A- A+

Информация за регистрираните заразни заболявания - месец април 2020 г.

        
         През м. април 2020 г. в област Велико Търново са регистрирани 37 случая на остри заразни заболявания, при 84 през м. март 2020 г. В сравнение с м. март два пъти е намалял броят на въздушно-капковите инфекции, като водещ е броят на случаите на COVID - 19. Два пъти е намалял броят и на чревните инфекции. Четири пъти по-малък е делът на въздушно-капковите инфекции, а два пъти е намалял броят на чревните инфекции в сравнение с м. април 2019 г.
         Лабораторна дейност:
         Извършени са 415 изследвания по клинични и профилактични показания в лаборатория “Паразитология”, лаборатория “Микробиология” и лаборатория “Вирусология”.

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

         Регистрираните заболявания в област Велико Търново за м. април 2020 г., както и данните по нозологични единици за м. март 2020 г. и м. април 2019 г., са представени в следната таблица:

  Заразни заболявания

2019 г.

2019 г.
април

2020 г.
март

2020 г.
януари-април

2020 г.
април

Чревни инфекции

         

Остър вирусен хепатит А

14

-

1

4

1

Остър вирусен хепатит тип Е

6

-

-

1

-

Дизентерия

3

-

-

-

-

Гастроентерит, ентероколит

436

19

18

70

7

Ротавирусен гастроентерит

12

2

-

1

-

Салмонелоза

4

-

-

-

-

Колиентерит

-

-

-

-

-

Жиардиаза (ламблиоза)

15

1

-

2

-

Йерсиниоза

-

-

-

-

-

Трихинелоза

-

-

-

-

-

Бруцелоза

-

-

-

-

-

Аскаридоза

-

-

-

-

-

Токсоплазмоза

-

-

-

-

-

Трихоцефалоза

1

-

-

-

-

Хименолепидоза

-

-

-

-

-

Лептоспироза

-

-

-

-

-

Ехинококоза

1

-

-
-
-

Остра вяла парализа

1

-

-

2

-

Общо

493

22

19

80

8

Въздушно-капкови инфекции

         

Варицела

901

91

55

366

6

Скарлатина

143

12

3

26

1

Туберкулоза

47

3

2

13

1

Морбили

6

5

-

2

-

Бактериални менингити и менингоенцефалити

 

 

 

 

 

    - Пневмококов

1

-

-

-

-

    - Стрептококов

-

-

-

-

-

    - Хемофилус инфлуенце

-

-

-

-

-

    - Други

3

-

-

-

-

Менингококова инфекция (менингококов менингит и сепсис)

-

-

-

-

-

Епидемичен паротит

2

1

-

-

-

Коклюш

-

-

-

-

-

Рубеола

-

-

-

-

-

COVID – 19 (потвърден)

-

-

2

22

20

Общо

1103

112

62

429

28

Инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции

         

Остър вирусен хепатит В, С, D, неопределен

17

1

2

3

-

Вирусен менингит и менингоенцефалит

16

2

-

2

-

Хеморагична треска с бъбречен синдром

1

-

-

-

-

Лаймска борелиоза

7

-

-

-

-

Марсилска треска

5

1

-

-

-

Листериоза

1

-

-

-

-

СПИН

7

-

1

3

1

Сифилис

27

1

-

5

-

Сифилис, вроден и на кърмачето

3

-

-

-

-

Гонококова инфекция

-

-

-
-
-

Ку-треска

-

-

-

-

-

Туларемия

-

 

-

-

-

Тетанус

-

-

-

-

-

Хламидийна инфекция

-

-

-

-

-

Общо

84

5

3

13

1

ВСИЧКО
1680
139
84
522
37

 

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести по общини

 Наименование на заболяването

брой
заболели
заболя-
емост

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Чревни инфекции

8

3.39

3

1

-

-

2

-

-

-

2

-

Гастроентерит и ентероколит
Хепатит А

7
1

2.97
0.42

2
1

1
-

-
-

-
-

2
-

-
-

-
-

-
-

2
-

-
-

Въздушно-капкови инфекции

28

11.88

12

8

-

-

2

5

-

1

-

-

COVID-19
Варицела
Скарлатина
Туберкулоза

20
6
1
1

8.49
2.55
0.42
0.42

10
-
1
1

5
3
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

2
-
-
-

2
3
-
-

-
-
-
-

1
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции

1

0.42

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СПИН ХИВ

1

0.42

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-


(публикувано на 19.05.2020 г.)