A- A+
 

 

Информация за регистрираните заразни заболявания - месец април 2019 г.

         През м. април 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 139 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 58.13 ), спрямо 124 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 51.85 ), през м. март 2019 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 65.46 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. април 2019 г. са 111 , срещу 81 за м. март 2019 г. През м. април 2018 г. са регистрирани 79 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. април 2019 г. са 24. В сравнение, през м. март 2019 г. са регистрирани 38 случая на чревни инфекции. През м. април 2018 г. заболяванията от чревни инфекции са били 56. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. - 86.32 , 5-9 г.– 28.82 , и 10-14 г. – 20.23 .
         През месец април 2019 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 164.52 , Лясковец – 139.47 и Елена – 46.43 .
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 3037 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 1011 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 201 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. април са преминали 40 лица. От тях: 24 мъже и 16 жени, на възраст от 16 до 62 г.

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

         Регистрираните заболявания в област Велико Търново за м. април 2019 г., както и данните по нозологични единици за м. март 2019 г. и м. април 2018 г., са представени в следната таблица:

  Заразни заболявания

2018 г.

2018 г.
април

2019 г.
март

2019 г. януари-април

2019 г.
април

Чревни инфекции

         

Остър вирусен хепатит А

2

-

-

-

-

Остър вирусен хепатит тип Е

-

-

-

2

1

Дизентерия

-

-

-

-

-

Гастроентерит, ентероколит

463

47

36

123

19

Ротавирусен гастроентерит

58

7

1

5

2

Салмонелоза

2

1

-

-

-

Колиентерит

-

-

-

-

-

Вирусен менингит и менингоенцефалит

19

-

1

7

2

Жиардиаза (ламблиоза)

8

1

-

5

1

Йерсиниоза

-

-

-

-

-

Трихинелоза

-

-

-

-

-

Бруцелоза

-

-

-

-

-

Аскаридоза

1

-

-

-

-

Токсоплазмоза

-

-

-

-

-

Трихоцефалоза

16

-

-

-

-

Хименолепидоза

-

-

-

-

-

Лептоспироза

-

-

-

-

-

Ехинококоза

-

-

-
-
-

Остра вяла парализа

4

-
-
-
-

Общо

573

56

38

142

25

Въздушно-капкови инфекции

         

Варицела

889

69

68

431

91

Скарлатина

120

6

8

79

12

Туберкулоза

52

4

5

19

3

Морбили

-

-

-

6

5

Бактериални менингити и менингоенцефалити

 

 

 

 

 

    - Пневмококов

-

-

-

-

-

    - Стрептококов

-

-

-

-

-

    - Хемофилус инфлуенце

-

-

-

-

-

    - Други

1

-

-

1

-

Менингококова инфекция (менингококов менингит и сепсис)

-

-

-

-

-

Епидемичен паротит

-

-

-

1

1

Коклюш

-

-

-

-

-

Рубеола

-

-

-

-

-

Общо

1062

79

81

537

112

Инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции

         

Остър вирусен хепатит В, С, D, неопределен

22

4

3

5

-

Хеморагична треска с бъбречен синдром

-

-

-

-

-

Лаймска борелиоза

12

-

-

-

-

Марсилска треска

7

-

-

1

1

Листериоза

-

-

-

-

-

СПИН

3

-

2

3

-

Сифилис

18

1

-

6

1

Сифилис, вроден и на кърмачето

2

-

-

1

-

Гонококова инфекция

-

-

-
-
-

Ку-треска

-

-

-

-

-

Туларемия

-

 

-

-

-

Тетанус

-

-

-

-

-

Хламидийна инфекция

1

-

-

-

-

Общо

65

5

5

16

2

ВСИЧКО
1700
140
124
695
139

 

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести по общини

 Наименование на заболяването

брой
заболели
заболя-
емост

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Чревни инфекции

25

10.45

12

5

1

-

1

3

1

2

-

-

Вирусни менингити и менингоенцефалити
Гастроентерит и ентероколит
Жиардиаза (ламблиоза)
Ротавирусен гастроентерит
Хепатит Е, остър

2
19
1
2
1

0.84
7.95
0.42
0.84
0.42

-
12
-
-
-

1
3
-
1
-

1
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
1
-
-
-

-
1
1
1
-

-
1
-
-
-

-
1
-
-
1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Въздушно-капкови инфекции

112

46.84

26

65

3

-

16

1

-

1

-

-

Варицела
Епидемичен паротит
Морбили
Скарлатина
Туберкулоза

91
1
5
12
3

38.05
0.42
2.09
5.02
1.25

19
1
1
5
-

63
-
-
2
-

-
-
3
-
-

-
-
-
-
-

9
-
1
5
1

-
-
-
-
1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
1

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

Инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции

2

0.84

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Марсилска треска
сифилис

1
1

0.42
0.42

1
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-


(публикувано на 08.05.2019 г.)