A- A+

На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“

 

        !!! Важно

        Заповедта на МЗ за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България е обновена и удължена до 30.11.2021 г.

        ! За влизане в РБългария БЕЗ налагане на задължителна карантина е необходимо да представите:

        1. Документ за завършен ваксинационен курс ИЛИ документ за преболедуване

        ЗАЕДНО с

        2. Отрицателен PCR от последните 72 часа, преди влизане в страната

        ! Българските граждани които представят само един от документите (ваксина/документ за преболедуване, или PCR), се поставят в карантина 10 дни. Карантината се отменя при представяне на негативен PCR направен до 24 часа след пристигане в РБългария.

        ! Българските граждани които НЕ представят нито един документ, се поставят под карантина за 10 дни без право на отмяна.

        ! Децата между 12-18 г. се допускат с PCR и без карантина. Ако влязат без PCR, се налага карантина която може да бъде отменена с отрицателен PCR до 24 часа.

        ! Децата под 12 г. се допускат в РБългария без изискване за тест и не подлежат на карантина.

     Със Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки, относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 01.09.2021 г. до 30.11.2021 г., съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

     Съгласно посочената заповед държавите, от които пристигат лицата на територията на Република България, са разделени в три цветови зони съобразно оценка на разпространението на COVID–19 – зелена, оранжева и червена.

     Списъкът на държавите по цветови зони се съдържа в Приложение № 1 към заповедта. Списъкът се преглежда периодично и при необходимост се обновява на всеки 14 дни, а при влошаване на епидемичната ситуация в съответна държава може да се обновява и по-често. (28.08.2021)

„Червена зона“ списък (11.10.2021)

     От 1 септември на територията на България ще се допускат чуждестранни студенти от държави, попадащи в червена зона, притежаващи виза тип „Д“ за дългосрочно пребиваване с цел обучение.
    
За ученици, студенти и докторанти, които пътуват между България и една от следните страни - Гърция, Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуват с цел обучение не е необходимо да представят документи за COVID-19. (28.08.2021 г.)

     Във връзка с решение на ЕК, България приема като равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС цифрови сертификати, издадени от следните страни:
     епублика Северна Македония, Република Сан Марино, Конфедерация Швейцария, Република Турция, Украйна, Държавата град Ватикан (само по отношение на издаваните сертификати за ваксинация), Княжество Андора, Република Албания, Фарьорските острови, Княжество Монако, Република Панама, Кралство Мароко и Израел. (11.10.2021)

 

     Вижте още често задавани въпроси (11.09.2021 г.)