A- A+

АКТУАЛНО

Споразумение между Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и водите за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (22.01.2020 г.)

Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (22.01.2020 г.)

Справка за заболяемост от грип и остри респираторни заболявания (20.01.2020)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 13.01.2020 г. – 19.01. 2020 г. (20.01.2020)

Случаи на пневмония в град Ухан, Китай (16.01.2020)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец декември (13.01.2020)

Посланици на здравето (13.01.2020)

Банго Васил (13.01.2020)

На вниманието на лечебните заведения - Формуляри за годишно отчитане през 2020 г. на дейността на лечeбните заведения през 2019 г. (30.12.2019)

Коледа (23.12.2019)

На вниманието на населението в област Велико Търново (06.12.2019)

  Заверката на издадените експертни решения от ТЕЛК се извършва в приемния офис на РКМЕ не по-рано от 15-я ден от получаването им. (04.12.2019)

Стартира „Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.“ (31.10.2019)

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. (07.10.2019)

Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания (04.10.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И АПТЕКИ В ОБЛАСТТА. (03.09.2019)

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
 
    Във връзка с извършено наблюдение на представянето на административните структури по метода „таен клиент“ и установени нарушения в процеса на издаване на медицински свидетелства по реда на Наредба №3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, общопрактикуващите лекари следва стриктно да спазват изискванията на Наредбата, за което подлежат на периодичен и извънреден контрол. (23.07.2019)

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

РЗИ:  
Преди обяд След обяд
8³º - 12³º 13ºº - 17ºº
Регионална картотека на медицинската
експертиза
:
8³º - 17ºº
 тел. 062 614374; 0878529333 
Звено за административно
обслужване:
8³º - 17ºº

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
062 / 620 161


АКРЕДИТАЦИЯ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

АНКЕТИ

Анкета за качеството на административното обслужване  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ