A- A+

АКТУАЛНО

До всички СМИ (20.09.2019)

Седмица на отворените врати (17.09.2019)

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на файлов сървър за нуждите на РЗИ – Велико Търново“ (17.09.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 09.09.2019 г. – 15.09. 2019 г. (17.09.2019)

Информация за готовността на учебните заведения на територията на област Велико Търново за новата 2019/2020 учебна година (13.09.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец август (11.09.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И АПТЕКИ В ОБЛАСТТА. (03.09.2019)

Лятна антиспин кампания (28.08.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
 
    Във връзка с извършено наблюдение на представянето на административните структури по метода „таен клиент“ и установени нарушения в процеса на издаване на медицински свидетелства по реда на Наредба №3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, общопрактикуващите лекари следва стриктно да спазват изискванията на Наредбата, за което подлежат на периодичен и извънреден контрол. (23.07.2019)

Експертни решения на ТЕЛК (18.04.2019)

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
 тел. 062 614374; 0878529333 
Звено за административно
обслужване
:              8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ