbH, Alte Salzstra?e 19, 88171 Weiler - Simmerberg, дистрибутор - Fa. Stolz GmbH Graf-Zeppelin-Str. 5, 86929 Penzing.

         Опасност: Микробиологична.

         Във връзка с получените от МЗ писма, служителите в дирекция „Обществено здраве” на РЗИ – Велико Търново извършиха общо 85 проверки за издирване на горецитираните опасни стоки. Проверени бяха обекти, където е възможно съхранението и предлагането им – в магазини и щандове за козметичните продукти, в магазини за промишлени стоки, за никотинови изделия, за дамски аксесоари и в книжарници.
         При извършените проверки не се установи наличие на търсените опасни стоки.

 

На вниманието на лекарите, желаещи да специализират

        Информация за преразпределените места за 2014 г. за МУ - Плевен и базите за практическо обучение

        На основание Наредба № 34/29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РД - 19 - 5/14.07.2014 г. на Министъра на здравеопазването, от 05.09.2014 г. Медицински университет -Плевен започва прием на документи за зачисляване за специалност от номенклатурата на Наредба № 34.
        Документите се подават в срок от 05.09.2014 г. до 05.10.2014 г. в Център за Следдипломно обучение при МУ - Плевен, ул. „Св. Климент Охридски" № 1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет. 1 от 8:00 ч. до 17:30 ч. -всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. - празнични и почивни дни.
        Телефони за справка: 064/884 - 148; 064/884 - 166


        Информация за утвърдените места за 2014 г.

        Заявление за кандидатстване

        Информация за преразпределените места за 2014 г. за МУ - София и базите за практическо обучение

        Информация за утвърдените места за 2014 г.
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново.


О Б Я В Я В А


        ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните помещения публична държавна собственост, намиращи се в сградата на РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски” 23:
        1. Помещения /бивш стол/ – с площ 54 кв.м. при начална наемна цена (ННЦ) 180 лв. месечно, с предназначение – кухня-майка и бюфет за служители на РЗИ – В.Търново.
        2. Помещения №8 и 11 - обща площ 20,2 кв.м., начална наемна цена 130 лв. месечно, предназначение лаборатория.
        3. Помещения №7 и 12 - с обща площ 19,1 кв.м., начална наемна цена 125 лв. месечно, предназначение лаборатория.
        4. Пространство във фоайето, в ъгъла между порталната врата на сградата и заседателната зала с приблизителна площ 3 кв.м. и с осигурена възможност за свързване към ВиК и ел. инсталация за инсталиране на автомат за горещи напитки. Началната наемна цена е 50 лв. месечно и включва разходите за консумираните вода и ел. енерия, охрана и евентуални други режийни разходи

        Търгът ще се проведе на 20.10.2014 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на РЗИ.
        Депозитната вноска за участие в търга е в размер на първоначално обявения месечен наем (ННЦ) за съответните помещения.
        До участие в търга се допускат дееспособни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
        Цена на тръжната документация - 40 лв.
        Закупуването на тръжната документация и заплащането на депозита се извършва в касата на РЗИ гр. Велико Търново /ул. “Никола Габровски” 23, стая 204/ до 17.00 ч. на 17.10.2014 г.
        Оглед на отдаваните под наем обекти: всеки работен ден от 17.09.2014 г. до 17.10.2014 г, от 10.00 ч. до 16.30 ч.
        Документите за участие в търга се подават до 17.00 ч. на 17.10.2014 г. в деловодството на РЗИ.
        За допълнителна информация: тел. 0878 479 333

Резултат от търга

ЗАПОВЕД – ИЗВЛЕЧЕНИЕ № РД – 08 – 339
На вниманието на лечебните заведения


        Започна отчетна кампания 2013 г. Макети на формуляри можете да намерите на:

lhttp://ncphp.government.bg/otchetna-dt/177-дейност-по-отчитане-на-информационното-осигуряване-на-здравеопазването-2011-2012-г/442-spisak-forms.html

Указания за математически и логически контрол:

http://ncphp.government.bg/otchetna-dt/177-дейност-по-отчитане-на-информационното-осигуряване-на-здравеопазването-2011-2012-г/890-указания.html

ПРОЕКТ „Нови възможности за лекарите в България"

        I. О6ща информация

        Проект ВС051РО001-6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013", финансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
        Обща продължителност на проекта:19 месеца.
        Продължителност на осигуряването на теоретично и практическо обучение по проекта: 15 месеца.
        Бюджет на проекта: 15 999 996,65 лв.
        Целева група: служители на доставчици на здравни услуги, сключили договор за обучение за придобиване на специалност в здравеопазването по реда на Наредба № 34/2006 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
        Основната цел на проекта е да се повиши професионалният капацитет на служителите, ангажирани в сферата на здравните услуги. Това ще се реализира чрез постигането на две взаимосвързани специфични цели:
        1. Подобряване достъпа на служители на доставчици на здравни услуги до обучения за придобиване на специалност до края на 2013 г.
        2. Усъвършенстване на съществуващите и въвеждане на нови управленски практики, имащи отношение към условията и реда за придобиване на специалност в здравеопазването. Чрез проекта ще бъде значително увеличен броят на лекарите, които ще могат да специализират и по-този начин да повишат своята квалификация. Пряк резултат от това е подобряване на здравното обслужване на населението.

        Допустими дейности и разходи:

        Дейности:
        • Набиране на заявления и избор на лекари - специализанти по медицина и лекари - спезиализанти по дентална медицина, след сключен договор за обучение по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, в качеството им на служители на доставчици на здравни услуги.
        • Осигуряване на теоретично и практическо обучение за периода на финансиране по проекта, съгласно утвърдената от министъра на здравеопазването учебна програма за всяка специалност за оставащото време на обучението.
        • Оценка на степента на усвояване на теоретичните знания и практическите умения определени в утвърдената учебна програма и индивидуалния учебен план.
        • Формулиране на предложения за въвеждане на нови и/или усъвършенстване на съществуващите практики относно условията и реда за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, както и неговото финансиране.
        • Набиране и анализ на информация за постигнатите резултати от специализантите по време на обучението.
        • Популяризиране на възможностите за участие в схемата сред служителите на доставчиците на здравни услуги.

        Разходи
        • Стипендии в размер на две минимални работни заплати за времето, за което не са получавани доходи от трудови правоотношения (в случай на неплатен отпуск или друга причина);
        • Разходи за практическо и теоретично обучение за лекарите по медицина и за лекарите по дентална медицина;
        • Медицинско облекло и обувки;
        • Учебна медицинска литература;
        • Административни разходи.

        II. Разработени материали:

        2.1. Как да кандидатствам?
        Срок за кандидатстване от 01.10.2013 г. до 15.11.2013 г или до изчерпване на местата за финансиране.
        По проекта може да кандидатствате с копие от договора за обучение и Образец заявление за участие в проект ВО051РО001 -6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България"
        Като подадете документи си в деловодството на Министерство на здравеопазването на адрес "Св. Неделя" №5 или по пощата с обратна разписка. Документите следва да бъдат поставени в непрозрачен запечатан плик с надпис:
        За Министерство на здравеопазването
        Адрес: "Света Неделя" № 5
        Заявление за участие в проект ВС051РО001 - 6.2.18 - 0001 "Нови възможности за лекарите в България".
        2.1.1. Какво да направя след излизане на класирането:
        • Лекарят-специализант, който е класиран за финансиране по проект ВС051РО001 -6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България", следва да попълни, разпечата и подпише в шест екзепляра петстранния договор (два екземпляра за Министерство на здравеопазването и по един за останалите страни по договора). В срок до две седмици от публикуване на класирането на интернет страницата на Министерство на здравеопазването лекарят-специализант следва да представи договора и да получи подписи от ръководителя на висшето училище, лечебното или здравното заведение и определения му ръководител - страни по договора.
        • След подписване от четирите страни лекарят-специализант следва лично или чрез упълномощен представител да предостави в Министерство на здравеопазването петстранния договор за подпис от министъра на здравеопазването. Специализантите, които се намират извън София, в случай, че нямат възможност да представят договорите лично в МЗ, могат да ги изпратят чрез пощенска услуга.
        • След подписване на договора от министъра на здравеопазването в едноседмичен срок същият се изпраща на останалите страни по договора от Министерството на здравеопазването.
        2.2. Документи и инструкции за одобрени специализанти по проект „НВЛБ"
        2.2.1.Договор за финансиране
        2.2.2. Приложения

        III. Класиране

        Като подадете документите си в деловодството на Министерството на здравеопазването на адрес "Св. Неделя" №5 или по пощата с обратна разписка. Документите следва да бъдат поставени в непрозначен запечатан плик с надпис:
        За Министерство на здравеопазването
        Адрес: "Света Неделя" №5
        Заявление за участие в проект ВС051РО001 - 6.2.18-0001 „Нови възможности за лекарите в България".
        3.1. Минали класирания
        3.2. Предстоящо класиране на 18.11.2013 г.

        IV. Обществени поръчки - http://www.mh.government.bg/ - Обществени поръчки -профил на купувача

        V. За контакти:
        Деница Димитрова, асистент по проекта и младши експерт в отдел „Управление на международни проекти", дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми"
        Тел.02/9301 255
        Факс: 02/ 981 89 93
        Ел. поща: dedimitrova@mh.government.bg

        Писмо на МЗ

        Кратка актуална информация за проекта може да намерите на сайта на Министерство на здравеопазването на адрес:
        http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401¤tPage=2&newsid=4144
        Пълната информация за проекта е публикувана рубрика „Европейски проекти и програми“ на адрес:
        http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=468&categoryid=4662&articleid=3652
         През второ тримесечие на 2014 г. са извършени 1301 проверки по чл. 56 от Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето, от тях: 51 проверки в обекти за хранене и развлечение, 194 проверки в детски и учебни заведения, 490 проверки в лечебни и здравни заведения, 468 проверки в други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на Закона за здравето и 98 проверки в открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от Закона за здравето). Издадени са 3 предписания и 3 наказателни постановления за глоба на физически лица.

         Извършени са проверки по подадените 12 сигнала за нарушаване на забраната за тютюнопушене на обществени места: 9 сигнала за пушене в обекти за хранене и развлечение, 1 – в училище, 1 – в лечебно заведение. При 9 от жалбите сигналите за тютюнопушене в момента на проверките не се потвърдиха, а по 3 от тях процедурата не е приключила.

         В кабинета за отказване от тютюнопушене за периода са консултирани 35 души.


 

         През първо тримесечие на 2014 г. са извършени 1262 проверки по чл. 56 от Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето, от тях: 52 проверки в обекти за хранене и развлечение, 296 проверки в детски и учебни заведения, 468 проверки в лечебни и здравни заведения, 435 проверки в други закрити обществени места по смисъла на §1а от допълнителните разпоредби на Закона за здравето и 11 проверки в открити обществени места (по смисъла на чл. 56а от Закона за здравето). Съставени са 4 акта на физически лица.

         Извършени са проверки по подадени 51 сигнала за нарушаване на забраната за тютюнопушене на обществени места: 47 сигнала за пушене в обекти за хранене и развлечение, 2 сигнала за пушене на стадион, 1 сигнал за читалище и 1 сигнал за офис.

         В кабинета за отказване от тютюнопушене за периода са консултирани 25 души.