A- A+

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

Заповед №РД-01-534/29.09.2023 на министъра на здравеопазването за утвърждаване образци на сертификати за извършена ваксинация срещу COVID-19(29.09.2023)

Заповед № РД-01-270 от 22.06.2022 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19 (23.06.2022)

Заповед № РД-01-350 от 17.05.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-356 от 18.05.2021 г. (19.05.2021)
     До 18 май регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната следва да определят логистични пунктове на територията на всяка община, а когато е необходимо и в отдалечени населени места. Ангажимент на РЗИ е ежеседмично да доставят до пунктовете заявените от общопрактикуващите лекари количества ваксини срещу COVID-19.
     Всяка седмица, в дните от понеделник до четвъртък, ОПЛ и разкритите ваксинационни центрове в страната ще имунизират граждани над 60 г. В този период се допуска ваксиниране на лица и под 60-годишна възраст, ако са диспансеризирани с исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания и онкологични заболявания или други по преценка на лекаря.
     В дните от петък до неделя включително ваксина срещу COVID-19 ще получават всички желаещи лица, по реда на тяхното записване.
     Общопрактикуващите лекари предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица и на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19. След получаване на списъците регионалните здравни инспекции организират мобилни имунизационни екипи, които да извършат ваксинацията в най-кратък срок. (19.05.2021) Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. изменя и допълва Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. (30.04.2020)

 

ВСИЧКИ ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО