A- A+

Проверки по спазване на противоепидемичните мерки

 

       В изпълнение на съвместна Заповед № РД-01-686/05.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, №8121з-1019/06.08.2021 г. на министъра на вътрешните работи, № РД-09-789/06.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и писмо на зам.-министъра на здравеопазването д-р Ал. Златанов  за периода 11.10 – 17.10.2021 г. от РЗИ – Велико Търново, ОД МВР – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново и общински администрации е осъществен контрол по спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирусната  инфекция на територията на област Велико Търново.
      За посочения период са извършени общо 452 проверки, от които 30 съвместни между отделните институции в:
      - обекти с обществено предназначение – 131 проверки (детски заведения, училища, места за настаняване, аптеки и др.)
      - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ – 4 проверки;
      - заведения за обществено хранене – 62 проверки;
      - нощни заведения – 1 проверка;
      - търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и вериги, и др.) – 222 проверки;
      - други обекти (бензиностанции и др.) – 32.

      Издадени са общо 27 предписания и протоколи за предупреждение в проверените обекти.

 (публикувано на 19.10.2021 г.)


       В изпълнение на съвместна Заповед №РД-01-686/05.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, №8121з-1019/06.08.2021 г. на министъра на вътрешните работи, №РД-09-789/06.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и писмо на зам.-министъра на здравеопазването д-р Ал. Златанов за периода 04.10 – 10.10.2021 г. от РЗИ – Велико Търново, ОД МВР – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново и общински администрации е осъществен контрол по спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирусната  инфекция на територията на област Велико Търново.
       За посочения период са извършени общо 438 проверки, от които 20 съвместни между отделните институции в:
       - обекти с обществено предназначение – 153 проверки (детски заведения, училища, центрове за работа с деца, места за настаняване и др.)
       - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ – 1 проверка;
       - заведения за обществено хранене – 69 проверки;
       - нощни заведения – 3 проверки;
       - търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и вериги, и др.) – 180 проверки;
       - други обекти (бензиностанции, офиси за услуги на граждани и др.) – 32.

       Издадени са общо 29 предписания, протоколи за предупреждение и разпореждания в проверените обекти.

 (публикувано на 11.10.2021 г.)


       В изпълнение на Заповед № РД-01-686/05.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, №8121з-1019/06.08.2021 г. на министъра на вътрешните работи, № РД-09-789/06.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и писмо на зам.-министъра на здравеопазването д-р Ал. Златанов  периода 27.09 – 03.10.2021 г. от РЗИ – Велико Търново, ОД МВР – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново и общински администрации е осъществен контрол по спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирусната  инфекция на територията на област Велико Търново.
       За посочения период са извършени общо 287 проверки, от които 29 съвместни между отделните институции в:
       - обекти с обществено предназначение – 78 проверки (детски заведения, училища, аптеки и др.)
       - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ – 1 проверка;
заведения за обществено хранене – 65 проверки;
       - нощни заведения – 4 проверки;
       - търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и вериги, и др.) – 107 проверки;
       - други обекти (бензиностанции и др.) – 32.

       Издадени са общо 24 предписания и протоколи за предупреждение в проверените обекти.

 (публикувано на 05.10.2021 г.)


       В изпълнение на Заповед № РД-01-686/05.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, №8121з-1019/06.08.2021 г. на министъра на вътрешните работи, № РД-09-789/06.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и писмо на зам.-министъра на здравеопазването д-р Ал. Златанов  периода 20.09 – 26.09.2021 г. от РЗИ – Велико Търново, ОД МВР – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново и общински администрации е осъществен контрол по спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирусната  инфекция на територията на област Велико Търново.
       За посочения период са извършени общо 418 проверки, от които 33 съвместни между отделните институции в:
       - обекти с обществено предназначение – 68 проверки (детски заведения, училища, аптеки и др.)
       - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ – 39 проверки;
       - заведения за обществено хранене – 72 проверки;
       - търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и вериги, и др.) – 209 проверки;
       - други обекти (бензиностанции и др.) – 30.

       Издадени са общо 14 предписания и протоколи за предупреждение в проверените обекти.

 (публикувано на 27.09.2021 г.)


        В изпълнение на Заповед № РД-01-686/05.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, №8121з-1019/06.08.2021 г. на министъра на вътрешните работи, № РД-09-789/06.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и писмо на зам.-министъра на здравеопазването д-р Ал. Златанов  за периода 13.0919.09.2021 г. от РЗИ – Велико Търново, ОД МВР – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново и общински администрации е осъществен контрол по спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирусната  инфекция на територията на област Велико Търново.
        За посочения период са извършени общо 308 проверки, от които 47 съвместни между отделните институции в:
        - обекти с обществено предназначение – 71 проверки (детски заведения, училища, аптеки и др.)
        - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ – 22 проверки;
        - заведения за обществено хранене – 36 проверки;
        - нощни заведения – 3 проверки;
        - търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и вериги, и др.) – 141 проверки;
        - други обекти (бензиностанции и др.) – 35.

        Издадени са общо 18 предписания и протоколи за предупреждение в проверените обекти.

 (публикувано на 21.09.2021 г.)


        В изпълнение на Заповед № РД-01-686/05.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, №8121з-1019/06.08.2021 г. на министъра на вътрешните работи, № РД-09-789/06.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за периода 07.08 – 12.09.2021 г. от РЗИ – Велико Търново, ОД МВР – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново и общински администрации е осъществен контрол по спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирусната инфекция на територията на област Велико Търново.
        За периода 07.09. – 12.09.2021 г. са извършени общо 360 проверки, от които 47 съвместни между отделните институции в:
        - обекти с обществено предназначение – 66 проверки (детски заведения, училища, аптеки и др.)
        - лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ – 55 проверки;
        - заведения за обществено хранене – 51 проверки;
        - нощни заведения – 5 проверки;
        - търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и вериги, и др.) – 172 проверки;
        - други обекти (бензиностанции, художествена галерия и др.) – 11.
        Издадени са общо 18 предписания и протоколи за предупреждение в проверените обекти.

 (публикувано на 14.09.2021 г.)


         В изпълнение на Заповед № РД-01-686/05.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, №8121з-1019/06.08.2021 г. на министъра на вътрешните работи, № РД-09-789/06.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за периода 30.08 – 06.09.2021 г. от РЗИ – Велико Търново, ОД МВР – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново и общински администрации е осъществен контрол по спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирусната инфекция на територията на област Велико Търново.
        За периода са извършени общо 316 проверки, от които 36 съвместни между отделните институции в:
        - обекти с обществено предназначение – 109 проверки (училища, открити плувни басейни, места за настаняване, фитнес зали, игрални зали, козметични и фризьорски салони и др.);
        - лечебни заведения – 2 проверки;
        - заведения за обществено хранене – 40 проверки;
        - търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и вериги, и др.) – 139 проверки;
        - други обекти (бензиностанции и др.) – 26.
        Издадени са 55 предписания и протоколи за предупреждение в проверените обекти.

 (публикувано на 07.09.2021 г.)


        В изпълнение на Заповед № РД-01-686/05.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, №8121з-1019/06.08.2021 г. на министъра на вътрешните работи, № РД-09-789/06.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за периода 23 – 30 август от РЗИ – Велико Търново, ОД МВР – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново и общински администрации е осъществен засилен контрол по спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирусната инфекция на територията на област Велико Търново.
        Извършени са общо 533 проверки, от които 103 съвместни между отделните институции в:
        - обекти с обществено предназначение – 101 проверки (плувни басейни, места за настаняване, ученически лагери, фитнес зали, игрални зали, козметични и фризьорски салони, аптеки и др.);
        - лечебни заведения – 22 проверки;
        - заведения за обществено хранене – 101 проверки;
        - търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и др.) – 266 проверки;
        - нощни заведения – 2 проверки;
        - други обекти (бензиностанции и др.) – 41.
        Издадени са 3 предписания за отстраняване на допуснати нарушения в обекти с обществено предназначение.

 (публикувано на 31.08.2021 г.)


        В изпълнение на Заповед № РД-01-686/05.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, №8121з-1019/06.08.2021 г. на министъра на вътрешните работи, № РД-09-789/06.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за периода 13 – 22 август от РЗИ – Велико Търново, ОД МВР – Велико Търново, ОДБХ – Велико Търново и общински администрации е осъществен засилен контрол по спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавирусната  инфекция на територията на област Велико Търново.
        Извършени са общо 564 проверки, от които 119 съвместни в:
        - обекти с обществено предназначение – 134 проверки (места за настаняване, открити плувни басейни, ученически лагери, игрални зали, фризьорски салони и др.);
        - заведения за обществено хранене – 68 проверки;
        - търговски обекти (магазини за промишлени и хранителни стоки, търговски центрове и др.) – 297 проверки;
        - нощни заведения – 4 проверки;
        - бензиностанции и други обекти – 42 проверки;
        - други обекти (аптеки и дрогерии, лечебни заведения и др.) – 19 проверки.
        Издадени са общо 72 предписания за отстраняване на допуснати нарушения (в търговски обекти – 43, в обект с обществено предназначение – 1, в други обекти - бензиностанции – 24 и в лечебни заведения – 4) и е съставен 1 акт за установяване на административно нарушение (в търговски обект – магазин за хранителни стоки).

 (публикувано на 23.08.2021 г.)