A- A+

2015

1 декември – Световния ден за борба срещу СПИН

       По повод на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 Декември, Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Общини Велико Търново, Павликени и Златарица, Младежки домове (Велико Търново и Горна Оряховица), Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Ученически клуб за здраве „Живей”, БМЧК, Градски ученически парламент, учебни заведения и медиите, организират регионална АНТИСПИН кампания „Нулева стигма! Нулева дискриминация!“ със следните по-важни дейности:
       1. Информационно-образователни дейности на популационно ниво:
        Медийна кампания – радио и ТВ предавания; публикации в областните ежедневници; излъчване на видео и аудио реклама на КАБКИС по електронни медии, и други;
        Информационна акция в центъра на Велико Търново на 1 декември 2015 г. пред Факултета по изобразително изкуство (от 12.00 часа), в която доброволци от ученически клуб за здраве „Живей ...” към РЗИ – Велико Търново и БМЧК ще разпространяват червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали;
        Информационна акция в центъра на град Горна Оряховица на 1 декември 2015 г., включваща разпространение на информационни материали, червени лентички и презервативи от ученици-доброволци;
        Акции „Здравна въртележка” на 19 ноември 2015 г. (от 15:00 часа) в Младежки дом - Велико Търново и на 30 ноември 2015 г. (от 14.00 часа) в Младежки дом - Горна Оряховица, в които ученици от 10 и 11 клас от 4 училища (съответно от Велико Търново и Горна Оряховица) дискутират и презентират здравните и социалните аспекти на 4 заболявания, в т. ч. и СПИН;
        АНТИСПИН кампания в град Златарица на 30 ноември и 1 декември, включваща обучение и презентации, интерактивни игри с ученици и разпространение на червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали;
        Локални АНТИСПИН кампании в училищата на област Велико Търново (16 ноември -4 декември 2015 г.);
        Публикуване на интернет страницата на РЗИ и във Facebook на материали относно: Световния ден и проблема СПИН; материали за профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ; видеоклипове с подходяща тематика и други;
       2. Здравно образование на ученици по теми за превенция на ХИВ/СПИН, СПИ, сексуално и репродуктивно здраве:
        Интерактивни обучения (3) на ученици от експерти в отдел ПБПЗ в две училища: СОУ „Вичо Грънчаров” – Горна Оряховица (1 декември от 13:30 часа); ОУ „Д. Благоев” – Велико Търново (2 и 3 декември от 12:00 часа).
       3. Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в следните учебни заведения:
        ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - Велико Търново (01.12.2015 г.);
        Хуманитарна гимназия – Велико Търново (24.11.2015 г.);
        Старопрестолна гимназия по икономика – Велико Търново (25.11.2015 г.);
        СОУ „Николай Катранов“ – Свищов (26.11.2015 г.);
        Професионална гимназия по лека промишленост и строителство – Свищов (02.12.2015 г.);
        КАБКИС в РЗИ – Велико Търново – всеки работен ден: 9:00 ч. – 12:30 ч.; 13:00 ч. – 17:00 ч.


ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ НОВИТЕ СЛУЧАИ НА ХИВ СА МЪЖЕ В СРЕДНА ВЪЗРАСТ

Тази година са открити нови 204 лица с ХИВ–инфекция при изследвани над 258 000 лица

       По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването от началото на годината до 25 ноември 2015 г. са открити нови 204 ХИВ–серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са общо - 2 247 лица.
       Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-голям от броя на жените. Регистрирани са 174 мъже и 30 жени.
       Близо 90% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция в България са инфектирани по сексуален път, от тях 51% - при хомо/бисексуален контакт и 38% при хетеросексуален контакт. Данните показват, че 11% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. Важно е да се отбележи, че продължава да намалява процентът на ХИВ–позитивните в групата на инжекционно употребяващите наркотици.
       Данните по възраст показват, че близо 54% от новорегистрираните са във възрастоват група 30-49 години, а 35% са млади хора на възраст между 20 - 29 години.
       Географското разпространение сочи, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са концентрирани предимно в големите градски райони като София – 80 лица, областите Пловдив – 26 лица, Варна – 19 лица, Бургас - 9 лица, Пазарджик – 8 лица, Велико Търново - 7 лица, Перник и Плевен –по 5 лица, Добрич, Монтана и Враца – по 4 лица, Благоевград, Габрово, Кърджали, Смолян и Русе – по 3 лица, Видин, Кюстендил, Ловеч, Сливен, София област, Хасково и Търговище – по 2 лица, Ямбол, Шумен, Стара Загора и Силистра –по 1 лице.
       Тенденцията сочи, че над 53% от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са открити в 19-те кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинети, което говори за тяхната ефективност. Над 258 204 души са се изследвали за ХИВ през първите десет месеца на 2015 г. - в КАБКИС и във всички лаборатории и лечебни и здравни заведения на страната.
       В изпълнение на ангажиментите на държавата Министерство на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Глобалният фонд подпомага работата на четири неправителствени организации, които оказват грижи и взаимопомощ за хората, живеещи с ХИВ в България. Тези организации са ситуирани в градовете София, Пловдив и Варна.
       За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд бе създаден и резерв от АРТ медикаменти на стойност около 1 милион лева.
       Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството им на живот.
       Към м. октомври 2015 г. общо 1053 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, 803 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. Комбинирата терапия и нейния мониторинг за всички нуждаещи се лица, живеещи с ХИВ/СПИН в България, се осигурява от Министерство на здравеопазването независимо от техния здравно-осигурителен статус.
       Дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финасирана от Глобалния фонд се изпълняват от мрежа от близо 50 неправителствени организации, 19 КАБКИС, като за тази цел са разкрити 37 здравно-социални центъра за работа с най-уязвимите групи.
       Функционира мрежа от 18 младежки клуба за обучение на връстници от връстници, поддържани от неправителствени организации за работа сред деца и млади хора в риск в 18 областни града в страната.
       За достигането на лицата от уязвимите групи на НПО и РЗИ са предоставени 17 мобилни медицински кабинета.
Със средства от Глобалния фонд се подкрепя функционирането и на 4 нископрагови метадонови програми за инжекционно употребяващ наркотици в Пловдив, Пазарджик, София и Варна с общ капацитет 400 места.
От началото на 2015 г. до 30 септември неправителствените организации, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, са предоставили здравно-социални услуги на 42 852 лица от най-уязвимите групи. С превантивни дейности са достигнати около 45 000 деца и млади хора в риск. От началото на Програмата през 2004 г. са раздадени общо 15 834 904 безплатни презерватива при работа на терен, след консултиране и по време на кампании.

       Данни за света:
       Глобалната програма на ООН за ХИВ/СПИН отчита, че от началото на епидемията около 78 милиона души са инфектирани с ХИВ, като 39 милиона от тях са починали от заболявания свързани със синдрома на придобита имунна недостатъчност. Само през 2013 г. по света 1.5 милиона души са починали от болести, свързани със СПИН. В световен мащаб новите случаи на ХИВ възлизат на 2.3 милиона, което представлява 33% спад в сравнение с броя на новорегистрираните с инфекцията 3.4 милиона дущи през 2001 г.
       Въпреки обнадеждаващата статистика, тридесет и две години след откриването на вируса на човешкия имунодефицит няма част от света, която да не е засегната от болестта. Но, благодарение на усилията на правителствата и неправителствени организации днес много повече хора живеещи с ХИВ, имат достъп до животоспасяващата антиретровирусна терапия. През 2013 г. близо 12.9 милиона души са имали достъп до АРВ терапия, при 8.1 милиона от тях терапията е осигурена от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Като дял те представляват 37% от всички хора, живеещи с ХИВ. С 33% е намяляла смъртността сред хората, развили СПИН, в сравнение с пика през 2005 г.
       През 2013 г. финасовия ресурс инвестиран в глобалния отговор към СПИН епидемията е 19.1 милиарда долара.
 

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ „МАМА, ТАТКО И АЗ”

       На 28 ноември 2015 година от 9:00 часа във физкултурния салон на ОУ „Бачо Киро” - Велико Търново ще се състои общинско състезание по безопасност на движението „Мама, татко и аз”.
       „Мама, татко и аз” се провежда за четвърта поредна година в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” и има за цел повишаване на информираността, знанията и уменията на деца и родители за спазване на правилата за движение и безопасно поведение на улицата.
       Инициативата се организира от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), със съдействието и подкрепата на Община Велико Търново, сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР, Регионалния инспекторат по образованието, БМЧК и Младежкия дом.
       Желание за участие в надпреварата са заявили 17 отбора (от двама родители и едно дете, ученик/чка в трети клас).
Знанията и уменията на състезателите ще бъдат оценявани от представители на РЗИ - Велико Търново, сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР и БМЧК. За победителите в надпреварата, класирали се на призовите места, са предвидени съответни предметни награди, а за всички останали участници - поощрителни награди.


СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
“МАМА, ТАТКО И АЗ”

       На 28 ноември 2015 г. в ОУ “Бачо Киро” – Велико Търново за четвърта поредна година се проведе състезание по безопасност на движението “Мама, татко и аз”, посветено на превенцията на пътно-транспортния травматизъм и безопасността на движението.
       Организатори на инициативата, която се провежда в рамките на програма СИНДИ - детска компонента „Здрави деца в здрави семейства” са Регионална здравна инспекция и ОУ „Бачо Киро” - Велико Търново и има за цел да повиши информираността и мотивацията за безопасно поведение на улицата; да образова родителите, които да обучават и възпитават своите деца в спазване на правилата за движение и предпазване от пътно-транспортни произшествия.
Състезанието се реализира с подкрепата и съдействието на Община Велико Търново, сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР, РИО - Велико Търново, Младежки дом - Велико Търново и БМЧК.
       Официални гости на събитието бяха: г-жа Благомира Дочева – инспектор от сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР– Велико Търново, който оценява отговорите на състезателите на един от пунктовете и Красимир Узунов – старши експерт по физическо възпитание и спорт в РИ по образованието.
       В надпреварата взеха участие 11 отбора, съставени от три състезателя - двама родителя и един ученик (в трети клас) от 6 училища в община Велико Търново, както следва:
       • СОУ „Емилиян Станев” – 4 отбора;
       • ОУ „Димитър Благоев” и ОУ „Св. П. Евтимий” – по 2 отбора
       • ОУ „Бачо Киро”, СОУ „Вела Благоева” и СОУ „Вл. Комаров” – по 1 отбор.
       Състезателите последователно преминаха през четири пункта, като познаваха пътни знаци, решаваха тест, редиха пешеходна пътека, отговаряха на въпроси, изпълняваха физически упражнения и оказваха първа долекарска помощ. Отборите се оценяваха на база на показаните знания и умения по безопасност на движението и първа помощ. Класирането се извърши въз основа на набрания брой точки от 4-те етапа на състезанието. При отбори, имащи еднакъв резултат се взе предвид и времето за преминаване през етапите.
       Победители в състезанието станаха:
       • Първо място – сем. Петрови от ОУ „Димитър Благоев” с 18 точки (от максимален брой 21) и време 3 мин. и 35 сек;
       • Второ място – сем. Тодорови от СОУ „Вл. Комаров” също с 18 точки, но с по лошо време за преминавене през пунктовете – 4 мин. и 37 сек.
       • Трето място – сем. Колеви от ОУ „Патриарх Евтимий” със 17 точки
Организаторите на състезанието връчиха една специална награда за най-атрактивен участник на семейство Ценови от СОУ „Ем. Станев”
       Победителите и участниците в състезанието получиха грамоти и награди осигурени от Община Велико Търново.


НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

       Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.
       Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
       Националният конкурс започва от 16 ноември 2015 г. и продължава до 1 юни 2016 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (16 ноември 2015 г. – 15 декември 2015 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 20 декември 2015 г. – 30 април 2016 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
       Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
       Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2016 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2016 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.
       Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да видите тук тук:
       Регламент
       Формуляр І фаза
       Формуляр ІІ фаза
       Повече информация и консултативна помощ относно кандидатстването и реализацията на вашите проекти, вие може да получите от експертите в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" в РЗИ – Велико Търново и на телефон: 614 345.
„ЗДРАВНА ВЪРТЕЛЕЖКА”

       На 19 ноември 2015 година в Младежки дом - Велико Търново се проведе акцията „Здравна въртележка”, организирана в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” - Велико Търново. Акцията е продължение на инициативата „Клиника на открито“, състояла се през месец май в парк Марно поле, посветена на превенцията на рискови за здравето на учениците фактори (затлъстяване, високо кръвно налягане, тютюнопушене и СПИН).
       В акция „Здравна въртележка” се включиха ученици (екипи от по 6 ученика) и педагози от четири училища във Велико Търново: СОУ „Ем. Станев”, ПМГ „В. Друмев”, ЕГ „Проф. д-р Ас. Златаров” и ПГСАГ „А. Попов”, които участваха в дискусии и презентации по четири актуални здравни теми – затлъстяване, високо кръвно налягане, тютюнопушене и СПИН.
       Учениците показаха много добра информираност, гражданска позиция и креативност по дискутираните теми.
Организатори на „Здравна въртележка” са Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Община Велико Търново и Младежки дом – Велико Търново.
БЕЗПЛАТЕН СКРИНИНГ

       В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 Министерството на здравеопазването осигурява безплатен скрининг на общо 237 лица от населените места на 10-те общини в област Велико Търново, от които: за рак на гърдата - 78 жени; за рак на шийката на матката - 79 жени и за рак на дебелото черво - 80 души.
       Скрининговите изследвания включват:
       - преглед и мамография - за рак на млечната жлеза;
       - гинекологичен преглед и цитологично изследване - за рак на шийката на матката;
       - преглед и анализ на скрита кръв в изпражненията - за рак на дебелото черво и ректума.

       Скрининговите прегледи и изследвания ще се извършват само на лицата, представили получена поименна покана за явяване на скринингов преглед в определения срок - 04.12.2015 г.

Списък
на лечебните заведения от област Велико Търново, изпълнители на скрининговите прегледи и изследвания

       1. „Диагностично-консултативен център І - Велико Търново” ЕООД
       ул. „Марно поле” №21 - гр. Велико Търново
       Лечебното заведение ще извършва скринингови изследвания за: рак на млечната жлеза; рак на шийката на матката; рак на дебелото черво и ректума.
       Телефон за записване и информация: 062/62 19 60

       2. Медицински център „Антива” ЕООД
       ул. „Петър Ангелов” №18 - гр. Свищов
       Лечебното заведение ще извършва скринингови изследвания за рак на шийката на матката.
       Телефон за записване и информация: 088 7396759

       3. Медицински център „Авицена” ООД
       ул. „Ален мак” №6 Б - гр. Велико Търново
       Лечебното заведение ще извършва скринингови изследвания за: рак на млечната жлеза; рак на шийката на матката; рак на дебелото черво и ректума.
       Телефон за записване и информация: 062/64 44 41

       При заявен интерес от други лечебни заведения, списъкът ще бъде допълван!
СВЕТОВЕН ДИАБЕТЕН ДЕН: ДА ЗАЩИТИМ НАШЕТО БЪДЕЩЕ!

       Световният Ден на Диабета 2015 бележи втората година от кампанията за периода 2014 г. - 2016 г., която е фокусирана върху здравословния начин на живот и диабет. Всички дейности в рамките на тригодишната кампания преминават под надслов „Диабет: Да защитим нашето бъдеще”.
       По инициатива на Международната федерация за борба с диабета и с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО) Денят се чества от 1991 година на рождената дата на Фредерик Бантинг - 14 ноември 1891 г., канадски хирург и физиолог, открил инсулина (на 27 юли 1921 г.), носител на Нобелова награда за медицина за 1923 година. Благодарение на д-р Бантинг и неговия колега д-р Бест, инсулинът спасява живота на милиони хора по света вече над 90 години.
       Диабетът е едно от най-големите здравни предизвикателства на 21-ви век. Наред със сърдечно-съдовите (инфаркт на миокарда и инсулт), онкологичните и хроничните респираторни болести, диабетът се явява едно от четирите водещи в световен мащаб неинфекциозни заболявания (по оценка на СЗО). По данни на Международната диабетна федерация с диабет живеят над 387 милиона души в света, като близо половината от тях не знаят за това, а други 316 милиона души са изложени на висок риск от развитие на болестта.
       Всяка година 7 милиона души се разболяват от диабет, като 70 000 от тях са деца. По прогноза на СЗО до 2035 година 592 милиона души от населението на планетата ще бъде засегнато от това заболяване или един на всеки десет души.
       Диабетът се среща при 7,8% от населението на Европейския съюз, като се очаква до 2015 година техният дял да достигне 9,1%.
       В България разпространението на захарния диабет придобива застрашаващи размери - по данни на IDF броят на хората с диабет на възраст между 20 и 79 години е над 500 000 души, а 40% от тях не знаят това. Около 75% от диагностицираните диабетици са с лош метаболитен контрол, което води до развитие на усложнения. Диабетът засяга хора от всички възрасти, като и все повече деца се разболяват от захарен диабет тип 2, до скоро преобладаващ само при възрастните. Най-засегнати са мъжете и жените на възраст между 35 и 64 години.
       Диабетът е водеща причина за смърт от миокарден инфаркт и мозъчен инсулт и основен причинител на слепота и бъбречна недостатъчност в развитите страни. Ежегодно в света над 3 милиона души умират от диабет и усложненията му или по един човек на всеки 10 секунди. Причините за тази тенденция се коренят в увеличаването и застаряването на населението, урбанизацията, прехранването и заседналия начин на живот.
       В област Велико Търново, към 31.12.2014 година, по данни от статистическите отчети на лечебните заведения, на диспансерно наблюдение за диабет са подлежали 13 564 души (с 454 души повече в сравнение с 2013 г.).
       Диабетът и неговите усложнения, до голяма степен са предотвратими, за което изключително важна роля има превенцията и ранната диагностика на заболяването. Повечето случаи на диабет тип 2 и неговите усложнения могат да бъдат избегнати чрез здравословен начин на живот (здравословно хранене и редовна физическа активност) и създаване на условия за насърчаване и улесняване на здравословно поведение. Медицината е доказала, че рискът от развитието на диабет тип 2 може да бъде снижен с 58% при промяна на начина на живот. Това с особена сила важи за децата и подрастващите със затлъстяване.
       Здравословното хранене, умерената физическа активност с продължителност поне 30 минути през повечето дни от седмицата (бързо ходене, плуване, каране на колело, танци) и редовното ежедневно ходене (най-малко 30 минути), както и поддържането на нормално телесно тегло са елементите на здравословния начин на живот, които намаляват риска от диабет.
       Тази година мотото на Международната федерация за борба с диабета (IDF) е „Започни сега за да промениш утре!”. Фокусът на едногодишната кампания е здравословното хранене като ключов фактор в борбата с всички видове диабет и предизвикателство, свързано с вземане на правилния избор на храни. Изборът на балансирано хранене и диета, съдържаща зеленчуци, пресни плодове, пълнозърнести храни, постно месо, храни с ниско съдържание на сол и добавена захар, и ядки може да помогне за намаляване на риска от диабет тип 2 и на усложнения при хора с диабет. Балансираното хранене е от изключителна важност за постигане на ефективен контрол на кръвната захар и предотвратяване на усложненията, свързани с нелекуван или лошо управляван диабет.
       Утвърждаването на здравословни хранителни навици при малките деца има ключово значение за ограничаване на епидемията от диабет в световен мащаб.

Научете повече за:
Диабета ...
              Затлъстяването ...
АКЦИЯ „СТАНИ ЕКС-ПУШАЧ”

       На 12 ноември в парк Марно поле се проведе акцията „Стани екс-пушач”, посветена на Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември.
       Организатор на проявата, която се провежда за трета поредна година, беше Регионална здравна инспекция - Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново, Ученически клуб на здравето „Живей” и Филиал – Велико Търново, Медицински университет – Варна.
       Инициативата е част от кампанията „Екс пушачите са неудържими“ и имаше за цел да насърчи и подпомогне пушачите да спрат цигарите.
       С помощта на младите доброволци беше популяризиран безплатния онлайн инструмент за отказване на цигарите – iCoach и разпространени образователни материали по темата тютюнопушене. Желаещи лица се консултираха как могат да откажат цигарите и си направиха функционално изследване на дишането.
       iCoach е онлайн дигитална платформа за подобряване на здравословното състояние чрез съвети, която помага на хората да спрат да пушат. Електронните напътствия или процесът на промяна в поведението в онлайн среда са базирани на новаторски изследвания, практически клиничен опит и експертни знания на психолози и експерти по комуникация. От първоначалното представяне на платформата през 2011 г. до сега, 36% от всички регистрирани са отказали цигарите още в първите три месеца. Освен по-добрия здравословен начин на живот, тези постижения могат да бъдат пресметнати като спестени средства на стойност 262 милиона евро.
       iCoach не е предназначена само за тези, които искат да спрат да пушат. Тя също така цели да информира и онези, които все още не са започнали да гасят последната си цигара. На потребителя се предоставя кратък въпросник, който определя в коя от петте фази от процеса на спиране на тютюнопушенето се намира. Въпросникът оценява поведението, отношението и мотивацията на потребителя.
       Петте фази на iCoach са:
              Фаза 1: Не планирам спиране
              Фаза 2: Трябва да спра, но все още се колебая
              Фаза 3: Скоро ще спра да пуша
              Фаза 4: Току що спрях
              Фаза 5: Спрях преди известно време

За повече информация свързана с iCoach посетете сайта: http://www.exsmokers.eu/bg-bg/about.html
Интернет платформа за добри практики

       През месец октомври 2015 година, в рамките на детската компонента на програма СИНДИ - „Здрави деца в здрави семейства” стартира инициативата Интернет платформа за споделяне на добри практики за превенция на рисковите за здравето на учениците фактори.
       В училищата се реализират много и разнообразни дейности за повишаване на знанията за здраве на учениците и формиране на навици за здравословен начин на живот, за подобряване на материалната база и създаване на безопасна училищна среда. Тези резултати заслужават внимание и признание.
       Интернет платформата има за цел да улесни обмена на добри практики и идеи между учители и ученици относно превенцията на рисковите за здравето фактори, като добрите практики от едно училище се мултиплицират и в други.
За стимулиране на споделянето РЗИ – Велико Търново и Община Велико Търново обявяват конкурс за годишни награди за най-добра практика, разпределени в три категории: УЧИЛИЩЕ, РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪБИТИЕ И УЧЕНИК/ГРУПА/КЛАС. Годишната награда във всяка категория е на стойност 430 лева за 2015 година.
       В конкурса могат да участват всички училища, които са споделили своя добра практика на електронен адрес pbpz@rzi-vt.org, до 15-то число на текущия месец за проведените събития от предходния. Ограничения за броя на споделените практики за съответния месец няма. Споделените практики ще се оценяват всеки месец от комисия, включваща представители на РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново и Регионалния инспекторат по образованието, която ще определя Училище на месеца, Ръководител на събитието на месеца, Ученик/клас/група на месеца. За годишните награди ще се състезават победителите в съответните месеци.

       Вече си имаме и първите победители за месец септември!

       Споделените добри практики от 5-те училища във Велико Търново показват, че в същите са реализирани много и разнообразни инициативи за здраве, което заслужава поздравления, но комисията, съблюдавайки критериите за оценка определи следните победители:

         • УЧИЛИЩЕ НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ - СОУ „Ем. Станев” - Велико Търново
         • РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪБИТИЕ НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ -Светлана Брънкова - учител по биология и здравно образование в СОУ „Ем. Станев” - Велико Търново
         • УЧЕНИК/ГРУПА/КЛАС НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ - ПГЕ „А. С. Попов” - Велико Търново

       Очакваме материалите за месец октомври и пожелаваме успех в конкурса на участниците!
ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ
„ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ”

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ – 19 НОЕМВРИ 2015 г.

       Мото на кампанията: „EКС пушач БГ”
       Време на провеждане: 30 октомври – 30 ноември 2015 г.
       Партньори: Община Велико Търново, Регионален инспекторат по образование, Туристическо дружество „Трапезица 1902”, Младежки дом - Велико Търново, Младежки дом – Горна Оряховица, Филиал – Велико Търново, Медицински университет – Варна, ученически клуб „Живей” към РЗИ – Велико Търново и училища във Велико Търново

       Цели:
       • Насърчаване и подпомагане на пушачите да спрат цигарите;
       • Повишаване на осведомеността за опасностите от тютюнопушенето;
       • Принос към дългосрочната цел на Европейската комисия за Европа без тютюнев дим.

       По повод на Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември 2015 година Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново с горепосочените партньори организира следните дейности:

       30 октомври 2015 г.
       Популяризиране на „Денят на екс пушача” на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново и интервюта по електронни медии.
       Час: 10:00 ч.
       Място: РЗИ – Велико Търново

       31 октомври 2015 г.
       Разпространение на здравно-образователни материали по темата тютюнопушене сред участници в туристическия маршрут Велико Търново – с. Шемшево (трети маршрут от кампанията „Движи се и победи – есен 2015”).
       Час: 10:00 ч. – 14:00 ч.
       Място: с. Шемшево

       06 ноември 2015 г.
       Церемония по теглене на жребия за наградите в кампанията „Движи се и победи – есен 2015” в РЗИ – Велико Търново, една от които е за непушач (над 18 навършени години), преминал най-малко два от обявените 3 туристически маршрути.
       Час: 11:00 ч.
       Място: РЗИ – Велико Търново

       9 ноември 2015 г.
       Анкетно проучване сред ученици от среден курс на обучение от ОУ „Димитър Благоев” – Велико Търново, имащо за цел да установи техните знания, отношение и поведение, свързани с пушенето.
       Час: 12:00 ч.
       Място: ОУ „Димитър Благоев” – Велико Търново

       12 ноември 2015 г.
       Акция „Стани екс-пушач”, включваща:
        • индивидуални консултации за отказване от тютюнопушене и функционално изследване на дишането на желаещите пушачи;
        • регистрация в безплатния онлайн инструмент за отказване на цигарите – iCoach;
        • разпространение на информационни материали, свързани с кампанията „Екс пушачите са неудържими”, както и образователни материали по темата тютюнопушене.
       Час: 14:00 ч.
       Място: парк Марно поле

       17 ноември 2015 г.
       Интерактивно обучение на ученици от 6 клас от ОУ „Димитър Благоев” – Велико Търново по темата „Тютюнопушене и алтернативи”
       Час: 12:00 ч.
       Място: РЗИ – Велико Търново

       18 ноември 2015 г.
       Интерактивно обучение на студенти (медицински сестри и акушерки) от Филиал – Велико Търново, Медицински университет – Варна по темата „Стратегии за отказ от тютюнопушене”.
       Час: 11:00 ч.
       Място: Филиал – Велико Търново, Медицински университет – Варна

       19 ноември 2015 г.
       Акция „Здравна въртележка” с участието на ученици от горен курс на обучение от четири училища на град Велико Търново, включваща: дискусия на тема „Тютюнопушене и младите хора” и презентация „Тютюнопушенето – рисков фактор за хроничните незаразни заболявания”.
       Час: 15:00 ч.
       Място: Младежки дом – Велико Търново

       20 ноември 2015 г.
       Интерактивно обучение на ученици от 5 клас от ОУ „Димитър Благоев” – Велико Търново по темата „Активно и пасивно тютюнопушене”
       Час: 12:00 ч.
       Място: РЗИ – Велико Търново

       30 ноември 2015 г.
       Акция „Здравна въртележка”, включваща: дискусия на тема „Тютюнопушене и младите хора” и презентация „Тютюнопушенето – рисков фактор за хроничните незаразни заболявания”.
       Час: 14:00 ч.
       Място: Младежки дом – Горна Оряховица

ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ
„ЕКС ПУШАЧИТЕ СА НЕУДЪРЖИМИ”

30 ОКТОМВРИ 2015 г.
„ДЕНЯТ НА ЕКС ПУШАЧА”

       Кампанията „Екс пушачите са неудържими“ е инициирана от Европейската комисия през 2011 г. и има за цел да насърчи европейците да се откажат от тютюнопушенето, като акцентът се поставя не върху опасностите от вредния навик, а върху ползите от отказването му. Подчертават се също така вдъхновяващите постижения на бивши пушачи и се предлагат практически съвети за отказване от цигарите.
       В центъра на кампанията „Екс пушачите са неудържими“ е iCoach - дигитална платформа за здравни съвети, помагаща на пушачите да спрат тютюнопушенето със свой собствен ритъм - незабавно или в близко бъдеще. Пушачите от целия ЕС имат безплатен достъп до iCoach на техния собствен език чрез национални страници във Facebook. ICoach анализира навиците на пушачите и дава ежедневни, индивидуални съвети. Електронните напътствия или процесът на промяна в поведението в онлайн среда са базирани на новаторски изследвания, практически клиничен опит и експертни знания на психолози и експерти по комуникация.
       ICoach платформата е с доказани резултати. Повече от 30% от хората, които са използвали iCoach, спират да пушат. iCoach не е предназначена само за тези, които искат да спрат да пушат. Тя също така цели да информира и онези, които все още не са започнали да гасят последната си цигара. Това я прави уникална. На потребителя се предоставя кратък въпросник, който определя в коя от петте фази от процеса на спиране на тютюнопушенето се намира. Въпросникът оценява поведението, отношението и мотивацията на потребителя.
       Кампанията „Екс пушачите са неудържими“ вдъхнови много мъже и жени да загасят цигарата и да изберат живот без тютюнев дим. До момента близо 400 000 мъже и жени от цяла Европа активно са потърсили подкрепа в борбата си с цигарите чрез регистрация в основния инструмент на кампанията - iCoach (www.exsmokers.eu).

Знаете ли, че Екс пушачите са по-блестящи?

       Днес, 30-ти октомври 2015 г. ще бъдат аплодирани и поощрени хората, които отказаха цигарите и избраха един по-здравословен живот за една по-здрава Европа. Екс пушачите и всички, които са се регистрирали на iCoach могат да отпразнуват своето постижение, като запалят своя „виртуален бенгалски огън“ на дигиталната карта на Европа. Това може да се случи като посетят сайта на кампанията - http://www.exsmokers.eu/bg-bg/index.html и по този начин да отпразнуват своя по-здравословен начин на живот.
       Потребителите на iCoach могат да споделят своите „най-ярки преживявания“ като адресират снимки на своя здравословен начин на живот на EU_Health в Twitter и Instagram.
       Последвайте ни в Twitter: https://twitter.com/eu_health
       Последвайте ни в Instagram: https://instagram.com/eu_health/
        В списание „Детски и инфекциозни болести” на Медицински университет - София, издателство Централна медицинска библиотека, в брой 2 от 2015 г. е публикуван материалът „Изследване на нивото на факторите на риска за здравето сред ученици на възраст 14 - 18 г. във Велико Търново”.
        Материалът съдържа анализ на резултатите от проведеното през 2014 г. изследване в рамките на детската компонента на програма СИНДИ - зона Велико Търново.
ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО

        На 21 октомври 2015 г. от 14.00 часа в Младежки дом гр. Горна Оряховица се проведе Празник на знанието, посветен на здравословния начин на живот на младите хора.
        Празникът включваше образователни игри със състезателен характер под надслов „Ние знаем как да бъдем здрави”, с участието на 16 отбора ученици от 6-тите класове на 2 средно-общообразователни и 4 основни училища в община Горна Оряховица.
        Инициативата се проведе за втора поредна година в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г., като нейни организатори са РЗИ - Велико Търново, Община Горна Оряховица и Младежки дом - Горна Оряховица.
        Празникът на здравето имаше за цел да повиши нивото на здравните знания на учениците и да съдейства за формиране у тях на умения и навици за здравословно хранене, двигателна активност и начин на живот без употреба на алкохол и тютюневи изделия.
        Участниците в състезателните игри преминаха последователно през 4 пункта, където подреждаха „храни” на съответните места в хранителната пирамида; стреляха в дартс и отговаряха на въпроси, свръзани с тютюнопушенето; решаваха тест и участваха в игрословица по темата алкохол; завързваха балон и демонстрираха алкоочила, изпълняваха физически упражнения.
        Отборите бяха оценявани на базата на показаните знания и умения по зададените теми. Първите три отбора, получили максимален брой точки са от СОУ „Георги Измирлиев” с ръководител Галина Димитрова.
        Всички участници в празника получиха грамоти и кошници с плодове, победителите съответни предметни награди, а всички останали - поощрителни награди, осигурени от РЗИ - Велико Търново и Община Горна Оряховица.
ЙОДИРАНАТА СОЛ - УНИВЕРСАЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

20 октомври – Световен ден за профилактика на йоддефицитните заболявания

        Йоддефицитните заболявания са медико-социален проблем, засягащ целия свят. Те възникват поради недостатъчния прием на йод.
        Йодът е основна съставна част на хормоните на щитовидната жлеза, които регулират обмяната на веществата и функциите на всички органи. При недостиг на йод се нарушават функциите на организма, развива се гуша и се забавя умственото, физическото и половото развитие на децата и подрастващите. По време на бременност йодният дефицит причинява аборти, мъртвораждания и тежки вродени дефекти на плода (кретенизъм, глухонемота и др.).
        Масовата първична профилактика на йоддефицитните заболявания сред населението се извършва с йодиране на готварската сол. Това е основна стратегия препоръчана от СЗО и УНИЦЕФ, тъй като е най-ефективна, евтина и без неблагоприятни за здравето странични ефекти.
        България е страна, в която голяма част от територията е с намалено количество йод в почвата и водата. Затова основен начин за осигуряване на необходимото количество йод е употребата на йодирана сол за хранителни цели (домакински и промишлени).
        Ликвидирането на йоддефицитните заболявания като здравен и социален проблем у нас стана възможно с въвеждането на универсално йодиране на солта за хранителни цели, което беше постигнато със съвместните действия от страна на здравната система, частния и обществен сектор, медиите и сътрудничеството с международни организации - УНИЦЕФ, СЗО, Американската агенция за международно развитие.
        През 2001 г. с ПМС беше утвърдена наредба за задължителните изисквания към състава и характеристиките на солта за хранителни цели. Тя регламентира задължителното йодиране на солта с калиев йодат в количество 28-55 мг/кг.
        В резултат на въведените мерки България за последните 10 години постигна изключителен успех като снижи йоддефицитните заболявания под 5%. Експерти от Мрежата за устойчиво елиминиране на йоддефицитните заболявания извършиха оценка на ситуацията в страната и сертифицираха РБългария като страна, ликвидирала йодния дефицит и йоддефицитните заболявания.

ПРАВИЛА
ЗА ЕФЕКТИВНА ПРОФИЛАКТИКАТА С ЙОДИРАНА ГОТВАРСКА СОЛ

         Използване само на йодирана сол, с валиден срок на годност;
         Съхраняване на йодираната сол в плътно затворени сухи съдове след отваряне на опаковката, за да се запази йодното й съдържание;
         Прибавяне на йодираната сол към ястията в края на термичната им обработка, за да се предотврати намаляването на йодното съдържание;
         Използване на йодни или йод-съдържащи лекарства по време на бременността и кърменето само след консултиране със съответния специалист, наблюдаващ бременността и послеродовия период;
         Ежедневна употреба на йодирана сол в количество не повече от 5 грама (1 чаена лъжичка) предотвратява йоддефицитните заболявания.
20 ОКТОМВРИ 2015

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОСТЕОПОРОЗАТА

ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ, ЗДРАВИ КОСТИ

        Световният ден на остеопорозата се отбелязва всяка година на 20 октомври и има за цел да повиши осведомеността на хората относно превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата и метаболитните костни заболявания.
        Остеопорозата е глобален обществен здравен проблем, значимостта на който нараства със застаряването на населението на планетата и увеличаване на продължителността на живота. Заболяването и свързаните с него счупвания на костите са важна причина за заболеваемост и смъртност на населението в света. По данни на Световната здравна организация (СЗО) остеопорозата е на второ място по смъртност в света след сърдечно-съдовите заболявания. Ежегодно бедрените счупвания – основното следствие от остеопорозата, наброяват 1,5 милиона. Само един от всеки трима възрастни хора, претърпели счупване на бедрената кост, се възстановява напълно и не зависи от грижите на близките си. Към 2050 г. се очаква броят на бедрените фрактури, които се случват ежегодно в света, да се увеличи от сегашните 1,5 милиона до над 6 милиона, с рязко увеличение в страните на Азия и Латинска Америка.
        Тази година, по повод на Световния ден, Международната фондация по остеопороза разработи глобална кампания под надслов „Здравословно хранене, здрави кости”. Глобалната инициатива е фокусирана върху ролята на правилното хранене за укрепване и поддържане на костното здраве през всички етапи на живота, както и върху необходимостта от изграждане на максимална пикова костна маса при децата и юношите, и предотвратяване на преждевременната загуба на костна маса при възрастните хора.
        Инициативите в световен мащаб, преминаващи под егидата на Международната фондация по остеопороза (IOF), са насочени към предизвикателствата на общественото здраве, свързани с недостатъчен прием на калций, витамин D и протеини, както и на други микроелементи, имащи решаващо значение за здравето на опорно-двигателния апарат, и към разработване на стратегии за справяне с проблема.
        Въпреки, че остеопорозата засяга милиони хора навсякъде по света, информираността за заболяването е все още ниска, заболяването не се диагностицира своевременно, диагностичното оборудване често е недостатъчно или не се използва пълният му потенциал, а лечението не винаги е достъпно за нуждаещите се.

        Първата стъпка в успешната борба с остеопорозата е да познаваме нашите рискови фактори за заболяването.
Оценете своя риск от остеопороза като попълните приложения Едноминутен тест.
        Научете повече за остепорозата ...
        Остеопорозата - “тихият крадец”

СВЕТОВЕН ДЕН НА СЪРЦЕТО
29 септември 2015 г.

        През 2000 година, по инициатива на Световната кардиологична федерация (World Heart Federation), за първи път е отбелязан Световният ден на сърцето.
        Оттогава до днес, всяка година, на 29 септември, в целия свят се организират инициативи, посветени на Световния ден и превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. Денят на сърцето има за цел да информира хората по света за опасността от сърдечно-съдовите заболявания и високата смъртност до която водят, както и да инициира превантивни действия за предотвратяване на 17,3 милиона смъртни случаи годишно от тези заболявания.
        Темата на Световния ден на сърцето 2015 е Здравословни сърдечни избори за всички и навсякъде. Местата, в които живеем, работим и се забавляваме не трябва да увеличават риска от сърдечно-съдови заболявания.
        Сърдечно-съдовите заболявания са причина номер едно за смърт в световен мащаб, като към 2030 година се очаква от тези заболявания да умрат повече от 23 млн. души годишно. По данни на Световната здравна организация (СЗО) смъртността от сърдечно-съдови заболявания представлява 30% от всички смъртни случаи годишно. Половината от смъртните случаи в Европа се дължат на сърдечно-съдови заболявания, като броят на страдащите, както в България, така и в страните от Централна и Източна Европа, непрекъснато се увеличава. В нашата страна смъртността от сърдечно-съдови заболявания също е висока – над 60 - 64%.
        За област Велико Търново, по данни на лечебните заведения за доболнична помощ, през 2014 година са регистрирани 142 328 посещения по повод на болестите на органите на кръвообращението. С най-голям относителен дял са регистрираните посещения по повод на хипертония (90 238 посещения); исхемична болест на сърцето (14 011 посещения), мозъчно-съдова болест, и други. Броят на новооткритите случаи е 17 349. В края на 2014 година на диспансерно наблюдение са подлежали 84 688 души, което представлява 34,2% от цялото население на областта.
По данни на Световната здравна организация (СЗО) и Световната федерация на сърцето (World Heart Federation) най-малко 80% от преждевременните смъртни случаи от сърдечно-съдови заболявания и инсулт, могат да бъдат избегнати, ако основните рискови фактори за тях - тютюнопушене, нездравословно хранене, липса на физическа активност и злоупотреба с алкохол са контролирани.
        По повод на Световния ден на сърцето, всяка година в рамките на иницативата за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново „Движи се и победи - есен”, се организира измерване (по желание) на кръвното налягане на участниците в трите маршрута на кампанията. Резултатите от измерването на кръвното налягане на участниците в кампанията през годините показват, че движението е фактор, който допринася за поддържането на артериалното налягане в нормални граници.

        Повече за превенцията на сърдечно-съдовите заболявания и рисковите фактори за тях може да научите тук:
        Исхемична болест на сърцето
        Мозъчно-съдова болест
        Да поставим под контрол кръвното налягане
        Холестерол
        Захарен диабет

        Видеоклипове:
        - Пирамида на здравословното хранене (№1)
        - Профилактика на наднорменото тегло и затлъстяването (№6)
        - Подари целувка вместо цигара (№8)
        - Алкохолът (№12)
        - Движението (№11)

КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2015”

        В периода 3 - 17 октомври 2015 година, в околностите на град Велико Търново, за пореден път ще се проведе есенният дял на кампанията за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново „Движи се и победи”.
        Инициативата се организира за петнадесета поредна година, в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства”, от РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом - Велико Търново.
        Досега са проведени 28 кампании, с общ брой участници 15 640 деца, ученици и възрастни хора, в т.ч. и 302 семейства, като най-голяма активност е регистрирана при учениците на възраст до 14 години.
        В пролетния дял на „Движи се и победи 2015” се включиха 325 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 12 семейства), като повече от половината от тях (54,77% (178 души) са участвали за първи път в кампанията. Този резултат показва, че усилията си заслужават и че „Движи се и победи” успява да привлича всяка година нови хора и съмишленици.
        Есенното издание на кампанията включва следните три туристически маршрута:
        1. Велико Търново - парк Ксилифор - на 3 октомври (събота)
        2. Велико Търново - яз. Бижев дол - на 10 октомври (събота) в два варианта:
        - Велико Търново (кв. Чолаковци) - с. Буковец - яз. Бижев дол;
        - Велико Търново - с. Шемшево - яз. Бижев дол.
        3. Велико Търново - с. Присово - с. Малки Чифлик - парк Ксилифор
        Съгласно регламента на кампанията, в нея могат да участват всички желаещи лица от община Велико Търново, които на финала на всеки от туристическите маршрути се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие. Регистрацията на участниците ще се извършва във времето от 10.00 до 14.00 часа. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи, с определени място и час на тръгване. По предварителна заявка в ТД „Трапезица - 1902” ще бъдат осигурени и автобуси за извозване до началните пунктове на втория и третия маршрут, съответно до с. Шемшево и с. Присово.
        Кампанията “Движи се и победи - есен 2015” ще излъчи чрез жребий 11 победители и ще присъди съответно 11 награди. За 10 от тях ще се състезават всички участници, преминали най-малко 2 от обявените туристически маршрути, а за голямата награда - тези, обходили и 3-те маршрута.
        Наградите на кампанията (предимно спортни и туристически принадлежности) са следните:
        Голяма награда - велосипед
         Шест награди за отделните възрастови групи: 4 - 10 години; 11 - 14 години; 15 - 19 години; 20 - 45 години; 46 - 64 години и над 65 години
        Четири специални награди за:
        - най-малък участник (навършени 4 години)
        - най-възрастен участник
        - семейство
        - непушач (над 18 навършени години)
        Тегленето на жребия за наградите в есенния дял на кампанията ще се състои на 23 октомври 2015 година в РЗИ - Велико Търново, в присъствието на организаторите на кампанията и средствата за масова информация.
        За всички участници в кампанията ще бъдат осигурени здравно-образователни материали за поведенческите фактори на риска за здравето и профилактиката на хроничните неинфекциозни болести, и измерване на кръвно налягане.
        „Движи се и победи - есен 2015” ще стартира в крайградската зона за отдих на Велико Търново - парк Ксилифор със спортно-туристически празник, включващ различни спортни дисциплини и състезания за деца и ученици: туристически щафети в три възрастови групи, преодоляване на препятствия (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, “тролей” над езеро), стрелба в цел, плажен волейбол, бадминтон, колокрос, блиц-турнир по шах и други. Победителите в отделните надпревари ще получат съответни грамоти и награди, а за най-атрактивния участник ще бъде осигурена награда от Младежки дом - Велико Търново. За всички участници в спортно-туристическия празник организаторите са предвидили и малки награди, спечелени чрез томбола.
        В рамките на спортно-туристическия празник ще бъдат организирани образователни игри за знания и умения по безопасност на движението и употребата на алкохол, в които могат да участват, както деца и ученици, така и възрастни хора - родители, педагози, студенти и други. Проявата се организира за трета поредна година и включва: рисуване върху балони, редене на пъзел, викторина и изпълнение на тематични задачи, съобразени с възрастта на участниците.

Телефони за справка и допълнителна информация:
РЗИ – Велико Търново: 062/614-365; 062/614-351
ТД „Трапезица 1902”: 062/63-58-23


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”


ПРОВЕЖДАТ
ЕСЕННА КАМПАНИЯ
„ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”-I етап
СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК
„КСИЛИФОР 2015”
03 октомври 2015 г.

        І. Лъчеви туристически походи до местността „Ксилифор” - от 8.00 до 10.00 ч.
        1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици
        2. От автобусното обръщало до ВТУ
        3. От село Арбанаси – югоизточния край
        4. От телевизионната кула до с. Арбанаси
        5. От с. Шереметя
        ІІ. Откриване на празника и художествена програма - от 10.00 до 10.30 ч.
        Откриване на библиотека в Туристически учебен център „Момина крепост“.
        ІІІ. Спортно-туристически игри
        Щафетни игри – І – ІV клас – 10.30 ч.
        Спортно-туристически щафети – V – VІІІ клас – 11.00 ч.
        Спортно-туристически щафети – ІХ – ХІІ клас – 11.30 ч.
        ІV. Центрове на предизвикателствата – 11.00 – 14.00 ч.:
        Мост над потока, Катерачна стена, Дартс; Плажен волейбол - Волейболен клуб “Царевец” (начало 11:00 ч.); Стрелба с лък – Стрелкови клуб „Етър-98”(начало 10:30 ч.); Състезание по шахмат – „ВТШ Клуб-1927”(начало 10:30 ч.); Коло-крос в две възрастови групи: до 13 г., до 18 г. (начало 12.00 ч.); Състезание по бадминтон- Бадминтон и скуош клуб „Велико Търново“ (начало 11.00 ч.); Фотоизложба на тема „За чиста околна среда”; Образователни игри по темата: „Употреба на алкохол и безопасност на движението”– 11.00 – 13.00 часа
        V. Награждаване на победителите и теглене на томбола – 13.30 ч.
        Прекарайте този ден сред природата!

Спортно – туристически празник в местността Ксилифор
03 октомври 2015 г.

        Отборна игра
        І-ва група: ученици от І до ІV клас
        Участието е по отбори, състоящи се от трима състезатели, които заедно се движат по трасето на играта.
        І-ви пост. “Мост над реката” – Равновесно ходене по хоризонтално препятствие на височина 50-60 см./ Обяснение. При падане от препятствието състезателят започва отначало, отборът има право на три опита. След три неуспешни опита се продължава към следващия пост, но се начислява 1 минута наказателно време/.
        ІI – ри пост. “Заек в чувала” – скачане с чували.
         ІІІ-ти пост. “В блатото”- Преодоляване на препятствия с подскоци / Обяснение същото като при първи пост/.
        IV-ти пост. “Кенгуру” – Придвижване с ходене, или подскоци, задържайки плътна топка с крака./ Обяснение при изпускане на топката същото като при първи пост/.
        V-ти пост. “Стрелци” – Стрелба в хоризонтална цел с диаметър 40-50 см от 6 метра. За следващия пост се продължава след успешен опит /от три опита/.
        VІ-ти пост. “Ориентировачи” – Перфориране на контролни картони, общо 3 точки. При пропускане на К.Т. – 10 секунди наказателно време.
        VІІ – ми пост. “На помощ” – Пренасяне на пострадал с импровизирано столче от ръцете на двамата състезатели./ При изпускане – същото обяснение като при първи пост/.

        Спортно – туристическа щафета
        ІІ група: ученици от V до VІІІ клас
        ІІІ група: ученици от ІХ до ХІІ клас
        Отборите се състоят от 4 състезатели.
        І пост – Ориентиране – движение по очертан маршрут с червена маркировка с дължина 1100 метра, с перфорация на контролни точки. Брой на контролните точки – 5. За всяка невзета контролна точка наказанието е 3 мин.
        ІІ пост – Спускане по тролей над езерото и преминаване на въжен мост над водно препядствие.
        ІII пост – Преминаване на въжен мост над земно препядствие, равновесна греда и изкачване на катерачна стена.
        ІV пост – Стрелба в цел /дартс/ - 5 опита и финално бягане 50 м. Участва жена. Сборът на точките се умножава по три и се приспада от общото време/ секунди /.

        Отделните постове си предават щафетата, която представлява малка туристическа раница. На нея е поставен номерът на щафетния отбор. В раницата да има бинт и пластмасова бутилка 1,5 литра с вода. Всеки отбор сам осигурява необходимата материална база.
        Времето за преминаването на отделните постове ще бъде общо, като наказателните минути от отделните елементи се прибавят.
        Отборите, класирали се до трето място ще бъдат наградени.
        Необходими документи: Предсъстезателен мед. преглед и поименна заявка за участие на посочения адрес - до 27 септември.
        За информация тел. 062/ 63 58 23 - гр.Велико Търново, ул.”Стефан Стамболов” 79
        Регистрация на отборите може да се направи на 03 октомври до 10.30 часа в състезателния център.

От организаторите

Р Е Г Л А М Е Н Т
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ,
ДИСЦИПЛИНА КОЛОКРОС - КЪНТРИ

ВРЕМЕ И МЯСТО

        03 октомври 2015 г. от 12,00 часа в парк “Ксилифор”.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

        Коло-кросът ще се проведе индивидуално във възрастови групи, съобразно Правилника, както следва:
        І-ва група - момичета – момчета до 13 години – 1 500 м.
        ІІ- ра група - девойки и юноши до 18 години - 3 000 м.

        Коло-кросът ще се проведе в пресечена местност с маркирано трасе с лентова маркировка. Всеки състезател осигурява материалната си база.

        Класирането ще е индивидуално. Заелите първите три места, най-техничният и най-екстремният състезател ще получат награди.
        Регистрация на състезателите: до 12.00 часа на 03 октомври 2015 год.

Клуб по планинско колоездене “Горгона“

Р Е Г Л А М ЕН Т
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ

ВРЕМЕ И МЯСТО

        03 октомври 2015 г. от 11,00 часа в парк “Ксилифор” .

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

        Състезанието по плажен волейбол ще се проведе отборно във възрастови групи, съобразно Правилника, както следва:
        І-ва група – момичета и момчета до 14 години
        ІІ- ра група - девойки и юноши до 18 години

        Класирането ще е отборно. Заелите първите три места ще получат награди.
        Регистрация на състезателите: до 11.00 часа на 03 октомври 2015 год.

Волейболен клуб „Царевец“

Р Е Г Л А М ЕН Т
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО БАДМИНТОН

ВРЕМЕ И МЯСТО

        03 октомври 2015 год. от 11,00 часа в парк “Ксилифор” .

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

        Състезанието по бадминтон ще се проведе отборно без ограничения във възрастови групи.

        Класирането ще е отборно. Заелите първите три места ще получат награди.
        Регистрация на състезателите: до 11.00 часа на 03 октомври 2015 год.

Бадминтон и скуош клуб „Велико Търново“РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2015”

        На 3 октомври 2015 година се проведе първият етап на есенната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до парк Ксилифор преминаха общо 402 души, в т. ч. и 10 семейства.
        Най-малкият регистриран участник, преминал първият маршрут в кампанията е Весела Хрисимова на 4 години, а най-възрастният участник е Михаил Михайлов на 83 години от Велико Търново.
        В първия маршрут участваха деца, ученици, родители и педагози от 8 училища от Велико Търново - ОУ “Димитър Благоев”, ОУ "Христо Ботев", ОУ “Бачо Киро”, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, СОУ “Вела Благоева”, СОУ “Емилиян Станев”, ПГСАГ „А. С. Попов”, ПМГ „Васил Друмев” и Център за настаняване от семен тип.
        Всички участници в спортно-туристическия празник участваха в томбола, като късметлиите получиха приятни изненади и малки награди.
        В рамките на спортно-туристическия празник в парк Ксилифор близо 150 ученици, родители и педагози се включиха в образователни игри по безопасност на движението, посветени на превенцията на пътно-транспортния травматизъм и употребата на алкохол. Състезателите познаваха пътни знаци, редиха пъзел, решаваха игрословица, отговаряха на въпроси съобразно възрасттта, гледаха с алкоочила и рисуваха на балони. Всички участници в забавните игри получиха поощрителни награди според показаните от тях знания и умения.

        Организаторите на “Движи се победи – есен 2015” канят всички желаещи на 10 октомври (събота) да преминат и втория маршрут на кампанията – Велико Търново – яз. Бижев дол в два варианта:
        • Велико Търново (кв. Чолаковци) - с. Буковец - яз. Бижев дол;
        • Велико Търново - с. Шемшево - яз. Бижев дол.
        За участниците, които не познават маршрута е осигурен водач с начален час на тръгване – 9.00 часа. Началният пункт е в квартал Чолаковци. Тръгва се от автобусната спирка по червена маркировка, през моста над река Янтра. Минава се покрай сградата на “Карат електроникс” АД, по асфалтовия път за стрелбището.
        По желание на гражданите и предварителна заявка в ТД „Трапезица - 1902” (тел. 63-58-23) ще бъдат осигурени и автобуси до с. Буковец или с. Шемшево.
         Регистрацията на преминалите маршрута е в района на язовира - до 14.00 часа.
Участниците в туристическите маршрути имат шанс да спечелят голямата награда на кампанията – велосипед. Останалите 10 награди ще бъдат туристически принадлежности.

         Разписание на автобусна линия №6
Съдебна палата, бул. "Никола Габровски", Автогара Запад, Западна промишлена зона, с.Шемшево, с.Леденик

         Събота (10.10.2015)
От Съдебна палата: 06:30 (до с. Пушево*), 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30.
От Леденик: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.


         Организаторите на “Движи се победи – есен 2015” уведомяват всички великотърновци, че поради лошите метеорологични условия, предвиденият за 10 октомври (събота) втори етап на кампанията с краен пункт – язовир Бижев дол се отлага за 24 октомври 2015 г. (събота).ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”


ПРОВЕЖДАТ
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
Е С Е Н - II ЕТАП
17 октомври /събота/ 2015 година
по екопътека от с. Присово – с. Малки Чифлик –
хижа “Ксилифор” – Велико Търново

        Пътеката тръгва от центъра на село Присово по лентова бяло-жълто-бяла маркировка по посока на старото Килийно училище и църквата “Успение на Пресвета Богородица”. Заобикаля я отляво и покрай зида навлиза в склона. Движението е в североизточна посока, над крайните къщи на селото. Постепенно пътеката се насочва по склона, на север достига до билния път на хълм Раздела и продължава на запад. След около 200 м. се отклонява надясно, в северна посока и след малко спускане по обрасъл горски път достига до чешмата “Дяла”. Там е обособено място за отдих с две огнища. Продължава на югоизток, през гора и стари ниви към билния път. Движението е по посока изток, около 1 км. Следва отклонение наляво, на север, и след поляна с дължина 50 м. започва леко спускане по склона. Навлиза в гора. След 150 м. достига до Лъкарската чешма. Продължението е на север по Лъкарския дол, следват две пресичания на дерето и след тях движението е по стар горски път, който след около 500 м. отново пресича дерето на изток. След още 300 м. се отклонява наляво към хубава равна поляна – дълга 100 м. В северния ? край навлиза в ново сечище, продължава през него. След стръмно спускане преодолява друго дере. Следват първите овощни градини на село Малък чифлик. По селски път, 100 м., продължава наляво по стъпалата и излиза на централния асфалтов път към чешмата. Оттам се достига до центъра на селото отклонява се надясно и продължава през селото към северния му край. Продължаваме на север и пресичаме главния път София – Варна преди скалния откос и продължава по черен път към десния край на голяма поляна. Пътят преминава през борова гора и излиза на голо било. Продължава на североизток, по бяло-оранжево-бяла маркировка, спускане към Разсадника над Ксилифор и по черен път по бяло-синьо-бяла маркировка се достига до асфалтов път, водещ към хижа „Ксилифор“.
        От хижа Ксилифор се продължава по традиционния маршрут до Велико Търново по червена маркировка.
        Общо време за преминаване на целия маршрут: 5,00 часа.
        Начален час на тръгване: 09:00 / 09:30 часа от центъра на с. Присово.
        Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижа Ксилифор до 14.00 ч.

        Подарете си един ден сред очарованието на природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2015”

         На 17 октомври 2015 година се проведе вторият етап на есенната кампания “Движи се и победи”.
         По Присовската екопътека до парк Ксилифор преминаха общо 89 души, в т. ч. и 7 семейства.
Най-малкият регистриран участник, преминал вторият маршрут в кампанията е Калоян Млеченков на 6 години, а най-възрастният участник е Росица Петрова на 81 години от Велико Търново.
         Във втория маршрут участваха ученици и педагози от ОУ "Христо Ботев" и СОУ "Вела Благоева" във Велико Търново.
Измерено беше кръвното налягане на 31 лица.


ТРЕТИ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
„ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2015”
31 октомври /събота/ 2015 година

         Отложеният трети етап на кампанията „Движи се и победи – есен 2015” ще се проведе на 31 октомври (събота) по маршрута:
         • Велико Търново (кв. Чолаковци) – с. Шемшево
         • За участниците, които не познават маршрута ще бъдат осигурени водачи в 9.00 и 9.30 часа пред портала на Карат Електроникс (бившето ЗЗУ).
         • Регистрацията на преминалите маршрута участници ще се извършва до 14.00 часа на автобусната спирка в с. Шемшево.
         Участниците в туристическите маршрути имат шанс да спечелят голямата награда на кампанията – велосипед. Останалите 10 награди ще бъдат туристически принадлежности.

         Разписание на автобусна линия № 6
         Съдебна палата, бул. "Никола Габровски", Автогара Запад, Западна промишлена зона, с. Шемшево, с.Леденик

         От Съдебна палата: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30.
         От Леденик: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Телефони за справка и допълнителна информация:
РЗИ – Велико Търново: 614-365; 614-351
ТД “Трапезица 1902”: 63-58-23


 

        Организаторите на “Движи се победи – есен 2015” уведомяват всички великотърновци, че поради лошите метеорологични условия, предвиденият за 24 октомври (събота) маршрут Велико Търново – язовир Бижев дол се отлага за 31 октомври 2015 г. (събота).


ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА НАГРАДИТЕ В
КАМПАНИЯТА “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ - ЕСЕН 2015”
(6 ноември 2015 година, 11.00 ч. в РЗИ - В. Търново)

        Цeремонията по тегленето на жребия за наградите в есенния дял на кампанията “Движи се и победи 2015” се извърши в присъствието на средствата за масова информация и организаторите на кампанията - РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество “Трапезица 1902” и Младежкия дом.
        През месец октомври 2015 година се навършиха точно 15 години от стартирането на първата кампания „Движи се и победи” през 2001 г. Оттогава досега в туристическите маршрути са се включили общо 16 104 души, в т. ч. 316 семейства, което е един много добър резултат в полза на здравето на населението в община Велико Търново.
        Есенният етап на кампанията „Движи се и победи” се проведе в периода 3 - 31 октомври и включваше 3 туристически маршрута: до парк Ксилифор, по екопътеката от с. Присово до местността Ксилифор и до с. Шемшево.
        Поради дъждовното време вторият маршрут на кампанията беше отлаган два пъти, което се отрази и на общия брой участници.
        Кампанията стартира със спортно-туристически празник в парк Ксилифор, в който близо 400 деца и ученици от 7 училища във Велико Търново участваха в организираните туристически щафети и спортни състезания – плажен волейбол, бадминтон, стрелба в цел, колокрос, блиц-турнир по шах, както и в центровете на предизвикателството (катерене по въжена стълба и катерачна стена, „тролей над езерото”). Победителите в отделните дисциплини получиха награди, а за всички участници в празника беше разиграна томбола.
        В рамките на празника, за трета поредна година, се проведоха образователни забавни игри за знания и умения по безопасност на движението и риска от употребата на алкохол, в които над 100 деца, ученици и родители и педагози редиха пъзели от пътни знаци, решаваха тест и игрословица, участваха във викторина и рисуваха върху балони.
По туристическите маршрути на есенната кампания преминаха общо 464 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 14 семейства), 194 жени и 270 мъже. Това, което отличава есенният дял на кампанията е, че повече от половината от участниците в него - 258 души (55,6%) са се включили за първи път в „Движи се и победи”. В сравнение с есента на 2014 година броят на участниците и семействата е по-голям (344 участници и 11 семейства).
        Активността на участниците по възрастови групи е аналогична на тази от предходните години:
         на първо място, с най-голям брой участници и с най-висок относителен дял се нарежда възрастовата група 4 - 10 години - 113 деца и ученици (24,35% от всички участници);
         на второ - възрастовата група 11 - 14 години - 112 ученика (24,14%);
         на трето място - възрастовата група 46 - 64 години (85 души - 18,32%), следвана от участниците във възрастовите групи: 20 - 45 години (60 участника - 12,93%), над 65 години (47 души - 10,13%) и 15 - 19 години (46 ученика - 9,91%).
        В кампанията и спортно-туристическия празник организирано участваха 7 училища, като отново най-активни бяха основните училища „Димитър Благоев”, „Христо Ботев” и „Бачо Киро” .
        В „Движи се и победи - есен 2015” са регистрирани 136 непушачи, което представлява по-голямата част (78,16%) от възрастното население, включило се в кампанията (174 души).
        Резултатите от измерването на кръвното налягане на участниците в кампанията показват, че физическата активност е фактор, който благоприятства поддържането на артериалното налягане в нормални граници. Измерено беше кръвното налягане на 81 души (63 жени и 18 мъже), на възраст от 17 до 81 години. При по-голямата част от тях - 75 участника (92,5%) са измерени нормални и оптимални стойности на кръвното налягане (под 140/90 мм живачен стълб), а при 6 лица (жени - 7,4%) - повишени стойности (над 140/90 мм живачен стълб).
        Сред участниците в туристическите походи бяха разпространени 8 заглавия здравно-образователни и информационни материали.
        В жребия за наградите на кампанията „Движи се и победи - есен 2015” се състезаваха всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрута, а това са 77 души (44 жени и 33 мъже) - 16,59 % от всички участници.
Жребият се изтегли по електронен път от организаторите на кампанията.
        • Наградата във възрастовата група 4 - 10 години (3 D пъзел и енциклопедия Римляните) се изтегли между 5 деца
        Спечели: Мелек Савова на 10 г. от ОУ „Хр. Ботев”
        • Наградата във възрастовата група 11 - 14 години (раница и аудио слушалки) се изтегли между 14 ученика
        Спечели: Рехан Помаков на 11 г. от ОУ „Хр. Ботев”
        • Наградата във възрастовата група 15 - 19 години (волейболна топка, клипборд и термос чаша) се изтегли между 6 ученика
        Спечели: Иво Арнаудов на 15 г. от СОУ „Вела Благоева”
        • Наградата във възрастовата група 20 - 45 години (сак, кантар за измерване на телесното тегло и фенерче) се изтегли между 16 души
        Спечели: Стефка Кънчева на 38 г.
        • Наградата във възрастовата група 46 - 64 години (енциклопедия „География на света” и дъждобран) се изтегли между 14 души
        Спечели: Анита Михайлова на 61 г.
        • Наградата за участниците над 65 години (спален чувал и механичен чопър) се изтегли между 21 души
        Спечели: Росица Христова на 68 г.
        • Наградата за непушач над 18-годишна възраст (раница и фенерче) се изтегли между 62 души
        Спечели: Кина Пашова на 70 г.
        • Специалната награда „Семейство” (ваучер за подарък на стойност 50 лв.) се изтегли между 6 семейства
        Спечели: Мария Иванова, Златко и Александър Върбанови
        Специалната награда „Най-малък участник” се присъжда на:
        Калоян Млеченков на 6 г. от град Велико Търново (ОУ „Бачо Киро”), който печели комплект за рисуване и дъждобран. Калоян е печелил специалната награда „Най-малък участник” и през пролетта на 2013 г.
        • Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъжда на: Росица Петрова на 81 г. от град Велико Търново, която печели Комплект чаши за чай и поларено одеало.
        • Голямата награда (велосипед Фактор) се изтегли между 22 души, преминали и 3-те маршрута на кампанията
        Спечели: Цветанка Кючукова на 72 г.
        Организаторите на кампанията присъдиха грамоти за най-активно участие в есенния дял на „Движи се и победи 2015” на следните училища:
1. ОУ „Христо Ботев” - Велико Търново (63 участника), включило се и в 3-те маршрута на кампанията
2. СОУ „Вела Благоева” - Велико Търново (54 ученици и преподаватели) – с 2 маршрута
3. ОУ „Димитър Благоев” - Велико Търново, включило се в кампанията с най-голям брой участници - 71 ученици и преподаватели в първия маршрут на кампанията.
        Тази година са определени две награди за най-атрактивен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор, които се присъждат на:
         Радост Пенчева Бояджиева, ученичка от 4 Б клас на ОУ „Бачо Киро” - Велико Търново, осигурена от Младежки дом - Велико Търново;
         Паола Дилянова Генчева, също от 4 Б клас на ОУ „Бачо Киро” - Велико Търново, осигурена от Общински комитет „Васил Левски”.

        Честито на победителите в есенния дял на кампанията „Движи се и победи 2015”!
 

„Избери. Промени. Комбинирай”

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА
16 – 22 септември 2015

        Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия.
        Европейската седмица на мобилността се провежда за първи път през 2002 година и оттогава влиянието и постепенно нараства, както в Европа, така и в целия свят. През 2014 година общо 2013 градове от 44 държави официално са участвали в кампанията, като са предприели действия, фокусирани върху инфраструктурата за пешеходство и колоездене; намаляване на трафика; повишаване на осведомеността на хората относно устойчивото поведение на пътуване и други.
        Целта на Европейската седмица на мобилността, която всяка година се провежда в периода от 16 до 22 септември, е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив градски транспорт, както и да провокира гражданите да използват други алтернативи за предвижване, а не собствените автомобили.
        Темата на Европейската седмица на мобилността 2015 „Избери. Промени. Комбинирай“ цели да насърчи хората да помислят колко много възможности имат за предвижване и да изберат най-правилния начин.
        Всяко пътуване е различно, но ние твърде често разчитаме на един и същи начин на предвижване, независимо дали е най-подходящият в конкретния случай. Инстинктивно се качваме в нашите автомобили, дори когато велосипедът или градският транспорт са по-удачния избор.
        С добрия избор на транспорт, който използваме, ние спестяваме пари, подобряваме здравето си и съдействаме за опазване на околната среда.
        Един от основните аспекти на тазгодишната тема е да се интерпретира пътуването от една точка до друга като средство за обогатяване на нашето време, напр.: всекидневното пътуване с автобус може да се разглежда като възможност за запознаване със заглавията на театралните афиши, карането на велосипед – като мобилна фитнес зала и т.н.
        Кулминацията на Европейската седмица на мобилността е Европейският ден без автомобили – 22 септември, който се отбелязва за първи път през 1998 година, по инициатива на Франция, а от 2000 година се превръща в европейска инициатива. На този ден много европейски градове определят една или няколко зони само за пешеходци, велосипедисти и градски транспорт. Денят има за цел да мотивира европейците да мислят и живеят екологосъобразно, както и да използват алтернативни начини на транспорт. Защото автомобилите в градовете са все по-голям замърсител на въздуха, особено по отношение на твърдите прахови частици и азотния диоксид.
        Използването на по-малко автомобили е по-здравословно, подобрява качеството на живота и допринася за опазване на околната среда.

        Научете повече тук...
        Велосипедът срещу автомобилa.
        Атмосферно и шумово замърсяване от автомобилите. Влияние върху здравето.
        Движете се за здраве, сила и живот!

        Видеоклип 21. „Замърсяване от автомобилите”
(публикувано на 29.07.2015 г.)


парк „Дружба” (03.08.205 г.)

парк „К. Фичето” (05.08.205 г.)

парк „Картала” (07.08.205 г.)

(публикувано на 07.08.2015 г.)
КАМПАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА КОЖАТА И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ,
ПРИЧИНЕНИ ОТ СЛЪНЧЕВАТА UV РАДИАЦИЯ


        Лятото е сезон за почивка и забавления. На море, на планина, на басейн или даже в парка или на село не трябва да се забравя, че слънцето освен, че създава условия и настроение за приятно изкарване на почивката, крие сериозен риск за здравето. И макар, че в малки количества ултравиолетовата слънчева радиация е полезна за синтеза на витамин Д в кожата, в големи количества е рисков фактор за заболявания на кожата, в т. ч. и рак на кожата, очите и имунната система.
        През 2014 година РЗИ – Велико Търново проведе социологическо проучване за знания и поведение относно защитата от ултравиолетовата радиация, което установи, че великотърновци са информирани, но нямат изградени навици за ползване на слънцепредпазни средства.
        РЗИ – Велико Търново, в партньорство с Младежки дом – Велико Търново и козметични фирми, стартира кампания за превенция на рака на кожата, която има за цел да акцентира върху важността на проблема сред рискови групи от населението. През юли и август ще се проведат четири акции на басейни на територията на областта, както следва:
        • Минерален басейн в Полски Тръмбеш – 17 юли;

        • Басейн към мотел „Света гора“ – Велико Търново – 23 юли;

        • Басейн към хотел „Светицата” (в подножието на Петропавловския манастир) – Лясковец – 12 август;


        • Павликени – 19 август.


        Част от инициативите, предвидени за гостите на басейните са рисуване върху чадъри и шапки, конкурс за „бодиарт” със слънцезащитен крем, викторина, разпространение на здравно-образователни и информационни материали.

        Слънце и здраве

        Изследване за знания и поведение за въздействието на ултравиолетовата слънчева радиация върху човешкото здраве

(публикувано на 14.07.2015 г.)
 

(публикувано на 08.07.2015 г.)


        На 4 август 2015 г. в Атракцион Калоянова крепост с. Арбанаси се проведе брънч за майки и бебета, включващ изложба и дегустация на храни подходящи при бременност и кърмене. Рецептите на предложените ястия бяха изпратени от настоящи и бъдещи майки, и приготвени от майстор готвачите на домакина. За доброто настроение на всички присъстващи се погрижиха парти агенция Феличита, а за най-активните участници в дискусията и викторината бяха осигурени подаръци от спонсори на проявата.
        Организатори на инициативата са РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново и Център за родители „Happy mums”.

(публикувано на 04.08.2015 г.)
26 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА
С УПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ

        Международният ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици се отбелязва от 1987 година, съгласно резолюция 42/112 от 7 декември 1987 г. на Общото събрание на ООН. Резолюцията е израз на решимостта на ООН да изгради международно общество, свободно от наркотици, чрез увеличаване на дейностите и сътрудничеството между народите.
        Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) определя ежегодно темата на Международния ден и инициира действия за повишаване на информираността по отношение на заплахата от разпространението и употребата на наркотици.
        Целта на Международния ден е да провокира широка обществена подкрепа и вдъхнови хората за действия срещу употребата и злоупотребата с наркотици.
        По данни на UNODC около 200 милиона души в света вземат наркотици най-малко веднъж годишно. От тях 25 милиона души се считат за зависими от наркотиците, а ежегодно от болести, свързани с наркотици умират 200 000 души.
Младите хора са по-податливи на употребата на наркотици. Разпространението на употребата сред тях е над два пъти по-голяма от тази сред населението като цяло и три пъти по-висока – на канабис. Необходими са още много усилия, за да придобият младите хора възможности и умения за водене на здравословен и пълноценен живот. За да могат да правят здравословен избор, хората и особено по-младите трябва да знаят точните факти и рисковете за здравето, свързани с употребата на незаконни наркотици.
        В нашата страна, по данни от национално представително проучване (2013 г.) относно употребата на психоактивни вещества сред учениците в гимназиален курс на обучение (9 – 12 клас), 28,2% от тях са употребявали поне веднъж в живота си някакъв незаконен наркотик; 25,8 % са употребявали нещо през последните 12 месеца, а 15,2 % – през последните 30 дни. Най-употребяваното вещество през последната година е канабисът – 19,6 %, следван от амфетамините – 4,3 %, кокаина – 3,4 %, метамфетамините – 3,2 %, екстази – 3,1 % и т.н.
        Друго проведено национално представително проучване (2013 г.) сред младото население на възраст между 20 – 34 години показва, че през последните 12 месеца марихуана са употребили 8,2 % от младите хора в България, хашиш – 1,9 %, екстази – 1,5 %, кокаин и амфетамини – по 1,3 %, хероин – 0,8 % и т.н
        През 2015 година кампанията в световен мащаб, посветена на 26 юни е фокусирана върху незаконните наркотици: амфетаминов тип стимуланти, кока/кокаин, канабис, халюциногени, опиати и седативни хипнотици.
Отбелязването на Международния ден дава възможност на всеки от нас да заеме правилната позиция срещу един проблем, който засяга цялото общество.

        По повод на Международния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици, Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом, Сдружение „Образователен свят”, БМЧК, Ученически клуб на здравето „Живей”, Община Златарица, през месеците юни и юли провежда кампания, включваща следните инициативи за превенция на наркоманиите:
         Образователни игри „Аз искам да знам как да бъда здрав” в парк „Дружба” – Велико Търново с участието на ученици от Велико Търново (11 юни);
         Информационна кампания „Бъди информиран!” в град Горна Оряховица с ученици от горен курс на обучение – презентации за превенция на зависимостите, видеопокази, викторина, разпространение на здравно-образователни материали (17 юни);
         Здравно образование на ученици по теми за превенция на употребата на алкохол и наркотици от град Велико Търново (юни);
         Информационна кампания в град Златарица – обучения по темата „Превенция на наркоманиите” в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и разпространение на здравно-образователни материали сред населението (26 юни);
         Здравно-образователна сесия сред лица, лишени от свобода, в Затворническо общежитие, Велико Търново на тема „Наркотиците – докосване до реалността” (1 юли);
         Обучение на специалисти от звената към Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции по темите „Наркомании”, „СПИН”, „Хепатит В”, „Хепатит С” и „Сексуално предавани инфекции” (2 юли);
         Медийни прояви – информации, интервюта, репортажи и излъчване на видеоклипове за превенция на наркоманиите „Изборът” и „Два начина на живот” на видеостената пред Община Велико Търново, на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново и електронни сайтове.

(публикувано на 24.06.2015 г.)
 

Образователни игри „Ние знаем как да бъдем здрави”

        На 11 юни 2014 г. в парк „Дружба” се проведоха традиционните Образователни игри „Ние знаем как да бъдем здрави” по теми, свързани със здравословния начин на живот, посветени на майските дни на здравето (Световния ден за борба с хипертонията - 17 май, Европейския ден за борба със затлъстяването - 19 май и Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН - 17 май 2015 г.) и Международния ден за борба с наркоманиите - 26 юни.
        Организатор на проявата, която се провежда за пета поредна година, беше Регионална здравна инспекция - Велико Търново в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом - Велико Търново, Сдружение „Образователен свят”, Ученически клуб на здравето „Живей” и БМЧК.
        Инициативата имаше за цел да повиши нивото на здравните знания на учениците от горния курс на обучение (8 - 12 клас) и да съдейства за формиране на умения и навици за здравословен начин на живот.
        Участниците в образователните игри демонстрираха своите знания и умения по теми, свързани с превенцията на ХИВ и сексуално-преносимите болести, наркоманиите и алкохола, затлъстяването и високото кръвно налягане.
        В състезанието взеха участие общо 20 отбора с по 3 участника на възраст 14 – 19 години от 11 училища в старата столица, както следва: ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” (3 отбора), ПГЕ „Ал. Ст. Попов” (3 отбора), Спортно училище – Велико Търново (3 отбора), СОУ „Ем. Станев” (2 отбора), Старопрестолна гимназия по икономика (2 отбора), ПГСАГ „А. Попов” (2 отбора), ПГ по моден дизайн (1 отбор), СОУ „Вл. Комаров” (1 отбор), СОУ „Г. С. Раковски” (1 отбор), ПГТ „Д-р Васил Берон” (1 отбор), и СОУ „Вела Благоева” (1 отбор).
        Победител в надпреварата с 34 точки стана І отбор на ПГЕ „Ал. Ст. Попов” в състав: Георги Андреев, Кристиян Станчев и Денислав Жечев.
        На втора позиция (33 т.) се класира І отбор на Старопрестолна гимназия по икономика с участници Михаил Михайлов, Денис Личев и Десислава Златанова.
        Третото място заеха учениците от ІІ отбор на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” (32 т.) в състав Мария – Василена Богомилова, Диляна Терзиева и Десислава Петрова.
        Всички участници и училища в игрите получиха грамоти, а победителите – и индивидуални награди, осигурени от организаторите.


(публикувано на 12.06.2015 г.)
ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ
ЗА НАГРАДИТЕ В КАМПАНИЯТА „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2015”
5 юни 2015 година

        На 5 юни 2015 година в 11.00 часа в РЗИ – Велико Търново беше изтеглен жребият за наградите на кампанията, в присъствието на средствата за масова информация и нейните организатори - РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество “Трапезица 1902” и Младежкия дом.
        С пролетното издание на „Движи се и победи” броят на проведените досега кампании става 28, а общият брой на участниците – 15 640 души, в това число и 302 семейства.
        Пролетният дял на кампанията „Движи се и победи” се проведе в периода 9 – 30 май 2015 г. по 3 туристически маршрута: до хижа Божур, до Преображенски манастир и до парк Ксилифор.
        Участниците във втория маршрут на кампанията се включиха във втория етап от Националната екокампания „Да изчистим България заедно”, като по туристическите пътеки до Преображенския манастир бяха събрани общо 10 чувала с отпадъци.
        По традиция, третият маршрут на кампанията завърши със спортно-туристически празник в парк Ксилифор, в който организирано участваха ученици от 4 училища на община Велико Търново, които премериха сили в туристическите щафети и спортни състезания (плажен волейбол, бадминтон, стрелба в цел, колокрос, блиц-турнир по шах и спортен риболов), както и в центровете на предизвикателството (катерене по въжена стълба и катерачна стена, „тролей над езерото”, туристически каяк). Победителите в отделните дисциплини получиха награди, а за всички участници в празника беше разиграна томбола.
        По повод на Световния ден без тютюнев дим (31 май), на сцената в парк Ксилифор се проведе инициативата „Ние не пушим, а вие?”, в която 170 деца и възрастни участваха в: изработване на постер „Дърво” на алтернативите на тютюнопушенето, ателие за рисуване върху балони и сглобяване на пъзел. Представена беше и експозиция на фотоси от проведен ученически фотоконкурс по темата тютюнопушене. За всички участници в инициативата бяха осигурени малки предметни награди.
        По туристическите маршрути на кампанията „Движи се и победи – пролет 2015” преминаха общо 325 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 12 семейства), 205 жени и 120 мъже; в сравнение с пролетта на 2014 година броят на участниците е приблизително еднакъв (351 участника, в т.ч. и 14 семейства).
        Повече от половината от включилите се в пролетния дял – 178 души (54,77%) са преминали за първи път маршрутите на кампанията, а почти половината – 147 души (45,23%) са участвали и в предишни кампании.
        Активността на участниците в „Движи се и победи – пролет 2015” по възрастови групи е различна от тази от предходните години:
        • на първо място, с най-голям брой участници и с най-висок относителен дял се нарежда групата над 65 години – 67 души (20,62% от всички участници);
        • второ място заема групата 46 – 64 години – 61 участника (18,77%);
        • на трето място се нарежда групата 4 – 10 години – 56 ученика (17,23%);
        • следват две групи с еднакъв брой участници: на 11 – 14 годишните ученици и на 20 – 45 годишните (по 51 участника – 15,69%);
        • на последно място се нарежда групата 15 – 19 години (38 ученици – 11,69%).
        В кампанията и спортно-туристическия празник организирано участваха 4 училища от Велико Търново (ОУ „Бачо Киро”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Димитър Благоев”, Старопрестолна гимназия по икономика) и 3 дома (Дом за деца „Пеню и Мария Велкови” и ЦНСТ - ул. Никола Габровски - Велико Търново, и ДДЛРГ „Хр. Смирненски” – с. Балван).
        В „Движи се и победи – пролет 2015” бяха регистрирани 152 непушачи над 18-годишна възраст, което представлява по-голямата част (83,52%) от възрастното население, включило се в кампанията (182 души).
        Резултатите от измерването на кръвното налягане на участниците в кампанията показват, че физическата активност е фактор, който допринася за поддържането на артериалното налягане в нормални граници. Измерено беше кръвното налягане на 191 души (132 жени и 59 мъже), на възраст от 21 до 81 години. С нормални (равни/под 139/89 мм живачен стълб) и оптимални стойности (равни/под 120/80 мм живачен стълб) на кръвното налягане са по-голямата част от тях – 161 участника (84,29%) – 113 жени (85,60% от жените, измерили кръвното си налягане) и 48 мъже (81,35% от мъжете). При 30 лица (15,70% от всички измерили кръвното си налягане) беше установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм живачен стълб) – при 19 жени (14,40% от жените) и при 11 мъже (18,64% от мъжете).
         В жребия за наградите на кампанията „Движи се и победи – пролет 2015” се състезаваха всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрута, а това са 120 души (36,92% от всички участници, 72 жени и 48 мъже).
        Жребият се изтегли по електронен път от организаторите на кампанията.
        • Наградата във възрастовата група 4 – 10 години (раница и 3 D пъзел) се изтегли между 25 деца.
        Спечели: Сияна Начева на 8 години от ОУ „Димитър Благоев”
        • Наградата във възрастовата група 11 – 14 години (раница и комплект за бадминтон) се изтегли между 12 ученика.
        Спечели: Преслава Мария Радова на 11 години от ОУ „Бачо Киро”
        • Наградата във възрастовата група 15 – 19 години (аудио слушалки и термос чаша) ще се изтегли между 3 ученика.
        Спечели: Селяйдин Памуков от ОУ „Христо Ботев”
        • Наградата във възрастовата група 20 – 45 години (туристически сак и тостер за сандвичи) се изтегли между 17 души.
        Спечели: Георги Хрисимов на 41 години
        • Наградата във възрастовата група 46 – 64 години (туристически стол и термос за вода) се изтегли между 31 души.
        Спечели: Краси Иванова на 51 години
        • Наградата за участниците над 65 години (одеало за пикник и електрическа кана за вода) се изтегли между 32 души.
        Спечели: Кина Пашова на 69 години
        • Наградата за непушач над 18-годишна възраст (раница и кухненска везна) се изтегли между 72 души.
        Спечели: Паскал Пиперков на 43 години
        • Специалната награда „Семейство” (ваучер на стойност 50 лв. за пазаруване в Техномаркет) се изтегли между 9 семейства.
        Спечели: Катя и Ангел Ганцарови
        • Специалната награда „Най-малък участник” се присъди на Павел Витанов на 6 години и 11 месеца от Велико Търново (преминал 2 маршрута на кампанията), който печели баскетболна топка, комплект за рисуване и 3 D пъзел.
        • Поощрителна награда „Най-малък участник” се присъди на Весела Хрисимова на 3 г. и 10 месеца от Велико Търново (преминала и 3 маршрута на кампанията), която печели детска топка и пъзел.
        • Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъди на Росица Петрова на 81 години и 5 месеца от Велико Търново (преминала 2 маршрута на кампанията), която печели парти грил и механичен чопър.
        • Голямата награда (велосипед „ROUTE”) се изтегли между 33 участници, преминали и 3-те маршрута на кампанията
        Спечели: Верка Цонева на 73 години
        Организаторите на кампанията присъдиха грамоти за най-активно участие (по брой участници) в пролетния дял на „Движи се и победи 2015” на две училища:
        1. ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново, включило се в кампанията с най-голям брой ученици и преподаватели – 49 участници;
        2. ОУ „Христо Ботев” – Велико Търново (36 участника).
        Наградата на Младежкия дом за най-атрактивен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор – детска раница се присъди на Виктория Ивайлова Христова – на 10 години, от ІІІ д клас на ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново, преминала два от маршрутите на кампанията и участвала във всички състезания в спортно-туристическия празник.

        Честито на победителите в пролетния дял на кампанията „Движи се и победи 2015”!

(публикувано на 04.06.2015 г.)
 

Световен ден на околната среда – 5 юни 2015 г.

Празнувайте най-големия ден за положително действие на околната среда!

        Световният ден на околната среда – 5 юни е най-значимото и популярно ежегодно събитие за опазване на природата, което се провежда под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда.
        Отбелязването на този ден започва през 1972 година (по решение на състоялата се в Стокхолм, Швеция конференция на Организацията на Обединените нации по проблемите на околната среда), за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическите ангажименти за решаване на екологичните проблеми.
        Темата на тазгодишния Световен ден на околната среда, обявена от Програмата на ООН за околната среда, е: „Седем милиарда мечти. Една планета. Нека се погрижим.”
        Макар да съзнаваме, че състоянието на околната среда и функционирането на икономиката зависят от отговорното управление на природните ресурси на планетата, доказателствата сочат, че обществото консумира повече природни ресурси, отколкото планетата може да осигури. Много от екосистемите на Земята са с нарушено равновесие, достигайки критична точка, поради бързите темпове на нарастване на населението и икономическото развитие. Ако до 2050 г. текущото потребление и производство се запазят, а населението продължи да се увеличава и достигне очакваните 9,6 милиарда жители, ще ни бъдат необходими 3 планети, за да обезпечим потреблението и да поддържаме сегашния си начин на живот.
        Увеличената употреба на природните ресурси и реалните въздействия върху околната среда, не са резултат само от икономическия растеж. Внимателното използване на наличните ресурси и загрижеността към планетата, ще ни осигури бъдеще, в което да имаме възможността да реализираме мечтите си. Не е необходимо просперитетът на човечеството да е за сметка на Земята. Да живеем устойчиво означава да правим повече, справяйки се по-добре и използвайки по-малко.
Световният ден на околната среда е възможност за всеки от нас да осъзнае отговорността си към Земята и да се превърне в посланик на промяната.

        „Въпреки, че индивидуалните стъпки изглеждат малки на фона на глобалните заплахи и тенденции, обединяването на усилията на милиарди хора в обща цел, може да направи значими промени“.

Генерален секретар на ООН - Бан Ки-мун

        По повод на Световния ден на околната среда - 5 юни 2014 година, Регионална здравна инспекция - Велико Търново инициира конкурс за изработване на пано за стена от природни и/или отпадни материали сред ученици на възраст от 9 до 15 години във всички училища на община Велико Търново. Проявата е организирана в рамките на детската компонента на програма СИНДИ - „Здрави деца в здрави семейства”, със съдействието и подкрепата на Община Велико Търново и Регионалния инспекторат по образованието.
        Конкурсът за пано имаше следните цели:
        • Да провокира младите хора да изразят своето отношение към проблемите, свързани с опазване на околната среда и оползотворяване на отпадните и природни материали;
        • Да повиши екологичната култура на учениците и съдейства за формиране на навици и поведение за опазването на околната среда и съхраняване на природата.
        В конкурса за пано се включиха 54 ученика от 5 училища във Велико Търново (ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, ОУ „Бачо Киро”, СОУ „Емилиян Станев”, СОУ „Владимир Комаров” и Спортно училище - Велико Търново), които представиха общо 43 творби.
        Комисия в състав: г-жа Анна Павлова - старши експерт по Организация на средното образование в РИО, д-р Диляна Вачкова - главен експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново и д-р Красимира Петрова - директор на дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ - Велико Търново допусна до журиране 26 пана (на 26 индивидуални участници) и определи следните победители в конкурса:

Място

Автор, училище и клас

Награда

Първо

Юлия Драганова - 10 г.
ОУ „Св. Патриарх Евтимий” - 3 клас

Ваучер за подарък на стойност 80 лева

Второ

Цветомира Тодорова - 13 г.
ОУ „Бачо Киро” - 7 клас

Ваучер за подарък на стойност 60 лева

Трето

Валеса Лазарова - 13 г.
ОУ „Бачо Киро” - 7 клас

Ваучер за подарък на стойност 40 лева

        Поощрителни награди (предметни награди) получават за колективната си творба: Елис Мусева, Бригита Денева и Далия Матеева от 5 „в” клас на ОУ „Бачо Киро” - Велико Търново.
        Конкурсът за пано „Да опазим околната среда” е реализиран с финансовата подкрепа на Община Велико Търново в рамките на бюджета на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” за 2015 г.
        До края на месец юни в РЗИ – Велико Търново ще бъде експонирана изложбата на творбите от конкурса.

(публикувано на 04.06.2015 г.)
Финалисти в националния конкурс
„Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7”

        От 2008 година до днес, в рамките на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” (проведен за седма година), над 17 800 ученици от цялата страна са се включили в изпълнението на проекти за среда без тютюнев дим.
        Общият брой проекти, които са успели да финализират успешно, със 100% ученици - непушачи, са 36, от които в категорията от 1-ви до 4-ти клас – 7 проекта с участието на 325 ученика, от 5-ти до 8-ми клас – 19 проекта с участието на 920 ученика и от 9-ти до 12-ти клас – 10 проекта с 370 ученика. Учениците, заедно с техните учители, са демонстрирали ефектите на тютюнопушенето върху здравето им чрез драматизации, спортни прояви, ролеви игри, дебати и дискусии, сътрудничество и работа в екип, изработване на собствени сайтове и общуване в интернет мрежи.
        Проектът на СОУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица със заглавие „Спрете до тук и започнете на чисто” се класира на трето място във възрастовата група 5-ти – 8-ми клас, а деветокласниците от СОУ „Бачо Киро”, гр. Павликени получиха поощрителна награда във възрастовата група 9-ти – 12-ти клас. Дейностите в реализираните проекти са в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора без зависимост от тютюневи изделия и са реализирани с методичната помощ и съдействие на експерти от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ – Велико Търново.

Честито на победителите!!!

(публикувано на 04.06.2015 г.)

ПАНАИР НА ЗДРАВЕТО

        На 27 май 2015 г. в парк „Марно поле” – Велико Търново се проведе Панаир на здравето под мотото „Стоп на тютюнопушенето”.
        Инициативата, организирана в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства” и посветена на Световния ден без тютюн – 31 май, имаше за цел да повиши информираността и нивото на здравните знания на участниците в нея, както и да ги мотивира да предадат представата си за здравословен начин на живот без тютюнев дим чрез похватите на изобразителното изкуство.
        Дъждовното време не попречи на ученици и граждани да преминат през отделните ателиата на панаира, където ги очакваха приятни емоции и изненади.

        • Изследване и анкетиране

        • Спорт

        • Знание

        • Арт

        Панаирът на здравето беше организиран с партньорството на Община Велико Търново, Младежки дом Велико Търново, ученически Клуб на здравето, Доброволчески клуб към сдружение „Образователен свят” и БМЧК.


БЛИЦ АНКЕТА
ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
КЪМ МЕРКИТЕ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

        По повод на Световния ден без тютюнопушене – 31 май, РЗИ – Велико Търново проведе блиц анкета за проучване на мнението на населението към мерките за ограничаване на тютюнопушенето и причините за отказване от цигарите.
Проучването се извърши на 27 май 2015 г. сред преминаващи граждани и посетители на парк Марно поле, като бяха обхванати 92 лица.

РЕЗУЛТАТИ:

        Като най-ефективни мерки в борбата с тютюнопушенето на обществени места, всеки трети (32,6%) от анкетираните посочва на първо място превенцията на тютюнопушенето от най-ранна възраст, следвана от: повишаване на ефективността на контрола (27,17%) и на акциза на тютюневите изделия (26,08%), формиране на единна гражданска позиция (10,86%) и подобряване на на нормативната база (3,26%).
        За почти половината от анкетираните (46,73%) рискът за здравето е водеща причина за отказване от тютюнопушенето, следвана от високите цени на цигарите и загрижеността за семейството, съответно 30,43% и 15,2%. Забраната за тютюнопушене на закрити обществени места е мотив за отказ от цигарите за 7,6 % от запитаните граждани.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

        Превенцията на тютюнопушенето от най-ранна детска възраст и моделът за по-добро здраве и самочувствие без тютюнев дим са основни акценти в борбата за отказване и ограничаване на тютюнопушенето.


(публикувано на 28.05.2015 г.)
31 МАЙ 2015 - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНЕВ ДИМ

Мото: „Спрете незаконната търговия с тютюневите изделия”


        Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се инициира от Световната здравна организация (СЗО) и от 1987 г. се провежда в страните по целия свят. На този ден се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на потребление.
През 2015 г. в изпълнение на чл. 15 („Незаконна търговия с тютюневи изделия") от Рамковата конвенция за контрол на тютюна, СЗО призовава страните за съвместни усилия да спрат незаконната търговия на тютюневи изделия. Според изследвания на СЗО една от всеки десет потребителски опаковки е свързана с контрабандна търговия на тези изделия.

        По повод на Световния ден без тютюн Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, МБЧК, Клуб на здравето и Доброволчески клуб към сдружение „Образователен свят”, организира кампания под мотото „Стоп на тютюнопушенето”, включваща:

        8 май 2015 г.
        Час: 13.00 ч.
        Обучение на медицински специалисти от детските заведения в община Стражица по темите: „Пасивно тютюнопушене и здравен риск” и „Митове за тютюнопушенето”

        12 май 2015 г.
        Час: 10.00 ч.
        Обучение на медицински специалисти от детските заведения в община Павликени по темите: „Пасивно тютюнопушене и здравен риск” и „Митове за тютюнопушенето”

        13 май 2015 г.
        Час: 14.30 ч.
        Интерактивно обучение на ученици от четири училища във Велико Търново и студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” на тема „Тютюнопушене и здраве”

        19 май 2015 г.
        Час: 14.00 ч. – 15.00 ч.
        Консултации за отказ от тютюнопушене и функционално изследване на дишането (спирометрия) в рамките на разкритата „Клиника на открито” в парк Марно поле.

        27 май 2015 г.
        Час: 13.30 ч. – 16.00 ч.
        Панаир на здравето в парк „Марно поле” – Велико Търново, предлагащ участие на граждани и ученици в четири ателиета:
        • Изследване и анкетиране – функционално изследване на дишането, тест на Фагерстрьом и блиц анкета за проучване на отношението на населението към незаконната търговия с тютюневи продукти;
        • Спорт – физически упражнения, скачане на въже, въртене на обръч;
        • Знание – викторина под мотото „Аз знам всичко за цигарите”, пано „Портрет на пушача” и здравни материали по темата;
        • Арт – рисуване върху балони и чадъри, и сглобяване на пъзели по темата тютюнопушене.

        30 май 2015 г.
        Час: 10.00-15.00 ч.
        Спортно-туристически празник в околностите на град Велико Търново (парк Ксилифор) под мотото „Ние не пушим, а вие?”, включващ:
        • Изработване на постер – дърво на алтернативите по темите „Какво мога да правя вместо да пуша” и „Какво ще спечеля, ако не пуша”
        • Ателие за сглобяване на пъзели и рисуване на открито върху балони по темата „Тютюнопушенето е забранено”;
        • Експозиция на фотоси по темата тютюнопушне, изработени от ученици от среден и горен курс на обучение.

        5 юни 2015 г.
        Час: 11.00 ч.
        Церемония по теглене на жребия за наградите на кампанията „Движи се и победи – пролет 2015” в РЗИ – Велико Търново, една от които е за непушач (над 18 навършени години), преминал най-малко два от обявените 3 туристически маршрути.

        Съвместни прояви на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Регионални здравни инспекции (РЗИ), Общини и Неправителствени организации (НПО) във връзка с деня за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН – третата неделя на май, 17 май 2015 г.

        В град София със засаждане на леха от рози ще се изрази съпричастност със засегнатите от ХИВ/ СПИН на 17 май

        Повече от 78 хиляди души са изследвани за ХИВ през първото тримесечие на годината
Дейности, посветени на тематичните здравни дни: Световен ден за борба с хипертонията (17 май), Европейски ден за борба със затлъстяването (19 май), Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН (17 май) 2015 г.

        По повод на Световния ден за борба с хипертонията (17 май), Европейския ден за борба със затлъстяването (19 май), Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН (17 май) 2015 г., Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира следните инициативи:

        • Еднодневен семинар, включващ интерактивни обучения на ученици и студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” по теми за превенция на затлъстяването, хипертонията и тютюнопушенето, ХИВ/СПИН (13 май 2015 г. от 14:30 ч. в РЗИ - Велико Търново)

        • Заключителен етап на кампанията, посветена на здравословното хранене в СОУ „Ем. Станев” - Велико Търново: награждаване на победителите в отделни инициативи (събиране и обобщаване на пословици, поговорки и гатанки; изготвяне на кулинарни книги и седмични менюта; презентации по теми за здравословното хранене) – 18 май от 14.00 ч. в актовата зала на училището – ет. 1)

        • Акция „Клиника на открито” – в импровизирани „кабинети” ученици и студенти ще „консултират” по здравни теми, измерват тегло, талия и ханш, и раздават здравно-образователни материали, а експерти от РЗИ – Велико Търново ще измерват кръвно налягане, провеждат изследване на дишането със спирометър, изследване и консултиране за ХИВ/СПИН (19 май 2015 г. от 14:00 часа в парк „Марно поле”, Велико Търново)

        • Образователни игри със състезателен характер „Ние знаем как да бъдем здрави”, с участието на ученици на възраст от 14 до 18 години от град Велико Търново, по теми, свързани с превенцията на употребата на алкохол и хипертонията, здравословното хранене, сексуалното и репродуктивно здраве (11 юни от 15:00 ч. в парк „Дружба”, Велико Търново)

        • Изследване и консултиране за ХИВ/СПИН на ученици, преподаватели и персонал от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” – Велико Търново (13 май) и на лица, лишени от свобода в Затвор Ловеч (15 май)

        Дейностите, посветени на тематичните здравни дни се осъществяват в партньорство с: Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, сдружение „Образователен свят”, Ученически клуб на здравето „Живей”, Български младежки червен кръст, учебни заведения и средства за масова информация.


КЛИНИКА НА ОТКРИТО

        Инициативата на програма „Здрави деца в здрави семейства” - „Клиника на открито”, състояла се на 19 май 2015 г. в парк „Марно поле”, Велико Търново премина при изключително голям интерес от страна на населението и медиите.
Всички желаещи лица бяха консултирани и изследвани в импровизираните „кабинети” на „Клиниката”.

        В кабинета за профилактика на хипертонията беше измерено кръвното налягане на 71 души, от които 38 жени и 33 мъже, на възраст от 14 до 83 години. Резултатите показаха, че почти всички са с нормални стойности на кръвното налягане, с изключение на 7 лица, при които се измериха стойности >= 140/90 mm Hg.

        В кабинета за профилактика на затлъстяването преминаха 53 души (38 жени и 15 мъже), на възраст от 14 до 55 години. Наднормено тегло и затлъстяване беше установено при 11 лица над 19 годишна възраст.

        В кабинета за отказване от тютюнопушене бяха направени спирометрии на 29 лица (настоящи и бивши пушачи), 12 жени и 17 мъже, на възраст от 16 до 66 години. При 4 от тях се установиха отклонения от нормалните стойности на дишането.

        В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН бяха изследвани за носителство на вируса на СПИН 30 души – 13 мъже и 17 жени. Резултатите на всички изследвани лица са отрицателни.

 


КАМПАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

        На 18 май 2015 година в СОУ “Емилиян Станев” – Велико Търново се състоя заключителния етап от кампанията за здравословно хранене, награждаване на победителите в отделните дейности и презентиране на най-добрите.
В рамките на два месеца близо 300 ученика от 1 до 11 клас предадоха представата си за здравословно хранене, като се включиха в разнообразни инициативи по темата.
        Всеки випуск на конкурсни начала работеше по предварително определени дейности, като събиране и обобщаване на пословици, поговорки и гатанки; изготвяне на кулинарни книги, включващи рецепти на любимите ястия на съответния клас; анкетиране на членовете на семейството за консумираните от тях храни в рамките на една седмица (седмично меню); изготвяне на колажи, плакати, рисунки и презентации по предварително зададени 16 теми за здравословното хранене.
        Комисия, включваща представители на училището и РЗИ - Велико Търново журира представените творби по критериите: оригиналност на идеята, здравословност на използваните продукти, разнообразие и балансираност на отделните групи храни технология на приготвяне (варене, печене, или пържене), художествено оформление, самостоятелност на изпълнението, точност и придържане към темата.
         Наградите на конкурса са осигурени от Регионална здравна инспекция - Велико Търново в рамките на бюджета на Общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” и Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 на Министерството на здравеопазването.
         Връчването на наградите беше съчетано със забавни игри с учениците по темата здравословно хранене.

19 май – Европейски ден за борба със затлъстяването


        Европейският ден за борба със затлъстяването се отбелязва за първи път през 2009 г. по инициатива на Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. Целта на кампанията е да помогне на хората с този проблем да редуцират теглото си, като по този начин намалят риска за здравето си и подобрят качеството си на живот.
        Още през 2002 година Световната здравна организация алармира, че световната епидемия от нарастване на сърдечносъдовите заболявания е свързана с нарастване броя на лицата с наднормено тегло и затлъстяване. Над 1 милиард от хората по света са с наднормено тегло, а 400 милиона от тях - със затлъстяване. Затлъстяването е проблем и сред подрастващите - всяко шесто дете в света е със свръхтегло.
         По данни на Българското ендокринологично дружество, затлъстяване у нас имат 34,5% от населението >= 20 г., а наднормено тегло - 39%. Това означава, че всеки втори български мъж (45%) и всяка трета българска жена (32,4%) между 30 - 60 години е с наднормено тегло. По-тревожен е фактът, че 40% от българските деца (21,9% от момчетата и 17,7% от момичетата между 5-17 години) са с наднормено тегло или затлъстяване. Това говори не само за естетичен проблем, а за проблем на влошено здраве, на риск за редица сериозни, заплашващи качеството и продължителността на живота заболявания (артериална хипертония, атеросклероза, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, мозъчен инсулт, захарен диабет тип 2, злокачествени новообразувания, подагра, ставни и дихателни заболявания, метаболитни нарушения и други). Затлъстяването е свързано и с не малко психосоциални проблеми (социална изолация, ниско самочувствие и други).
         Затлъстяването се свързва с урбанизацията, с нездравословен начин на живот с прехранване, с намалена физическа активност и психо-социален стрес. Енергийният дисбаланс (хронично състояние на позитивен калориен баланс) води до натрупване на излишна мастна тъкан както подкожно, така и около жизнено важните органи - сърце, кръвоносни съдове, бъбреци.

         Сравнителен анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново (2004 г., 2009 г., 1014 г.) в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства” – община Велико Търново

         Затлъстяване и риск от ХНБ

         Пирамида на здравословното хранене

         Затлъстяване. Здравословно телесно тегло
17 МАЙ – Световен ден за борба с хипертонията


        Световният ден на хипертонията е инициатива на Световната Лига по хипертония (WHL), която има 85 асоциирани Национални дружества и Лиги по артериална хипертония (АХ), в т. ч. и Българската лига по хипертония. Първият Световен ден на хипертонията е честван на 14-ти май 2005 година.
        Оттогава Световният ден, ежегодно, се отбелязва на 17-ти май и има за цел да привлече вниманието на широката общественост и институциите към проблемите на хипертонията, да повиши информираността на населението за профилактиката, диагностиката и лечението на заболяването, както и да насърчи воденето на здравословен начин на живот у хората.
        През 2015 година Световният ден за борба с хипертонията в нашата страна ще премине под мотото: „Здравословно хранене – здравословно кръвно налягане”.
        Артериалната хипертония (>=140/90 ммНg) е един от водещите глобални фактори на риска за здравето на населението в света. Около една трета (15% – 37,0%) от възрастното население на планетата е с хипертония, като за лицата на възраст над 60 години този показател е над 50%.
        Всяка година, в света над 9 милиона души умират преждевременно и ненужно от заболявания, свързани с повишеното кръвно налягане – мозъчни инсулти, сърдечни инфаркти, внезапна сърдечна смърт и други. Според СЗО около 62,0 % от мозъчните инсулти и 49,0% от сърдечните кризи са предизвикани от хипертонията. Поради всички тези факти, светът отдавна е обединен за борба с това заболяване, водещо до тежки увреждания на здравето, инвалидност, смърт и огромни загуби за обществото.
        В България заболяването също представлява голям медико-социален проблем и данните, свързани с хипертонията са изключително тревожни – около 2 млн. души са с артериална хипертония (по данни на Българската лига по хипертония), като 37% от тях са лекувани адекватно, с постигнат контрол върху кръвното налягане. Адекватното лечение на артериалната хипертония удължава живота. Снижението на систолното артериално налягане с 12 mm/Hg за 10 годин спасява от смърт 1 от 11 лекувани пациенти, понижава честотата на мозъчния инсулт с 35-40%, на миокардния инфаркт с 20-25% и на сърдечната недостатъчност с 50%.
        Голяма част от засегнатите не знаят за заболяването си и сериозните му последици; всеки трети неглижира високото си кръвно налягане, което с най-голяма сила важи за младите мъже. Възрастовата граница все повече се снижава и около 5% от юношите у нас са с хипертония. Неблагоприятната статистика показва, че България се нарежда сред страните с най-голям брой заболели от сърдечносъдови заболявания и заема първо място по смъртност, вследствие на мозъчен инсулт в Европа.
        За област Велико Търново, по данни на лечебните заведения за доболнична помощ, през 2014 година са регистрирани 90 238 посещения по повод на хипертония (359,3 на 1000 д.н.), като броят на новооткритите случаи е 7 126 (28.4 на 1000 д.н.). В края на 2014 година на диспансерно наблюдение са подлежали 53 719 души, което представлява 21,7% от цялото население на областта.
        На 16 май (събота) 2015 година ще се проведе вторият маршрут (Велико Търново – Преображенски манастир) на кампанията за повишаване на физическата активност на населението „Движи се и победи - пролет 2015”, където за всички желаещи лица ще бъде организирано измерване на кръвно налягане.

        Информирайте се повече...
        17 МАЙ 2015 - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ В ДЕВЕТ ГРАДА ОТ СТРАНАТА
        Да поставим под контрол кръвното налягане
        Да поставим под контрол кръвното налягане
17 МАЙ 2015 ГОДИНА – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН

        Третият етап на Националната АНТИСПИН кампания в България във връзка с Международния ден за съпричастност със засегнатите от СПИН – 17 май 2015 г., ще премине под мотото „Подкрепяме бъдещето” (‘Supporting the future’), обявено на 1-ви декември 2014 година от Глобалната мрежа на хората, живеещи с ХИВ (GNP).
        За първи път Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва през 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк. На 17 май 2015 година над 1 200 неправителствени организации от 115 страни по света, координирани от GNP, ще насочат вниманието на обществото към проблемите на синдрома на придобитата имунна недостатъчност. На този ден десетки хиляди хора по света ще запалят свещи и ще се присъединят към тихи шествия, с които да възпоменат жертвите на болестта.
        Кампаниите, посветени на Международния ден съдействат за мобилизиране на обществото и за повишаване на общественото съзнание за ХИВ и СПИН, за глобална солидарност и намаляване на стигмата и дискриминацията. Те дават надежда на новите поколения.
        В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН към РЗИ – Велико Търново, за периода януари – април 2015 са изследвани и консултирани общо 244 души (120 мъже и 124 жени, на възраст от 15 до 86 години), от които доказано серопозитивни са 2 лица.
10 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ДВИЖЕНИЕТО

        Световният ден на движението се отбелязва ежегодно от 2002 година и е посветен на инициативата на Световната здравна организация – „Движението – това е здраве”.
        „Движението – това е здраве” в своята същност изразява необходимостта от физическа активност, която всеки човек трябва да осъществява по различно време и на различно място в своята ежедневна дейност, и как отделните хора, общности и популации могат да укрепват своето здраве и благополучие посредством здравословния начин на живот.
        На Световния ден на движението в много страни се организират разнообразни дейности, насочени към популяризиране на физическата активност сред населението, отчитайки нейната значима роля за подобряване на физическото и психическо здраве на хората.
        Движението е мощен стимулатор на катаболитните процеси (на разграждане) в човешкото тяло, при които се отделя енергия. Под влиянието на катаболитните процеси, основните хранителни вещества белтъци, мазнини и въглехидрати се разграждат до крайни продукти, които впоследствие се изхвърлят от организма чрез отделителната система.         Катаболитните процеси се извършват по време на физическа активност, като те всъщност са виновниците за изграждането на по-големи и силни мускули и изчистването на подкожните мазнини.
        Доказано е, че редовната физическа активност със средна до висока интензивност, включваща всички главни мускулни групи и ускоряваща пулса, има защитен ефект срещу рисковете за здравето, свързани с хиподинамията (обездвижване). Физически активните хора по-малко боледуват, защото редовното натоварване на мускулите, води до:
        • Увеличаване на очакваната продължителност на живота в добро здраве с 8 - 10 години;
        • Намаляване на риска от хронични незаразни болести (сърдечно-съдови, нервни, онкологични заболявания, наднормено тегло и затлъстяване);
        • Забавяне на процесите на стареене – организмът на физически активните лица е по-устойчив към процесите на възпаление и увреждане на клетките.
         Съществува „доза-отговор” зависимост между интензитета на физическите упражнения и техния защитен ефект.

Физическа активност
със средна интензивност

 

Упражненията се извършват до увеличаване на пулсовата честота, създаване на усещане за загряване и леко задъхване. Обмяната на веществата се повишава от 3 до 6 пъти в сравнение с основната. Бързото ходене, например, повишава обмяната 4-5 пъти.

Физическа активност
с висока интензивност

Упражненията се извършват „до задъхване и изпотяване”. Обмяната на веществата се повишава най-малко 6 пъти в сравнение с основната. Обикновено включва спорт или дейности, като тичане или бързо каране на велосипед.

        Физическата активност е основна детерминанта на здравето и необходимо условие за осигуряване на оптимален растеж и развитие на децата и юношите – възраст, в която се формират навиците, свързани със здравословния начин на живот.
        По данни на американски автори, от детство към юношеска възраст, физическата активност при момчетата намалява с 2,7% годишно, докато при момичетата намаляването й е със 7,4% на година.
Във Велико Търново анализът на резултатите от проведеното трето проучване за носителство на фактори на риска за здравето сред ученици на възраст от 14 до 18 години през 2014 г. показва, че е увеличен делът на учениците, които упражняват физическа активност (от 56,0% през 2004 г. на 61,1% през 2014 г.), повече при момичетата; налице е и трайна тенденция на нарастване (почти два пъти) на делът на учениците, които спортуват ежедневно, от 25,0% (2004 г.) на 44,2% (2014 г.). В същото време близо една трета от учениците – 27,1% спортуват понякога, а една четвърт – 23,4% са физически активни по-малко от два пъти в седмицата; само 37,8% от учениците отговарят на препоръките на СЗО за физическа активност 60 минути дневно.
         На Световния ден на движението е посветен първият туристически маршрут на кампанията за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново – „Движи се и победи - пролет 2015”, който ще се проведе на 9 май 2015 г. до хижа Божур, община Горна Оряховица.

        Движете се за здраве, сила и живот!
        „Движи се и победи - пролет 2015”

 
КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2015”

        В периода 9 май - 30 май 2015 година, за петнадесета поредна година, в околностите на град Велико Търново, ще се проведе традиционната за населението на община Велико Търново кампания „Движи се и победи”.
        Кампанията има следните цели, които успешно изпълнява през годините:
        • Повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново;
        • Изграждане на умения, навици и поведение за укрепване на здравето и профилактика на заболяванията, свързани с обездвижването (затлъстяване, хипертония, диабет, остеопороза и други) чрез практикуване на туризъм от деца, ученици и възрастни хора;
        • Повишаване на информираността на населението за ползата от физическата активност и профилактиката на заболяванията, свързани с обездвижването чрез разпространение на здравно-образователни материали; излъчване на аудио и видеоклипове по електронните медии и публикации в регионалните всекидневници;
        • Популяризиране на туристическите маршрути около Велико Търново.
        „Движи се и победи” стартира през 2001 година в рамките на програма СИНДИ и нейни организатори са: РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом - Велико Търново.
Досега са проведени 27 кампании, с общ брой участници 15 315 деца, ученици и възрастни хора, в т.ч. и 290 семейства, като най-голяма активност е регистрирана при учениците на възраст до 14 години.
        По туристическите маршрути на кампанията през 2014 година са преминали общо 695 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 25 семейства), 396 жени и 299 мъже. Положителен факт е, че в „Движи се и победи 2014” са се включили нови хора и съмишленици - над една трета от всички участници през пролетта (351 души - 35,90%) и близо една пета - през есента (344 души - 18,02%).
        Пролетният дял на „Движи се и победи 2015” включва следните три туристически маршрута:
        1. Велико Търново - хижа Божур - на 9 май (събота);
        2. Велико Търново - Преображенски манастир - на 16 май (събота);
        3. Велико Търново - парк Ксилифор - на 30 май (събота).
        Съгласно регламента на кампанията, в нея могат да участват всички желаещи лица от община Велико Търново, които на финала на всеки от туристическите маршрути се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие. Регистрацията на участниците ще се извършва във времето от 10.00 до 14.00 часа. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи, с определени място и час на тръгване.
        Кампанията „Движи се и победи - пролет 2015” ще излъчи чрез жребий 11 победители и ще присъди съответно 11 награди. За 10 от тях ще се състезават всички участници, преминали най-малко 2 от обявените туристически маршрути, а за голямата награда – тези, обходили и 3-те маршрута.
        Наградите на кампанията (предимно спортни и туристически принадлежности) са следните:
        • Голяма награда - велосипед
        • Шест награди за отделните възрастови групи: 4 - 10 години; 11 - 14 години; 15 - 19 години; 20 - 45 години; 46 - 64 години и над 65 години
        • Четири специални награди за: най-малък участник (навършени 4 години), най-възрастен участник, семейство и непушач (над 18 навършени години).
        Тегленето на жребия за наградите в пролетния етап ще се състои на 5 юни 2015 година в РЗИ - Велико Търново, в присъствието на организаторите на кампанията и средствата за масова информация.
        По време на кампанията ще бъдат разпространени здравно-образователни материали за поведенческите фактори на риска за здравето и профилактиката на хроничните незаразни болести, а за всички участници, по желание, ще бъде осигурено измерване на кръвно налягане.
        По традиция, третият маршрут на кампанията ще завърши със спортно-туристически празник в парк Ксилифор, който тази година ще се проведе в навечерието на Световния ден без тютюнев дим (31 май).
        В празника деца и ученици ще се надпреварват в различни спортни дисциплини и състезания: туристически щафети в три възрастови групи; преодоляване на препятствия (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, „тролей” над езерото); стрелба в цел; колокрос; плажен волейбол; бадминтон; блиц-турнир по шах; риболов и други.         Победителите в отделните спортно-туристически дисциплини ще получат съответни грамоти и награди, а за най-атрактивния участник ще бъде осигурена награда от Младежки дом - Велико Търново. За всички участници в спортно-туристическия празник организаторите са предвидили малки награди, спечелени чрез томбола.
        На сцената в парк Ксилифор по повод на Световния ден без тютюнев дим ще стартира инициативата „Ние не пушим, а вие?”, включваща: изработване на постер „Дърво” на алтернативите по темите „Какво мога да правя вместо да пуша” и „Какво ще спечеля, ако не пуша”, ателие за рисуване на открито върху балони по темата „Тютюнопушенето е забранено” и сглобяване на пъзел. За участниците в инициативата са предвидени приятни изненади.
        За всички присъстващи на празника ще бъде представена експозиция на фотоси по темата тютюнопушене, изработени от ученици от среден и горен курс на обучение в област Велико Търново.
        Тази година организаторите на „Движи се и победи - пролет 2015” посвещават вторият маршрут на кампанията Велико Търново - Преображенски манастир на националната екокампания „Да изчистим България заедно”, инициирана от bTV Media Grup. Петото издание на екокампанията предвижда организирането на пет тематични еднодневни акции за почистване на най-замърсените зони по квартали, места за отдих и спорт, детски площадки, природни паркове и защитени територии, реки и водоеми.
        На 16 май участниците в туристическия маршрут до Преображенския манастир ще почистят пътеките до манастира и така ще допринесат, както за подобряване на своето здраве, така и за опазване на чистотата на околната среда и съхраняване на природата.
        Телефони за справка и допълнителна информация:
        РЗИ – Велико Търново: 062/614-365; 062/614-351
        ТД „Трапезица 1902”: 062/63-58-23


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”


ПРОВЕЖДАТ
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /
на 9 май, 16 май и 30 май 2015 ГОДИНА
Преминават се туристически маршрути в околностите на
Велико Търново


I ЕТАП
на 9 май 2015 година
До хижа „Божур”

        Начало: От Владишки мост към разклона за с. Арбанаси и манастир „Света Троица” се тръгва в посока манастира. Подминава се отклонение на маркирана с кафяво пътека, продължава се по синята маркировка и след около 1,3 км се тръгва на североизток по пътека с червена маркировка. Тя води до билото, по което се стига до хижата. Връщането може да стане по пътека с червена маркировка в посока запад от х. Божур, преминаваща през манастир „Света Троица” и от него - към квартал „Асенов” по синя маркировка или по обратния път.
        За незапознатите с маршрута ще бъдат осигурени водачи от ТД „Трапезица-1902” от Владишкия мост, както следва:
        • в 9.00 ч. – Станимир Станчев
        • в 9.30 ч. – Станчо Русев
        Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижата до 14.00 часа. Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.
        Прекарайте почивния си ден сред природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2015”

        На 9 май 2015 година, до хижа Божур, се проведе първият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”, в който взеха участие общо 104 души, в т. ч. и 7 семейства.
        Най-малкият регистриран турист е Дария Хрисимова на 7 години от Велико Търново, а най-възрастният - Ана Добрева на 77 години от Горна Оряховица. Измерено е кръвното налягане на 66 лица.
        Организаторите на “Движи се победи – пролет 2015” канят всички желаещи да преминат и вторият маршрут на кампанията, който ще се състои на 16 май (събота) до Преображенския манастир.
        Участниците във втория маршрут на „Движи се и победи - пролет 2015” могат да се включат в националната инициатива „Да изчистим България заедно” като почистят пътеките до Преображенския манастир.

Телефони за справка и допълнителна информация:
РЗИ – Велико Търново: 062/614-365; 062/614-351
ТД „Трапезица 1902”: 062/63-58-23ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”


ПРОВЕЖДАТ
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /
на 16 май и 30 май 2015 ГОДИНА
Преминават се туристически маршрути в околностите на
Велико Търново


IІ ЕТАП
на 16 май 2015 година
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР

        Начало:
        І Вариант: Тръгва се от събирането на улиците “Ал.Бурмов” и “К.Зидаров” в кв. Картала, недалече от началната спирка на автобус №4. Маркировката е червена. След около 1,4 км пътеката се събира с идващата от кв.Варуша и продължаваме по новоизградените осем моста по жълта маркировка към първи и втори водопад.
        ІІ Вариант: Тръгването е от ТД „Тапезица - 1902“ през кв. Варуша, покрай църквата „Св. Никола“, до детската площадка над ул.”Работническа”. Посоката е северозапад, маркировката – червена.За около 20 минути изкачваме - връх Картала, от където следва спускане към I-во дере, където се вливат двете пътеки и се продължава по описанието от І-ви вариант.
        Връщането може да стане по обратния път или продължение до с. Беляковец или с. Самоводене.
        За незапознатите с маршрута ще бъдат осигурени водачи от началните пунктове на вариант I и вариант II в 9.00 часа.
        Регистрация на преминалите маршрута: пред входа на Преображенския манастир до 14:00 часа.
        Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.

        Прекарайте почивния си ден сред природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2015”


        На 16 май 2015 година се проведе вторият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до Преображенски манастир преминаха общо 180 души, в т. ч. и 7 семейства.
        Най-малките регистрирани участници, преминали вторият маршрут в кампанията са Елеонора Маринова от Велико Търново и Мария Калчева от Лясковец и двете на 5 години. Най-възрастният участник е Росица Петрова на 81 години от Велико Търново.
        В първия маршрут участваха ученици и педагози от 4 училища от Велико Търново - ОУ “Бачо Киро”, ОУ "Димитър Благоев", Старопрестолна гимназия по икономика и ОУ "Христо Ботев".
        Измерено беше кръвното налягане на 61 лица.
        Във връзка с 17 май - втори етап от Националната екокампания “Да изчистим България заедно” бяха почистени туристическите пътеки по маршрута до Преображенския манастир и събрани общо 10 чувала с отпадъци.
        Организаторите на “Движи се победи – пролет 2015” канят всички желаещи на 30 май (събота) да преминат и третия маршрут на кампанията до парк Ксилифор, където по традиция ще се проведе и спортно-туристически празник.
        Участниците в туристическите маршрути имат шанс да спечелят голямата награда на кампанията – велосипед. Останалите 10 награди ще бъдат туристически принадлежности.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”


ПРОВЕЖДАТ
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /
Преминават се туристически маршрути в околностите на
Велико Търново


IІІ ЕТАП
на 30 май 2015 година
ДО КСИЛИФОР


/маршрут по избор/
Лъчеви туристически походи до хижа “Ксилифор” от 8.00 до 10.00 ч.

        1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици”/
        2. От село Арбанаси – югоизточния край
        3. От автобусното обръщало до ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”
        4. От телевизионната кула до с. Арбанаси
        5. От с. Шереметя
        Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижата до 14.00 часа. За осигуряване на водачи и групов транспорт заявки на телефон: 062/63-58-23
        Награди чрез томбола ще получат преминалите поне два от трите етапа: теглене на 06.06.2015 година от 11:00 часа в РЗИ.

        Подарете си един ден сред очарованието на природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2015”

        На 30 май 2015 година се проведе третият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до парк Ксилифор преминаха общо 211 души (135 жени и 76 мъже), в т. ч. и 10 семейства.
        Най-малкият регистриран участник, преминал третият маршрут в кампанията е Калина Енева на 4 години, а най-възрастният - Росица Петрова на 81 години от Велико Търново. Измерено беше кръвното налягане на 64 души.

        В третия маршрут участваха деца, ученици и педагози от 3 училища от Велико Търново - ОУ “Христо Ботев”, ОУ “Бачо Киро”, ОУ “Димитър Благоев”, ДДЛРГ “Пеньо и Мария Велкови”, ДДЛРГ “Хр. Смирненски” и ЦНСТ “Никола Габровски”.

        Голяма част (170 души) от присъстващите в парк Ксилифор се включиха и в инициативата „Ние не пушим, а вие?”, посветена на Световния ден без тютюнев дим, включваща: изработване на постер „Дърво” на алтернативите по темите „Какво мога да правя вместо да пуша” и „Какво ще спечеля, ако не пуша”, ателие за рисуване на открито върху балони по темата „Тютюнопушенето е забранено” и сглобяване на пъзел.
        За всички присъстващи на празника беше представена и експозиция на фотоси по темата тютюнопушене, изработени от ученици от среден и горен курс на обучение в област Велико Търново.

        Всички участници в спортно-туристическия празник участваха в томбола, като късметлиите бяха приятно изненадени с малки награди.

        Жребият за наградите в кампанията ще се тегли на 5 юни (петък) 2015 г. от 11.00 часа в присъствието на средствата за масова информация.

(публикувано на 04.06.2015 г.)
ТРЕТА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

        С решение на Общото събрание на Организацията на Обединените нации от 10 април 2014 г., периода от 4-10 май 2015 г. е обявен за Трета глобална седмица за пътна безопасност.
        Официалното лого на седмицата е „Спаси живота на децата“. В тази връзка ООН разпространи „Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата“, в която децата изразяват своите мисли и страхове за движението по пътищата. Целта на „Седмицата“ е да се даде допълнителен тласък за постигане целите на Десетилетието за активни действия по безопасност на движението по пътищата 2011- 2020 г. да бъдат спасени 5 000 000 човешки живота.
        В световен мащаб всеки ден повече от 500 деца губят живота си от пътнотранспортни произшествия. Десетки хиляди са ранени.
        В България ежегодно над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни произшествия. Децата загиват като пътници в автомобилите, като пешеходци, велосипедисти, а по късно като водачи на мотопеди, мотоциклети и автомобили.
        За периода 2011-2014 г. в резултат на пътнотранспортни произшествия са загинали 114 деца, като 4346 са получили различни наранявания, голяма част от които са останали с трайни увреждания за цял живот. Над 67% от загиналите деца и 45% от ранените при ПТП са били пътници в и на превозното средство. Над 90% от загиналите деца като пътници и близо 80% от ранените са пътували в леки автомобили.
        Безопасността на децата в пътното движение в рамките на все по нарастващия и интензивен автомобилен трафик е един от най-сложните проблеми на общественото здравеопазване. Той е особено актуален, тъй като от една страна е пряко свързан с опазване на живота и здравето на децата днес, а от друга – с подготовката на знаещи и дисциплинирани участници в пътното движение утре.

        Детска декларация за безопасност на движението по пътищата
        Правила за безопасно движение на пътя
        Как да опазим децата на пътя
КАМПАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

        На 28 април 2015 година в СОУ “Емилиян Станев” – Велико Търново се състоя представяне и награждаване на творбите – колажи и плакати, разработени в рамките на кампанията за здравословно хранене. Проявата е посветена на здравословното хранене и имаше за цел да подобри здравната информираност на младите хора и да формира у тях умения, нагласи и поведение за здравословни хранителни навици.
        През месец април 32 ученика от 5 и 7 клас предадоха представата си за здравословно хранене, като разработиха колажи и плакати с послание по темата.
        Комисия, включваща педагози от училището и експерти от РЗИ - Велико Търново журира представените творби по критериите: оригиналност на идеята, самостоятелност на изпълнението, точност и придържане към темата. Съгласно регламента на кампанията авторите на класираните на първо, второ и трето място получиха своите награди (подаръчни ваучери), а петима от участниците - и поощрителни награди.

НАГРАДЕНИ

Място

Автор

Клас

Първо

Дамян Дамянов

VІІ Б клас

Второ

Злата Кула

VІІ Г клас

Трето

Радина Михалева

V Б клас

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

Автор

Клас

Евгения Бабулкова

V Б клас

Йорданка Станева

VІІ Б клас

Преслава Дякова

V А клас

Теодор Тодоров

V Г клас

Кристияна Николова
и Йоана Христова

VІІ клас

        Наградите на конкурса са осигурени от Регионална здравна инспекция - Велико Търново в рамките на бюджета на         Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 на Министерството на здравеопазването.
        Проявата завърши с интерактивно обучение – викторина и забавни игри с учениците по темата здравословно хранене.
ДЕН НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ 2015 г.

        Денят на Земята се отбелязва за първи път на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада с мирна демонстрация на милиони американци, които настояват опазването на околната среда да стане приоритет в дейността на политици и държавници. През 1990 г. празникът на Земята е обявен за международен и оттогава вече 25 години, на 22 април, правителства, бизнес компании, неправителствени организации и милиони хора по целия свят се обединяват с обща отговорност за опазване на планетата.
        България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята през 1993 г. Честването на Деня на Земята има за цел да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики, насочени към опазване и съхраняване на живота върху нашата планета.
        По повод на Деня на Земята, Регионална здравна инспекция – Велико Търново се включва в екологична акция „Да почистим край река Янтра“, чрез популяризирането й и участието на Клуб на доброволеца към сдружение „Образователен свят” – Велико Търново.
        Акцията е организирана от РИОСВ в партньорство с Националната служба за охрана на околната среда (Главно управление) – Румъния (NEG – Romania) и със съдeйствието на Община Велико Търново.
        Сборни пунктове на 22.04.2015 г.:
        9.30 ч. – РИОСВ – Велико Търново, ул. „Н. Габровски“ № 68
        (за участниците е осигурен автобус до Стамболовия мост)
        10.00 ч. – Стамболовия мост на река Янтра в гр. Велико Търново

        На участниците ще бъдат раздадени ръкавици и торби за събиране на отпадъци.
        След акцията ще бъде проведена и еко-викторина (11.00 – 12.00 ч.).
        Присъединете се и вие !
        Да допринесем заедно за чиста и здравословна околна среда вдолината на река Янтра и на град Велико Търново!
        Денят на Земята е чудесен повод всеки от нас да допринесе възможно най-много за опазване на околната среда в общността, където живее.
КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ПБПЗ

        През първото тримесечие на 2015 г. дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ - Велико Търново осъществи следните по-важни дейности:

        ПО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ

        І. Детска компонента на програма СИНДИ - „Здрави деца в здрави семейства” - община Велико Търново
        1. Интервенционните дейности на програмата през 2015 година са финансово осигурени от бюджета на Община Велико Търново в размер на 12 200 лв.
        2. Конкурс за изработване на пано за стена от природни и/или отпадни материали на тема „Да опазим околната среда”, предназначен за ученици от 3 до 7 клас в община Велико Търново
Конкурсът е обявен на интернет страницата на инспекцията и е популяризиран чрез РИО в училищата. Инициативата има следните цели: да провокира младите хора да изразят своето отношение към проблемите, свързани с опазване на околната среда и оползотворяване на отпадните и природни материали, да повиши екологичната им култура и съдейства за формиране на навици и поведение за опазването на околната среда и съхраняване на природата.
        3. Седмица на гората (6 - 12 април 2015)
        По повод на Седмицата на гората РЗИ - Велико Търново организира образователни дейности в детските и учебни завадения чрез предоставяне на презентация по темата и засаждане на зелени насаждения в ЦДГ „Ивайло” - Велико Търново.

        ІІ. Национална програма за превенция на ХНБ 2014 - 2020 (НППХНБ)
        1. Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7”, организиран от Министерство на здравеопазването
        Проведени са работни срещи и е оказана методично-консултативна помощ на 3 училища с номинирани проекти (4) в националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7”. Проектите са разработени от СОУ „В. Грънчаров” – Г. Оряховица (проект „Спрете дотук и започнете на чисто!”); СОУ „Бачо Киро” – Павликени („Ние се филмираме на тема пушене!” и „Да изритаме тютюна!”); ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов („Аз не пуша, не пуши с мен и ти”) и дейностите подкрепят здравословният начин на живот без зависимост от тютюневите изделия. Официалното награждаване на победителите в националния конкурс ще се проведе на 31 май 2015 г. – Световния ден без тютюн.
        На 31 март 2015 година в СОУ „Вичо Грънчаров” – Горна Оряховица пред съученици, ръководители и родители бяха представени презентации, клипове, есета и информационни материали в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора без зависимост от тютюневи изделия. Участниците (ученици от 6-те класове) в проекта „Спрете дотук и започнете на чисто” презентираха своите творби, като акцентираха върху вредата от тютюневия дим, причините за пропушване, най-разпространените митове за цигарите, ползите от спирането, нещата, които може да правим вместо да запалим цигара и алтернативите на тютюнопушенето.
        2. Кампания по повод на месеца за превенция на употребата на алкохол в ОУ „П. Р. Славейков” - Велико Търново
Кампанията включваше: конкурс за рисунка на тема „Вредата от употребата на алкохол” сред учениците, в който участваха почти всички ученици от ІV до VІІІ клас и 6 деца от ІІ клас и изложба на представените 68 творби. На заключителния етап на проявата за награждаване на победителите в конкурса беше проведено и интерактивно обучение с учениците - мултимедийна презентация по темата, решаване на игрословици, викторина и забавни игри.
        3. Кампания в СОУ „Ем. Станев” - Велико Търново за здравно образование на учениците и формиране у тях на умения, нагласи и поведение за здравословно хранене чрез включването им в разнообразни инициативи по темата
По-важните дейности, включени в кампанията (16.02 – 30.04.2015 г.) са: проучване за установяване на навици и поведение на учениците на възраст от 6 до 14 години относно храненето и физическата им активност (обхванати общо 232 ученика); събиране и обобщаване на пословици, поговорки и гатанки (1 клас); представяне на любимите ястия в семейството и обобщаване в кулинарна книга (2 клас); анкетиране от ученика на членовете на семейството за консумираните от тях храни в рамките на една седмица (3 клас); конкурс за рисунка на тема „Моята любима здравословна храна” (4 клас); конкурси за изработване на плакат на тема „Аз се храня здравословно” (5 клас), на колаж на тема „Плодове и зеленчуци” (6 клас) и на послание на тема „Здравословно хранене” (7 клас); изготвяне на презентации по предварително зададени 16 теми за здравословното хранене (8 - 11 клас). Предвижда се в края на месец април в актовата зала на училището да се състои награждаването на победителите, презентиране на наградените творби и изложба за всеки курс (начален, среден и горен курс).
        4. Семинар с медицинските специалисти от здравните кабинети в общините Елена, Златарица и Лясковец (11 медицински специалисти, обслужващи 17 детски заведения и 2 училища)
Семинарът имаше за цел да повиши квалификацията на медицинските специалисти по проблема тютюнопушене, храненето на децата в детските градини и практическото приложение на Наредба №6 на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения.

        ІІІ. Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН (2008 - 2015 г.)
        1. Кампания под надслов „Да запазим посоката, да продължим пътя” по повод на Деня на влюбените – 14 февруари, проведена в рамките на Националната АНТИСПИН кампания
        Кампанията, която се проведе през месец февруари включваше: информационни акции пред Факултета по изобразително изкуство в град Велико Търново (разпространение на „любовни подаръци”, съдържащи презервативи, стихотворения за любовта, послания и други на преминаващите граждани) и пред МДТ „К. Кисимов”; тематично парти „Пияни от любов” в Младежки дом – Велико Търново, посветено на превенцията на рисковото сексуално поведение и употребата на алкохол - скечове, викторина, игри с публиката, музикална програма и други; кампания в град Г. Оряховица под надслов „Приятелство, любов, секс” (мултимедийна презентация, дискусия, викторина, забавни игри с ученици и разпространение на валентинки, презервативи, здравно-образователни материали сред населението); кампания в град Златарица: изложба на валентинки, викторина и забавни игри с ученици в читалище „Развитие 1885”, здравно образование с ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, разпространение на презервативи и здравно-образователни материали сред населението; безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в ПГСАГ „А. Попов” във Велико Търново; публикации в интернет на материали за Деня на влюбените, стихове за любовта, видеоклипове с подходяща тематика и други; медийни прояви и други.

        ІV. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р България (2012 - 2015 г.)
        1. Кампания по повод на Световния ден за борба с туберкулозата - 24 март под надслов “Открий, лекувай, излекувай всеки”
Кампанията се организира за поредна година в област Велико Търново в периода 16 март – 16 април 2015 г. и е посветена на профилактиката на заболяването. По-важни прояви: информационна акция в центъра на Велико Търново с участието на доброволци от Ученически клуб на здравето „Живей”, БМЧК и клубовете към ЦМДТ „Амалипе”; медийни изяви; целодневно обучение на доброволци от ученически клуб на здравето „Живей” и БМЧК по темите „Туберкулоза – причинител, клинична картина, методи за диагностика, лечение и профилактика” и „Интерактивни методи на обучение”; оказване на методично-консултативна помощ на модератори и доброволци от Центровете за развитие на общността (ЦРО) към ЦМДТ „Амалипе” в общините Велико Търново, Павликени, Стражица и Горна Оряховица; здравно образование на деца, ученици, родители и персонал от детските и учебни заведения на областта от педагози и медицински специалисти от здравните кабинети (лекции, беседи, презентации); информационни миникампании в училищата и Центровете за развитие на общността (ЦРО) към ЦМДТ „Амалипе” в област Велико Търново, включващи презентации, беседи от експерти от Д ПБПЗ, ОПЛ и здравни модератори, разпространение на образователни материали и други; обучение на медицински специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения на община Горна Оряховица; кампании в гр. Бяла черква и в с. Батак, общ. Павликени (провеждане на тест за туберкулоза чрез Пробата на Манту от специалисти от СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” – Велико Търново, спирометрии и измерване на кръвно налягане (по желание) от експерти от дирекция ПБПЗ в РЗИ – Велико Търново; Дни на отворените врати (24 и 15 март) в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за всички желаещи лица от населението; разпространение на 4 заглавия на здравно-образователни материали (дипляни, листовки, плакати) сред населението по време на организираните инициативи.

        ЗДРАВНА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

        Извършена е оценка на седмичните разписания по реда и процедурите на Наредба №10 на МЗ от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания за втория срок на учебната 2014/2015 година на всички подлежащи училища в областта (93 училища, 97 оценки). Издадени са 7 предписания за спазване на изискванията при съставянето им.

        КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ С НОРМАТИВЕН АКТ ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА

        1. През периода са извършени общо 50 проверки по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт изисквания за здравословно хранене на подрастващите и издадени общо 8 предписания: Наредба №2/07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години (7 проверки); Наредба №6/2011 г. за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години (16 проверки и издадени 3 предписания); Наредба № 37 на МЗ за здравословното хранене на учениците в училищни столове, бюфети и автомати за напитки (27 проверки и 5 предписания).
        2. През месец март е извършена тематична проверка за спазване на съгласуваните с РЗИ седмични разписания в 11 училища на областта, при която не са констатирани нарушения.
        3. Осъществен е взискателен контрол по спазване на забраните и ограниченията за тютюнопушене в 106 закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, подлежащи на контрол от дирекция ПБПЗ, при който не са констатирани нарушения.

7 АПРИЛ 2015 - СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

        Световният ден на здравето (World Health Day) се отбелязва ежегодно на 7 април от 1950 г. по решение на Общото събрание на Световната здравна организация (СЗО). На тази дата, две години по-рано (през 1948 г.), е основана СЗО – специализирана междуправителствена организация на ООН по проблемите на здравеопазването, със седалище в Женева, обединяваща понастоящем 191 страни от целия свят.
        България членува в СЗО от нейното основаване и активно участва в програми, насочени към решаване на здравните проблеми, съвместно с правителства, специализирани организации на ООН и неправителствени формации.
В нашата страна, от 1964 година, с Разпореждане №32 на Министерския съвет, 7 април е определен за Ден на здравния работник и професионален празник на всички работещи в областта на здравеопазването.
        Всяка година мотото на Световния ден е различно и акцентира върху определена приоритетна тема, с която е ангажирана СЗО.
         Тази година темата на Световния ден е безопасността на храните. С избора на темата СЗО подчертава необходимостта от разпространение на здравни послания, насочени както към потребителите, така и към производителите и доставчиците на храни, като част от глобалната стратегия за намаляване на тежестта на хранителните заболявания.
        СЗО прогнозира, че честотата на хранителните заболявания е много по-висока, отколкото се съобщава, което обуславя необходимостта от по-добро сътрудничество между секторите за намаляване на рисковете за здравето, свързани с опасни храни. Глобализираната търговия, пътуването, миграцията и застаряването на населението, промените в потребителските тенденции и навици, навлизане на нови технологии, авариите, изменението на климата и екстремните метеорологични явления увеличават хранителните рискове за здравето.
        Отбелязването на Световния ден на здравето е възможност за повишаване на информираността на населението относно безопасността на храните, с цел превенция на хранителните заболявания.
        За да подпомогне националните инициативи, СЗО е разработила промотивни материали, които да бъдат използвани в страните-членки при честване на Световния ден на здравето.
        В нашата страна, в т.ч. и в област Велико Търново, Министерството на здравеопазването ще предостави на регионалните здравни инспекции промотивните материали на Световния ден (плакати и 3-минутен филм, озвучен на български език „5 ключа за по-безопасна храна”) за разпространение сред населението, организирани детски и ученически колективи.
        Освен това ще бъдат предоставени за разпространение и разработените в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 образователни и методични материали за здравословно хранене на деца, ученици и възрастно население.

        КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ ОТ СТОМАШНО-ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ?

        ПЕТ КЛЮЧА КЪМ ПО-БЕЗОПАСНИ ХРАНИ
„СПРЕТЕ ДОТУК И ЗАПОЧНЕТЕ НА ЧИСТО”

        В рамките на националния ученически конкурс “Проектът на нашия клас - за живот без тютюн 7”, на 31 март 2015 година в СОУ “Вичо Грънчаров” – Горна Оряховица пред съученици, ръководители и родители бяха представени презентации, клипове, есета и информационни материали в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора без зависимост от тютюневи изделия.
        Участниците (ученици от 6-те класове) в проекта „Спрете дотук и започнете на чисто” презентираха своите творби, като акцентираха върху вредата от тютюневия дим, причините за пропушване, най-разпространените митове за цигарите, ползите от спирането, нещата, които може да правим вместо да запалим цигара и алтернативите на тютюнопушенето.
        Проектът „Спрете дотук и започнете на чисто” има за цел да мотивира учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим, както и да подтикне околните да отхвърлят или ограничат тютюнопушенето.24 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

        От 1996 година, по решение на Световната здравна организация (СЗО), всяка година 24 март се отбелязва като Световен ден за борба с туберкулозата. На този ден през 1882 г. немският бактериолог Роберт Кох обявява, че е изолирал причинителя на туберкулозата – постижение, което открива пътя към диагностицирането и лечението на туберкулозата.
        Световният ден има за цел да фокусира общественото внимание върху най-разпространената инфекциозна болест в света – туберкулозата, която причинява смъртта на милиони хора, най-вече в развиващите се страни. По данни на СЗО през 2013 година около 9 милиона души са се разболели от туберкулоза, а 1,5 милиона души са починали от болестта.
През май 2014 година, Световната здравна асамблея (организирана от СЗО в Женева) прие Резолюция за създаване и подкрепа на нова 20-годишна (2016 – 2035) стратегия за борба с туберкулозата, чиято основна цел е ликвидиране на глобалната епидемия от туберкулоза. Резолюцията призовава да се засили акцентът върху уязвимите към инфекцията групи от населението и да се осигури достъп на всеки, който страда от туберкулоза до адекватни здравни услуги и грижи, включително диагностика, лечение и излекуване. В дейностите от стратегията следва да се ангажират, както партньори от сектора на здравеопазването, така и извън него – от областта на социалната защита, труда, имиграцията и правосъдието.
        На Световния ден СЗО апелира към правителствата, засегнатите общности, гражданските организации, доставчиците на здравни грижи и други партньори да се присъединят към усилията на новата стратегия за откриване и излекуване на всички засегнати от туберкулоза в света.
        Каква е епидемиологичната ситуация във Великотърновска област?
        През 2014 година в областта са новооткрити 56 случаи на туберкулоза при 40 случаи за 2013 година и 45 за 2012 година. Заболеваемостта от всички форми на туберкулоза е 22,0 на 100 000 души население и е завишена спрямо предходните две години (2013 г. – 15,7%ооо и 2012 г. – 17,7%ооо).
        От новооткритите през 2014 година болни с туберкулоза, мъжете са 38, а жените – 18, като случаите с белодробна туберкулоза преобладават (47 случая).
        В края на 2014 година на диспансерно наблюдение са подлежали 101 болни от туберкулоза лица – 3 деца на възраст до 17 навършени години и 98 –възрастни.

        По повод на Световния ден за борба с туберкулозата, в област Велико Търново за поредна година се организира кампания, посветена на профилактиката на заболяването под надслов “Открий, лекувай, излекувай всеки”.
Организатори на проявите са: РЗИ – Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, РИ по образованието (РИО), Ученически клуб на здравето „Живей”, БМЧК, община Златарица и община Павликени.
Кампанията има следните цели:
         Повишаване на информираността на населението като цяло и на рискови групи от него (в неравностойно положение, с фокус роми в общините Велико Търново, Павликени, Стражица и Горна Оряховица, където работят Центрове за развитие на общността към ЦМДТ „Амалипе”) по проблема туберкулоза;
         Ранно откриване, диагностициране и своевременно лечение на туберкулозата.

        Кампанията, която се провежда в периода 16 март – 16 април 2015 година, включва следните по-важни дейности:
         Медийни изяви – пресконференция на 24.03.2015 г. от 11.00 ч. в РЗИ – Велико Търново (ет. 8, ст. 803) с лекари – специалисти по проблема; публикации в областните ежедневници; интервюта по кабелните телевизии и радиа; поместване на образователни материали за профилактика на туберкулозата в интернет;

         Целодневно обучение на доброволци от ученически клуб на здравето „Живей” и БМЧК по темите „Туберкулоза – причинител, клинична картина, методи за диагностика, лечение и профилактика” и „Интерактивни методи на обучение” (16 март);

         Оказване на методично-консултативна помощ на модератори и доброволци от Центровете за развитие на общността (ЦРО) към ЦМДТ „Амалипе” в общините Велико Търново, Павликени, Стражица и Горна Оряховица;

         Информационна акция в центъра на Велико Търново с участието на доброволци от Ученически клуб на здравето „Живей”, БМЧК и клубовете към ЦМДТ „Амалипе” – на 24 март 2015 г. от 12.30 ч.

         Здравно образование на деца, ученици, родители и персонал от детските и учебни заведения на областта от педагози и медицински специалисти от здравните кабинети (лекции, беседи, презентации);

         Информационни миникампании в училищата и Центровете за развитие на общността (ЦРТ) към ЦМДТ „Амалипе” в област Велико Търново, включващи презентации, беседи от експерти от Д ПБПЗ, ОПЛ и здравни модератори, разпространение на образователни материали и други, както следва:
        • ПГСАГ „А. Попов” – Велико Търново (13 март);
        • СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Златарица (24 март);
        • ЦРО – с. Леденик, общ. Велико Търново (24 март);
        • ЧПГ „Аркус – АК” – Велико Търново (24 март);
        • ЦРО – Горна Оряховица, кв. „Калтинец” (24 март);
        • ЦРО – Стражица и с. Виноград (24 март);
        • СОУ „Вл. Комаров” – Велико Търново (25 март);
        • ЦРО – с. Батак, общ. Павликени (26 март).

         Обучение на медицински специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения на територията на община Горна Оряховица (3 и 6 април).
        • Кампании в гр. Бяла Черква и с. Стамболово, общ. Павликени на 27 март, включващи:
        • провеждане на тест за туберкулоза чрез Пробата на Манту от специалисти от СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” – Велико Търново;
        • спирометрии и измерване на кръвно налягане (по желание) от експерти от дирекция ПБПЗ в РЗИ – Велико Търново.

         Разпространение на здравно-образователни материали (дипляни, листовки) сред населението по време на организираните инициативи.


        Информационна акция по повод на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март в центъра на Велико Търново с участието на доброволци от Ученически клуб на здравето „Живей” и БМЧК.
22 март - Световен ден на водата: Вода и устойчиво развитие

        Световният ден на водата се отбелязва от 1993 година, всяка година на 22 март, по решение на проведената през 1992 година в Рио де Жанейро, Бразилия Конференция за околната среда и развитието (UNCED).
Световният ден на водата има за цел да привлече вниманието на хората върху водата и защитата на водните ресурси.
        Всяка година честването на Световния ден е свързано с определен аспект на водата.
Темата на Световния ден през 2015 година е „Вода и устойчиво развитие”.
        По повод на Световния ден на водата, Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира образователна кампания в училищата на областта. За целта чрез Регионалния инспекторат по образованието, в помощ на педагозите в училищата, ще бъде предоставена мултимедийната презентация „Водата” (разработена от експерти в дирекция ПБПЗ) за запознаване на подрастващите с ролята и значението на водата за живота и здравето на човека.
        От експерти на РЗИ – Велико Търново на 25.03.2015 г. в ОУ „Св. П. Евтимий” и СОУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново ще се проведат обучения на ученици.

 
Изложба в ОУ „П. Р. Славейков” - Велико Търново

        По повод на месеца за превенция на употребата на алкохол РЗИ - Велико Търново и Младежки дом - Велико Търново обявиха конкурс за рисунка на тема „Вредата от употребата на алкохол” сред учениците от ОУ „П. Р. Славейков” - Велико Търново.
        В конкурса се включиха почти всички ученици от ІV до VІІІ клас и 6 деца от ІІ клас, които представиха общо 68 творби.
        Комисия, съставена от представители на организаторите и училището, определи следните победители:

НАГРАДЕНИ

Място

Автор

Клас

Първо

Десислава Георгиева

VІІ клас

Второ

Димитър Паскалев

ІV клас

Трето

Дария Караиванова

VІІ клас

Комисията определи и 3 поощрителни награди.

Място

Автор

Клас

Първо

Патрисия–Софи Борисова

V клас

Второ

Димитър Димитров

VІ клас

Трето

Петър Недялков

V клас

        Всички останали участници в конкурса получиха грамоти. Наградите в конкурса бяха осигурени от РЗИ – Велико Търново.

        Откриването на изложбата с творбите от конкурса и награждаването на победителите се състоя на 25 февруари 2015 г. от 13.30 ч. в стола на ОУ „П. Р. Славейков”. Проявата включваше и интерактивно обучение с учениците - мултимедийна презентация по темата, решаване на игрословици, викторина и забавни игри.

 

 
Таблици за здравното образование и здравословното състояние на децата и учениците през учебната 2014/2015

        Проведени здравно-образователни дейности в детските заведения през първото полугодие на 2015 г.

        Проведени здравно-образователни дейности в училищата през първото полугодие на 2015 г.

        Схема за анализ на здравословното състояние на децата учебната 2014/2015 година

        Диспансерно наблюдение на децата през учебната 2014/2015 г.

        Регистрирани заболявания при профилактичните прегледи на децата през учебната 2014/2015 г

        Схема за анализ на здравословното състояние на учениците през учебната 2014/2015 г.

        Физическа дееспособност на учениците

        Диспансерно наблюдение на учениците през учебната 2014/2015 г.

        Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед на учениците през учебната 2014/2015 г.

        Актуална справка за здравните кабинети в детските и учебни заведения и медицинските специалисти, работещи в тях през учебната 2014/2015 година

 
НАД 330 000 ЛИЦА СА ИЗСЛЕДВАНИ ЗА ХИВ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

        По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 14 февруари 2015 година общият брой на регистрираните носители на ХИВ в страната е 2 057 лица. От началото на 2015 година към 14 февруари са регистрирани нови 34 ХИВ–серопозитивни лица. През последните години се очертава тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени. И през тази година 28 от новооткритите ХИВ–позитивни са мъже, а 6 – жени. Географското разпространение на регистрираните случаи на ХИВ показва, че по-голямата част от тях са концентрирани предимно в големите градски райони като София – 14 лица, Пловдив – 5, Варна – 3 лица.
        Като основна уязвима група особено през последните две години се очертава групата на мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже, които от началото на тази година са 17 лица. По отношение на другата уязвима група – лицата употребяващи интравенозни наркотици, данните показват, че броят на новорегистрираните намалява, от началото на годината е 1 лице.
        Тенденцията сочи, че 63% от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са научили положителния си резултат в 19-те кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинети за цялата страна.
        Данните показват, че общо 332 205 души са се изследвали за ХИВ през 2014 г. в КАБКИС, както и във всички лаборатории и лечебни и здравни заведения на страната.
        В изпълнение на ангажиментите на държавата, Министерство на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни медикаменти за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
        Към 31 декември 2014 г. общо 964 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, 741 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. През 2014 г. МЗ осигурява средства за закупуване на 26 медикамента на стойност близо 15 милиона лева, а за 2015 г. са предвидени 19 милиона лева. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и подобрява качеството им на живот. За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 млн. лв.
        През миналата година дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се изпълняваха от мрежа от 19 КАБКИС и над 50 неправителствени организации, като за целта са разкрити 35 здравно-превантивни центъра за работа с най-рисковите групи, 18 младежки клуба и са предоставени 17 мобилни медицински кабинета. Със средства от Глобалния фонд се подкрепя функционирането и на 4 нископрагови метадонови програми за инжекционно употребяващ наркотици в Пловдив, Пазарджик и София с общ капацитет 400 места.
        През 2014 г. общо 42 500 души от най–уязвимите групи са достигнати с услуги за превенция на ХИВ и намаляване на здравните щети, както и 84 149 млади хора в риск са достигнати с работа на терен и кампанийни дейности за превенция на ХИВ и други сексуално предавани инфекции.
        През 2014 г. бяха раздадени общо 2 208 671 безплатни презерватива.

        Министерство на здравеопазването припомня, че СПИН се причинява от вирус, който се съдържа в :
        • кръвта;
        • семенната течност;
        • влагалищния секрет;
        • майчината кърма.
         Има три начина за предаване на ХИВ:
        • полов – при попадане на сперма или вагинален секрет на човек, живеещ с ХИВ, в кръвообращението на сексуалния партньор (най-често при сексуален контакт без презерватив);
        • кръвен – при попадане на кръв на човек, живеещ с ХИВ, в кръвообращението на неинфектиран (най-често при използване на замърсени с инфектирана кръв инструменти за инжектиране от инжекционно употребяващите наркотици лица);
        • от заразена майка на новородено – по време на бременност, раждане и кърмене.
         Начини за предпазване от ХИВ инфекцията:
        • Постоянни и верни партньори с проверен ХИВ статус.
        • Избягване на случайни сексуални контакти.
        • Използване на презерватив при всеки сексуален контакт.
        • Въздържание.
        • Избягване на употребата на общи игли и спринцовки.
        • Профилактика с антиретровирусни медикаменти на ХИВ-позитивни бременни жени за предпазване на новороденото.
         Нормалното битово общуване с хора, живеещи с ХИВ, не носи риск от заразяване.
         Ако сте били изложени на риск от заразяване с ХИВ, непременно си направете изследване за ХИВ (ХИВ тест) и потърсете навременна медицинска помощ.
         В цялата страна работят 19 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН, информация за които можете да получите на телефон 0700 130 40.

         Съвместни прояви на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", Регионални здравни инспекции (РЗИ), Общини и Неправителствени организации (НПО) във връзка с втори етап на Национална АНТИСПИН кампания - Ден на влюбените – 14 февруари 2015 г.
14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ

        По повод на провеждането на Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания – Ден на влюбените – 14 февруари, в периода 11 – 27 февруари 2015 година, Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира кампания под надслов „Да запазим посоката, да продължим пътя”.
        В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН до момента са изследвани и консултирани 81 души на възраст от 16 до 56 години. През отчетния период в кабинета е регистрирани 3 ХИВ - позитивни лица.
        Кампанията е насочена към предизвикателствата на рисковото сексуално поведение и цели да напомни, че презервативите са ефективен и евтин начин за предпазване от ХИВ и други сексуално преносими инфекции и, че употребата на предпазни средства в сексуалното общуване трябва да се превърне в хигиенен навик.
        Дейностите, посветени на Денят на влюбените – 14 февруари се организират в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Ученически клуб на здравето „Живей”, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, учебни заведения, средства за масова информация.

Програма на кампанията

11.02.2015 г.

         Кампания в град Горна Оряховица под надслов „Приятелство, любов, секс”, включваща: мултимедийна презентация, дискусия, викторина, забавни игри с ученици и разпространение на валентинки, презервативи, здравно-образователни материали сред населението – от 15.00 ч.

13.02.2015 г.

         Информационни акции:
        • пред Факултета по изобразително изкуство в град Велико Търново (от 12.00 часа) – разпространение на „любовни подаръци”, съдържащи презервативи, стихотворения за любовта, послания и други на преминаващите граждани;
        • пред МДТ „К. Кисимов” (от 14.00 ч.)

         Тематично парти „Пияни от любов” в Младежки дом – Велико Търново, посветено на превенцията рисковото сексуално поведение и употребата на алкохол - скечове, викторина, игри с публиката, музикална програма и други (от 14.00 ч.);

         Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в ПГСАГ „А. Попов” във Велико Търново;
         Кампания в град Златарица, включваща: изложба на валентинки, викторина и забавни игри с ученици в читалище „Развитие 1885”; здравно образование с ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, разпространение на презервативи и здравно-образователни материали сред населението.

14.02.2015 г.

         Интерактивно обучение и мултимедийна презентация с децата от театралните студия „Шанс” и „Усмивка” на тема „Любовта” в Младежки дом – Велико Търново (от 11.30 ч.);
         Благотворителен базар в центъра на Велико Търново (от 11.00 ч.);
         Тематична вечер „Бързи срещи” в Sammy's Bar – Велико Търново (от 17.00 ч.);
         Тематична вечер „Желания под звездите” на Паметник Асеневци във Велико Търново – пускане на фенери във въздуха, танци „Стрийт денс”, флаш моб и огнено шоу (от 18.30 ч.).

        Инициативите, включени в кампанията ще бъдат популяризирани сред населението чрез:
         Публикуване на интернет страницата на РЗИ, на сайта УouTube.com и във Facebook на материали относно: Денят на влюбените – 14 февруари; стихове за любовта; видеоклипове с подходяща тематика и други;
         Медийни прояви – интервюта, съобщения и репортажи;
         Разпространение на презервативи, валентинки и информационни материали.
КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ПБПЗ

        През месец януари 2015 г. дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ - Велико Търново реализира следните по-важни дейности:

        1. Маркетинг на детската компонента на програма СИНДИ - „Здрави деца в здрави семейства” - община Велико Търново

        До кмета на Община Велико Търново и Председателя на Общинския съвет са изпратени отчет за дейността през 2014 г. по програма „Здрави деца в здрави семейства” и финансов план за интервенционни дейности през настоящата година с цел подкрепа на реализацията им.

        На 28.01.2015 г. пред представители на Общинската администрация и средствата за масова информация е презентиран материалът: „Сравнителен анализ на резултатите от проведените в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” изследвания за носителство на факторите на риска за здравето сред учениците във Велико Търново (2004 г., 2009 г., 2014 г.)”.
        Материалът ще бъде предоставен на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности на Великотърновския общински съвет за запознаване с настъпилите промени в поведението за здраве на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново и необходимостта от продължаване на дейността по програмата.

        2. Обучение на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения

        На 22.01.2015 г. в РЗИ се проведе семинар с медицинските специалисти от здравните кабинети в общините Елена, Златарица и Лясковец (11 медицински специалисти, обслужващи 17 детски заведения и 2 училища), който имаше за цел да повиши квалификацията им по проблема тютюнопушене, храненето на децата в детските градини и практическото приложение на Наредба №6 на МЗ за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения.

        3. Здравна оценка на седмичните учебни разписания на учениците

        Към 03.02.2015 г. със здравна оценка на седмичните учебни разписания на учениците за втория срок на учебната 2014/2015 г. са обхванати 72 училища от всичко подлежащи 93. Оценката на седмичните разписания на учениците се извършва по Наредба №10 на МЗ от 19 юти 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Издадени са 2 предписания за привеждане на седмичните разписания в съответствие с наредбата.
        
        4. Контролна дейност

        
През месец януари 2015 г. са извършени 33 проверки по спазване на забраните за тютюнопушене в закритите обществени места и в сградите с обособени работни помещения, и на определени открити обществени места, съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2, и чл. 56а от Закона за здравето, при които не са констатирани нарушения.
        Осъществени са 9 проверки за спазване на изискванията за здравословно хранене на организирани детски колективи, съгласно нормативната уредба.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА НОСИТЕЛСТВО НА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НА ВЪЗРАСТ ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

        На 28 януари 2015 г. в Община Велико Търново, в присъствието на средствата за масова информация, беше представен „Сравнителен анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново” (2004 г., 2009 г., 1014 г.) в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства” (детска компонента на програма СИНДИ).
        Сравнителен анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново
        Сравнителният анализ на резултатите от проведените изследвания показва, че са настъпили благоприятни промени в поведението за здраве на великотърновските ученици, свързани с:
         Хранителните навици – повишена консумация на пресни плодове и пресни зеленчуци, млечни продукти, пилешко месо, варива, друг хляб (пълнозърнест) и намалена – на маргарин, пържени картофи и чипс, тестени изделия, шоколади, бонбони и сладкарски изделия, студени безалкохолни напитки, захар (с чая, кафето и млякото);
         Физическата активност – увеличен дял на учениците, които упражняват физическа активност и трайна тенденция на нарастване (почти два пъти) на делът на учениците, които спортуват ежедневно;
         Тютюнопушенето – намаляване на разпространението на тютюнопушенето във всички възрасти, на редовните пушачи (почти два пъти) и на учениците, изложени на тютюнев дим вкъщи или на обществени места;
         Употребата на алкохол – увеличават се учениците, които не употребяват алкохол; над три пъти намалява ежедневната консумация на бира, която е била най-висока в сравнение с останалите видове алкохол;
         Здравните знания, умения и навици за здравословен начин на живот – учениците са по-добре информирани за принципите и практиките на здравословния начин на живот; за влиянието на храненето, тютюнопушенето, физическата активност и употребата на алкохол върху здравето на човека;
         Самооценката на здравето – трайно нараства делът на учениците, които оценяват здравето си като много добро и добро и намаляване на делът на тези, които оценяват здравето си като задоволително и лошо;
         Училищната среда – материалната база, хигиената и храненето в училище са оценени от учениците като по-добри;
         Безопасност при пътуване в автомобил – увеличава се делът на учениците, които винаги ползват предпазен колан при пътуване в автомобил, повече от два пъти в сравнение с 2004 г. и намалява (почти пет пъти) делът на тези, които никога не използват.
        Но в същото време се наблюдават и редица негативни тенденции и резултати.
        Чувствително нараства (почти три пъти) делът на учениците с повишено кръвно налягане, по-отчетливо при учениците на възраст 14, 15 и 18 години.
        Всеки пети от изследваните ученици е с тегло над нормата, а е доказано, че свръхтеглото и затлъстяването са рискови фактори за повишено кръвно налягане. Изследването установи такава връзка – 29,1% от учениците с Индекс на телесната маса (ИТМ) над нормата имат и повишени стойности на артериалното налягане (високо-нормално и хипертония).
        Тези резултати закономерно са свързани със съответно поведение на учениците:
        - недостатъчна физическа активност (почти една трета от учениците – 27,1% спортуват понякога, а една четвърт – 23,4% са физически активни по-малко от два пъти в седмицата; само 37,8% от учениците отговарят на препоръките на Световната здравна организация за физическа активност 60 минути дневно);
        - нездравословно хранене – близо една трета от учениците (27,6%) не обядват всеки ден, а 54,7% не консумират топла храна на обяд; 51,9% консумират ежедневно и повече от един път дневно захарни изделия; 43,8% – колбаси и 49,6% – безалкохолни напитки. Към тези поведенчески фактори могат да се добавят и други, които са безспорни: многочасов дневен престой пред компютъра и телевизора, компромис с качеството за сметка на цената на хранителните продукти, повишена информационна и учебна натовареност и стрес в училище.
        В заключение следва да се отбележи, че са налице не малко положителни тенденции в поведението за здраве на великотърновските ученици, като едновременно с това се отчитат и сериозни проблеми.
        Постигнатите резултати в трудните условия на недостиг на средства и ресурси, натрупаният опит, подкрепата на Общината и Общинския съвет, на Обществената коалиция за здраве и партньорите са добро основание дейността по програмата за опазване и подобряване на здравето на учениците в община Велико Търново да продължи.


ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

организират

КОНКУРС
ЗА

Условия за участие:

Възраст на участниците

Ученици от III до VII клас в община Велико Търново

Брой на творбите

Всеки участник може да участва индивидуално само с една творба

Материали за изработване на творбите

Природни и/или отпадни материали - листа, клони, шишарки, черупки, цветя (сушени или естествени), найлонови торбички, пластмасови шишета и други

Размер на паното

Не по-голям от 50/70 см.

Координати за връзка с автора

Всяко пано да бъде придружено от:
• трите имена и навършени години на участника
• клас, училище и населено място
• телефон за връзка

Краен срок за
получаване

не по-късно от 15.05.2015 година (петък)


Адрес за получаване

Регионална здравна инспекция – Велико Търново
ул. „Никола Габровски” № 23
дирекция ПБПЗ (етаж 8, стая 802)
5000 гр. Велико Търново

Награди

Предвидени са следните награди за победителите в конкурса:
Първа награда – подаръчен ваучер на стойност 80 лв.
Втора награда – подаръчен ваучер на стойност 60 лв.
Трета награда – подаръчен ваучер на стойност 40 лв.
Поощрителни награди, грамоти

Допълнителна информация

По повод на Световния ден на околната среда - 5 юни 2015 година, в РЗИ - Велико Търново ще бъде експонирана изложба с творбите от конкурса „Да опазим околната среда” и наградени победителите.
Координати за допълнителна информация:
телефони: 062/614 361 (инж. Г. Славчева), 062/614 351 (д-р А. Ангелова),
електронен адрес: pbpz@rzi-vt.org