A- A+

2016
Световен ден за борба срещу СПИН
- 1 декември 2016 г.

       СПИН е заболяване, което се причинява от вируса на човешкия имунодефицит – ХИВ.
       Има три основни начина за предаване на ХИВ:
        по сексуален път – при сексуален контакт без презерватив с човек, инфектиран с ХИВ;
        по кръвен път – при използване на замърсени с инфектирана кръв игли, спринцовки и др. инструменти за инжектиране;
        от ХИВ-позитивна майка на бебе – по време на бременността, раждането и кърменето.

       Вече 30 години епидемията от ХИВ/СПИН е глобален здравен, социален и икономически проблем и една от причините за висока смъртност. В същото време в последния доклад на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН се подчертава, че активната превенция и достъпа до антиретровирусно лечение могат да преобърнат тази негативна тенденция.

       В България всеки има възможност да получи качествено и съвременно изследване за ХИВ. Изследването може да се осъществи в мрежата от Кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), както и в 12-те мобилни медицински кабинета в страната. При необходимост това може да стане в лечебно заведение, а за представителите на най-уязвимите групи – в нископраговите центрове към неправителствени организации.

       МЗ осигурява антивирусна терапия за всички нуждаещи се хора.

ОТКРИТИ СА НОВИ 193 ЛИЦА С ХИВ–ИНФЕКЦИЯ
(данни на Министерството на здравеопазването към 25 ноември 2016 г)

ПЪРВИ ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

       Световният ден за борба със СПИН е началото на целогодишна кампания с акцент върху превенцията и информираността на хората относно ХИВ-инфекцията, както и ден за съпричастност към засегнатите от болестта. Целта му е да насочи общественото внимание към проблемите на заболяването: свеждане до минимум на новите случаи на ХИВ-инфекция, нулева дискриминация към хората, живеещи с вируса, и нулева смъртност, свързана със СПИН.
       Мотото на кампанията тази година е: „Hands-up for HIV prevention“ („Ние сме ЗА превенцията на ХИВ“) и тя ще бъде фокусирана върху превенцията на ХИВ, употребата на презервативи, изследването и антиретровирусно лечение. Насочена е към преодоляване на бариерите, които пречат на групите в най-висок риск от населението и хората, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), на достъпа и използването на тези услуги.
       Запазва се тенденцията ХИВ да се разпространява предимно по сексуален път.
       Тази година са открити нови 193 лица с ХИВ–инфекция при изследвани над 263 900 лица
.
       В България 88% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален път. Това сочат данни на Министерството на здравеопазването към 25 ноември 2016 г. От началото на тази година са открити нови 193 ХИВ–серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната са официално 2 460 лица.
       Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-голям от броя на жените. Според пътя на инфектиране 39% от новите случаи са се инфектирали при хетеросексуален контакт, 49% – при хомосексуален контакт, а 12% – при инжекционна употреба на наркотици. Важно е да се отбележи, че процентът на новорегистрираните ХИВ–позитивните в групата на инжекционно употребяващите наркотици се запазва на ниско ниво. 34% са новорегистрираните ХИВ серопозитивни сред младите хора между 20-29 години, а най-засегната е възрастовата група 30-39 г.- 36%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 19 години, а най-старият на 64 години.
       Oт началото на годината няма регистрирано дете родено от ХИВ - позитивна майка.
       Географското разпространение сочи, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са концентрирани предимно в големите населени места, като: София – 79 лица, областите Пловдив – 27 лица, Варна – 15 лица, Враца – 9 лица, София област- 7 лица, Плевен – 6 лица, Пазарджик – 5 лица, Бургас и Ст. Загора – по 4 лица.
       Тенденцията сочи, че над 53% от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са открити в 14-те кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинети, което говори за тяхната ефективност. Над 263 900 души са се изследвали за ХИВ през първите девет месеца на 2016 г. - в КАБКИС и във всички лаборатории и лечебни и здравни заведения на страната.
       В изпълнение на ангажиментите на държавата, Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Функционират 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Глобалният фонд подпомага работата на три неправителствени организации, които оказват грижи и взаимопомощ за хората, живеещи с ХИВ, в България. Тези организации са ситуирани в градовете София, Пловдив и Варна.
       За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд бе създаден и се поддържа резерв от антиретровирусни медикаменти на стойност около 1 милион лева.
       Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството им на живот.
       Към 31 октомври 2016 г. общо 1142 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, 954 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. Комбинирата терапия и нейния мониторинг за всички нуждаещи се лица, живеещи с ХИВ/СПИН в България, се осигурява от Министерство на здравеопазването, независимо от техния здравно-осигурителен статус.
       Дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд, се изпълняват от мрежа от 28 неправителствени организации, 14 КАБКИС, като за тази цел са разкрити и 37 здравно-социални центъра за работа с най-уязвимите групи.
       За достигането на лицата от уязвимите групи на НПО и РЗИ са предоставени 17 мобилни медицински кабинета.
       От началото на 2016 г. до 30 септември неправителствените организации, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, са предоставили здравно-социални услуги на 26 195 лица от най-уязвимите групи. За този период са раздадени общо 933 715 безплатни презерватива и 198 910 комплекта за безопасно инжектиране при работа на терен, след консултиране и по време на кампании.
       Секретариатът на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария ще подкрепи продължението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с още 6 месеца главно в частта за предоставяне на интегрирани услугите от НПО за превенция на ХИВ сред най-уязвимите групи в страната.

По материали на МЗ от 30.11.2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ
за дейностите, посветени на

Световния ден за борба срещу СПИН - 1 декември 2016 г.

„Ние сме ЗА превенцията на ХИВ”

       По повод на „Европейска седмица за изследването на ХИВ” и Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември 2016 г., Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с общински администрации, Център за обществена подкрепа – Велико Търново, ученически клуб за здраве „Живей”, Младежки домове, учебни заведения, БМЧК, средства за масова информация и други, организират регионална АНТИСПИН кампания със следните по-важни дейности и инициативи:
       1. Информационно-образователни дейности:
       • Медийна кампания – пресконференция на 30 ноември 2016 г. от 10:00 ч. в РЗИ, радио и ТВ предавания; публикации в областните ежедневници; излъчване на видео и аудио реклама на КАБКИС по електронни медии, и други;
       • Информационна акция в центъра на Велико Търново на 1 декември 2016 г. пред Факултета по изобразително изкуство (от 14.00 часа), в която доброволци от ученически клуб за здраве „Живей ...” към РЗИ – Велико Търново и БМЧК ще разпространяват червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали;
       • Застъпническа инициатива „С лице към СПИНА” с участието на ученици от 7 и 8 клас в община Велико Търново, включваща: презентация на тема „С лице към истината”; видеолектория на филма „Като насън” и дискусия; викторина, ролеви игри, групова работа „АнтиСПИН лице” на 30.11.2016 г. от 14:30 ч. в хотел Алегро – Велико Търново;
       • АНТИСПИН кампании в общините Павликени, Сухиндол и Златарица – разпространение на червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали от ученици - доброволци;
       • Локални АНТИСПИН кампании в училищата на област Велико Търново – обучения и презентации, интерактивни игри с ученици (21 ноември – 2 декември 2016 г.);
       • Публикуване на интернет страницата на РЗИ на материали относно: организираните инициативи, Европейската седмица за изследването на ХИВ и Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември; материали за профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ, и други.
       2. Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в следните учебни заведения:
       • СУ „Вичо Грънчаров” – гр. Горна Оряховица (25.10.2016 г.);
       • Гимназия по туризъм – гр. Велико Търново (03.11.2016 г.);
       • Спортно училище – гр. Велико Търново (09.11.2016 г.);
       • Професионална гимназия по моден дизайн - гр. Велико Търново (16.11.2016 г.);
       • ПГЛПИ „Атанас Буров” – гр. Горна Оряховица (23.11.2016 г.);
       • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново (01.12.2016 г.)
       • КАБКИС в РЗИ – Велико Търново – всеки работен ден: 9:00 ч. – 12:30 ч.; 13:00 ч. – 16:00 ч.

Дейност на Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС)
за периода 01 януари - 30 ноември 2016 г.

       Общо, изследвани за инфекция с ХИВ са 1 105 лица, от които 471 жени и 634 мъже. Изследваните на място в КАБКИС са 336 пациенти, в затвора – 245 човека и по време на кампании – 524 лица.
       Разпределението на изследваните по възраст е, както следва:
       под 19 години – 382 лица;
       20 - 24 години – 120;
       25- 29 години – 162;
       30 - 39 години – 205;
       40-49 години – 132;
       над 50 години – 104 човека.
       Изследвани за хепатит В са 241 пациента, за хепатит С – 333 и за сифилис – 346 човека.
       Раздадени са 1 362 здравно-образователни материала и 8 315 презерватива.

 

(публикувано на 30.11.2016 г.)


       1 декември 2016 г - Информационна акция „Световен ден за борба срещу СПИН”. В центъра на Велико Търново ученици - доброволци и членове на БМЧК разпространяват червени лентички, презервативи с послания и здравно-образователни материали;

(публикувано на 01.12.2016 г.)
СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
“МАМА, ТАТКО И АЗ”

       На 26 ноември 2016 г. в ОУ “Св. Патриарх Евтимий” – Велико Търново за пета поредна година се проведе състезание по безопасност на движението “Мама, татко и аз”, посветено на превенцията на пътно-транспортния травматизъм и безопасността на движението.
       Организатори на инициативата, която се провежда в рамките на програма СИНДИ - детска компонента „Здрави деца в здрави семейства”, са Регионална здравна инспекция и ОУ „Св. Патриарх Евтимий” - Велико Търново и има за цел да повиши информираността и мотивацията за безопасно поведение на улицата; да образова родителите, които да обучават и възпитават своите деца в спазване на правилата за движение и предпазване от пътно-транспортни произшествия.
Състезанието се реализира с подкрепата и съдействието на Община Велико Търново, сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР, РИО - Велико Търново, Младежки дом - Велико Търново и БМЧК.
       Официални гости на събитието бяха: г-жа Благомира Дочева – инспектор от сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Велико Търново, която оценява отговорите на състезателите на един от пунктовете, Росица Димитрова директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” – община В.Търново и д-р Красимира Петрова – зам. директор на РЗИ – В. Търново.
       В надпреварата взеха участие отбори, съставени от три състезателя - двама родителя и един ученик (в трети клас) от 6 училища в община Велико Търново, както следва: СУ „Ем. Станев”, ОУ „Димитър Благоев”, ОУ „Св. П. Евтимий”, ОУ „Бачо Киро”, СУ „Вела Благоева” и СУ „Вл. Комаров”.
       Състезателите последователно преминаха през четири пункта, като познаваха пътни знаци, решаваха тест, редиха пешеходна пътека, нареждаха пъзел, отговаряха на въпроси и оказваха първа долекарска помощ. Отборите се оценяваха на база на показаните знания и умения по безопасност на движението и първа помощ. Класирането се извърши въз основа на набрания брой точки от 4-те етапа на състезанието. При отбори, имащи еднакъв резултат се взе предвид и времето за преминаване през етапите.
       Победители в състезанието станаха:
       • Първо място – сем. Черневи от СУ „Вела Благоева” с 27 точки и време 6 мин. и 03 сек;
       • Второ място – сем. Ковачеви от ОУ „Св. Патриарх Евтимий” също с 27 точки, но с време за преминаване през пунктовете – 6 мин. и 53 сек;
       • Трето място – сем. Русеви от ОУ „Бачо Киро” със 26 точки.
       Победителите и участниците в състезанието получиха грамоти и награди, осигурени от Община Велико Търново.

 

(публикувано на 28.11.2016 г.)
ЗДРАВНА ВЪРТЕЛЕЖКА

       По повод на Международния ден без тютюнев дим през месец ноември в четири училища на град Велико Търново се проведе акцията „Здравни въртележки”. През 2016 година тя е посветена на тютюнопушенето и употребата на алкохол, като рискови фактори за хроничните незаразни заболявания. Целта на „Здравната въртележка“ е да насочи вниманието на учениците към част от най-съществените здравни проблеми на тяхната възраст.
       Участваха ученици от 6 до 12 клас от ПГСАГ „А. Попов”, СУ „Ем. Станев”, СУ „Вела Благоева” и ПГЕ „А. С. Попов”. Учениците последователно дискутираха за причините, вредите, алтернативите и „ползите” от употребата на алкохол и цигари, като накрая представиха и презентации по предварително избрана тема.
       Инициативата се реализира от РЗИ – Велико Търново и Община Велико в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства”.

(публикувано на 23.11.2016 г.)
17 НОЕМВРИ 2016 – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

       Международният ден без тютюнопушене е отбелязан за първи път през 1977 година в САЩ и е бил наречен “Денят D” (Don’t smoke day). Оттогава Американската общност за борба с рака (ACS) обявява всеки трети четвъртък от месец ноември за ден против тютюнопушенето. Този ден вече се отбелязва и в много други страни по света, тъй като се чества официално и от страна на Международния съюз за борба с рака (UICC).
       По този повод в много страни се организират кампании, които дават възможност на пушачите да се откажат от пушенето като вреден навик поне за един ден, а понякога и завинаги. Кампаниите имат за цел да се промени отношението на хората към тютюнопушенето, като за милиони консуматори това представлява едно предизвикателство, свързано с намаляване или отказване от използването на тютюневи изделия.
       В нашата страна инициативи, посветени на Международния ден и превенцията на тютюнопушенето се провеждат от 1990 година.
       По данни на Националния център за обществено здраве и анализи 37,4% от населението в България на възраст над 20 г. са активни пушачи. Ежедневни пушачи са 25% от българските ученици срещу 13% ученици средно за всички европейски страни.
       В община Велико Търново пушат 39,5% от учениците, като редовни пушачи (които пушат всеки ден) са 17,9% от младите хора, а епизодични пушачи – 11,3% (по данни на Изследване на факторите на риска сред ученици на 14-18 години от РЗИ, 2014 г.)

Ако сте пушач, сложете началото на отказа или опитайте отново.
Повярвайте, Вие можете да откажете цигарите!

       По повод на Международния ден без тютюнопушене – 17 ноември Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира кампания под мотото „Здравословно ний умеем в нашия град да живеем”, включваща следните дейности:
       • конкурс за най-оригинална антиреклама на пушенето на тема „Последствията на тютюневия дим” сред ученици (5 - 12 клас) от община Велико Търново. Резултатите от конкурса
       • кампания за профилактика и контрол на диабета, включваща: изследване на кръвната захар на всички желаещи лица; индивидуални консултации за отказване от тютюнопушене и функционално изследване на дишането на желаещите пушачи и разпространение на образователни материали по темата тютюнопушене и превенция на диабета;
       • акции „Здравни въртележки” в четири училища на град Велико Търново (ПГСАГ „А. Попов”, СУ „Ем. Станев”, СУ „Вела Благоева” и ПГЕ „А. С. Попов”), включващи интерактивни обучения по теми, посветени на тютюнопушенето и употребата на алкохол, като рискови фактори за хроничните незаразни заболявания.

(публикувано на 16.11.2016 г.)
       Световният Ден на Диабета 2016 бележи третата, последна година от тригодишната кампания, фокусирана върху здравословния начин на живот и диабета. Всички дейности в рамките на кампанията преминават под надслов „Диабет: Да защитим нашето бъдеще”.
       По инициатива на Международната федерация за борба с диабета и с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО) Денят се чества от 1991 година на рождената дата на Фредерик Бантинг - 14 ноември 1891 г., канадски хирург и физиолог, открил инсулина (на 27 юли 1921 г.), носител на Нобелова награда за медицина за 1923 година. Благодарение на д-р Бантинг и неговия колега д-р Бест, инсулинът спасява живота на милиони хора по света вече над 90 години.
       Диабетът е едно от най-големите здравни предизвикателства на 21-ви век. Наред със сърдечно-съдовите (инфаркт на миокарда и инсулт), онкологичните и хроничните респираторни болести, диабетът се явява едно от четирите водещи в световен мащаб неинфекциозни заболявания (по оценка на СЗО). По данни на Международната диабетна федерация (IDF) с диабет живеят над 387 милиона души в света, като близо половината от тях не знаят за това, а други 316 милиона души са изложени на висок риск от развитие на болестта.
       Всяка година 7 милиона души се разболяват от диабет, като 70 000 от тях са деца. По прогноза на СЗО до 2035 година 592 милиона души от населението на планетата ще бъде засегнато от това заболяване или един на всеки десет души.
       Диабетът се среща при 7,8% от населението на Европейския съюз.
       В България разпространението на захарния диабет придобива застрашаващи размери - по данни на IDF броят на хората с диабет на възраст между 20 и 79 години е над 500 000 души, а 40% от тях не знаят това. Около 75% от диагностицираните диабетици са с лош метаболитен контрол, което води до развитие на усложнения. Диабетът засяга хора от всички възрасти, като и все повече деца се разболяват от захарен диабет тип 2, до скоро преобладаващ само при възрастните. Най-засегнати са мъжете и жените на възраст между 35 и 64 години.
       Диабетът е водеща причина за смърт от миокарден инфаркт и мозъчен инсулт и основен причинител на слепота и бъбречна недостатъчност в развитите страни. Ежегодно в света над 3 милиона души умират от диабет и усложненията му или по един човек на всеки 10 секунди. Причините за тази тенденция се коренят в увеличаването и застаряването на населението, урбанизацията, прехранването и заседналия начин на живот.
       В област Велико Търново, към 31.12.2015 година, по данни от статистическите отчети на лечебните заведения, на диспансерно наблюдение за диабет са подлежали 14 304 души (със 740 души повече в сравнение с 2014 г. и с 454 души повече в сравнение с 2013 г.).
       Диабетът и неговите усложнения, до голяма степен са предотвратими, за което изключително важна роля има превенцията и ранната диагностика на заболяването. Повечето случаи на диабет тип 2 и неговите усложнения могат да бъдат избегнати чрез здравословен начин на живот (здравословно хранене и редовна физическа активност) и създаване на условия за насърчаване и улесняване на здравословно поведение. Медицината е доказала, че рискът от развитието на диабет тип 2 може да бъде снижен с 58% при промяна на начина на живот. Това с особена сила важи за децата и подрастващите със затлъстяване.
       Здравословното хранене, умерената физическа активност с продължителност поне 30 минути през повечето дни от седмицата (бързо ходене, плуване, каране на колело, танци) и редовното ежедневно ходене (най-малко 30 минути), както и поддържането на нормално телесно тегло са елементите на здравословния начин на живот, които намаляват риска от диабет.
       Утвърждаването на здравословни хранителни навици при малките деца има ключово значение за ограничаване на епидемията от диабет в световен мащаб.

По повод на Световния ден на диабета,
на 14 ноември 2016 г. във Велико Търново,
в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства”
се организира кампания, включваща следните инициативи, посветени на превенцията на заболяването:

       • „Акция на открито” за безплатно изследване на кръвна захар в парк „Марно поле” от 14:00 ч. до 15:30 ч.;
       • Безплатно изследване на кръвна захар в Клуб на пенсионера и инвалида (ул. „Възрожденска” №12) от 14:00 ч. до 15:30 ч.
       Кръвната захар ще се изследва от студенти ІІ курс по специалността „медицинска сестра”. В рамките на проявите ще бъдат разпространени здравно-образователни и информационни материали за превенцията и профилактиката на захарния диабет.
        Кампанията е организирана от Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Община Велико Търново и Филиал Велико Търново на Медицински университет – Варна, с любезното съдействие на фирма „Самоконтрол” ООД, гр. Пловдив.

       Научете повече за диабета ...
       Никотинът влошава диабета ...
       видеоклип №18

(публикувано на 09.11.2016 г.)


        През двата пункта на инициативата „Акция на открито”, посветена на Световния ден за борба с диабета, за по-малко от 2 часа преминаха общо 149 лица. Измерена беше кръвната захар на 147 души и кръвното налягане на 32 желаещи. От тях със стойности на кръвна захар, по-високи от референтните бяха: 1 пациент с диагностициран вече диабет и 13 пациенти, лекуващи се от години по повод на високо кръвно налягане.
        От всички граждани, изследвани в мобилната лаборатория петима бяха с дългогодишен диабет, а четирима от тях едновременно са диспансеризирани за диабет и за артериална хипертония. Последният факт доказва взаимовръзката на хроничните незаразни болести и необходимостта от утвърждаването на здравословния начин на живот като основа на профилактиката им.
        В „Акция на открито” за всички желаещи лица беше осигурено и функционално изследване на дишането - спирометрия.

(публикувано на 15.11.2016 г.)
       На 10 ноември от 14:00 часа в „Зимната градина” на Детска ясла „Зорница” - гр. Дебелец ще се състои промоция с дегустация на здравословни храни. Ястията са приготвени, съгласно избрани рецепти от „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст”.
       Ще бъдат представени:
       • супа от нахут спраз лук;
       • запеканка с киноа;
       • пюре от спанак с елда
       • хумус
       • мляко с ориз и киноа
       • амарант със сушени плодове.
       Инициативата се организира от РЗИ - Велико Търново и Община Велико Търново в рамките на общинската програма на „Здрави деца в здрави семейства”.

(публикувано на 07.11.2016 г.)


       На 10 ноември в „Зимната градина” на Детска ясла „Зорница” - гр. Дебелец се състоя промоция с дегустация на здравословни храни. Инициативата беше организирана от РЗИ - Велико Търново и Община Велико Търново в рамките на общинската програма на „Здрави деца в здрави семейства”. Присъстваха директорите на детски ясли и институции за деца от 0 до 3 години, родители и деца.
       Предложените ястия бяха приготвени, съгласно избрани рецепти от „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст”.
       Чрез попълване на анкета бяха проучени вкусовите предпочитания на присъстващите на проявата. Почти всички анкетирани (по 94,12%) са харесали десертите Мляко с ориз и киноа и Амарант със сушени плодове; 82,35% - Запеканка с киноа, а 70,59% - Хумус. Повече от половината от присъстващите одобряват Пюре от спанак с елда (58,12%) и Супата от нахут с праз лук (52,94%).

(публикувано на 11.11.2016 г.)
ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО

       На 20 октомври 2016 г. от 14.00 часа в парк „Христо Ботев” - гр. Горна Оряховица се проведе Празник на знанието, посветен на здравословния начин на живот на младите хора.
       Празникът включваше образователни игри със състезателен характер под надслов „Ние знаем как да бъдем здрави”, с участието на 11 отбора ученици от 6-тите класове на 2 средни и 5 основни училища в община Горна Оряховица.
Инициативата се проведе за трета поредна година в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г., като нейни организатори са РЗИ - Велико Търново, Община Горна Оряховица и Младежки дом - Горна Оряховица.
       Празникът на здравето имаше за цел да повиши нивото на здравните знания на учениците и да съдейства за формиране у тях на умения и навици за здравословно хранене, двигателна активност и начин на живот без употреба на алкохол и тютюневи изделия.
       Участниците в състезателните игри преминаха последователно през 4 пункта, където отборите бяха оценявани на базата на показаните знания и умения по зададените теми.
       Всички участници в празника получиха грамоти и кошници с плодове, а победителите - съответни предметни награди, осигурени от РЗИ - Велико Търново и Община Горна Оряховица.
       Класацията на отборите в състезанието може да видите тук.

(публикувано на 24.10.2016 г.)
20 ОКТОМВРИ 2016

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

       Научете повече ...


СВЕТОВЕН ДЕН НА ОСТЕОПОРОЗАТА

       През 1994 година Световната здравна организация определи остеопорозата като болест, а не като естествен процес, съпътстващ остаряването на организма.
       Остеопорозата засяга всяка трета жена и всеки пети мъж над 50-годишна възраст. Тя е болест, при която плътността и качеството на костта се влошават, което води до намаляване на здравината на скелета и повишаване на риска от фрактури, особено в областта на гръбначния стълб, бедрото и китката. Загубата на кост няма симптоми и често първият знак за наличието на остеопороза е фрактурата.
       Сред факторите за повишен риск от остеопороза са генетичната предразположеност, както и възникнали медицински проблеми, които влияят негативно върху здравето на костите. Много важно значение има също и начинът на живот - нездравословно хранене, липса на физически упражнения, тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол.
Профилактичните мерки, които всеки човек може да предприеме за да намали риска от остеопороза са редовните упражнения, диета с достатъчен прием на калций, набавяне на витамин Д чрез излагане на слънчева светлина, здравословен начин на живот и редовни медицински прегледи. Това е акцентът в тазгодишната кампания на Международната фондация по остеопороза, провеждана в над 180 страни. Усилията в сферата на профилактиката на остеопорозата трябва да се насочат още в ранна възраст към здравословното хранене и физическата активност.
Например нуждите от калций могат да се покрият с хранителна диета. При комбинация с витамин Д за достатъчен се счита общ прием на калций около 800 mg на ден. Това количество може да се достигне чрез здравословна диета, съдържаща дневната доза от богати на калций храни. Например:
        1 чаша мляко или парче твърдо сирене = 300 mg калций;
        1 чаша богата на калций минерална вода = 200 mg калций.
       При хората над 60-годишна възраст се препоръчва приемането на витамин D под формата на добавки. Приемането на богати на протеин храни, както растителни, така и животински, допринасят за по-здрави кости и мускули и за превенция на остеопорозата. Когато теглото е под нормалното, също се увеличава рискът от остеопороза.
        Прости стъпки за поддържане на физическата активност:
       1. Изкачвайте стълбите вместо да ползвате асансьора.
       2. Ходете пеш при малки разстояния вместо да разчитате на кола или градски транспорт.
       3. Свикнете да излизате за разходка (или някаква друга активност) всеки ден – поставяйте си дневни и седмични цели.
       4. Стойте на един крак при извършване на ежедневни задачи: напр. миене на зъбите, чакане за кафе, миене на съдове.
        Най-ефективната профилактика на заболяването, която специалистите определят като стратегическа, се реализира още в детството и юношеството. През този период костта формира своята плътност и здравина, като към 20 - 25 годишна възраст се достига най-високата (пикова) костна маса. Формирането на пикова костна маса е основна стратегия за профилактика на остеопорозата.

       Оценете своя риск от остеопороза като попълните приложения тук Едноминутен тест.
       Научете повече за остепорозата ...

       На Световния ден на остеопорозата - 20 октомври 2016 е посветен организирания за трета поредна година Празник на знанието в гр. Горна Оряховица с участието на ученици от 6-те класове в училищата на общината. Организатори на проявата, която ще се проведе на 20.10.2016 г. са: РЗИ - Велико Търново, Община Горна Оряховица и Младежки дом - Горна Оряховица.


(публикувано на 19.10.2016 г.)
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


организират

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНА АНТИРЕКЛАМА НА ПУШЕНЕТО

на тема

Конкурсът е посветен на Международния ден без тютюнопушене
17 ноември - 2016 г.

Категория

Антирекламите могат да бъдат разнообразни - текст, клип, рисунка, колаж, инсталация, пано или друго авторско произведение

Критерии

Оригиналност на антирекламата за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето
Потенциал на антирекламата да достигне до максимален брой хора

Право на участие и изисквания

ученици от 5 до 12 клас в община Велико Търново
творбите да са индивидуални, авторски и да не са копирани от Интернет
творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел презентиране и популяризиране на конкурса

Задължителна информация, придружаваща творбата

име и фамилия на участника, клас, училище и населено място
имена на учител или ръководител, съдействал при изработване на творбата
телефон на участника или учителя за кореспонденция

Срок за изпращане

не по-късно от 10 ноември ( четвъртък) 2016 година


Адрес за получаване

Регионална здравна инспекция – Велико Търново
ул. “Никола Габровски” №23, етаж 8, стая 803

Награди

предметни награди за най-добрите антиреклами
специална награда - фотосесия
грамоти за всички участници

Допълнителна информация

телефони: 062/614 345; 0876518239 (Йорданка Илиева)
електронен адрес: pbpz@rzi-vt.org


(публикувано на 14.10.2016 г.)


ПОБЕДИТЕЛИ
В КОНКУРСА ЗА АНТИРЕКЛАМА НА ПУШЕНЕТО

       По повод на Международния ден без тютюнопушене - 17 ноември 2016 година във всички училища на община Велико Търново беше обявен конкурс за най-оригинална антиреклама на пушенето на тема „Последствията от тютюневия дим”. Конкурсът имаше за цел да развие уменията на учениците за творческа изява и предаване на представата им за живот без тютюн, както и да мотивира околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето.
       За участие в конкурса бяха представени общо 145 творби, изработени от 143 ученици от 22 училища и 1 ДГ в община Велико Търново и областта. Някои от участниците са изработили повече от една антиреклама, за което организаторите им благодарят.
       Комисия, в състав: председател: г-жа Ана Павлова – старши експерт по организация на средното образование в Регионално управление на образованието и членове: д-р Диляна Вачкова – главен експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново и д-р Красимира Петрова - директор на дирекция „Обществено здраве” в инспекцията оцени представените творби, според критериите на конкурса: оригиналност на антирекламата за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето и потенциал за достигане до максимален брой хора.
       До журиране, според регламента на конкурса, комисията допусна общо 79 антиреклами (рисунки, пана, плакати, колажи, стихотворение, анимация), изработени от 79 ученици от V до ХІІ клас от 13 училища в община Велико Търново. Наградите за победителите в конкурса са осигурени от община Велико Търново в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства”.
       Извън регламента се включиха още 64 ученици от 9 училища в област Велико Търново, които представиха общо 66 творби (рисунки, пана, табла разказ, доклад и презентации), което потвърждава актуалността на темата и готовността на младите хора да изразяват своята позиция по значими здравни и социални теми. В тази връзка комисията проведе паралелно класиране на представените творби на участници, извън община Велико Търново, като наградите за тях са осигурени от РЗИ – Велико Търново в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.

Наградени антиреклами и техните автори от община Велико Търново:


Деница Георгиева – СУ „Ем. Станев” , 6 клас


Йоанна Иванова - СУ „Ем. Станев” , 7 клас ...


Цветан Ботев - ОУ „Д. Благоев” , 7 клас


Елена Гецова - ПГСАГ „А. Попов” , 12 клас


Преслава Хинова – ЧПГ „Аркус”, 8 клас


Светлана Петрова - ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, 7 клас


Деян Христов – ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, 10 клас


Ивон Панева - СУ „Ем. Станев” , 5 клас


Никола Димитров - СУ „Ем. Станев” , 8 клас


Елмира Камушева – Спортно училище, 11 клас

Специална награда – фотосесия


Елена Капелова - ПГСАГ „А. Попов”, 10 клас


Наградени антиреклами и техните автори извън община Велико Търново


Колективна награда на групата на г-жа Анита Костадинова от СУ „М. Райкович” , гр. Лясковец


Стефан Петров – ОУ „Отец Паисий” - 8 клас, с. Писарево, общ. Г. Оряховица


Мелиса Кязимова - ОУ „Васил Левски” - 8 клас, с. Петко Каравелово , общ. П. Тръмбеш


Цветомила Атанасова - ОУ „Васил Левски” - 6 клас, с. Петко Каравелово , общ. П. Тръмбеш


Милен Кирчев - ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - 5 клас, гр. Златарица


За участие в конкурса е представена и рисунката на 5 годишната Мария Костадинова от ЦГ „Здравец” в гр. Горна Оряховица, която получава поощрителна награда за най-малък участник.

       Наградените творби ще бъдат изложени в Регионална здравна инспекция - Велико Търново, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” (етаж 8, стая 801) в периода 18.11 – 15.12.2016 г., а наградите на победителите и грамотите на всички участници в конкурса могат да бъдат получени след 28 ноември на същия адрес.
       Допълнителна информация за конкурса може да получите на следните телефони и електронен адрес: 062/614 345, 614 351; e-mail: pbpz@rzi-vt.org

(публикувано на 16.11.2016 г.)
КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ - ЕСЕН 2016”

       В периода 1 - 15 октомври 2016 година, в околностите на град Велико Търново, за пореден път ще се проведе есенният дял на кампанията за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Тръново „Движи се и победи”.
       Инициативата се организира за шестнадесета поредна година, в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства”, от РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902”, Младежки дом - Велико Търново и преминава под егидата на председателя на Великотърновския общински съвет.
       „Движи се и победи” стартира през есента на 2001 година в рамките на програма СИНДИ и оттогава досега са проведени 30 кампании, с общ брой участници 16 438 деца, ученици и възрастни хора, в т.ч. и 330 семейства, като най-голяма активност е регистрирана при учениците на възраст до 14 години.
       По туристическите маршрути на кампанията „Движи се и победи - пролет 2016” преминаха общо 357 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 15 семейства), 209 жени и 148 мъже; в сравнение с пролетта на 2015 година броят на участниците е по-голям (325 участника, в т.ч. и 12 семейства). Организирано в кампанията се включиха 7 училища от община Велико Търново.
       Есенното издание на кампанията включва следните три туристически маршрута:
       1. Велико Търново - парк Ксилифор - на 1 октомври (събота);
       2. Велико Търново - с. Арбанаси - на 8 октомври (събота);
       3. Беляковец - Самоводене - Преображенски манастир - на 15 октомври (събота).
       Съгласно регламента на кампанията, в нея могат да участват всички желаещи лица от община Велико Търново, които на финала на всеки от туристическите маршрути се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие. Регистрацията на участниците ще се извършва във времето от 10.00 до 14.00 часа. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи, с определени място и час на тръгване.
       Наградите на кампанията са 13, като условията за присъждането им са следните:
        За голямата награда - велосипед ще се състезават всички участници, преминали и трите обявени туристически маршрути;
        За наградите в 5-те възрастови групи: 4 - 10 години; 11 - 19 години; 20 - 45 години; 46 - 64 години и над 65 години ще се надпреварват участниците от тези групи, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути;
        За четирите специални награди: най-малък участник (навършени 4 години), най-възрастен участник, семейство и непушач (над 18 навършени години) ще се състезават всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути;
        За поощрителната награда ще се надпреварват всички участници, преминали само един маршрут в кампанията;
        За наградата на Председателя на Великотърновския Общински съвет ще се състезават училищата с най-масово участие на ученици и преподаватели в кампанията;
        За наградата на Регионалния координатор на Министерството на младежта и спорта ще се надпреварват всички участници в кампанията на възраст до 29 години.
       Тегленето на жребия за наградите в есенния дял на кампанията ще се състои на 26 октомври 2016 година в РЗИ - Велико Търново, в присъствието на организаторите на кампанията и средствата за масова информация.
       „Движи се и победи - есен 2016” ще стартира в крайградската зона за отдих на Велико Търново - парк Ксилифор със спортно-туристически празник, включващ различни спортни дисциплини и състезания за деца и ученици: туристически щафети в три възрастови групи, преодоляване на препятствия (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, “тролей” над езеро), стрелба в цел, плажен волейбол, бадминтон, колокрос, блиц-турнир по шах, състезание „Лъвски скок” в две възрастови групи (1 - 4 клас и 5 - 8 клас) за момчета и момичета, и други. Победителите в отделните надпревари ще получат съответни грамоти и награди, а за най-атрактивния участник ще бъде осигурена награда от Младежки дом - Велико Търново. За всички участници в спортно-туристическия празник организаторите са предвидили и малки награди, спечелени чрез томбола.
       В рамките на спортно-туристическия празник ще бъдат организирани образователни забавни игри за знания и умения по безопасност на движението и употребата на алкохол, в които могат да участват, както деца и ученици, така и възрастни хора - родители, педагози, студенти и други.
       За всички участници в кампанията ще бъдат осигурени здравно-образователни материали за поведенческите фактори на риска за здравето и профилактиката на хроничните неинфекциозни болести, и измерване на кръвно налягане.


Телефони за справка и допълнителна информация:
РЗИ – Велико Търново: 062/614-365; 062/614-351
ТД “Трапезица 1902”: 062/63-58-23

(публикувано на 27.09.2016 г.)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ, МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ЕСЕННА КАМПАНИЯ
„ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”-I етап
СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК
„КСИЛИФОР 2016”
01 октомври 2016 г.

       І. Лъчеви туристически походи до местността „Ксилифор” - от 8.00 до 10.00 ч.
              1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици
              2. От автобусното обръщало до ВТУ
              3. От село Арбанаси – югоизточния край
              4. От телевизионната кула до с. Арбанаси
              5. От с. Шереметя

       ІІ. Откриване на празника и художествена програма - от 10.00 до 10.30 ч.

       ІІІ. Спортно-туристически игри
              Щафетни игри – І – ІV клас – 10.30 ч.
              Спортно-туристически щафети – V – VІІІ клас – 11.00 ч.
              Спортно-туристически щафети – ІХ – ХІІ клас – 11.30 ч.

       ІV. Центрове на предизвикателствата – 11.00 – 14.00 ч.:
       Мост над потока, Катерачна стена, Дартс, Плажен волейбол - Волейболен клуб “Царевец” (начало 11:00 ч.), Стрелба с лък – Стрелкови клуб „Етър-98”(начало 10:30 ч.), Състезание по шахмат – „ВТШ Клуб-1927”(начало 10:30 ч.),; Коло-крос в две възрастови групи: до 14 г., до 18 г. (начало 12.00 ч.). Състезание по бадминтон – “Бадминтон – Скоуш клуб”, Лъвски скок – момчета и момичета до I клас и до VIII клас.

       V. Награждаване на победителите и теглене на томбола – 13.30 ч.

ПРЕКАРАЙТЕ ТОЗИ ДЕН СРЕД ПРИРОДАТА!

(публикувано на 29.09.2016 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2016”

       На 1 октомври 2016 година се проведе първият етап на есенната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до парк Ксилифор преминаха общо 358 души, в т. ч. и 15 семейства. Измерено беше кръвното налягане на 64 лица.
Най-малкият регистриран участник, преминал първият маршрут в кампанията е Владимир Старирадев на 4 години, а най-възрастният - Дойчо Копринков на 80 години от Велико Търново.
       В първия маршрут участваха деца, ученици, родители и педагози от 6 училища на Велико Търново - ОУ “Димитър Благоев”, ОУ “Христо Ботев”, ОУ “Бачо Киро”, ОУ “Св. Патриарх Евтимий”, СУ “Вела Благоева”, СУ “Емилиян Станев” и Център за настаняване от семен тип ІІІ.
       За първи път в рамките на спортно-туристическия празник под ръководството на студенти от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” в импровизирано ателие на открито деца и ученици изработиха фигурки от дърво и глина.

       Организаторите на “Движи се победи – есен 2016” канят всички желаещи на 8 октомври (събота) да преминат и втория маршрут на кампанията – Велико Търново – с. Арбанаси.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ

       В рамките на спортно-туристическия празник в парк Ксилифор близо 160 ученици, родители и педагози се включиха в образователни игри по безопасност на движението, посветени на превенцията на пътно-транспортния травматизъм и превенцията на употребата на алкохол. Състезателите редиха пешеходна пътека, пъзели - пътни знаци и преминаваха с алкоочила около конуси. Всички участници в забавните игри получиха поощрителни награди според показаните от тях знания и умения.

(публикувано на 04.10.2016 г.)ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ПРОВЕЖДАТ “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
Е С Е Н - II ЕТАП
8 октомври /събота/ 2016 година

       СЕЛО АРБАНАСИ

       Арбанаси е едно от най-живописните стари селища в страната, разположено на едноименното скалисто плато, на 4 км североизточно от Велико Търново. Основано през ХV–ХVІ в. от преселници от Епирска Македония, то получава статут на вакъфско селище, собственост на зетя Рюстем паша и дъщерята на султан Сюлейман Великолепни Михримах, което е предпоставка за развитието му като богато търговско, животновъдно и занаятчийско селище с над 1000 къщи. Днес е известно с уникалната си жилищна архитектура и богато стенописаните арбанашки черкви.

       Пешеходни туристически маршрути към с. Арбанаси
       Местност Дълбок дол – църква „Св. Никола”
       Начало: квартал „Асенов”, Велико Търново. Преминава се през висящия мост над р. Янтра. Отклонение вляво от асфалтовия път, водещ до местността Ксилифор по кафява маркировка. Преминава по скален венец с живописни панорамни гледки към Велико Търново. Време за преминаване: 1,30 ч.
       Местност Дълбок дол – Малко и Голямо лако – с. Арбанаси
       Начало: квартал „Асенов”, Велико Търново. Преминава се през висящия мост над р. Янтра. Отклонение при първата чешма, вляво на асфалтовия път, водещ до местността Ксилифор. Зелена маркировка. Изкачване на североизток, по дерето. След около 20 мин: отклонение вляво към Малко лако (следи от стар римски път, удобно място за почивка); отклонение вдясно към Голямо лако (Римската чешма). Пътеката продължава по склона на север и излиза в югоизточния край на с. Арбанаси. Време за преминаване: 1,50 ч.
       Квартал „Асенов” – местността Каменец – с. Арбанаси
       Начало: квартал „Асенов”, Велико Търново. Преминава се през висящия мост над р. Янтра. В близост до обръщалото пред бившата текстилна фабрика се тръгва в посока север–североизток по жълта маркировка. След около 20 мин. изкачване по пътеката, успоредна на асфатовия път Велико Търново – с. Арбанаси се стига до оформен кът за отдих. Продължението на пътеката излиза в западния край на с. Арбанаси. Време за преминаване: 1час.
       Разклона за гара „Трапезица“– Гарга баир – местността Каменец – с. Арбанаси
       Начало: разклона за с. Арбанаси и манастир „Св. Троица”. Тръгва се в посока север–североизток по жълта маркировка. След около 40 мин. изкачване до вр. Гарга баир, следва преминаване по Арбанашкото плато и достигане след 30-40 мин. до местността Каменец. Пресича се асфалтовия път и се влиза в с. Арбанаси от западна посока. Време за преминаване: 1,30 ч.
       Местност Ксилифор – Голямо и Малко лако – с. Арбанаси
       Начало: хижа „Ксилифор” в местността Ксилифор, източно над Велико Търново. Тръгва се по синя маркировка. След около 50 мин. – отклонение по зелена маркировка за Голямо и Малко лако. Приятно изкачване по пътека в широколистна гора край течаща вода и подходящи за бивакуване кътове за отдих.
       Излиза се в югоизточния край на с. Арбанаси. Време за преминаване: 1,30 ч.
       Местност Ксилифор – телевизионната кула – коннната база – с. Арбанаси
       Начало: хижа „Ксилифор” в местността Ксилифор, източно над Велико Търново. Тръгва се по червена маркировка, посока север–североизток. Приятно 30-минутно изкачване по пътека в широколистна гора. В близост до края на пътеката се излиза на прогледно панорамно място с живописен изглед отвисоко към Велико Търново.
Излиза се на шосето с. Арбанаси – с. Шереметя. Вляво е телевизионната кула, вдясно – конната база. При избор на десния вариант, по полски път се стига в с. Арбанаси. Време за преминаване: 1 час.
       За незапознатите с маршрутите ще бъдат осигурени водачи от изходните пунктове в 9.00 часа. /за групите с предварителна заявка на телефон: 062- 63 58 23/
       Регистрация на преминалите маршрута: в района на парка (центъра) - до 14.00 часа.
       Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.

Прекарайте почивния си ден сред природата!

(публикувано на 04.10.2016 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2016”

       На 8 октомври 2016 година се проведе вторият етап на есенната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до с.Арбанаси преминаха общо 72 души, в т. ч. и 4 семейства. Измерено беше кръвното налягане на 45 лица.
       Най-малкият регистриран участник, преминал вторият маршрут в кампанията е Преслав Цонев на 10 години, а най-възрастният - Кольо Колев на 80 години от Велико Търново.

       Организаторите на “Движи се победи – есен 2016” канят всички желаещи на 15 октомври (събота) да преминат и третият маршрут на кампанията по екопътеката – с. Беляковец - с. Самоводене – Преображенски Манастир.

(публикувано на 10.10.2016 г.)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”


ПРОВЕЖДАТ “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
IIІ ЕТАП
15 октомври /събота/ 2016 година
по екопътека от с. БЕЛЯКОВЕЦ – с. САМОВОДЕНЕ –
ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР – ВЕЛИКО ТЪРОВО

       Начало: от центъра на с. Беляковец в посока север, по жълта маркировка, през военния полигон. Спускане към изворите на река Раковица (с кът за отдих) – около 30 мин. Продължава се по черен път край реката. След около 30-40 мин. се достига с. Самоводене. Селото се пресича в неговия югозападен край и се излиза над вареницата. От нея се продължава на югозапад, достига се разклон с червена маркировка, по която се продължава за Преображенския манастир. Там ще се си извършва регистрацията на преминалите маршрута до 14.00 ч.
       От манастира се продължава по традиционния маршрут до Велико Търново над водопадите по маркировка червено и бяло.
       Общо време за преминаване на целия маршрут: 5 часа

       Преображенски манастир
       Основан през ХІV век от царица Теодора Сара, втората съпруга на цар Иван Александър, а по-късно за него се грижи синът им цар Иван Шишман. Затова народът го наричал още „Сарин” и „Шишманов” манастир. Действащ и в момента. През периода на турското робство многократно е опожаряван и ограбван от кърджалии. Възстановен е през 1825 г. от отец Зотик от Атон. Сегашните му сгради са строени през ХІХ век. През 1834 г. е започнал строежът на Съборната църква „Преображение Господне” от майстор Димитър Софиялията, заловен и обесен от турците заради участието му във Велчовата завера. Уникалният с архитектурата си храм е напълно завършен от Уста Колю Фичето и стенописан от друг виден български майстор – Захари Зограф. В продължение на три години (1849 – 1851) той работи върху някои от шедьоврите на възрожденското ни изкуство – олтара на храма (живопис и икони) и стенописа „Колелото на живота” (на външната стена на църквата). Впечатляващи с майсторската дърворезба от ХІХ век са „Царските двери”, както и монашеските сгради с обширни чардаци, също дело на Колю Фичето. В съседство е имало още две по-малки църкви, унищожени в годините от срутване на скални маси. Манастирът е свързан с борбата на народа ни за църковна и национална независимост чрез имената на отец Зотик, отец Матей Преображенски, войводите поп Харитон и Филип Тотю, апостолите Васил Левски, Ангел Кънчев, Бачо Киро, Стефан Стамболов, Георги Измирлиев. През Освободителната война (1877–1878 г.) в него е била разположена руска военна болница, в която е работил руският лекар д-р Пирогов.

       С. Самоводене. Древно селище, намерени са културни пластове още от времето на неолита. През античността от землището са се добивали камъни и вар за строителството на римския град Никополис ад Иструм. Смята се, че след възцаряването на Петър и Асен в него са живеели преселници от Македония, строители на крепостните стени и дворците в Царевград Търнов и дервентджии, пазители на близкия проход. Селото е взело участие в Хаджиставревата буна и в Априлското въстание, давало е убежище на Васил Левски, отец Матей Преображенски, Стефан Стамболов и други народни апостоли. През Освободителната война, по пътя край самоводските вареници и старите гробища на селото, на белия си кон е минал генерал Гурко.

       С. Беляковец. Обитавано от праисторически времена. След възцаряването на Петър и Асен тук са дошли преселници от земите около Солун, строители и варджии. От близките скали те започнали да добиват вар, необходима за благоустрояването на новата българска столица. Около селото и до днес са запазени останки от вареници. През робството оттук често е минавал Васил Левски. След разгрома на Априлското въстание, местните хора са укривали Стефан Стамболов, уредили са му среща с друг апостол – Павел Бобеков и по-сигурно скривалище в Самоводене. Селото често е посещавал Петко Славейков, който е намерил и описал древни ръкописи, между тях известния „Беляковски сборник”.

       Начален час на тръгване: 09:00 / 09:30 часа от центъра на с. Беляковец.

       Регистрация на преминалите маршрута: в района на „Преображенски“ манастир до 14.00 ч.

Подарете си един ден сред очарованието на природата!

(публикувано на 10.10.2016 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2016”

       На 15 октомври 2016 година се проведе третият етап на есенната кампания “Движи се и победи”. По екопътеките до Преображенски манастир преминаха общо 177 души, в т. ч. и 8 семейства. Измерено беше кръвното налягане на 57 лица.
Най-малкият регистриран участник, преминал третият маршрут е Преслав Цонев на 10 години от с. Самоводене, а най-възрастният - Кольо Колев на 80 години от Велико Търново.
       Тегленето на жребия за наградите на кампанията “Движи се и победи – есен 2016” ще се проведе на 26.10.2016 г. (сряда) пред средствата за масова информация.

(публикувано на 17.10.2016 г.)


ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА НАГРАДИТЕ В КАМПАНИЯТА
„ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2016”

       На 26 октомври в Регионална здравна инспекция – Велико Търново се проведе церемонията по тегленето на жребия за наградите в есенния дял на кампанията „Движи се и победи 2016”. Тя се извърши в присъствието на организаторите на кампанията и средствата за масова информация.
       Кампанията за подобряване и укрепване на здравето на населението в община Велико Търново се организира за шестнадесета поредна година от РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом - Велико Търново, и преминава под егидата на председателя на Великотърновския Общински съвет.
С есенното издание на „Движи се и победи” броят на проведените досега кампании става 31, а общият брой на участниците - 16 915 души, в това число и 348 семейства, което е един много добър резултат в полза на здравето на населението в община Велико Търново.

       1. КРАТКА ОЦЕНКА НА „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2016”
       Есенният дял на кампанията „Движи се и победи” се проведе в периода 1 - 15 октомври 2016 г. по 3 туристически маршрута: до парк Ксилифор, с. Арбанаси и Преображенски манастир.
       В рамките на трите похода, на крайните пунктове, над 200 души се включиха в организираните образователни забавни игри - симулация с алкоочила, подреждане на пешеходна пътека и на пъзели (пътни знаци), демонстрация на пушещата кукла Сю.
На 1 октомври първият маршрут на кампанията приключи със спортно-туристически празник в парк Ксилифор, в който        деца и ученици от 6 училища и ЦНСТ ІІІ премериха сили в: туристическите щафети, центровете на предизвикателството (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, „тролей над езерото”, туристически каяк), спортните състезания - плажен волейбол, стрелба в цел, спортен риболов, Лъвски скок, бадминтон, колокрос. блиц-турнир по шах. За първи път в рамките на празника под ръководството на студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” в импровизирано ателие на открито деца и ученици изработиха фигурки от дърво и глина.
        По туристическите маршрути на кампанията „Движи се и победи - есен 2016” преминаха общо 454 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 17 семейства), 264 жени и 190 мъже.
       Това, което отличава есенния дял на „Движи се и победи” от предходните кампании е, че близо две трети от участниците в него (61,2% - 278 души) са преминали за първи път туристическите маршрути. Останалите 176 души (38,59%) са участвали и в предишни кампании.
       Активността на участниците в кампанията по възрастови групи е аналогична с тази от предходните години:
        на първо място, с най-голям брой участници и с най-висок относителен дял се нарежда групата 11 - 19 години - 145 ученика (31,94% от всички участници);
        на второ място е групата на 4 - 10 годишните деца и ученици (124 участника - 27,31%).
        на трето място - групата 46 - 64 години - 70 участника (15,42%), следвана от групите 65 и над 65 години - 62 души (13,66%) и 20 - 45 години (51 лица - 11,23%).
       В кампанията и спортно-туристическия празник организирано участваха 7 училища от община Велико Търново (ОУ „Бачо Киро”, ОУ „Христо Ботев”, СУ „Вела Благоева”, ОУ „П. Р. Славейков”, СУ „Ем.Станев”, ОУ „Димитър Благоев” и ОУ „Д-р П. Берон” - гр. Дебелец).
       В „Движи се и победи - есен 2016” са регистрирани 145 непушачи над 18-годишна възраст, което представлява по-голямата част (77,96%) от възрастното население, включило се в кампанията (186 души).
       В рамките на кампанията е измерено кръвното налягане на 156 души (114 жени и 42 мъже), на възраст от 14 до 80 години, като с нормални (равни/под 139/89 мм живачен стълб) и оптимални стойности (равни/под 120/80 мм живачен стълб) на кръвното налягане са по-голямата част от тях - 124 участника (79,48%) - 87 жени (76,31% от жените, измерили кръвното си налягане) и 36 мъже (85,71% от мъжете). При 32 лица (20,51% от всички измерили кръвното си налягане) е установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм живачен стълб) - при 27 жени (18,75% от жените) и при 6 мъже (14,28% от мъжете).

       2. ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА НАГРАДИТЕ НА „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2016”
       В жребия за наградите в отделните 5 възрастови групи и за 4-те специални награди (за най-малък и най-възрастен участник, за семейство и непушач над 18 навършени години) ще участват всички лица, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути (105 души), а за поощрителната награда ще се надпреварват участниците, преминали само един маршрут (349 души). За голямата награда ще се състезават участниците в кампанията, обходили и 3-те маршрута.
       Наградите са подаръчни ваучери на стойност 30 лв. и 50 лв., спортни и туристически принадлежности.
        Жребият се изтегли по електронен път от организаторите на кампанията.
       • Наградата във възрастовата група 4 – 10 години (ваучер за подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 12 деца.
       Спечели: Мартин Атанасов ва 9 г. от СУ „Ем. Станев”
       • Наградата във възрастовата група 11 – 19 години (ваучер за подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 24 ученика.
       Спечели: Деница Стефанова на 16 г. от СУ „Вела Благоева”
       • Наградата във възрастовата група 20 – 45 години (ваучер за подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 9 души.
       Спечели: Ралица Тодорова на 21 г.
       • Наградата във възрастовата група 46 – 64 години (ваучер за подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 26 души.
       Спечели: Снежана Пънова на 48 г.
       • Наградата за участниците в групата 65 и над 65 години (ваучер за подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 33 души.
       Спечели: Велика Минкова на 72 г.
       • Специалната награда за непушач над 18-годишна възраст (ваучер за подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 63 души.
       Спечели: Христо Стефанов на 48 г.
       • Специалната награда „Семейство” (ваучер за подарък на стойност 50 лв.) се изтегли между 7 семейства.
       Спечели: сем. Мария Иванова, Златко и Александър Върбанови
       • Специалната награда „Най-малък участник” се присъжда на Халил Сабер на 9 години от СУ „Ем.Станев” във Велико Търново (преминал 1-я и 3-я маршрут на кампанията), който печели ваучер за подарък на стойност 30 лв.
       • Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъжда на Кольо Колев на 80 години от Велико Търново (преминал и трите маршрута на кампанията), който печели ваучер за подарък на стойност 30 лв.
       • Поощрителната награда (одеало за пикник) се изтегли между всички участници в кампанията, преминали само един маршрут, това са 349 лица.
       Спечели: Мария Тишева на 73 г.
       • Наградата на Председателя на Великотърновския Общински съвет (плакет) за най-масово участие на училище в кампанията се присъжда за втори пореден път на ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново, включило се с най-голям брой ученици и преподаватели – 110 участници (наградата ще връчи г-н Венцислав Спирдонов)
       • Наградата на Регионалния координатор на Министерството на младежта и спорта – пъзел се изтегли между всички участници в кампанията на възраст до 29 години, независимо от броя на преминатите маршрути, това са 277 млади хора
       Печели: Мария Найденова на 16 г.
       • Наградата на Младежкия дом за най-активен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор – футболна топка се присъжда на Павел Иванов, на 10 години, от 4 г клас на ОУ „П. Р. Славейков” – Велико Търново и ще бъде връчена от г-н Румен Петров.
       • Голямата награда (велосипед, CASPER 2) се изтегли между 31 туристи, преминали и 3-те маршрута на кампанията
        Спечели: Яна Петрова на 10 г. от ОУ „Димитър Благоев”

       3. ВРЪЧВАНЕ НА ГРАМОТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ВЗЕЛИ НАЙ-АКТИВНО УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
       Организаторите на кампанията присъдиха грамоти за най-активно участие в есенния дял на „Движи се и победи 2016” на следните училища:
       1. ОУ „Бачо Киро” - Велико Търново, включило се в кампанията с най-голям брой участници - 110 ученици и преподаватели в първия и третия маршрут на кампанията.
       2. ОУ „Христо Ботев” - Велико Търново (59 участника), включило се в първия и третия маршрут на кампанията.
       3. СУ „Вела Благоева” - Велико Търново (54 ученици и преподаватели) - в първия и третия маршрут на кампанията.

       Честито на победителите в есенното издание на кампанията „Движи се и победи 2016” и до нови срещи!

(публикувано на 26.10.2016 г.)
Басейн на хотел „Релакс КООП“ – Вонеща вода
16 август 2016 година
ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

       Във връзка с Националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, РЗИ - Велико Търново организира лятна АНТИСПИН кампания за безплатно, доброволно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН на терен.
       Кампанията ще се проведе до 15.09.2016 г. по график на следните места:
        10.08.2016 г. - Комплекс „Чифлика” с. Леденик - басейн
        16.08.2016 г. - „Релакс КООП” с. Вонеща вода- басейн
        19.08.2016 г. -„Кузманов и син” гр. Лясковец - басейн
        23.08.2016 г. - Къмпинг „Къпиновски манастир” - басейн
        25.08.2016 г. - градски басейн гр. Полски Тръмбеш
        30.08.2016 г. - градски парк гр. Павликени

       Успоредно с лятната АНТИСПИН кампания 2016 г., РЗИ – Велико Търново организира кампания, посветена на профилактиката на рака на кожата и заболяванията, причинени от слънчевата UV радиация под мотото „Да се радваме на слънцето с грижа за здравето”. На присъстващите граждани ще бъдат раздавани здравно-образователни материали и UV - гривни, а за най-малките деца са предвидени много забавления - рисуване върху чадъри и шапки, викторина и много подаръци и изненади.

(публикувано на 10.08.2016 г.)


ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ
КАМПАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ПРИЧИНЕНИ ОТ СЛЪНЧЕВАТА UV РАДИАЦИЯ

       През месец август, в рамките на Националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се проведе лятна АНТИСПИН кампания на 4 басейни на територията на област Велико Търново (комплекс „Чифлика” - с. Леденик, ПБ „Релакс КООП” - с. Вонеща вода, комплекс „Кузманов и син” - гр. Лясковец и градски басейн - П. Тръмбеш) и в градския парк в Павликени. С безплатно, доброволно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН са обхванати общо 74 лица (42 жени и 32 мъже), на възраст от 18 г. до 70 г., резултатите на които са отрицателни. Разпространени са общо 377 броя презервативи и здравно-информационни материали.
       За втора поредна година успоредно с лятната АНТИСПИН кампания се проведе и кампания, посветена на профилактиката на рака на кожата и на заболяванията, причинени от слънчевата UV радиация под мотото „Да се радваме на слънцето с грижа за здравето”, включваща: разпространение на здравно-образователни материали по темата и на UV - гривни за децата; рисуване върху чадъри и шапки, викторина, много подаръци и изненади.

(публикувано на 07.09.2016 г.)
       На 19 юли 2016 година в парк „Дружба“ (10:30 часа) и на басейна на комплекс „Света гора“ (13:30 часа), при голям интерес от страна на гражданите и медиите, се проведе втория етап на кампанията „ДА СЕ РАДВАМЕ НА СЛЪНЦЕТО С ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО“.
       За майките и бременните бяхме предвидили консултации с лекар, специалисти от „HAPPY MUMS” и консултантите на “Avene”, мостри на слънцезащитни продукти, здравно-образователни материали, а за малките деца – много забавления (рисуване върху чадъри и шапки, конкурс за „бодиарт” със слънцезащитен крем, викторина и много подаръци и изненади).
Организатори са Община Велико Търново, Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Училище за родители „HAPPY MUMS” , комплекс „Света гора“ – Велико Търново и „Пиер Фабр“ – България.
       По време на събитието бяха разпространени: 30 дипляни „Слънце и здраве“ и 30 флйера „Слънчевите очила“, 40 UV – гривнички, 5 плаката на НЦОЗА, 5 чадъра, 10 фенерчета, 20 малки топки,1 шапки и 1 тениски, мостри слънцезащитен крем “Avene”, рекламна дипляна на “Avene” и книжки за оцветяване “Слънчев паспорт”.
       Медийна отразяване: 3 телевизии, 1 радио и 2 публикации в местни вестници.

       
Световната седмица на кърменето 2016

„КЪРМЕНЕТО – КЛЮЧ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“
Кърменето – ползи за семейството, икономиката, общественото здраве и екологията

       Мили майки и татковци,

       За поредна година старопрестолно Велико Търново се включва в отбелязването на Световната седмица на кърменето (1 – 7 август 2016 г.).
       Организатори на проявата са Регионална здравна инспекция - Велико Търново, Община Велико Търново, Център за родители „Happy mums” и Младежки дом - Велико Търново.
       Нека и тази година продължим утвърдената в нашия град традиция за популяризиране и подкрепа на кърменето с Вашите лични писмени послания към бъдещите майки, като се включат и татковците.
       В писмена форма опишете чувствата, мислите, тревогите и успехите си в това свято начало - кърменето. Вашите писмени послания, достигайки до младите майки, ще подкрепят желанието им за успешно кърмене. Предайте емоцията и значението на кърменето на настоящите майки и татковци към бъдещите майки без ограничения в литературния жанр и обема на написаното.
       В срок до 28 юли 2016 година очакваме да изпратите Вашите творби на един от следните адреси:

       - гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски №23, Регионална здравна инспекция, стая 707.
       - Център за родители Happy Mums, ул. „Mарно поле” № 23,ет. 5

или на един от следните електронни адреси:

       - pbpz@rzi-vt.org
       - t_kalushkova@abv.bg
       - facebook: Happy Mums

       За всички автори са предвидени награди, а най-добрите творби ще бъдат отличени с ваучери за пазаруване в Техномаркет - Велико Търново.

Връчването на наградите ще се състои на организирания пикник на
1 август 2016 г. в парк „Дружба” - Велико Търново от 10:30 часа.

За допълнителна информация:
062 614 347 – РЗИ – Велико Търново, д-р Светлана Моминска
0887 704 786 – „Happy mums”, Тони Калушкова

(публикувано на 20.07.2016 г.)


СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО 2016

       За поредна година от 1 до 7 август отбелязваме Световната седмица на кърменето, като темата през 2016 година е: КЪРМЕНЕТО - КЛЮЧ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.
       Темата поставя движението за подкрепа на кърменето (през тематичната седмица и извън нея) в пряка връзка с проблемите на развитието през следващите 15 години. Акцентира се върху основните връзки между кърменето и устойчивото развитие по пет широки теми:
       1. хранене, продоволствената сигурност,
       2. здраве, благополучие и оцеляване,
       3. околната среда и изменението на климата,
       4. производителността на труда и социалната защита,
       5. право, права и върховенството на закона.
       Връзката между кърменето и всеки, който работи в тези 5 области и е съпричастен към общата кауза за подкрепа и популяризиране на кърменето, е отразено в логото на кампанията. То изобразява двама възрастни, едновременно подкрепящи едно дете.

       Пропорциите и формите между двамата възрастни, са изравнени, за да символизират равенството, справедливостта и сътрудничеството в акта на кърмене, а център на композицията е кърмачето.
       За трайното установяване на кърменето, като ключов елемент на устойчивото развитие, се стимулират различни действия на всички нива на връзките устойчиво развитие - кърмене, с което се поставя началото на по-мащабно ангажиране и сътрудничество с по-широк кръг от участници около промоция, защита и подкрепа на кърменето.
Световната седмица на кърменето се координира от Световния алианс за кърмене и действие (WABA), и глобална мрежа от лица и организации, занимаващи се с опазване, популяризиране и подкрепа на кърменето в света на базата на Иноченти декларации.
       Световният алианс за кърмене и действие (WABA) и СЗО/УНИЦЕФ „Глобална стратегия за хранене на бебето и малкото дете” представят връзките за оптимално кърмене и ползите от кърменето:

       1. НЕ НА БЕДНОСТТА
       Кърменето е естествен и евтин начин за хранене на бебета и деца. То е достъпно за всички и не натоварва бюджета на домакинствата в сравнение с изкуственото хранене. Кърменето допринася за намаляване на бедността.

       2. НЕ НА ГЛАДА
       Изключителното кърмене и продължителността му (в продължение на една години) предоставя на детето висококачествени хранителни вещества и достатъчно енергия. Това предотвратява глада, недохранването и затлъстяването. Кърменето също така означава сигурност за храната на кърмачетата.

       3. ДОБРО ЗДРАВЕ
       Кърменето значително подобрява здравето, развитието и оцеляването на бебетата и децата. Кърменето допринася за подобряване на здравето и благосъстоянието на майките, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

       4. КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
       Кърменето и адекватното допълнително хранене са основа за бъдещата способност на детето успешно да се учи. Кърменето и правилното захранване значително допринасят за умственото и когнитивно развитие.

       5. РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
       Кърменето е уникално право на жените, но те трябва да бъдат подкрепени от бащите и цялото общество да кърмят оптимално.

       6. ЧИСТА ВОДА И ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО
       Изключителното кърмене и кърменето при поискване предоставят цялото количество вода на бебето, от което то се нуждае, дори в горещото време. Докато изкуственото хранене изисква достъп и осигуряване на чиста питейна вода и чисти съдове за хранене. Така с кърменето се постига стерилно хранене без да е необходима питейна вода за нуждите на кърмачето.

       7. ДОСТЪПНО И ЧИСТО „ПРОИЗВОДСТВО”
       „Производството” на кърма не е свързано с разход на енергийни източници като вода, дърва и изкопаеми горива. Това го прави общодостъпно и екологично чисто.

       8. ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
       Правната защита на майчинството и други политики на работното място дават възможност на жените да съчетаят кърменето с професионалната им заетост. Доказано е, че кърмещите жени, които се подкрепят от работодателите, са по-лоялни и с по-висока производителност на труда. Добрите практики трябва да се погрижат за нуждите на кърмещите жени и особено за тези, в несигурни ситуации.
       С индустриализацията и урбанизацията на пространството предизвикателствата към всички нас стават все по-видими. Кърмещите майки, които работят извън дома трябва да се справят с тези предизвикателства, затова те трябва да бъдат подкрепени от работодателите, техните собствени семейства и общностите. Почасовото гледане на деца в близост до работното място, наличието на стаи за кърмене или организирането на паузи в часовете за кърмене и т. н. със сигурност е съществена подкрепа за майките.

       9.НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА
       Практиките на кърмене се различават по целия свят. Кърменето трябва да бъде защитавано, насърчавано и подкрепено от всички, но най-вече сред бедните и уязвими групи. Това ще помогне за намаляване на неравенствата в отглеждането на децата.

       10. УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ И ОБЩНОСТИ
       В суматохата на големите градове, кърмещите майки и техните бебета имат нужда да се чувстват сигурни и да са добре дошли на всички обществени места. По време на стачки, при бедствия и хуманитарни кризи жените и децата са най-уязвими. Бременните, кърмещите жени и техните деца се нуждаят от специална подкрепа по време на такива ситуации.

       11. ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО
       Кърменето осигурява здрава, жизнена и чиста околна среда. То е изключително устойчив и естествен източник на храна и препитание.

       12. ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА
       Кърменето гарантира храненето и здравето на новородените по време на природни бедствия, свързани с климата, в резултат на глобалното затопляне.

       13. ЖИВОТ НА ПЛАНЕТАТА
       Кърменето е несравнимо по-екологично в сравнение с храненето с млека за кърмачета. Млекопроизводството предполага консумация на природни ресурси и допринася за увеличаване на въглеродните емисии и климатичните промени.

       14. МИР И СПРАВЕДЛИВОСТ
       Кърменето е залегнало в много рамки и конвенции за човешките права. Националното законодателство и политиките за защита и подкрепа на кърмещите майки са необходима гаранция за здравето на майките и бебета.

       „Глобална стратегия за храненето на бебето и малкото дете” насърчава многосекторното сътрудничество, изградено върху различни партньорства, програми и инициативи, които подкрепят майките и кърменето.

(публикувано на 29.07.2016 г.)


       На 1 август 2016 г., в парк „Дружба” – гр. Велико Търново от 10:30 ч. се състоя „Пикник за кърмачета”, организиран в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства” - Велико Търново.
       Проявата е част от инициативите, включени в програмата за отбелязване на Световната седмица на кърменето (1 - 7 август 2016 година). Организатори на мероприятието са Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Община Велико Търново, Център за родители „Happy mums” и Младежки дом – Велико Търново.
       Да подкрепят кърменето и да научат нови, полезни и любопитни факти, на пикника дойдоха над 50 майки с децата си, няколко татковци, баби и дядовци. Инициативата предизвика голям интерес сред местните средства за масова информация, които я отразиха в своите издания и предавания.
       По време на пикника бяха раздадени и наградите на всички 23 участника в обявения конкурс „Разкажи ни за твоето кърмене!”.
       Традиционното отбелязване на Световната седмица на кърменето с празник на открито премина сред много настроение, демонстрация на знания и техники на кърмене.

(публикувано на 02.08.2016 г.)СТОП НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

       На 22.06.2016 в центъра на град Килифарево се проведе информационно-образователна акция под мотото „Стоп на тютюнопушенето”. Настоящи и бивши пушачи се консултираха в изнесения кабинет за отказ от тютюнопушене. Деца рисуваха върху балони и се „запознаха” с пушещата кукла Сю.
       По време на организираната проява се разпространиха 16 заглавия на здравно-образоветелни материала за превеция на хронично-незаразните заболявания.
       Мероприятието се реализира от Регионална здравна инспекция – Велико Търново и Младежки дом - Килифарево.
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ
„НИЕ ЗНАЕМ КАК ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ”
15 юни 2016 г., парк „Дружба”

       На 15 юни 2016 г. в парк „Дружба” се проведоха традиционните Образователни игри „Ние знаем как да бъдем здрави” по теми, свързани със здравословния начин на живот, посветени на майските дни на здравето (Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН - 15 май, Европейския ден за борба със затлъстяването - 19 май и Световния ден без тютюнев дим - 31 май) и Международния ден за борба с наркоманиите - 26 юни 2016 г.
       Организатор на проявата, която се провежда за шеста поредна година, беше Регионална здравна инспекция - Велико Търново в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом - Велико Търново, Сдружение „Образователен свят” и Ученически клуб на здравето „Живей”.
       Инициативата имаше за цел да повиши нивото на здравните знания на учениците от горния курс на обучение (8 - 12 клас) и да съдейства за формиране на умения и навици за здравословен начин на живот.
       Участниците в образователните игри демонстрираха своите знания и умения по теми, свързани с превенцията на ХИВ и сексуално-преносимите болести, наркоманиите и алкохола, здравословното хранене и тютюнопушенето.
       В състезанието взеха участие общо 17 отбора с по 3 участника на възраст 14 – 19 години от 9 училища в старата столица, както следва: ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” (3 отбора), СОУ „Ем. Станев” (3 отбора), СОУ „Вела Благоева” (3 отбора), ПГЕ „Ал. Ст. Попов” (2 отбора), ПГСАГ „А. Попов” (2 отбора), Старопрестолна гимназия по икономика (1 отбор), ПГ по моден дизайн (1 отбор), СОУ „Вл. Комаров” (1 отбор) и СОУ „Г. С. Раковски” (1 отбор).
       Победител в надпреварата с 48 точки стана І отбор на ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” в състав: Станислава Атанасова, Миглена Романова и Мила Пенева.
       На втора позиция с резултат 40 точки и време 6,52 мин. се класира отборът на Старопрестолна гимназия по икономика с участници Михаил Михайлов, Денис Личев и Десислава Златанова.
       Третото място заеха учениците от І отбор ПГЕ „Ал. Ст. Попов” в състав: Денислав Жечев, Георги Андреев, Йордан Комарев – резултат 40 т.; време 7,21 мин.).
       Всички участници и училища в игрите получиха грамоти, а победителите – и индивидуални награди, осигурени от организаторите.
УЧЕНИЧЕСКО КУЛИНАРНО ШОУ

       В рамките на Общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” на 2 юни 2016 год. от 14:00 ч. в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” - Велико Търново се проведе ученическо кулинарно шоу за всички желаещи седмокласници от училищата на община Велико Търново.
       Целта на инициативата е повишаване на знанията на учениците по проблемите на здравословното хранене и подпомагане на професионалното им ориентиране в сферата на общественото хранене и туризма.
       Шест отбора, състоящи се от един ментор от XI клас на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” и по двама ученици от VII клас приготвиха: Коктейлни сандвичи от пълнозърнест хляб и сьомга; Салата от домати, моцарела и босилек; Зелена салата с рукола и авокадо; Пролетна плодова салата с ягоди; Витаминозна зеленчукова салата; Бонбони от сушени плодове; сусамов тахан и ядки.
       Останалите седмокласници в работилницата на средновековното школо под ръководството на „знатни болярски ювелири” направиха за себе си и всички участници болярски корони.
       Ученици от класа по барманство демонстрираха и приготвиха безалкохолни коктейли за гостите.
       Проявата завърши с дегустация, танци и снимки за спомен от новите запознанства.

 31 МАЙ 2016 - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН

Мото: “Стандартизираните опаковки - нека бъдем готови за тях”

       Световният ден без тютюн – 31 май се отбелязва за първи път през 1987 година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО). Оттогава до днес, всяка година, в много страни по света се организират събития, насочени към превенцията и ограничаването на тютюнопушенето сред насeлението на планетата.
       Целите на кампанията, които СЗО поставя през 2016 г. са следните:
       • Подчертаване на ролята на стандартизираната (опростена, обикновена) опаковка на тютюневите изделия, като един подход за контрол на тютюна;
       • Насърчаване на развитието на политиките на държавите-членки за опаковането (стнадартизирана опаковка), етикетирането, рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневите изделия, като ефективни начини за намаляване на търсенето и контрол на тютюна.
       По повод на Световния ден без тютюн Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново и Регионален инспекторат по образованието организираха конкурс за литературна творба на тема „Аз съм здрав и не пуша”. В конкурса са представени 14 литературни творби (две стихотворения, две приказки и десет разказа). Автори са ученици от ІІІ и ІV клас от 5 училища в община Велико Търново. В текстовете на участниците е показана активна гражданска позиция по проблема тютюнопушене, представен в здравен, социален и психологически аспект. В конкурса 4 ученици заедно със своите разкази са представили и рисунки по темата, което доказва актуалността на темата и готовността на младите хора да изразяват своята позиция чрез различни похвати.
       Авторите на най-добрите литературни творби са:
       • Първо място – Велизар Димитров – ІІІ клас, ОУ „Димитър Благоев”, Велико Търново за стихотворението „Цигарения дим убива”;
       • Второ място – Ивет Христова – ІV клас, ОУ „Хр. Смирненски”, с. Самоводене за приказката „Горски неволи”;
       • Второ място – Мария Ошкина – ІІІ клас, ОУ „Бачо Киро”, Велико Търново за разказа „Историята на една цигара”;
       • Трето място – Богдана Лещакова - ІV клас, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, Велико Търново за стихотворението „Аз съм здрав и не пуша”;
       • Трето място – Мелиса Салим – ІV клас, ОУ „Хр. Смирненски”, с. Самоводене за приказката „Любопитното мече”.
Всички участници в конкурса получават грамоти и награди, осигурени от Община Велико Търново в рамките на детската компонента на програма СИНДИ „Здрави деца в здрави семейства”.

       Литературните творби на тема „Аз съм здрав и не пуша“ може да прочетете тук.


Стандартизираните опаковки на цигари вероятно намаляват пушенето

       Изследвания върху здравното въздействие на „обикновените" или стандартизирани пакети с цигари показват, че те могат да възпрат непушачите от придобиването на навика и могат да намалят броя цигари, които консумират пушачите, съобщиха учени.
       В няколко научни статии в списание Addiction, изследователи заявиха, че докато стандартизирането на опаковките все още е твърде ново явление за да осигури надеждни доказателства, проучванията до момента показват, че вероятно те въздействат за намаляване броя изпушени цигари.
       Великобритания планира да стане втората страна в света, която да въведе немаркови, стандартизирани опаковки на цигари, след като правителството обеща миналия месец да приеме законодателство, което ще влезе в сила през 2016 г.
Австралия въведе стандартизираните опаковки преди две години в лицето на ожесточена съпротива от тютюневата промишленост. Нейният закон наложи продажбата на цигари в обикновени зелени опаковки с предупреждения за здравето и изображения, показващи вредните последици от тютюнопушенето.
       В серията проучвания на Addiction, изследователите открили, че след решението на Австралия през 2012 г., когато са били въведени новите опаковки, пушенето на открити площи в кафенетата, баровете и ресторантите е намаляло и по-малко пушачи оставят опаковките си на видими места върху масите.
       Друго проучване установи, че премахването на марковите изображения от опаковката увеличава фокуса на предупреждението за рисковете за здравето сред нередовните пушачи и юношите, които тепърва започват да пушат.
       Робърт Уест, редактор на списанието, заяви че ефектите на обикновените опаковки върху младите потенциални пушачи вероятно ще бъде най-важният първоначален удар.
       „Дори ако стандартизираните опаковки нямат ефект върху настоящи пушачи и възпира от пушенето един на всеки 20 млади хора (във Великобритания), това ще спасява около 2000 човешки живота годишно", каза той пред брифинг с репортери в Лондон.
       Производителите на цигари се бореха усилено срещу новия закон, казвайки че стандартизираните опаковки нарушават правата на интелектуална собственост, отстранявайки марковите знаци и че това само ще увеличи фалшифицирането и контрабандата.
       Но Ан МакНийл, професор по пристрастяването към тютюна в Кралския колеж в Лондон, заяви, че производителите на цигари трябва да имат предвид, че ако техният продукт е бил създаден днес, той никога не би достигнал до потребителския пазар.
       „С такъв пристрастяващ продукт, който убива толкова много от своите потребители, производителите на цигари трябва да се считат късметлии, че им е позволено да продават вредни продукти изобщо, а какво остава да се опитват да го направят по-привлекателен чрез опаковаката", заяви тя.
ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА
„АЗ СЪМ ЗДРАВ И НЕ ПУША”
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       ПЪРВО МЯСТО

Цигареният дим убива

С цигари не се занимавай,
а бързо ги оставяй.
От дима ще се задушиш
и на здравето си сериозно ще навредиш.
Цигарите не са на мода,
А само бъркат в джоба.
От тях зъбите ти пожълтяват,
А дробовете почерняват.
Дъхът ти лош става
и всеки ще се възмущава и от теб ще бяга.
Бъди за пример ти
И цигарите захвърли.

Всеки трябва да знае,
че щом никотина е на ход
той ще убие всеки дроб.
Над букварите залягайте
и цигарите оставяйте.
С тях шега не бива,
те бавно ви убиват.
Спорт, игри и забавление
са алтернатива.
Прояви и ти самоинициатива
и кажи:
„Цигареният дим убива!”

Велизар Захариев Димитров – ІІІ „б” клас
ОУ „Димитър Благоев” - Велико Търново

 

       ВТОРО МЯСТО

ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ЦИГАРА

       По прясно окосената трева още блещукаха последните капчици утринна роса. Денят се събуждаше когато една цигара се протегна, надигна се на пръсти и гордо се заразхожда по поляната.От няколко дена тя живееше тук или по-точно бяха е захвърлили на половина изпушена, дори димяща. Добре, че беше внезапно завалялият дъжд за да не стане някоя беля.Тук тя срещаше и други подобни на нея остатъци от цигари, фасове. Но тя бе най-голямата и се мислеше за много важна и красива.Чувстваше се специална .Усещаше, че и предстои невероятно приключение. Случайно до близкия разклонен храст, тя видя една усмихната лайка. Заоглежда билката замислено:
       - Коя ли е по-желаната от нас двете ? – И защо винаги изглежда толкова хубава и щастлива ? – Защо аз трябва да се страхувам някой да не ме настъпи, а тя е спокойна и наперена ? – Защо децата и се радват, а мен не ме поглеждат ? – чудеше се цигарата.
       В този момент мислите и бяха прекъснати от смеха на дете и майка.Те играеха на криеница. Момиченцето се приближи до храстите, наведе се, откъсна лайката и я закичи на ухото си. После започна да разглежда и цигарата.
       - Мамо, какво е това ? Ау…мирише на лошо и ми пожълтяха пръстите.
       - Веднага изтичай до кошчето и изхвърли този боклук ! – скара се майката
       Но това само засили любопитството на детето и то тайничко скри цигарата в джобчето си.
       - Мамо, защо се ядоса ? – запита момиченцето.
       - Това, което изхвърли, мило мое дете се нарича цигара. Тя е много вредна за здравето на всички хора.
       - Защо, мамо ? – От какво е направена ? – заразпитва детето.
       - Направена е от тютюневи листа, а в тях има едно отровно вещество, което се казва никотин. Когато някой пуши цигара, то попада в организма и започва да действа като пакостливо дяволче. Прави много бели. Предизвиква главоболие, виене на свят, болки в стомаха, става ти неприятно. Постепенно започваш да виждаш по-лошо, губиш апетит, чувстваш се като болен, отпаднал. Не ти се прави нищо.
       - Мамо, това е ужасно !
       - Да, така е. Когато си болен, ти невиждаш хубавите неща, природата около теб. Незабелязваш свежите цветя, песента на птиците, чистия въздух. Живееш с мисълта за болестта. Когато веднъж си започнал да пушиш, много е трудно да спреш.
       - Аз никога няма да пуша, мамо, защото искам да съм здрава ! – каза детето на своята майка. То внимателно бе слушало всяка нейна думичка.
       - Когато съм здрава мога да пея, да играя, да танцувам и с нетърпение очаквам всеки следващ ден ! – и радостно продължи да тича по поляната.
       - Не само, че не бива да пушиш – продължи своя разказ майката – а и небива да стоиш на места където се пуши.
       - Вредата е еднакво голяма. Отровният дим бързо влиза в твоите дробчета и без да разбереш се разболяваш. Тютюнът спира растежа на организма, мое слънчице. Децата сте като цветята, трябва ви чист въздух, слънце, а не отровни облаци от димящи цигари. А сега хайде да се прибираме.
       Вечерта детето отново извади от джобчето си тайната гостенка. Пак започна да я разглежда и да се чуди колко малка е тя, а колко много вредна. Внезапно вратата се отвори и влезе майка му. Тя искаше да пожелае лека нощ но като видя цигарата много се ядоса. Грабна я от ръцете на момиченцето и я изхвърли през прозореца на улицата. Падна цигарата на тротоара, заболя я но пак се изпъчи гордо. За късмет след малко време я намери един учен-химик. Той я взе и отнесе в своята лаборатория.Там смеси тютюневите листа с шепа сухи билки, а между тя и лайката. Прибави и разни други магийки, до като се получи вълшебен билков еликсир. Пробва го още много дни до като остана доволен. Тогава се разпореди във всички стари фабрики за цигари да сложат нови машини и да започне производството на лековитата течност. Така ще се спасят всички, които пушат и няма повече да се тровят. Ще спортуват, ще тичат без да се задъхват и кашлят. Броят на болните хора ще намалее значително . Природата ще стане по-чиста и без тютюнев дим ще се диша спокойно.
       Ето за такъв здрав, красив и добър свят си мечтая и аз. И за всичко това помогна онази, на половина изпушена цигара захвърлена на детската полянка, детето което я намери, майката, която му разказа историята на цигарата, ученият, който от години се опитваше да открие лекарство срещу пушенето, а последната съставка се оказа самата цигара. И аз бях там на полянката, играех с мама, видях цигарата и разказах историята.
       Аз съм здрава и не пуша, направете като мен !

Мария Сергеева Ошкина - III „д” клас
ОУ „Бачо Киро” - Велико Търново

 

       ВТОРО МЯСТО

Горски неволи

       В един топъл летен ден Ежко и Зайко се разхождали в гората. Птичките пеели своите чудни песни, слънцето се усмихвало приветливо, закачливи пеперудки танцували от цвят на цвят.
       Както вървели, пред тях нещо пробляснало в тревата. Приближили се и що да видят – малка лъскава кутийка. Отворили я – била пълна с цигари.
       Ежко казал на Зайко:
       - Приятелю, искаш ли да пробваме и да запалим по една?
       - Защо не! – рекъл Зайко. – Аз имам запалка. Ще изпушим само по една цигара. Никой няма да разбере!
       Речено – сторено. Извадил Ежко две цигари, запалили ги. Всмукнали от отровния дим. Ежко започнал силно да кашля, а на Зайко му станало много лошо. Превили се надве, едвам се прибрали вкъщи.
       На прага на къщата ги чакала майка Зайка. Като ги видяла как се олюляват, силно се завайкала. Повикала доктор Га, който ги прегледал. Ежко и Зайко разказали какво са сторили. Обещали, че вече никога няма да пушат. Разбрали, че цигарите са много вредни и опасни за здравето.
       Мили приятели, не правете като Зайко и Ежко! Моля ви, не пушете!


Ивет Христова – ІV клас
ОУ „Хр. Смирненски”
с. Самоводене общ. В.Търново

 

       ТРЕТО МЯСТО

АЗ СЪМ ЗДРАВ И НЕ ПУША

Аз съм здрав и не пуша,
Нека всеки да ме послуша!
Ако редовно палиш си цигара
и пушиш повече от влак на гара,
тогава белият ти дроб страда,
все едно е вързан с телена ограда.
Красотата твоя бързо ще избяга,
Болестта към теб ръце протяга.
После тежка кашлица те чака
и май ти сам се прецака.
За това – тичай, скачай и спортувай,
На цигари не робувай,
умен, хитър ти бъди,
здравето си опази!
Аз съм здрав и не пуша,
нека всеки да ме послуша!
Всички моля, запомнете –
от цигари се пазете!


Боряна Николаева Лещакова – IV “в“ клас
ОУ „Св. Патриарх Евтимий” - Велико Търново

 

       ТРЕТО МЯСТО

Приказка за любопитното мече

       Имало едно време малко мече, което много обичало да си хапва медец. Било любопитно и непрекъснато си търсело нови забавления.
       Веднъж видяло своя по-голям брат да пуши цигара. Станало му интересно и решило да опита. Мечо тайничко взел една цигара от кутията на батко си и се скрил навътре в гората. Тъкмо щял да я запали и рунтава катеричка го спряла. Тя го попитала:
       - Не знаеш ли,че цигарите са много вредни за здравето?
       Мечо много се изплашил, хвърлил цигарата и бързо побягнал към къщи.
       На другия ден отново решил да опита. Взел скришом още една цигара. Скрил се по-навътре в гората. Било много тихо. Драснал една клечка кибрит, запалил цигарата. Дръпнал от нея и целият се олюлял. Прилошало му и почнал силно да кашля. Чула го катеричката и с бързи подскоци дошла при Мечо. Разбрала какво е направил.
       - Не бой се, Мечо! – извикала катеричката. – Ей сега ще извикам помощ!
       Побягнала като стрела и за минути стигнала до къщата на мечето. Повикала баща му. Като дошли, намерили Мечо, който плачел и се вайкал.
       Завели мечето вкъщи. Мама Мецана му сварила ментов чай и му сипала цяла купичка дъхав липов мед. Мечо се оправил.
       Обещал повече никога да не пуши, защото разбрал колко вредни са цигарите.
       Благодарил на катеричката за стореното добро. От този момент те станали неразделни приятели.

Мелиса Салим – ІV клас
ОУ „Хр. Смирненски”
с. Самоводене общ. В.Търново

 

       ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

ЕДНА ПОУЧИТЕЛНА ИСТОРИЯ

       Имало едно време една жена с детенце (момиче). Майката се разбирала чудесно с дъщеря си, докато един ден започнала да пуши. Детето много се натъжило, защото си мислело, че цигарите ще изместят това хубаво разбирателство между майка и дъщеря.
       Минали две години. Жената два пъти повече ? се усилило желанието да пуши. Една нощ докато жената спяла, белите дробове ? се запушили.Тя не можела да диша. Чували се само странни звуци. Детето ги чуло и веднага се обадило на 112. Тъй като те живеели близо до болницата, линейката дошла бързо и я откарали на носилка. Щом влезли вътре не я прегледали, а веднага я вкарали в операционната.
       Минали цели два месеца. Изписали я от болницата, но докторите ? казали повече да не пуши. Жената се натъжила, защото да пуши ? харесвало, макар и тя да знае рисковете.Тъй като е майка, няма как да изостави своето безценно дете и накрая преодоляла желанието да пуши.
       Мили читатели, не пушете, не защото аз ви казвам, а заради тези, които обичате!

Мирослава Миланова - IV “г“ клас
СОУ „Вела Благоева“ гр. В. Търново


Аз съм здрав и не пуша

       Цигарите съдържат много вредни вещества. Някои от тях причиняват заболявания на човешките органи. Тютюнопушенето е опасно за здравето. Губиш красотата си, ноктите и зъбите пожълтяват. Белите дробове на непушачите са силни и здрави, а на пушачите не са силни и здрави.
       В повечето сгради и заведения има знаци „тютюнопушенето е забранено”, но ако ги нямаше тези знаци непушачите щяха да се задушат от миризмата на тютюн.
       Според мен хората не трябва да пушат, защото губят здравето си и красотата си.


Йоана Пеева – IV “в“ клас
ОУ „Св. Патриарх Евтимий” - Велико Търново

 

АЗ СЪМ ЗДРАВ И НЕ ПУША

       В съвременния свят все повече започна използването на наркотиците. За някои хора това е вид забавление, а други търгуват с него.
       Тютюнопушенето е вредно за здравето ни - вреди на белите дробове и на сърцето. Когато човек е под въздействието на тютюневите изделия той започва да става неприятен за околните - кашля, раздразнителен е и вреди на хората около него. От тютюнопушенето се отделя никотин и катран, които се поглъщат от пушача, а изспускайки дима той замърсява околната среда. Ако някой ми предложи цигара, аз ще отговоря ''не'' и ще се опитам да го откажа от тютюнопушенето.
       Не се оставяйте на наркотиците да ви превземат. Трябва много внимателно да се грижим за здравето си.

Яница Петрова - IVа клас
СОУ " Вела Благоева" - Велико Търново

 

АЗ СЪМ ЗДРАВ И НЕ ПУША

       Преди си имах всичко – жена, деца, голяма къща, хубава работа, куче, кола. Но тръгнах с една лоша компания, по един лош път и започнах да пуша – не само цигари, а и трева.
       Постепенно светът ми рухна. Жена ми ме напусна и взе децата с кучето и къщата. Останах на улицата. Заживях като скитник. Просех не за хляб, не за прехрана, а за една единствена цигара. Стигнах дъното. Всички ме намразиха. Погледнах се в едно счупено парче стъкло и не познах човека в него.
       Веднъж вървях безцелно по улицата, когато едни полицаи ме спряха. Видях отвращението в погледа им. В техните очи бях просто една отрепка.
       Истината боли, но и помага. Сега всичко е различно. Благодарен съм на всички тези хора, които бяха груби и жестоки с мен, защото те ми помогнаха да си отворя очите и да се променя.
       Сега съм друг човек – човек, който крачи с високо вдигната глава, защото се преборих с всяко препятствие и успях да си върна всичко изгубено и най-ценното за мен – моето семейство.

Александра Александрова – IV клас
ОУ „Димитър Благоев” - Велико Търново

 

Аз съм здрав и не пуша

       Мама и тати пушат цигари и ми е много гадно, защото знам колко вредно и опасно е за тях. Цигарите и изобщо всичко, което съдържа вредни вещества не е просто опасно, а дори понякога и живото застрашаващо. Тютюнопушенето може да причини много тежки болести.
       Моля Ви хора, преди да запалите цигара помислете за нас – Вашите деца!

Даная Ангелова – IV клас
ОУ „Димитър Благоев” - Велико Търново

 

Аз съм здрав и не пуша

       Цигарите вредят на здравето ни и на хората. Пушенето уврежда белите дробове и скъсява живота ни. Предизвикват рак. Дори цигареният дим вреди на децата. Ако една майка пуши цигари по време на бременност плодът също се уврежда. Родителите на децата не трябва да пушат, за да не дават лош пример на тях.

Александра Йорданова – IV клас
ОУ „Димитър Благоев” - Велико Търново

 

Аз съм здрав и не пуша

       Смятам, че ТЮТЮНОПУШЕНЕТО е вредно за нашето здраве. Затова нарисувах картина, за да накарам повече хора (пушачи), да се замислят върху този вреден навик, който вреди и на тези, които не пушат.
       В своята картина съм нарисувала отделни моменти. Нека те не останат незабелязани от всички нас. Нека се замислим върху тях, колко много ни вреди ТЮТЮНОПУШЕНЕТО на нашето здраве и на околните около нас, които са наши близки и които много обичаме. Надявам се, че всеки един от нас ще вникне в тези моменти, ще открие себе си в своята картина, ще ги запечата в своето съзнание и ще си даде сметка, че вреди на своето здраве.
       Нека да направим опит – „Да спрем до тук”.

Снежанка Петрова – IV клас
ОУ „Димитър Благоев” - Велико Търново

 

„Аз съм здрав и не пуша”

       Имало едно време момиче, което се казвало Бела. То живеело безгрижно и щастливо. Родителите й решили да се разделят, когато Бела била на около 10 години. Тя много трудно приела раздялата им. Затворила се в себе си. Спряла да учи, намалила успеха си, отговаряла се на всички в училище. Тя се нахвърляла с крясъци, юмруци и обиди на всеки, който се опитвал да й каже нещо или да я посъветва. Толкова много се разсърдила на родителите си, че решила да им отмъсти като се държи лошо с всички.
       През ваканциите, Бела ходела на село при баба си и дядо си. Тя била единствена внучка и те й угаждали много. Там се запознала с новите съседски деца, които живеели близо до баба й. В селото имало около двайсетина деца, които си идвали през ваканциите. Играели заедно, ходели на разходки сред природата, събирали диви ягоди и гъби. През летните жеги реката ги примамвала с хладните си води и те често ходели да се къпят в нея. Само на село Бела се чувствала щастлива и забравяла за проблемите в семейството си.
       В един горещ летен ден цялата група деца се събрала и решила да се забавлява край реката. Както си играели, дошли две момчета и две момичета, които били по-големи. Казвали се Иван, Петър, Светла и Стефка. Те седнали при тях и извадили бутилки с алкохол. Започнали да пият и да предлагат на малките да опитат. Светла и Стефка запалили цигари. На Бела й се приискало и тя да подражава на големите. Изоставила старата си компания и се присъединила към какичките и батковците. Сред тях се научила да пие и пуши. Годините минавали и Бела се пристрастила към тютюна.
Дошъл прекрасният ден, за който всяко момиче си мечтае – да стане булка. Всичко вървяло добре, докато Бела не забременяла. При един от прегледите, лекарят установил, че има проблеми с бременността. Но вече било много късно и нищо не можело да се направи.
       Когато дошъл дългоочакваният момент, бебето се родило с увреждания – проблеми с белия дроб и бъбреците. Лекарите дълго се борили за живота му и успели да го спасят, но не могли да го излекуват. То щяло да живее с астма и с бъбречна недостатъчност, и цял живот ще пие лекарства и ще ходи по болници. Бела се измъчвала и съжалявала много за неразумните си действия през детството, но за съжаление, не можело да се направи почти нищо. Детето й щяло да плаща за нейните грешки.
       Затова, когато порасна, аз няма да пуша и да пия, защото искам да съм здрава и след време да имам здрави деца.

Виктория Лефтерова - ІІІ клас
ОУ „Хр. Смирненски”, с.Самоводене

 

Аз съм здрав и не пуша

       Пушенето започва преди около четири хиляди години. В началото се развива като част от религиозни ритуали. Появява се в държавите Америка и Индия. След завладяването на Америка се разпространява по света като форма на забавление.
       Тютюнопушенето причинява свиване на кръвоносните съдове. Пушачът го възприема като успокояване на нервите, но това е лъжливо усещане. Особено много страдат най-кръвоснабдените органи – сърцето, белите дробове и мозъкът. Като употребяваме цигари, ние увреждаме своята сърдечно-съдова, дихателна и нервна система.
       Високо кръвно налягане и инфаркт са най-честите болести на сърдечно-съдовата система, причинени от тютюна. Никотинът в цигарите причинява отделяне на хормона на стреса адреналин, което прави сърцето да бие с 25 000 пъти дневно повече от нормалното, а това го изхабява по-рано. Пушачите получават инфаркт 8 пъти по-често от непушачите.
В цигарения дим се съдържа катран, който се натрупва в белите дробове и предизвиква увреждания. Сред най-тежките е белодробният емфизем, при който се спукват алвеолите (белодробните мехурчета). Белите дробове на 45-годишен пушач са в състоянието на белите дробове на 70-годишен непушач. Дразненето на дихателните пътища от дима може да предизвика алергии и различни заболявания като бронхиална астма. Цигареният дим уврежда ресничките по дихателните пътища и те спират да изхвърлят прашинките от вдишвания въздух. Потиска действието и на клетките, които убиват микробите, попаднали в белите дробове. В резултат на това пушачът става беззащитен към инфекции.
       Тютюневият дим съдържа въглероден окис, който блокира червените кръвни клетки и те не могат да разнасят кислорода от въздуха до тялото. Димът съдържа радиоактивни и тежки метали (бисмут, полоний, олово), които причиняват рак. 90% от заболелите от рак на белите дробове са пушачи. Като част от увреждането на нервната система, паметта отслабва. Цигарите водят до никотинова зависимост, която се развива след около пет месеца редовна употреба.
Отношението към тютюнопушенето се е променяло в хода на историята. Понякога е било символ на власт и величие, но днес все повече се превръща в белег на слабост и безразличие относно здравето. Пушенето отнема около два часа на ден. Пушачът харчи месечно около сто и двадесет лева от своите пари. Успешните хора се грижат за здравето си и не пушат. По този начин запазват паметта си. Младите хора по принцип се влияят от модата, но не осъзнават, че бързо стават зависими от този слаб и бавно завладяващ човешкото тяло наркотик. Все повече хора стават жертви на пасивно пушене. Така се нарича процесът, при който непушещи вдишват тютюнев дим от пушачи в околност. Непушач, който прекара един час в задимена от пушене стая, на практика е изпушил 2-3 цигари. По тази причина в България пушенето е забранено на закрити обществени места. А единствената страна, в която тютюнопушенето е напълно забранено, е Бутан.
Аз съм здрав и не пуша. Аз съм здрав, а не болен. Искам да бъда свободен, а не зависим. Ако ми предложат цигара, ще откажа. Отговорен съм пред приятелите си. Ако аз откажа, на тях ще им бъде по-лесно също да откажат. Някои родители казват на децата си: „Аз пуша, не правете като мен!”. Когато порасна, ще кажа на своите: „Аз не пуша, правете като мен!”.

Петър Младенов – IV „а” клас СОУ „Вела Благоева” - Велико Търново
Клиника на открито

       Инициативата на програма „Здрави деца в здрави семейства” - „Клиника на открито”, състояла се на 17 май 2016 г. в парк „Марно поле”, Велико Търново премина при изключително голям интерес от страна на населението и медиите.
Всички желаещи лица са консултирани и изследвани в импровизираните „кабинети” на „Клиниката”, и информирани за превенцията на хроничните незаразни болести и СПИН чрез предоставяне на 28 заглавия здравно-образователни материали.
       В кабинета за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания е измерено кръвното налягане на 79 души, от които 50 жени и 29 мъже, на възраст от 14 до 82 години. Резултатите показват, че почти всички са с нормални стойности на кръвното налягане, с изключение на 10 лица, при които са измерени стойности > 140/90 mm Hg.

       В кабинета за профилактика на затлъстяването преминаха 105 лица (62 жени и 43 мъже), на възраст от 7 до 83 години. Наднормено тегло и затлъстяване е установено при 25 лица над 18 годишна възраст (18 лица с наднормено тегло и 7 – със затлъстяване).

       В кабинета за профилактика на захарния диабет с изследване за кръвна захар са обхванати 84 души (59 жени и 25 мъже), на възраст от 17 до 84 години, от които с повишени стойности на кръвна захар (след нахранване) са 2 лица.

       В кабинета за профилактика на белодробни заболявания са извършени спирометрии на 39 лица (настоящи и бивши пушачи), 26 жени и 13 мъже, на възраст от 18 до 75 години. При 7 от тях са установени отклонения от нормалните стойности на дишането. Направени бяха и демонстрации за въздействието на тютюневия дим върху човешкия организъм чрез пушещата кукла Сю.

       В кабинета за профилактика на онкологични заболявания са разпространени 7 заглавия на здравно-образователни материали.
       В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН са консултирани и изследвани за носителство на вируса на СПИН 36 души – 25 жени и 11 мъже, резултатите на които са отрицателни. Разпространени са 190 броя презервативи сред преминаващите граждани.

МАЙСКИ ЗДРАВНИ ДНИ 2016

       15 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ
СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН

       Третият етап на Националната АНТИСПИН кампания в България, посветен на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН ще премине под мотото „Ангажираност, образование, сила”, обявено от Глобалната мрежа на хората, живеещи с ХИВ (GNP).
       Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН е една от най-старите и най-масови мобилизационни кампании за повишаване на общественото съзнание по отношение на ХИВ и СПИН в света. Стартирал през 1983 г., Международният ден се провежда всяка трета неделя на месец май и се ръководи от коалиция от над 1 200 обществени организации в 115 държави.
       В неделя, 15 май 2016 г. светът за 33 път ще засвидетелства своята съпричастност към хората, живеещи с ХИВ/СПИН. Тазгодишната кампания подчертава нуждата от повишаване на ангажираността и образованието на младите хора и на бъдещите поколения по отношение на всички аспекти на заболяването – причинител, лечение, профилактика и грижи, и отражението му върху живота на хората.
       В КАБКИС към РЗИ – Велико Търново, за периода 01.01 – 10.05.2016 г. са изследвани и консултирани общо 267 души (171 мъже и 96 жени, на възраст от 15 до 87 години), от които доказано серопозитивни са 3 лица.

Образователен материал „СПИН”

17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА

       Световният ден на хипертонията е инициатива на Световната Лига по хипертония, която включва 85 асоциирани Национални дружества и Лиги по артериална хипертония, в т. ч. и Българската лига по хипертония (БЛХ).
       Първият Световен ден на хипертонията е честван през месец май 2005 година. Оттогава Световният ден, ежегодно, се отбелязва на 17-ти май и свързаните с него кампании имат за цел обединят усилията на медицински специалисти, пациенти и институции за популяризиране на социалната значимост на заболяването, за важността на превенцията, контрола и лечението му.
       Артериалната хипертония (>=140/90 ммНg) е един от водещите глобални фактори на риска за здравето на населението в света. Около една трета (15% – 37,0%) от възрастното население на планетата е с хипертония, като за лицата на възраст над 60 години този показател е над 50%, а ефективно лекуван е само един от всеки трима.
       Всяка година, в света 9,4 милиона души умират преждевременно и ненужно от заболявания, свързани с повишеното кръвно налягане – мозъчни инсулти, сърдечни инфаркти, сърдечна недостатъчност и внезапна сърдечна смърт, като 50% от инцидентите са при лица на възраст от 45 до 69 години. По данни на СЗО около 62,0 % от мозъчните инсулти и 49,0% от сърдечните кризи са предизвикани от хипертонията. Поради всички тези факти, светът отдавна е обединен за борба с това заболяване, водещо до тежки увреждания на здравето, инвалидност, смърт и огромни загуби за обществото.
       В нашата страна заболяването също представлява голям медико-социален проблем и данните, свързани с хипертонията са изключително тревожни – честотата на хипертонията е около 55% при средна за Европа 30 - 45%; над 2 млн. души са с артериална хипертония (по данни на Българската лига по хипертония), като 37% от тях са лекувани адекватно, с постигнат контрол върху кръвното налягане. Голяма част от засегнатите (всеки шести) не знаят за заболяването си и сериозните му последици; всеки трети неглижира високото си кръвно налягане и не провежда лечение, което с най-голяма сила важи за младите мъже. Възрастовата граница все повече се снижава и около 5% от юношите у нас са с хипертония. Неблагоприятната статистика показва, че България се нарежда сред страните с най-голям брой заболели от сърдечносъдови заболявания и заема първо място по смъртност, вследствие на мозъчен инсулт в Европа.
       Тази година Българската лига по хипертония избра бъбречните заболявания да бъдат във фокуса на Националната кампания за отбелязване на Световния ден на хипертонията, тъй като нарушенията на бъбречната функция са едни от най-тежките й усложнения. Мотото на кампанията е „Нормалното кръвно налягане - здраве за бъбреците”.
       По данни на Българското нефрологично дружество, хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) има честота сред европейското население между 5 и 10%. За България тази честота е малко по-висока - около 12%. Най-честата причина за ХБЗ е захарният диабет - в 35% от случите, на второ място като причина за ХБЗ се нарежда артериалната хипертония - около 30%. Хипертензивната нефропатия няма изявена клинична субективна симптоматика, т.е. пациентите нямат специфични оплаквания, освен тези характерни за високото кръвно налягане. В резултат на това, бъбречното увреждане от хипертонията, подобно на самата нея, протича неусетно и подмолно. Без значение каква е причината за бъбречна недостатъчност, високото кръвно налягане неминуемо може да доувреди бъбреците.
       Адекватното лечение на артериалната хипертония удължава живота. Снижението на систолното артериално налягане с 12 mm/Hg за 10 години спасява от смърт 1 от 11 лекувани пациенти, понижава честотата на мозъчния инсулт с 35-40%, на миокардния инфаркт с 20-25% и на сърдечната недостатъчност с 50%.
       За изминалата 2015 година броят на хипертониците, получаващи антихипертензивни лекарства по НЗОК надхвърля 1,2 мил. души, но съществуват и такива, които не използват предписването им по Здравна каса. Това на практика означава, че всеки 4-5 българин е хипертоник, като голяма част от хората с високо кръвно са в млада и на средна възраст.
       За област Велико Търново, по данни на лечебните заведения за доболнична помощ, през 2015 година са регистрирани 88 454 посещения по повод на хипертония (358,9 на 1000 души население), като броят на новооткритите случаи е малко повече в сравнение с 2014 г. - съответно 7 613 случаи (30,9 на 1000 д.н.) спрямо 7 126 (28.4 на 1000 д.н.). В края на 2015 година на диспансерно наблюдение са подлежали 53 448 души, което представлява 21,9% от цялото население на областта.

       Сравнителен анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново (2004 г., 2009 г., 1014 г.) в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства” – община Велико Търново

Видеоклипове „Да поставим под контрол кръвното налягане” и „Високо кръвно налягане”

Образователен материал „Да поставим под контрол кръвното налягане”

19 МАЙ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

       Европейският ден за борба със затлъстяването се отбелязва за първи път през 2009 г. по инициатива на Националния форум за борба със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със затлъстяване. Целта на кампанията е да помогне на хората с този проблем да редуцират теглото си, като по този начин намалят риска за здравето си и подобрят качеството си на живот.
       Световната здравна организация, още през 2002 година алармира, че световната епидемия от нарастване на сърдечносъдовите заболявания е свързана с нарастване броя на лицата с наднормено тегло и затлъстяване. Над 1 милиард от хората по света са с наднормено тегло, а 400 милиона от тях - със затлъстяване. Затлъстяването е проблем и сред подрастващите - всяко шесто дете в света е със свръхтегло.

       По данни на Българското ендокринологично дружество, затлъстяване у нас имат 34,5% от населението >= 20 г., а наднормено тегло - 39%. Това означава, че всеки втори български мъж (45%) и всяка трета българска жена (32,4%) между 30 - 60 години е с наднормено тегло. По-тревожен е фактът, че 40% от българските деца (21,9% от момчетата и 17,7% от момичетата между 5 -17 години) са с наднормено тегло или затлъстяване. Това говори не само за естетичен проблем, а за проблем на влошено здраве, на риск за редица сериозни, заплашващи качеството и продължителността на живота заболявания (артериална хипертония, атеросклероза, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, мозъчен инсулт, захарен диабет тип 2, злокачествени новообразувания, подагра, ставни и дихателни заболявания, метаболитни нарушения и други). Затлъстяването причинява и не малко психосоциални проблеми (социална изолация, ниско самочувствие и други).
       Затлъстяването се свързва с: урбанизацията, нездравословния начин на живот с прехранване, намалената физическа активност и психо-социалния стрес. Енергийният дисбаланс (хронично състояние на позитивен калориен баланс) води до натрупване на излишна мастна тъкан както подкожно, така и около жизнено важните органи - сърце, кръвоносни съдове, бъбреци.

       По повод на Майските здравни дни Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира следните дейности и инициативи:

        Кампания за безплатно и анонимно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН на лица, лишени от свобода в затворническо общежитие – гр. Троян и на ученици, преподаватели и персонал от СОУ „Ем. Станев” и ПМГ „Васил Друмев” във Велико Търново (10, 13 и 16 май);
        Семинар с ученици от 4 училища на Велико Търново и студенти от Медицински университет Варна - Филиал Велико Търново по темите: „СПИН”, „Високо кръвно налягане”, „Измерване на кръвно налягане”, „Диабет” и „Рак на кожата” (17 май, 9:30 ч. в РЗИ – Велико Търново);
        Акция „Клиника на открито” в парк „Марно поле”, Велико Търново) посветена на превенцията на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, белодробни, ракови, диабет, затлъстяване) и рисковите за здравето фактори (тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене и други) сред ученици във Велико Търново (17 май, 13:30 часа);
        Разпространение на презервативи и здравно-образователни материали по улиците, в училищата, учрежденията и в заведенията във Велико Търново по време на всички дейности в рамките на инициативите.

       Дейностите, посветени на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН са организирани със съдействието и подкрепата на: Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Ученически клуб за здравето „Живей”, Филиал Велико Търново към Медицински университет Варна, Български младежки червен кръст – Велико Търново, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, училища, средства за масова информация и други.

Видеоклипове „Затлъстяване и риск от ХНБ” и „Пирамида на здравословното хранене”

Образователен материал „Затлъстяване. Здравословно телесно тегло.” и „Метаболитен синдром”
12 МАЙ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО

       Международният ден на сестринството - 12 май се отбелязва на рождената дата на Флорънс Найтингейл (12.05.1820 г.) - английска медицинска сестра, основоположник на модерното сестринство и на съвременните принципи на общественото здравеопазване, определена като една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена.
       Флорънс Найтингейл поставя основите на професионалната сестринска грижа със създаването през 1860 г. на първото светско училище за сестри в света и дом за практикуващи сестри към болницата „Сейнт Томас” в Лондон, сега част от Кингс Колидж (Лондон).
       Флорънс Найтингеил прави истинска революция в обслужването на ранените и болни войници по време на Кримската война, като благодарение на установените от нея стандарти за обслужване на ранените и болни от холера и дезинтерия войници, смъртността спада от 42% на 4%. Кримската война превръща Флорънс в национална героиня. Връщащите се от фронта войници разказват легенди за нея, наричайки я „дамата със светилника”, тъй като през нощите с лампа в ръка, тя като добър светъл ангел, сама обхожда палатките с болните.
       В следващите 16 години, след войната, тя се заема с реформа на медицинското обслужване и общественото здравеопазване. Издава книгата „Бележки за болниците”, в която определя принципите и стандартите на болниците и грижите за болните (1859 г.).
       Флорънс Найтингеил оказва дълбоко влияние върху болничното обслужване и придава благородство на сестринската професия, чак до наши дни. Умира на 90-годишна възраст, в съня си, в Лондон на 13 август 1910 г.

       По повод на Международния ден на сестринството Филиал - Велико Търново на Медицински Университет - Варна, в партньорство с Регионална здравна инспекция - Велико Търново, Община Велико Търново и „Самоконтрол” ООД, гр. Пловдив организират на 12 май 2016 г. (четвъртък) от 10:00 - 11:30 ч. следните прояви:
         Безплатно измерване на кръвно налягане и кръвна захар, и извършване на спирометрии на граждани (по желание) от община Велико Търново в парк „Марно поле”;
         Безплатно измерване на кръвно налягане и кръвна захар на потребителите на социални услуги в Клуб на пенсионера и инвалида и Дневен център за стари хора, гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” №1;
         Здравни беседи с деца от 3 детски заведения във Велико Търново (ЦДГ „Соня”, ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Здравец”).
По време на проявите ще бъдат раздавани здравно-образователни материали за повишаване на информираността на гражданите относно рисковите фактори за възникване на хипертонията и свързаните с нея усложнения, захарния диабет и други.


       На Международния ден на сестринството - 12 май, в парк Марно поле - Велико Търново от 10:00 до 11:30 часа, беше измерено кръвното налягане и кръвната захар, съответно на 68 и 80 лица, а с функционално изследване на дишането (спирометрии) бяха обхванати 18 лица.
10 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ДВИЖЕНИЕТО

       Световният ден на движението се отбелязва ежегодно от 2002 година и е посветен на инициативата на Световната здравна организация – „Движението – това е здраве”.
       „Движението – това е здраве” в своята същност изразява необходимостта от физическа активност, която всеки човек трябва да осъществява по различно време и на различно място в своята ежедневна дейност, и как отделните хора, общности и популации могат да укрепват своето здраве и благополучие посредством здравословния начин на живот.
На Световния ден на движението в много страни се организират разнообразни дейности, насочени към популяризиране на физическата активност сред населението, отчитайки нейната значима роля за подобряване на физическото и психическо здраве на хората.
       Видове и препоръки за физическа активност
       Втори етап на кампанията „Движи се и победи 2016” – 15 май
ИЗЛОЖБА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

       На 05.05.2016 год. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Горна Оряховица участниците в проекта „С хранене и спорт към здравословен живот“ представиха изложба на здравословни храни. Целта на инициативата е да се популяризират препоръките за здравословно хранене сред учениците. Присъстваха ученици, педагози, служители и родители, които дегустираха качествата на предложените разнообразни ястия.
       Изложбата се реализира с методичната помощ на експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ – Велико Търново.
СРЕЩА НА КЛУБА НА ЗДРАВЕТО

       На 27.04.2016 година в Регионална здравна инспекция се проведе втората за тази година сбирка на Клуба на здравето. Присъстваха 17 души, членове на клуба. Председателят на Клуба на здравето – Стоян Долапчиев, откри срещата и популяризира кампанията „Движи се и победи – пролет 2016”. Мария Кирова медицинска сестра и член на клуба сподели свои виждания, мисли и преживявнаия от участието си в семинар, проведен в град София на тема „Училище на живота”. Участниците зададоха своите въпроси, коментари и мнения по темата, като обсъдиха възможността за провеждане на поредица от семинари и във Велико Търново.
ЗДРАВНА ВЪРТЕЛЕЖКА
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

       В рамките на националния ученически конкурс “Посланици на здравето” на 26.04.2016 година в Регионална здравна инспекция – Велико Търново от 15.00 часа ще се проведе здравна въртележка, посветена на здравословното хранене. Инициативата е част от проекта „Живей активно”, разработен от ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново. В дискусията ще се включат също ученици от СОУ „Ем. Станев”, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” и ПГЕ „А. С. Попов”.


       В проведената на 26.04.2016 г. в РЗИ - Велико Търново инициатива „Здравна въртележка” участниците от ПМГ „В. Друмев”, ЕГ „Проф. д-р Ас. Златаров”, ПГЕ „А. С. Попов” и СОУ „Ем. Станев” се доказаха като безспорни посланици на здравето.
       В първата част на проявата, която е част от проекта „Живей активно” на ПМГ „В. Друмев” - Велико Търново, учениците дискутираха по четири актуални теми, свързани със здравословното хранене: „Здравословно ли се хранят в училище българските ученици”, „За и против диетите”, „Веганство и вегетарианство” и „Колко вредни и опасни са храните, предлагани на пазара”, а във втората - всеки отбор представи атрактивна презентация, разширяваща знанията по темата здравословно хранене.
       Отборът на ЕГ „Проф. д-р Ас. Златаров” - Велико Търново изненада всички участници с почерпка от домашни здравословни бонбони.
       Учениците и техните ръководители (педагози) получиха грамоти за активно участие и отлично представяне в „Здравна въртележка”.
КАМПАНИЯ
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ
В СОУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ” - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       В рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” в периода март – април 2016 година РЗИ - Велико Търново и Община Велико Търново организираха кампания за превенция на употребата на алкохол в СОУ „Владимир Комаров” - Велико Търново.
       Инициативата има за цел да съдейства за повишаване на информираността и нивото на здравните знания на учениците по посочената тема, да провокира творческото им мислене, както и да формира у тях умения и навици за здравословен начин на живот без употреба на алкохол.
       Кампанията за превенция на употребата на алкохол включваше следните по-важни инициативи:
         арт-работилница за украсяване на стъклени бутилки в 3 техники - декупаж, фантика и украса с прежда (теоретични и практически занятия);
         интерактивно обучение по темата „Превенция на употребата на алкохол”;
         изложба с творбите от арт-работилницата;
         състезателни и забавни игри с ученици от училището.

       На 27 април 2016 г. от 12.30 ч. в актовата зала на СОУ „Владимир Комаров” се състоя откриването на изложбата с творбите от арт-работилницата. Двадесет и пет ученика от 5, 6 и 7 клас превърнаха стъклени бутилки от алкохол в общо 35 произведения на изкуството.
       След откриването на изложбата бяха проведени интерактивно обучение и мултимедийна презентация по темата, решаване на игрословици, викторина, състезателни и забавни игри.
       Всички участници в проявите получиха грамоти и награди, осигурени от организаторите.
КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2016”

       Пролетното издание на кампанията „Движи се и победи” ще се проведе в периода 23 април - 28 май 2016 година. В околностите на град Велико Търново, по познатите туристически маршрути и екопътеки ще преминат участниците в най-популярната инициатива на програма СИНДИ за повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново.
       Проявата се организира за шестнадесета поредна година от РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом - Велико Търново, и преминава под егидата на председателя на Великотърновския общински съвет.
       „Движи се и победи” стартира през есента на 2001 година в рамките на програма СИНДИ и оттогава досега са проведени 29 кампании, с общ брой участници 16 081 деца, ученици и възрастни хора, в т.ч. и 315 семейства. Най-голяма активност е регистрирана при учениците на възраст до 14 години.

       Пролетният дял на „Движи се и победи 2016” включва следните три туристически маршрута:
       1. Велико Търново - хижа Божур - на 23 април (събота);
       2. Велико Търново - Преображенски манастир - на 15 май (неделя);
       3. Велико Търново - парк Ксилифор - на 28 май (събота).
       Съгласно регламента на кампанията, в нея могат да участват всички желаещи лица от община Велико Търново, които на финала на всеки от туристическите маршрути се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие. Регистрацията на участниците ще се извършва във времето от 10.00 до 14.00 часа. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи, с определени място и час на тръгване.

       За стимулиране на участието на населението в кампанията, тази година броят на наградите е увеличен. Кампанията „Движи се и победи - пролет 2016” ще присъди общо 15 награди.
       Наградите на кампанията (предимно спортни и туристически принадлежности) и условията за присъждането им са следните:
        Голямата награда е велосипед и за нея ще се състезават всички участници, преминали и трите обявени туристически маршрути;
        Пет награди за възрастовите групи: 4 - 10 години; 11 - 19 години; 20 - 45 години; 46 - 64 години и над 65 години и
        Четири специални награди за: най-малък участник (навършени 4 години), най-възрастен участник, семейство и непушач (над 18 навършени години) - за тях ще се състезават всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути;
        Поощрителна награда - за нея ще се надпреварват всички участници, преминали само един маршрут в кампанията;
        Награда на Председателя на Общински съвет Велико Търново - за най-масово участие на училище в кампанията;
        Награда на Общински комитет „Васил Левски” - Велико Търново - за най-добър резултат в състезанието по дълъг скок между ученици от 1 до 4 клас в рамките на спортно-туристическия празник в парк Ксилифор;
        Награда на Министерството на младежта и спорта - за нея ще се надпреварват всички участници в кампанията до 29 години;
        Награда на Младежки дом Велико Търново - за най-активен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор.
       Тегленето на жребия за наградите в пролетния дял ще се състои на 3 юни 2016 година в РЗИ - Велико Търново, в присъствието на организаторите на кампанията и средствата за масова информация.

       В рамките и на трите похода, на крайните пунктове, за всички желаещи туристи, ще бъдат организирани образователни занимания с тематика превенция на тютюнопушенето, безопасност на движението и здравословно хранене.
       На 23 април, на хижа Божур участниците в похода могат да участват в симулация с алкоочила - поради загубата на координация и равновесие, породена от очилата, всеки който ги носи ще има поведение, присъщо на хора под влияние на алкохол и други наркотици.

       Вторият поход до Преображенския манастир (15 май) е посветен на Европейския ден за борба със затлъстяването (19 май) и Световния ден за борба с хипертонията (17 май) - на финала на маршрута всички, които желаят, ще могат да подредят пирамидата на здравословното хранене.

       Третият маршрут на кампанията (28 май), по традиция, ще завърши със спортно-туристически празник в парк Ксилифор, посветен на Международния ден на предизвикателството и Световния ден без тютюнопушене - 31 май. В празника деца и ученици от различни възрасти ще премерят сили в различни спортни дисциплини и състезания: туристически щафети в три възрастови групи; преодоляване на препятствия (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, „тролей” над езерото); стрелба в цел; колокрос; плажен волейбол; бадминтон; блиц-турнир по шах, дълъг скок и други. Победителите в отделните спортно-туристически дисциплини ще получат съответни грамоти и награди, а за всички участници в спортно-туристическия празник организаторите са предвидили малки награди, спечелени чрез томбола.
       По повод на Световния ден без тютюнев дим - 31 май, на сцената в парк Ксилифор, всички желаещи лица могат да се включат в изработването на мобилна карта на знанието и сглобяване на пъзели по темата тютюнопушене.
       По време на кампанията ще бъдат разпространени здравно-образователни материали за поведенческите фактори на риска за здравето и профилактиката на хроничните незаразни болести, а за всички участници, по желание, ще бъде осигурено измерване на кръвно налягане.


Телефони за справка и допълнителна информация:
РЗИ – Велико Търново: 062/614-365; 062/614-351
ТД „Трапезица 1902”: 062/63-58-23


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ПРОВЕЖДАТ

“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /
на 23 април, 15 май и 28 май 2016 ГОДИНА

Преминават се туристически маршрути в околностите на Велико Търново


I ЕТАП
на 23 април 2016 година
До хижа „Божур”


       Начало: От Владишки мост към разклона за с. Арбанаси и манастир „Света Троица” се тръгва в посока манастира. Подминава се отклонение на маркирана с кафяво пътека, продължава се по синята маркировка и след около 1,3 км се тръгва на североизток по пътека с червена маркировка. Тя води до билото, по което се стига до хижата. Връщането може да стане по пътека с червена маркировка в посока запад от х. Божур, преминаваща през манастир „Света Троица” и от него - към квартал „Асенов” по синя маркировка или по обратния път.
       За незапознатите с маршрута ще бъдат осигурени водачи от ТД „Трапезица-1902” от Владишкия мост в 9.00 и 9.30 часа.
       За осигуряване на групов транспорт, заявки на телефон: 062/63-58-23.
       Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижата до 14.00 часа.
       Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.

Прекарайте почивния си ден сред природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2016”

       На 23 април 2016 година, до хижа Божур, се проведе първият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”, в който взеха участие общо 152 души, в т. ч. и 11 семейства.
       Най-малкият регистриран турист е Весела Хрисимова на 4 години от Велико Търново. Най-възрастните участници са: Михаил Минчев на 88 години от Горна Оряховица и Донка Христова на 77 години от Велико Търново. Измерено е кръвното налягане на 84 лица.


       Организаторите на “Движи се и победи – пролет 2016” канят всички желаещи да преминат и вторият маршрут на кампанията, който ще се състои на 15 май (неделя) до Преображенския манастир.
       Вторият поход до Преображенския манастир (15 май) е посветен на Европейския ден за борба със затлъстяването (19 май) и Световния ден за борба с хипертонията (17 май) - на финала на маршрута всички, които желаят, ще могат да подредят пирамидата на здравословното хранене и да определят индекса на телесната си маса.

Телефони за справка и допълнителна информация:
РЗИ – Велико Търново: 062/614-365; 062/614-351
ТД „Трапезица 1902”: 062/63-58-23


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ПРОВЕЖДАТ

“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /
на 15 май и 28 май 2016 ГОДИНА

Преминават се туристически маршрути в околностите на Велико Търново

IІ ЕТАП
на 15 май 2016 година
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР

       Начало:
       І Вариант: Тръгва се от събирането на улиците “Ал.Бурмов” и “К.Зидаров” в кв. Картала, недалече от началната спирка на автобус №4. Маркировката е червена. След около 1,4 км пътеката се събира с идващата от кв.Варуша и продължаваме по новоизградените осем моста по жълта маркировка към първи и втори водопад.
       ІІ Вариант: Тръгването е от ТД „Тапезица - 1902“ през кв. Варуша, покрай църквата „Св. Никола“, до детската площадка над ул.”Работническа”. Посоката е северозапад, маркировката – червена. За около 20 минути изкачваме - връх Картала, от където следва спускане към I-во дере, където се вливат двете пътеки и се продължава по описанието от І-ви вариант.
       Връщането може да стане по обратния път или продължение до с. Беляковец или с. Самоводене.
       За незапознатите с маршрута ще бъдат осигурени водачи от началните пунктове на вариант I и вариант II в 9.00 часа.
       За осигуряване на групов транспорт, заявки на телефон: 062/63-58-23.
       Регистрация на преминалите маршрута: пред входа на Преображенския манастир до 14:00 часа.
       Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.

       Пътеводител

Прекарайте почивния си ден сред природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2016”

       На 15 май 2016 година се проведе вторият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до Преображенски манастир преминаха общо 143 души, в т. ч. и 9 семейства.
       Най-малкият регистриран участник (над 4 години), преминал вторият маршрут в кампанията е Елена Ангелова от Велико Търново на 5 години. Най-възрастният участник е Симеона Григорова на 79 години също от Велико Търново.
Измерено беше кръвното налягане на 68 лица.
       Във връзка с Европейския ден за борба със затлъстяването (19 май) и Световния ден за борба с хипертонията (17 май) участниците във втория маршрут на кампанията подредиха пирамидата на здравословното хранене и оцениха телесното си тегло в зависимост от индекса на телесна маса.
       Организаторите на “Движи се победи – пролет 2016” канят всички желаещи на 28 май (събота) да преминат и третия маршрут на кампанията до парк Ксилифор, където по традиция ще се проведе и спортно-туристически празник.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРОГРАМА СИНДИ МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ПРОВЕЖДАТ

“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/п р о л е т/

Преминават се туристически маршрути в околностите на Велико Търново

ІII ЕТАП
28 май 2016 година
ДО КСИЛИФОР


/маршрут по избор/

Лъчеви туристически походи до хижа “Ксилифор” от 8.00 до 10.00 ч.

       1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици”/
       2. От село Арбанаси – югоизточния край
       3. От автобусното обръщало до ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”
       4. От телевизионната кула до с. Арбанаси
       5. От с. Шереметя
       Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижата до 14.00 часа. За осигуряване на водачи и групов транспорт заявки на телефон: 062/63-58-23
       Награди чрез томбола ще получат преминалите поне два от трите етапа: теглене на 03.06.2016 година от 11:00 часа в РЗИ.

        Подарете си един ден сред очарованието на природата!


РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2015”

       На 28 май 2016 година се проведе третият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до парк Ксилифор преминаха общо 207 души, в т. ч. и 10 семейства.

       Най-малкият регистриран участник, преминал третият маршрут в кампанията е Весела Хрисимова на 4 години, а най-възрастният – Максим Димов на 81 години от Велико Търново. Измерено беше кръвното налягане на 63 души.

       Близо 80 души от присъстващите в парк Ксилифор се включиха и в иницативиq посветени на Световния ден без тютюнев дим: решаване на игрословици и изработване на мобилна карта на знанието по темите „Здравните предупреждения срещу тютюнопушенето” и „Състав на тютюневия дим”.

       За всички присъстващи на празника беше представена и изложба на литературни творби по темата „Аз съм здрав и не пуша”, с автори ученици от трети и четвърти клас в община Велико Търново.

       Атракция в спортно туристическия празник бяха жокеите от Клуб по конна езда „Калоян”, като за всички желаещи беше осигурена възможността да се включат в това предизвикателство.

       Всички участници в спортно-туристическия празник участваха в томбола, като късметлиите бяха приятно изненадени с малки награди.

       Жребият за наградите в кампанията ще се тегли на 7 юни (вторник) 2016 г. от 11.00 часа в присъствието на средствата за масова информация.


ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА НАГРАДИТЕ
В КАМПАНИЯТА „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2016”

       Кампанията за подобряване и укрепване на здравето на населението в община Велико Търново „Движи се и победи - пролет 2016” се организира за шестнадесета поредна година от РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом - Велико Търново, и преминава под егидата на председателя на Великотърновския Общински съвет.
       С пролетното издание на „Движи се и победи” броят на проведените досега кампании става 30, а общият брой на участниците - 16 438 души, в това число и 330 семейства.
       По традиция церемонията се извърши в присъствието на организаторите на кампанията, СМИ, представители на училища и домове за социални услуги за деца, ученици, отличени с награди.
       Пролетният дял на кампанията „Движи се и победи” се проведе в периода 23 април - 28 май 2016 г. по 3 туристически маршрута: до хижа Божур, до Преображенски манастир и до парк Ксилифор.
       В рамките на трите похода, на крайните пунктове, приблизително 200 души се включиха в организираните образователни забавни игри - симулация с алкоочила, подреждане на пирамидата на здравословното хранене; изработване на мобилна карта на знанието и решаване на игрословица по темата тютюнопушене.
       На 28 май третият маршрут на кампанията приключи със спортно-туристически празник в парк Ксилифор, в който деца и ученици от 6 училища и 5 дома за деца премериха сили в: туристическите щафети, центровете на предизвикателството (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, „тролей над езерото”, туристически каяк), спортните състезания - плажен волейбол, бадминтон, блиц-турнир по шах, стрелба в цел; спортен риболов, дълъг скок, колокрос. Атракция в спортно туристическия празник беше организираната за всички желаещи конна езда от Клуб по конна езда „Калоян”.
       За всички присъстващи на празника беше подредена и изложба на литературни творби от проведения по повод на Световния ден без тютюнев дим - 31 май ученически конкурс, с автори ученици от трети и четвърти клас в община Велико Търново.
       Победителите в отделните спортно-туристически дисциплини получиха грамоти и награди, а за всички участници в спортно-туристическия празник беше разиграна томбола.
       По туристическите маршрути на кампанията „Движи се и победи - пролет 2016” преминаха общо 357 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 15 семейства), 209 жени и 148 мъже; в сравнение с пролетта на 2015 година броят на участниците е по-голям (325 участника, в т.ч. и 12 семейства).
       Повече от половината от включилите се в пролетния дял - 214 души (59,94%) са участвали и в предишни кампании, а 143 души (40,1%) са преминали за първи път маршрутите на „Движи се и победи - пролет 2016”.
       Активността на участниците в кампанията по възрастови групи е аналогична с тази от предходните години:
        на първо място, с най-голям брой участници и с най-висок относителен дял се нарежда групата 11 - 19 години - 135 ученика (37,82% от всички участници);
        на второ място е групата 46 - 64 години - 63 участника (17,65%);
        на трето място се нарежда групата на 65 и над 65 години - 55 души (15,41%);
        следват две групи с почти еднакъв брой участници: на 20 - 45 годишните (52 участника - 14,57%) и на 4 - 10 годишните деца и ученици (51 участника - 14,29%).
       В кампанията и спортно-туристическия празник организирано участваха 7 училища от Велико Търново (ОУ „Бачо Киро”, ОУ „Христо Ботев”, СОУ „Вела Благоева”, ОУ „Димитър Благоев”, ПМГ „Васил Друмев” и ПГЕ „А.С.Попов”) и 5 институции за социални услуги за деца (Дом „Пеню и Мария Велкови”, ЦНСТ - ул. „Никола Габровски”, ЦНСТ І, ІІ и ІІІ).
В „Движи се и победи - пролет 2016” са регистрирани 137 непушачи над 18-годишна възраст, което представлява по-голямата част (75,69%) от възрастното население, включило се в кампанията (181 души).
       Резултатите от измерването на кръвното налягане на участниците в кампанията показват, че физическата активност е фактор, който допринася за поддържането на артериалното налягане в нормални граници. Измерено е кръвното налягане на 215 души (144 жени и 71 мъже), на възраст от 17 до 81 години. С нормални (равни/под 139/89 мм живачен стълб) и оптимални стойности (равни/под 120/80 мм живачен стълб) на кръвното налягане са почти всички от тях - 197 участника (91,62%) - 135 жени (93,75% от жените, измерили кръвното си налягане) и 62 мъже (87,32% от мъжете). При 18 лица (8,37% от всички измерили кръвното си налягане) е установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм живачен стълб) - при 9 жени (6,25% от жените) и при 9 мъже (12,67% от мъжете).
       Тази година кампанията „Движи се и победи” излъчи повече победители, в сравнение с предходните кампании.
В жребия за наградите в отделните 5 възрастови групи и за 4-те специални награди (за най-малък и най-възрастен участник, за семейство и непушач над 18 навършени години) се състезаваха всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути (115 души), а за поощрителната награда в кампанията ще се надпреварват участниците, преминали само един маршрут (211 души).
       За първи път бяха присъдени следните 3 награди:
        Награда на Председателя на Великотърновския Общински съвет;
        Награди на Общински комитет „Васил Левски” - Велико Търново и
        Награда на Регионалния координатор на Министерството на младежта и спорта.
       Жребият се изтегли по електронен път от организаторите на кампанията.
        Наградата във възрастовата група 4 – 10 години (раница и термос чаша) се изтегли между 9 деца.
       Спечели: Весела Хрисимова на 4 г.
        Наградата във възрастовата група 11 – 19 години (раница и термос чаша) се изтегли между 26 ученика.
       Спечели: Симона Александрова на 15 г.
        Наградата във възрастовата група 20 – 45 години (ваучер за подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 19 души.
       Спечели: Ралица Тодорова на 20 г.
        Наградата във възрастовата група 46 – 64 години (ваучер за подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 28 души.
       Спечели: Стоян Долапчиев на 61 г.
        Наградата за участниците на 65 и над 65 години (ваучер за подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 32 души.
       Спечели: Марийка Лазарова на 71 г.
        Специалната награда за непушач над 18-годишна възраст (ваучер за подарък на стойност 30 лв.) се изтегли между 70 души.
       Спечели: Пенка Михайлова на 65 г.
        Специалната награда „Семейство” (ваучер за подарък на стойност 50 лв.) се изтегли между 10 семейства.
       Спечели: сем. Ганцарови от Велико Търново
        Специалната награда „Най-малък участник” се присъжда на Весела Хрисимова на 4 години от Велико Търново (преминала 1-я и 3-я маршрут на кампанията), която печели ваучер за подарък на стойност 30 лв.
        Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъжда на Ангелинка Ковачева на 78 години от Велико Търново (преминала 2-я и 3-я маршрут на кампанията), която печели ваучер за подарък на стойност 30 лв.
        Поощрителната награда (раница и термос) се изтегли между всички участници в кампанията, преминали само един маршрут, това са 211 лица
       Спечели: Деян Караатанасов
        Наградата на Председателя на Великотърновския Общински съвет (плакет) за най-масово участие на училище в кампанията се присъжда на ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново, включило се с най-голям брой ученици и преподаватели – 40 участници (наградата ще връчи г-н Венцислав Спирдонов)
        Наградата на Регионалния координатор на Министерството на младежта и спорта – федербал се изтегли между всички участници в кампанията на възраст до 29 години, независимо от броя на преминатите маршрути, това са 190 млади хора (наградата ще връчи г-жа Зоя Стефанова)
       Спечели: Рени Юсменова на 14 г.
        Наградите на Общински комитет „Васил Левски” - Велико Търново за класираните на призови места победители в дисциплината „Лъвски скок” в две възрастови групи (1 - 4 клас и 5 - 8 клас) за момичета и за момчета, в рамките на спортно-туристическия празник в парк Ксилифор, ще връчи председателят г-н Георги Стефанов.
        Наградата на Младежкия дом за най-активен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор – федербал се присъжда на Валентина Силвиева, на 12 години, от 6 г клас на СОУ „Ем. Станев” – Велико Търново и ще бъде връчена от г-н Румен Петров.
        Голямата награда (велосипед, REACTO) се изтегли между 26 туристи, преминали и 3-те маршрута на кампанията
       Спечели: Марийка Лазарова на 71 г.

       Честито на победителите в пролетното издание на кампанията „Движи се и победи 2016” и до нови срещи!
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ
„НА МАХ БЪДИ БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ И АЛКОХОЛ ТИ”

       В рамките на националния ученически конкурс “Посланици на здравето” на 14.04.2016 година в СОУ „Вичо Грънчаров” град Горна Оряховица се проведе Празник на знанието, в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора без зависимост от тютюневи изделия и употреба на алкохол.
       Участниците в образователните игри (ученици от седми, осми, и девети клас, разпределени в осем отбора по три души) преминаха през три етапа, в които отговаряха на въпроси, свързани с факти и доказателства за вредите от тютюнопушенето; изработваха макети на пушача; решаваха тест и игрословици, свързани с алкохолни или полезни за младите хора напитки; завързваха балони с алкоочила, оказваха първа долекарска помощ и изпълняваха други интересни задачи. Атрактивната публика (съученици, родители и педагози) имаше възможност също да решава забавни задачи и отговаря на въпроси.
       Участниците в надпреварата получиха съответни грамоти и награди, осигурени от Регионална здравна инспекция – Велико Търново.
World Health Day 2016: Beat diabetes

7 АПРИЛ 2016 - СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО: „ДА ПРЕБОРИМ ДИАБЕТА”

       Световният ден на здравето (World Health Day) се отбелязва ежегодно на 7 април, от 1950 г. по решение на Общото събрание на Световната здравна организация (СЗО). На тази дата, две години по-рано (през 1948 г.), е основана СЗО – специализирана междуправителствена организация на ООН по проблемите на здравеопазването, със седалище в Женева, обединяваща понастоящем 191 страни от целия свят.
       България членува в СЗО от нейното основаване и активно участва в програми, насочени към решаване на здравните проблеми, съвместно с правителства, специализирани организации на ООН и неправителствени формации.
       В нашата страна, от 1964 година, с Разпореждане №32 на Министерския съвет, 7 април е определен за Ден на здравния работник и професионален празник на всички работещи в областта на здравеопазването.
       Всяка година мотото на Световния ден е различно и акцентира върху определена приоритетна тема, с която е ангажирана СЗО.

       Тази година темата на Световния ден е фокусирана върху превенцията и лечението на диабета.
       Основните цели на кампанията, посветена на диабета, са: повишаване на осведомеността на хората за ръста на разпространение на диабета и неговите тежки последици за здравето; предприемане на конкретни, ефективни и достъпни действия за справяне със заболяването, включващи превенция, диагностика, лечение и грижи за хората с диабет; създаване на първия световен доклад за диабета.

       Факти за диабета (по данни на СЗО)
        Около 350 млн. души в света имат диабет, като се очаква този брой да се удвои през следващите 20 години;
        В Европейския регион около 60 млн. души имат диабет, като разпространението на заболяването се увеличава сред всички възрастови групи (в някои държави достига до 10 - 15% от населението);
        Смъртните случаи, пряко свързани с диабета са 1,5 милиона годишно;
        9% от възрастните хора (над 18 години) в света имат диабет, а 90% от тях са с диабет тип 2;
        Увеличава се делът на децата и юношите с диабет тип 2, като в някои страни почти половината от новодиагностицираните случаи са при деца и юноши. В развитите страни повечето хора с диабет са над пенсионна възраст, докато в развиващите се страни засегнатите са на възраст между 35 и 64 години;
        Диабетът е една от основните причини за преждевременно заболяване и смърт в повечето страни, най-вече чрез увеличен риск от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ);
        През следващите 10 години се очаква смъртните случаи, свързани с диабета да се увеличат с повече от 50%;
        Липсата на информираност за диабета, в съчетание с недостатъчен достъп до здравни услуги и основни лекарства, може да доведе до усложнения като слепота, ампутация и бъбречна недостатъчност.
Диабетът и неговите усложнения, до голяма степен са предотвратими, за което изключително важна роля има превенцията и ранната диагностика на заболяването. Повечето случаи на диабет тип 2 и неговите усложнения могат да бъдат избегнати чрез здравословен начин на живот (здравословно хранене и редовна физическа активност) и създаване на условия за насърчаване и улесняване на здравословно поведение. Медицината е доказала, че рискът от развитието на диабет тип 2 може да бъде снижен с 58% при промяна на начина на живот. Това с особена сила важи за децата и подрастващите със затлъстяване.

       Здравословното хранене, умерената физическа активност с продължителност поне 30 минути през повечето дни от седмицата (бързо ходене, плуване, каране на колело, танци) и редовното ежедневно ходене (най-малко 30 минути), както и поддържането на нормално телесно тегло са елементите на здравословния начин на живот, които намаляват риска от диабет.

       Научете повече за диабета ...

       Високо кръвно налягане
       Профилактика на диабет тип 2

       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ, МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЛАСТТА И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ, ВЯРА, ОПТИМИЗЪМ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!
       На 31 март 2016 г. в РЗИ - Велико Търново се проведе обучение за средношколци на тема „Превенция на кожните заболявания, причинени от UV-радиацията”.
       Обучението е организирано в рамките на „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 година” с партньорството на фирма Avene.
СРЕЩА НА КЛУБА НА ЗДРАВЕТО

       На 31.03.2016 година в Регионална здравна инспекция се проведе първата за тази година сбирка на Клуба на здравето. Срещата откри Стоян Долапчиев – председател на Клуба на здравето, а д-р Красимира Петрова, директор на дирекция „Обществено здраве” в РЗИ – Велико Търново накратко представи дейността на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”. Гл. ас. д-р Мария Христова – преподавател по психология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” презентира темата „Здравето и щастието - пътуване към себе си”. Присъстващите членове на клуба, студенти и преподаватели (общо 38 души) изразиха своите мнения и коментари по темата, като накрая се обединиха около тезата, че духовното, социалното и физическо здраве са симбиоза, която не бива да се нарушава.

ИЗЛОЖБА „МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ – ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ”

       На 31.03.2016 година второкласниците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Горна Оряховица представиха своята изложба под надслов „Моите приятели – плодовете и зеленчуците”. Малките ученици зарадваха с песни и стихове учениците от начален етап и подготвителната група, като отправиха своите послания към тях: „Нека бъдем винаги здрави и бодри, като включваме на трапезата повече плодове и зеленчуци! Да пазим природата чиста, защото тя е нашият живот! И не забравяйте да сложите утре в чантата си поне една ябълка!”

       Изложбата е част от проекта „С хранене и спорт към здравословен живот”, целта на който е да вдъхнови и мотивира учениците за придобиване на умения, нагласи и поведения за здравословни хранителни навици и ежедневна двигателна активност. В рамките на четири месеца учениците от 1 до 6 клас предадоха представата си за здравословно хранене и спорт, като се включиха в разнообразни инициативи по темата: приготвяне на здравословни сандвичи, плодови и зеленчукови салати; плодово-зеленчукова азбука; Ден на здравословното хранене; постери с правила за здравословно хранене; игри; турнири и други.

       Мероприятията се реализират с методичната помощ на експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ – Велико Търново.
 

“ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

       На 30.03.2016 година в СОУ „Вичо Грънчаров” - град Горна Оряховица се проведе учебна евакуация. Дейността е част от проекта „На МАХ бъди БЕЗ тютюнопушене и алкохол ТИ”. Целта на евакуацията е демонстриране на уменията на доброволците в ситуация на риск, като действията им са синхронизирани като в реална ситуация, съвместно с Противопожарна безопасност, Гражданска защита, Полиция и Спешна помощ - град Горна Оряховица. Участниците в проекта оказаха първа долекарска помощ в пет ситуации. Пострадалите бяха евакуирани от различни етажи от сградата на училището, като според степента на травмата са изнесени с носилки или изведени чрез придружител.
Информационни кампании по повод Световния ден за борба с туберкулозата


       По повод на Световния ден за борба с туберкулозата на 28 март 2016 година във Велико Търново се проведоха информационна акция с участието на доброволци от Ученически клуб на здравето „Живей”, БМЧК и Градски ученически парламент – Велико Търново

и пресконференция по проблема.

       Информационни кампании по повод Световния ден за борба с туберкулозата, организирани от Центровете за развитие на общността към ЦМЕДТ „Амалипе” в СОУ „Ангел Каралийчев”, гр. Стражица

в град Бяла Черква (община Павликени)

и село Върбовка (община Павликени).

       Град Златарица
24 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

„Обединени в борбата срещу туберкулозата”


       Световният ден за борба с туберкулозата се отбелязва всяка година на 24 март – денят, на който през 1882 година немският бактериолог Роберт Кох изолира причинителят на туберкулозата - постижение, което открива пътя към диагностицирането и лечението на туберкулозата.
       Световният ден има за цел да фокусира общественото внимание върху най-смъртоносната инфекциозна болест в света – туберкулозата, която въпреки, че е напълно лечимо заболяване причинява смъртта на милиони хора, най-вече в развиващите се страни.
       Туберкулозата е огромно предизвикателство пред общественото здраве: всяка година в света се регистрират 9 милиона нови случаи, а 1,5 милиона души – умират. Всеки ден 24 000 души се заразяват, а 8 000 – остават неоткрити. Въпреки усилията недопустимо нисък е ежегодният спад на заболеваемостта; без поставена диагноза или лечение са 3,3 милиона души; непроменен остава делът на неоткритите случаи на туберкулоза.
       Мотото на тазгодишната кампания – „Обединени в борбата срещу туберкулозата” е в подкрепа на новата 20-годишна стратегия на Световната здравна асамблея за борба срещу туберкулозата (2016 - 2035), чиято основна цел е ликвидиране на глобалната епидемия от заболяването. В дейностите от стратегията следва да се ангажират, както партньори от сектора на здравеопазването, така и извън него – от областта на социалната защита, труда, имиграцията и правосъдието.
       Световният ден е възможност правителствата, засегнатите общности, гражданските организации, доставчиците на здравни грижи и други партньори да се присъединят към усилията на новата стратегия за откриване и излекуване на всички засегнати от туберкулоза в света.
       В България е постигната тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза – от 38 на 100 000 население през 2008 г. до 23,2 на 100 000 души през 2014 г. Общият брой на болните с туберкулоза през 2014 г. е 1 872 души спрямо 3 150 пациенти през 2008 г.
       Каква е епидемиологичната ситуация във Великотърновска област? (по предварителни данни)
       Заболеваемостта от всички форми на туберкулоза е 14,9 на 100 000 души население, като показателят е най-нисък в сравнение с този през последните пет години (2014 г. – 22,0%ооо; 2013 г. – 15,7%ооо; 2012 г. – 17,7%ооо; 2011 г. – 17,5%ооо и 2010 г. – 26,7%ооо) и под средното ниво за страната – 23,2%ооо.
       По данни на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” - Велико Търново през 2015 г. са лекувани от туберкулоза 149 лица, от които 37 са новооткрити (16 мъже и 21 жени). В сравнение с предходните 5 години (2010 – 2014) се наблюдава намаление на броя на новооткритите случаи (2014 г. – 56 случаи; 2013 г. – 40 случаи; 2012 г. и 2011 г. – по 45 случаи и 2010 г. – 73 случаи).
       В края на 2015 г. на диспансерно наблюдение са подлежали 134 болни от туберкулоза лица – 4 деца на възраст до 17 навършени години и 130 – възрастни.
       По повод на Световния ден за борба с туберкулозата, в област Велико Търново за поредна година се организира кампания за профилактика на заболяването под надслов „Обединени в борбата с туберкулозата”, която има за цел да повиши здравната информираност на населението като цяло и на рискови групи от него (деца и ученици в неравностойно положение, лица от ромски общности, и други).
       Организатори на проявите са: РЗИ – Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”, РИО – Велико Търново, Ученически клуб на здравето „Живей”, ГУП – Велико Търново, БМЧК, Филиал на Медицински университет – Варна във Велико Търново и община Златарица.
       Кампанията, която се провежда в периода 21 март – 21 април 2016 г., включва следните по-важни дейности:
        Медийни изяви – пресконференция на 28.03.2016 г. от 14.00 ч. в РЗИ – Велико Търново (ет. 8, ст. 803) с лекари – специалисти по проблема; публикации в регионалните ежедневници; интервюта по кабелните телевизии и радиа; поместване на образователни материали за профилактика на туберкулозата в интернет;

        Дни на отворените врати на 21 - 25 март 2016 г., както следва:
               Посещение на обекти, бивши огнища на болни от туберкулоза – 21, 22, 23 март;
               Прегледи в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД от 10.00 до 14.00 часа на всички желаещи лица (без предварително записване) – 24 – 25 март.

        Обучения на деца и ученици по темата „Туберкулоза” от експерти на РЗИ, доброволци от младежките организации и студенти от Филиала на Медицински университет – Варна (МУ) във Велико Търново в: Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”; ОУ „Христо Ботев”; ПМГ „Васил Друмев”; ПГСАГ „А. Попов”; ОУ „Неофит Рилски”, гр. Килифарево; ЦНСТ 1 и 2 - Велико Търново (21 март – 21 април);

        Информационна акция в центъра на Велико Търново с участието на доброволци от Ученически клуб на здравето „Живей”, БМЧК и клубовете към ЦМДТ „Амалипе” – 12.00 ч. на 24 март;

        Информационни миникампании (презентации, беседи и интерактивни обучения) в: училища, Центрове за развитие на общността към ЦМДТ „Амалипе” (гр. Стражица, с. Виноград, гр. Павликени, с. Бяла Черква, с. Батак, с. Върбовка) и Филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново - 24 март;

        Целодневно обучение на доброволци от БМЧК по теми, свързани с превенцията на наркоманиите и профилактика на туберкулозата (причинител, клинична картина, методи за диагностика, лечение и профилактика) – 1 април;

        Здравно образование на деца, ученици, родители и персонал в детските и учебни заведения на областта от педагози и медицински специалисти от здравните кабинети (лекции, беседи, презентации);

        Включване на темата „Туберкулоза” в Зелено училище с ученици, организирано от ЦМЕДТ „Амалипе“ в град Сливен (4 - 7 април);

        Разпространение на здравно-образователни материали (дипляни, листовки) сред населението по време на организираните инициативи;

        Тематична проверка за изпълнение на дейностите по провеждане на БЦЖ имунизацията, правила за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия контингент в родилните отделения на територията на област Велико Търново – текущо до края на 2016 година.

Здравно-образователен материал.
22 март - Световен ден на водата: „По-чиста вода, по-добра работа“


       Световният ден на водата се отбелязва от 1993 година, на 22 март, по решение на Общото събрание на ООН.
       Световният ден на водата има за цел да привлече вниманието на хората върху водата и защитата на водните ресурси, като всяка година честването на деня е свързано с определен аспект на водата. На 22 март хората от всяка точка на света показват, че са заинтересовани от проблемите, свързани с водата и имат силата да направят промяна.
       Темата на Световния ден на водата през 2016 година е „По-чиста вода, по-добра работа”. Основната идея е да се акцентира как усилията на частния сектор да се впрегнат за осигуряване на универсален достъп до прясна вода и да се отговори на предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в сектори, свързани с управлението на водите. Почти всички работни места, свързани с водата гарантират безопасната й доставка до всекиго. Днес милиони хора, които работят във водния сектор често са неразпознаваеми и дори не са защитени според основните правила за безопасен труд. Това трябва да се промени.

„Водата”
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ГОДИШНИ НАГРАДИ


       На 23 февруари 2016 година от 14:30 часа в зала 302 на Община Велико Търново се състоя церемонията по връчването на първите Годишни награди за добри практики за здравно образование в училищата за 2015 година. Организатори на събитието са Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Община Велико Търново и Регионален инспекторат по образованието в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства“.

През 2015 година осем училища от град Велико Търново се включиха в инициативата „Интернет платформа за добри практики за здравно образование” и споделиха своя опит. Те реализираха много и разнообразни дейности за повишаване на знанията за здраве на учениците и формиране на навици за здравословен начин на живот.

ПОБЕДИТЕЛИ ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ - 2015

 

 

 

КАТЕГОРИЯ „УЧИЛИЩЕ”

ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”

 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ „РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪБИТИЕ”

Светлана Брънкова - учител по биология и здравно образование в
СОУ „Ем. Станев”

 

 

 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ „УЧЕНИК/ГРУПА/КЛАС”

Клуб „Живот без риск” от ПГЕ „А. С. Попов” с ръководител Галя Кирова

 

 

 

 

Честито на победителите!

Пожелаваме ползотворна работа и успех на всички участници
през 2016 година!
ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ


       По повод на провеждането на Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания – Ден на влюбените – 14 февруари, на 12 февруари 2016 г. Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Ученически клуб на здравето „Живей”, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК, ЦМДТ „Амалипе”, учебни заведения, средства за масова информация проведе:

        Информационна акция „Любовна” лотария пред Факултета по изобразително изкуство в град Велико Търново – разпространение на специално изработени лотарийни билети (с изтриване), с печалби: презервативи, прегръдки, валентинки, сърчица, стихотворения за любовта, балони; писане на послания за любовта и безопасния секс от преминаващите граждани и други;
        „Пътеката на любовта” – изработване на пътека от цветни тебеширени сърца, очертани по стъпките на различни двойки (майка/баща и дете; мъж и жена и т. н.) по тротоарите в центъра на Велико Търново;
На 11 и 12 февруари беше проведена и блиц анкета сред гражданите на Велико Търново и Горна Оряховица, заблудите и митовете, свързани със ХИВ/СПИН. В анкетата се включиха общо 150 души, които дадоха следните отговори въпросите:

        Бихте ли живели/работили в една стая с ХИВ-позитивен човек?
               Да – 106 души (70,67% от всички анкетирани лица);
               Не – 27 души (29,33%).

        Бихте ли целунали ХИВ-позитивен човек”
               Да – 59 души (39,33% от всички анкетирани лица)м
               Не – 91 души (60,67%).

       Кампания в община Горна Оряховица с ученици от горен курс на обучение под надслов „Любовта е…”, включваща: мултимедийна презентация по темите „СПИН” и „Любов и секс”, дискусия, викторина, забавни игри с ученици и разпространение на валентинки, презервативи, здравно-образователни материали сред населението.

       По повод на провеждането на Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания – Ден на влюбените – 14 февруари, в периода 2 – 18 февруари 2016 година, Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира кампания, включваща следните дейности и инициативи:

02 – 18.02.2016 г.

        • Интерактивни обучения и мултимедийни презентации с деца от ЦНСТ и училищата във Велико Търново по темите „Любов и секс” и „Предпазване от ХИВ и СПИ”;

11.02.2016 г.

        • Кампания в град Горна Оряховица под надслов „Любовта е…”, включваща: мултимедийна презентация, дискусия, викторина, забавни игри с ученици и разпространение на валентинки, презервативи, здравно-образователни материали сред населението;
        • Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в СОУ „Г. Измирлиев” и Младежкия дом в Горна Оряховица.

12.02.2016 г.

        • Информационна акция „Любовна” лотария пред Факултета по изобразително изкуство в град Велико Търново (от 12.00 часа) – разпространение на специално изработени лотарийни билети (с изтриване), с печалби: презервативи, прегръдки, валентинки, сърчица, стихотворения за любовта, балони; писане на послания за любовта и безопасния секс от преминаващите граждани и други;
        • „Пътеката на любовта” – изработване на пътека от цветни тебеширени сърца, очертани по стъпките на различни двойки (майка/баща и дете; мъж и жена и т. н.) по тротоарите в центъра на Велико Търново (от 13.00 ч.);
        • Блиц анкета сред гражданите на Велико Търново относно заблудите и митовете, свързани със ХИВ/СПИН (от 14.00 ч.);
        • Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в Спортно училище – Велико Търново;
        • Кампания в град Златарица, включваща: здравно образование по темите „Приятелство, любов, секс” и „Предпазване от ХИВ и СПИ” с ученици от СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, забавни игри с ученици в читалище „Развитие 1885”, разпространение на презервативи и здравно-образователни материали сред населението.

13.02.2016 г.

        • Благотворителен базар в центъра на старата столица (от 12.00 ч.);
        • Тематична вечер „Бързи срещи” в Sammy's Bar във Велико Търново (от 18.00 ч.).

14.02.2016 г.

        • Тематична вечер „Желания под звездите” на Паметник Асеневци във Велико Търново – пускане на фенери във въздуха (от 18.30 ч.).

        Инициативите, включени в кампанията ще бъдат популяризирани сред населението чрез:
        • Публикуване на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново: Денят на влюбените – 14 февруари; стихове за любовта; видеоклипове с подходяща тематика и други;
        • Медийни прояви – интервюта, съобщения и репортажи;
        • Разпространение на презервативи, валентинки, балони и информационни материали по време на всички инициативи на кампанията.

        Дейностите, посветени на Деня на влюбените – 14 февруари се организират в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Ученически клуб на здравето „Живей”, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК, ЦМДТ „Амалипе”, учебни заведения, средства за масова информация.
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

       Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”.
       Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
       Националният конкурс започва от 16 ноември 2015 г. и продължава до 1 юни 2016 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (16 ноември 2015 г. – 15 декември 2015 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 20 декември 2015 г. – 30 април 2016 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
       Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
       Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2016 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2016 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.
       Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да видите тук тук:
       Регламент
       Формуляр І фаза
       Формуляр ІІ фаза
       Повече информация и консултативна помощ относно кандидатстването и реализацията на вашите проекти, вие може да получите от експертите в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" в РЗИ – Велико Търново и на телефон: 614 345.


НОМИНАЦИИ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

       През месец май приключи Националният ученически конкурс „Посланици на здравето”. В реализирането на дейностите по проектите, насочени за превенция на рисковите за здравето фактори, се включиха общо над 5 525 ученика, заедно с техните учители и родители от цялата страна.
       В първата фаза на конкурса стартира изпълнението на общо 110 проекта: в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 38 проекта, от 5-ти до 8-ми клас - 45 проекта и от 9-ти до 12-ти клас - 27 проекта.
       В продължение на пет месеца учениците участваха в разнообразни дейности за здраве: драматизации; спортни състезания и турнири по футбол, баскетбол, ханбал и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции за активен живот; разработване на собствени сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене; провеждане на съвмести дейности за почистване на замърсени райони в техните населени места и други.
       Във втората фаза на конкурса общият брой проекти, които успяха успешно да финализират са 90: в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 34 проекта; от 5-ти до 8-ми клас - 31 проекта и от 9-ти до 12-ти клас - 25 проекта.
       В област Велико Търново номинираните за победители проекти от Комисията по оценяване са, както следва:
       • „С хранене и спорт към здравословен живот” на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Г. Оряховица (първа възрастова група 1 - 4 клас);
       • „Мисия здраве: жив и здрав без тютюн и алкохол” на СОУ „В. Грънчаров” - Г. Оряховица (втора възрастова група 5 - 8 клас).
       Дейностите в реализираните два проекта са в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора и са осъществени с методичната помощ и съдействие на експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция „Обществено здраве” в РЗИ - Велико Търново.

       Регионална здравна инспекция - Велико Търново благодари на всички ученици, педагози и родители, включили се активно в реализацията на проектите!

       Честито на победителите!!!
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

организират

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА

на тема

Конкурсът е посветен на Сетовния ден без тютюнопушене - 31 май 2016 г.

Цели

Младите хора да:
• развият уменията си за творческа изява и мисъл в областта на литературата;
• предадат представата си за здравословен начин на живот без тютюн;
• задълбочат познанията си по проблема тютюнопушене;
• не започват да пушат;
• подтикнат околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето.

Категория

стихотворение/разказ/приказка - по избор

Право на участие и изисквания

• ученици от 3 и 4 клас от община Велико Търново
• участието да бъде индивидуално
• всеки участник може да представи повече от една творба
• творбите да са авторски и да не са копирани от Интернет
• творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел презентиране и популяризиране на конкурса

Форма и представяне

на хартиен носител или по електронна поща

Задължителна информация, придружаваща творбата

• име и фамилия на участника, клас, училище и населено място
• имена на учител или ръководител, съдействал при изработване на творбата
• телефон на участника или учителя за кореспонденция

Срок за изпращане

не по-късно от 28 април ( четвъртък) 2016 година


Адрес за получаване

Регионална здравна инспекция – Велико Търново
ул. „Никола Габровски” № 23, етаж 8, стая 803 или на ел. адрес: pbpz@rzi-vt.org

Награди

за първо място - ваучер на стойност 50 лева
за второ и трето място - предметни награди
поощрителни награди (по преценка на журито)
грамоти за всички участници

Допълнителна информация

телефони: 062/ 614 345; 0876518239 (Йорданка Илиева)
електронен адрес: pbpz@rzi-vt.org