A- A+

ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ 2014 - СВЕТОВЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

        Световният ден за борба срещу СПИН се отбелязва от 1988 година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО). С цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН, и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, СЗО обявява 1 декември за Световен ден за борба срещу СПИН. От 1996 година с отбелязването на този ден се заема Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) и Световният ден се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превенцията, образованието и информираността.
        На 1 декември 2014 г. за поредна година светът ще отбележи Световния ден за борба срещу СПИН. Данните за разпространението на ХИВ инфекцията в света са все така алармиращи и тревожни - всеки ден около 7 100 души се инфектират с вируса на имунната недостатъчност; към края на 2012 г. 35,3 милиона души живеят с ХИВ (Програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS, 2013). Най-бързо епидемията се разраства в Източна Европа и Централна Азия. Докато в Западна и Централна Европа лицата, живеещи с ХИВ са приблизително 900 000, то в Източна Европа и Централна Азия те са приблизително 1,4 милиона.
        Основният път на предаване на инфекцията в Централна и Западна Европа е при необезопасени сексуални контакти между мъже, докато в Източна Европа и Централна Азия е кръвният път чрез инжекционна употреба на наркотици.
        Благодарение на усилията на правителства и неправителствени организации за глобалния отговор срещу СПИН днес много повече хора, живеещи с ХИВ, имат достъп до животоспасяващата антиретровирусна терапия. В световен мащаб новите случаи на ХИВ възлизат на 2,3 милиона, което представлява 33 процентов спад в сравнение с броя на новорегистрираните с инфекцията 3,4 милиона души през 2001 г. През 2012 година 1,6 милиона души са починали от болести, свързани с ХИВ инфекция.
        България е страна с ниско разпространение на ХИВ – два пъти по-малко от средното за Европейския съюз. По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, от началото на годината към 29.07.2014 г. са открити нови 113 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната са 1 943 лица.
        В последните години се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е близо четири пъти по-голям от броя на жените. Според пътя на предаване на инфекцията 48% от новите случаи са се инфектирали при хетеросексуален контакт, 42% - при хомо/бисексуален контакт, а 10% - при инжекционна употреба на наркотици. Важно е да се отбележи, че продължава да намалява процентът на ХИВ-позитивните в групата на инжекционно употребяващите наркотици. Близо 27% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години.
        Географското разпространение показва, че по-голямата част от новорегистрираните с ХИВ лица са концентрирани на предимно в по-големите области на страната: София (58 лица), Пловдив (12 лица), Пазарджик и Стара Загора (по 6 лица), Плевен (5 лица) и други.
        В област Велико Търново, от началото на годината към 27.11.2014 г., в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) в РЗИ - Велико Търново са изследвани общо 1 104 души, на възраст от 14 до 69 години, като броят на мъжете е почти два пъти по-голям от този на жените – съответно 720 мъже срещу 384 жени.         В местата за лишаване от свобода - Ловеч и Троян са изследвани и консултирани общо 276 души. През отчетния период са установени 4 ХИВ - позитивни лица.
        По повод на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 Декември, в периода 25 октомври – 9 декември 2014 година, Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Община Велико Търново, МКБППМН, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и Младежки дом – Велико Търново провеждат регионална АНТИСПИН кампания за превенция на ХИВ/СПИН със следните по-важни дейности и инициативи:
        1. Информационно-образователни дейности на популационно ниво:
        • Медийна кампания – радио и ТВ предавания; публикации в областните ежедневници; излъчване на видео и аудио реклама на КАБКИС по електронни медии, и други;
        • Информационна акция в центъра на Велико Търново на 1 декември 2014 г. пред Факултета по изобразително изкуство (начало 12.00 часа);
        • Общоградска ученическа дискусия на 1 декември 2014 г. (от 14.00 часа) в Младежки дом Велико Търново, в която 14 екипа ученици от горен курс на обучение в град Велико Търново ще представят мултимедийни презентации и ще дискутират по актуални здравни и социални аспекти на проблема СПИН;
        • Училищни АНТИСПИН кампании във всички професионални гимназии и СОУ на територията на Велико Търново на Световния ден;
        • АНТИСПИН кампания в град Горна Оряховица, включваща мултимедийна презентация, състезателни игри с ученици, разпространение на червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали;
        • АНТИСПИН кампания в град Златарица, включваща състезателни игри с ученици, изработване на колажи и разпространение на червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали;
        • АНТИСПИН кампания в град Павликени – рок-концерт и разпространение на презервативи и информационни материали сред населението;
        • АНТИСПИН кампания в град Лясковец и с. Джулюница, включваща състезателни игри с ученици, изработване на колажи и разпространение на червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали;
        • Публикуване на интернет страницата на РЗИ и във Facebook на материали относно: Световния ден и проблема СПИН през 2014 година; материали за профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ; видеоклипове с подходяща тематика и други;
        • Разпространение на червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали по улиците, в училищата, учрежденията и в заведенията във Велико Търново по време на всички дейности в рамките на кампанията.
        2. Здравно образование на ученици по теми за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, сексуално и репродуктивно здраве (ноември – декември, по план-график;)
        Интерактивни обучения на ученици от училищата във Велико Търново по теми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве;
        Обучения с деца, ученици и персонал от институции за настаняване на лица, лишени от родителски грижи, кризисни центрове, SOS – младежки общежития, ЦНСТ и други;
        3. Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН за периода 21 ноември – 1 декември 2014 г. в:
        • ОД на МВР – Велико Търново – на 24.11.2014 год.
        • Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов – на 25 и 26.11.2014 год.
        • РУ – Горна Оряховица – на 27.11.2014 год.
        • ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Велико Търново – на 28.11.2014 г. и на 01.12.2014 г.
        • КАБКИС в РЗИ – Велико Търново – всеки работен ден от 9.00 – 12.30 ч. и 13.00 – 17.00 ч.;
        Дейностите, посветени на Световния ден и превенцията на ХИВ/СПИН се осъществяват с партньорството на: доброволци (ученици и студенти) от Ученически клуб на здравето „Живей”, Клуб „К 7”, БМЧК и Градски ученически парламент Велико Търново, средства за масова информация, учебни заведения и други.


Информационна акция в центъра на Велико Търново


         Общоградска ученическа дискусия на 1 декември 2014 г. в Младежки дом Велико Търново, в която 14 екипа ученици от горен курс на обучение в град Велико Търново представиха мултимедийни презентации и дискутираха по актуални здравни и социални аспекти на проблема СПИН;

         АНТИСПИН кампания в град Горна Оряховица, посветена на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември - мултимедийна презентация, състезателни игри с ученици, разпространение на червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали

         С много инициативи стартира АНТИСПИН кампания в СОУ „Св.св.Кирил и Методий" в град Златарица под мотото ,,ДА ЗАПАЗИМ ПОСОКАТА ДА ПРОДЪЛЖИМ ПЪТЯ”, включваща: презентации по темата СПИН; викторини, образователни игри; прожекция на късометражния български филм ,,Ти гониш” и други. Сред населението бяха разпространени презервативи, червени лентички и здравно-образователни материали.
СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
“МАМА, ТАТКО И АЗ”

         На 29 ноември 2014 г. в СОУ “Ем. Станев” – Велико Търново за трета поредна година се проведе състезание по безопасност на движението “Мама, татко и аз”, посветено на превенцията на пътно-транспортния травматизъм и безопасността на движението.
         Организатори на инициативата, която се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести и програма СИНДИ - детска компонента „Здрави деца в здрави семейства” са Регионална здравна инспекция и СОУ „Ем. Станев” - Велико Търново и има за цел да повиши информираността и мотивацията за безопасно поведение на улицата; да образова родителите, които да обучават и възпитават своите деца в спазване на правилата за движение и предпазване от пътно-транспортни произшествия.
         Състезанието се реализира с подкрепата и съдействието на Община Велико Търново, сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР, РИО - Велико Търново, Младежки дом - Велико Търново и БМЧК.
         Официални гости на събитието бяха: г-н Валентин Генов – инспектор от сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР– Велико Търново, който оценява отговорите на състезателите на един от пунктовете, Красимир Узунов – старши експерт по начално образование в РИ по образованието, г-жа Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново.
         В надпреварата взеха участие 15 отбора, съставени от трима състезатели - двама родители и един ученик (в трети клас) от 6 училища в община Велико Търново, както следва:
         • ОУ „Бачо Киро” – 5 отбора;
         • СОУ „Емилиян Станев” – 4 отбора;
         • СОУ „Вела Благоева” - 2 отбора,
         • ОУ „Димитър Благоев” – 2 отбора
         • ОУ „П. Р. Славейков” и ОУ „Св. П. Евтимий” – по 1 отбор.
         Състезателите последователно преминаха през четири пункта, като познаваха пътни знаци, решаваха тест, редиха пешеходна пътека, отговаряха на въпроси, изпълняваха физически упражнения и оказваха първа долекарска помощ. Отборите се оценяваха на база на показаните знания и умения по безопасност на движението и първа помощ. Класирането се извърши въз основа на набрания брой точки от 4-те етапа на състезанието. При отбори, имащи еднакъв резултат се взе предвид и времето за преминаване през етапите.
         Победители в състезанието станаха:
         • Първо място – сем. Цаневи от ОУ „Бачо Киро” с 20 точки (от максимален брой 23)
         • Второ място – сем. Григорови от ОУ „Димитър Благоев” с 19 точки
         • Трето място – сем. Даниел Парушев, Петър Петров и Иванка Иванова от СОУ „Вела Благоева” със 17 точки и време 4 мин. и 24 сек.
         На четвърто място се класира сем. Викторови от СОУ „Емилиян Станев” също със 17 точки, но с време за преминавене през пунктовете – 5 мин. и 15 сек.
         Победителите и участниците в състезанието получиха грамоти и награди осигурени от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести и Община Велико Търново.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ

        През 2014 година, в периода от 21 до 28 ноември се провежда Европейска седмица, посветена на изследването за ХИВ (HIV Testing Week) – неправителствена инициатива, водена от група независими експерти, които работят в посока на ранната диагностика на ХИВ инфекцията.
        Целта на инициативата е да повиши обществената информираност по отношение на вируса на човешкия имунодефицит, да популяризира изследването за ХИВ и да даде възможност на всеки да узнае своя ХИВ статус. В Европейската седмица за изследване за ХИВ от Р България се включиха 28 Регионални здравни инспекции (РЗИ), 26 неправителствени организации (НПО), подполучатели на средства по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, както и общини, училища, университети, търговски центрове и заведения, които осигуряват пространство за мобилните медицински екипи. РЗИ и НПО предоставят доброволно, анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ в цялата страна.
        Факт е, че ефективното лечение на ХИВ, което е налично в европейските страни от средата на 1990-те години, доведе до рязко намаляване на случаите на СПИН и честотата на смъртните случаи, резултат от заболяването.
        Въпреки тези успехи се счита, че всеки трети европеец не е наясно с ХИВ статуса си. Броят на хората, заразени с ХИВ, продължава да нараства в Източна Европа. Експерти считат, че инфектираните с вируса в Европа възлизат на 2,3 милиона души. Основен проблем в целия регион е ненавременното диагностициране на инфекцията – 50% от ХИВ позитивните са диагностицирани късно, което забавя и достъпа им до антиретровирусна терапия.
         Изследването за ХИВ се приема за крайъгълен камък в превенцията на разпространението на вируса, причиняващ СПИН, като осигурява ранно откриване на заболяването и възможност за промяна в начина на живот на хората в посока безрисково поведение. Ранното диагностициране осигурява своевременно започване на лечение и пълноценен живот с нормална продължителност на засегнатите лица. Антиретровирусната терапия е важно условие за намаляване на риска от инфектиране на нови хора. Всичко това води до намаляване на разходите в системата на здравеопазването.
        Данните за резултатите (на национално ниво) от Европейската седмица за изследване за ХИВ ще бъдат оповестени на 1 декември, Световен ден за борба срещу СПИН.
        В рамките на Европейската седмица, РЗИ – Велико Търново провежда безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, както следва:
        • ОД на МВР – Велико Търново – на 24.11.2014 г.
        • Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов – на 25 и 26.11.2014 г.
        • РУ – Горна Оряховица – на 27.11.2014 г.
        • ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново – на 28.11.2014 г. и на 01.12.2014 г.
        • КАБКИС в РЗИ – Велико Търново – всеки работен ден от 9.00 – 12.30 ч. и 13.00 – 17.00 ч.
20 НОЕМВРИ 2014 – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Мото: “Мамо, татко, не пушете здравето ми пазете!“

        Международният ден без тютюнопушене е отбелязан за първи път през 1977 година в САЩ и е бил наречен “Денят D” (Don’t smoke day). Оттогава Американската общност за борба с рака (ACS) обявява всеки трети четвъртък от месец ноември за ден против тютюнопушенето. Този ден вече се отбелязва и в много други страни по света, тъй като се чества официално и от страна на Международния съюз за борба с рака (UICC).
        В нашата страна инициативи, посветени на Международния ден и превенцията на тютюнопушенето се провеждат от 1990 година.
        През последните години много проучвания доказват, че у непушачи, изложени на пасивно тютюнопушене се установяват заболявания, свойствени за пушачите. Това е от особено значение в детска възраст, тъй като за разлика от възрастните при децата, които растат в семейства на пушачи рискът за възникване на заболявания и нарушения във физическото и психическото развитие е от два до четири пъти по-висок.
        По данни на Световната здравна организация (СЗО) при над 1 милиард възрастни пушачи – 700 хиляди, т.е около 1/2 от всички деца в света са пасивни пушачи.
        В България повече от половината от децата (57,5%) в предучилищна възраст са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си. Пушат 45,7% от бащите и 39% от майките (по данни на „Проучване на здравния риск при деца от предучилищна възраст, изложени на пасивно тютюнопушене” в България, от НЦОЗА, 2012 г.)
         Ако сте пушач, сложете началото на отказа или опитайте отново.
        Повярвайте, Вие можете да откажете цигарите!
        Защото го правите за себе си и за тези, с които се смеете и мечтаете!

        По повод на Международния ден без тютюнопушене Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира следните дейности:

        13 октомври – 10 декември 2014 г.
        Конкурс за есе и снимка на тема „Моята творба за живот без тютюн” сред ученици (6 - 12 клас) от област Велико Търново – обявяване на конкурса, награждаване на победителите, презентиране и изложба на най-добрите творби

        3 – 20 ноември 2014 г.
        Разпространение на здравно-образователни материали по темата тютюнопушене (CD – игра, филми, видео и аудиоклипове, дипляни, плакати и други) сред ученици от общините Велико Търново и Горна Оряховица

        18 ноември 2014 г.
        Обучение на ученици и родители от ОУ „Димитър Благоев” – Велико Търново на тема „Тютюнопушене и здраве”

        20 ноември 2014 г.
        
Информационна кампания „Подаръци за здраве” за повишаване на информираността на населението в град Велико Търново относно тютюнопушенето и превенцията на свързаните с този рисков фактор хронични незаразни заболявания. Кампанията се провежда съвместно с участието на млади хора – доброволци и включва замяна на цигари и цигарени кутии със здравно-образователни материали, дъвки, химикалки, балони и други

        4 декември 2014 г.
        Семинар с медицински специалисти от общините Елена, Златарица и Лясковец по темите: „Пасивно тютюнопушене и здравен риск” и „Стратегии за отказ от тютюнопушене”

        13 октомври – 10 декември 2014 г.
        Медийна кампания – интервюта и репортажи от проведените инициативи, излъчване на видео и аудиоклипове с тематика тютюнопушене на видеостената пред Община Велико Търново, електронни медии и други

        Денят на Яна
СВЕТОВЕН ДИАБЕТЕН ДЕН 2014: ДА ЗАЩИТИМ НАШЕТО БЪДЕЩЕ!

        Световният Ден на Диабета 2014 бележи първата година от кампанията за периода 2014 - 2016 г., която е фокусирана върху здравословния начин на живот и диабет. Всички дейности в рамките на тригодишната кампания ще преминат под надслов „Диабет: Да защитим нашето бъдеще”.
        Тази година мотото на Международната федерация за борба (IDF) е „Диабет: Здравословното хранене започва със закуската” и акцентира върху ролята и значението на здравословното хранене в превенцията на диабет тип 2 и ефективния контрол на диабета във връзка с предотвратяване на усложненията от заболяването.
        По инициатива на Международната федерация за борба с диабета и с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО) Денят се чества от 1991 година на рождената дата на Фредерик Бантинг - 14 ноември 1891 г., канадски хирург и физиолог, открил инсулина (на 27 юли 1921 г.), носител на Нобелова награда за медицина за 1923 година. Благодарение на д-р Бантинг и неговия колега д-р Бест, инсулинът спасява живота на милиони хора по света вече над 90 години.
        Диабетът е едно от най-големите здравни предизвикателства на 21-ви век. По данни на Международната диабетна федерация в света живеят 382 милиона души с диабет, като половината от тях не са диагностицирани, а други 316 милиона души са изложени на висок риск от развитие на болестта. По прогноза на СЗО до 2035 г. 592 милиона души от населението на планетата ще бъде засегнато от това заболяване или един на всеки десет души.
        Диабетът засяга 7,8% от населението на Европейския съюз, като се очаква до 2015 г. техният дял да достигне 9,1%.
Диабетът е водеща причина за смърт от миокарден инфаркт и мозъчен инсулт и основен причинител на слепота и бъбречна недостатъчност в развитите страни. Ежегодно в света над 3 милиона души умират от диабет и усложненията му или по един човек на всеки 10 секунди. Причините за тази тенденция се коренят в увеличаването и застаряването на населението, урбанизацията, прехранването и заседналия начин на живот.
        В България разпространението на захарния диабет придобива застрашаващи размери и засяга 8,3% от населението, като смъртността съставлява 23,3 на 100 000 души. Около 75% от диагностицираните диабетици са с лош метаболитен контрол, което води до развитие на усложнения. Диабетът засяга хора от всички възрасти, като и все повече деца се разболяват от захарен диабет тип 2, до скоро преобладаващ само при възрастните. Най-засегнати са мъжете и жените на възраст между 35 и 64 години.
        В област Велико Търново, към 31.12.2013 година, по данни от статистическите отчети на лечебните заведения, на диспансерно наблюдение за диабет са подлежали 13 110 души (с 934 души повече в сравнение с 2013 г.).
        Диабетът и неговите усложнения, до голяма степен са предотвратими, за което изключително важна роля има превенцията и ранната диагностика на заболяването. Повечето случаи на диабет тип 2 и неговите усложнения могат да бъдат избегнати чрез здравословен начин на живот (здравословно хранене и редовна физическа активност) и създаване на условия за насърчаване и улесняване на здравословно поведение. Медицината е доказала, че рискът от развитието на диабет тип 2 може да бъде снижен с 58% при промяна на начина на живот. Това с особена сила важи за децата и подрастващите със затлъстяване.
        Здравословното хранене, умерената физическа активност с продължителност поне 30 минути през повечето дни от седмицата (бързо ходене, плуване, каране на колело, танци) и редовното ежедневно ходене (най-малко 30 минути), както и поддържането на нормално телесно тегло са елементите на здравословния начин на живот, които намаляват риска от диабет.
        Дейностите по повод на Световния ден на диабета 2014 са насочени към повишаване на осведомеността на хората относно информирания избор на здравословни храни, като специален акцент се поставя върху значението на започване на деня със здравословна закуска.
         Ключовите послания на кампанията през 2014 година са следните:
        • Направете здравословната храна лесен избор
        • Здравословното хранене: направете правилния избор
        • Здравословното хранене започва със закуска


        Научете повече за диабета ...
         „Захарен диабет. Какво трябва да знаем за него.”
          „Здравословен модел на хранене - по-добър контрол на захарния диабет”
         „Профилактика на диабет тип 2”

 
УНИЦЕФ Фоторепортери

        УНИЦЕФ България стартира инициатива „УНИЦЕФ Фоторепортери” по повод на 25 години от подписването на Конвенцията за правата на детето (20 ноември 1989 година). „УНИЦЕФ Фоторепортери” цели да популяризира правата на детето сред широката общественост, като чрез снимки, направени от деца и възрастни (любители фотографи и професионалисти), се покаже животът на децата в България през призмата на техните права.
        Инициативата е разделена на два основни етапа. В първия етап, който стартира на 29 септември и ще приключи на 24 октомври, деца и хора от различни възрасти ще могат да изпращат авторски снимки, представящи живота на децата и техните права. Изпращането става чрез специално създадена онлайн платформа на инициативата http://www.unicef.bg/reporteri. В края на първия етап ще бъдат избрани 50 снимки, които ще бъдат включени в пътуваща изложба. Вторият етап от кампанията ще стартира на 5 – 6 ноември, когато изложбата ще бъде официално представена в няколко български града и придружена от допълнителни активности, отбелязващи годишнината от подписването на Конвенцията за правата на детето.

Follow us on Facebook
ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО

        На 22 октомври 2014 година в един от красивите паркове на град Горна Оряховица се проведе Празник на знанието, иницииран от Регионална здравна инспекция - Велико Търново и организиран в партньорство с Община Горна Оряховица, Регионален инспекторат по образование, ОП „Младежки дейности, спортни имоти и прояви” – град Горна Оряховица.
        В образователните игри под надслов „Ние знаем как да бъдем здрави” се включиха 13 отбори ученици (6-ти клас) от 6 средно-общообразователни и основни училища в община Горна Оряховица, които успешно преминаха през 4-те пункта, където демонстрираха своите знания и умения по темите здравословно хранене, тютюнопушене, алкохол и физически активност.
        За празничното настроение на присъстващите ученици, педагози и граждани се погрижиха балетна формация „Етна” и Брейк Бойс „Етна” при Младежки дом - гр. Горна Оряховица с художествен ръководител - Надежда Стойчева.
        В образователните игри най-знаещите и можещите спечелиха призовите места и съответни предметни награди, а всички останали получиха поименни грамоти за участие и поощрителни награди, осигурени от РЗИ - Велико Търново. За всички отбори бяха осигурени подноси с плодове и зеленчуци от Община Горна Оряховица.

Място

Училище

Победители

Първо

СОУ „Г. Измирлиев” – Горна Оряховица (6 А клас)

Стела Маркова
Женя Йорданова
Богослава Иванова

Второ

СОУ „Г. Измирлиев” – Горна Оряховица (6 В клас)

Мария Радева
Клеопатра Георгиу
Пламена Енчева

Трето

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Поликраище (6 клас)

Биляна Иванова
Дарина Симеонова
Дени-Слава Петкова
20 ОКТОМВРИ 2014

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОСТЕОПОРОЗАТА

        Всяка година на 20 октомври, под егидата на Международната фондация по остеопороза – МФО (IOF), в която членуват над 200 дружества от 96 страни в света, се отбелязва Световният ден на остеопорозата. Честването на Световния ден има за цел да повиши осведомеността на хората относно превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата и метаболитните костни заболявания.
        Остеопорозата е глобален обществен здравен проблем, значимостта на който нараства със застаряването на населението на планетата и увеличаване на продължителността на живота. Заболяването и свързаните с него счупвания на костите са важна причина за заболеваемост и смъртност на населението в света. По данни на Световната здравна организация (СЗО) остеопорозата е на второ място по смъртност в света след сърдечно-съдовите заболявания. Ежегодно бедрените счупвания – основното следствие от остеопорозата, наброяват 1,5 милиона. Само един от всеки трима възрастни хора, претърпели счупване на бедрената кост, се възстановява напълно и не зависи от грижите на близките си. Към 2050 г. се очаква броят на бедрените фрактури, които се случват ежегодно в света, да се увеличи от сегашните 1,5 милиона до над 6 милиона, с рязко увеличение в Азия и Латинска Америка.
        Тази година, по повод на Световния ден, Международната фондация по остеопороза разработи глобална кампания под мотото „Истинските мъже изграждат своята сила отвътре”, фокусирана върху здравето на костите при мъжете. Организираните инициативи в световен мащаб имат за цел да разсеят мита, че остеопорозата е заболяване, което засяга само жените, в резултат на което милиони мъже остават извън обхвата на провежданата превенция, диагностика и лечение на заболяването, тъй като те нямат информация за своите лични рискови фактори за развитие на заболяването, както и за начините за предпазване от фрактури и последващата ги инвалидизация.
        Истината е, че приблизително един от всеки петима мъже над 50-годишна възраст получава фрактури, вследствие на остеопороза, до края на живота си. Тъй като мъжете обикновено получават фрактури в по-късна възраст, в сравнение с жените, при тях заболеваемостта и смъртността е по-висока.
        Въпреки че остеопорозата засяга милиони хора навсякъде по света, информираността за заболяването е все още ниска, заболяването не се диагностицира своевременно, диагностичното оборудване често е недостатъчно или не се използва пълният му потенциал, а лечението не винаги е достъпно за нуждаещите се.

        Първата стъпка в успешната борба с остеопорозата е да познаваме нашите рискови фактори за заболяването.
        Оценете своя риск от остеопороза като попълните приложения Едноминутен тест.

        Научете повече за остеопорозата ...


В риск ли сте от остеопороза?

Едноминутен тест на Международната фондация по остеопороза за оценка на риска

        Ако се безпокоите дали имате риск от развитие на остеопороза, отделете една минута, за да попълните този тест.
        Ако отговорите с “да” са на повече от един въпрос, това не означава, че имате остеопороза, но показва, че може би сте в риск и трябва да се посъветвате с лекар. Вашият лекар може да прецени дали трябва да си направите изследване – проста, неинвазивна процедура, която отнема около 15 минути.


Какво не можете да промените

Вашата семейна обремененост

1

Някой от родителите ви бил ли е диагностициран с остеопороза или чупил ли е кост след минимална травма (при падане от височина на човешки ръст или по-малка)?

да

не

2

Някой от родителите ви имал ли е прегърбване (т.н. “вдовишка гърбица”)?

да

не

Вашите лични клинични фактори. Това са фиксирани рискови фактори, с които човек се ражда и не може да промени. Но те не трябва да се пренебрегват. Важно е да се познава риска и да се предприемат стъпки за намаляване на загубата на костен минерал.

3

Навършили ли сте 40 и повече години?

да

не

4

Чупили ли сте кост след минимална травма в зряла възраст?

да

не

5

Падате ли често (повече от веднъж през последната година) или имате ли страх от падане, поради немощност?

да

не

6

Снижили ли сте ръста си повече от 3 см след навършването на 40 г.?

да

не

7

Имате ли поднормено тегло? (индекс на телесна маса под 19 кг/м?)?

да

не

8

Приемали ли сте кортикостероидни таблетки (кортизон, преднизон и др.) повече от 3 последователни месеца (кортикостероидите често се предписват при състояния като астма, ревматоиден артрит и някои възпалителни заболявания)?

да

не

9

Поставяна ли ви е диагноза ревматоиден артрит?

да

не

10

Диагностицирана ли ви е свръхреактивна щитовидна или паращитовидна жлеза?

да

не

За жени:

11

За жени над 40 г.: Настъпила ли е менопаузата ви преди 45 г. възраст?

да

не

12

Спирала ли е менструацията ви за период от 12 или повече последователни месеца (по друга причина освен бременност, менопауза или хистеректомия)?

да

не

13

Имате ли отстранени яйчници преди 50 г. без да сте приемали
хормонална заместителна терапия?

да

не

За мъже:

14

Страдали ли сте от импотентност, недостиг на либидо или други симптоми, свързани с ниски нива на тестостерон?

да

не

Какво можете да промените – факторите от начина ви на живот

Изменяеми рискови фактори, които възникват предимно като резултат от диетата и начина на живот.

15

Консумирате ли редовно алкохол в количества над безопасните
(повече от 2 единици дневно)?

да

не

16

Пушили ли сте някога или понастоящем?

да

не

17

Упражнявате ли физическа активност по-малко от 30 минути дневно (домашна работа, градинарство, ходене, бягане и др.)?

да

не

18

Избягвате ли приема или имате ли алергия към млякото и млечните продукти, без да приемате добавки с калций?

да

не

19

Прекарвате ли по-малко от 10 мин. дневно на открито (с части от тялото, изложени на слънчева светлина), без да приемате добавки с витамин Д?

да

не

 
20 октомври – Световен ден за профилактика на йоддефицитните заболявания

ЙОДИРАНАТА СОЛ - УНИВЕРСАЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

        Йоддефицитните заболявания са медико-социален проблем, засягащ целия свят. Те възникват поради недостатъчния прием на йод.
        Йодът е основна съставна част на хормоните на щитовидната жлеза, които регулират обмяната на веществата и функциите на всички органи. При недостиг на йод се нарушават функциите на организма, развива се гуша и се забавя умственото, физическото и половото развитие на децата и подрастващите. По време на бременност йодният дефицит причинява аборти, мъртвораждания и тежки вродени дефекти на плода (кретенизъм, глухонемота и др.).
        Масовата първична профилактика на йоддефицитните заболявания сред населението се извършва с йодиране на готварската сол. Това е основна стратегия препоръчана от СЗО и УНИЦЕФ, тъй като е най-ефективна, евтина и без неблагоприятни за здравето странични ефекти.
        България е страна, в която голяма част от територията е с намалено количество йод в почвата и водата. Затова основен начин за осигуряване на необходимото количество йод е употребата на йодирана сол за хранителни цели (домакински и промишлени).
        Ликвидирането на йоддефицитните заболявания като здравен и социален проблем у нас стана възможно с въвеждането на универсално йодиране на солта за хранителни цели, което беше постигнато със съвместните действия от страна на здравната система, частния и обществен сектор, медиите и сътрудничеството с международни организации - УНИЦЕФ, СЗО, Американската агенция за международно развитие.
        През 2001 г. с ПМС беше утвърдена наредба за задължителните изисквания към състава и характеристиките на солта за хранителни цели. Тя регламентира задължителното йодиране на солта с калиев йодат в количество 28-55 мг/кг.
        В резултат на въведените мерки България за последните 10 години постигна изключителен успех като снижи йоддефицитните заболявания под 5%. Експерти от Мрежата за устойчиво елиминиране на йоддефицитните заболявания извършиха оценка на ситуацията в страната и сертифицираха РБългария като страна, ликвидирала йодния дефицит и йоддефицитните заболявания.

ЗА ДА БЪДЕ
ЕФЕКТИВНА ПРОФИЛАКТИКАТА
С ЙОДИРАНА ГОТВАРСКА СОЛ
ПРАВИЛАТА СА:

        • Използване само на йодирана сол, с валиден срок на годност;
        • Съхраняване на йодираната сол в плътно затворени сухи съдове след отваряне на опаковката, за да се запази йодното й съдържание;
        • Прибавяне на йодираната сол към ястията в края на термичната им обработка, за да се предотврати намаляването на йодното съдържание;
        • Използване на йодни или йод-съдържащи лекарства по време на бременността и кърменето само след консултиране със съответния специалист, наблюдаващ бременността и послеродовия период;
        • Ежедневна употреба на йодирана сол в количество не повече от 5 грама (1 чаена лъжичка) предотвратява йоддефицитните заболявания.
СВЕТОВЕН ДЕН НА ПРЕХРАНАТА
16 октомври 2014

        Световният ден на прехраната се отбелязва всяка година в целия свят на 16-ти октомври в чест на датата на основаването на Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации през 1945 година.
        На този ден в повече от 150 страни в света, в т. ч. и в РБългария, се организират събития, посветени на проблемите, свързани с прехраната, глада, лошото хранене и бедността.
        Понастоящем над един милиард души в света страдат от недохранване, което представлява 15% или една шеста от цялото човечество. Тази цифра нараства вследствие на хранителната и финансовата криза. Несигурността на прехраната е реална заплаха за много хора по света, а качественото хранене е проблем за още по-голяма част от населението на планетата.
        Информирането на всеки човек и ангажирането му по проблемите на глада и разхищаването на годна храна са едни от целите на тазгодишната кампания в нашата страна, организирана от Българската хранителна банка, по повод на Световния ден на прехраната.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

организират

ОБЛАСТЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

на тема


Подтеми

Предотвратяване на тютюнопушенето; Пасивно тютюнопушене; Забрана за тютюнопушене; Отказ от тютюнопушене

Категории

съчинение/есе (първа)
снимка (втора)

Право на участие и изисквания

ученици от 6 до 12 клас от област Велико Търново
участието да бъде индивидуално
всеки участник може да представи не повече от една творба
творбите да са авторски и да не са копирани от Интернет
творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел презентиране и популяризиране на конкурса

Форма и представяне
- Съчинение/есе
- Снимка


на хартиен носител или по електронна поща
на хартиен носител в размер 13 : 18 или по електронна поща

Задължителна информация, придружаваща творбата

име и фамилия на участника, клас, училище и населено място
имена на учител или ръководител, съдействал при изработване на творбата
телефон на участника или учителя за кореспонденция

Срок за изпращане

не по-късно от 28 ноември (петък) 2014 година


Адрес за получаване

Регионална здравна инспекция – Велико Търново
ул. “Никола Габровски” №23, етаж 8, стая 803, ел. адрес: pbpz@rzi-vt.org

Награди

за първо място във всяка категория - по един ваучер на стойност 70 лева
за второ и трето място във всяка категория - предметни награди
по преценка на журито – поощрителни награди
грамоти за всички участници

Критерии за оценка

оригиналност на идеята; придържане към темата; позитивно послание на творбата, независимо от избора на подтема; самостоятелност на изпълнението

Допълнителна информация

телефони: 062/ 614 345 (Илиева); 062/614 351 (д-р Ангелова)
електронен адрес: pbpz@rzi-vt.org


ПОБЕДИТЕЛИ
В КОНКУРСА НА ТЕМА
„МОЯТА ТВОРБА ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН”

        По повод на Международния ден без тютюнопушене - 20 ноември 2014 година във всички училища на област Велико Търново беше обявен конкурс за есе и фотоснимка на тема „Моята творба за живот без тютюн”. Конкурсът имаше за цел да мотивира и провокира учениците да изразят представата си за здравословен начин на живот без тютюн, използвайки уменията си в областа на литературата и технологиите.
        В конкурса се включиха 54 ученици от VІ до ХІІ клас от 12 училища в област Велико Търново с общо 55 творби в двете категории (есе и фотоснимка). Извън регламента 10 ученици от V клас изготвиха есета, което доказва актуалността на темата и готовността на петокласниците да изразяват своята позиция по значими здравни и социални теми.
        Комисия, включваща експерти, съответно в областта на литературата, фотографията и от РЗИ - Велико Търново оцени представените творби по критериите оригиналност на идеята, самостоятелност на изпълнението и позитивно послание на творбата.

        В КАТЕГОРИЯТА СЪЧИНЕНИЕ/ЕСЕ КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
        Председател: Илияна Иванова - старши експерт по български език и литература в Регионален инспекторат по образованието и членове: Тодорка Цонева - учител по български език и литература в СОУ „Ангел Каралийчев”, Стражица и Светлана Симеонова - учител по български език и литература в СОУ „Максим Райкович“, Лясковец

определи следните победители:

        Първо място - Константин Владимиров Шумелов - VІ клас, ОУ „Бачо Киро” - Велико Търново за есето „Живот без тютюн”
        Второ място - Виктория Стефанова Христова - ІХ клас, СОУ „Георги Измирлиев”, Горна Оряховица за есето „Отказ от тютюнопушенето”
        Второ място - Мирела Бисерова Ангелова - VІІ клас, СОУ „Вела Благоева”, Велико Търново за есето „Отказ от тютюнопушенето”
        Трето място - Моника Вангелова – ХІІ клас, ПГЕЕ „М. В. Ломоносов”, Горна Оряховица за есето „Моята творба за живот без тютюн”
        Трето място - Катя Миленова Александрова – VІІІ клас, ОУ „Петко Рачев Славейков”, Велико Търново за есето „Отказ от тютюнопушенето”

        Поощрителни награди получават:
        Георги Пенев - V клас, ОУ „Бачо Киро” - Велико Търново;
        Стилян Павлов - V клас, СОУ „Вела Благоева” - Велико Търново.


        В КАТЕГОРИЯТА ФОТОСНИМКА КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
        
Председател: Генчо Петков - хоноруван преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, факултет „Изобразително изкуство” - Велико Търново и членове: Виолина Енева - главен секретар на РЗИ - Велико Търново и д-р Красимира Петрова - директор на дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в инспекцията

определи следните победители:

        Първо място - Симона Красимирова Коева - ІХ клас, ПМГ „Васил Друмев” - Велико Търново

        Второ място - Берин Бюлент Йонджан - ІХ клас, ПМГ „Васил Друмев”, Велико Търново

        Трето място - Ралица Нуцова - VІІ клас, СОУ „Ем. Станев”, Велико Търново

        Поощрителни награди получават:
        Снежана Йонкова – ХІ клас, СОУ „Георги Измирлиев” - Горна Оряховица;

        Мария Златкова Драгостинова - VІІІ клас, ПМГ „Васил Друмев” - Велико Търново;

        Зорница Людмилова Максимова, ПМГ „Васил Друмев” - Велико Търново.

        Наградите в конкурса са осигурени от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 на Министерството на здравеопазването и могат да бъдат получени след 15 декември в Регионална здравна инспекция - Велико Търново, дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” (етаж 8, стая 803).

        Допълнителна информация за конкурса може да получите на следните телефони и електронен адрес: 062/614 345, 614 351; e-mail: pbpz@rzi-vt.org
НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО

        Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи предстои да проведат НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО. Проучването се провежда в изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.
        Целта на проучването е събиране на надеждна информация за разпространението на основните рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност, нездравословно хранене), които са причина за развитие на хроничните незаразни болести: сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет и др.

        Проучването включва:
         анкетиране на деца, като за възрастовите групи 1 - 6 г. и 7 - 9 г. анкетите ще се попълват от родителите.Децата и учениците ще бъдат посетени в техните ЦДГ/ОДЗ и училища и ще бъдат измерени антропометричните показатели - ръст и тегло, а при децата на възраст 10 - 19 г. и артериално (кръвно) налягане. Измерванията ще бъдат извършени от специалисти от съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ). Периодът на провеждане на проучването при децата е от 07.10.2014 г. до 29.11.2014 г.;
         анкетиране на лица над 20-годишна възраст чрез попълване на анкетни карти, както и измерване на ръст, тегло и артериално налягане. В проучването са включени лица, подбрани на случаен принцип. Данните за лицата са предоставени от Националния статистически институт. Анкетирането и измерванията ще бъдат извършени от специалисти от РЗИ. Служителите от РЗИ ще се легитимират чрез представяне на Служебна карта, която съдържа: номер на служебната карта, име на лицето, което ползва правата на държавен здравен инспектор от РЗИ, длъжност, ЕГН, подпис на директор на РЗИ и печат. Формата и графичния дизайн на служебната карта са съгласно Приложение № 1 на Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол (обн., ДВ. бр. 63 от 07.08.2009 г.). Периодът на провеждане на проучването при населението над 20-годишна възраст е от 07.10.2014 г. до 15.12.2014 г.

        Информацията, която се събира чрез Националното проучване е поверителна. Данните по време на проучването ще се съхраняват под номер, без да е известно името на анкетираното лице. Името, което се свързва със съответния номер
ще се съхранява на различно място и ще е известно единствено на ръководителите на проучването.

 

НАЦИОНАЛEН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН 7”

        През учебната 2014/2015 година, за седма поредна година ученици от 1 до 12-ти клас ще могат да участват в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”. За периода 2008 – 2013 година в конкурса са участвали над 17 800 ученика от 630 паралелки от 1 до 12 клас от цялата страна, които подкрепиха здравословния начин на живот без зависимост от тютюневите изделия.
        Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
        Националният конкурс започва от началото на учебната година и продължава до 30 април 2015 година. По традиция участниците са разделени в три възрастови категории: 1– 4 клас, 5 – 8 клас и 9 – 12 клас.
        Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (1 октомври – 15 ноември 2014 г.) участниците трябва да изготвят и изпратят в МЗ своите проекти в следните области – превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник може да представи проекти, както в една от изброените области, така и във всички от тях. През втората фаза на конкурса, 20 ноември 2014 – 30 април 2015 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
        Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
        Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2015 година, след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на МЗ, МОН, МК, ММС и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 31 май 2015 година – Световният ден без тютюн. Предвидени са общо тринадесет предметни награди (по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда за подхода „Предай нататък”), както следва:
         9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория (1 – 4 клас, 5 – 8 клас и 9 – 12 клас), съответно за:
                - I (първо) място – предметна награда на стойност 700 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги;
                - II (второ) място – предметна награда на стойност 600 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги;
                - III (трето) място – предметна награда на стойност 400 лв. статуетка, грамота, спортни пособия и книги.
         3 поощрителни награди, по една във всяка възрастова категория (1 – 4 клас, 5 – 8 клас и 9 – 12 клас), съответно за:
                - I (първо) място – предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги;
                - II (второ) място – предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги;
                - III (трето) място – предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги.
         1 специална награда на фокус-група, участвала в подхода „Предай нататък”, която ще бъде предоставена от         Представителството на Европейската комисия в България. Специалната награда ще бъде обявена през месец декември 2014 година.
        В дейностите по проекта могат да бъдат включени: подходът „Връстници обучават връстници", при който по-големи ученици разясняват вредите от тютюнопушенето и възпитават непримиримост към тютюнопушенето сред по-малките ученици; инициативи, насочени към опазване на околната среда, като израз за правото на чист въздух, екопоходи и екоинициативи; творчески подходи – изложби и рисуване на образи - послания срещу тютюнопушенето; конкурси за разкази и есета, спортни състезания; партита в дискотеки без тютюнопушене и алкохол; разработване на брошури, емблеми, стикери; провеждане на викторини, дебати „Сблъсък", презентации, създаване на Клубове на непушача, членове на които могат да бъдат ученици от паралелки, участвали в конкурса до момента и други.
        Експертите от Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в Регионална здравна инспекция – Велико Търново са в готовност, както и досега, да оказват необходимата информационна и образователна подкрепа на участниците в Националния ученически конкурс „ПРОЕКТЪТ НА НАШИЯ КЛАС – ЗА ЖИВОТ БЕЗ ТЮТЮН 7”.


        Регламент 2014/2015 г.
        Формуляр (първа фаза, кандидатстване)
        Формуляр (втора фаза, отчитане на резултати)
КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ - ЕСЕН 2014”

        В периода 27 септември - 18 октомври 2014 година, в околностите на град Велико Търново, за пореден път ще се проведе есенният дял на кампанията за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Тръново „Движи се и победи”.
        Инициативата се организира за четиринадесета поредна година, в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” от РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом - Велико Търново.
        Досега са проведени 26 кампании, с общ брой участници 14 971 деца, ученици и възрастни хора, в т.ч. и 279 семейства, като най-голяма активност е регистрирана при учениците на възраст до 14 години.
        В пролетния дял на „Движи се и победи 2014” се включиха 351 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 14 семейства), като над една трета от тях (35,90% (126 души) са участвали за първи път в кампанията. Този резултат показва, че усилията си заслужават и че „Движи се и победи” успява да привлича всяка година нови хора и съмишленици.
        Есенното издание на кампанията включва следните три туристически маршрута:
        1. Велико Търново - парк Ксилифор - на 4 октомври (събота)
        2. Велико Търново - яз. Бижев дол - на 11 октомври (събота) в два варианта
        - Велико Търново (кв. Чолаковци) - с. Буковец - яз. Бижев дол;
        - Велико Търново - с. Шемшево - яз. Бижев дол.
        3. Велико Търново - с. Присово - с. Малки Чифлик - парк Ксилифор – на 18 октомври (събота)
        В кампанията могат да участват всички желаещи лица от община Велико Търново, които на финала на всеки от туристическите маршрути се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие. Регистрацията на участниците ще се извършва във времето от 10.00 до 14.00 часа. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи, с определени място и час на тръгване. По предварителна заявка в ТД „Трапезица - 1902” ще бъдат осигурени и автобуси за извозване до началните пунктове на втория и третия маршрут, съответно до с. Шемшево и с. Присово.
        Кампанията “Движи се и победи - есен 2014” ще излъчи чрез жребий 11 победители и ще присъди съответно 11 награди. За 10 от тях ще се състезават всички участници, преминали най-малко 2 от обявените туристически маршрути, а за голямата награда - тези, обходили и 3-те маршрута.
        Наградите на кампанията (предимно спортни и туристически принадлежности) са следните:
        Голяма награда - велосипед
        Шест награди за отделните възрастови групи: 4 - 10 години; 11 - 14 години; 15 - 19 години; 20 - 45 години; 46 - 64 години и над 65 години
        Четири специални награди за:
        - най-малък участник (навършени 4 години)
        - най-възрастен участник
        - семейство
        - непушач (над 18 навършени години)
        Тегленето на жребия за наградите в есенния дял на кампанията ще се състои на 24 октомври 2014 година в РЗИ - Велико Търново, в присъствието на организаторите на кампанията и средствата за масова информация.
        За всички участници в кампанията ще бъдат осигурени здравно-образователни материали за поведенческите фактори на риска за здравето и профилактиката на хроничните неинфекциозни болести, и измерване на кръвно налягане.
        „Движи се и победи - есен 2014” ще стартира в крайградската зона за отдих на Велико Търново - парк Ксилифор със спортно-туристически празник, включващ различни спортни дисциплини и състезания за деца и ученици: туристически щафети в три възрастови групи, преодоляване на препятствия (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, “тролей” над езеро), стрелба в цел, плажен волейбол, бадминтон, колокрос, блиц-турнир по шах и други. Победителите в отделните надпревари ще получат съответни грамоти и награди, а за най-атрактивния участник ще бъде осигурена награда от Младежки дом - Велико Търново. За всички участници в спортно-туристическия празник организаторите са предвидили и малки награди, спечелени чрез томбола.
        В рамките на спортно-туристическия празник ще бъда организирани следните инициативи:
        Ателие за рисуване на тема „Улицата, на която искам да живея, в което могат да се включат всички желаещи деца и ученици. Проявата е посветена на Европейската седмица на мобилността, която тази година преминава под мотото „Нашите улици, нашият избор”. Авторите на най-добрите творби ще получат предметни награди, а произведенията им - публикувани в интернет.
         Фотоизложба на тема „За чиста околна среда, реализирана на базата на проведен ученически конкурс в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” през месец май 2014 г.
        Образователни игри за знания и умения по безопасност на движението и употребата на алкохол, в които могат да участват както деца и ученици, така и възрастни - родители, педагози, студенти и други. Проявата се организира за втора поредна година и включва: викторина, редене на пъзел и на пешеходна пътека, изпълнение на тематични задачи, съобразени с възрасттта на участниците. За всички в надпреварата са предвидени приятни изненади и награди, осигурени от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.
        Организаторите на „Движи се и победи - есен 2014” посвещават есенния етап на кампанията на Световния ден на сърцето, който се отбелязва, всяка година, на 29 септември и има за цел да привлече общественото внимание към превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. През 2014 година една от темите на Световния ден на сърцето е движението като елемент на здравословния начин на живот и фактор, допринасящ за намаляване на риска от болестите на сърцето.


Телефони за справка и допълнителна информация:
РЗИ – Велико Търново: 614-365; 614-351
ТД “Трапезица 1902”: 63-58-23


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ, МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”ЕСЕННА КАМПАНИЯ
„ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”-I етап
СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК
„КСИЛИФОР 2014”
4 октомври 2014 г.

        І. Лъчеви туристически походи до местността „Ксилифор” - от 8.00 до 10.00 ч.
                1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици
                2. От автобусното обръщало до ВТУ
                3. От село Арбанаси – югоизточния край
                4. От телевизионната кула до с. Арбанаси
                5. От с. Шереметя
        ІІ. Откриване на празника и художествена програма - от 10.00 до 10.30 ч.
        Откриване на библиотека в Туристически учебен център „Момина крепост“.

        ІІІ. Спортно-туристически игри
                Щафетни игри – І – ІV клас – 10.30 ч.
                Спортно-туристически щафети – V – VІІІ клас – 11.00 ч.
                Спортно-туристически щафети – ІХ – ХІІ клас – 11.30 ч.
        ІV. Центрове на предизвикателствата – 11.00 – 14.00 ч.:
        Мост над потока, Катерачна стена, Дартс; Улов на риба-ЛРД “Сокол1884“; Туристически каяци; Плажен волейбол - Волейболен клуб “Царевец” (начало 11:00 ч.); Стрелба с лък – Стрелкови клуб „Етър-98” (начало 10:30 ч.); Състезание по шахмат – „ВТШ Клуб-1927” (начало 10:30 ч.); Коло-крос в две възрастови групи: до 13 г., до 18 г. (начало 12.00 ч.); Състезание по бадминтон- Бадминтон и скуош клуб „Велико Търново“ (начало 11.00 ч.); Ателие за рисуване на тема „Улицата, на която искам да живея”;Фотоизложба на тема „За чиста околна среда”,;Образователни игри
        V. Награждаване на победителите и теглене на томбола – 13.30 ч.

        ПРЕКАРАЙТЕ ТОЗИ ДЕН СРЕД ПРИРОДАТА!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2014”

        На 4 октомври 2014 година се проведе първият етап на есенната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до парк Ксилифор преминаха общо 272 души, в т. ч. и 9 семейства.
        Най-малкият регистриран участник, преминал първият маршрут в кампанията е Кристияна Кирчева на 4 години, а най-възрастният участник е Росица Петрова на 80 години от Велико Търново.
        В първия маршрут участваха деца, ученици и педагози от 5 училища от Велико Търново - ОУ "Христо Ботев", ОУ “Бачо Киро”, ОУ “Димитър Благоев”, СОУ “Емилиян Станев”, СОУ “Вела Благоева” и Дом за деца "Пеньо и Мария Великови".
        В откритото ателие за рисуване на тема “Улицата, на която искам да живея ” се включиха 28 деца и ученика. Авторите на шестте най-добри творби получиха награди.
        На сцената в парк Ксилифор беше организирана фотоизложба на тема “За чиста околна среда”, реализирана на базата на проведен ученически конкурс в рамките на общинската програма “Здрави деца в здрави семейства” през месец май 2014.
        Всички участници в спортно-туристическия празник участваха в томбола, като късметлиите получиха приятни изненади и малки награди.
        Организаторите на “Движи се победи – есен 2014” канят всички желаещи на 11 октомври (събота) да преминат и втория маршрут на кампанията – Велико Търново – яз. Бижев дол.
        За участниците, които не познават маршрута е осигурен водач с начален час на тръгване – 9.00 часа. Началният пункт е в квартал Чолаковци. Тръгва се от автобусната спирка по червена маркировка, през моста над река Янтра. Минава се покрай сградата на “Карат електроникс” АД, по асфалтовия път за стрелбището.
        Регистрацията на преминалите маршрута е в района на язовира - до 14.00 часа.
        Участниците в туристическите маршрути имат шанс да спечелят голямата награда на кампанията – велосипед. Останалите 10 награди ще бъдат туристически принадлежности.


 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ

        На 4 октомври 2014 г. в рамките на спортно-туристическия празник в парк Ксилифор близо 140 ученици, родители и педагози се включиха в образователни игри по безопасност на движението, посветени на превенцията на пътно-транспортния травматизъм и употребата на алкохол. Състезателите (разделени на две групи –ученици и възрастни), последователно преминаха през 2 пункта, като познаваха пътни знаци, редиха пешеходна пътека и пъзел, отговаряха на въпроси съобразно възрасттта. Всички участници в забавните игри получиха поощрителни награди според показаните от тях знания и умения.
        Инициативата е част от организираната в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незарзни болести 2014 – 2020 г. кампания за знания и умения по безопасност на движението и употребата на алкохол.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ, МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”ЕСЕННА КАМПАНИЯ
„ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”-II етап
БУКОВСКА ЕКОПЪТЕКА
11 октомври /събота/ 2014 година

        Буковската екопътека се намира на ЮГОЗАПАД от гр.Велико Търново. Началният пункт е в квартал Чолаковци. Тръгва се от автобусната спирка по червена маркировка, през моста над река Янтра. Минава се покрай сградата на “Карат електроникс” АД, по асфалтовия път за стрелбището. На около 300 м. пътеката се отделя от шосето и навлиза в гората, наляво. От там започва изкачване от около 30 мин. до връх Патрял дял /339,7м./. Продължава се по стар горски билен път се върви около 1 час до връх Чеарджика /389,2м./. От върха след 20 мин. се стига шосето от с.Шемшево до с.Буковец. Пресича се шосето и пътеката продължава по горски път през леко наклонени поляни. Следва навлизане в рядка гора, където пътят завива в посока СЕВЕРОЗАПАД и започва спускане. След около 20 мин. се достига до източния край на голяма поляна. Тук има разклонения за с.Буковец /по червена маркировка за 2 часа/, с.Шемшево /на около 40 мин., по оранжева маркировка/ и гр.Велико Търново /на 2 часа/. Пътеката продължава по леко наклонената поляна в посока ЗАПАД. След 400 м. следва отклонение наляво, по оранжева маркировка за връх Стражата. Продължава се вдясно по нов горски път с леко спускане и следва ново разклонение:
        – на СЕВЕР, за язовир Бижев дол, до който се стига след 10 мин. по синя маркировка. Там е подготвено място за отдих и огнище. От него за с.Шемшево се връща обратно до разклона на голямата поляна и от там се продължава от юг и изток на връх големия Мел все надолу до селото .
        - на ЮГОЗАПАД пътеката продължава с леко изкачване към с.Буковец, на 1,5 ч. по червена маркировка, вляво, на 100 м. има отклонение за Хайдушковата чешма с леко изкачване, за 1 ч. На чешмата има място за отдих и огнище. На ЮГОИЗТОК от мястото по горски път се достига до шосето за с.Буковец.
        - на ИЗТОК за Велико Търново, 2 ч.20 мин.
        - на ИЗТОК за с.Шемшево се тръгва обратно до разклона на голямата поляна и оттам се продължава по черен път от юг и изток на връх големия Мел все надолу до селото .
        По пътеката преобладават едролистна липа, мекиш, летен и зимен дъб, дива череша, махалебка, джанка, габър, келяв габър,червен и черен глог, тръмбъз, салкъм, борови видове, гъбите – сърнела, манатарка и кладница.
        Пътеката е осеяна с билки. Най-разпространени са: жълт кантарион, еньовче, жълта комунига, синя злъчка, бял оман, репец, бутурче, бял равнец, златен енчец, бенедектински трън, биволски трън, гръмотрън.
        Животински свят: змии – усойница и водна змия, птиците – сойки свраки, пъстър кълвач, бяла чапла, воден бик, орел-картал и планинска гарга, от едрия дивеч: диво прасе и сърна.
        Буковската пътека е още едно приятно преживяване в непосредствена близост до града, предлага вълнуващи гледки и емоции в прегръдката на природата...

        За незапознатите с маршрутите ще бъдат осигурени водачи от изходните пунктове в 9.00 часа.
        Регистрация на преминалите маршрута: в района на язовира - до 14.00 часа.
        Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.

        Прекарайте почивния си ден сред природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2014”

        На 11 октомври 2014 година се проведе вторият етап на есенната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до яз. Бижев дол преминаха общо 159 души, в т. ч. и 6 семейства.
        Най-малкият регистриран участник, преминал вторият маршрут в кампанията са Елеонора Маринова на 5 години, а най-възрастният участник е Димитър Сакъров на 83 години от Велико Търново.
        Във втория маршрут участваха деца, ученици и педагози от 4 училища от Велико Търново - ОУ "Христо Ботев", ОУ “Бачо Киро”, ОУ “Димитър Благоев” и СОУ “Вела Благоева” .
        Организаторите на “Движи се победи – есен 2014” канят всички желаещи на 18 октомври (събота) да преминат и третия маршрут на кампанията по Присовската екопътека с краен пункт до парк Ксилифор.
        За участниците, които не познават маршрута е осигурен водач с начален час на тръгване – 9.00 и 9.30 часа, от центъра на село Присово.
        Регистрацията на преминалите маршрута е в района на парк Ксилифор – от 10.00 до 14.00 часа.
        Участниците в туристическите маршрути имат шанс да спечелят голямата награда на кампанията – велосипед. Останалите 10 награди ще бъдат туристически принадлежности.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ, МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”ЕСЕННА КАМПАНИЯ
„ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
ІIІ ЕТАП
18 октомври /събота/ 2014 година
по екопътека от с. Присово – с. Малки Чифлик –
хижа “Ксилифор” – Велико Търново

        Пътеката тръгва от центъра на село Присово по лентова бяло-жълто-бяла маркировка по посока на старото Килийно училище и църквата “Успение на Пресвета Богородица”. Заобикаля я отляво и покрай зида навлиза в склона. Движението е в североизточна посока, над крайните къщи на селото. Постепенно пътеката се насочва по склона, на север достига до билния път на хълм Раздела и продължава на запад. След около 200 м. се отклонява надясно, в северна посока и след малко спускане по обрасъл горски път достига до чешмата “Дяла”. Там е обособено място за отдих с две огнища. Продължава на югоизток, през гора и стари ниви към билния път. Движението е по посока изток, около 1 км. Следва отклонение наляво, на север, и след поляна с дължина 50 м. започва леко спускане по склона. Навлиза в гора. След 150 м. достига до Лъкарската чешма. Продължението е на север по Лъкарския дол, следват две пресичания на дерето и след тях движението е по стар горски път, който след около 500 м. отново пресича дерето на изток. След още 300 м. се отклонява наляво към хубава равна поляна – дълга 100 м. В северния ? край навлиза в ново сечище, продължава през него. След стръмно спускане преодолява друго дере. Следват първите овощни градини на село Малък чифлик. По селски път, 100 м., продължава наляво по стъпалата и излиза на централния асфалтов път към чешмата. Оттам се достига до центъра на селото отклонява се надясно и продължава през селото към северния му край. Продължаваме на север и пресичаме главния път София – Варна преди скалния откос и продължава по черен път към десния край на голяма поляна. Пътят преминава през борова гора и излиза на голо било. Продължава на североизток, по бяло-оранжево-бяла маркировка, спускане към Разсадника над Ксилифор и по черен път по бяло-синьо-бяла маркировка се достига до асфалтов път, водещ към хижа „Ксилифор“.
        От хижа Ксилифор се продължава по традиционния маршрут до Велико Търново по червена маркировка.
        Общо време за преминаване на целия маршрут: 5,00 часа.

        Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижа Ксилифор до 14.00 ч.

        Подарете си един ден сред очарованието на природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2014”

        На 18 октомври 2014 година се проведе третият етап на есенната кампания “Движи се и победи”.
        По Присовската екопътека до парк Ксилифор преминаха общо 57 души, в т. ч. и 3 семейства.
        Най-малкият регистриран участник, преминал третият маршрут в кампанията е Елеонора Маринова на 5 години, а най-възрастният участник е Росица Петрова на 80 години от Велико Търново.
        В третия маршрут участваха ученици и педагози от ОУ "Христо Ботев" във Велико Търново.
        Жребият за наградите в кампанията ще се тегли на 24 октомври (петък) от 11.00 часа в присъствието на средствата за масова информация.


ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА НАГРАДИТЕ В
КАМПАНИЯТА “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ - ЕСЕН 2014”
(24 октомври 2014 година, 11.00 ч. в РЗИ - В. Търново)

        Цeремонията по тегленето на жребия за наградите в есенния дял на кампанията “Движи се и победи 2014” се извърши в присъствието на средствата за масова информация и организаторите на кампанията - РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество “Трапезица 1902” и Младежкия дом.
        С есенното издание на „Движи се и победи” броят на проведените досега кампании става 27, а общият брой на участниците - 15 315 души, в това число и 290 семейства.
        Есенният етап на кампанията „Движи се и победи” се проведе в периода 4 - 18 октомври и включваше 3 туристически маршрута: до парк Ксилифор, по Буковската екопътека до язовир Бижев дол и по екопътеката от с. Присово до местността Ксилифор.
        Поради дъждовното време първият маршрут на кампанията и спортно-туристическият празник в парк Ксилифор бяха отложени с една седмица и се проведоха на 4 октомври. В спортно-туристическия празник над 200 деца и ученици от Велико Търново участваха в туристическите щафети и спортни състезания – плажен волейбол, бадминтон, стрелба в цел, колокрос, блиц-турнир по шах, както и в центровете на предизвикателството (катерене по въжена стълба и катерачна стена, „тролей над езерото”).
        В откритото ателие по рисуване на тема „Улицата, на която искам да живея” се включиха 28 малки художници, а авторите на шестте най-добри творби получиха предметни награди.
        На сцената в парк Ксилифор беше експонирана фотоизложба със снимки от проведения през месец май 2014 година ученически фотоконкурс на тема „За чиста околна среда”.
        За втора поредна година в организираните образователни игри за знания и умения по безопасност на движението и употребата на алкохол взеха участие близо 140 души - ученици, родители и педагози, които изпълняваха различни задачи, съобразно възрасттта си - познаваха пътни знаци, решаваха тест, редиха пешеходна пътека и пъзел, отговаряха на въпроси по темата алкохол. Всички участници в надпреварата получиха награди, осигурени от Националната програма за превенция на хроничните незарзни болести 2014 – 2020 г.
        На 4 октомври беше открита туристическа библиотека в Туристическия учебен център „Момина крепост”, съдържаща над 1000 книги и периодични издания с туристическа тематика, художествена и учебна литература. Едни от първите дарители на библиотеката са организаторите на кампанията „Движи се и победи” - Регионална здравна инспекция - Велико Търново и Младежкия дом.
        По туристическите маршрути на есенната кампания преминаха общо 344 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 11 семейства), 187 жени и 157 мъже. По-голямата част от тях (282 души - 81,98%) са участвали и в предишни издания на „Движи се и победи”, а за първи път са се включили 62 души.
        Активността на участниците в есенния дял по възрастови групи е аналогична на тази от предходните години:
        • на първо място, с най-голям брой участници и с най-висок относителен дял се нарежда възрастовата група 11 - 14 години - 126 деца и ученици (36,63% от всички участници);
        • на второ - възрастовата група 4 - 10 години - 73 ученика (21,22%)
        • на трето място - възрастовата група над 65 години (50 души - 14,53%), следвана от участниците във възрастовите групи: 46 - 64 години (43 души - 12,50%), 20 - 45 години (35 участника - 10,17%) и 15 - 19 години (17 ученика - 4,94%).
        В кампанията и спортно-туристическия празник организирано участваха 5 училища и Дом за деца „Пеню и Мария Велкови”, като с най-много ученици и педагози са ОУ „Димитър Благоев”, СОУ „Вела Благоева” и ОУ „Христо Ботев”.
В „Движи се и победи - есен 2014” са регистрирани 111 непушачи, което отново представлява по-голямата част (86,72%) от възрастното население, включило се в кампанията (128 души).
        Резултатите от измерването на кръвното налягане на участниците в кампанията показват, че физическата активност е фактор, който благоприятства поддържането на артериалното налягане в нормални граници. Измерено беше кръвното налягане на 100 души (78 жени и 22 мъже), на възраст от 29 до 80 години. С нормални и оптимални стойности на кръвното налягане (под 140/90 мм живачен стълб) са по-голямата част от измерилите кръвното си налягане - 82 участника (82,00%), 80,77% от жените и 86,36% от мъжете. При 18 лица (18,0%) е установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм живачен стълб) - при 19,23% от жените и при 13,63% от мъжете.
        Сред участниците в туристическите походи бяха разпространени 11 заглавия здравно-образователни и информационни материали.
        В жребия за наградите на кампанията „Движи се и победи - есен 2014” се състезаваха всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрута, а това са 124 души (74 жени и 50 мъже) - 36,05 % от всички участници. Делът на участниците в жребия е по-голям от този през пролетта на 2014 година (32,62% - 106 души) и есента на 2013 година (22,97% - 150 души), което е положителен резултат.
        Жребият се изтегли по електронен път от организаторите на кампанията.
        • Наградата във възрастовата група 4 - 10 години (раница и енциклопедия Римляните) се изтегли между 27 деца
        Спечели: Мая Кочева ва 9 г. от ОУ „Бачо Киро”
        • Наградата във възрастовата група 11 - 14 години (раница и комплект за бадминтон) се изтегли между 25 ученика
        Спечели: Петър Стойчев на 12 г. от СОУ „Вела Благоева”
        • Наградата във възрастовата група 15 - 19 години (спортна чанта и аудио слушалки ) се изтегли между 6 ученика
        Спечели: Александър Рашков на 16 г. от СОУ „Ем. Станев”
        • Наградата във възрастовата група 20 - 45 години (туристическа раница и стенен часовник с термометър и хидрометър) се изтегли между 14 души
        Спечели: Адриана Кривчева на 30 г. от Велико Търново
        • Наградата във възрастовата група 46 - 64 години (одеало за пикник и тостер за филийки за хляб) се изтегли между 28 души
        Спечели: Цветан Долмов на 57 г. от Велико Търново
        • Наградата за участниците над 65 години (олекотена завивка и термос) се изтегли между 24 души
        Спечели:Георги Христов на 72 г. от Велико Търново
        • Наградата за непушач над 18-годишна възраст (туристически стол и кантар за измерване на телесното тегло) се изтегли между 58 души
        Спечели: Николина Янкова на 53 г. от Велико Търново
        • Специалната награда „Семейство” (ваучер за подарък на стойност 50 лв.) се изтегли между 6 семейства
        Спечели: сем. Иван и Цветанка Кючукови от Велико Търново
        Специалната награда „Най-малък участник” се присъжда на:
        Елеонора Маринова на 5 г. от град Велико Търново (ЦДГ „Ивайло”), която печели Пъзел, комплект за рисуване и детска топка
        Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъжда на: Росица Петрова на 80 г. от град Велико Търново, която печели Електрическа кана за вода и комплект домакински прибори        • Голямата награда (велосипед ROUTE) се изтегли между 24 души, преминали и 3-те маршрута на кампанията
        Спечели: Стоян Долапчиев на 60 г. от Велико Търново
        ВРЪЧВАНЕ НА ГРАМОТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ВЗЕЛИ НАЙ-АКТИВНО УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
        Организаторите на кампанията присъдиха грамоти за най-активно участие в есенния дял на „Движи се и победи 2014” на следните училища:
        1. ОУ „Димитър Благоев” - Велико Търново, включило се в кампанията с най-голям брой участници - 62 ученици и преподаватели;
        2. СОУ „Вела Благоева” - Велико Търново (54 ученици и преподаватели);
        3. ОУ „Христо Ботев” - Велико Търново (35 участника).
        Наградата на Младежки дом Велико Търново за най-атрактивен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор се присъди на Димитър Кирилов Дикелов, ученик в 6А клас на ОУ „Димитър Благоев” - Велико Търново.
СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО
29 септември 2014 г.

        Световният ден на сърцето се отбелязва за първи път през 1999 година по инициатива на Световната кардиологична асоциация. Оттогава до днес, всяка година, в последната неделя на месец септември, се организират инициативи, посветени на Световния ден на сърцето и превенцията на сърдечно-съдовите заболявания сред населението на планетата.
        Денят на сърцето има за цел да информира хората, че сърдечно-съдовите заболявания и инсултът са водеща причина за смърт в световен мащаб, както и да инициира превантивни мерки за намаляване на риска от сърдечно-съдовите заболявания.
        Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер едно за смърт в световен мащаб, като към 2030 година се очаква от тези заболявания да умират повече от 23 млн. души годишно. По данни на СЗО смъртността от сърдечно-съдови заболявания представлява 30% от всички смъртни случаи годишно. В България смъртността от сърдечно-съдови заболявания също е висока – над 60 - 64%.
За област Велико Търново, по данни на лечебните заведения за доболнична помощ, през 2013 година са регистрирани         153 898 посещения по повод на болестите на органите на кръвообращението. С най-голям относителен дял са регистрираните посещения по повод на хипертония (101 338 посещения); мозъчно-съдова болест (11 538 посещения), исхемична болест на сърцето, и други. Броят на новооткритите случаи е 23 058. В края на 2013 година на диспансерно наблюдение са подлежали 77 091 души, което представлява 30,5% от цялото население на областта.
        По данни на Световната здравна организация (СЗО) и Световната федерация на сърцето (World Heart Federation) най-малко 80% от преждевременните смъртни случаи от сърдечно-съдови заболявания и инсулт, могат да бъдат избегнати, ако основните рискови фактори - тютюнопушенето, нездравословното хранене и липсата на физическа активност са контролирани.
        Рисковите фактори, които могат да доведат до заболявания на сърцето и мозъчен инсулт са:
        - повишени нива на артериалното налягане, холестерол и кръвна захар;
        - тютюнопушене;
        - недостатъчен прием на плодове и зеленчуци;
        - наднормено тегло и затлъстяване;
        - липса на физическа активност.

        Световният ден на сърцето има решаваща роля за повишаване на осведомеността и насърчаване на отделни лица, семейства, общности и правителства да предприемат действия за намаляване на тежестта на сърдечно-съдовите заболявания и предотвратяване на 17,3 милиона смъртни случаи годишно.
        На 29 септември 2014 година Световната федерация на сърцето, в партньорство със Световната здравна организация организира събития в над 100 страни, включващи най-различни инициативи - публични разговори и дискусии, научни форуми, изложби, концерти, карнавали, спортни и туристически мероприятия, и други.

        Във връзка със Световния ден на сърцето - 29 септември 2014, Регионална здравна инспекция – Велико Търново в партньорство с лечебни заведения, фирми и други организират:
        1. Безплатни кардиологични прегледи в 4 лечебни заведения в областта (МОБАЛ “Д-р Ст. Черкезов” – Велико Търново, СБАЛ по кардиология ЕАД – Велико Търново; Кардиологичен център – Велико Търново (бул. България № 38 А); МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД – Горна Оряховица), с предварително записване.
        2. Измерване на кръвно налягане (по желание):
        - на персонала в една фирма в град Велико Търново (29 септември);
        - на участниците в трите маршрута на кампанията „Движи се и победи - есен 2014”.

        Повече за превенцията на сърдечно-съдовите заболявания и рисковите фактори за тях може да научите тук:
        Исхемична болест на сърцето
        Мозъчно-съдова болест
        Да поставим под контрол кръвното налягане
        Холестерол
        Захарен диабет

        Видеоклипове:
        1. Пирамида на здравословното хранене
        6. Профилактика на наднорменото тегло и затлъстяването
        8. Подари целувка вместо цигара
        12. Алкохолът
        11. Движението


СЪОБЩЕНИЕ

По повод на Световния ден на сърцето – 29 септември 2014 година се организират

БЕЗПЛАТНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

в следните лечебни заведения:


МОБАЛ „Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”– ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Kабинет № 214 – д-р Л. Василева; д-р Кр. Петрова
На 29 септември 2014 г. от 13.00 до 16.00 ч.
Предварително записване на телефон: 062/62 68 41, вътр. 221

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕАД
3-ти кабинет на отделение по неинвазивна диагностика - д-р Й. Томова
На 29 и 30 септември 2014 г. от 9.00 до 12.00 ч.
Предварително записване на телефон: 062/63 20 20

КАРДИОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО (бул. „България” № 38 А)
На 29 септември 2014 г. от 10.00 до 12.00 ч. – д-р Ч. Владимиров
Предварително записване на телефон: 062/60 12 08

МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕООД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Консултативен кабинет при ІІІ Вътрешно отделение - д-р Г. Маринова
На 29 септември 2014 г. от 10.00 до 13.00 ч.
Предварително записване на телефони: 0618/6 07 01, вътр. 276; 0618/6 06 79

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА
16 – 22 септември 2014

НАШИТЕ УЛИЦИ, НАШИЯТ ИЗБОР

        Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия. ЕСМ се провежда за първи път през 2002 година и оттогава влиянието и постепенно нараства, както в Европа, така и в целия свят. През 2013 година 1931 града от 47 страни официално са участвали в кампанията, като са въвели постоянни мерки, най-вече фокусирани върху инфраструктура за колоездене и пешеходство; намаляване на трафика; подобряване на достъпа до транспорт и повишаване осведомеността относно устойчивото поведение на пътуване.
        Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември всяка година, е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила.
        Европейската седмица на мобилността 2014 преминава под мотото „Нашите улици, нашият избор”. Годината е посветена на дейностите, свързани с преразпределяне и препроектиране на улиците и обществените пространства в полза на хората. В световен мащаб е налице нарастващо движение за „възстановяване” на градските части - трансформиране на местата за паркиране в мини паркове; превръщане на оживени улици в места за хранене на открито, за провеждане на обществени събития и т.н.
        Чрез развлекателни дейности и алтернативни възможности за избор на транспорт, като ходене и колоездене, публичните пространства могат да се превърнат в привлекателни места за живеене и въздухът да стане по-чист.
Кулминацията на ЕСМ е Европейският ден без автомобили - 22 септември, който се отбелязва за първи път през 1998 година, по инициатива на Франция, а от 2000 година се превръща в европейска инициатива. На този ден централните зони в много европейски градове са затворени за автомобили.
        Денят има за цел да мотивира европейците да мислят и живеят екологосъобразно, както и да използват алтернативни начини на транспорт. Защото автомобилите в градовете са все по-голям замърсител на въздуха, особено по отношение на твърдите прахови частици и азотния диоксид.
        Хората трябва да разберат, че използването на по-малко автомобили е по-здравословно, подобрява качеството на живота и допринася за опазване на околната среда.

Как могат градовете да подобрят качеството на въздуха?

        • Като разработят план за устойчива градска мобилност и вземат предвид принципите на устойчивата мобилност при градското планиране;
        • Като забранят достъпа на превозни средства в определени зони;
        • Като вложат в нова инфраструктура за пешеходци и велосипедисти, включително велосипедни алеи отделени от трафика, пешеходни паркове и площади и уреди за паркиране на велосипеди;
        • Като прилагат мерки за намаляване на скоростта и шума от трафика;
        • Като поощряват служителите в обществените сгради да се придвижват пеша и с велосипед до работа, давайки пример на останалата част на жителите на града;
        • Като провеждат кампании и разработват проекти, които да осведомят местните жители и туристите за възможностите за разглеждане на града пеша или с велосипед, например чрез пешеходни турове или маршрути със забележителности.

Как могат гражданите да подобрят качеството на живота в града?

        • Като променят или разнообразят начините си на придвижване - чрез използване на обществен транспорт, велосипед или придвижване пеша;
        • Като получат разрешение да използват обществените улици за общностни събития и фестивали, за да видят ползите от социализиране в заобикалящата ги градска среда;
        • Като се включат в клуб за „споделяне на автомобили”, за да се намалят разходите и емисиите, докато запазят правото и възможността за използване на кола при необходимост;
        • Като започнат диалог с местните власти за създаване на повече приятни пространства и маршрути за пешеходци и велосипедисти.

        Тази година Европейската седмица на мобилността ни показва как нашата мобилност е от значение за нашето качество за живот. Ние можем да повлияем на нашите градове като избираме правилния транспорт при всяко пътуване.

        По повод на Европейската седмица на мобилността, в рамките на есенния дял на кампанията за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново „Движи се и победи 2014” и спортно-туристическия празник в парк Ксилифор (27 септември 2014 г.), за всички деца и ученици ще бъде организирано Ателие по рисуване на открито на тема „Улицата, на която искам да живея”.

        Научете повече тук...

        Атмосферно и шумово замърсяване от автомобилите. Влияние върху здравето.

        Велосипедът срещу автомобилa.

        Движете се за здраве, сила и живот!

        Пирамида на физическата активност.

        Видеоклип „Замърсяване от автомобилите”
ПРОМЯНА НА МЯСТОТО НА НАГРАЖДАВАНЕ


        Във връзка с метереологичната прогноза за влошаване на времето и обилни валежи на 07.08.2014 г., Ви уведомявамe, че:
        НАГРАЖДАВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ „ВИРТУАЛНА ПОДКРЕПА НА КЪРМЕЩИТЕ МАЙКИ”, проява организирана от Регионална здравна инспекция – Велико Търново и Община Велико Търново, и посветена на Световната Седмица на Кърменето, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 7 АВГУСТ 2014 Г. ОТ 11:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА РЗИ на първия етаж, а не в парк „Дружба” – гр. Велико Търново, както беше предварително обявено.
        До залата и в нея спокойно се достига с детски колички.


        В тазгодишното отбелязване на Световната седмица на кърменето се включиха 25 участници с писмени творби - послания в подкрепа на естественото хранене. Награждаването на 17 от тях се определи чрез жребий и се състоя на 7 август в залата на РЗИ. Събитието беше отразено от местните СМИ и регионалните информационни агенции.

СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ

Световна седмица на кърменето 2014 г

КЪРМЕНЕТО: ПЕЧЕЛИВША ЦЕЛ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ!

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

НАГРАДА

1

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА

ваучер 20 лв

2

МИЛЕНА ТРИФОНОВА

ваучер 20 лв

3

ИВАНЕЛА ИВАНОВА

ваучер 20 лв

4

БИСEРА МАРКОВА

ваучер 10 лв

5

РУМЯНА ЛИЦАНОВА

ваучер 10 лв

6

ЛЮБКА ДИМИТРОВА

ваучер 10 лв

7

ОЛГА КАРОВА-СТОЙКОВА

ваучер 10 лв

8

ГЕРГАНА ХРИСТОВА

ваучер 10 лв

9

АНИ ДАНЕВА

ваучер 10 лв

10

БИСТРА ХРИСТОВА

ваучер 10 лв

11

ИВА ЙОРДАНОВА

ваучер 10 лв

12

ГРЕТА ТУТРАКАНОВА

ваучер 10 лв

13

ВАЛЕРИЯ СТОЯНОВА

козметика

14

КРАСИМИРА ПЕТРОВА

козметика

15

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

козметика

16

ГАЛИНА НОЧЕВА

козметика

17

СИЯНА ПЕТРОВА

козметика

Сърдечни благодарности на всички участници в кампанията!
За получаване на наградите предварително се обаждайте на 062/ 614 347 или
062/ 614 351 и заповядайте в РЗИ - В. Търново ул. Н. Габровски № 23 стая 707.
ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

        През месец август, за поредна година, Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария стартира лятна АНТИСПИН кампания под мотото “Животът е безценен! – превенция на ХИВ и СПИН и подкрепа на хората, живеещи с ХИВ”, която ще продължи до 20 септември 2014 г. Надсловът напомня за рисковото сексуално поведение и за факта, че качеството на живот на хората, живеещи с ХИВ/СПИН системно се подобрява, благодарение на навременното и ефективно лечение.
        Официалното откриване на кампанията ще се състои на 4 август 2014 година в град Варна.
        По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към 12 май 2014 година общият брой на регистрираните носители на ХИВ в страната е 1889 лица. От началото на 2014 година към 12 май са регистрирани нови 59 ХИВ-серопозитивни лица. През последните години се очертава тенденция броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от броя на новорегистрираните жени. И през тази година 43 от новооткритите ХИВ-позитивни са мъже, а 16 – жени.
        В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН към РЗИ – Велико Търново, за периода януари – юли 2014 са изследвани и консултирани общо 470 души (258 мъже и 212 жени, на възраст от 13 до 68 години), от които доказано серопозитивни са 2 лица.
        В област Велико Търново екипи на РЗИ – Велико Търново ще предоставят безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ при следния график:

Дата

Обект

18.07.2014

гр. Полски Тръмбеш
Басейн – по време на Мото-рок фест

06.08.2014

гр. В. Търново
Басейн – Мотел „Света гора”

12.08.2014

гр. Килифарево (Килифаревски манастир)
Басейн – комплекс „Боляри”

20.08.2014

гр. Лясковец
Басейн

27.08.2014

гр. Свищов
Басейн – комплекс „Мираж”

03.09.2014

с. Леденик, община Велико Търново
Басейн – комплекс „Чифликъ”

10.09.2014

гр. Г. Оряховица
Басейн

17.09.2014

гр. Павликени
Басейн – парк-хотел „Бора”

        По време на лятната АНТИСПИН кампания ще бъдат разпространени здравно-образователни материали и презервативи в различни обекти на територията на областта (басейни и други), както и на организираните мото събори в градовете Полски Тръмбеш и Велико Търново.
        Инициативите за тестване за ХИВ в цялата страна целят да фокусират общественото внимание към отговорното сексуално поведение, употребата на презервативи и значимостта на това, всеки да узнае навреме своя ХИВ статус като грижа за собственото здраве и това на партньора.
        Мили майки,

        За поредна година старопрестолно Велико Търново се включва в отбелязването на Световната седмица на кърменето (1 – 7 август 2014 г.).
        Организатори на проявата са Регионална здравна инспекция - Велико Търново, Община Велико Търново и Център за родители „Happy mums”.
        Нека и тази година продължим традицията за популяризиране и подкрепа на кърменето с Вашите лични писмени послания към бъдещите майки.
        В писмена форма опишете чувствата, тревогите и успехите си в това свято начало - кърменето. Вашите писмени послания, достигайки до младите майки, ще подкрепят желанието им за успешно кърмене. Предайте емоцията и значението на кърменето на настоящите и бъдещите майки без ограничения в литературния жанр и обема на написаното. Така практиката „майки подкрепят майки” ще продължи вече установената традиция в нашия град да споделяме опита си в постигането на тази желана и необходима цел - кърменето.
        В срок до 1 август 2014 година очакваме да изпратите Вашите творби на един от следните адреси:
                - гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски №23, Регионална здравна инспекция, стая 802 или Център за родители Happy Mums, ул. „Mарно поле” № 23,ет. 5
                - електронна поща: ооz_vt@abv.bg или t_kalushkova@abv.bg
                - facebook: Инфо РЗИ или Happy Mums.

        Чрез томбола 8 от Вас ще спечелят ваучери за пазаруване в ХИПОЛЕНД в Central Мall – Veliko Tarnovo, а други 5 - козметични продукти и аксесоари за бременни и кърмещи.

Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на 7 август 2014 г. в парк „Дружба” от 11:00 часа.

За допълнителна информация:
062 614 361 – РЗИ – Велико Търново, инж. М. Карачолева
0887 704 786 – „Happy mums”, Тони Калушкова
НОВА НАРЕДБА НА МЗ
ЗА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ НА УЧИЛИЩАТА

        От 1 септември 2014 година влиза в сила Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на Министерство на здравеопазването (МЗ). Същата отменя Наредба №24 на МЗ от 2006 година.
        Оценката и контролът на седмичните разписания на училищата за учебната 2014/2015 година ще се осъществява по новата наредба, във връзка с което насочваме вниманието на директорите на училищата върху текстовете на членове 3, 4, 5 и 6, които въвеждат нови изисквания при изготвянето им.
        Седмичното разписание се представя в РЗИ до 10 дни след началото на всеки учебен срок и до 5 дни след всяка негова промяна. Седмичното разписание трябва да е заверено с подпис и печат на директора на училището, както и да е вписана датата на утвърждаването му – не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.
        В комисията по изготвяне на седмичното разписание задължително участва медицинският специалист от здравния кабинет в училището.
        В седмичните разписания трябва да са посочени: последователността на провеждане на учебните предмети за целия ден, вкл. СИП, самоподготовка, други занимания по интереси; началния и крайния час на всеки предмет (учебен час), както и времето за обяд и отдих.
        За оценка на седмичните разписания е необходимо да бъдат представени следните документи:
        1. Седмично разписание в два екземпляра;
        2. Заявление по образец;
        3. Документ за платена такса;
        4. Копие от заповед на директора на училището за назначаване на комисия за изготвяне на седмичното разписание на училището.
        5. Справка с информация за профилираните паралелки и предметите от профилираната подготовка на учениците.
Кампания „АнтиСПИН – Антидрога” в община Златарица

        На 27 юни 2014 година в община Златарица се проведе кампания, посветена на Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН (18 май) и Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни. Кампанията включваше велопоход, викторина с награди и разпространение на здравно-образователни материали.
        Дейностите по повод на Международните дни бяха осъществени със съдействието и подкрепата на РЗИ – Велико Търново.
26 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЦИ И НАРКОТРАФИКА

        На 26 юни 1987 година Международната конференция на ООН приема Декларация за превенция на употребата на наркотични вещества и нелегалния им трафик. Във връзка с този акт 26 юни ежегодно се отбелязва като Международен ден за борба с наркоманиите.
        Тази декларация е израз на решимостта на ООН да изгради международно общество, свободно от наркотици чрез увеличаване на дейностите и сътрудничеството между народите.
        Въпреки непрекъснатите усилия от страна на международната общност, световният проблем с наркотиците продължава да представлява сериозна заплаха за общественото здраве, безопасността и благосъстоянието на човечеството и по-специално на младите хора. Злоупотребата с наркотици и наркотрафикът засягат и националната сигурност, социално-икономическата и политическата стабилност и устойчивото развитие на страните по света.
        Приблизително 200 000 души умират всяка година вследствие на употребата на наркотични вещества, но наркотиците не засягат само употребяващите, те причиняват огромни страдания и нещастие на техните семейства и близки.
        Заболяванията вследствие употребата на наркотици водят до нарушаване на социалното функциониране на употребяващите, както и до разстройване на семейния им живот; довеждат до загуба на дом и деца, на възможностите за образование и трудова заетост. Зависимостта влияе върху общността, върху правосъдната и правоохранителната система, и върху обществото като цяло.
        През 2014 година по повод на Международния ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици, Службата по наркотиците и престъпността към ООН (UNODC) стартира кампания под надслов: „Послание за надежда: Възможно е предотвратяването и лечението на зависимостта“.
        Зависимите от наркотични вещества могат да бъдат лекувани посредством методи, доказали своята ефективност, а много от починалите вследствие на свръхдоза, можеха да бъдат спасени чрез превенция. Децата и младите хора трябва да бъдат образовани по отношение на рисковете от употребата на наркотични вещества.
        Посланието на г-н Юри Федотов, изп. директор на UNODC, съдържа следните три основни компонента:
        Първият е, че успехът по отношение на дейностите, свързани с предотвратяване на разпространението и употребата на наркотици се основава на балансиран, интегриран и цялостен подход, както и на добро сътрудничество между службите, работещи в областта, както на намаляване на търсенето, така и на намаляване на предлагането на наркотици;
        Вторият е, че този балансиран подход включва предприемане на обширни мерки, фокусирани върху превенция, лечение, психосоциална рехабилитация, социална защита и подкрепа;
        Третият компонент е, че ключът към първите две послания, се намира в науката. UNODC ще работи за построяването на мост за преодоляване на пропастта между наука и практика чрез улесняване на диалога между политиците с научната общност.
        Взети заедно, тези елементи са част от глобалната мисия на UNODC за насърчаване и подпомагане на достъпа до лечение и услуги за превенция на ХИВ за хората, които употребяват наркотици.

        По повод на Международния ден за борба с наркоманиите, Регионална здравна инспекция – Велико Търново, с партньорството на Община Велико Търново, Превантивно-информационния център по наркомании (ПИЦН), Младежкия дом, ЦМЕДТ „Амалипе”, БМЧК и Ученическия клуб на здравето „Живей” провеждат кампания под мотото „НЕ ПРЕВРЪЩАЙ ЦЕННОСТИТЕ В ПРАХ…”.
        В кампанията са включени следните по-важни образователни и обучителни инициативи за превенция на наркоманиите:
        • Тридневно обучение на ученици от ЧПГ „Аркус” във Велико Търново възраст от 15 до 18 години на тема “Превенция на зависимостите и рисковото поведение” (февруари);
        • Обмен на добри практики в работата на младите хора по проблемите на превенцията на употребата на наркотични вещества с Младежки общински съвет по наркотични вещества – град Габрово (април);
        • Обучение на служители от системата на МВР и инспектори от Детска педагогическа стая от областта за провеждане на интерактивни обучения на деца и ученици по темата „Наркомании” (април);
        • Образователни игри „АЗ ИСКАМ ДА ЗНАМ КАК ДА БЪДА ЗДРАВ” в парк „Дружба” – Велико Търново с участието на ученици от Велико Търново (май);
        • Здравно образование на ученици по теми за превенция на употребата на алкохол и наркотици (февруари – юни);
        • Информационна акция в центъра на Велико Търново, пред Централна поща, включваща позициониране на арт-инсталация „Не превръщай ценностите в прах” (по идея на художниците Сава Костадинов и Валентин Донев), на която преминаващите граждани ще могат да изразят своето отношение по проблема наркомании - 26.06.2014 г. от 12.00 ч.
        • Медийни прояви – интервюта, репортажи и излъчване на видеоклипове за превенция на наркоманиите “Изборът” и „Два начина на живот” на видеостената пред Община Велико Търново и електронни сайтове.


        На 26.06.2014 г. от 12.00 ч. в центъра на Велико Търново, пред Централна поща, ученици – доброволци от Ученическия клуб на здравето „Живей”, експерти от РЗИ – Велико Търново и Младежки дом стартираха информационна акция по повод на 26 юни - Международния ден за борба със злоупотребата с наркотици и наркотрафика. Тя включваше позициониране на арт-инсталация „Не превръщай ценностите в прах” (по идея на художниците Сава Костадинов и Валентин Донев), на която преминаващите граждани изразиха своето отношение по проблема наркомании и получиха здравно-образователни материали за превенция на наркоманиите и употребата на алкохол.
        Ценностите, които ще загуби човек, ако употребява наркотици, според участниците в акцията, са следните:
        • Живот
        • Здраве
        • Приятели
        • Семейство
        • Деца
        • Уважение към близки и приятели
        • Любов
        • Книги
        • Музика
        • Бог
        • Образование
        • Мъдрост
        • Възпитание
        • Уважение към възрастните
        • Дух
        • Благоразумие
        • Чувства
        • Емоции
        • Усещане за света
        • Контрол над тялото и съзнанието
        • Себеусещане
        • Дом
        • Пари
        • Мама
        • Себе си
        • Родителите и тяхната обич
        • Радост от живота
        • Достатъчно уважение към себе си и от другите
        • Истина
        • Късмет
        Великотърновци отправиха и своите послания по темата:
        • Мисля, че ако започна да използвам наркотици животът ми ще се промени напълно, но не в добра насока, а в лоша за мен и моето здраве
        • Не употребявайте наркотици. Те ви убиват и ви лишават от здраве, радост и щастие
        • Загубваш всичко, ако ползваш дрога
        • Любовта е всичко – тя може да преобрази човек, да го промени и в положителна и отрицателна светлина
        • Уважавай другите, за да уважаваш себе си
        • Следвай мечтите си и вярвай в доброто
        • Обичай! Първо себе си, след това другите!
        • „Бъди промяната, която искаш да видиш в света” – Махатма Ганди
ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ
ЗА НАГРАДИТЕ В КАМПАНИЯТА „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2014”
13 юни 2014 година

        На 13 юни 2014 година в 11.00 часа в РЗИ – Велико Търново беше изтеглен жребият за наградите на кампанията, в присъствието на средствата за масова информация и нейните организатори - РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество “Трапезица 1902” и Младежкия дом.
        С пролетното издание на „Движи се и победи” броят на проведените досега кампании става 26, а общият брой на участниците – 14 971 души, в това число и 279 семейства.
        Пролетният дял на кампанията „Движи се и победи” се проведе в периода 11 май – 7 юни 2014 г. и участниците в него преминаха по 3 туристически маршрута: до хижа Божур, до Преображенски манастир и до парк Ксилифор. Поради дъждовното време третият маршрут на кампанията и спортно-туристическият празник в парк Ксилифор бяха отложени с една седмица и се проведоха на 7 юни, което лиши най-малките ученици от възможността да участват в заключителния етап на „Движи се и победи 2014”. Но въпреки това в спортно-туристическия празник организирано се включиха ученици от 5 училища на община Велико Търново, които премериха сили в туристическите щафети и спортни състезания – плажен волейбол, бадминтон, стрелба в цел, колокрос, блиц-турнир по шах и спортен риболов, както и в центровете на предизвикателството (катерене по въжена стълба и катерачна стена, „тролей над езерото”, туристически каяк).
        В организираните ателиета на открито – по рисуване на тема „Безопасност на пътя и в превозното средство” и по моделиране на тема „Човекът и природата” се включиха общо 25 деца и ученици на възраст от 4 до 14 години, чиито творби бяха оценени от жури в състав студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност скулптура. Авторите на трите най-добри творби получиха награди, а всички участници – малки стимули.
        Интерес сред присъстващите на празника предизвика организираната изложба на карикатури по темата тютюнопушене, изработени от ученици от среден и горен курс на обучение от Велико Търново в рамките на обявен конкурс (2013 г.).
        По туристическите маршрути на кампанията „Движи се и победи – пролет 2014” преминаха общо 351 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 14 семейства), 209 жени и 142 мъже, по-малко в сравнение с пролетта на 2013 година (424 участника, в т.ч. и 9 семейства). По брой участници пролетният етап се нарежда на 12 място сред проведените досега пролетни кампании.
        Повече от половината от участниците в пролетния дял – 199 души (72,88%) са участвали и в предишни кампании, а над една трета – 35,90% (126 души) са преминали за първи път маршрутите на кампанията, което е положителен резултат.
        Активността на участниците в „Движи се и победи – пролет 2014” по възрастови групи е аналогична на тази от предходните години, като отделните възрастови групи са с много близки относителни дялове:
        • на първо място, отново, с най-голям брой участници и с най-висок относителен дял се нарежда възрастовата група 11 – 14 години – 70 ученика (19,94% от всички участници);
        • второ място заемат две възрастови групи с еднакъв брой участници и относителен дял – 66 души (18,80%);
        • на трето място се нарежда групата на децата на възраст 4 – 10 години (64 деца – 18,23%), следвана от участниците над 65 години (63 души – 17,95%) и в групата 15 – 19 години (22 ученика – 6,27%).
        В кампанията и спортно-туристическия празник организирано участваха 5 училища и Дом за деца „Пеню и Мария Велкови”. С най-много ученици и педагози се включиха ОУ „Бачо Киро” и ОУ „Хр. Ботев”.
        В „Движи се и победи – пролет 2014” бяха регистрирани 147 непушачи над 18-годишна възраст, което представлява по-голямата част (85,47%) от възрастното население, включило се в кампанията (172 души).
        Резултатите от измерването на кръвното налягане на участниците в кампанията показват, че физическата активност е фактор, който благоприятства поддържането на артериалното налягане в нормални граници. Измерено беше кръвното налягане на 210 души (140 жени и 70 мъже), на възраст от 18 до 85 години. С нормални (равни/под 139/89 мм живачен стълб) и оптимални стойности (равни/под 120/80 мм живачен стълб) на кръвното налягане са по-голямата част от тях – 153 участника (72,86%) – 74,29% от жените и 57,14% от мъжете (с оптимални стойности от тях са 96 души – 45,71% от всички измерили кръвното си налягане; 50,71% от жените и 35,71% от мъжете). При 57 лица (27,14% от всички измерили кръвното си налягане) беше установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм живачен стълб) – при 23,57% от жените и при 34,28% от мъжете.
        В жребия за наградите на кампанията „Движи се и победи – пролет 2014” се състезаваха всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрута, а това са 106 души (32,62% от всички участници, 59 жени и 47 мъже).
        Жребият се изтегли по електронен път от организаторите на кампанията.
        • Наградата във възрастовата група 4 – 10 години (раница, федербал и фризби) се изтегли между 11 деца.
        Спечели: Рая Ламбърт на 8 години от ОУ „Бачо Киро”
        • Наградата във възрастовата група 11 – 14 години (раница и комплект за бадминтон) се изтегли между 18 ученика.
        Спечели: Мерай Мехмедова на 13 години от ОУ „Хр. Ботев”
        • Наградата във възрастовата група 15 – 19 години (флаш памет, клипборд и термос чаша) се изтегли между 6 ученика.
        Спечели: Ерхан Ибишев на 15 години от ОУ „Хр. Ботев”
        • Наградата във възрастовата група 20 – 45 години (туристическа раница и тостер за филийки хляб) се изтегли между 15 души.
        Спечели: Христина Маринова на 42 години от Велико Търново
        • Наградата във възрастовата група 46 – 64 години (одеало за пикник и цитрус преса) се изтегли между 27 души.
        Спечели: Сашка Дешкова на 51 години от Велико Търново
        • Наградата за участниците над 65 години (туристически стол, термос чаша и чаши за чай) се изтегли между 29 души.
        Спечели: Мария Лещакова на 69 години, пенсионер
        • Наградата за непушач над 18-годишна възраст (раница и кантар за измерване на телесното тегло) се изтегли между 64 души.
        Спечели: Мирослав Йорданов на 60 години, пенсионер
        • Специалната награда „Семейство” (ваучер на стойност 50 лв. за пазаруване в Техномаркет) се изтегли между 8 семейства.
        Спечели: сем. Александър и Роза Кръстеви
        • Специалната награда „Най-малък участник” се присъди на Мелани Очкова на 4 г. от Велико Търново (преминала и 3-те маршрута на кампанията), която спечели пъзел, комплект за рисуване и детска топка.
        • Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъди на Йордан Нейков на 84 години от Велико Търново (преминал и 3-те маршрута на кампанията), който спечели олекотена завивка, термос и дъждобран.
        • Голямата награда (велосипед „Интербайк”) се изтегли между 43 участници, преминали и 3-те маршрута на кампанията
        Спечели: Александър Кръстев на 73 години

        ВРЪЧВАНЕ НА ГРАМОТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ВЗЕЛИ НАЙ-АКТИВНО УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

        Организаторите на кампанията присъдиха грамоти за най-активно участие (по брой участници и преминати маршрути) в пролетния дял на „Движи се и победи 2014” на две училища:
        1. ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново, включило се в кампанията с най-голям брой ученици и преподаватели и взело участие и в трите маршрута – 49 участници;
        2. ОУ „Христо Ботев” – Велико Търново (с 46 участника и 3 маршрута).

        Наградата на Младежкия дом за най-атрактивен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор – волейболна топка и чанта се присъди на Даниел Даниелов Илиев – на 9 години, ученик от ІІ б клас в ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново, преминал и трите маршрута на кампанията и участвал във всички състезания в спортно-туристическия празник.
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ
„НИЕ ЗНАЕМ КАК ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ”
12 юни 2014 г., парк „Дружба”

        На 12 юни 2014 г. в парк „Дружба” се проведоха образователни игри със състезателен характер по теми, свързани със здравословния начин на живот. Игрите бяха посветени на Международните здравни дни – 20 май - Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, 31 май (Ден без тютюнопушене), 5 юни – Ден за опазване на околната среда и 26 юни (Ден за борба с наркоманиите).
        Организатори на инициативата, която се провежда за четвърта поредна година са РЗИ – Велико Търново, Дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” в Община Велико Търново, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, Младежки дом, Ученическия клуб на здравето „Живей” и Клуб „К 7”.
        Инициативата имаше за цел да повиши нивото на здравните знания на учениците от горния курс на обучение (8 - 12 клас) и да съдейства за формиране на умения и навици за здравословен начин на живот.
        Участниците в образователните игри демонстрираха своите знания и умения по теми, свързани с превенцията на ХИВ и сексуално-преносимите болести, наркоманиите и тютюнопушенето, и опазването на околната среда.
        В състезанието взеха участие общо 13 отбора с по 3 участника на възраст 14 – 19 години от 5 училища в старата столица – ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” (6 отбора), СОУ „Ем. Станев” (3 отбора), Старопрестолна гимназия по икономика (2 отбора), ПГ по моден дизайн (1 отбор) и СОУ „Вела Благоева” (1 отбор).
        Победител в надпреварата с 26 точки стана отборът на СОУ „Вела Благоева” в състав: Ралица Цветанова, Алпаи Алиев и Дениз Герджиков.
        На втора позиция (25 т.) се класира ІV отбор на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” с участници: Милена Романова, Станислава Атанасова и Теодора Иванова.
        Третото място заеха учениците от І отбор на СОУ „Ем. Станев” (23 т.) в състав: Виктор Великов, Венцислав Русев и Диан Яков.
        Всички участници и училища в игрите получиха грамоти, а победителите – и индивидуални награди, осигурени от организаторите.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2014”

        На 7 юни 2014 година се проведе третият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до парк Ксилифор преминаха общо 174 души (96 жени и 78 мъже), в т. ч. и 6 семейства.
        Най-малките регистрирани участници, преминали третият маршрут в кампанията са Мелани Очкова и Кристияна Кирчева на 4 години, а най-възрастният участник е Йордан Нейков на 84 години от Велико Търново.
        В третия маршрут участваха деца, ученици и педагози от 3 училища от Велико Търново - ОУ "Христо Ботев", ОУ “Бачо Киро” и Дом за деца "Пеньо и Мария Велокови" .
        В откритите ателиета на открито: по рисуване на тема “Безопасност на пътя и в превозното средство” и моделиране на тема “Човекът и природата” се включиха 25 деца и ученика. Студенти от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” журираха изработените от тях творби, като авторите на трите най-добри от всяка категория получиха награди, както следва:

        
Ателие по моделиране
        1. Вероника Пенева – 9 години
        2. Теодора Ангелова – 8 години
        3. Самуил Колев – 6 години

        Ателие по рисуване
         1. Детелина Парушева – 13 години
        2. Дарина Демирева – 3 години
        3. Стефан Янков – 14 години

        Всички участници в спортно-туристическия празник участваха в томбола, като късметлиите получиха приятни изненади и малки награди.
        Жребият за наградите в кампанията ще се тегли на 13 юни (петък) от 11.00 часа в присъствието на средствата за масова информация.

5 ЮНИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА
(World Environment Day)

        Световният ден на околната среда – 5 юни е най-значимото и популярно ежегодно събитие за опазване на природата, което се провежда под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда.
        Отбелязването на този ден започва през 1972 година (по решение на състоялата се в Стокхолм, Швеция конференция на Организацията на Обединените нации по проблемите на околната среда), за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическите ангажименти за решаване на екологичните проблеми.
        Темата на тазгодишния Световен ден на околната среда, обявена от Програмата на ООН за околната среда, са малките островни развиващи се държави (small island developing states или "SIDS"). Островните народи по света са особено уязвими към изменението на климата, природните бедствия и нарастващите морета. Правителствата и хората, живеещи в тези островни държави полагат невероятни усилия, за да се справят с належащите световни проблеми чрез изобретателност, иновации и използване на традиционните знания. Темата на Световния ден на околната среда има за цел да повиши осведомеността на хората за въздействието на изменението на климата върху малките островни държави по целия свят, които са дом на най-различни култури, разнообразие и наследство.
        Предизвикателствата, пред които са изправени малките островни развиващи се държави са предизвикателства, пред които са изправени и всички хора по света. Гледайки на нашата Земя като на един остров, става ясно, че всеки от нас трябва да се промени и да предприеме всекидневни действия за съхраняване на планетата за бъдещите поколения.
        Да помним, че природата – това сме ние и отношението и грижата към нея е отношение към самите нас!

        По повод на Световния ден на околната среда – 5 юни 2014 година Регионална здравна инспекция – Велико Търново инициира фотоконкурс на тема „За чиста околна среда” сред ученици на възраст от 11 до 18 години във всички училища на община Велико Търново.
        Проявата се организира в рамките на детската компонента на програма СИНДИ – „Здрави деца в здрави семейства”, със съдействието и подкрепата на Община Велико Търново и Регионалния инспекторат по образованието.
        Фотоконкурсът „За чиста околна среда” имаше следните цели:
        • Да провокира младите хора да изразят своето отношение към проблемите, свързани с опазване на околната среда чрез фотографията;
        • Да повиши екологичната култура на учениците и съдейства за формиране на навици и поведение за опазването на околната среда и съхраняване на природата.
        Във фотоконкурса се включиха 16 ученици от 8 училища в община Велико Търново, които представиха общо 118 творби.
        Комисия в състав: Генчо Петков – хоноруван преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и фотограф на свободна практика, Монна Конова – студентка във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и фотограф на свободна практика, и инж. Виолина Енева – главен секретар на РЗИ – Велико Търново определи следните победители във фотоконкурса:

Място

Автор, училище и клас

Награда

трето

Димо Иванов
ОУ „П. Евтимий” – 7 клас

Ваучер за подарък на стойност 40 лева


второ

Симона Коева
ПМГ „В. Друмев” – 8 клас

Ваучер за подарък на стойност 60 лева

първо

Василена Петрова
ПМГ „В. Друмев” – 8 клас

Ваучер за подарък на стойност 80 лева


Василена Петрова Цачева


Симона Красимирова Коева


Димо Иванов

        Поощрителни награди (ваучери за подарък на стойност по 10 лв) получават следните участници във фотоконкурса:
                - Калин Тодоров от Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново;
                - Юлий-Кристофър Александров от Спортно училище – Велико Търново;
                - Берин Йонджан от ПМГ „В. Друмев” – Велико Търново;
                - Светослав Йорданов от ПГТ „Д-р В. Берон” – Велико Търново.


Калин ТодоровЮлий-Кристофър Александров


Берин Йонджан


Светослав Йорданов

        Фотоконкурсът „За чиста околна среда” е реализиран с финансовата подкрепа на Община Велико Търново в рамките на бюджета на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” за 2014 г.
        С творбите от фотоконкурса ще бъде организирана фотоизложба в РЗИ – Велико Търново и отпечатан Календар 2015.

        Отличените автори във фотоконкурса могат да получат своите награди в РЗИ – Велико Търново (ет. 8, ст. 801 или ст. 802) от 9 до 13 юни 2014 г.

творби от конкурса:

фотоизложба:
ОТЛАГАНЕ

        Организаторите на “Движи се победи – пролет 2014” уведомяват всички великотърновци, че поради лошите метеорологични условия, предвиденият за 1 юни (неделя) трети етап на кампанията с краен пункт - парк Ксилифор се отлага за 7 юни 2014 г. (събота).
НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРС ЗА КОМИКСИ

        На 30 май 2014 година в Регионална здравна инспекция – Велико Търново се състоя награждаване на победителите в конкурса за комикси по темата тютюнопушене, в присъствието на средствата за масова информация, партньори и участници в проявата – ученици и преподаватели.
        Инициативата се организира в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” – Велико Търново по повод на Световния ден без тютюнопушене – 31 май 2014 година, с подкрепата и съдействието на Община Велико Търново и Регионалния инспекторат по образованието.
        Конкурсът за комикси беше обявен и популяризиран във всички училища на община Велико Търново и имаше следните цели: да провокира интереса на учениците по темата тютюнопушене; да даде възможност за изява на творческата им индивидуалност и да развие креативното им мислене, използвайки похватите на комикса.
        В конкурса участваха 65 ученици от 7 училища в община Велико Търново, разпределени в две възрастови групи: 4 - 7 клас (първа група) и 8 - 12 клас (втора група), които представиха общо 70 творби. Извън регламента, в проявата се включиха две училища от град Свищов (СОУ „Цв. Радославов” и СОУ „Н. Катранов”) с общо 3 комикси. Някои от участниците се представиха с по няколко творби, за което организаторите ги поздравяват.
        Комисия в състав:
        Председател:
        г-жа Ана Павлова – старши експерт по организация на средното образование в РИ по образованието – Велико Търново
        Членове:
        1. г-жа Мариета Конова – главен асистент в катедра Църковни изкуства в Православен Богословски факултет във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”;
        2. инж. Виолина Енева – главен секретар на РЗИ – Велико Търново
определиха победителите в съответните групи.

        Съгласно регламента на конкурса, бяха определени награди за първо, второ и трето място във всяка една от възрастовите групи, като в една от групите журито присъди две трети места.

І ГРУПА 4 -7 КЛАС

Място

Автор, училище и клас

Награда

трето

Габриела Иванова
СОУ „Ем. Станев” – 5 клас
Ръководител: Стефка Ралевска

Предметна

трето

Ивайла Стоева
СОУ „Вела Благоева” – 6 клас
Ръководител: Даниел Терзиев

Предметна


второ

Йоанна Иванова
СОУ „Ем. Станев” – 4 клас
Ръководител: Светлана Филева

Ваучер за подарък на стойност 40 лева

първо

Ралица Димитрова
СОУ „Ем. Станев” – 4 клас
Ръководител: Светлана Филева

Ваучер за подарък на стойност 70 лева

ІІ ГРУПА 8 - 12 КЛАС

Място

Автор, училище и клас

Награда

трето

Венцислав Георгиев
ПГЕ „А. С. Попов” – 9 клас

Предметна


второ

Велислава Йорданова
СОУ „Ем. Станев” – 9 клас
Ръководител: Бояна Койнова

Ваучер за подарък на стойност 40 лева

първо

Анна Хабоян
ПГ по моден дизайн – 10 клас

Ваучер за подарък на стойност 70 лева

        Журито присъди и 3 поощрителни награди на следните участници в конкурса:

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

Автор, училище и клас

Награда

1.

Карол Срока
СОУ „В. Благоева” – 9 клас
Ръководител: Даниел Терзиев

Предметна

2.

Ванеса Попова
ОУ „Св. П. Евтимий” – 5 клас
Ръководител: Милко Минчев

Предметна


3.

Велислава Димитрова
ОУ „П. Р. Славейков” – 5 клас
Ръководител: Борислав Нешев

Предметна

        Всички останали участници в конкурса, както и педагозите, съдействали за изработването на творбите ще получат грамоти.

        Наградите на конкурса за комикси са осигурени от Община Велико Търново в рамките на бюджета на детската компонента на програма СИНДИ – „Здрави деца в здрави семейства”.
АРТ РАБОТИЛНИЦИ ЗА УЧЕНИЦИ
(април – май 2014 г.)

        На 28 май 2014 година в РЗИ – Велико Търново, в присъствието на средствата за масова информация, организатори, гости, педагози и ученици, се състоя заключителният етап на инициативата – Арт работилници за ученици, организирана за първи път в рамките на детската компонента на програма СИНДИ – „Здрави деца в здрави семейства”.
        Инициативата на Регионалната здравна инспекция – Велико Търново се реализира в партньорство с Община Велико Търново и РИ по образованието – Велико Търново.
        Проявата имаше за цел да повиши информираността и нивото на знанията на учениците по 4 здравни теми – околна среда, тютюнопушене, здравословно хранене и алкохол; да провокира творческото въображение на участниците, както и да съдейства за формиране у тях на умения и навици за здравословен начин на живот.
        В Арт работилниците взеха участие 46 ученици от 3 до 7 клас от 4 училища във Велико Търново, които преминаха интерактивни обучения по посочените теми и изработиха творби чрез използване на различни видове приложни изкуства и техники.
        Учениците от ОУ „Бачо Киро”, с ръководител г-жа Дияна Сутрова бяха обучени по темата алкохол и използваха техниката рисуване върху стъкло, а учениците от ОУ „Св. Патриах Евтимий”, с ръководител г-н Милко Минчев - по темата тютюнопушене и рисуване върху текстил.
        Учениците от СОУ „Емилиян Станев”, с ръководител г-жа Нора Беевска използваха техниката квилинг за темата околна среда и здраве, а учениците от СОУ „Вл. Комаров” под ръководството на г-н Янаки Лазаров – техниката торцевание за темата здравословно хранене.
        Изработените в Арт работилниците общо 54 творби бяха разиграни чрез томбола сред всички участници, които също така получиха грамоти и награди (акварелни бои за рисуване), осигурени от Община Велико Търново в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства”, и здравно-образователни материали.

Арт работилница по темата тютюнопушене


Арт работилница по темата алкохол


Арт работилница по темата здравословно хранене


Арт работилница по темата околна среда

31 МАЙ 2014 – СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ

Мото: „Повишаване на данъците върху тютюневите изделия”

        Световният ден без тютюнопушене (The World No Tobacco Day) – 31 май се отбелязва за първи път през 1987 година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО). Оттогава до днес, всяка година, в много страни по света се организират събития, насочени към превенцията и ограничаването на тютюнопушенето сред насeлението на планетата.
        През 2014 г. в изпълнение на чл. 6 („Въвеждане на ценови и данъчни мерки за намаляване на търсенето на тютюн") от Рамковата конвенция за контрол на тютюна, СЗО призовава страните за изпълнение на данъчни и ценови политики спрямо тютюневите изделия, което ще помогне за намаляване нивото на потребление на тютюн. Данни на СЗО от проведени изследвания показват, че увеличението на данъците е особено ефективна мярка за намаляване нивата на употребата на тютюн сред групите с по-ниски доходи, както и за предотвратяване пропушването сред младите хора. С увеличаване на данъците върху тютюневите изделия намалява нивото на потребление на тютюн средно с 10%, като в страните с високи доходи намалението е с 4 %, а в страните с ниски и средни доходи – до 8 %.
        Увеличаването на акциза на тютюневите изделия се приема като най-значимата мярка за намаляване на потреблението на тютюневите изделия, особено при млади хора и граждани с невисоки доходи. В България, през годините, акцизът върху цигарите е увеличаван четири пъти, като е нараствал от 19,17 евро на 1000 къса цигари през 2004 г. на 75,67 евро за 2010 г. Последното увеличение на акциза доведе до най-големия скок на цените на цигарите през последните няколко години – цената на една опаковка цигари нарасна с повече от 1,5 лева, което доведе до намаляване на потреблението на тютюневи изделия. Броят цигари средно месечно на едно лице от домакинствата е намалял от 77,2 през 2005 г. до 51,1 броя през 2010 г.
        Целите на кампанията, които СЗО поставя през 2014 година са следните:
        • Правителствата да предприемат политики за повишаване на данъците върху тютюневите изделия до нива за намаляване употребата на тютюн;
        • Гражданските организации да насърчават правителствата да увеличат данъците върху тютюневите изделия до нива, които да помогнат за намаляване потреблението на тютюн.
        Съгласно Закона за акцизите и данъчните складове облагането с акциз, както и контролът върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз (в т.ч. и тютюневите изделия) е от компетентността на Министерство на финансите.

        По повод на Световния ден без тютюн Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново, Община Павликени, Регионален инспекторат по образованието, Младежки дом – Велико Търново, Младежки дом – Горна Оряховица, ТД Трапезица 1902” и ЦМДТ „Амалипе”, организира кампания под мотото „Повишаване на знанията и уменията за вредите от активното и пасивното тютюнопушене”, включваща следните по-важни дейности:
        • Конкурс за комикс на тема „Тютюнопушене” сред ученици от община Велико Търново, разпределени в две възрастови групи (1 - 4 клас и 5 - 8 клас) и изложба. Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 30 май от 1100 часа в РЗИ – Велико Търново, етаж 8, зала 803;
        • Арт работилница за ученици в ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – Велико Търново, включваща интерактивни обучения на ученици от 2-ри до 7-ми клас по темата „Тютюнопушене” и практически занятия с използване на приложни изкуства – рисуване върху текстил (тениски) – април - май.
        • Конкурс за рисунка на тема „Аз дишам свободно, без цигарен дим” сред ученици (4 – 8 клас) от община Павликени (май);
        • Информационна акция за повишаване на информираността на населението в град Горна Оряховица относно тютюнопушенето и превенцията на свързаните с този рисков фактор хронични незаразни заболявания (разпространение на нагледни печатни здравно-образователни материали сред преминаващите граждани от млади хора – доброволци, ходеща тематична изложба и други) – 30 май, от 13.00 ч. в центъра на град Горна Оряховица;
        • Интерактивни обучения по темата “За чиста околна среда без тютюнев дим” с деца от предучилищна възраст от детски градини на Велико Търново (април – май);
        • Консултации за отказване от тютюнопушене в четири училища на Велико Търново и сред населението в общините Горна Оряховица и Лясковец; попълване на теста на Фагерстрьом и популяризиране на дигиталната платформа за здравни съвети iCoach; функционално изследване на дишането (април – май);
        • Спортно-туристически празник в околоградската зона за отдих на Велико Търново, включващ следните алтернативни на тютюнопушенето дейности: спортни дисциплини и състезания (туристически щафети в три възрастови групи; преодоляване на препятствия – катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, “тролей” над езерото; стрелба в цел; колокрос; плажен волейбол; бадминтон; блиц-турнир по шах, риболов); открито ателие по рисуване по темата “Безопасност на пътя и в превозното средство”; ателие за моделиране по темата “Човекът и природата”; изложба на карикатури и комикси по темата тютюнопушене, изработени от ученици от среден и горен курс на обучение (1 юни 2014 г. в парк Ксилифор от 10.30 часа).

        Научете още:
        Тютюнопушене
        Защото не пуша
        Подари целувка вместо цигара
        Вредите от цигарите
        Тютюнопушенето
        Кабинет за отказване от тютюнопушене
19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването

        Европейският ден за борба със затлъстяването се отбелязва за първи път през 2009 г. по инициатива на Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. Целта на кампанията е да помогне на хората с този проблем да редуцират теглото си, като по този начин намалят риска за здравето си и подобрят качеството си на живот.
        Проучвания на Европейския съюз показват, че през последните две десетилетия затлъстяването сред жителите на Европа се е увеличило три пъти. Половината от възрастното население и 20% от децата в страните от Европейския регион са с наднормено тегло. В България свръхтеглото и затлъстяването също е масово разпространено явление. По данни на Националния център за опазване на общественото здраве и анализи (2011 г.), в България 200 хиляди деца са със свръхтегло, а 67 хиляди от тях – със затлъстяване.
        Според Световната здравна организация (СЗО) физическата пасивност и диетите с високо съдържание на мазнини, сол и захар са довели до наднормено тегло при 33% от европейските деца на възраст 11 години. Най-високите показатели на затлъстяване в Европа сред 11-годишните са регистрирани в Гърция (33%), Португалия (32%), Ирландия и Испания (над 30%). Докато в някои напреднали в икономическо отношение страни се наблюдава тенденция към намаляване темповете на затлъстяване, на Балкaните всички проучвания през последното десетилетие сочат неговата нарастваща честота. Затлъстяването се превръща в епидемия и държавите следва да наложат икономически мерки, които да спрат разпространението й.
         Затлъстяването е не само естетичен, но и здравословен проблем. Доказано е, че затлъстяването е втората по честота причина, след тютюнопушенето, за преждевременна смърт, както и връзката между него и редица хронични неинфекциозни заболявания: сърдечно-съдови (атеросклероза, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт), захарен диабет тип 2, злокачествени новообразувания, подагра, ставни и дихателни заболявания, метаболитни нарушения. Затлъстяването е свързано и с не малко психосоциални проблеми (социална изолация, ниско самочувствие и други).
         Представителни проучвания в рамките на програма СИНДИ (2007 г.) сред населението на възраст 25 - 64 години в община Велико Търново показват, че близо две трети (65,9%) от мъжете и почти половината (46,5%) от жените са с наднормено тегло и затлъстяване; висок е и делът на мъжете и жените, които прекарват в седене над 5 часа дневно – 48,7%.
        С наднормено тегло са 12,5% от учениците във Велико Търново, а със затлъстяване – 5,2%, като при момчетата то е два пъти по-разпространено отколкото при момичетата – 7,1% срещу 3,6% (детска компонента на програма СИНДИ – „Здрави деца в здрави семейства”, 2009 г., Велико Търново).


        Затлъстяване и риск от ХНБ

        Пирамида на здравословното хранене

        Затлъстяване. Здравословно телесно тегло.

        Кампания „Движи се и победи - пролет 2014”
17 МАЙ – Световен ден за борба с хипертонията

        Световният ден на хипертонията е инициатива на Световната Лига по хипертония (WHL), която има 85 асоциирани Национални дружества и Лиги по артериална хипертония (АХ), в т. ч. и Българската лига по хипертония. Първият Световен ден на хипертонията е честван на 14-ти май 2005 година.
        От 2006 година Световният ден, ежегодно, се отбелязва на 17-ти май и има за цел да привлече вниманието на широката общественост и институциите към проблемите на хипертонията, да повиши информираността на населението за профилактиката, диагностиката и лечението на заболяването, както и да насърчи воденето на здравословен начин на живот у хората.
        През 2014 година Световният ден за борба с хипертонията преминава под мотото: „Самостоятелен контрол на кръвното налягане и диабета – двойна грижа за живот!”.
        Артериалната хипертония (?140/90 ммНg) е един от водещите глобални фактори на риска за здравето на населението в света. Около една трета (15% - 37,0%) от възрастното население на планетата е с хипертония, като за лицата на възраст над 60 години този показател е над 50%.
        Всяка година, в света над 8 милиона души умират преждевременно и ненужно от заболявания, свързани с повишеното кръвно налягане. Според СЗО около 62,0 % от мозъчните инсулти и 49,0% от сърдечните кризи са предизвикани от хипертонията. Поради всички тези факти, светът отдавна е обединен за борба с това заболяване, водещо до тежки увреждания на здравето, инвалидност, смърт и огромни загуби за обществото.
        В България заболяването също представлява голям медико-социален проблем и данните, свързани с хипертонията са изключително тревожни – около 2 млн. души са с артериална хипертония (по данни на Българската лига по хипертония). Голяма част от засегнатите не знаят за заболяването си и сериозните му последици; всеки трети неглижира високото си кръвно налягане, което с най-голяма сила важи за младите мъже. Възрастовата граница все повече се снижава и около 5% от юношите у нас са с хипертония. Неблагоприятната статистика показва, че България се нарежда сред страните с най-голям брой заболели от сърдечносъдови заболявания и заема първо място по смъртност, вследствие на мозъчен инсулт в Европа.
        За област Велико Търново, по данни на лечебните заведения за доболнична помощ, през 2013 година са регистрирани 101 338 посещения по повод на хипертония, като броят на новооткритите случаи е 12 085. В края на 2013 година на диспансерно наблюдение са подлежали 51 478 души, което представлява 20,3% от цялото население на областта.
        На 17 май (събота) 2014 година – Световният ден за борба с хипертонията, ще се проведе вторият маршрут (Велико Търново – Преображенски манастир) на кампанията за повишаване на физическата активност на населението „Движи се и победи - пролет 2014”, където за всички желаещи лица ще бъде организирано измерване на кръвно налягане.

        Информирайте се повече...
        Кръвно налягане
        Високо кръвно налягане
        „Да поставим под контрол кръвното налягане”
18 МАЙ 2014 ГОДИНА – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН

        Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва всяка трета неделя на месец май, като за първи път това се случва през 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк.
        Кампанията през 2014 година, която преминава под мотото „Да задържим ХИВ в светлината на прожекторите!”, е позитивна и ориентирана към бъдещето, като същевременно с това продължава да бъде паметно събитие за милиони хора по света.
        Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН е много повече от един спомен. Кампаниите, посветени на Международния ден съдействат за мобилизиране на обществото и за повишаване на общественото съзнание за ХИВ и СПИН, за глобална солидарност и намаляване на стигмата и дискриминацията. Те дават надежда на новите поколения.
        В България Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН бележи третия етап от Националната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен! Не го проигравай!” на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Кампанията се провежда в партньорство с Регионалните здравни инспекции, общини и неправителствени организации, подполучатели на средства от Глобалния фонд.
        По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към 12 май 2014 година общият брой на регистрираните носители на ХИВ в страната е 1889 лица. От началото на 2014 година към 12 май са регистрирани нови 59 ХИВ-серопозитивни лица. През последните години се очертава тенденция броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от броя на новорегистрираните жени. И през тази година 43 от новооткритите ХИВ-позитивни са мъже, а 16 – жени.
        В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН към РЗИ – Велико Търново, за периода януари – април 2014 са изследвани и консултирани общо 283 души (159 мъже и 124 жени, на възраст от 15 до 63 години), от които доказано серопозитивни са 2 лица.
        По повод на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН – 18 май 2014 г., в периода 17 май – 13 юни 2014 година, Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира кампания, посветена на превенцията на ХИВ/СПИН, включваща следните дейности и инициативи:
        • Културна вечер „Да съхраним светлината” (17 май, 21:30 часа пред Централна поща, Велико Търново);
        • Информационна акция „Да задържим ХИВ в светлината на прожекторите!” (19 май, в центъра на Велико Търново, пред Факултета по изобразително изкуство);
        • Интерактивно обучение, изследване и консултиране за ХИВ/СПИН на студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, членове на Международна асоциация на студентите по икономика и бизнес науки (AIESEC) – 21 май 2014 г., от 11:00 часа във ВТУ;
        • Образователни игри със състезателен характер по теми, свързани с превенцията на ХИВ/СПИН и употребата на наркотици (игрите са посветени и на Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни). В игрите ще участват отбори ученици, на възраст 14 – 18 години, от училищата на Велико Търново, които ще демонстрират своите знания за ХИВ/СПИН и наркотици, и премерят сили във физически надпревари – 12 юни, от 14:00 часа в парк „Дружба”;
        • Поход и семинар сред природата на доброволците от Ученически клуб на здравето и Клуб К7 за закриване на кампанията (13 юни, парк Ксилифор).

        Дейностите, посветени на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се организират със съдействието и подкрепата на Община Велико Търново, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, Младежки дом – Велико Търново, Ученическия клуб на здравето „Живей”, Клуб „К 7”, БМЧК, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, AIESEC, средства за масова информация и други.

        Научете за ХИВ и СПИН ...
ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
в партньорство с
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

организират

КОНКУРС
за


на тема        УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Възраст на участниците

Ученици от област Велико Търново, разпределени в три групи:
І група - от 6 до 9 години;
ІІ група - от 10 до 14 години;
III група - от 15 до 18 години.

Формат на рисунката

Рисунката да бъде с размер на листа 35/50 см., без паспарту.

Техника и материали

По избор

Задължителна информация
(на гърба на рисунката)

Име, презиме и фамилия
Възраст
Клас и училище
Адрес - държава, пощенски код, населено място, точен адрес, телефон за връзка.

Краен срок за изпращане на рисунките


Не по-късно от 14 юни 2014 г.


Адрес за получаване


Отделение по трансфузионна хематология (кръвцентър)
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” (партерен етаж)
Велико Търново, ул. „Ниш” № 1

Лице и телефон за контакти

Д-р Мариана Витанова – 062/64 38 59
централа МОБАЛ – 062/62 68 41 (за д-р Витанова)

        Всеки участник може да участва с неограничен брой творби!

        Победителите в конкурса, класирани на първите три места във всяка възрастова група ще бъдат наградени.

        Всички получени рисунки за участие в конкурса „Дари кръв, спаси човешки живот!” остават притежание на Обществения съвет по кръводаряване - Велико Търново, който си запазва правото да ги популяризира на хартиен носител, в печата или електронните медии.


        На 27 юни 2014 г. в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД – Велико Търново се състоя награждаване на победителите в конкурса за рисунка на тема „Дари кръв, спаси човешки живот!”.
        Събитието уважиха зам. областният управител г-н Стефан Стефанов, ръководството на лечебното заведение и медицински персонал, членове и партньори на Обществения съвет по кръводаряване, участници в конкурса, и други.
Конкурсът за рисунка беше посветен на Световния ден на доброволния кръводарител - 14 юни, който тази година премина под надслов „Дарете кръв за тези, които даряват живот”.
        Денят на доброволния и безвъзмезден кръводарител се чества от 2004 година по инициатива на Световната здравна организация, Международната организация на Червения кръст и Червения полумесец, Международното дружество за кръводаряване и Международната федерация на организациите на кръводарителите.
        На този ден, през далечната 1868 година е роден откривателят на кръвните групи и носител на Нобелова награда за медицина - Карл Ландщайнер, австрийски бактериолог и имунолог.
        Конкурсът за рисунка на тема „Дари кръв, спаси човешки живот!” беше обявен през месец май от Обществения съвет по кръводаряване - Велико Търново и със съдействието на РЗИ – Велико Търново и Регионалния инспекторат по образованието беше популяризиран във всички училища на областта. Конкурсът имаше за цел да мотивира и провокира учениците да изразят своето отношение и нагласи по темата кръводаряване, използвайки възможностите на изобразителното изкуство.
        В инициативата взеха участие общо 25 ученици от 3 училища във Велико Търново (СОУ „Ем. Станев”, ОУ „П. Р. Славейков” и ОУ „Бачо Киро”) и Общински детски комплекс – гр. Стражица, разпределени в две възрастови групи: І група – от 6 до 9 години и ІІ група – от 10 до 14 години.
        Комисия в състав: председател: г-жа Ана Павлова – старши експерт по организация на средното образование в РИ по образованието – Велико Търново и членове: г-жа Гергана Пенова – ръководител ателие „Керамика и изобразително изкуство” в Младежки дом – Велико Търново и г-ца Глория Добрева – член на Обществения съвет по кръводаряване – Велико Търново класираха победителите в двете групи.
        Съгласно регламента на конкурса, бяха определени награди за първо, второ и трето място във всяка една от възрастовите групи. Журито присъди и две поощрителни награди. За всички останали участници в конкурса са осигурени грамоти и малки стимули.
        Победителите в конкурса за рисунка „Дари кръв, спаси човешки живот!” са следните:
        І група (6 – 9 години)

        Трето място: Мария-Магдалена Николаева Желязкова – 9 години, СОУ „Ем. Станев” – Велико Търново
        Второ място: Петя Георгиева Игнатова – 9 години, СОУ „Ем. Станев” – Велико Търново
        Първо място: Виктория Проданова Василева – 9 години, Общински детски комплекс – гр. Стражица

        ІІ група (10 – 14 години)

        Трето място: Йоанна Йорданова Николова – 12 години, СОУ „Ем. Станев” – Велико Търново
        Второ място: Ния Трифонова Велчева – 13 години, СОУ „Ем. Станев” – Велико Търново
        Първо място: Велислава Детелинова Димитрова – 12 години, ОУ „П. Р. Славейков” – Велико Търново

        Поощрителни награди получават:

        1. Преслава Емилова Тодорова – СОУ „Ем. Станев” – 12 години
        2. Надежда Любомирова Бенкова – СОУ „Ем. Станев” – 6 клас

        За оказаната подкрепа и съдействие при реализиране на конкурса за рисунка „Дари кръв, спаси човешки живот” беше връчена грамота и награда на г-жа Стефка Ралевска – преподавател по изобразително изкуство в СОУ „Ем. Станев” – Велико Търново, училището, което участва с най-голям брой рисунки (21).
10 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ДВИЖЕНИЕТО

        Световният ден на движението се отбелязва ежегодно от 2002 година и е посветен на инициативата на Световната здравна организация - „Движението – това е здраве”.
        На този ден в много страни по света се организират разнообразни инициативи, насочени към популяризиране на физическата активност сред населението, отчитайки нейната значима роля за подобряване на физическото и психическото здраве на хората.
        По данни на СЗО нивото на физическа активност при 2/3 от населението над 15-годишна възраст в страните от ЕС е под препоръчителното, а 5 - 10% от общата смъртност (600 хил. смъртни случаи годишно) е свързана с обезвижването.


* * *

НАУЧНО УСТАНОВЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ВЛИЯНИЕТО НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
(по данни от епидемиологични изследвания)

        • Увеличаване на очакваната продължителност на живота в добро здраве с 8-10 години;
        • Намаляване на риска от хронични болести:
                - Исхемична болест на сърцето - 2 пъти по-нисък риск сред лицата с физически активен начин на живот;
                - Мозъчен инсулт - намаляване на риска с ?;
                - Хипертонична болест - по-нисък риск от развитие на болестта, както и в дългосрочен план при контрола на заболяването;
                - Неинсулинозависим захарен диабет тип 2 - средно с една трета намаляване на риска;
                - Онкологични заболявания – намаляване на риска от рак на дебелото черво (с 40%), на млечната жлеза и на простатата;
                - Наднормено тегло и затлъстяване - ефективно средство в контрола на телесното тегло, като това не води до изменения в костната плътност, за разлика от специализираните диетични режими;
                - Благоприятно повлияване на холестероловия профил;
        • Забавяне процесите на стареене - организмът на физически активните лице е по-устойчив към процесите на възпаление и увреждане на клетките.

* * *

        „ДВИЖЕНИЕТО – ТОВА Е ЗДРАВЕ” в своята същност изразява необходимостта от физическа активност (от умерена до интензивна), която всеки човек трябва да осъществява по различно време и на различно място в своята ежедневна дейност, и как отделните хора, общности и популации могат да укрепват своето здраве и благополучие посредством здравословния начин на живот.
        Препоръчително е упражняването на физическата активност като норма на живот чрез ежедневни занимания с умерена интензивност с продължителност 30 минути (ходене/бързо ходене, а също и други физически упражнения и спортни занимания за всички). Допълнителна полза за здравето може да бъде получена, в резултат на ежедневни физически упражнения с умерена или висока интензивност за по-дълъг период от време. Например:
        • децата и младите хора се нуждаят от допълнителни физически упражнения с по-висока интензивност в продължение на 20 минути три пъти в седмицата;
        • борбата с наднорменото тегло изисква ежедневно 60 минути физически упражнения с умерена/висока интензивност.

* * *

        На Световния ден на движението е посветен първият туристически маршрут на кампанията за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново – „Движи се и победи - пролет 2014”, който ще се проведе на 11 май 2014 г. до хижа Божур, община Горна Оряховица.

        Повече за кампанията ......

        Научете повече за движението…….

 
КАМПАНИЯ “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2014”

        В периода 11 май - 1 юни 2014 година, за четиринадесета поредна година, в околностите на град Велико Търново, ще се проведе кампанията “Движи се и победи”, която се превърна в традиция и предизвикателство за населението на община Велико Търново.
        Кампанията има следните цели, които успешно изпълнява през годините:
        • Повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново;
        • Изграждане на умения, навици и поведение за укрепване на здравето и профилактика на заболяванията, свързани с обездвижването (затлъстяване, хипертония, диабет, остеопороза и други) чрез практикуване на туризъм от деца, ученици и възрастни хора;
        • Повишаване на информираността на населението за ползата от физическата активност и профилактиката на заболяванията, свързани с обездвижването чрез разпространение на здравно-образователни материали; излъчване на аудио и видеоклипове по електронните медии и публикации в местните ежедневници;
        • Популяризиране на туристическите маршрути около Велико Търново.

        “Движи се и победи” стартира през 2001 година в рамките на програма СИНДИ и нейни организатори са: РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество “Трапезица 1902” и Младежки дом - Велико Търново.
        Досега са проведени 25 кампании, с общ брой участници 14 620 деца, ученици и възрастни хора, в т.ч. и 265 семейства, като най-голяма активност е регистрирана при учениците на възраст до 14 години.
        По туристическите маршрути на кампанията през 2013 година са преминали общо 1 077 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 24 семейства), 646 жени и 433 мъже. С този резултат “Движи се и победи 2013” се класира на седмо място сред всички проведени досега кампании. Положителен факт е, че и в двата етапа на кампанията са се включили нови хора и съмишленици - около една трета от всички участници (през пролетта: 115 души - 27,12% и през есента: 231 души - 32,62%).

        Пролетният дял на “Движи се и победи 2014” включва следните три туристически маршрута:
        1. Велико Търново - хижа Божур на 11 май (неделя);
        2. Велико Търново - Преображенски манастир - на 17 май (събота);
        3. Велико Търново - парк Ксилифор - на 1 юни (неделя).
        Съгласно регламента на кампанията, в нея могат да участват всички желаещи лица от община Велико Търново, които на финала на всеки от туристическите маршрути се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие. Регистрацията на участниците ще се извършва във времето от 10.00 до 14.00 часа. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи, с определени място и час на тръгване.
        Кампанията “Движи се и победи - пролет 2014” ще излъчи чрез жребий 11 победители и ще присъди съответно 11 награди. За 10 от тях ще се състезават всички участници, преминали най-малко 2 от обявените туристически маршрути, а за голямата награда – тези, обходили и 3-те маршрута.
        Наградите на кампанията (предимно спортни и туристически принадлежности) са следните:
        Голяма награда - велосипед
        Шест награди за отделните възрастови групи: 4 - 10 години; 11 - 14 години; 15 - 19 години; 20 - 45 години; 46 - 64 години и над 65 години
        Четири специални награди за:
                - най-малък участник (навършени 4 години)
                - най-възрастен участник
                - семейство
                - непушач (над 18 навършени години).
        Тегленето на жребия за наградите в пролетния етап ще се състои на 6 юни 2014 година в РЗИ - Велико Търново, в присъствието на организаторите на кампанията и средствата за масова информация.
        По време на кампанията ще бъдат разпространени здравно-образователни материали за поведенческите фактори на риска за здравето и профилактиката на хроничните незаразни болести, а за всички участници, по желание, ще бъде осигурено измерване на кръвно налягане.
        По традиция, третият маршрут на кампанията ще завърши със спортно-туристически празник в парк Ксилифор, който тази година ще се състои на 1 юни - Международният ден на детето.
        В празника деца и ученици ще се надпреварват в различни спортни дисциплини и състезания: туристически щафети в три възрастови групи; преодоляване на препятствия (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, “тролей” над езерото); стрелба в цел; колокрос; плажен волейбол; бадминтон; блиц-турнир по шах, риболов и други. Победителите в отделните спортно-туристически дисциплини ще получат съответни грамоти и награди, а за най-атрактивния участник ще бъде осигурена награда от Младежки дом - Велико Търново. За всички участници в спортно-туристическия празник организаторите са предвидили приятни изненади и малки награди, спечелени чрез томбола.
        На сцената в парк Ксилифор, за всички деца, по повод на Международния ден на детето, ще бъдат организирани следните прояви:
        Ателие за рисуване на открито по темата “Безопасност на пътя и в превозното средство”;
        Ателие за моделиране по темата “Човекът и природата”.
        Авторите на най-добрите творби ще получат предметни награди, а произведенията им - публикувани в интернет.
        За всички присъстващи на празника ще бъде представена експозиция на карикатури по темата тютюнопушене, изработени от ученици от среден и горен курс на обучение в община Велико Търново, посветена на Световния ден без тютюнопушене - 31 май.

Телефони за справка и допълнителна информация:
РЗИ – В. Търново: 062/614-365; 062/614-351
ТД “Трапезица 1902”: 062/63-58-23
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”


ПРОВЕЖДАТ

“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /
на 11 май, 17 май и 01 юни 2014 ГОДИНА

Преминават се туристически маршрути в околностите на Велико Търново

I ЕТАП
на 11 май 2014 година
До хижа „Божур”

        Начало: От Владишки мост към разклона за с. Арбанаси и манастир „Света Троица” се тръгва в посока манастира. Подминава се отклонение на маркирана с кафяво пътека, продължава се по синята маркировка и след около 1,3 км се тръгва на североизток по пътека с червена маркировка. Тя води до билото, по което се стига до хижата. Връщането може да стане по пътека с червена маркировка в посока запад от х. Божур, преминаваща през манастир „Света Троица” и от него - към квартал „Асенов” по синя маркировка или по обратния път.
        За незапознатите с маршрута ще бъдат осигурени водачи от ТД „Трапезица-1902” от Владишкия мост в 9.00 и 9.30 часа.
        Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижата до 14.00 часа.
        Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.
        Прекарайте почивния си ден сред природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2014”

        На 11 май 2014 година се проведе първият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до хижа Божур преминаха общо 203 души, в т. ч. и 13 семейства.
        Най-малкият регистриран участник, преминал първият маршрут в кампанията е Мелани Очкова на 4 години от Велико Търново. Най-възрастният участник е Михаил Минчев на 85 години от Горна Оряховица.
        В първия маршрут участваха ученици и педагози от 2 училища от Велико Търново - ОУ “Бачо Киро” и ОУ "Христо Ботев".
        Организаторите на “Движи се победи – пролет 2014” канят всички желаещи на 17 май (събота) да преминат и втория маршрут на кампанията до Преображенски манастир.
        Участниците в туристическите маршрути имат шанс да спечелят голямата награда на кампанията – велосипед. Останалите 10 награди ще бъдат туристически принадлежности.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ПРОВЕЖДАТ

“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /
на 17 май и 1 юни 2014 ГОДИНА

Преминават се туристически маршрути в околностите на Велико Търново

IІ ЕТАП
на 17 май 2014 година
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР

        Начало:
        І Вариант: Тръгва се от събирането на улиците “Ал.Бурмов” и “К.Зидаров” в кв. Картала, недалече от началната спирка на автобус №4. Маркировката е червена. След около 1,4 км пътеката се събира с идващата от кв.Варуша и продължаваме по новоизградените осем моста по жълта маркировка към първи и втори водопад.
        ІІ Вариант: Тръгването е от ТД „Тапезица - 1902“ през кв. Варуша, покрай църквата „Св. Никола“, до детската площадка над ул.”Работническа”. Посоката е северозапад, маркировката – червена.За около 20 минути изкачваме - връх Картала, от където следва спускане към I-во дере, където се вливат двете пътеки и се продължава по описанието от І-ви вариант.
        Връщането може да стане по обратния път или продължение до с. Беляковец или с. Самоводене.
        За незапознатите с маршрута ще бъдат осигурени водачи от началните пунктове на вариант I и вариант II в 9.00 часа.
        Регистрация на преминалите маршрута: пред входа на Преображенския манастир до 14:00 часа.
        Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.
        Прекарайте почивния си ден сред природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2014”

        На 17 май 2014 година се проведе вторият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до Преображенски манастир преминаха общо 127 души, в т. ч. и 7 семейства.
        Най-малкият регистриран участник, преминал вторият маршрут в кампанията е Ралица Христова на 6 години, а най-възрастният участник е Йордан Нейков на 84 години от Велико Търново.
        В първия маршрут участваха ученици и педагози от 3 училища от Велико Търново - ОУ “Бачо Киро”, ОУ "Христо Ботев" и ОУ "Димитър Благоев" .
        Организаторите на “Движи се победи – пролет 2014” канят всички желаещи на 1 юни (неделя) да преминат и третия маршрут на кампанията до парк Ксилифор, където по традиция ще се проведе и спортно-туристически празник.
        Участниците в туристическите маршрути имат шанс да спечелят голямата награда на кампанията – велосипед. Останалите 10 награди ще бъдат туристически принадлежности.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ПРОВЕЖДАТ

“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /
1 юни 2014 ГОДИНА

Преминават се туристически маршрути в околностите на Велико Търново

ІII ЕТАП
ДО КСИЛИФОР

/маршрут по избор/

        Лъчеви туристически походи до хижа “Ксилифор” от 8.00 до 10.00 ч.
        1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици”/
        2. От село Арбанаси – югоизточния край
        3. От автобусното обръщало до ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”
        4. От телевизионната кула до с. Арбанаси
        5. От с. Шереметя
        Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижата до 14.00 часа. За осигуряване на водачи и групов транспорт заявки на телефон: 062/63-58-23
        Награди чрез томбола ще получат преминалите поне два от трите етапа: теглене на 06.06.2014 година от 11:00 часа в РЗИ.

        Подарете си един ден сред очарованието на природата!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”
ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”-III етап

ПРОВЕЖДАТ

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК
„КСИЛИФОР 2014”
1 юни 2014г.


        І. Лъчеви туристически походи до местността „Ксилифор” - от 8.00 до 10.00 ч.
                1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици”/
                2. От село Арбанаси – югоизточния край
                3. От автобусното обръщало до ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”
                4. От телевизионната кула до с. Арбанаси
                5. От с. Шереметя
        ІІ. Откриване на празника и художествена програма - от 10.00 до 10.30 ч.
        ІІІ. Спортно-туристически игри
                Щафетни игри – І – ІV клас – 10.30 ч.
                Спортно-туристически щафети – V – VІІІ клас – 10.30 ч.
                Спортно-туристически щафети – ІХ – ХІІ клас – 11.00 ч.
        ІV. Центрове на предизвикателствата – 11.00 – 14.30 ч.:
        Мост над потока, Катерачна стена, Дартс, Туристически каяци, Плажен волейбол - Волейболен клуб “Царевец” (начало 11:00 ч.), Стрелба с лък – Стрелкови клуб „Етър-98”(начало 10:30 ч.), Състезание по шахмат – „ВТШ Клуб-1927”(начало 10:30 ч.), Улов на риба – деца до 14 г. – ЛРД „Сокол – 1884”(начало 8:30 ч.) ; Коло-крос в две възрастови групи: до 13 г., до 18 г. (начало 12.00 ч.). Състезание по бадминтон, ателие по рисуване и керамека (начало 10:30 часа.)
        V. Награждаване на победителите и теглене на томбола – 13.30 ч.

        ПРЕКАРАЙТЕ ТОЗИ ДЕН СРЕД ПРИРОДАТА!

Спортно – туристически празник в местността Ксилифор
01 юни 2014 г.

Отборна игра
І-ва група: ученици от І до ІV клас

        Участието е по отбори, състоящи се от трима състезатели, които заедно се движат по трасето на играта.
        І-ви пост. “Мост над реката” – Равновесно ходене по хоризонтално препятствие на височина 50-60 см./ Обяснение.         При падане от препятствието състезателят започва отначало, отборът има право на три опита. След три неуспешни опита се продължава към следващия пост, но се начислява 1 минута наказателно време/.
        ІI – ри пост. “Заек в чувала” – скачане с чували.
         ІІІ-ти пост. “В блатото”- Преодоляване на препятствия на зиг - заг / Обяснение същото като при първи пост/.
        IV-ти пост. “Кенгуру” – Придвижване с ходене, или подскоци, задържайки плътна топка с крака./ Обяснение при изпускане на топката същото като при първи пост/.
        V-ти пост. “Стрелци” – Стрелба в хоризонтална цел с диаметър 40-50 см от 6 метра. За следващия пост се продължава след успешен опит /от шест опита/.
        VІ-ти пост.” Ориентировачи” – Перфориране на контролни картони, общо 3 контролни точки.Не се позволява пропускане на КТ.
        VІІ – ми пост. “На помощ” – Пренасяне на пострадал с импровизирано столче от ръцете на двамата състезатели./ При изпускане – същото обяснение като при първи пост/.


Спортно – туристическа щафета
ІІ група: ученици от V до VІІІ клас
ІІІ група: ученици от ІХ до ХІІ клас

        Отборите се състоят от 4 състезатели .
        І пост – Ориентиране – движение по очертан маршрут с червено-бяла маркировка с дължина 1100 метра, с перфорация на контролни точки. Брой на контролните точки – 4. За всяка невзета контролна точка наказанието е 3 мин.
        ІІ пост – Преминаване на въжен мост над водно препядствие и преминаване на въжен мост над земно препядствие,
        ІII пост – Равновесна греда и изкачване на катерачна стена.
        ІV пост – Стрелба в цел /дартс/ - 5 опита и финално бягане 50 м. Участва жена. Сборът на точките се умножава по три и се приспада от общото време/ секунди /.

        Отделните постове си предават щафетата, която представлява малка туристическа раница. На нея е поставен номерът на щафетния отбор. В раницата да има бинт и пластмасова бутилка 1,5 литра с вода. Всеки отбор сам осигурява необходимата материална база.
        Времето за преминаването на отделните постове ще бъде общо, като наказателните минути от отделните елементи се прибавят.
        Отборите, класирали се до трето място ще бъдат наградени.
        Необходими документи: Предсъстезателен мед. преглед и поименна заявка за участие на посочения адрес - до 01.06.2014 г.
        За информация тел. 062/ 63 58 23 - гр.Велико Търново, ул.”Стефан Стамболов” 79
        Регистрация на отборите може да се направи на 01 юни до 10.30 часа в състезателния център.


Н А Р Е Д Б А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ,
ДИСЦИПЛИНА КОЛОКРОС - КЪНТРИ

ВРЕМЕ И МЯСТО

        1 юни 2014 г. от 12:00 часа в парк “Ксилифор” .

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

        Коло-кросът ще се проведе индивидуално във възрастови групи, съобразно Правилника, както следва:
        І-ва група - момичета – момчета до 13 години – 1 500 м.
        ІІ- ра група - девойки и юноши до 18 години - 3 000 м.

        Коло-кросът ще се проведе в пресечена местност с маркирано трасе с лентова маркировка. Всеки състезател осигурява материалната си база.
        Класирането ще е индивидуално. Заелите първите три места, най-техничният и най-екстремният състезател ще получат награди.
        Регистрация на състезателите: до 12.00 часа на 1 юни 2014 год.

Клуб по планинско колоездене “Горгона”


Р Е Г Л А М ЕН Т
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ

ВРЕМЕ И МЯСТО

        01 юни 2014 г. от 11,00 часа в парк “Ксилифор” .

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

        Състезанието по плажен волейбол ще се проведе отборно във възрастови групи, съобразно Правилника, както следва:
        І-ва група – момичета и момчета до 14 години
        ІІ- ра група - девойки и юноши до 18 години

        Класирането ще е отборно. Заелите първите три места ще получат награди.
        Регистрация на състезателите: до 11.00 часа на 01 юни 2014 год.

Волейболен клуб „Царевец“

Р Е Г Л А М ЕН Т
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО БАДМИНТОН
ВРЕМЕ И МЯСТО

        01 юни 2014 г. от 11,00 часа в парк “Ксилифор” .

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

        Състезанието по бадминтон ще се проведе индивидуално без ограничения във възрастови групи, отделно за мъже и жени.

        Заелите първите три места ще получат награди.
        Регистрация на състезателите: до 11.00 часа на 01 юни 2014 год.

Бадминтон и скуош клуб „Велико Търново“

 
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА”

        На 23.04.2014 г. Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерство на здравеопазването и други държавни институции, граждански организации и общински администрации ще обяви началото на Националната кампания „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа” с цел да се акцентира вниманието на обществото към темата за детската безопасност и тя да бъде приета като споделена отговорност и грижа на цялото общество.
        В рамките на Националната кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”, ще се проведат следните инициативи:
        1. Национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема „Победи опасността”. Целта на конкурса е да провокира интереса на децата и по този начин да предотврати и да намали случаите на инциденти с деца, като самите деца идентифицират и осъзнаят възможните опасности и начините да ги избегнат; да насочи вниманието на родителите и обществото към темата за детската безопасност; да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и да развие креативното им мислене.
        Конкурсът включва три подтеми: „Детската безопасност и домът”, „Детската безопасност на пътя и в превозното средство” и „Местата за игра, отдих и забавления - безопасни за деца”.
        В конкурса могат да участват деца на възраст от 5 до 18 години.
        2. Национален конкурс „В подкрепа на детската безопасност”. Целта на конкурса е превенция на инцидентите и битовия травматизъм при децата, чрез насочване вниманието на обществото към темата за детската безопасност и насърчаване реализирането на инициативи, програми и проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на деца, за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда и развитие на социални умения.
        За участие в конкурса могат да кандидатстват детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи, държавни институции, областни и местни администрации, неправителствени организации, фирми, медии и журналисти, които са реализирали инициативи, програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда.


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО


ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 2014 г.Тема: „ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА”
Мото: „ДА ПРЕДПАЗИМ ЖИВОТ! ДА ПРОМЕНИМ МИСЛЕНЕТО!”

        Основните послания на кампанията са свързани с голямата отговорност, която ние, възрастните, имаме за осигуряване на основното право - правото на живот и развитие на децата, с провокиране на активност у институции, областни и общински администрации, учебни заведения, родители и граждански организации, медии, както и на самите деца да участват в инициативи, които да променят средата и културата им на поведение.

        Организатор:
        Националната кампания е инициатива на Държавната агенция за закрила на детето в изпълнение на постигнато общо съгласие за провеждане през 2014 година, посветена на правата на детето, на национална кампания за осигуряване на безопасна среда за живот и развитие на децата в Република България.
        Организира се от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с държавните институции, органи по закрила на детето и граждански организации, и с активното съдействие и участие на общините.

        Цели на кампанията и съдържание:
        Цели:

        • Да повлияе на национално ниво за повишаване на обществената ангажираност по отношение на намаляване на степента на наранявания при децата при пътни инциденти и битов травматизъм и за превенция на рисковете.
        • Да помогне за предотвратяване на детските наранявания чрез повишаване на информираността, знанията и уменията за справяне с проблема.
v• Да подкрепи разработването и наблюдението на планове за действия на местно и национално ниво, ограничаващи нараняванията при децата.
        • Да ускори приемането, прилагането и изпълнението на програми за безопасността на децата, основани на доказани добри практики на европейско и национално равнище.
        Съдържание:
        1. Провеждане на Национален конкурс
        1.1. За детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема: „ПОБЕДИ ОПАСНОСТТА!”
        Цел: Целта на конкурса е, като провокира интереса, да предотврати и да намали случаите на инциденти и битов травматизъм при децата, като самите деца идентифицират и осъзнаят възможните опасности и начините да ги избегнат; да насочи вниманието на родителите и обществото към темата за детската безопасност; да даде възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и да развие креативното им мислене.
        Целева група: Всички деца и ученици, живеещи на територията на Република България, на възраст от 5 до 18 години, които при оценяването ще бъдат разделени по възрастови групи от конкурсно жури.
        Срок на провеждане: 23 април – 1 ноември 2014 г.
        Срок за изпращане на творбите: 23 април – 1 септември 2014 г.
        Награждаване: 1 ноември 2014 г.
        Регламент
        Приложение по темите на конкурса „Наръчник за детска безопасност”
        Формуляр за кандидатстване

        1.2. За реализирани през 2014 г. инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата на тема: „В ПОДКРЕПА НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ”

        Цел: Целта на конкурса е да акцентира върху инцидентите и битовия травматизъм при децата, като насочи вниманието на обществото към темата за детската безопасност и насърчи реализирането на инициативи, програми и проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания на деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата; да се развият социални и емоционални умения и мислене както при децата, така и при всички възрастни около тях (родители, педагози, служители и др.).
        Целева група: Детски градини, училища, читалища, клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи, държавни институции, областни и местни администрации, неправителствени организации, фирми, медии и журналисти.
        Срок на провеждане: 23 април – 20 ноември 2014 г.
        Срок на подаване на заявления: 23 април – 3 ноември 2014 г.
        Награждаване: 20 ноември 2014 г.
        Регламент
        Заявления по образец

        2. Провеждане на работни срещи на тема: „В ПОДКРЕПА НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ”

        Цел: Целта на форума е да се популяризира кампанията и насърчи реализирането на инициативи и програми за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца, както и необходимостта от предприемане на действия за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата.
        Участници: представители на областни и общински администрации, регионални инспекторати по образование, териториални структури на МВР, МЗ, ДАЗД, граждански организации, медии и др.

        3. Нова стратегическа цел в Националната програма за закрила на детето 2014 г.:

        Включване на темата „Осигуряване правото на живот и развитие на детето в сигурна и безопасна среда” като нова стратегическа цел в Националната програма за закрила на детето за 2014 г. Извеждане на приоритетни области и изготвяне на годишен план с конкретни мерки и дейности, които ще бъдат предприети от страна на отговорните институции.
        На 16.04.2014 година в Младежки дом - гр. Горна Оряховица се проведе образователна беседа с ученици от 8 и 10 клас на тема ”Хранителни разстройства”.
        Под формата на презентация бяха представени признаците, симтомите, клиничната картина и последствията от заболяванията: анорексия, булимия и орторексия.
        В беседата взеха участие ученици и преподаватели от четири училища в град Горна Оряховица.

ПРАЗНИК ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

        На 16 април 2014 г. в актовата зала на СОУ "Емилиян Станев" от 12.00 часа ще се проведе празник по безопасност на движението под мотото „Бъди разумен! Запази живот на пътя!”.
        Целта на проявата е повишаване на информираността на населението по безопасност на движението и намаляване на пътнотранспортните произшествия с млади хора в град Велико Търново чрез надграждане на знанията, уменията и навиците им за безопасно поведение на улицата.
        Празникът по безопасност на движението се инициира от Екипа застъпници за пътна безопасност – Велико Търново (ученици от СОУ „Емилиян Станев” с ръководител г-жа Светлана Брънкова) и включва:
        • демонстрация на симулатор за шофиране в рискови ситуации – високотехнологична машина, пресъздаваща чрез 3D платформа усещане за шофиране, максимално близко до реалното;
        • демонстрация на специално разработен кантар, който определя колко тежи човек при удар със скорост от 50, 90 или 130 км/ч;
        • сглобяване на пъзели (пътни знаци) и пъзел, показващ на участника невъзможността на човек да върши две различни дейности с еднаква концентрация;
        • преминаване около препятствия с алкоочила, симулиращи различен промил алкохол в кръвта, без да сте употребили такъв;
        • викторина с въпроси, изложба на рисунки по безопасност на движението и други.

        Инициативата се осъществява със съдействието и подкрепата на Сдружение „Отворена младеж” - София, Община Велико Търново, РЗИ – Велико Търново, Сектор „Пътна полиция”, Младежки дом и Ученически клуб на здравето “Живей”.


        Повече за проекта „Застъпници за пътна безопасност“


        На 16 април 2014 г. в СОУ „Емилиян Станев” - Велико Търново се проведе празник по безопасност на движението под мотото „Бъди разумен! Запази живот на пътя!”.
        Над 200 млади хора се включиха в демонстрации на симулатори за шофиране в рискови ситуации; електронна везна за определяне теглото на шофьора при челен удар в неподвижен предмет, с различна скорост; преминаване около препятствия с алкоочила, сглобяване на пъзели, викторина и други.
        Инициативата беше организирана от Екип „Застъпници за пътна безопасност” с партньорството на Сдружение „Отворена младеж” - София, Община Велико Търново, РЗИ – Велико Търново, Сектор „Пътна полиция”, Младежки дом и Ученически клуб на здравето “Живей”.
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО,
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ПГ ПО ТУРИЗЪМ “Д-Р В. БЕРОН” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ХЛЕБАРИТЕ И СЛАДКАРИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Организират по повод на предстоящите Великденски празници
на 15 април (вторник) 2014 година от 13.30 часа в Професионалната гимназия по туризъм “Д-р В. Берон” – Велико Търново

        Инициативата се провежда в рамките на детската компонента на програма СИНДИ – “Здрави деца в здрави семейства” и е част от дейностите за утвърждаване на здравословното хранене сред учениците в община Велико Търново.
        В програмата са включени:
        - Демонстрация на готови великденски изделия по традиционни за региона рецепти от ученици на ПГТ “Д-р В. Берон”.
        Ще бъде предоставена и възможност на всеки гост, който желае да покаже модерни техники за боядисване и рисуване на яйца.
        - Екскурзия с ученици - гидове от ПГТ “Д-р В. Берон” за запознаване с учебните кабинети и залите за практика (сомелиерство, барманство, сервитьорство, сладкарство, хлебарство и готварство).
        - Дегустация на великденски изкушения, приготвени от ученици от клуб по Проект УСПЕХ от ПГТ “Д-р В. Берон” и майстори хлебари и сладкари от Регионалния съюз на хлебарите и сладкарите – Велико Търново.

        Каним всички ученици и преподаватели от основните училища в община Велико Търново, които се интересуват от българските традиции, здравословното хранене и кулинарното изкуство да започнем Великденските празници заедно.

Добре дошли!


        На 15 април 2014 година, в ПГТ „Д-р В. Берон” - Велико Търново беше проведена инициативата „Среща на традициите и настоящето”, организирана в рамките на детската компонента на програма СИНДИ – “Здрави деца в здрави семейства” и посветена на предстоящите Великденски празници.
        В проявата взеха участие ученици от ОУ „Дим. Благоев, ОУ „Б. Киро” и ОУ „П. Р. Славейков” - Велико Търново, ОУ „Хр. Смирненски” - с. Водолей, преподаватели и гости.
        Ученици на ПГТ “Д-р В. Берон” и майстори хлебари и сладкари от Регионалния съюз на хлебарите и сладкарите - Велико Търново бяха подготвили великденски изделия по традиционни рецепти, които всички участници имаха удоволствието да дегустират.
        Гостите на празника взеха участие в боядисване и рисуване на яйца, и обиколка за запознаване с учебните кабинети и зали за практика, където ученици от професионалната гимназия демонстрираха своите знания и умения в областта на кулинарното изкуство и туризма.
        За празничното настроение на всички присъстващи домакините представиха музикално-артистична програма и презентация „Великден”.

Великденски празник “Среща на традициите и настоящето”
XVIIІ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „НЕ НА ЦИГАРИТЕ!”

Организатори на конкурса са:

 

ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРИЯ МЛАДЕЖКА ПРЕВЕНЦИЯ

Съвместно с координиращите институции:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

У С Л О В И Я
за участие в конкурса

        В конкурса могат да участват деца от цялата страна, с една или повече рисунки по темата, спазили следните условия:

• Възраст на участниците

от 5 до 11 години (предучилищна и начална училищна възраст)

• Формат на рисунката

35/50 см. (без паспарту)

• Техника и материали

По избор (живописни техники, графични техники и колажи)

• Данните на детето, изписани на гърба на рисунката

трите имена
възраст на участника – в навършени години
• адрес, телефон или е-mail (за връзка в работно време,
в случай, че на детето е присъдена награда)

• Краен срок за изпращане на рисунките


05.05.2014 г. (до журиране ще се допускат рисунки с пощенско клеймо до 05.05.2014 г.)


• Адрес, на който трябва да изпратите вашите рисунки за участие:


София, 1431,
бул. “Акад. Ив. Гешов“15
Национален център по обществено здраве и анализи
(за конкурса “Не на цигарите!”)

!

До журиране няма да се допуснат рисунки, които са прегънати или с нарушена цялост, получени на електронен носител, възпроизведени по електронен път или ксерокопия и копия на вече награждавани рисунки.
Не е препоръчително използването на флумастри (рисунките избледняват).
Избягвайте обемни колажи (тип скулптура).

Желаем успех на всички участници!


Участниците се състезават в две възрастови групи за следните награди:

ПЪРВА ГРУПА
от 5 до 7 г.
(предучилищна)

ВТОРА ГРУПА
от 7 до 11 г.

(начална училищна – 1-4 клас)

• I награда - (предметна)
• II награда
- (предметна)
• III награда
- (предметна)

ГОЛЯМА НАГРАДА - (на победителя, придружен от един родител, се осигурява едноседмично пребиваване в Рим, заедно с наградените деца от другите държави - участнички в конкурса)
I награда - (предметна)
• II награда - (предметна)
• III награда - (предметна)

 

• 5 поощрителни награди (комплекти за рисуване)
• Награда на детското жури (предметна)

        Наградите са осигурени от ИТАЛИАНСКАТА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА БОРБА С РАКОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

        Журирането и определянето на рисунката - победител в конкурса „Не на цигарите” – 2014 г., ще се състои на 12 май 2014 г. в сградата на НЦОЗА

        • Председател на комисията е художникът Иван Яхнаджиев.
        • Комисията, е с нечетен брой участници, в чийто състав влизат: представител на O.N.L.U.S. - представена от Фондация „България Младежка Превенция”, художници, психолози, специалисти по промоция на здраве от НЦОЗА, експерти от МЗ, МОН и ММС.
        • Според регламента, в комисията работи и детско жури от 3 деца (на възрастта на участниците) от училище с разширено изучаване на рисуване. Тези деца не участват със свои рисунки в конкурса.

Цели на конкурса:

        • Чрез средствата на художественото творчество децата от най-ранна възраст да бъдат мотивирани за здравословно поведение “без тютюнев дим”.
        • Да не се допуска “кутията с цигари” да стане част от ежедневието на детето.
        • Да бъде отправен апел към родителите да не пушат в присъствие на децата си.
        • Да се включи началното училище в действия за профилактика на тютюнопушенето.
        • Чрез директното си участие в конкурса децата да формират активно отношение към здравословния начин на живот.
        • По позитивен начин, съобразен с възрастта на децата, да бъдат поднесени посланията на конкурса.
        • Конкурсът за рисунка да подпомогне привличането на семействата към идеите за здравословно поведение.

Голямата награда ще се присъди за новаторско представяне на посланието:
“Не на цигарите!”.

        Награждаването на победителите ще се извърши на церемония, съпроводена от изложба в Галерията за чуждестранно изкуство, разположена зад храм-паметник „Александър Невски”, от 11.00 ч. на 16 май (петък) 2014 г.

        Резултатите от конкурса можете да научите след 13 май 2014 г. на сайта на НЦОЗА:http://ncpha.government.bg/


        Рисунките с голямата награда, първа, втора и трета се изпращат в седалището на АNVOLT (ИТАЛИАНСКА НАЦ. АСОЦИАЦИЯ ЗА БОРБА С РАКОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ).
        Рисунките не се връщат.
         Днес, 9 април 2014 г. в хотел „Меридиан Болярски” в старата столица се състоя среща за обмяна на добри практики в работата на младите хора по проблемите на превенцията на употребата на наркотични вещества. В срещата участваха общо 38 активисти на Ученически клуб на здравето „Живей” към РЗИ – Велико Търново и на Младежки общински съвет по наркотични вещества – град Габрово, които презентираха своята дейност.
         Проявата е организирана от Превантивно-информационния център по наркомании и РЗИ – Велико Търново в рамките на Програмата за превенцията на наркоманиите в община Велико Търново.

7 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО


         Световният ден на здравето (World Health Day) се отбелязва ежегодно на 7 април от 1950 година, по решение на Общото събрание на Световната здравна организация (СЗО). На тази дата през 1948 година се основава СЗО – специализирана междуправителствена организация на ООН по проблемите на здравеопазването, със седалище в Женева, обединяваща понастоящем 191 страни от целия свят.
         България членува в СЗО от нейното основаване и активно участва в програми, насочени към решаване на здравните проблеми, съвместно с правителства, специализирани организации на ООН и неправителствени формации.
В нашата страна, от 1964 година, с Разпореждане №32 на Министерския съвет, 7 април е определен за Ден на здравния работник и професионален празник на всички работещи в областта на здравеопазването.
         Всяка година мотото на Световния ден е различно и акцентира върху определена приоритетна тема, с която е ангажирана СЗО.
         
Тази година мотото на Световния ден е „Незначително ухапване, голяма опасност” и е свързано с предпазването от трансмисивните заболявания. По данни на СЗО повече от половината от населението на планетата е изложено на риск от болести като малария, денга, лайшманиоза, Лаймска болест, шистосомия и жълта треска, пренасяни от комари, мухи, кърлежи, водни охлюви и други вектори (преносители на зараза). Всяка година повече от 1 милиард души се заразяват и повече от 1 милион умират от трансмисивни инфекции.
         Световният ден на здравето има за цел да насочи общественото внимание към сериозната и нарастваща заплаха от трансмисивните заболявания, като акцентът на дейностите в Европейския регион на СЗО се поставя върху хората в движение, вследствие на пътувания, бизнес и търговия. Независимо от целта на пребиваване в райони с болести, разпространявани от комари, кърлежи или други вектори, всеки трябва да предприеме необходимите стъпки, за да се предпази от тях.

         В Европейския регион на СЗО, заболявания, които се смятаха за елиминирани се завръщат. Движението на населението, климатичните и екологичните промени, влошаването на политическите и социално-икономически ситуации, и прекъсването на действията за предотвратяване и контрол на предаване, са в центъра на този обновен за общественото здраве проблем. Ярки примери за това са неотдавнашното неочаквано възраждане на малария в страни и райони, в които болестта е била изкоренена, и увеличаването на честотата и разпространението на Лаймска болест, Кримска - конго хеморагична треска и други.
         Световният ден на здравето 2014 е ключова възможност за ангажиране на правителства и хора в защита на здравето и въвеждане на мерки за подобряване на надзора на трансмисивните заболявания.

         РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И ЗДРАВНИ РАБОТНИЦИ В ОБЛАСТТА И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!

         Научете повече за:
         Болeсти, предавани с кърлежи
         Болести, предавани от комари:
         Западнонилски енцефалит
         Денга и чикунгуня
         Паразитни заболявания:
         Малария
         Внасяни паразитози
Седмица на гората 7 - 13 април 2014

         От 1925 година, когато по инициатива на Дружеството на лесовъдите в България се провежда празник на залесяването, всяка година, през първата пълна седмица на месец април се отбелязва Седмицата на гората.
         Тази година Седмицата на гората преминава под мотото „Да засадим дърво, да дадем надежда” и акцентира, отново, върху огромното значение на горите за живота на планетата и хората.
         Дърветата играят изключително важна роля за опазване на цялата екосистема и променят мястото, в което живеем – смекчават климата, пречистват въздуха, запазват и подобряват водата, подслоняват дивите животни. Дърветата филтрират и пречистват въздуха, който дишаме, от праха и други замърсители като озон, въглероден оксид и серен двуокис. Засаждането на дървета в големите градове намалява градския парников ефект, причинен от пътната настилка и сградите. Охлаждащият ефект на едно младо и здраво дръвче се равнява на десет климатика, работещи по 20 часа на ден. От друга страна колкото повече зеленина има в градовете, толкова повече се връщаме към естествената си среда, в която прекарваме доста голяма част от живота си.

         По повод на Седмицата на гората, през месец април, Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира следните дейности:
           Здравно информиране и образование на деца от предучилищна възраст в детски градини на Велико Търново – тренингови обучения с тематика опазване на гората и околната среда;
           Изготвяне и предоставяне на мултимедийна презентация в помощ на педагозите от детските градини в областта;
           Засаждане на туя в една детска градина на Велико Търново с участието на деца от предучилищните групи.

Интерактивно обучение на деца от предучилищните групи на ЦДГ „Соня” и ЦДГ „Здравец”, Велико Търново.


Засаждане на дръвче в двора на ЦДГ „Соня”, Велико Търново.

Седмица на гората в ЦДГ „Соня”

 
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

организират

ФОТОКОНКУРС

на тема

Условия за участие:

Възраст на участниците

  Ученици на възраст между 11 и 18 години в община Велико Търново

Изисквания

  Фотоконкурсът на тема „За чиста околна среда” включва следните подтеми: „Вода”, „Въздух”, „Градска среда”, „Замърсяване” и „Природа”. Единственото изискване е темата да бъде подчинена на опазването на околната среда.

Формат и техника

  Участие с една или повече снимки, представени на фотохартия и в електронен вариант (CD, DVD и др.)
  Размери на снимката (на фотохартия) -15 : 21

Задължителна информация за представяне на творбата

  Всяка снимка да бъде придружена с името, годините и координатите за връзка с участника

Краен срок за изпращане

не по-късно от 31.05.2014 г.

Адрес за получаване

Регионална здравна инспекция – Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №23, етаж 8, стая 802 – Дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

 

         Всеки участник може да участва с неограничен брой снимки! До журиране се допускат само снимки, получени в срок до 31 май 2014 г. и съгласно посочените изисквания.
         Кандидатите приемат условието снимките им да бъдат използвани за отпечатване (на картичка, плакат, календари и други) и популяризиране сред населението.

         За конкурса са предвидени следните награди:

           Първа награда - ваучер на стойност 80 лв.
           Втора награда - ваучер на стойност 60 лв.
           Трета награда - ваучер на стойност 40 лв.

         По повод на Световния ден на околната среда - 5 юни 2014 година, в РЗИ - Велико Търново ще бъде експонирана фотоизложба с творбите от фотоконкурса „За чиста околна среда” и наградени победителите.

Координати за допълнителна информация:
телефони: 062/614 361 (инж. Славчева), 062/614 351 (д-р Ангелова),
електронен адрес: pbpz@rzi-vt.org

 
 


         От 1993 година, всяка година на 22 март, се отбелязва Световният ден на водата, по решение на проведената през 1992 година в Рио де Жанейро, Бразилия Конференция за околната среда и развитието (UNCED).
         Световният ден на водата има за цел да привлече вниманието на хората върху водата и защитата на водните ресурси.
         Всяка година честването на Световния ден е свързано с определен аспект на водата.

Световен ден на водата 2014: Вода и енергия

         Водата и енергията са основни елементи на живота. Те са тясно взаимосвързани и взаимнозависими. Водата е необходима за производството на почти всички форми на енергия. Енергията е необходимо на всички етапи на екстракция, пречистване и разпределение.
         Производството и преносът на енергия изисква използване на водните ресурси, особено от водни, ядрени, термични и енергийни източници. От друга страна 8% от световния добив на енергия се използва за изпомпване, пречистване и транспортиране на вода до различни потребители.
         Водата и енергията са от решаващо значение за намаляването на бедността. В момента в света около 1,3 млрд. души живеят без електричество и 2,5 млрд. души - без канализация. От достъп до чиста питейна вода са лишени 780 милиона души.
         Понастоящем добивът на вода и енергия са ограничени, а търсенето се увеличава. Увеличеното търсене на вода и енергия през следващите десетилетия е едно от най-големите предизвикателства за почти всички региони в света, особено за развиващите се и нововъзникващи икономики. За много от най-бедните райони достъпът до чиста питейна вода, подходяща канализация и безопасна храна е въпрос на оцеляване и сега, което в голяма степен зависи от вида и качеството на енергийните услуги.

         Основните послания на Световния ден на водата 2014 са свързани с пестенето на вода и енергия, осигуряване на чиста вода и електроенергия за населението, подобряване на водната и енергийна ефективност.

24 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

         От 1996 година, по решение на Световната здравна организация (СЗО), всяка година 24 март се отбелязва като Световен ден за борба с туберкулозата. На този ден през 1882 г. немският бактериолог Роберт Кох обявява, че е изолирал причинителя на туберкулозата – постижение, което открива пътя към диагностицирането и лечението на туберкулозата.
         Световният ден има за цел да фокусира общественото внимание върху най-разпространената инфекциозна болест в света – туберкулозата, която всяка година причинява смъртта на милиони хора, най-вече в развиващите се страни. По данни на СЗО, около 30 процента от населението на планетата е инфектирано с причинителя на туберкулозата, всяка година около 9 милиона души заболяват от туберкулоза, като приблизително 3 милиона от тях умират.
         От деветте милиона души, които се разболяват всяка година от туберкулоза, една трета от тях са „пропуснати” от системите на общественото здравеопазване. Голяма част от тях живеят в най-бедните и най-уязвими общности в света - мигранти, миньори, употребяващи наркотици и проституиращи. Затова апелът на Световния ден е всеки който страда от туберкулоза да има достъп до адекватни здравни услуги и грижи, включително диагностика, лечение и излекуване.
         По повод на Световния ден за борба с туберкулозата, в област Велико Търново за поредна година се организира кампания под мотото „Открий, лекувай, излекувай”. Организатори на инициативата са: Регионална здравна инспекция – Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, РИ по образованието (РИО), Община Велико Търново, Младежки дом, Ученически клуб на здравето „Живей”, БМЧК, Община Златарица.
         Кампанията има следните цели:
           Повишаване на здравната информираност по проблема туберкулоза на населението като цяло и на рискови групи от него (в неравностойно положение, с фокус роми);
           Повишаване на информираността по темата туберкулоза на лица в неравностойно положение от модераторите и доброволците от Центровете за развитие на общността към ЦМДТ „Амалипе” в общините Велико Търново, Павликени и Горна Оряховица във връзка с дейността им в общността;
           Ранно откриване, диагностициране и своевременно лечение на туберкулозата.
         Кампанията, която се провежда в периода 20 март – 20 април 2014 година, включва следните по-важни дейности:
           Медийни изяви – пресконференция на 24.03.2014 г. от 13.00 часа в РЗИ – Велико Търново с д-р Мария Рачева – управител на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман”; публикации в регионалните ежедневници; интервюта по кабелните телевизии и радиа; поместване на образователни материали за профилактика на туберкулозата в интернет –
           Информационна кампания „Дърво на познанието” на 24 март от 12 часа в центъра на Велико Търново (пред факултета по изобразително изкуство), включваща позициониране на макет на дърво, в корените на което са изписани рисковите фактори за заболяването туберкулоза, а върху ствола – пътищата на предаване на инфекцията. В короната на дървото всеки желаещ може да залепи предварително подготвени листенца с най-често срещаните симптоми на туберкулозата, и да получи информационни материали за профилактиката на заболяването.
           Ден на отворените врати на 25 март 2014 г. от 9.00 до 12.00 часа в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за всички желаещи лица от населението;
           Здравно образование на деца, ученици, родители и персонал от детските и учебни заведения на областта от педагози и медицински специалисти от здравните кабинети (лекции, беседи, презентации);
           Оказване на методично-консултативна помощ на модератори и доброволци от Центровете за развитие на общността към ЦМДТ „Амалипе” в общините Велико Търново, Павликени и Горна Оряховица;
           Миникампании за профилактика на туберкулозата в населени места на общините Велико Търново, Павликени и Горна Оряховица, където функционират Центрове за развитие на общността (общо 7) към ЦМДТ „Амалипе” (беседи и разпространение на здравно-образователни материали);
           Кампания в община Златарица, включваща здравно образование на учениците от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и информационна акция в центъра на града;
           Интерактивни обучения по темите „Туберкулоза” и „Тютюнопушене” с ученици от училищата във Велико Търново;
           Разпространение на здравно-образователни материали (дипляни, листовки) сред населението по време на организираните инициативи.
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

организират

ПО ПОВОД НА СВЕТОВНИЯ ДЕН БЕЗ ТЮТЮН – 31 МАЙ

ОБЩИНСКИ КОНКУРС

за

на тема

         УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Възраст на участниците

ученици от община Велико Търново, разпределени в две групи:
• ученици от 4 до 7 клас (първа група)
• ученици от 8 до 12 клас (втора група)

Изисквания

• сюжет – представен от две до четири картинки
• надписи в картинките, които да поясняват действията на героите, тяхната реч или мисли

Формат и техника

• по избор

Задължителна информация за представяне на творбата

• име и фамилия на участника
• имена на учител или ръководител, съдействал при изработване на творбата
• телефон на участника за кореспонденция

Краен срок за изпращане

не по-късно от 30 април (сряда) 2014 година

Адрес за получаване

Регионална здравна инспекция – Велико Търново
ул. "Никола Габровски" №23, етаж 8, стая 803 – Дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

         Всеки участник може да участва с неограничен брой творби!
         До журиране се допускат само получените индивидуални творби в срок до 30 април 2014 г. и съгласно посочените изисквания.
         Не се допускат карикатури, получени на електронен носител, изработени по електронен път или ксерокопия.
         Кандидатите приемат условието творбите им да бъдат използвани за отпечатване (на картичка, плакат, дипляна и други) и разпространяване сред населението с цел повишаване на мотивацията за отказ от тютюнопушене.

         КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

           Оригиналност
           Придържане към зададената тема
           Самостоятелност на изпълнението

         Комисията, която ще оценява творбите включва експерти от РЗИ, Община Велико Търново и РИ по образованието.

         НАГРАДИ:

           за първо място във всяка възрастова група - по един ваучер на стойност 70 лева;
           за второ и трето място във всяка възрастова група - предметни награди.

         Откриването на изложбата с най-добрите творби и награждаване на победителите ще се състои в навечерието на Световния ден без тютюн – 31 май 2014 г.


         Допълнителна информация за конкурса може да получите на следните телефони и електронен адрес:

062/ 614 345, 062/ 614 351
e-mail: pbpz@rzi-vt.org
14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ

         В деня на влюбените - 14 февруари, точно в 12:00 ч. в центъра на Велико Търново стартира кампания под надслов „С любов…”, която е част от Националната АНТИСПИН кампания „Животът е безценен”, организирана в рамките на програма „Превенция и контрол на ХИВ и СПИ”.

         Последните данни за разпространението на ХИВ инфекцията в света са все така тревожни и алармиращи - всеки ден около 7 100 души се инфектират с вируса на имунната недостатъчност, като най-бързо епидемията се разраства в Източна Европа и Централна Азия.
         Данните за нашата страна сочат, че според пътя на предаване на инфекцията се наблюдават две особено уязвими групи - мъже, които имат сексуални контакти с други мъже (38,5 %) и инжекционно употребяващи наркотици (15,6%), като делът на последните намалява, а значително се увеличава този на лицата сред хомо- и бисексуалната общност. Очертава се тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени, с горна възрастова граница при мъжете - 73 години, а при жените - 59 години.
         Кампанията „С любов…” е насочена към предизвикателствата на рисковото сексуално поведение и цели да напомни, че презервативите са ефективен и евтин начин за предпазване от ХИВ и други сексуално преносими инфекции и, че употребата на предпазни средства в сексуалното общуване трябва да се превърне в хигиенен навик.

         Организатори на кампанията са: Регионална здравна инспекция - Велико Търново, Община Велико Търново и Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, а партньори - ГУП, Младежки дом, Ученически клуб на здравето, БМЧК, Арт клуб „Там”.

         Програма на кампанията

         1. Информационно-образователни дейности на популационно ниво:
                  - Медийна кампания – интервюта и репортажи от проявите;
                  - Информационна акция (12.00 часа на 14 февруари) пред Факултета по изобразително изкуство в град Велико Търново:
                           • разпространение на червени балони и „любовни подаръци”, съдържащи презервативи, информационни материали, стихотворения за любовта, валентинки, сърчица и други, на преминаващите граждани;
                           • арт-акция „Любовна снимка”;
                           • парти с маски в Арт-клуб „ТАМ”;
                           • тематична вечер „Бързи срещи” в едно от заведенията на старата столица.

                  - Публикуване на интернет страницата на РЗИ, на сайта УouTube.com и във Facebook на материали относно: Денят на влюбените – 14 февруари; стихове за любовта; видеоклипове с подходяща тематика и други;

         2. Здравно образование на ученици по теми за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ, сексуално и репродуктивно здраве
                  - Интерактивни обучения и видеолектории с ученици и родители от училища във Велико Търново;
                  - Тридневно обучение на ученици от ЧПГ „Аркус” по програмата ученици обучават връстници по теми за превенция на наркоманиите и рисковото сексуално поведение.

         3. Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в КАБКИС в РЗИ - Велико Търново на всички желаещи лица.
4 ФЕВРУАРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С РАКА


         Четвърти февруари е обявен за Световен ден за борба с рака (World Cancer Day). Решението за отбелязването му е записано в Парижката харта срещу рака, приета на 4 февруари 2000 година по време на Първата световна среща за борба с рака в новото хилядолетие.
         Ежегодно на този ден, под егидата на Международния съюз за борба с рака (International Union Against Cancer, UICC) се организират множество кампании, които имат за цел да привлекат общественото внимание към проблема за раковите заболявания. В последните години световната статистика отбелязва рязко покачване на заболеваемостта, както и увеличаване на дела на младежите, страдащи от ракови заболявания.
         Раковите заболявания са водеща причина за смъртността в глобален мащаб. По данни на Световната Здравна Организация /СЗО/ всяка година над 12 милиона души получават диагноза рак и 7,6 милиона умират от болестта. Специалистите предупреждават, че ако не бъдат предприети съответни действия, през следващото десетилетие над 84 милиона души ще починат от онкологични заболявания. В Европейския съюз (ЕС) раковите заболявания са втората по честота причина за смърт след сърдечно-съдовите заболявания - всяка година две от десет жени и три от десет мъже умират от рак, а на приблизително 3,2 млн. европейци се поставя тази диагноза.
         По данни на Националния раков регистър, през 2011 г. в Р България са регистрирани 34 864 случая на злокачествени заболявания, 18 659 при мъжете и 16 205 – при жените. Регистрираните случаи са с 581 повече в сравнение с 2010 г. От онкологични заболявания през 2011 г. са починали 16 844 души, като мъжете преобладават спрямо жените (9 820 мъже срещу 7 024 жени).
         При мъжете най-често се среща ракът на белия дроб – 18,9% от всички нови случаи, а при жените – на млечната жлеза (27,3%). Следващите по честота локализации на рак, които водят до летален изход са на простатата, дебелото черво, стомаха и панкреаса при мъжете, и на дебелото черво, белия дроб, стомаха и панкреаса - при жените.
         Статистиката показва, че заболеваемостта от рак при мъжете и жените продължава да нараства въпреки по-добрата профилактика и лечение. С увеличаването на продължителността на живота и възрастта на населението се очаква и увеличаване на броя на пациентите с рак. Добрата новина е, че около 40% от раковите заболявания са потенциално предотвратими. Рискът за развитие на болестта може значително да бъде намален ако:
                   Спрете употребата на тютюн и избягвате помещения, където може да станете пасивни пушачи;
                   Не злоупотребявате с алкохол и по-специално с концентрирани напитки;
                   Избягвате прекомерното излагане на слънце;
                   Поддържате здравословно тегло, чрез здравословно хранене и упражнявате редовна физическа активност;
                   Знаете как да се предпазвате от инфекции, които могат да причинят рак;
                   Редовно ходите на профилактични прегледи
         Кампанията и тази година се фокусира върху Цел номер 5 на Световната декларация за рака - да се опровергаят вредните митове и грешни концепции за рака под надслов „Да развенчаем митовете”.

Мит 1: Ние не трябва да говорим за рак
Истината: Въпреки че ракът е трудна тема за разискване, особено в някои култури и общества, откритите разговори за болестта могат да подобрят резултатите на ниво индивид, общество и политика.

Мит 2: Няма характерни признаци или симптоми за рак
Истината: Съществуват множество предупредителни признаци и симптоми за различните видове рак и ползите от ранното им откриване са безспорни.
         Важно е хората, общностите, здравните специалисти и политиците да бъдат информирани и образовани в разпознаването им.

 

Мит 3: Нищо не мога да направя в борбата срещу рака
Истината: Има много неща, които могат да се направят на различни нива - на ниво индивид, общество и политика. С правилните стратегии една трета от най-често срещаните ракови заболявания могат да бъдат предотвратени - насърчаване за водене на здравословен начин на живот (неупотреба на тютюн и тютюневи изделия, поддържане на здравословно телесно тегло, правилно хранене, физически упражнения), подобряване на условията, в които хората живеят и работят, редовни профилактични прегледи и скрининг.

Мит 4: Аз нямам право на онкологична помощ
Истината: Всички хора имат право на достъп до необходимите здравни услуги, както и до безопасни, достъпни и ефективни лекарства и технологии. Достъпът до онкологична помощ е въпрос на социална справедливост.
„Упражняването на най-високите възможни стандарти за здравеопазване е едно от основните права на всяко човешко същество” (от „Всеобща декларация за правата на човека”)

         По материали на Международния съюз за борба с рака (International Union Against Cancer, UICC)

Тютюнопушене и ракови заболявания     Рак на гърдата