A- A+

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България (изм. със Заповед № РД-01-767 от 10.09.2021 г., в сила от 15.09.2021 г., Заповед № РД-01-794 от 24.09.2021 г., в сила от 29.09.2021 г. и Заповед № РД-01-820 от 08.10.2021 г., в сила от 10.10.2021 г.) (11.10.2021)

    
От 13 октомври, сряда, в червената зона влизат Румъния, Словения, Република Естония, Република Латвия, Сингапур, Барбадос, Антигуа и Барбуда. (11.10.2021)

    
От 1 септември на територията на България ще се допускат чуждестранни студенти от държави, попадащи в червена зона, притежаващи виза тип „Д“ за дългосрочно пребиваване с цел обучение.
    
За ученици, студенти и докторанти, които пътуват между България и една от следните страни - Гърция, Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуват с цел обучение не е необходимо да представят документи за COVID-19. 
     Във връзка с решение на ЕК, България приема като равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС цифрови сертификати, издадени от следните страни:
     Република Северна Македония, Република Сан Марино, Конфедерация Швейцария, Република Турция, Украйна, Държавата град Ватикан. (28.08.2021)

Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (в сила от 21.10.2021 г., доп. със Заповед № РД-01-861 от 21.10.2021 г.) (22.10.2021)

Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (01.09.2021)
    
Удължават се временните противоепидемични мерки, въведени в страната, до 30 ноември. (01.09.2021)

Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19, посл. изм. със Заповед № РД-01-744 от 31.08.2021 г. (01.09.2021)
Декларация за информирано съгласие.docx
     От 27.12.2020 г. стартира имунизационна кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна. Кампанията се организира от регионалните здравни инспекции, а имунизациите се извършват от лекари в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, регионални здравни инспекции, от лекари в специализирани структури на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната и от нарочно създадени за целта имунизационни мобилни екипи. При необходимост в имунизационните екипи ще се включат и медицински специалисти от центровете за спешна медицинска помощ и здравните кабинети в детските градини и училищата или от други лечебни заведения.
     Имунизацията срещу COVID-19 е препоръчителна и безплатна и се поставя по желание. Тя се извършва съгласно изискванията, посочени в чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, и след изразено информирано съгласие на лицето или законния представител на лицето чрез подпис в амбулаторния лист, който общопрактикуващият лекар издава за проведения преглед, и поставяне на ваксината или чрез подписване на бланка за информирано съгласие.
     Съдействие за осъществяване на имунизационната кампания оказват: областните управители и общинската администрация, включително и здравните медиатори, Българският лекарски съюз, Националната здравноосигурителна каса и директорите на лечебните заведения на територията на съответните области. (25.12.2020)

Заповед № РД-01-742 от 30.08.2021 г. за забрана износа на лекарствени продукти (30.08.2021)

Заповед № РД-01-606 от 19.07.2021 г. за създаване на Информационна система за популационен имунитет и задължително предоставяне на информация от всички лаборатории и лечебни заведения, които извършват изследвания за COVID-19 (20.07.2021)
Приложение 1. Отчитане на резултати (20.07.2021)

Заповед № РД-01-548 от 30.06.2021 г. за утвържаване на сертификат за отрицателен резултат от проведено изследване за COVID-19 (01.07.2021)
     От 1 юли се създадава организация за преминаване през границата от страна на граждани с европейски цифрови сертификати. (01.07.2021)

Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (изменена със заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., заповед РД-01-149/10.03.2021 г., заповед РД-01-166/12.03.2021 г., заповед РД-01-195/30.03.2021 г., заповед РД-01-232/13.04.2021 г., заповед РД-01-277/29.04.2021 г., заповед РД-01-376/27.05.2021 г., заповед РД-01-387/31.05.2021 г., заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г., заповед № РД-01-519 от 22.06.2021 г. и заповед № РД-01-774/16.09.2021 г.) (17.09.2021)
     Всяка седмица лабораториите, определени със заповед на министъра за провеждане на PCR изследване, трябва да изпращат в Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести най-малко 10% от положителните проби за SARS-CoV-2, но не по-малко от една проба за провеждане на целогеномно секвениране.
     В заповедта са посочени и изискванията към клиничните материали от положителни чрез PCR изследване проби за SARS-CoV-2, подходящи за провеждане на целогеномно секвениране. (23.06.2021)
     Бързите антигенни тестове се добавят като лабораторен критерий в дефиницията за случай на COVID-19, което създава допълнителна възможност за лабораторна диагностика на заболяването в страната.
     Лицата с положителен антигенен тест щe бъдaт отчитани като потвърдени случаи на СОVID-19 в Единния информационен портал и ще подлежат на 14-дневна изолация, а техните близки контактни лица - на 10-дневна карантина, ред, прилаган и при случаите, потвърдени с PCR тестове.
     Провеждането на бързи антигенни тестове ще се извършва от лечебни заведения (самостоятелни медико-диагностични лаборатории, медицински и диагностично-консултативни центрове, лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, комплексни онкологични центрове) и РЗИ.
     Прилагането на бърз антигенен тест следва да се извършва съобразно посочените в заповедта критерии, които включват при болни лица - провеждане в рамките на 5 дни от началото на клиничната картина, а при контактни лица - в рамките на 7 дни от последния контакт със заразен с коронавирус.
     При лица с наличие на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 и отрицателен резултат от бърз антигенен тест, следва да се проведе изследване по метода PCR, а при невъзможност да се извърши нов бърз антигенен тест след 2-4 дни.
     Направените до момента бързи антигенни тестове няма да се включат със задна дата в официалните данни за потвърдените в страната случаи.
Критерии за прилагане на бързи антигенни тестове за SARS-CoV-2
(23.12.2020)
Дефиниция за случай на COVID-19 (23.12.2020)
Лечебни, здравни заведения и регионална здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване "Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 (17.09.2021)
Изисквания към клиничните материали от положителни чрез PCR изследване проби за SARS-CoV-2, подходящи за провеждане на целогеномно секвениране (23.06.2021)

Заповед № РД-01-417 от 04.06.2021 г. за утвържаване на сертификат за преболедуване на COVID-19 (07.06.2021)
     Започна издаването на сертификати за преболедували COVID-19. Всички преболедували коронавирусна инфекция, които фигурират като потвърдени случаи с положителен PCR резултат в Националния регистър за борба с COVID-19, ще имат възможност да изтеглят цифровия вариант на европейския зелен сертификат от https://www.his.bg/bg/dgc, секция „Аз и моето семейство“, без да е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).
     Гражданите, които желаят да получат зелен цифров сертификат и са доказано преболедували COVID-19, като по време на лечението са били поставени в изолация в лечебно заведение за болнична помощ или в домашни условия, трябва да въведат ЕГН, номер на лична карта и специален SMS код. Той ще бъде изпратен на всеки, който е предоставил номер на мобилен телефон на оторизираните власти при въвеждане на данните му в COVID регистъра.
     Сертификатът е валиден 180 дни след датата на първия положителен PCR тест за COVID-19. В момента, по изискване на ЕК и според действащия регламент, наличието на положителен антигенен тест не е основание за издаване на европейски зелен сертификат.
     На този етап налични са сертификатите за ваксинация и за преболедували COVID-19 лица. Документите за негативен тест за наличието на вирус ще са достъпни за гражданите през втората половина на юни. (07.06.2021)

Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. за утвърждаване на образците за цифров COVID сертификат на ЕС за извършена ваксинация срещу COVID-19 (07.06.2021)

Заповед № РД-01-350 от 17.05.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-356 от 18.05.2021 г. (19.05.2021)
     До 18 май регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната следва да определят логистични пунктове на територията на всяка община, а когато е необходимо и в отдалечени населени места. Ангажимент на РЗИ е ежеседмично да доставят до пунктовете заявените от общопрактикуващите лекари количества ваксини срещу COVID-19.
     Всяка седмица, в дните от понеделник до четвъртък, ОПЛ и разкритите ваксинационни центрове в страната ще имунизират граждани над 60 г. В този период се допуска ваксиниране на лица и под 60-годишна възраст, ако са диспансеризирани с исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания и онкологични заболявания или други по преценка на лекаря.
     В дните от петък до неделя включително ваксина срещу COVID-19 ще получават всички желаещи лица, по реда на тяхното записване.
     Общопрактикуващите лекари предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица и на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19. След получаване на списъците регионалните здравни инспекции организират мобилни имунизационни екипи, които да извършат ваксинацията в най-кратък срок. (19.05.2021)

Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. изменя и допълва Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. (30.04.2020)

Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. за мерките във връзка със земеделието, храните и животновъдството (15.04.2020)

Заповед № РД-01-722 от 22.12.2020 г. за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения за осигуряване лечението и хоспитализацията на пациенти с коронавирусна инфекция (изм. със заповед № РД-01-99 от 15.02.2021 г. и доп. със заповед РД-01-183/26.03.2021 г.) (29.03.2021)

Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за лица, подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (доп. със заповед № РД-01-177 от 22.03.2021 г.) (23.03.2021)
     Всички близки контактни лица на потвърден случай на COVID-19 подлежат на 10-дневна карантина, считано от последния им контакт със заразеното лице. (23.10.2020)

 

 

 

ВСИЧКИ ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО