A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

АКТУАЛНО

 

Информация за плувни басейни в област Велико Търново за периода 02 – 15.07.2019 г. (22.07.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 15.07.2019 г. – 21.07. 2019 г. (22.07.2019)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител главен експерт в дирекция ”Надзор на заразните болести” (12.07.2019)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания” (12.07.2019)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция ”Обществено здраве” (12.07.2019)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител главен инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция ”Обществено здраве” (12.07.2019)

Резултат от търг за отдаване под наем на недвижим имот (08.07.2019)

Информация за готовността на откритите плувни басейни за летния сезон на 2019 г. към 02.07.2019 г. (03.07.2019)

Образователни игри „Ние знаем как да бъдем здрави” (03.07.2019)

Съгласно ПМС №139/06.06.2019 г., обн. ДВ. бр.46/11.06.2019 г. Ви уведомяваме, че лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 03.08.2018 г. до 11.06.2019 г. имат право да подадат заявление-декларация в РКМЕ – Велико Търново за преосвидетелстване в едномесечен срок от влизането в сила на това постановление, т. е. до 11.07.2019 г. (28.06.2019)

Едно първо и две втори места за община Велико Търново в националния конкурс „Посланици на здравето” (26.06.2019)

26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и незаконния трафик на наркотици (21.06.2019)

Кампания „Аз живея здравословно” (20.06.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец май (13.06.2019)

Оценка на кампанията „Движи се и победи – пролет 2019” (07.06.2019)

Експертни решения на ТЕЛК (18.04.2019)

ТЪЖНА ВЕСТ

 


РАБОТНО ВРЕМЕ


РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
 тел. 062 614374; 0878529333 
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ