A- A+

Заболяемост () от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ)

 

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА СЕЗОННИЯ ГРИП


        С Решение № 6/10.01.20219 г. на Министерски съвет е приета Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019 – 2022 г.
        С приемане на Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип се цели чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни, навършили 65 г. да се снижи заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията свързани с грипа, както и да се повиши информираността на населението за риска от грип и свързаните с него усложнения и начините за предпазване. Тази цел е особено актуална в периода на пандемията от SARS–CoV-2 като в нейния контекст предотвратяването на грипните инфекции се превръща в един от основните приоритети за опазване на общественото здраве, за да се защитят пациентите и да се намали тежестта върху системата на здравеопазването.
         Редът за осигуряване, предписване, отпускане, получаване, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грип и дейностите по прилагането му са одобрени от Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса и са публикувани на интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg/).

(публикувано на 24.11.2021 г.)

РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА.


         През последните две седмици в страната се наблюдава ежедневно увеличение на броя на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип.
         На територията на област Велико Търново обстановката е аналогична, като заболяемостта от ОРЗ и грип за периода 25.02 - 04.03.2020 г. достигна 181,21 на 10 000 население – стойност, показваща, че заболяемостта е достигнала до епидемично ниво. Най-висока е регистрираната заболяемост във възрастовите групи 5 - 14 г. и 0 - 4 г., следвани от групата 15 – 29 г.
         Считано от 06.03.2020 г. със заповед РД-01-41/05.03.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново във връзка с решение на Областния оперативен съвет за борба с грип и ОРЗ от 05.03.2020 г., на територията на област Велико Търново се обявява грипна епидемия, като са разпоредени следните профилактични и противоепидемични мерки:  1.          1. В лечебните заведения за болнична помощ:
                 - преустановяване на плановите операции;
                 - преустановяване на свижданията;
                 - стриктно спазване на Наредба № 3/08.05.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции;
                 - осигуряване на възможности за разширяване на легловия капацитет на детско отделение и вътрешни отделения, за сметка на други отделения с оглед приемане на насочени пациенти с грип или усложнения от грипа.
         2. В лечебните заведения за извънболнична помощ:
                 - преустановяване на работата на женските и детските консултации;
                 - преустановяване провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации.
         3. Ограничаване провеждането на мероприятия с масов характер.
         4. Извършване в детските заведения (детски градини и детски ясли) на ежедневен филтър от медицинските специалисти, като откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения не се допускат на работа.
         5. Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на всички общини в областта, за периода от 06.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.
         С цел прекъсване на механизма на предаване на заразата за времето, в което са прекратени учебните занятия да се ограничат всички извънучилищни мероприятия и извънкласни форми на обучение, при които се събират деца и младежи.

 

(публикувано на 05.03.2020 г.)
 

  Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания (04.10.2019)

  Заболяемост по данни на Информационната система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България:

Период
Област Велико Търново
Страната
публикувано на
24.02.2020 г. - 01.03.2020
143.52
122.70
02.03.2020 г.
17.02.2020 г. - 23.02.2020
134.82
98.54
24.02.2020 г.
10.02.2020 г. - 16.02.2020
110.18
113.13
17.02.2020 г.
03.02.2020 г. - 09.02.2020
78.28
140.16
11.02.2020 г.
27.01.2020 г. - 02.02.2020
115.98
242.69
03.02.2020 г.
20.01.2020 г. - 26.01.2020
223.25
227.21
27.01.2020 г.
13.01.2020 г. - 19.01.2020
105.83
132.67
20.01.2020 г.
06.01.2020 г. - 12.01.2020
104.38
104.06
13.01.2020 г.
31.12.2019 г. - 05.01.2020
57.99
52.08
06.01.2020 г.
23.12.2019 г. - 29.12.2019
13.05
42.83
30.12.2019 г.
16.12.2019 г. - 22.12.2019
98.58
80.74
23.12.2019 г.
09.12.2019 г. - 15.12.2019
66.69
85.23
16.12.2019 г.
02.12.2019 г. - 08.12.2019
82.63
100.01
09.12.2019 г.
25.11.2019 г. - 01.12.2019
71.04
102.82
03.12.2019 г.
18.11.2019 г. - 24.11.2019
56.54
92.75
25.11.2019 г.
11.11.2019 г. - 17.11.2019
52.19
87.79
18.11.2019 г.

 
РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТМЕНЯ ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА


         Поради снижаване на заболяемостта от грип и ОРЗ от 224,70 на 10 000 души население до 82,63 на 10 000 души население за периода на обявената грипна епидемия от 24.01.2020 г. до 07.02.2020 г., оценена чрез системата за сентинелно наблюдение, считано от 10.02.2020 г., със Заповед № РД-01-27 /07.02.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново е отменена грипната епидемия и въведените със Заповеди №№ РД-01-19/24.01.2020 г. и РД-01-21/20.01.2020 г. противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново.
         Възстановяват се плановите операции, свижданията, женските и детските консултации, имунизациите и реимунизациите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ.
         Възстановяват се учебните занятия в училищата на територията на всички общини в областта.

 

(публикувано на 07.02.2020 г.)


РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА

 
         На територията на област Велико Търново заболяемостта от ОРЗ и грип непрекъснато се увеличава. В сравнение с периода 17.01 – 24.01.2020 г. заболяемостта е нараснала от 197 на 10 000 души население на 224,70 на 10 000 души население за периода 21.01 - 28.01.2020 г., като най-висока е във възрастовите групи 0 - 4 г., 5 – 14 г. и 15 – 29 г. Много високото ниво на заболяемост от ОРЗ и грип сред населението в областта се потвърждава и от вирусологично доказана циркулация на грипни вируси.
         Със Заповед № РД-01-21/28.01.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, във връзка с решение на Областния оперативен съвет за борба с грип и ОРЗ от 28.01.2020 г., с цел ограничаване разпространението на ОРЗ и грип сред учениците в област Велико Търново, на Регионално управление на образованието – Велико Търново е предложено прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на всички общини в областта, за периода от 29.01.2020 г. до 07.02.2020 г. включително.
         С цел прекъсване на механизма на предаване на заразата за времето, в което са прекратени учебните занятия е необходимо да се ограничат всички извънучилищни мероприятия и извънкласни форми на обучение, при които се събират деца и младежи.

(публикувано на 28.01.2020 г.)


 

РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА

        

 През последните седмици в страната се наблюдава ежедневно увеличение на броя на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип.
На територията на област Велико Търново обстановката е аналогична, като заболяемостта от ОРЗ и грип за периода 17.01.2020 г. - 24.01.2020 г. достигна 197 на 10 000 население – стойност, показваща, че заболяемостта е достигнала до епидемично ниво, което се потвърждава и от вирусологично доказана циркулация на грипни вируси. Най-висока е регистрираната заболяемост във възрастовата група 0 - 4 г. – 562,13 на 10 000 население.
Считано от 24.01.2020 г. със заповед РД-01-19/24.01.2020 г. на директора на РЗИ – Велико Търново във връзка с решение на Областния оперативен съвет за борба с грип и ОРЗ от 24.01.2020 г., на територията на област Велико Търново се обявява грипна епидемия, като са разпоредени следните профилактични и противоепидемични мерки:

 1. В лечебните заведения за болнична помощ:
- преустановяване на плановите операции;
- преустановяване на свижданията;
- стриктно спазване на Наредба № 3/08.05.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции;
- осигуряване на възможности за разширяване на легловия капацитет на детско отделение и вътрешни отделения, за сметка на други отделения с оглед приемане на насочени пациенти с грип или усложнения от грипа.

 2. В лечебните заведения за извънболнична помощ:
- преустановяване на работата на женските и детските консултации;
- преустановяване провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации.

 3. Ограничаване провеждането на мероприятия с масов характер.

 4. Извършване в детските заведения (детски градини и детски ясли) на ежедневен филтър от медицинските специалисти, като откритите болни деца се връщат по домовете. Заболелите лица от персонала на детските заведения не се допускат на работа.

 5. Предвид големия брой отсъстващи ученици в учебните заведения на територията на общините Павликени и Сухиндол, съответно 31,2% и 31%, с цел ограничаване развитието на епидемията, е предложено на Регионално управление на образованието – Велико Търново прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на цитираните общини.

(публикувано на 24.01.2020 г.)
         За поредна година България чрез Министерство на здравеопазването съвместно с Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) участва в кампанията на Световната Здравна Организация (СЗО) за повишаване на информираността на населението за необходимостта от прилагане на противогрипна ваксина като най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип.

Противогрипната ваксина – най-ефективно профилактично средство срещу сезонния грип

         Грипът все още не е напомнил за себе си, но сега е времето да се вземат мерки срещу него, като се имунизираме. Имунизацията е основно средство за предпазване от грип.
         Поради високата изменчивост на грипният вирус, противогрипната ваксина трябва да се поставя ежегодно, тъй като съставът на грипната ваксина всяка година е различен. Актуалните грипни щамове, препоръчани от СЗО за северното полукълбо за сезон 2016/2017 г., включени в състава на противогрипните ваксини, са:
         А (Н1N1) Калифорния 2009
         А (Н3N2) Хонконг 2014
         Б (Бризбейн) 2008.
         Имунитетът срещу грип се изгражда за около 20 дни, трае цяла година, като най-силен е през първите шест месеца от поставяне на ваксината.
         Напомняме, че месеците октомври и ноември са най-подходящи за поставяне на противогрипна ваксина, по две причини:
         - организмът има достатъчно време да изгради имунитет;
         - хората са все още здрави, което е задължително условие за ваксинация.
         Противогрипните ваксини намаляват риска от разпространение на заболяването сред членовете на семейството, затворените колективи – детски градини, училища, колективи на работното място. Ефективността на противогрипните ваксини е безспорно доказана. Те предотвратяват разболяване и хоспитализация, както и защитават живота на хората от рисковите групи. Особено препоръчително е ваксинирането за лицата над 65 – годишна възраст, както и за децата и възрастните хора с хронични заболявания:
         - хронични белодробни заболявания – хроничен бронхит, астма, туберкулоза и др.;
         - хронични сърдечно – съдови заболявания – хипертония, сърдечна недостатъчност и др.;
         - хронични бъбречни заболявания;
         - имунодефицитни състояния;
         - метаболитни заболявания – диабет.
         Препоръчително е ваксинирането и на: здрави лица, които са в контакт с рискови групи и има опасност да предадат инфекцията; хора с рискови професии – работещи в здравеопазването, държавни и социални служби.
         Противогрипна ваксина не се препоръчва при:
         - лица с данни за алергия към яйчен белтък;
         - лица, при които предходно приложение на ваксината е предизвикало алергична реакция;
         - по време на остро заболяване, протичащо със или без температура; кашлица; хрема;
         - не се прилага при деца под 6 месечна възраст.
         Противогрипните ваксини предпазват голям процент от хората от грип и намаляват значително тежките усложнения след боледуване.
         След закупуване на ваксината тя трябва да се съхранява в хладилни условия в сектор с плюсова температура от +2С до +8С .
         Противогрипната ваксина се поставя интрамускулно на ръката и е най-добре да се приложи в кабинета на ОПЛ.
Може да се постави и в имунизационият кабинет на РЗИ – Велико Търново, който разполага с противогрипни ваксини.

         Предпазете себе си и своите пациенти от грип
Стартира „Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.“


         Ежегодните грипни епидемии са признати като един от първостепенните проблеми пред общественото здравеопазване, както поради високата заболяемост и смъртност, особено сред високорисковите групи от населението, така и поради големите разходи за домашно и болнично лечение и значителното натоварване на цялата здравна система.
         Грипът е силно заразно заболяване, което лесно се разпространява от човек на човек и бързо достига размерите на епидемия. Възрастните хора за заразни един ден преди и пет дни след появата на симптомите. Поради по-слабата имунна система на децата, вирусът се запазва по–дълго време в организма им и те разпространяват заболяването през по продължителен период от време – 10 и повече дни.
         Освен краткия инкубационен период и лесния механизъм на предаване, за грипа е характерна и непрекъснатата изменчивост на антигенната структура на грипния вирус, водеща до всеобща възприемчивост, поради липса на имунитет към циркулиращия в момента щам. Поради това, той може да се разпространява със значителна интензивност и ежегодно да причинява сезонни епидемии, които представляват сериозен здравен, икономически и социален проблем.
         Грипните вируси могат да предизвикат сериозно заболяване при лица от всички възрастови групи, включително и при напълно здрави хора. При хората над 65 години заболяемостта е по-ниска, но процентът на тежките случаи и смъртността в тази възрастова група е най-висока.
         С цел снижение на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, чрез повишаване на имунизационния обхват при възрастни на и над 65 г. възраст, с Решение № 6/10.01.2019 г. на Министерски съвет е приета „Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.“.
         В изпълнение на дейностите по програмата от Министъра на здравеопазването и Управителя на НЗОК е подписано указание, съгласно което:
         - преки изпълнители на медицинските дейности по програмата са общопрактикуващите лекари (ОПЛ);
         - целева група по програмата са лицата, навършили 65 годишна възраст към датата на извършване на имунизацията, включени в пациентската листа на ОПЛ и са с непрекъснати или прекъснати здравноосигурителни права. При здравноосигурените лица пациента не дължи пари за преглед, ваксина и манипулация, а здравно-неосигурените лица заплащат само прегледа преди имунизацията, по цени определени от лечебното заведение;
         - срокът за извършване на имунизации по програмата е 01.10 – 31.12.2019 г.
         ОПЛ предписва и прилага профилактична грипна ваксина на лица от целевата група, при спазване на изискванията на чл. 11 от Наредба № 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република България. Ваксините необходими на всеки ОПЛ за имунизация на лицата от целевата група от пациентската му листа се заявяват към доставчика и следва да бъдат транспортирани и съхранявани при необходимите температурни условия, съгласно изискванията на Наредба № 15. Имунизацията с профилактична грипна ваксина се извършва еднократно за имунизационния период на всяка година от действие на националната програма.

Противогрипната ваксина като първата и най-важна стъпка в защитата от грипни вируси

         Ваксинацията против сезонен грип е показана и за различни рискови групи от населението: деца, възрастни с хронични заболявания, работещи в условия на повишен риск от заразяване (медицински персонал, работещите в транспорта, образованието, полицията, армията и др. обслужващи дейности).
         Съставът на противогрипната ваксина за сезон 2019/2020 е съобразен с препоръките на СЗО е включва щамове на грип А и грип В, за които се очаква да са основни причинители на заболявания и епидемично разпространение през този сезон. Ваксината е 4-валентна и съдържа по два щама от грип тип А и тип В (А/Брисбейн, А/Канзас, В/Колорадо и В/Пукет).
         Грипът е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с рязко изразена интоксикация – висока температура, главоболие, силни мускулни болки и катарално възпаление на горните дихателни пътища. Дори при доброкачествено протичане поразява не само дихателните пътища, но още нервната, сърдечно-съдовата, ендокринната и други системи в човешкия организъм. Уврежда много органи и причинява усложнения на съществуващи хронични заболявания.
         Лечението се осъществява с антивирусни медикаменти, като е необходимо то да започне в първите 48 часа от внезапното начало на грипната инфекция. Прилагането на антибиотици се налага само в случаите на установена вторична бактериална инфекция.

         Освен профилактичната имунизация срещу грип не трябва да се пренебрегват и общо-профилактичните мерки при повишена заболеваемост:

         1. Останете вкъщи, когато сте болни и не ходете на работа или училище. Това ще помогне да предотвратите разпространението на заболяването сред другите. Световната здравна организация препоръчва да останете вкъщи най-малко 24 часа след преминаване на високата температура, освен ако не се нуждаете от медицинска помощ.
         2. Носете маска, ако се намирате в близост до болен от грип. Покривайте устата и носа си с кърпичка, когато кашляте или кихате. Това може да намали риска от разболяване на околните. Хвърлете кърпичката в кошчето, след като я използвате.
         3. Честото миене на ръцете, особено в епидемична обстановка, предпазва както Вас самите, така и околните. Ако няма на разположение сапун и вода, използвайте антибактериален гел или кърпички на алкохолна основа. Алкохолът е ефективен дезинфекционен агент срещу грипните вируси.
         4. Избягвайте да докосвате очите, носа и устата си. Вирусът може да се разпространи при контакт на индивида с предмет или повърхност, заразени с тях, и след при докосване на очите, носа или устата.

(публикувано на 31.10.2019 г.)
Методическо указание за борба с грипа и острите респираторни заболявания (04.10.2019)