A- A+

АКТУАЛНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА БЪЛГАРИЯ

Актуална информация за COVID-19 в България

Оперативната обстановка на пандемията от COVID-19 за 16.09.2021 г. по области, изготвена от проф. Николай Витанов

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред
(съгласно граничните нива, определени от МЗ).

Прогнозата е за дата: 16.10.2021

 

 

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 3 дни напред.

Прогнозата е за дата: 16.10.2021


Риск по области.

За дата: 14.10.2021

 
 

Данните са към 07.09.2021 г.
Възрастова група,
брой регистрирани заразени за разглеждания период в страната,
процент от общия брой регистрирани заразени за разглеждания период в страната.