A- A+

 

2017
1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА СПИН

„Моето здраве е мое право“

      Световният ден за борба срещу СПИН се отбелязва от 1988 г. по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) и има за цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН.
      От 1996 г. с честването на Световния ден се заема Обединената програма за СПИН на ООН (UNAIDS).
      Мотото на кампанията за 1 Декември 2017 г., обявено от Обединената програма за СПИН на ООН, е „Моето здраве е мое право“. Инициативите, организирани в рамките на кампаниите, целят да предоставят информация на хората за правото им на здраве и здравеопазване.
      Правото на здраве е повече от достъп до качествени здравни услуги и лекарства, и включва: уважение и зачитане на достойнството на всеки човек, без дискриминация; право на вземане на решения за собственото здраве; равенство между половете; здравно образование; здравословни условия на труд; чиста околна среда.

      От началото на 2017 г. към 30 ноември с анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН са обхванати общо 870 души– 388 жени и 482 мъже, на възраст от 15 до 92 годишна възраст както следва:
      - на място в КАБКИС в РЗИ – Велико Търново – 304 души;
      - в местата за лишаване от свобода – 107 души;
      - в организирани кампании сред населението на областта – 325 души;
      - в Мобилния медицински кабинет – 134 души.
      Сред изследваните лица в КАБКИС не са открити серопозитивни.
      В рамките на Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатити (17 – 24 ноември 2017 г.) и кампанията, посветена на Световния ден за СПИН – 1 декември, Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново и Младежки дом – Горна Оряховица, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК, ЦМДТ „Амалипе”, учебни заведения, средства за масова информация и други организира кампания, включваща следните дейности и инициативи:

      14.11.2017 г.
      Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в рамките на инициативата „Клиника на открито” в парк Марно поле – Велико Търново.

      21.11.2017 г.
      Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в ПГ по строителство, архитектура и геодезия „А. Попов” – Велико Търново.

      28.11.2017 г.
      Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” – Велико Търново.


      
01.12.2017 г.
      • Ще се проведе информационна кампания пред сградата на Община Велико Търново, от 14 ч., по време на която доброволци от Градския ученически парламент („облечени“ като презервативи) ще разпространяват презервативи в ръчно изработени от тях кутийки с послание за отговорно сексуално поведение;
      • Информационна кампания в центъра на град Горна Оряховица, с участието на доброволци към Младежки дом – Горна Оряховица, които ще разпространяват сред населението червени лентички, презервативи и здравно-образователни материали;
      • Беседа с ученици от 8 до 12 клас в Американски колеж Аркус – Велико Търново и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.

      04.12.2017 г.
      Мултимедийна презентация с ученици от ПГ по туризъм „Д-р Петър Берон” – Велико Търново на тема „СПИН и сексуално предавани инфекции“.

      11.12.2017 г.
      Интерактивно обучение, викторина и презентация с ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Велико Търново на тема „Какво представлява СПИН и как да се предпазим от него?

(публикувано на 30.11.2017 г.)


ПО ДАННИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Запазва се тенденцията в нашата страна ХИВ инфекцията да се разпространява предимно по сексуален път
Данните показват, че 90% от новорегистрираните са мъже

      През периода 1986 г. – 27.11.2017 г. в България са регистрирани общо 2 694 лица с ХИВ инфекция. От началото на тази година са открити нови 220 ХИВ-серопозитивни, при изследвани над 260 000 лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от инфектираните жени.
      Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 9:1 (199 мъже и 21 жени).
      Запазва тенденцията от последните години и по отношение на пътя на инфектиране – 88% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция са се инфектирали по сексуален път (от тях 52% са мъже, съобщили за хомосексуален контакт, и 36% - при хетеросексуален контакт). Останалите 12% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.
      Тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 г. – 36%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 34%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 20 години, а най-възрастния – на 67 години.
      Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София – 91 лица, в областите Пловдив – 22 лица, Варна – 18 лица, Плевен – 9 лица, София област – 7, Бургас – 4 лица и единични случаи в останалите области.
      Данни сочат, че над 25% (55 лица) от новорегистрираните ХИВ-позитивни лица са открити в 13-те Кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) към РЗИ. В Центъра за сексуално здраве в София, са узнали своя резултат близо 13% от всички новорегистрирани (28 лица).
      В изпълнение на ангажиментите на държавата, Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техният здравно-осигурителен статус. Разкрити са и работят 5 сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към инфекциозните клиники в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.
      Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот.
      Към 31 октомври 2017 г. общо 1 291 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 163 (90%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.
      Лабораториите, които извършват вирусологичен и имунологичен мониторинг на терапията, са снабдени с всички необходими тестове и консумативи.
      През 2017 г. след приключването на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд, дейностите за превенция сред най-уязвимите групи бяха финансово обезпечени по „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИН 2017-2020 г.“ чрез възлагане на дейности на РЗИ в 13 области в страната и работници на терен от НПО.
      По данни на Европейския център за контрол на заболяванията през 2016 г. в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС и ЕИП) са регистрирани над 29 000 нови случая на ХИВ. Данните показват, че един от всеки двама регистрирани случая на ХИВ в Европа са диагностицирани със закъснение.
      Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население в страните от ЕС и ЕИП през 2016 г. е 5,7, за България показателят е 2,8, т.е. страната ни е с двойно по-ниско разпространение на ХИВ сред страните от ЕС и ЕИП.
      Страните с показатели над средните за ЕС и ЕИП са : Латвия – 18,5; Естония – 17,4; Малта – 14,5; Люксембург – 11,5; Ирландия - 10,5; Португалия – 10,0; Кипър – 9,4; Англия – 7,9.

(публикувано на 01.12.2017 г.)


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН

      На 1 декември 2017 г. в центъра на Велико Търново доброволци от Градския ученически парламент, БМЧК и ЦМДТ „Амалипе” проведоха информационно-образователна кампания сред населението, включваща разпространение на здравно-образователни материали и презервативи с послание за отговорно сексуално поведение. Инициативата приключи с пуснати червени балони в небето, в знак на съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН.

(публикувано на 01.12.2017 г.)
СРЕЩА НА КЛУБА НА ЗДРАВЕТО

      На 29.11.2017 година в Регионална здравна инспекция се проведе третата, последна за тази година сбирка на Клуба на здравето. Срещата откри Стоян Долапчиев – председател на Клуба на здравето.
      Присъстващите (23 души) дискутираха по тезата, че всеки творчески процес е лечебен сам по себе си, като изкуството оказва неизчерпаемо въздействие върху емоционалното състояние на човек.
      Елда Живкова и Николай Колев, членове на Литературен клуб „Н. Й. Вапцаров” презентираха темата „Терапия с поезия”. Благодарение на поезията ние възприемаме живота си по-богат, красив и пъстър. Поезията допринася за творческото разнообразие и уникалност в разбирането ни за света.

(публикувано на 30.11.2017 г.)
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА
„ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ“

      На 29 ноември 2017 г. в конферентната зала на Гранд Хотел „Янтра“ – Велико Търново беше проведена кръгла маса на тема „Здравословно хранене“, в работата на която активно участие взеха ръководители и представители на общински администрации и Областната агенция по безопасност на храните, директори и педагози на детски градини и училища, производители на храни.
      Инициативата, организирана от Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи – София и Регионалната здравна инспекция – Велико Търново имаше за цел да запознае участниците в нея с един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в сектор „Здравеопазване“ – здравословното хранене на децата.
      Проявата беше открита от областният управител – проф. д-р Любомира Попова, а презентация по темата поднесе проф. д-р Веселка Дулева, дм – национален консултант на Министерството на здравеопазването по „Хранене и диететика“, началник на отдел „Храни и хранене“ при дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ към Националния център по обществено здраве и анализи и международно сертифициран експерт по „Международно законодателство за храни“.

(публикувано на 29.11.2017 г.)
Състезание по безопасност на движението „Аз зная и внимавам!”

      На 22 ноември 2017 година в ОУ „Димитър Благоев” – Велико Търново се проведе състезание по безопасност на движението под мотото „Аз зная и внимавам!”.
      В състезанието взеха участие 40 ученика от 3 и 4 клас (разделени в отбори по четирима), които разпознаваха пътни знаци, редиха пешеходна пътека, светофар и пъзел; отговаряха на въпроси, съобразно възрастта си; обикаляха конуси с алкоочила и други.
      Всички участници в състезанието получиха грамоти и награди, според показаните от тях знания и умения.
      Наградите са осигурени от Община Велико Търново в рамките на бюджета на програма „Здрави деца в здрави семейства” за 2017 година.

(публикувано на 23.11.2017 г.)
ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ
„ДА ПОДАРИМ ЗДРАВЕ”

      На 16 ноември 2017 г. по повод на Международния ден без тютюнев дим, над 200 граждани на Старопрестолния град Велико Търново се включиха в поредната инициатива на Регионална здравна инспекция – Велико Търново за превенция на тютюнопушенето.
      Доброволци от Американски Колеж Аркус приканваха преминаващите пушачи да заменят цигара за ябълка, а непушачите получаваха балон с послание за ползите при отказа от тютюнопушене с призива да го подарят на познат, който пуши цигари.
      Проявата се организира по инициатива на РЗИ, в партньорство с Община Велико Търново и Превантивно информационен център по наркомании.

(публикувано на 17.11.2017 г.)
16 НОЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХОББ

      Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е сред най-разпространените хронични заболявания при хората над 45 години и една от водещите причини за смъртност. Въпреки това, болестта често остава неразпозната и хората приемат първоначалните симптоми (напр. т.нар. “пушаческа кашлица”) за нормални.
      По данни на СЗО около 10% от населението на планетата страда от това заболяване. Европейската федерация за алергични и белодробни заболявания е установила, че от 200 000 до 300 000 души в Европа умират ежегодно в резултат на ХОББ. До 2020 г. се очаква ХОББ да бъде на трето място сред най-честите причини за смърт (след сърдечния инфаркт и мозъчния инсулт) и петата по значимост след исхемична болест на сърцето, депресивните състояния, транспортните катастрофи и мозъчно-съдовите болести. Специалистите смятат, че честотата на ХОББ у нас е значително над средната за Европа и обхваща над 10% от населението над 40-годишна възраст.
      Симптомите на заболяването са наличието на хронична кашлица със или без отделяне на храчки, затруднено дишане при усилие или в покой, намален физически капацитет и лесна умора, влошено качество на живот. Диагнозата се потвърждава чрез функционално изследване на дишането (спирометрия).
      Най-честите причини за развитие на ХОББ са тютюнопушенето и интензивното и продължително излагане на прахови замърсители. Някои химикали и замърсяването на околната среда повишават риска от развитие на заболяването или могат да влошат симптомите на пациентите с ХОББ.
      Болестта се среща по-често при мъжете, но в бъдеще се смята, че повече жени ще бъдат изложени на риск от развитие на заболяването, поради нарастващия брой на жените-пушачи. ХОББ става все по-често срещана в развиващите се страни поради нарастващия брой на пушачите и излагането на вредни емисии, отделяни при използването на горива с органичен произход.
      Заболяването сериозно влошава качеството на живот на засегнатите. Умората, безсънието и задуха често ограничават физическата им активност и водят до ограничаване на ролята на тези пациенти в социалната и икономическата сфера на живота.
      Повече за ХОББ може да научите тук.

(публикувано на 16.11.2017 г.)
„КЛИНИКА НА ОТКРИТО”

      За трета поредна година на 14 ноември 2017 година в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства” Регионална здравна инспекция - Велико Търново, Община Велико Търново и филиалът на Медицински университет, гр. Варна във Велико Търново организираха „Клиника на открито”.
      Целта на проявата е чрез профилактично направените безплатни изследвания да се обърне отново внимание на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска двигателна активност и рисково сексуално поведение. Инициативата е посветена на превенцията на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, белодробни, диабет, затлъстяване) и Световния ден на диабета – 14 ноември.
      В импровизираните кабинети, разположени в парк „Марно поле” преминаха 247 лица на възраст от 25 до 79 години, както следва:
      • в „Кабинета за профилактика на диабета” 93 граждани изследваха кръвната си захар. Отклонения от референтните стойности имаше при 19 лица, като от тях 7 са с установен диабет;
      • в „Атропометричния кабинет” са измерени 30 лица за ръст и телесно тегло, от които 20 (67%) са с наднормено тегло;
      • в „Кабинета за профилактика на белодробни заболявания” бяха извършени спирометрии на 36 лица (настоящи и бивши пушачи) - 27 жени и 9 мъже. При 5 от тях са установени отклонения от нормалните стойности на дишането;
      • в „Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН” преминаха 24 лица. Сред тях няма носители на вируса;
      • в „Кабинета за профилактика на хипертонията” е измерено кръвното налягане на 64 души (47 жени и 17 мъже). С нормални (равни/под 139/89 мм живачен стълб) и оптимални стойности (равни/под 120/80 мм живачен стълб) на кръвното налягане са повече от половината, измерили кръвното си налягане лица (41). При 23 лица е установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм живачен стълб) – при 17 жени и при 6 мъже. Почти всички преминали лица през кабинета са с установена артериална хипертония и приемат предписаните си медикаменти.
      Разпространени са 13 заглавия на здравнообразователни материали на здравна тематика.

(публикувано на 15.11.2017 г.)
16 НОЕМВРИ 2017 – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
Мото: „Пушенето и ти”

      Международният ден без тютюнопушене е отбелязан за първи път през 1977 година и оттогава Американската общност за борба с рака обявява всеки трети четвъртък от месец ноември за ден против тютюнопушенето. Този ден вече се отбелязва и в много други страни по света, тъй като се чества официално и от страна на Международния съюз за борба с рака.
      В България инициативи, посветени на Международния ден и превенцията на тютюнопушенето се провеждат от 1990 година.
      По данни на Националния център по обществено здраве и анализи („Национално проучване на факторите на риска за здравето, 2013-2014 г.)” в нашата страна 37,4% от населението на възраст над 20 г. са активни пушачи. Тютюнопушенето като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания.
      В тази връзка Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ) призовава всеки пушач, да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушенето в името на собственото си здраве, както и на здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.
      Повече информация по темата тютюнопушене може да научите от:
       Денят на Яна
       Невидимият
       Посланици на здравето
       Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето

      По повод на Международния ден без тютюнопушене РЗИ – Велико Търново и Община Велико Търново организират следните дейности:

13 ноември 2017 г.
      Презентации, групова работа и дискусия по темите „Здраве и тютюнопушене” и „Рискове, свързани с употребата на наргиле” с ученици от СУ „Вичо Грънчаров” – Горна Оряховица.

14 ноември 2017 г.
      Консултации за отказ от тютюнопушене и функционално изследване на дишането (спирометрия) в рамките на инициативата „Клиника на открито” в парк Марно поле.

16 ноември 2017 г.
      Информационна кампания „Да подарим здраве” в центъра на град Велико Търново с участието на ученици от Американски Колеж Аркус, включваща: замяна на цигари за ябълка или балон с послание за ползите при отказа от тютюнопушене, завъртане на колелото на „късмета” и разпространение на здравно-образователни материали.

20 ноември 2017 г.
      Обучение по темата „Вредата от тютюнопушенето и как да се справим с вредния навик” на потребители в Дневен център за възрастни хора с увреждания, гр. Велико Търново.

13 – 30 ноември 2017 г.
      Разпространение на здравно-образователни материали по темата тютюнопушене (презентации, филми, видео и аудиоклипове, дипляни, плакати) сред ученици, педагози, студенти и здравни медиатори от област Велико Търново.

ноември 2017 г.
      Разработване и тиражиране на дипляна „Аз приех това предизвикателство”, акцентираща на ползите от спирането на вредния навик и предоставяйки инструменти за помощ за отказване.

(публикувано на 15.11.2017 г.)
14 НОЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ДИАБЕТА

      Диабетът е хронично заболяване, което придобива мащабите на световна епидемия - от него страдат над 360 милиона души. На всеки 10 секунди двама души се разболяват от диабет, а един човек умира от това заболяване. Годишно 7 милиона души се разболяват от диабет, като от тях 70 000 са деца. СЗО предвижда към 2030 г. над 500 милиона души да бъдат засегнати от диабет.
      В България, според статистиката, от това заболяване страдат около 500 000 души. От тях близо 40% не знаят, че имат диабет.
      Основните рискови фактори за развитие на захарен диабет са наднорменото тегло и наличието на първостепенни родственици, страдащи от захарен диабет. Определящо значение има също начинът на живот – хранене, намалена физическа активност, ежедневен стрес.
      Симптомите, при които трябва задължително да се посети личния лекар или ендокринолог, са:
      - непрестанна силна жажда;
      - често уриниране;
      - загуба на тегло;
      - силно чувство на глад;
      - чести инфекции в устата, уринарния тракт и по кожата;
      - необяснима обща слабост;
      - рязко спадане на тегло и др.
      При болшинството от хората с диабет тип 2 обаче липсват признаци на заболяването и то се открива случайно при провеждане на изследвания по друг повод.
      Последствията и усложненията от диабета могат да бъдат много тежки и с висока цена както за отделната личност, така и за цялото общество. Основен проблем са развиващите се късни усложнения на болестта, които могат да доведат до слепота, хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализа, ампутации на крайници, съдови усложнения – исхемична болест на сърцето, миокарден инфаркт, мозъчно-съдова болест, мозъчен инсулт.
      Редовният самоконтрол намалява усложненията от диабета с 35%. Особено важно е извършването на профилактични прегледи. От съществено значение е редовното измерване на нивото на кръвната захар – с глюкомер или в лаборатория.
      Лечението на заболяването е комплексно и включва, както контрол на нивото на кръвната захар, така и на другите съпътстващи диабета рискови фактори – артериална хипертония, дислипидемия, затлъстяване. И за двата типа захарен диабет (тип 1 и тип 2) е необходимо специалист да назначи хранителен режим с прецизиране на качеството, количеството и съдържанието на въглехидрати и мазнини. Назначава се и ежедневен двигателен режим.
Международната Диабетна Федерация препоръчва поне 30 минути умерена физическа активност – бързо ходене, плуване, каране на колело, танци през повечето дни от седмицата. Редовното ходене поне 30 минути дневно снижава риска от диабет с 35 – 40%. Изследвания категорично сочат, че промяната в начина на живот снижава риска от захарен диабет с 58%.

По материали на МЗ

Научете повече за диабета ...

Профилактика на диабет тип 2

(публикувано на 13.11.2017 г.)
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СМИ

      В рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства”, на 14 ноември 2017 година от 11:00 до 13:00 часа в парк „Марно поле”, Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Община Велико Търново и Филиал Велико Търново към Медицински университет Варна организират „Клиника на открито”, посветена на превенцията на хроничните незаразни болести и Световния ден за борба с диабета.
      По време на инициативата, в четири импровизирани „кабинети”, студенти и експерти от РЗИ – Велико Търново ще осъществяват:
       измерване на кръвна захар и кръвно налягане;
       изследване на дишането със спирометър;
       консултиране и изследване за носителство на вируса на СПИН;
       измерване на ръст и телесна маса, определяне на ИТМ;
      Разпространение на здравно-образователни материали.

(публикувано на 13.11.2017 г.)
ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА РИСУНКА НА
ТЕМА „АЗ СЕ ДВИЖА БЕЗОПАСНО”

      На 10 ноември 2017 г. от 13:00 часа в Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ) в присъствието на средствата за масова информация, се състоя откриване на изложба и награждаване на победителите в конкурса за рисунка на тема „Аз се движа безопасно”.
      Конкурсът за рисунка е организиран в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” – Велико Търново, по инициатива на РЗИ – Велико Търново и в партньорство с Община Велико Търново, сектор „Пътна полиция” и Регионално управление на образованието.
      В конкурса са представени общо 169 рисунки, изработени от 144 деца и ученици – от 4 детски градини (ДГ „Соня”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Първи юни” и ДГ „Слънчев дом”) и 5 училища (ОУ „Бачо Киро”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, ОУ „Христо Смирненски” и СУ „Ем.Станев) в община Велико Търново.
      Рисунките, разпределени в две възрастови групи: предучилищна и 1- 4 клас (съответно 77 и 92 рисунки), съгласно регламента на конкурса, бяха оценени от комисия в състав:
      Председател:
      г-жа Ана Павлова – старши експерт по организация на средното образование в РУ на образованието – Велико Търново и
      Членове:
      Радостина Илиева – гл. експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в община Велико Търново д-р Светлана Моминска – началник на отдел „ПБПЗ” в РЗИ – Велико Търново.

      Комисията определи най-добрите творби, авторите на които са, както следва:

І група – предучилищна

Място

Автор

Първо

Калоян Радев ПГ ОУ „Бачо Киро”

Второ

Лорен Кирова ДГ „Първи юни”

Трето

Рая Чалова ДГ „Соня”

Поощрителни награди

Симона Маринова, ДГ „Слънчев дом”
Александър Тачев, ДГ „Соня”
Анна Пеева, ДГ „Първи юни”
Ленко Арнаудов, ДГ „Райна Княгиня”
Пресияна Пенева, ДГ „Слънчев дом”
Преслав Мешеков, ПГ ОУ „Бачо Киро”


ІІ група – 1-4 клас

Място

Автор

Първо

Валерия Пашова, СУ „Ем. Станев”

Второ

Сияна Иванова, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”

Трето

Ивона Димова, ОУ „Бачо Киро”

Поощрителни награди

Йована Стефанова, СУ „Ем. Станев”
Айсун Мехмедова, ОУ „Христо Ботев”
Георги Димов, ОУ „Св. Патриарх Евтимий”
Мелинда Денисова, ОУ „Христо Смирненски”
Нелина Пламенова, СУ „Ем. Станев”
Ева Петрова, СУ „Ем. Станев”

      Победителите в конкурса за рисунка „Аз се движа безопасно” получиха подаръчни ваучери и предметни награди, а всички участници – грамоти.
      Наградите са осигурени от Община Велико Търново в рамките на бюджета на програма „Здрави деца в здрави семейства” за 2017 г.

(публикувано на 10.11.2017 г.)

Запазете костите си – Защитете вашето бъдеще

      Световният ден на остеопорозата (WOD), който се отбелязва всяка година на 20 октомври, е целогодишна кампания, насочена към повишаване на информираността в световен мащаб за превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата и свързаните с нея заболявания на костите. Тя цели да постави остеопорозата начело в световната здравна проблематика, достигайки със своите послания до здравните професионалисти, медиите, отговорните лица и институции, както и общата публика.
      Кампанията по повод Световния ден на остеопорозата призовава хората към навременни действия за защита на здравето на своите кости и мускули, за да се радват на добро качество на живот и независимост от грижите на другите в късни години. Тя се обръща и към здравните власти и медицинските специалисти да съхраняват здравето на костите на хората в населените места, където работят. Независимо от множеството ефективни възможности за лечение, остеопорозата често остава недиагностицирана и нелекувана. Запълвайки празнината между навременната диагностика и лечението, здравните професионалисти, властите и лечебните заведения могат да заработят заедно за намаляване на човешкото и социално-икономическото бреме, причинявано от фрактурите вследствие чупливост на костите.
      В конкретен план, кампанията за Световния ден на остеопорозата – 2017 г. приканва хората „Да запазят костите си – Да защитят бъдещето си“ с цел да:
       Популяризира информираността за остеопорозата и разбирането за огромния данък, който остеопорозата налага на бъдещето на отделния човек, ако остане недиагностицирана и нелекувана.
       Разширява разбирането за връзката между остеопорозата и фрактурите, които могат да бъдат основна причина за инвалидизация и преждевременна смърт при възрастните хора.
       Окуражава хората да разпознават рисковите си фактори и първата фрактура, като потърсят изследване и лечение когато е необходимо, за да защитят бъдещето си в дългосрочен план.
       Подкрепя здравословното за костите хранене и движение като първостепенни за доброто костно здраве, както и разбирането за ролята на калция, на доброто хранене и редовните физически упражнения през детството и юношеството, когато костите се развиват.
       Лобира за превантивна грижа в световен мащаб, която да позволи на здравните професионалисти и власти да „затворят“ празнината между ранната диагностика и лечение чрез критично отношение към случаите на недиагностициране и ненавременно или липса на лечение, липса на Свързани грижи за фрактурите за системно идентифициране и лечение на високорисковите пациенти, както и непридържане към лечението.
      У нас световната кампания „Запазете костите си – Защитете вашето бъдеще“ ще посети гр. Велико Търново на 14 ноември 2017 г. – вторник. На тази дата от 09:00 ч. до 11:00 ч. в Голяма зала на ДКЦ 1 (IV етаж) ще се проведат комбинирани изследвания телесен състав-костна плътност, посетителите ще могат да чуят беседата „Научете своя риск за остеопороза“, както и да определят личните си рискови фактори с теста на Международната фондация по остеопороза и теста на Световната здравна организация. Комбинираните изследвания телесен състав – костна плътност са на цена 10 лв всяко след предварително записване на тел. 0884 71 44 39.

София, 8 ноември 2017 г.

Преслист: Асоциация „Жени без остеопороза“,
Член на Международната фондация по остеопороза - IOF

Посетете страницата на Световния ден на остеопорозата:

www.worldosteoporosisday.org

(публикувано на 10.11.2017 г.)
(публикувано на 10.11.2017 г.)
ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО

      На 25 октомври 2017 г. от 14.00 часа в Младежки дом, гр. Горна Оряховица за четвърта поредна година се проведе Празник на знанието, посветен на здравословния начин на живот на младите хора.
      Празникът включваше образователни игри със състезателен характер под надслов „Ние знаем как да бъдем здрави”, с участието на 11 отбора ученици от 6-тите класове на 2 средни и 5 основни училища в община Горна Оряховица.
Инициативата се проведе в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г., като нейни организатори са РЗИ – Велико Търново, Община Горна Оряховица и Младежки дом – Горна Оряховица.
      Празникът на знанието имаше за цел да повиши нивото на здравните знания на учениците и да съдейства за формиране у тях на умения и навици за здравословно хранене, двигателна активност и начин на живот без употреба на алкохол и тютюневи изделия.
      Участниците в състезателните игри преминаха последователно през 3 пункта, където отборите бяха оценявани на базата на показаните знания и умения по зададените теми.
      Призовите места в състезанието спечелиха:
      • Първо място – Димитър Борисов, Йоана Димитрова и Мартина Петрова от СУ „Вичо Грънчаров” с 47 точки;
      • Второ място – Росица Йорданова, Елеонора Помакова и Пламена Тодорова от СУ „Георги Измирлиев“ с 45 точки;
      • Трето място – Василета Теодосиева, Мария Великова и Валентина Димитрова също от СУ „Георги Измирлиев“ с 43 точки.
      Всички участници в празника получиха грамоти и кошници с плодове, а победителите съответни предметни награди, осигурени от РЗИ – Велико Търново и Община Горна Оряховица.

(публикувано на 26.10.2017 г.)
 

19 ОКТОМВРИ – ПРАЗНИК НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ И ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАР

 

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ, РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЛАСТТА И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ И БЛАГОДЕНСТВИЕ!

 

 

Честит празник!
  

(публикувано на 19.10.2017 г.)
20 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

      Йоддефицитните заболявания са медико-социален проблем, засягащ целия свят. Те възникват поради недостатъчния прием на йод.
      Йодът е основна съставна част на хормоните на щитовидната жлеза, които регулират обмяната на веществата и функциите на всички органи. При недостиг на йод се нарушават функциите на организма, развива се гуша и се забавя умственото, физическото и половото развитие на децата и подрастващите, а по време на бременност причинява аборти, мъртвораждания и тежки вродени дефекти на плода (кретенизъм, глухонемота и др.).
      Масовата първична профилактика на йоддефицитните заболявания сред населението се извършва с йодиране на готварската сол. Това е основна стратегия, препоръчана от СЗО и УНИЦЕФ, тъй като е най-ефективна, евтина и без неблагоприятни за здравето странични ефекти.
      България е страна, в която голяма част от територията е с намалено количество на йод в почвата и водата, поради което основният начин за осигуряване на необходимото количество йод е употребата на йодирана сол.
      Ликвидирането на йоддефицитните заболявания като здравен и социален проблем у нас стана възможно с въвеждането на универсално йодиране на солта за хранителни цели, което беше постигнато със съвместни действия от страна на здравната система, частния и обществен сектор, медиите и сътрудничеството с международни организации – УНИЦЕФ, СЗО, Американската агенция за международно развитие.
      През 2001 г. с ПМС е утвърдена наредба за задължителните изисквания към състава и характеристиките на солта за хранителни цели. Тя регламентира задължителното йодиране на солта с калиев йодат в количество 28-55 мг/кг.
      В резултат на въведените мерки България за последните 16 години постигна изключителен успех като снижи йоддефицитните заболявания под 5%. На базата на извършена оценка от експерти от Мрежата за устойчиво елиминиране на йоддефицитните заболявания Република България е сертифицирана като страна, ликвидирала йодния дефицит и йоддефицитните заболявания.

ЗА ДА БЪДЕ ПРОФИЛАКТИКАТА
С ЙОДИРАНА ГОТВАРСКА СОЛ ЕФЕКТИВНА,
СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПРАВИЛА:

      - Използвайте само йодирана сол, с валиден срок на годност;
      - След отваряне на опаковката съхранявайте йодираната сол в плътно затворени сухи съдове, за да се запази йодното й съдържание;
      - Прибавяйте йодираната сол към ястията в края на термичната им обработка, за да се предотврати намаляването на йодното й съдържание;
      - Използването на йодни или йод-съдържащи лекарства по време на бременност и кърмене да става само след консултиране със съответния специалист, наблюдаващ бременността и послеродовия период.

      Ежедневната употреба на йодирана сол в количество, не повече от 5 грама (1 чаена лъжичка) предотвратява йоддефицитните заболявания!

ЙОДИРАНАТА СОЛ Е УНИВЕРСАЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

По материали на НЦОЗА – София

(публикувано на 18.10.2017 г.)
20 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С
ОСТЕОПОРОЗАТА

      Остеопорозата е заболяване, което засяга всяка трета жена и всеки пети мъж над 50-годишна възраст. Тя е болест, при която плътността и качеството на костта се влошават, което води до намаляване на здравината на скелета и повишаване на риска от фрактури, особено в областта на гръбначния стълб, бедрото и китката. Загубата на костно вещество няма симптоми и често първият знак за наличието на остеопороза е счупването (фрактура).
      Сред факторите за повишен риск за заболяването са генетичната предразположеност, както и възникнали медицински проблеми, които влияят негативно върху здравето на костите. Много важно значение има също начинът на живот – нездравословно хранене, липса на физически упражнения, тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол.

      Профилактичните мерки, които всеки човек може да предприеме за да намали риска от остеопороза са редовните упражнения, диета с достатъчен прием на калций, набавяне на витамин Д чрез излагане на слънчева светлина, здравословен начин на живот и редовни медицински прегледи.
      Усилията за профилактика на остеопорозата трябва да се насочат още от ранна възраст към здравословното хранене и двигателната активност. Нуждите от калций могат да се покрият чрез хранителния режим. Достатъчен е ежедневният прием на 1 чаша мляко или парче твърдо сирене, ходене минимум 30 минути или други форми на физическа активност.
      При хората над 60-годишна възраст се препоръчва приемането на витамин D под формата на добавки. Приемането на богати на протеин храни, както растителни, така и животински допринасят за по-здрави кости и мускули и за превенция на остеопорозата.
      Когато теглото е под нормалното, също се увеличава риска от остеопороза.

      Прости стъпки за поддържане на физическата активност

      1. Изкачвайте стълбите вместо да ползвате асансьора.
      2. Ходете пеш при малки разстояния вместо да разчитате на кола или градски транспорт.
      3. Свикнете да излизате за разходка (или някаква друга физическа активност) всеки ден – поставяйте си дневни и седмични цели.
      4. Стойте на един крак при извършване на ежедневни задачи: напр. миене на зъбите, чакане за кафе, миене на съдове.


ОБИЧАЙТЕ КОСТИТЕ СИ!

По материали на
Министерство на здравеопазването на
Република България

(публикувано на 18.10.2017 г.)
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

      Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България.
      Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза наконкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2017г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
      Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
      Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2018 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителнинагради и една специална награда.
      Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да видите тук:
      Регламент
      Формуляр І фаза
      Формуляр ІІ фаза
      Повече информация и консултативна помощ относно кандидатстването и реализацията на вашите проекти, може да получите от експертите в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" в РЗИ – Велико Търново и на телефон: 614 351.

(публикувано на 12.10.2017 г.)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”


ПРОВЕЖДАТ “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
Е С Е Н
30 септември 2017 год.
I ЕТАП

      БУКОВСКА ЕКОПЪТЕКА
      Буковската екопътека се намира на ЮГОЗАПАД от гр.Велико Търново. Началният пункт е в квартал Чолаковци. Тръгва се от автобусната спирка по червена маркировка, през моста над река Янтра. Минава се покрай сградата на “Карат електроникс” АД, по асфалтовия път за стрелбището. На около 300 м. пътеката се отделя от шосето и навлиза в гората, наляво. От там започва изкачване от около 30 мин. до връх Патрял дял /339,7м./. Продължава се по стар горски билен път по който се върви около 1 час до връх Чеарджика /389,2м./. От върха след 20 мин. се стига шосето от с.Шемшево до с.Буковец. Пресича се шосето и пътеката продължава по горски път през леко наклонени поляни. Следва навлизане в рядка гора, където пътят завива в посока СЕВЕРОЗАПАД и започва спускане. След около 20 мин. се достига до източния край на голяма поляна. Тук има разклонения за с.Буковец /по червена маркировка за 2 часа/, с.Шемшево /на около 40 мин., по оранжева маркировка/ и гр.Велико Търново /на 2 часа/. Пътеката продължава по леко наклонената поляна в посока ЗАПАД. След 400 м. следва отклонение наляво, по оранжева маркировка за връх Стражата. Продължава се вдясно по нов горски път с леко спускане и следва ново разклонение:
      – на СЕВЕР, за язовир Бижев дол, до който се стига след 10 мин. по синя маркировка. Там е подготвено място за отдих и огнище. От него за с.Шемшево се връща обратно до разклона на голямата поляна и от там се продължава от юг и изток на връх големия Мел все надолу до селото .
      - на ЮГОЗАПАД пътеката продължава с леко изкачване към с.Буковец, на 1,5 ч. по червена маркировка, вляво, на 100 м. има отклонение за Хайдушковата чешма с леко изкачване, за 1 ч. На чешмата има място за отдих и огнище. На ЮГОИЗТОК от мястото по горски път се достига до шосето за с.Буковец.
      По пътеката преобладават едролистна липа, мекиш, летен и зимен дъб, дива череша, махалебка, джанка, габър, келяв габър,червен и черен глог, тръмбъз, салкъм, борови видове, гъбите – сърнела, манатарка и кладница.
      Пътеката е осеяна с билки. Най-разпространени са: жълт кантарион, еньовче, жълта комунига, синя злъчка, бял оман, репец, бутурче, бял равнец, златен енчец, бенедектински трън, биволски трън, гръмотрън.
      Животински свят: змии – усойница и водна змия, птиците – сойки свраки, пъстър кълвач, бяла чапла, воден бик, орел-картал и планинска гарга, от едрия дивеч: диво прасе и сърна.
      Буковската пътека е още едно приятно преживяване в непосредствена близост до града, предлага вълнуващи гледки и емоции в прегръдката на природата...
      За незапознатите с маршрутите ще бъдат осигурени водачи от изходните пунктове в 9.00 часа.
      Регистрация на преминалите маршрута: в района на язовира - до 14.00 часа.
      Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.

      Прекарайте почивния си ден сред природата!

      Инициативата е в рамките на детската компонента на програма СИНДИ „Здрави деца в здрави семейства”

(публикувано на 27.09.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2017”

            На 30 септември 2017 година, до местността Бижев дол, се проведе първия етап на есенната кампания “Движи се и победи”, в която взеха участие общо 50 души, в т. ч. и 1 семейство.
      Най-възрастния турист е Христо Христов на 90 години, а най-малкият участник Александър Върбанов - на 3 години.
Организаторите на “Движи се и победи – есен 2017” канят всички желаещи да преминат и вторият маршрут на кампанията, който ще се състои на 7 октомври (събота) до парк Ксилифор.
      Традиционно маршрутът до парк Ксилифор се съчетава със спортно-туристически празник, включваш различни спортни дисциплини и състезания за деца и ученици: туристически щафети в три възрастови групи, преодоляване на препятствия (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, “тролей” над езеро), стрелба в цел, плажен волейбол, бадминтон, колокрос, блиц-турнир по шах и състезание „Лъвски скок”. Наградите за състезанието Лъвски скок са осигурени от сдружение „Васил Левски“. За победителите в останалите дисциплини организаторите са подготвили грамоти и награди от общинската програма „Здрави деца в здрави семейства“.
      За участниците в спортно-туристическия празник са предвидени и малки награди, спечелени чрез томбола.
      В рамките на спортно-туристическия празник ще бъдат организирани образователни забавни игри за знания и умения по безопасност на движението и вредата от употребата на алкохол, в които могат да участват, както деца и ученици, така и възрастни хора - родители, педагози, студенти и други.


(публикувано на 04.10.2017 г.)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”


ПРОВЕЖДАТ “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
Е С Е Н
Преминават се туристически маршрути в околностите на Велико Търново
и
Спортно-туристически празник

II ЕТАП
14 октомври 2017 година
ДО КСИЛИФОР


      І. Лъчеви туристически походи до парк Ксилифор от 8.00 до 10.00 ч.
/маршрут по избор/
      1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици”/
      2. От село Арбанаси – югоизточния край
      3. От автобусното обръщало до ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”
      4. От телевизионната кула до с. Арбанаси
      5. От с. Шереметя
      Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижата до 14.00 часа. За осигуряване на водачи и групов транспорт заявки на телефон: 062/63-58-23
      Награди чрез томбола ще получат преминалите поне два от трите етапа: теглене на 20.10.2017 година от 11:00 часа в РЗИ.
      ІІ. Откриване на празника и художествена програма - от 10.00 до 10.30 ч.
      ІІІ. Спортно-туристически игри
      Щафетни игри – І – ІV клас – 10.30 ч.
      Спортно-туристически щафети – V – VІІІ клас – 10.30 ч.
      Спортно-туристически щафети – ІХ – ХІІ клас – 11.00 ч.
      ІV. Центрове на предизвикателствата – 10.30 – 14.30 ч.:
      Улов на риба – деца до 14 г. – ЛРД „Сокол – 1884”(начало 8:30 ч. до 10:00), Мост над потока, Катерачна стена, Дартс, Туристически каяци, Стрелба с лък – Стрелкови клуб „Етър-98”(начало 10:30 ч.), Състезание по шахмат – ШК „Асеневци”(начало 10:30 ч.), Плажен волейбол - Волейболен клуб “Царевец” (начало 11:00 ч.),; Коло-крос в две възрастови групи: до 14 г., до 18 г. (начало 12.00 ч.). Състезание по бадминтон – “Бадминтон – Скоуш клуб”, Лъвски скок – момчета и момичета до IV клас и до VIII клас.
      V. Награждаване на победителите и теглене на томбола – 13.30 ч.

      Подарете си един ден сред очарованието на природата!

Инициативата е в рамките на детската компонента на програма СИНДИ
„Здрави деца в здрави семейства”

(публикувано на 04.10.2017 г.)


      Предвид метеорологичната прогноза за лошо време и валежи за утре – 7 октомври (събота) организаторите на „Движи се и победи – есен 2017” отлагат втория маршрут на кампанията и спортно-туристическия празник (до парк Ксилифор) за 14.10.2017 г. (събота).

(публикувано на 06.10.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2017”

      На 14 октомври 2017 година се проведе вторият етап на есенната кампания “Движи се и победи”. По пътеките до парк Ксилифор преминаха общо 296 души, от които 13 семейства.
      Според регламента на кампанията най-малкият регистриран участник е Светлозар Димитров на 4 години, а най-възрастният – Христо Христов на 90 години, и двамата от Велико Търново.
      Във втория маршрут организирано участваха деца, ученици, родители и педагози от 6 училища на община Велико Търново: ОУ “Димитър Благоев”, ОУ “Христо Ботев”, ОУ “Бачо Киро”, ОУ “Д-р Петър Берон”, СУ “Вела Благоева”, СУ “Емилиян Станев” и Центрове за настаняване от семеен тип І, ІІ и ІІІ.
      Измерено беше кръвното налягане на 50 лица, на възраст от 39 до 90 години.
      Организаторите на “Движи се победи – есен 2017” канят всички желаещи на 21 октомври (събота) 2017 г. да преминат по третия маршрут на кампанията от Велико Търново до Петропавловския манастир “Св. Петър и Павел”.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

      В рамките на спортно-туристическия празник в парк Ксилифор близо 150 деца и ученици се включиха в образователни игри по безопасност на движението, посветени на превенцията на пътно-транспортния травматизъм и превенцията на употребата на алкохол. Състезателите редиха пешеходна пътека, пъзели - пътни знаци, отговаряха на въпроси и преминаваха с алкоочила около конуси. Участниците в забавните игри, според показаните от тях знания и умения, участваха в томбола и получиха поощрителни награди.

(публикувано на 17.10.2017 г.)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”


ПРОВЕЖДАТ “ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
ЕСЕН

21 октомври 2017 год.
III ЕТАП
Велико Търново – с. Арбанаси - манастир „Св. св. Петър и Павел“

      I. Вариант: Тръгва се от квартал „Асенов” през висящия мост над р. Янтра и по традиционната пътека през Дълбок дол до Ксилифор. Продължението е по червена маркировка към телевизионната кула, пресича се шосето за с. Шереметя – с. Арбанаси и по платото след около 30 - 40 минути се достига до манастира.
      II.Вариант: Тръгва се от квартал „Асенов” през висящия мост над р. Янтра и по традиционната пътека към Дълбок дол, където се отклонява по зелена маркировка вляво към Голямо лако. Продължението е по червена маркировка към конната база, пресича се шосето за с. Шереметя – с. Арбанаси и по платото след около 40 минути се достига до манастира.
      За незапознатите с маршрутите ще бъдат осигурени водачи от изходните пунктове в 9.00 часа.
      Регистрация на преминалите маршрута: в района на манастира - до 14.00 часа.
      Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко един от трите етапа.

      Прекарайте почивния си ден сред природата!

Инициативата е в рамките на детската компонента на програма СИНДИ
„Здрави деца в здрави семейства”

(публикувано на 17.10.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2017”

      На 21 октомври 2017 година се проведе заключителният трети етап на есенната кампания “Движи се и победи 2017”.
По маршрута Велико Търново – Петропавловски манастир “Св. Петър и Павел” преминаха общо 145 души, от които 6 семейства. За пореден път в кампанията се включиха ученици и педагози от ОУ “Христо Ботев“, СУ “Емилиян Станев” и Центрове за настаняване от семеен тип І и ІІ във Велико Търново.
      Съгласно регламента на кампанията най-малкият регистриран участник в третия поход е Елеонора Маринова на 8 години, а най-възрастният – Христо Христов на 90 години, и двамата от Велико Търново.
      По желание на участниците беше измерено кръвното налягане на 59 лица.
       Жребият за наградите в кампанията ще се тегли на 27 октомври (петък) 2017 г. от 11:00 часа в присъствието на средствата за масова информация.

(публикувано на 23.10.2017 г.)


ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА НАГРАДИТЕ В
КАМПАНИЯТА „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ЕСЕН 2017”

      Цeремонията по тегленето на жребия за наградите в есенния дял на кампанията “Движи се и победи 2017” се извърши на 27.10.2017 г. в присъствието на средствата за масова информация и организаторите на кампанията: РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество “Трапезица 1902” и Младежкия дом.
      В жребия за наградите в отделните 5 възрастови групи и за 4-те специални награди (за най-малък и най-възрастен участник, за семейство и непушач над 18 навършени години) се състезаваха всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути, а за поощрителната награда в кампанията се надпреварваха участниците, преминали само един маршрут.
       • Наградата (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) във възрастовата група 4 – 10 години се изтегли между 17 деца.
      Спечели: Деян Караатанасов
       • Наградата (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) във възрастовата група 11 – 19 години се изтегли между 29 ученика.
      Спечели: Айча Исмаилова
       • Наградата (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) във възрастовата група 20 – 45 години се изтегли между 13 души.
      Спечели: Светлана Русева
       • Наградата (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) във възрастовата група 46 – 64 години се изтегли между 16 души.
      Спечели: Гинка Христова
       • Наградата (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) в групата 65 и над 65 години се изтегли между 23 души.
Спечели: Пенка Михайлова
       • Специалната награда (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) за непушач над 18-годишна възраст се изтегли между 46 души.
      Спечели: Йордан Йорданов
       • Специалната награда (2 ваучера за подарък на стойност по 25 лв.) за „Семейство” се изтегли между 5 семейства.
      Спечелиха: Светлана Русева, Николай Николов и Деян Караатанасов
       • Специалната награда „Най-малък участник” се присъди на Калин и Щефан Енчеви от ЦНСТ на 8 години (преминали 2 и 3 –ти маршрут на кампанията), които получиха ваучер за подарък на стойност 29 лв. и образователна игра.
       • Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъди на Христо Христов на 90 години от Велико Търново (преминал и трите маршрута на кампанията), който получи ваучер за подарък на стойност 29 лв.
       • Поощрителната награда (туристическа чанта и термос) се изтегли между всички участници в кампанията, преминали само един маршрут, това са 250 лица.
      Спечели: Мартин Балканджиев
       • Наградата на Председателя на Великотърновския Общински съвет (плакет) за най-масово участие на училище в кампанията се присъди на ОУ „Димитър Благоев” – Велико Търново, включило се с най-голям брой ученици и преподаватели – 63 участници.
       • Наградата (образователна игра) на Регионалния координатор на Министерството на младежта и спорта се изтегли между всички участници в кампанията на възраст до 29 години, независимо от броя на преминатите маршрути, това са 213 млади хора
      Спечели: Драгомир Ламбев
       • Наградата на Младежкия дом за най-активен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор се присъди на Димитър Първев от ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново и беше връчена от г-н Румен Петров.
       • Голямата награда (велосипед) се изтегли между 10 туристи, преминали и 3-те маршрута на кампанията.
      Спечели: Денислав Бончев

      Честито на победителите в есенното издание на кампанията „Движи се и победи 2017”!

(публикувано на 27.10.2017 г.)
 


10 СЕПТЕМВРИ 2017 – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА САМОУБИЙСТВАТА

Мото: “Една минута може да промени един живот“


      За първи път 10 септември се отбелязва като Световен ден за превенция на самоубийствата през 2003 г. Инициативата е на Международната асоциация за превенция на самоубийствата (IASP), одобрена от Световната здравна организация. Целта на този ден е да се фокусира общественото внимание върху превенцията на самоубийствата като глобална задача.
      Всяка година повече от 800 000 души отнемат живота си и много повече от тях правят опит за самоубийство. Зад тази статистика се намират историите на тези, които по много различни причини поставят под въпрос стойността на собствения си живот.
      Самоубийството (използва се и терминът „суицид”) е сред десетте водещи причини за смърт. Опитът за самоубийство е резултат от психична криза и може да завърши със смърт.
      Доказано е, че в почти всички случаи хората, предприели подобни действия, по един или друг начин дават сигнали към околните за своето състояние, споменавайки за “желание да се умре”, “чувство на безполезност” и т.н. Всички тези призиви за помощ не бива да се игнорират. Не случайно мотото на Международната асоциация за превенция на самоубийствата е “Една минута може да промени един живот“. То подчертава, че ако хората наоколо забележат навреме тези сигнали, ако отделят малко от времето си за конкретната личност, предложат емоционална подкрепа, изслушат притесненията, без да дават съвети или решения, акцентират на позитивните емоции и насочат страдащия към психиатър за незабавно лечение, в повечето случаи това може да спаси живота му.

Истини и заблуди, свързани със самоубийството

      Като всяко трагично събитие, което силно травмира и плаши хората, самоубийството също е обраснало с купища предразсъдъци и погрешни представи (митове). Ето някои от тях:

      Мит: Хората, които говорят за самоубийство, не се самоубиват.
      Факт: Много от самоубилите се са споменали за своето намерение на роднини и приятели. Винаги приемайте сериозно всеки коментар на тема самоубийство.

      Мит: Самоубийството се случва без предупреждение.
      Факт: Повечето от хората, опитали да се самоубият, са дали предупредителни знаци за намеренията си.

      Мит: Хората, които извършват опит за самоубийство, имат категорично намерение да умрат.
      Факт: Повечето от хората, опитващи да се самоубият, не са решили дали да живеят, или да умрат. Част от тях искат да живеят, но смъртта им изглежда като единствения начин да се спасят от болката и страданието.

      Мит: Мъжете по-често посягат на живота си от жените.
      Факт: Жените правят повече опити за самоубийство, но мъжете умират по-често.

      Мит: Ако говориш с човек в депресия дали си мисли за самоубийство, ще го насърчиш да го направи.
      Факт: Проучванията показват, че разговорът на тема самоубийство не повишава суицидния риск, а дори носи облекчение на страдащия.

      Мит: Подобреното емоционално състояние след опит за самоубийство показва, че рискът е отминал.
      Факт: Повечето повторни опити за самоубийство се правят в рамките на дните на „подобрение”, когато пациентът има повече сили и воля за това.

      Мит: Понякога негативно събитие може да тласне човек към самоубийство.
      Факт: В по-големия брой случаи самоубийството е резултат от сериозно психично разстройство, а не просто от единично или случайно събитие.

(публикувано на 07.09.2017 г.)
 

ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2017

      През месец август, за поредна година в рамките на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, Регионална здравна инспекция – Велико Търново стартира лятна АНТИСПИН кампания.
      По данни на Министерство на здравеопазването към 16 май 2017 г. общият брой на ХИВ-позитивните в страната е 2556 лица. От началото на 2017 г. са регистрирани 82 ХИВ-серопозитивни лица. По данни на секторите за лечение на пациенти с придобит имунен дефицит в страната починалите с ХИВ/СПИН през 2016 г. са 22 лица, а общо от 1986 г. броят на починалите е вече над 1000 души.
      В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН към РЗИ – Велико Търново, за периода януари – юли 2017 г. са изследвани и консултирани общо 362 души (127 мъже и 235 жени), резултатите на които са отрицателни. През месец юли 2017 г. са изследвани общо 18 души – 4 жени и 14 мъже на възраст от 23 до 58 г.
      В област Велико Търново екипи на РЗИ – Велико Търново ще организират интерактивни игри с преминаващи граждани по темите „СПИН”, „Рисково сексуално поведение”, „Сексуално предавани инфекции” и ще предоставят безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ при следния график:
      • на 2 август 2017 г. – парк „Дружба“, гр. Велико Търново, от 10ºº до 12ºº часа;
      • на 3 август 2017 г. – централен площад гр. Павликени, от 10ºº до 13ºº часа;
      • на 9 август 2017 г. – централен площад гр. Полски Тръмбеш, от 10ºº до 13ºº часа;
      • на 16 август 2017 г. – централен площад гр. Свищов, от 10ºº до 13ºº часа.
      Успоредно с лятната АНТИСПИН кампания ще бъдат разпространени здравно-образователни материали за превенция на хроничните незаразни заболявания.

(публикувано на 01.08.2017 г.)


СТАРТИРА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2017

      На 2 август 2017 г. в парк „Дружба“, гр. Велико Търново за поредна година в рамките на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, Регионална здравна инспекция – Велико Търново стартира лятна АНТИСПИН кампания. Безплатно бяха изследвани и консултирани 21 граждани.
      През целия месец август екипи на РЗИ – Велико Търново ще организират интерактивни игри с преминаващи граждани по темите „СПИН”, „Рисково сексуално поведение”, „Сексуално предавани инфекции” и ще предоставят безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ при следния план-график:
      • на 3 август 2017 г. – централен площад, гр. Павликени, от 10ºº до 13ºº часа;
      • на 9 август 2017 г. – централен площад, гр. Полски Тръмбеш, от 10ºº до 13ºº часа;
      • на 16 август 2017 г. – централен площад, гр. Свищов, от 10ºº до 13ºº часа.
      Успоредно с лятната АНТИСПИН кампания ще бъдат разпространени здравно-образователни материали за превенция на хроничните незаразни заболявания.

(публикувано на 03.08.2017 г.)


ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

      През месец август в рамката на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ се проведе лятната антиСПИН кампания, организирана от РЗИ – Велико Търново. Със съдействието на местната власт бяха организирани кабинети на открито в по-големите общински центрове както следва:
      - 2 август – парк „Дружба” гр. Велико Търново;
      - 3 август – централен площад гр. Павликени;
      - 9 август – централен площад гр. Полски Тръмбеш;
      - 16 август – градска градина гр. Свищов;
      - 23 август – парк „Христо Ботев” гр. Горна Оряховица.
      По време на кампанията на открито бяха изследвани 197 души от които 130 жени и 67 мъже, на възраст от 15 до 92 години. Раздадени бяха 207 образователни материали и 522 презерватива.
      Бяха проведени интерактивни игри с преминаващи граждани на тема СПИН, рисково сексуално поведение и сексуално предавани инфекции.
      В изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017 г. – 2020 г., приета с Решение на Министерски съвет № 163/ 23.03.2017 г., кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН – Велико Търново започва дейности по превенция на ХИВ в групите на инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) и мъже които правят секс с мъже (МСМ) на територията на областта.
      Определянето на тези целеви групи е на база данните за страната през 2016 г., предоставени от Министерство на здравеопазването по случай 1-ви декември. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по – голям от броя на жените. Става ясно, че 49 % от новозаразените с ХИВ са от групата на МСМ, а 12% от групата - ИУН. Освен това около 80 % от ИУН са носители на вируса на хепатит С. ХИВ засяга еднакво двата пола, но поради по- рискови сексуални техники, групите на МСМ са особено уязвими. Групата на ИУН са особено уязвими чрез употребата на общи игли, спринцовки и други помощни средства.
      Целта на дейностите на кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН са насочени основно към превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции.
      Кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН продължава работата си в утвърденото работно време – всеки ден от 8.30 – 16.00, така че всеки желаещ да се изследва е добре дошъл.

(публикувано на 30.08.2017 г.)
ПРОГРАМА

      1 - 4 август /9.00 – 18.00 ч./
      Безплатен акушерски кабинет по кърмене в Център за родители „Happy mums” (с предварително записване на тел. 0988918176 – Тони Калушкова)

      2 август /сряда – 10.00 ч./
      Празник на открито в парк „Дружба” – Велико Търново – изработване и представяне на колажи по темата „Кърменето – най-доброто начало”

      4 август /петък – 10.00 ч./
      Дискусия на тема „Митове и легенди за кърменето” в Център за родители „Happy mums” с участието на д-р Светлана Моминска – специалист „Хранене и диететика”

      За най-активните участници са подготвени приятни изненади!

Инициативите по повод на Световната седмица на кърменето се организират от
Регионална здравна инспекция – Велико Търново и Център за родители „HAPPY MUMS”
в партньорство с Община Велико Търново и Младежки дом Велико Търново

(публикувано на 26.06.2017 г.)


      От 1 до 7 август 2017 г. в цял свят се отбелязва Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето.
      РЗИ – Велико Търново в партньорство с Община Велико Търново, Център за родители „Happy mums“ и Младежки дом Велико Търново за осма поредна година провежда кампания в подкрепа на кърменето „Заедно за кърменето“.
      За кърменето като най-добрият старт в живота на едно дете и проявите на кампанията научете повече…

(публикувано на 01.08.2017 г.)


      На 2 август 2017 година от 1000 до 1200 часа в парк „Дружба”, Велико Търново, под мотото „Заедно за кърменето” се състоя традиционният за старата столица Празник на открито.
      Инициативата е част от кампанията, посветена на Световната седмица на кърменето 2017 г., организирана в партньорство с Община Велико Търново, Център за родители „HAPPY MUMS” и Младежки дом – Велико Търново по програма „Здрави деца в здрави семейства”.
      Специален гост на празника беше госпожа Росица Димитрова – заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика.
      В рамките на празника присъстващите майки се включиха в: изработване и презентация на 4 колажа по темата „Кърменето – най-доброто начало”; интелектуална провокация „Кое е най-странното и невярно нещо, което сте чували за кърменето“; въпроси и отговори от медицинските специалисти по темата и забавна викторина.
      В подкрепа на инициативата участваха 53 майки, 2 татковци и 64 деца.
      За всички присъстващи бяха осигурени приятни изненади и награди от програма „Здрави деца в здрави семейства” и Център за родители „HAPPY MUMS”.

(публикувано на 03.08.2017 г.)
„НИЕ ЗНАЕМ КАК ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ”

      На 22 юни 2017 г. в парк „Дружба” се проведоха традиционните образователни игри „Ние знаем как да бъдем здрави” по теми, свързани със здравословния начин на живот, посветени на Международния ден за борба с наркоманиите - 26 юни и здравословния начин на живот.
      Организатор на проявата е Регионална здравна инспекция - Велико Търново в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом - Велико Търново и доброволци от ПГЕ „Ал. Ст. Попов”.
      Участниците в образователните игри демонстрираха своите знания и умения по теми, свързани с превенцията на ХИВ и сексуално-преносимите болести, наркоманиите и алкохола, здравословното хранене и затлъстяването.
      В състезанието взеха участие общо 18 отбора с по 3 участника на възраст 14 – 19 години от 8 училища в старата столица, както следва: СУ „Ем. Станев” (4 отбора); СУ „Вела Благоева” и ПМГ „Васил Друмев” (с по 3 отбора); ПГСАГ „А. Попов”, Старопрестолна гимназия по икономика и Спортно училище (с по 2 отбора); ПГ по моден дизайн и СУ „Вл. Комаров” (с по 1 отбор).
      Победител в надпреварата с 40 точки стана отборът на ПМГ „Васил Друмев” в състав: Йордан Лидански, Йорданка Станева и Калоян Панев.
      На втора позиция с резултат 38 точки се класира отборът на СУ „Вела Благоева с участници Антония Димитрова, Гергана Георгиева и Янита Пенева. Третото място заеха учениците от Спортно Училище в състав: Владислав Димитров, Алекси Станоев и Кристиан Хрелев с резултат 34 точки.
      Всички участници в игрите получиха грамоти, а победителите – и индивидуални награди, осигурени от Община Велико Търново.

(публикувано на 23.06.2017 г.)
31 МАЙ 2017 - СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮН

Мото: “Тютюнът – заплаха за развитието”

      Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се инициира от Световната здравна организация (СЗО) и от 1987 г. се провежда в страните по целия свят. На този ден се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на потребление.
      Целите на кампанията, които СЗО поставя през 2017 г. са:
      • Да се подчертаят взаимодействията между употребата на тютюневи изделия, контрола върху тютюна и устойчивото развитие;
      • Да се насърчи обществеността за по-широко участие в националните и регионалните дейности по разработване и прилагане на стратегии и планове, които поставят действията по контрола на тютюна като основен приоритет;
      • Да се демонстрира приноса на отделните граждани за създаването на устойчив свят без тютюн чрез отказване от тютюневата зависимост или чрез проявяването на съпричастност към неупотребата на тютюневи изделия.
      По повод на Световния ден без тютюн Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново организират кампания под мотото „Тютюнопушенето – заплаха за развитието”, включваща:

9 май 2017 г.
Час: 10.00 ч. – 14.00 ч.
      Консултации за отказ от тютюнопушене и функционално изследване на дишането (спирометрия) в рамките на разкритата клиника на открито в парк Марно поле.

12 май 2017 г.
Час: 10.00 ч. – 14.00 ч.
      Информационно-образователна кампания под мотото ”Стоп на тютюнопушенето” в центъра на град Дебелец включваща:
       Изследване и анкетиране - консултации за отказ от тютюнопушене и функционално изследване на дишането;
       Арт ателие - да нарисуваме или напишем послание по темата тютюнопушене.

17 май 2017 г.
Час: 10.00 ч.
      Интерактивно обучение на деца от предучилищна възраст от ЦДГ ”Евгения Кисимова” във Велико Търново на тема „Тютюнопушене и здраве”

18 май 2017 г.
Час: 12.20 ч.
      Дискусия, групова работа и викторина с ученици от горен курс на обучение от СУ „Св. Климент Охридски” в град Сухиндол по темата „Аз знам всичко за тютюна”

29 май 2017 г.
Час: 15.00 ч.
      Изложба на тоалети и аксесоари изработени от тютюневи изделия и отпадъчни продукти в ПГ по моден дизайн, Велико Търново.

3 юни 2017 г.
Час: 10.00-15.00 ч.
      Спортно-туристически празник в околностите на град Велико Търново (парк Ксилифор) под мотото „Тютюнопушенето е забранено”, включващ:
       Ателие за рисуване на открито по темите: “Вредите от тютюнопушенето” и “Какво мога да правя вместо да пуша”;
       Участие на деца и ученици в различни спортни дисциплини и състезания (туристически щафети в три възрастови групи; преодоляване на препятствия –катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, “тролей” над езерото; стрелба в цел; колокрос; плажен волейбол; бадминтон; блиц-турнир по шах, риболов и лъвски скок) като алтернатива на тютюнопушенето.

юни 2017 г.
Час: 11.00 ч.
      Церемония по теглене на жребия за наградите на кампанията „Движи се и победи – пролет 2017” в РЗИ – Велико Търново, една от които е за непушач (над 18 навършени години), преминал най-малко два от обявените 3 туристически маршрути.

(публикувано на 12.05.2017 г.)


СТОП НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

      На 12.05.2017 в центъра на град Дебелец се проведе образователна кампания под мотото „Стоп на тютюнопушенето”. Настоящи и бивши пушачи се консултираха в изнесения кабинет за отказ от тютюнопушене и написаха своето послание по темата („Не почвайте от рано, спирането е трудно!!!”, „Цигарите са вредни – пазете децата!”, „Помислете за здравето си, не пушете!”, „Аз не одобрявам тютюнопушенето и бих желала да спра цигарите, и всички да спрат да пушат!”, „Най-лошият порок!” и други).
      Деца рисуваха върху чадъри по темата „Алтернативи на цигарите” и се „запознаха” с пушещата кукла Сю. За старанието, което положиха, получиха балони и образователната книжка „Аз искам да знам, как да бъда здрав”.
      По време на организираната проява се разпространиха 22 заглавия на здравно-образоветелни материала за превенция на хронично-незаразните заболявания (белодробни, сърдечно-съдови, затлъстяване и други).
      Мероприятието се реализира от Регионална здравна инспекция – Велико Търново и Община Велико Търново.

(публикувано на 12.05.2017 г.)


АЗ ЗНАМ ВСИЧКО ЗА ТЮТЮНА

      На 18.05.2017 в ритуална зала на Община Сухиндол се проведе образователна кампания под мотото „Аз знам всичко за тютюна”. Участваха над 100 ученици и педагози от 5 до 12 клас от СУ „Св. Климент Охридски”.
      Инициативата, посветена на Световния ден без тютюн – 31 май, имаше за цел да повиши информираността и нивото на знания на учениците по проблема тютюнопушене и да съдейства за формиране у тях на умения и навици за здравословен начин на живот без тютюнев дим.
      Доброволци съвместно с експерти от РЗИ – Велико Търново представиха три мултимедийни презентации, изработиха колажи и представиха алтернативите на тютюнопушенето.
      След проведената дискусия и викторина, младите хора се обединиха около идеята, че превенцията на тютюнопушенето от най-ранна детска възраст и моделът за по-добро здраве и самочувствие без тютюнев дим са основни акценти в борбата за отказване и ограничаване на тютюнопушенето.

(публикувано на 19.05.2017 г.)


КОНКУРС ЗА ТОАЛЕТИ ИЗРАБОТЕНИ ОТ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

      На 29 май 2017 г. в ПГ по моден дизайн – Велико Търново се състоя изложба и модно ревю на победителите в конкурса за тоалети и/или аксесоари, изработени от или с помощта на тютюневи изделия – тютюневи листа, цигари, кутии/картон, запалки и други. В конкурса участваха общо 10 дизайнери, които изработиха 13 тоалета и аксесоара.
      Дизайнерите на трите най-добри тоалети и/или аксесоари бяха отличени с награди, съответно за първо, второ и трето място, а всички останали получиха грамоти и поощрителни награди осигурени от бюджета на Община Велико Търново за дейности по детската компонента “Здрави деца в здрави семейства” на програма СИНДИ.
      По време на проявата беше представена и викторина на здравна тематика от учениците участници в групата „Пътеводител на здравето” с ръководител Елка Бакова.

(публикувано на 29.05.2017 г.)


Тютюнопушенето – заплаха за здравето и развитието

      На 30.05.2017 в центъра на град Горна Оряховица се проведе поредната инициатива за превенция на тютюнопушенето сред населението под мотото „Тютюнопушенето – заплаха за здравето и развитието”. Настоящи и бивши пушачи (33 лица) се консултираха в изнесения кабинет за отказ от тютюнопушене и си направиха спирометрия.
      Деца рисуваха върху балони, а доброволци раздаваха образователни материали, като подчертаваха рисковете за здравето свързани с употребата на тютюн и приканваха преминаващите граждани да напишат своето послание по темата.
      Мероприятието се реализира от Регионална здравна инспекция – Велико Търново и Младежки дом – Горна Оряховица.

(публикувано на 31.05.2017 г.)

      Информация за дейността на кабинета за отказване от тютюнопушене
21 май – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН

      За първи път Международният ден за съпричастност със засегнатите от СПИН се отбелязва през 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк, а в Европа през 1992 г., когато са раздадени повече от 100 000 червени панделки по време на концерт на Фреди Меркюри на стадион „Уембли“ в Лондон във връзка с борбата срещу СПИН.
      Всяка година през третата седмица на месец май се реализират различни инициативи, като почит към жертвите на вируса, на съпричастност и подкрепа на тези, които живеят с него.
      Стремежът на тези инициативи е повишаване на знанията, относно начините на предпазване от инфектиране с ХИВ и предоставяне на достоверна информация, свързана с тази инфекция. Те са насочени към широката общественост и приоритетно към младите хора по отношение на всички аспекти на заболяването – причинител, лечение, профилактика и грижи и отражението му върху живота на хората.
      До 16 май 2017 г. 2 556 лица са ХИВ позитивни в България. От началото на 2017 г. са регистрирани 82 ХИВ серопозитивни. В секторите за лечение се проследяват общо 1 212 души с ХИВ към 30 април 2017 г. като 1060 от тях получават съвременно лечение.
      По данни на секторите за лечение на пациенти с придобит имунен дефицит в страната починалите с ХИВ/СПИН през 2016 г.
са 22 лица, а общо от 1986 г. броят на починалите е вече над 1 000 души.
      В КАБКИС към РЗИ – Велико Търново за периода 01.01. – 08.05.2017 год. са изследвани и консултирани общо 135 човека – 78 мъже и 57 жени на възраст от 15 до 87 години, резултатите на които са отрицателни.
      Във връзка с отбелязването на 15 май РЗИ - Велико Търново, съвместно с Община – Велико Търново и студенти от филиала на Медицински университет – гр. Варна във Велико Търново организираха акция „Клиника на открито“ в парк „Марно поле“, посветена на превенцията на хроничните незаразни болести и СПИН сред гражданите на Велико Търново.
      В импровизираният „кабинет“ за безплатно и анонимно консултиране за СПИН се изследваха за носителство на вируса 53 души – 8 мъже и 45 жени от 19 до 60 год. възраст. Не бяха открити вирусоносители.
      По време на акцията бяха разпространени презервативи и здравно-образователни материали.
      Публикация на интернет страницата на РЗИ относно: Международния ден и проблема СПИН, дипляни за профилактиката на ХИВ/СПИН и СПИ.
      Медийни изяви – интервюта, репортажи и публикация от акцията.

(публикувано на 12.05.2017 г., актуализирано на 18,05,2017 г.)
19 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ДЕЦАТА –ЗНАЧИМ ПРОБЛЕМ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

      През 2013 г. Националният център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА), съвместно с МЗ и РЗИ, проведе изследване при национално представителна извадка от 3353 деца на 7-годишна възраст, в първи клас. Проучването е второ за страната в рамките на Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при децата.
      Установи се, че честотата на наднорменото тегло (включително затлъстяването) сред момчетата е 32.4% и при момичетата - 28,6%, нивата на затлъстяване са - 15,7% сред момчетата и 12.2% при момичетата. Сравняването на данните от двете проучвания показват негативни тенденции, но без значима разлика в наднормено тегло и затлъстяване при учениците. От 28% през 2008 г. наднорменото тегло стига до 30,5% през 2013 г., като делът на децата със затлъстяване се е увеличил от 12,3% на 13,9%.
      След влизане в сила на Наредба за здравословно хранене на учениците, 2009 г. се установяват някои положителни промени в предлаганите храни в училищните столове и бюфети.
      Наднорменото тегло и затлъстяването стават особено сериозен проблем при децата в ученическа възраст. Последното Национално проучване на учениците от 1-ви до 12-ти клас (6 до 19 години), проведено през 2011 г. от НЦОЗА, показва не само висока честота на наднормено тегло при децата в тази възраст, но и тенденция за значително увеличаване на честотата на затлъстяването в сравнение с установената при проведено аналогично проучване през 1998 г. През 2011 г. честотата на свръхтегло в различните възрастови групи е в интервала 12.8-19% , като през 1998 г. е в почти същите граници – 12.5%-19.2%. Затлъстяването обаче се е увеличило двойно: през 2011 г. то е 5.1-10.9%, а през 1998 г. – 2.1%-4.8%. Наднорменото тегло при децата до 14-годишна възраст е с по-голямо разпространение в сравнение с това при учениците в гимназиалния курс, съответно 22.3% - 29.6% срещу 17.9-25.1% при учениците от 14 до 19 години. При момчетата във всички възрасти наднорменото тегло е с по-голяма честота, отколкото при момичетата. Най-сериозен е проблемът при децата от 1-ви до 4-ти клас, при които намираме, че 18.9 % от момчетата и 16.5% от момичетата са със свръхтегло, а затлъстяването е съответно 10.7% при момчетата и 10.9% при момичетата.
      Друг тревожен факт е увеличаването на коремната обиколка при децата, която е показател за натрупване на мазнините в коремната област и индикатор за увеличаване на риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания. Проучването през 2011 г. показа, че коремната обиколка на децата с наднормено тегло при момчетата още на възраст 8-9 години, а при момичетата след 11-годишна възраст е по-голяма с 2.5-5 см в сравнение с измерената при извършено проучване от педиатрите през 2006 г.
Само 22% от момчетата и 13% от момичетата имат ежедневна умерена до интензивна физическа активност в продължение на 1 час, съгласно препоръките за поддържане на нормално тегло и добро здраве, 36% от момчетата и 47% от момичетата прекарват ежедневно след училище 5-6 и повече часа в седнало/легнало положение.
      Оценката на храненето и хранителния статус при малките деца на 1–4 години при проведените национални представителни проучвания през 2004 г. и 2007 г. показа, че относителният дял на наднорменото тегло (свръхтегло и затлъстяване) при децата на 1-4 години през 2004 г. е 13,4% (9% и 4,4%) а през 2007 г. е 10,8% (8% и 2,8%).
      Сравнителният анализ на данните от двете проучвания показва положителна тенденция за намаляване както на свръхтеглото, така и на затлъстяването при децата от двата пола на 1-4 години.
      Намаляване на затлъстяването е основна задача във всички стратегии, свързани с храненето и здравето, приети от Европейския Съюз и СЗО през последните години.
      В България от специалистите по хранене в НЦОЗА са разработени документи, подкрепящи здравословно хранене: препоръки за здравословно хранене на ученици, на бременни и кърмещи жени, на кърмачета, на деца от 0-3 годишна възраст; наредби за здравословно хранене: на учениците, 2009 год.; на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, 2011 г.; на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, 2013 г и съответно сборници с рецепти като ръководство за прилагане на наредбите.
      Разнообразните дейности, свързани с опазване здравето и промоция на здравословно хранене при децата и юношите са израз на висока ангажираност към реализиране на здравната политика в областта на храненето и са залегнали като приоритет в дейностите и на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

По материали на НЦОЗА

(публикувано на 19.05.2017 г.)
17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА

      По инициатива на Световната лига по хипертония всяка година на 17 май 2012 г. отбелязваме СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА.
      Артериалната хипертония е сериозен медицински, социален и икономически проблем в световен мащаб, който засяга все повече млади хора и деца. Тя заема особено важно място сред сърдечно-съдовата патология, от една страна, като заболяване, а от друга - като самостоятелен рисков фактор, водещ до влошаване качеството на живот и преждевременна смърт. Артериалната хипертония често става причина за сърдечносъдови усложнения, мозъчен инсулт, инфаркт на миокарда, сърдечна и бъбречна недостатъчност.
      Всяка година 7 млн. души по света умират, а 1,5 млрд. развиват усложнения на артериалната хипертония. И докато в повечето от западноевропейските страни, Япония и САЩ смъртността от сърдечносъдови заболявания през последните години намалява, в България тя е изключително висока - 67.5% от всички смъртни случаи, като 9.3% от тях се дължат на хипертонична болест. У нас болните от хипертония са 2 млн. души. Всеки шести хипертоник не знае за заболяването си, а всеки трети - пренебрегва високите стойности на кръвното си налягане.
      Множество проучвания доказват, че рискът от възникване на артериална хипертония в зряла възраст се залага още в детството и юношеството. Поради тази причина отчитането на риска и необходимостта от профилактика на големия хипертоничен проблем се налага да започне още в детството. Превантивните стратегии трябва да бъдат насочени към основните медико-биологични и поведенчески детерминанти на високото артериално налягане в тази възраст:
      - Наднормено тегло и затлъстяване;
      - Злоупотреба с готварска сол;
      - Намалена физическа активност;
      - Тютюнопушене;
      - Повишена консумация на алкохол.
      Имайки предвид мултифакторната генеза на артериалната хипертония, положителен резултат от прилагането на профилактични програми може да се очаква само, ако те са насочени към стила на живот, включващ и социалното обкръжение като източник на модели за поведение. Разработването, и най-важното, привеждането в действие на конкретни проекти и програми за борба с рисковите фактори за артериалн хипертония, могат да бъдат ефективни, само чрез създаване на широка функционална мрежа за активно взаимодействие на училището, семейството, обществените структури и здравните институции.

ИНИЦИАТИВИ НА РЗИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПОСВЕТЕНИ НА БОРБАТА С ХИПЕРТОНИЯТА ПРЕЗ
МЕСЕЦ МАЙ 2017 ГОДИНА:

      • КЛИНИКА НА ОТКРИТО - 9 МАЙ 2017 Г ПАРК „МАРНО ПОЛЕ” - БЕЗПЛАТНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ И РАЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ;
      • КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С ТЮТЮНОПУШЕНЕТО:
      - 12 МАЙ - ГР. ДЕБЕЛЕЦ
      - 18 МАЙ - ГР. СУХИНДОЛ;
      • КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
      - 13 МАЙ - ПОХОД ДО ПРЕОБРАЖЕНСКИЯ МАНАСТИР С БЕЗПЛАТНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ И РАЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ;
      - 27 МАЙ ПАРК „КСИЛИФОР” СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК С БЕЗПЛАТНО ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ И РАЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ.

(публикувано на 17.05.2017 г.)
 

12 МАЙ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО

Флорънс Найтингейл

      Международният ден на сестринството - 12 май се отбелязва на рождената дата на Флорънс Найтингейл (12.05.1820 г.) - английска медицинска сестра, основоположник на модерното сестринство и на съвременните принципи на общественото здравеопазване, определена като една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена.
      Флорънс Найтингейл поставя основите на професионалната сестринска грижа със създаването през 1860 г. на първото светско училище за сестри в света и дом за практикуващи сестри към болницата „Сейнт Томас” в Лондон, сега част от Кингс Колидж (Лондон).
      Флорънс Найтингейл прави истинска революция в обслужването на ранените и болни войници по време на Кримската война, като благодарение на установените от нея стандарти за обслужване на ранените и болни от холера и дезинтерия войници, смъртността спада от 42% на 4%. Кримската война превръща Флорънс в национална героиня. Връщащите се от фронта войници разказват легенди за нея, наричайки я „дамата със светилника”, тъй като през нощите с лампа в ръка, тя като добър светъл ангел, сама обхожда палатките с болните.
      В следващите 16 години, след войната, тя се заема с реформа на медицинското обслужване и общественото здравеопазване. Издава книгата „Бележки за болниците”, в която определя принципите и стандартите на болниците и грижите за болните (1859 г.).
      Флорънс Найтингейл оказва голямо влияние върху болничното обслужване и придава благородство на сестринската професия, чак до наши дни. Умира на 90-годишна възраст, в съня си, в Лондон на 13 август 1910 г.
      През 1883 г. Найтингейл е наградена с Кралският Червен кръст от кралица Виктория, а през 1907 г. става първата жена, наградена с орден „За заслуги“.
      През 1912 г. Лигата на Международният Червен кръст и Червен полумесец (които от ноември 1991 г. се наричан Международна Федерация на Обществата на Червения кръст и Червения полумесец), учредява медал на името на Флорънс Найтингейл, който и до днес е най-почетната и висша награда за милосърдните сестри по целия свят.

(публикувано на 11.05.2017 г.)


ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЛАСТТА И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ, КЪСМЕТ И БЛАГОДЕНСТВИЕ!

(публикувано на 12.05.2017 г.)
10 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ДВИЖЕНИЕТО

      Всяка година на 10 май по инициативата на Световната здравна организация се отбелязва Световният ден на движението. На този ден в много страни се организират разнообразни дейности, насочени към популяризиране на физическата активност сред населението, отчитайки нейната значима роля за подобряване на физическото и психическо здраве на хората.

(публикувано на 11.05.2017 г.)
„КЛИНИКА НА ОТКРИТО”

      На 9 май 2017 г. от 9.00 часа до 13.00 часа в парк „Марно поле” (началото на централната алея) за трета поредна година, се организира акцията „Клиника на открито”, посветена на превенцията на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, белодробни, диабет, затлъстяване) и рисковите за здравето фактори (тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска двигателна активност и други).
      В пет импровизирани „кабинети”, студенти и експерти от РЗИ - Велико Търново ще осъществяват:
        измерване на ръст, тегло и определяне на индекса на телесна маса (ИТМ);
        измерване на кръвно налягане и кръвна захар;
        изследване на дишането със спирометър;
        консултиране и изследване за носителство на вируса на СПИН;
        разпространение на здравно-образователни материали сред преминаващите граждани и ученици.
      Организатори на инициативата са: Регионална здравна инспекция - Велико Търново, Община Велико Търново и Филиал Велико Търново към Медицински университет Варна.

(публикувано на 05.05.2017 г.)


      За трета поредна година РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново и филиала на Медицински университет гр. Варна във Велико Търново организираха „Клиника на открито”.
      Целта на Клиниката е чрез профилактично направените безплатни изследвания да се обърне отново внимание към рисковите за здравето фактори - тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска двигателна активност и други.
      Инициативата е посветена на превенцията на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, белодробни, диабет, затлъстяване) и Международният ден на сестринството - 12 май.
      Импровизираните кабинети, разположени на централната алея на парк „Марно поле” бяха посетени от 342 човека (302 жени и 40 мъже) на възраст от 19 до 88 години.
      В „Кабинета за профилактика на диабета” 114 граждани изследваха кръвната си захар. Отклонения от референтните стойности имаше само при 11 от тринадесетте болни от диабет пациенти.
      Консултиране и изследване за носителство на вируса на СПИН беше осъществено на 53 желаещи. Сред тях няма носители на вируса.
      Кръвното налягане беше измерено на 87 „пациента”, като не бяха установени ексцесивни стойности. Всички болни от артериална хипертония, преминали през кабинета, редовно вземат лекарствата си за кръвно.
      В „Кабинета за профилактика на белодробни заболявания” бяха извършени спирометрии на 41 лица (настоящи и бивши пушачи) - 31 жени и 10 мъже, на възраст от 19 до 76 години. При 11 от тях са установени отклонения от нормалните стойности на дишането.
      Измерване на ръст, тегло и определяне на индекса на телесна маса (ИТМ) беше извършено на 47 желаещи, от които 26 са с наднормено тегло, а 3 - с телесна маса под възрастовата норма.
      Разпространени бяха здравно-образователни материали.

(публикувано на 09.05.2017 г.)
СУПЕРСИЛА ЗА НАШИЯ ЖИВОТ – хранене, здраве и спорт

       На 27 април 2017 г. ученици от ХГ ”Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, гостуваха на участници в проекта „Посланици на здравето” от гр. Г. Оряховица. Представена беше темата „Водната гимнастика като профилактика и лечение в термални процедури”. Бъдещите рехабилитатори и петокласниците се обединиха около тезата, че грижата за нашето тяло и за неговото благоденствие започва от избора на паста за зъби и шампоан, минава през това, с което се храним, козметиката, която ползваме, леглото и матрака, на които спим и завършва с физическите упражнения, които правим за здраво, тонизирано и хармонично тяло.

       Инициативата е част от проекта „Суперсила за нашия живот – хранене, здраве и спорт”, разработен от ОУ „Иван Вазов “, гр. Г. Оряховица. През месец март участниците в проекта се забавляваха чрез състезателни, забавни игри и йога под мотото ”Да бъдем живи, позитивни, усмихнати, социални. Да бъдем задружни, когато бягаме и спортуваме”. В атмосфера на много смях и весели игри участниците се убедиха, че физическата дейност подобрява настроението, намалява стреса и осигурява добро здраве и жизненост.

(публикувано на 27.04.2017 г.)
 

СРЕЩА НА КЛУБА НА ЗДРАВЕТО

       На 26.04.2017 година в Регионална здравна инспекция се проведе втората за тази година сбирка на Клуба на здравето. Срещата откри Христо Узунов – зам. председател на Клуба на здравето. Присъстващите (15 души) дискутираха по темата „Билките като средство за фитопрофилактика на хроничните незаразни заболявания”. Представени бяха и сборници с произведения на Литературен клуб „Никола Йонков Вапцаров” – Велико Търново, основан през далечната 1952 г. от млади творци – носещи военни пагони. В края на срещата се прочетоха и стихотворения („Търновград”, „Живот назаем”, „Приятелите” и други.) на членове на клуба.

(публикувано на 27.04.2017 г.)
Изложба в СУ „Г. С. Раковски”- Велико Търново


       На 26 април 2017 г. в СУ „Г. С. Раковски” град Велико Търново се откри изложба с творби от конкурса за рисунка на тема „Вредата от употребата на алкохола”.
       Комисия, съставена от представители на организаторите и училището, определи следните победители:

първо място

Стефан Пенков, 7 клас

второ място

Симеон Лазаров, 7 клас

трето място

Ангелина Лазарова, 8 клас

       Наградите са осигурени от Община Велико Търново в рамките на детската компонента на програма СИНДИ „Здрави деца в здрави семейства”.
       Комисията определи и три рисунки, авторите на които получиха награди от Младежки дом – Велико Търново.


Светлозара Пенкова, 7 клас


Мартина Миленова, 7 клас


Савина Кънчева, 8 клас

       Всички останали участници в конкурса получиха грамоти и поощрителни награди.

       Проявата включваше и интерактивно обучение с учениците - мултимедийна презентация, викторина и забавни игри на тема „Митове и факти за алкохола”.

(публикувано на 27.04.2017 г.)
Информационни материали, разработени от Националния център по обществено здраве и анализи, съвместно с Министерството на здравеопазването, насочени към подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето

 

       Хипертонията. Причини и профилактика


       Солта. Ползи и вреди за здравето


       Спрете цигарите и спечелете!


       Препоръки за здравословно хранене на населението след 18 години в България

 

(публикувано на 24.04.2017 г.)
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

организират

ФОТОКОНКУРС
на тема

Условия за участие:

        Ученици на възраст между 7 и 18 години в община Велико Търново
        Участие с една или повече снимки, представени на: фотохартия и в електронен вариант (CD, DVD и др.)
        Размери на снимката на фотохартия – 15/21 см
        Размери на снимката в електронния й вариант – 4700 х 3200 px – 72 dpi - минимум
        Всяка снимка да бъде придружена с името, годините и координатите за връзка с участника
        Темата на фотосите да бъде подчинена на здравословното хранене
        Творбите трябва да бъдат представени, не по-късно от 19.05.2017 г. на следния адрес:
гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски” № 23, РЗИ – Велико Търново, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” (етаж 7, стая 707 или етаж 8, стая 802).

      Всеки участник може да участва с неограничен брой снимки! До журиране се допускат само снимки, получени в срок до 19 май 2017 г. и съгласно посочените изисквания.

      Кандидатите приемат условието снимките им да бъдат използвани за отпечатване (на картичка, плакат, календари и други) и популяризиране сред населението.

      Дванадесетте най-добри снимки ще бъдат отпечатани на календар за 2018 година, а авторите им ще получат ваучер за пазаруване от магазин „Техномаркет” – гр. Велико Търново на стойност 25 лева.

      Координати за допълнителна информация:
      д-р Светлана Моминска - телефони: 0877045076, 0898574980
      електронен адрес: pbpz@rzi-vt.org

(публикувано на 21.04.2017 г.)


ПОБЕДИТЕЛИ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА

      Приключи ученическият фотоконкурс, организиран от Община Велико Търново, Регионална Здравна Инспекция и Регионално Управление на образованието. В конкурса участваха 21 ученика от Община Велико Търново с 53 фотоса на тема здравословна храна.
      Жури в състав: председател - Йоанна Бояджиева, фотограф от 1997г., член на Търновския фото клуб; Ясен Сидеров – IT- специалист с хоби – фотография и д-р Светлана Моминска – специалист „Хранене и диететика“, определи 12-те снимки, които ще бъдат включени в календар за 2018 година.
      Победителите във фотоконкурса са: Виктория Христова, Ивона Спасова, Невена Гечевска, Христомир Радославов и Кристин Йорданова от ОУ „Бачо Киро“, Деян Тодоров от СУ „Емилиян Станев“, Яна Петрова от ОУ“Димитър Благоев“, Симона Каменова от ОУ „П.Р. Славейков“ и Милена Николаева от ПМГ „Васил Друмев“.
      Награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 16 юни 2017 г. / петък/ от 11:00 часа в РЗИ – Велико Търново в залата на VIII-ия етаж.

(публикувано на 15.06.2017 г.)
КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2017”

       Пролетното издание на кампанията „Движи се и победи” ще се проведе в периода 22 април - 27 май 2017 година. Проявата се организира за седемнадесета поредна година от РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом - Велико Търново, и преминава под егидата на председателя на Великотърновския общински съвет.
       „Движи се и победи” стартира през есента на 2001 година в рамките на програма СИНДИ и оттогава досега са проведени 31 кампании, с общ брой участници 16 915 деца, ученици и възрастни хора, в т.ч. и 348 семейства. Най-голяма активност е регистрирана при учениците на възраст до 14 години.
       Пролетният дял на „Движи се и победи 2017” включва следните три туристически маршрута:
       1. Велико Търново - хижа Божур - на 29 април (събота);
       2. Велико Търново - Преображенски манастир - на 13 май (събота);
       3. Велико Търново - парк Ксилифор - на 27 май (събота).
       Съгласно регламента на кампанията, в нея могат да участват всички желаещи лица от община Велико Търново, които на финала на всеки от туристическите маршрути се регистрират чрез попълване на специален формуляр за участие. Регистрацията на участниците ще се извършва във времето от 10.00 до 14.00 часа. За тези, които не познават маршрутите, ще бъдат осигурени водачи на групи, с определени място и час на тръгване.
       Наградите на кампанията (предимно спортни и туристически принадлежности) и условията за присъждането им са следните:
        Голямата награда е велосипед и за нея ще се състезават всички участници, преминали и трите обявени туристически маршрути;
        Пет награди за възрастовите групи: 4 - 10 години; 11 - 19 години; 20 - 45 години; 46 - 64 години и над 65 години и
        Четири специални награди за: най-малък участник (навършени 4 години), най-възрастен участник, семейство и непушач (над 18 навършени години) - за тях ще се състезават всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути;
        Поощрителна награда - за нея ще се надпреварват всички участници, преминали само един маршрут в кампанията;
        Награда на Председателя на Великотърновския Общински съвет - за най-масово участие на училище в кампанията;
        Награда на Регионалния координатор на Министерството на младежта и спорта - за нея ще се надпреварват всички участници в кампанията до 29 години;
        Награда на Младежки дом Велико Търново - за най-активен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор.
      Тегленето на жребия за наградите в пролетния дял ще се състои на 2 юни 2017 година в РЗИ - Велико Търново, в присъствието на организаторите на кампанията и средствата за масова информация.
      В рамките и на трите похода, на крайните пунктове, за всички желаещи туристи, ще бъдат организирани образователни занимания с тематика превенция на тютюнопушенето, безопасност на движението и здравословно хранене.
На 22 април, на хижа Божур участниците в похода могат да участват в симулация с алкоочила - поради загубата на координация и равновесие, породена от очилата, всеки който ги носи ще има поведение, присъщо на хора под влияние на алкохол и други наркотици.
      Вторият поход до Преображенския манастир (13 май) е посветен на 170 години от рождението на Васил Левски и Световния ден за борба с хипертонията (17 май). На финала на маршрута всички, които желаят, ще могат да подредят пирамидата на здравословното хранене, а от 11.30 часа ще бъде изнесена беседа посветена на делото на Апостола.
      По традиция, третият маршрут на кампанията ще завърши със спортно-туристически празник в парк Ксилифор, който тази година ще се състои в навечерието на Световния ден без тютюнев дим (31 май). В празника деца и ученици ще се надпреварват в различни спортни дисциплини и състезания: туристически щафети в три възрастови групи; преодоляване на препятствия (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, „тролей” над езерото); стрелба в цел; колокрос; плажен волейбол; бадминтон; блиц-турнир по шах, състезание „Лъвски скок” в две възрастови групи (1 - 4 клас и 5 - 8 клас) за момчета и момичета, и други. Победителите в отделните спортно-туристически дисциплини ще получат съответни грамоти и награди, а за всички участници в спортно-туристическия празник организаторите са предвидили малки награди, спечелени чрез томбола.
По повод на Световния ден без тютюнев дим - 31 май, на сцената в парк Ксилифор, всички желаещи деца и ученици могат да решават игрословици и да рисуват по темата Тютюнопушене.
      По време на кампанията ще бъдат разпространени здравно-образователни материали за поведенческите фактори на риска за здравето и профилактиката на хроничните незаразни болести, а за всички участници, по желание, ще бъде осигурено измерване на кръвно налягане.


Телефони за справка и допълнителна информация:
РЗИ – Велико Търново: 062/614-351
ТД „Трапезица 1902”: 062/63-58-23

(публикувано на 19.04.2017 г.)ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ПРОВЕЖДАТ

“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /
на 29 април, 13 май и 27 май 2017 ГОДИНА

Преминават се туристически маршрути в околностите на Велико Търново


I ЕТАП
на 29 април 2017 година
До хижа „Божур”

       Начало: От Владишки мост към разклона за с. Арбанаси и манастир „Света Троица” се тръгва в посока манастира. Подминава се отклонение на маркирана с кафяво пътека, продължава се по синята маркировка и след около 1,3 км се тръгва на североизток по пътека с червена маркировка. Тя води до билото, по което се стига до хижата. Връщането може да стане по пътека с червена маркировка в посока запад от х. Божур, преминаваща през манастир „Света Троица” и от него - към квартал „Асенов” по синя маркировка или по обратния път.
       За незапознатите с маршрута ще бъдат осигурени водачи от ТД „Трапезица-1902” от Владишкия мост в 9.00 и 9.30 часа.
       За осигуряване на групов транспорт, заявки на телефон: 062/63-58-23.
       Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижата до 14.00 часа.
       Награди чрез томбола ще получат преминалите най-малко два от трите етапа.

       Прекарайте почивния си ден сред природата!

(публикувано на 18.04.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2017”

       На 29 април 2017 година, до хижа Божур, се проведе първият етап на пролетната кампания “Движи се и победи”, в който взеха участие общо 167 души, в т. ч. и 10 семейства.
       Най-малкият регистриран турист е Стефан Попов на 5 години от с. Самоводене. Най-възрастния участник е Христо Христов на 89 години от Велико Търново. Измерено е кръвното налягане на 82 лица.
       Организаторите на “Движи се и победи – пролет 2017” канят всички желаещи да преминат и вторият маршрут на кампанията, който ще се състои на 13 май (събота) до Преображенския манастир. Той е посветен на 170 години от рождението на Васил Левски и Световния ден за борба с хипертонията (17 май). На финала на маршрута всички, които желаят, ще могат да подредят магнитна пирамида на здравословното хранене, а от 11.30 часа ще бъде изнесена беседа посветена на делото на Апостола.


(публикувано на 03.05.2017 г.)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ПРОВЕЖДАТ

“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /
13 май 2017 ГОДИНА

Преминават се туристически маршрути в околностите на Велико Търново


II ЕТАП
на 29 април 2017 година
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРЕОБРАЖЕНСКИ МАНАСТИР

       Начало:
       І Вариант: Тръгва се от събирането на улиците “Ал.Бурмов” и “К.Зидаров” в кв. Картала, недалече от началната спирка на автобус №4. Маркировката е червена. След около 1,4 км пътеката се събира с идващата от кв.Варуша и продължаваме по новоизградените осем моста по жълта маркировка към първи и втори водопад.
       ІІ Вариант: Тръгването е от ТД „Тапезица - 1902“ през кв. Варуша, покрай църквата „Св. Никола“, до детската площадка над ул.”Работническа”. Посоката е северозапад, маркировката – червена.За около 20 минути изкачваме - връх Картала, от където следва спускане към I-во дере, където се вливат двете пътеки и се продължава по описанието от І-ви вариант.
       Връщането може да стане по обратния път или продължение до с. Беляковец или с. Самоводене.
       За незапознатите с маршрута ще бъдат осигурени водачи от началните пунктове на вариант I и вариант II в 9.00 часа.
       За осигуряване на групов транспорт, заявки на телефон: 062/63-58-23.
       Регистрация на преминалите маршрута: пред входа на Преображенския манастир до 14:00 часа.

       Прекарайте почивния си ден сред природата!

(публикувано на 03.05.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2017”

       На 13 май 2017 година се проведе втория етап на пролетната кампания “Движи се и победи”, в който взеха участие общо 165 души, в т. ч. и 8 семейства.
       В похода до Преображенския манастир най-малкият регистриран турист е Петър Димитров на 4 години от гр. Горна Оряховица, а най-възрастният - Христо Христов на 89 години от Велико Търново.
       Измерено е кръвното налягане на 66 лица.
       Организаторите на “Движи се и победи – пролет 2017” канят всички желаещи да преминат и третият маршрут на кампанията, който ще се състои на 27 май (събота) до парк Ксилифор.
       По традиция, третият маршрут на кампанията ще завърши със спортно-туристически празник, който тази година ще се състои в навечерието на Световния ден без тютюнев дим (31 май). В празника деца и ученици ще се надпреварват в различни спортни дисциплини и състезания: туристически щафети в три възрастови групи; преодоляване на препятствия (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, „тролей” над езерото); стрелба в цел; колокрос; плажен волейбол; бадминтон; блиц-турнир по шах, състезание „Лъвски скок” в две възрастови групи (1 - 4 клас и 5 - 8 клас) за момчета и момичета, и други.
Победителите в отделните спортно-туристически дисциплини ще получат съответни грамоти и награди, а за всички участници в спортно-туристическия празник организаторите са предвидили малки награди, спечелени чрез томбола.
       По повод на Световния ден без тютюнев дим - 31 май, на сцената в парк Ксилифор, всички желаещи деца и ученици ще могат да рисуват по темата „Тютюнопушене”.


(публикувано на 16.05.2017 г.)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”

ПРОВЕЖДАТ

“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”
/ п р о л е т /

Преминават се туристически маршрути в околностите на Велико Търново

III ЕТАП
10 юни 2017 година
ДО КСИЛИФОР
/маршрут по избор/


       Лъчеви туристически походи до хижа “Ксилифор” от 8.00 до 10.00 ч.
       1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици”/
       2. От село Арбанаси – югоизточния край
       3. От автобусното обръщало до ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”
       4. От телевизионната кула до с. Арбанаси
       5. От с. Шереметя

       Регистрация на преминалите маршрута: в района на хижата до 14.00 часа. За осигуряване на водачи и групов транспорт заявки на телефон: 062/63-58-23

       Подарете си един ден сред очарованието на природата!

(публикувано на 16.05.2017 г.)


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ТРАПЕЗИЦА-1902”
ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ”-III етап

ПРОВЕЖДАТ

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАЗНИК
„КСИЛИФОР 2017”
10 юни 2017 г.

       І. Лъчеви туристически походи до местността „Ксилифор” - от 8.00 до 10.00 ч.
       1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици”/
       2. От село Арбанаси – югоизточния край
       3. От автобусното обръщало до ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”
       4. От телевизионната кула до с. Арбанаси
       5. От с. Шереметя
       ІІ. Откриване на празника и художествена програма - от 10.00 до 10.30 ч.
       ІІІ. Спортно-туристически игри
       Щафетни игри – І – ІV клас – 10.30 ч.
       Спортно-туристически щафети – V – VІІІ клас – 10.30 ч.
       Спортно-туристически щафети – ІХ – ХІІ клас – 11.00 ч.
       ІV. Центрове на предизвикателствата – 11.00 – 14.30 ч.:
       Улов на риба – деца до 14 г. – ЛРД „Сокол – 1884”(начало 8:30 ч.), Мост над потока, Катерачна стена, Дартс, Туристически каяци, Плажен волейбол - Волейболен клуб „Царевец” (начало 11:00 ч.), Стрелба с лък – Стрелкови клуб „Етър-98”(начало 10:30 ч.), Състезание по шахмат – ШК „Асеневци”(начало 10:30 ч., Коло-крос в две възрастови групи: до 14 г., до 18 г. (начало 12.00 ч.). Състезание по бадминтон – „Бадминтон – Скоуш клуб”, „Лъвски скок”– момчета и момичета до IV клас и до VIII клас.
       V. Награждаване на победителите и теглене на томбола – 13.30 ч.

       ПРЕКАРАЙТЕ ТОЗИ ДЕН СРЕД ПРИРОДАТА!

(публикувано на 16.05.2017 г.)


РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2017”

       На 10 юни 2017 година, до парк Ксилифор, се проведе третия етап на пролетната кампания “Движи се и победи”, в който взеха участие общо 161 души, в т. ч. и 11 семейства.
       Най-малкият регистриран турист е Стефан Попов на 5 години от с. Самоводене. Най-възрастния участник е Христо Христов на 89 години от Велико Търново. Измерено е кръвното налягане на 62 лица.
       В ателието за рисуване на открито деца и ученици рисуваха върху чадъри и балони по темите: “Вредите от тютюнопушенето” и “Какво мога да правя вместо да пуша”.
       Тегленето на жребия за наградите в кампанията ще се проведе на 16 юни в присъствието на средствата за масова информация.

(публикувано на 12.06.2017 г.)


ПОБЕДИТЕЛИ В КАМПАНИЯТА
“ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2017”

       На 16 юни 2017 година от 11.00 ч. в РЗИ – Велико Търново в присъствието на организаторите на кампанията и средствата за масова комуникация се състоя теглене на жребия за наградите в „Движи се и победи 2017”.
       С пролетното издание броят на проведените досега кампании става 32, а общият брой на участниците - 17 260 души, в това число и 365 семейства.
       Пролетният дял на кампанията „Движи се и победи” се проведе в периода 29 април – 10 юни 2017 г. по 3 туристически маршрута: до хижа Божур, Преображенски манастир и парк Ксилифор.
       В рамките на трите похода, на крайните пунктове, над 150 души се включиха в организираните образователни забавни игри - симулация с алкоочила, подреждане на магнитна дъска по темата здравословно хранене и демонстрация на пушещата кукла Сю.
На 10 юни дългоочакваното слънце се показа и с много емоции и спортни забавления кампанията приключи със спортно-туристически празник в парк Ксилифор, в който деца и ученици премериха сили в: туристическите щафети, центровете на предизвикателството (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, „тролей над езерото”, туристически каяк), спортните състезания - плажен волейбол, бадминтон, блиц-турнир по шах, стрелба в цел; спортен риболов, Лъвски скок, колокрос.
       В ателието за рисуване на открито деца и ученици рисуваха върху чадъри и балони по темите: “Вредите от тютюнопушенето” и “Какво мога да правя вместо да пуша”.
       По туристическите маршрути на кампанията „Движи се и победи – пролет 2017” преминаха общо 345 деца, ученици и възрастни хора (в това число и 17 семейства), 211 жени и 134 мъже.
       Всеки трети от включилите се в пролетния дял на „Движи се и победи” - 133 души (38,5%) е преминал за първи път маршрутите, а 212 души (61,45%) са участвали и в предишни кампании.
       Активността на участниците в кампанията по възрастови групи е следната:
       • на първо място, с най-голям брой участници и с най-висок относителен дял се нарежда групата 11 - 19 години - 98 ученика (28,41% от всички участници);
       • на второ място е групата на 46 - 64 годишните (94 участника - 27,25%).
       • на трето място - групата - 20 - 45 години (60 лица - 17,39%) следвана от 4 - 10 годишните деца и ученици – (48 деца 13,91%) и групата 65 и над 65 години - 44 души (12,75%)
       В кампанията организирано участваха 5 училища от община Велико Търново (ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Димитър Благоев”, ОУ „Бачо Киро”и ОУ „Д-р П. Берон” - гр. Дебелец).
       В „Движи се и победи - пролет 2017” са регистрирани 157 непушачи над 18-годишна възраст, което представлява по-голямата част (78,50%) от възрастното население, включило се в кампанията (200 души).
       В рамките на кампанията е измерено кръвното налягане на 210 души (150 жени и 60 мъже), на възраст от 19 до 89 години, като с нормални (равни/под 139/89 мм живачен стълб) и оптимални стойности (равни/под 120/80 мм живачен стълб) на кръвното налягане са по-голямата част от тях - 189 участника (90,00%) - 138 жени (92,00% от жените, измерили кръвното си налягане) и 51 мъже (85,00% от мъжете). При 21 лица (10,00% от всички измерили кръвното си налягане) е установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм живачен стълб) - при 12 жени (8,00% от жените) и при 9 мъже (15,00% от мъжете).

ТЕГЛЕНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА НАГРАДИТЕ НА „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ – ПРОЛЕТ 2017”

       В жребия за наградите в отделните 5 възрастови групи и за 4-те специални награди (за най-малък и най-възрастен участник, за семейство и непушач над 18 навършени години) ще се състезават всички участници, преминали най-малко 2 от обявените 3 туристически маршрути (118 души), а за поощрителната награда в кампанията ще се надпреварват участниците, преминали само един маршрут (201 души).
       Наградите са подаръчни ваучери спортни и туристически принадлежности.
       Жребият ще се изтегли по електронен път от организаторите на кампанията.
       • Наградата във възрастовата група 4 – 10 години (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 5 деца.
       Печели: Назан Ахмедова от ОУ „Христо Ботев”
       • Наградата във възрастовата група 11 – 19 години (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 23 ученика.
       Печели: Евгения Драгошинова от ОУ „Бачо Киро”
       • Наградата във възрастовата група 20 – 45 години (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 20 души.
       Печели: Здравко Балдахинов
       • Наградата във възрастовата група 46 – 64 години (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 42 души.
       Печели: Снежана Пънова
       • Наградата за участниците в групата 65 и над 65 години (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) ще се изтегли между 28 души.
       Печели: Добринка Симеонова
       • Специалната награда за непушач над 18-годишна възраст (ваучер за подарък на стойност 29 лв.) се изтегли между 77 души.
       Печели:Цветомир Маринов
       • Специалната награда „Семейство” (2 ваучера за подарък на стойност по 25 лв.) се изтегли между 10 семейства.
       Печели:Галя и Костадин Накови
       • Специалната награда „Най-малък участник” се присъжда на Стефан Попов на 5 години от с. Самоводене (преминал и трите маршрута на кампанията), който печели ваучер за подарък на стойност 29 лв.
       • Специалната награда „Най-възрастен участник” се присъжда на Христо Христов на 89 години от Велико Търново (преминал и трите маршрута на кампанията), който спечели ваучер за подарък на стойност 29 лв.
       • Поощрителната награда (туристическа чанта) се изтегли между всички участници в кампанията, преминали само един маршрут, това са 201 лица.
       Печели:Давид Христов
       • Наградата на Председателя на Великотърновския Общински съвет (плакет) за най-масово участие на училище в кампанията се присъди на ОУ „Христо Ботев” – Велико Търново, включило се с най-голям брой ученици и преподаватели – 52 участници.
       • Наградата на Регионалния координатор на Министерството на младежта и спорта – дартс се изтегли между всички участници в кампанията на възраст до 29 години, независимо от броя на преминатите маршрути, това са 149 млади хора
       Печели: Юри Илиев от СУ „Вела Благоева”
       • Наградата на Младежкия дом за най-активен участник в спортно-туристическия празник в парк Ксилифор – волейболна топка се присъжда на Димитър Балканджиев от ОУ „Д. Благоев” – Велико Търново и ще бъде връчена от г-н Румен Петров.
       • Голямата награда (велосипед) се изтегли между 42 туристи, преминали и 3-те маршрута на кампанията
        Печели:Дарина Драгошинова

       Честито на победителите в пролетното издание на кампанията „Движи се и победи 2017”!

(публикувано на 16.06.2017 г.)
7 АПРИЛ 2017 - СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО: „ДЕПРЕСИЯ: НЕКА ДА ГОВОРИМ”

       Световният ден на здравето (World Health Day) се отбелязва ежегодно на 7 април, от 1950 г. по решение на Общото събрание на Световната здравна организация (СЗО). На тази дата, две години по-рано (през 1948 г.), е основана СЗО – специализирана междуправителствена организация на ООН по проблемите на здравеопазването, със седалище в Женева, обединяваща понастоящем 191 страни от целия свят.
       България членува в СЗО от нейното основаване и активно участва в програми, насочени към решаване на здравните проблеми, съвместно с правителства, специализирани организации на ООН и неправителствени формации.
       В нашата страна, от 1964 година, с Разпореждане №32 на Министерския съвет, 7 април е определен за Ден на здравния работник и професионален празник на всички работещи в областта на здравеопазването.
       Всяка година мотото на Световния ден е различно и акцентира върху определена приоритетна тема, с която е ангажирана СЗО.
       Тази година темата на Световния ден е фокусирана върху депресията.
       По данни на СЗО депресията е водеща причина за влошаване на здравето на хората и инвалидност – понастоящем в света живеят 300 милиона души с депресия, което представлява увеличение от над 18% за периода 2005 г. – 2015 г.
       Основната цел на кампанията е, че все повече хора с депресия, навсякъде по света, да търсят и получават необходимата помощ. Липсата на подкрепа за лица с психични разстройства, съчетана със страх от мнението на околните пречи на достъпа им до лечение, както и на воденето на здравословен и продуктивен живот.

Какво е депресия?

       Депресията е заболяване, което се характеризира с продължителна тъга и загуба на интерес към дейности, които обикновено се практикуват, съпроводена е с неспособност за извършване на ежедневни дейности, в продължение на поне две седмици. Освен това, хората с депресия обикновено имат няколко от следните симптоми: загуба на енергия; промяна в апетита и съня (с повече или по-малка продължителност); тревожност; намалена концентрация; нерешителност; безпокойство; чувство за безполезност, вина, или безнадеждност; мисли за самонараняване или самоубийство.
       Депресията може да бъде предотвратена и лекувана. По-доброто разбиране на нейната същност и начините за превенция ще помогне на много повече хора да търсят помощ.

       НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ НА: http://www.bgmental.info/bg


       РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЧЕСТИТИ ПРАЗНИКА НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ, МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЛАСТТА И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ, ВЯРА И ОПТИМИЗЪМ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КЪСМЕТ И БЛАГОДЕНСТВИЕ!

(публикувано на 05.04.2017 г.)


       Учениците от 3 г клас от ОУ"Св. Патриарх Евтимий" в град Велико Търново се подредиха в парк „Дружба", за да изпишат думата "Здраве", с помощта на свои съученици третокласници и бяха заснети с дрон. Така отбелязаха Световния ден на здравето по нестандартен начин. Инициативата е част от дейностите по проекта „Назад към природата”, който се реализира в рамките на ученическия конкурс „Посланици на здравето”.


(публикувано на 11.04.2017 г.)
СРЕЩА НА КЛУБА НА ЗДРАВЕТО

       На 29.03.2017 година в Регионална здравна инспекция се проведе първата за тази година сбирка на Клуба на здравето. Срещата откри Стоян Долапчиев – председател на Клуба на здравето. Музикантът Людмил Лозанов и гл. ас. д-р Мария Христова преподавател по психология във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” презентираха темата „Музикотерапия” Присъстваха 23 души членове на клуба и студенти.

(публикувано на 30.03.2017 г.)
„ЗДРАВОСЛОВНО МЕЖДУЧАСИЕ”

       На 24 март 2017 г. в ОУ „Св. Патриарх Евтимий” се проведе акцията „Здравословно междучасие”. Учениците от 3 г клас, техните майки и баби приготвиха богата трапеза от различни видове билков чай и здравословни храни (медени трюфели, леки ореховки, морковени бисквитки, оризови топки със спанак, овесени бисквитки с орехи и мед, пълнозърнест хляб с маслини, сусамени блокчета с ядки и стафиди, пълнозърнести бисквитки с банан, ашуре и други). Малките „Посланици на здравето” почерпиха учениците от вторите и третите класове, а те съответно посочиха кои ястия и напитки най-много са им харесали.
       Инициативата е част от дейностите по проекта „Назад към природата”, който се реализира в рамките на ученическия конкурс „Посланици на здравето”.

(публикувано на 27.03.2017 г.)
24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

Епидемиологични данни за туберкулозата

       Световната здравна организация насочи вниманието на правителствата и гражданското общество за обединяване на усилията за постигане на стратегията за края на епидемията от туберкулоза, включително действия за справяне със стигмата, дискриминацията, маргинализация и преодоляване на пречките за достъп до здравни грижи.
       По данни на СЗО в световен мащаб туберкулозата е заболяване, което е между водещите причини, която води до смърт. През 2015 г. в света - 10.4 милиона души са се разболели от туберкулоза и 1,8 милиона са починали от болестта. През 2015 г. около 1 милион деца по света са се разболели от туберкулоза и 170 000 деца са починали. Над 3 милиона не достигат до здравни грижи. Голяма част от тях живеят в света на най-бедните, най-уязвимите общности и се включват в групата на най-уязвимите лица за туберкулоза.
       Туберкулозата е една от основните причини за смърт при хората с ХИВ - през 2015 г. един от всеки три смъртни случаи сред ХИВ-позитивни хора е била причинена от туберкулоза.
       Ликвидирането на епидемията до 2030 г. е сред здравните цели на новоприетите Целите на устойчивото развитие.
По експертна оценка в Европейския регион на СЗО през 2015 г. са регистрирани 323 000 нови случаи на туберкулоза и 32 000 смъртни случаи.
       Средната заболеваемост на страните от Европейския регион на СЗО през 2015 г.е 36,0 на 100 000 население, а на страните членки от ЕС е 12,8 на 100 000 население.
       Основно предизвикателство пред нас, както и пред света, е осъществяването на адекватен контрол върху мултирезистентната туберкулоза. Около 74 000 души в Европейския региона са се разболели от мултирезистентна туберкулоза през 2015 г. Процентът на успешно излекуваните пациенти с мултирезистентната туберкулоза се е повишил през 2015 г. в сравнение с 2011 г., от почти 49% до над 51%, въпреки, че все още остава доста под целта от 75%.

       У нас за седма поредна година се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 39.1 на 100 000 население през 2006 г. до 22,5 на 100 000 души през 2015 г..

       През годините се запазва тенденция броят на мъжете да е над два пъти по-голям от броя на жените. Над 74% от регистрираните пациенти са с туберкулоза на белия дроб. Над 66% от пациентите с белодробна туберкулоза отделят туберкулозни бацили и крият риск за околните контактни лица. През годините се запазва тенденция от всички регистрирани случаи с туберкулоза над 88% да са новооткрити, а останалите 12% са лица, които в миналото са боледували от туберкулоза (рецидиви, пациенти на повторно лечение, които са прекъсвали лечението).
       През последните години броят на децата от 0 до 17 г. представлява между 9% и 10% от всички случаи на туберкулоза в страната.
       В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус. Заболяването е лечимо, стига да бъде открито навреме, да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти, също така важно условие е пациентите да се придържат стриктно към лечението, което е продължително от 6 месеца до 1 година.

       През тази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март се провежда под мотото: „Обединени да спрем туберкулозата”.


КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
24.03. – 24.04.2017 г.

       По повод на Световния ден за борба с туберкулозата, в област Велико Търново за поредна година се организира кампания, посветена на профилактиката на заболяването.
       Организатори на отделните прояви са: РЗИ – Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Регионално управление на образованието, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, Филиал на Медицински университет – Варна във Велико Търново.
       • Кампанията има следните цели:
        Повишаване на здравната информираност на населението като цяло и на целеви групи от него – деца, ученици, персонал в детски и учебни заведения, студенти по медицина, деца и ученици в неравностойно положение, лица в неравностойно положение в населените места на областта, където функционират Центрове за развитие на общността към ЦМЕДТ „Амалипе” и други;
        Ранно откриване, диагностициране и своевременно лечение на туберкулозата.

       • Кампанията, която се провежда в периода 24.03. – 24.04.2017 г., включва следните по-важни дейности:
        Медийни изяви – пресконференция на 23.03.2017 г. от 10:00 ч. в РЗИ – Велико Търново (ет. 8, ст. 803) с лекари – специалисти по проблема; публикации в областните ежедневници; интервюта по кабелните телевизии и радиа; поместване на образователни материали за профилактика на туберкулозата в интернет;

        Десетдневка на Отворени Врати за безплатни профилактични прегледи и изследвания за туберкулоза в СБАЛПФЗ за всички желаещи лица (20 -31.03.2017 г.);
        Интерактивни обучения в Спортно училище – Велико Търново (мултимедия, обучения, презентация, викторина, игри);

        Информационни миникампании, организирани точно на Световния ден – 24 март (презентации, беседи и интерактивни обучения) в: училища, Центрове за развитие на общността към ЦМДТ „Амалипе” (гр. Стражица, с. Виноград, гр. Павликени, гр. Бяла Черква, с. Върбовка, с. Стамболово, с. Леденик, гр. Горна Оряховица (кв. Калтинец);
        Здравно-образователни дейности с деца, ученици, родители и персонал в детските и учебни заведения на областта от педагози и медицински специалисти от здравните кабинети – за целта, със съдействието на Регионалния инспекторат по образованието, на всички детски и учебни заведения в областта са предоставени беседи и презентации за профилактика на туберкулозата;
        Информационна кампания на СБАЛПФЗ на тема „Туберкулоза и хронични неинфекциозни заболявания, повлияващи имунната защита, или къде сред нас да търсим туберкулоза?“
       - лекция за медицинските специалисти от детските градини и училища в община Велико Търново (на 11 април 2017 г. от 13:30 ч. в РЗИ – голяма зала I етаж);
       - лекция за студенти от Филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново.
        Разпространение на здравно-образователни материали (дипляни, листовки) сред населението по време на организираните инициативи.

       Обединени да спрем туберкулозата

       Още за туберкулозата

(публикувано на 24.03.2017 г.)


СЕДМИЦА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

       По повод на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, в СУ "Вичо Грънчаров" – Горна Оряховица се организира кампания, посветена на профилактиката на заболяването. Същата се проведе съвместно с медицинската сестра и доброволци от БЧК към училището. Чрез мултимедийни изяви и интерактивни обучения учениците се запознаха с причинителя, начините на заразяване, симптомите, формите и профилактиката на заболяването. Разпространени бяха здравно-образователни материали и листовки с анимационни герои, които „разясняват” какво трябва да правим всеки ден за да се предпазим от заболявания.


 
 

 
 

 

(публикувано на 29.03.2017 г.)
Назад към природата

       В рамките на националния ученически конкурс “Посланици на здравето” на 21.02.2017 година в Регионална здравна инспекция – Велико Търново се проведе обучение на третокласници, посветено на здравословното хранене. Инициативата е част от проекта „Назад към природата”, разработен от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново. Целта на проекта е да вдъхнови и мотивира учениците и техните родители за придобиване на умения, нагласи и поведения за природо съобразно хранене, здравословни хранителни навици и ежедневна двигателна активност.

 

(публикувано на 21.02.2017 г.)
Ден на влюбените – 14 февруари

       По повод 14 февруари 2017 г., Деня на влюбените стартира Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания. Тя се провежда за четиринадесета поредна година от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
       На територията на страната работят 14 кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изледване за ХИВ. От началото на годината до 01 февруари са открити нови 13 ХИВ серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 2487 лица. Броят на новорегистрираните мъже е над четири пъти по-голям от броя на жените. Приблизително 90% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция в България през 2016 година са инфектирани по сексуален път.
       В КАБКИС към РЗИ – Велико Търново, през 2016 са изследвани и консултирани общо 1 144 души (657 мъже и 487 жени, на възраст от 15 до 87 години). От изследваните в кабинета лица, серопозитивни са 3 мъже на възраст от 25 до 40 годишна възраст.
        по желание - 375
        места за лишаване от свобода (Ловеч, Троян и Велико Търново) - 245
        по време на организирани кампании - 524 лица.

       Изследвани лица от рискови групи:
        Инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) - 33 души;
        Проституиращи - 1 лице
        Хомосексуални - 45
        При сексуален контакт - 528
        Клиенти на проституиращи - 5
        Партньори, за които се знае или предполага, че са серопозитивни – 2
       Раздадени са 328 бр. здравно-информационни материали и 8504 презерватива.
       През месец Януари 2017 година в КАБКИС към РЗИ – Велико Търново са изследвани и консултирани общо 38 души (19 мъже и 19 жени, на възраст от 17 до 42 годишна възраст). От изследваните в кабинета лица серопозитивни няма.
       Във връзка с Втория етап от АНТИСПИН кампанията в периода от 10 – 14 февруари 2017г. РЗИ – Велико Търново организира кампания, включваща следните дейности и инициативи:

10.02.2017 г.

        Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в ППМГ „Васил Друмев” – Велико Търново.

13.02.2017 г.

        Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в СУ „ Емилиян Станев” – Велико Търново;
        Информационно-образователна кампания в град Горна Оряховица под надслов „Любов и сексуално здраве”, включваща: мултимедийна презентация, дискусия, викторина, забавни игри с ученици oт 7 и 9 клас. Разпространение на валентинки, презервативи и здравно-образователни материали.

14.02.2017 г.

        Информационна акция „Любовна лотария" пред Община - Велико Търново (от 14:30 часа) – разпространение на специално изработени лотарийни билети (с изтриване) с печалби: презервативи, валентинки, балони, сърчица, молив с послание, разделители и стихотворения за любовта;
        Концерт „Вечер на желанията” (от 18:30 часа) на Паметник „Асеневци”. В концерта ще вземат участие млади изпълнители.
        Безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в КАБКИС при РЗИ – Велико Търново.
       Инициативите, включени в кампанията ще бъдат популяризирани сред населението чрез:
        Публикуване на интернет страницата на РЗИ – Велико Търново на информация за отбелязване Деня на влюбените – 14 февруари, данни за ХИВ/СПИН и други;

       Дейностите, посветени на Деня на влюбените – 14 февруари се организират в партньорство с Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, Ученически клуб на здравето „Живей”, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК, ЦМДТ „Амалипе” и учебни заведения.

(публикувано на 14.02.2017 г.)       На 13 февруари 2017 г. в Младежки дом – Горна Оряховица се проведе информационна кампания под надслов „Любов и сексуално здраве”. В инициативата, включваща: мултимедийна презентация, забавни образователни игри и демонстрация на алкоочила участваха над 150 ученици от горен курс на обучение. Всички участници получиха валентинки, стихотворения за любовта и презервативи, а най-активните и малки награди.       Във връзка с Втория етап на Националната АНТИСПИН кампания по повод 14 февруари Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира Информационна акция „Любовна лотария” пред Община – Велико Търново. Доброволци от Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Ангел Попов” приканваха гражданите на Велико Търново да си изтеглят лотарийни билети с печалби: презервативи, валентинки, балони, сърчица молив с послание, раздилители и стихотворения за любовта.
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

       Конкурсът се провежда за втора поредна година в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.
       Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
       Националният конкурс започва от 10 ноември 2016 г. и продължава до 1 юни 2017 г. Конкурсът ще протече в две фази:
       o През първата фаза (10 ноември 2016 г. – 5 декември 2016 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести;
       o През втората фаза на конкурса (22 декември 2016г. – 2 май 2017 г.,) ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
       Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
       Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2017 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2017 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория,три поощрителни награди и една специална награда.
       Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана тук, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ.
       o Ргламент на конкурса
       o Формуляр за кандидатстване - първа фаза
       o Формуляр за отчитане на резултати - втора фаза
       Регионална здравна инспекция – Велико Търново е в готовност, както всяка година, да оказва необходимата методична помощ на участниците.

(публикувано на 10.11.2016 г.)


ДВЕ ПЪРВИ И ЕДНО ТРЕТО МЯСТО ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

       На 29.06.2017 г. в Министерство на здравеопазването бяха наградени проектите в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. В реализирането на дейностите по проектите, насочени към превенция на рисковите за здравето фактори, се включиха общо над 6 500 ученика, заедно с техните учители и родители от цялата страна.
Общо 30 проекта стигнаха до финала, като в категориите, съответно от 1-ви до 4-ти клас са допуснати 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 10 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 7 проекта.
       В рамките на националния конкурс са разработени и реализирани 4 проекта от 4 училища в област Велико Търново: ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – Велико Търново, ОУ „Иван Вазов“ – Г. Оряховица СУ „Г. Измирлиев” – Г. Оряховица и СУ „Николай Катранов” – Свищов.
       Проектите: „Назад към природата” на учениците от 3-ти „г“ клас на ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – Велико Търново и „Супер сила за нашия живот – хранене, здраве и спорт“ на учениците от 5-те и 6-те класове на ОУ „Иван Вазов“ – Г. Оряховица спечелиха първите места в своите възрастови групи, а учениците от 4-ти „в“ клас на СУ „Николай Катранов” – Свищов се класираха на трето място за проекта „Приятели на здравето”.
       В продължение на пет месеца учениците участваха в разнообразни дейности и инициативи за здраве: интерактивни обучения; конкурси; дебати и дискусии; драматизации; „здравословни междучасия”; спортни състезания и турнири; туристически и еко походи; разработване на собствени сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и други.

       Регионална здравна инспекция – Велико Търново благодари на всички ученици, педагози и родители, включили се активно в реализацията на проектите!

Честито на победителите!!!

(публикувано на 30.06.2017 г.)
ОБРАЗЦИ НА ТАБЛИЦИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ 2016 Г. И ПРОВЕДЕНИТЕ ЗДРАВНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017 Г.

       1. Таблици по образец за здравословното състояние на децата и учениците през 2016 година на медицинските специалисти в здравните кабинети на детските заведения и училища:
              - здравословно състояние на децата;
              - здравословно състояние на учениците.

       2. Таблици по образец за проведените здравно-образователни дейности в детските и учебни заведения за календарната 2017 година:
              - здравно-образователни дейности в детски заведения;
              - здравно-образователни дейности в учебни заведения.

       Исканата информация следва да бъде изпратена в РЗИ – Велико Търново, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, както следва:
       - за здравословното състояние на децата и учениците – в срок до 30 март 2017 година.
       - за проведените здравно-образователни дейности за календарната 2017 година, два пъти годишно: до 3 юли 2017 година – за първото полугодие и до 15 декември – за второто полугодие.
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАБИНЕТА ЗА ОТКАЗВАНЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕ
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

        През 2017 година в кабинета за отказване от тютюнопушене в РЗИ – Велико Търново са оказани 228 индивидуални консултации на пушачи. На място в кабинета са потърсили подкрепа 17 лица, а останалите 211 консултации са изнесени. Проведени са 7 кампании за популяризиране дейността на кабинета – 4 в община Велико Търново и 3 в областта.
        Според интензивността на пушене преобладават умерените жени и мъже пушачи, а половината от пушачите са със стаж на пушене повече от 21 години. Почти всеки трети (32%) от измерилите си кръвното налягане пушачи е с хипертония.
        Функционално изследване на дишането (спирометрия), показва, че голяма част от консултираните лица - 81,8% са с нормални стойности на дишането.
        С рестриктивно-обструктивен вентилаторен синдром (ровс) – от леко до много силно затруднение в дишането е всеки пети (18,2%) от изследвалите се. В абсолютни стойности това са 41 души, от тях с придружаващи заболявания и симптоми (ХОББ, астма, задух и кашлица и други).
        На всички преминали през кабинета лица са раздадени здравно-образователни материали за: ползата от спиране на цигарите и вредата от тютюнопушене, справяне с абстинентните симптоми и стреса, здравословно хранене, полза от движението и други.
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

организират

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

на тема

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

       • Право на участие – деца и ученици от община Велико Търново
       • Възраст на участниците – деца и ученици от две възрастови групи:
              първа група – предучилищни групи в детските градини и училища;
              втора група – 1–4 клас.
       • Формат и материали – А4, основа – картон (бял или цветен)
       • Техника – по избор: живопис, графика и колаж, пастел, акварел, темпера и други
       • Информация, изписана на гърба на рисунката – име и фамилия, навършени години, клас, детска градина или училище, телефон и имена на учителя, съдействал при изработване на творбата
       • Краен срок – не по-късно от 20.10.2017 г.
       • Адрес за получаване – Велико Търново 5002; ул. “Никола Габровски” №23
       РЗИ – Велико Търново, отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” (етаж 8, стая 802).

       ! Всеки участник може да участва с неограничен брой рисунки.
       ! До журиране ще се допускат само индивидуални творби. Не се допускат рисунки, получени на електронен носител, изработени по електронен път или ксерокопия.

НАГРАДИ:

       • предметни награди за най-добрите рисунки от двете възрастови групи
       • грамоти за всички участници

       Допълнителна информация за конкурса може да получите на следните телефони и електронен адрес: 062/614 351; 0876518239 (Й. Илиева); e-mail: pbpz@rzi-vt.org

(публикувано на 20.09.2017 г.)