A- A+

(публикувано на 12.05.2021 г.)

         От 1950 г. Световният ден на здравето (World Health Day) се отбелязва всяка година на 7 април.

         На 7 април 1948 г. е основана Световната здравна организация (СЗО) – специализирана междуправителствена организация на ООН по проблемите на здравеопазването, обединяваща понастоящем 191 страни от целия свят. Тази година мотото на Световния ден е „Нека изградим здрав и справедлив свят.”

         Днес, повече от всякога пандемията от COVID-19 нагледно демонстрира неравенствата между хората в света. Всички държави са засегнати от COVID-19, но най-тежки са последиците за тези, които са били в уязвимо и неравностойно положение преди пандемията.

(публикувано на 06.04.2021 г.)
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

         Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
         Конкурсът се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Офис на Световната здравна организация за България (РOСЗОБ) и Български младежки Червен кръст (БМЧК)
         Конкурсът стартира на 20 февруари 2021 г. и продължава до 15 ноември 2021 г., в две фази. През първата фаза (от 20 февруари до 10 април 2021 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в области на превенцията на хроничните незаразни болести - „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“. През втората фаза на конкурса (от 15 април до 15 ноември 2021 г.) ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
         Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-8 клас и 9-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
         Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2021 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2021 г.
         Всяка от институциите-партньори (МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ, БМЧК и СЗОБ), съгласно компетентностите и приоритетите си номинира и осигурява предметни награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория. МЗ и РОСЗОБ осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазване на здравето“.
         Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да видите тук:
         Регламент
         Формуляр І фаза
         Формуляр ІІ фаза
         Повече информация и консултативна помощ относно кандидатстването и реализацията на вашите проекти, може да получите от експертите в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в РЗИ – Велико Търново на телефон: 062 614 351.

(публикувано на 22.02.2021 г.)
         Традиционно на 14 февруари се провеждат инициативи, имащи за цел повишаване на здравните знания на младите хора, относно рисковото сексуално поведение, опасността от разпространение на ХИВ и СПИН и начините за предпазване. Мероприятията са част от Национална АНТИСПИН кампания, която се провежда всяка година в 4 етапа. Започва на 1 декември – Световния ден за борба със СПИН, вторият етап е по повод Деня на влюбените – 14 февруари, а през третата неделя на месец май (Ден на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) стартира третият етап. Четвъртият, финален етап, е лятната АНТИСПИН кампания през месец август.
         Заради пандемията от COVID-19 и въведените у нас противоепидемични мерки, тази година инициативите ще се осъществят онлайн във вид на информационни кампании.
         По данни на Министерството на здравеопазването към настоящия момент в България носителите на ХИВ официално са 3 512 лица. В края на 2020 г. общо 1 817 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 783 (98%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.
         Според Световната здравна организация (СЗО) глобалната епидемия от ХИВ все още не е приключила. На фона на пандемията от COVID-19, тя може да нарасне и да окаже опустошително въздействие върху населението на планетата. През 2019 г. в света с ХИВ инфекция живеят 38 милиона души, като всеки пети не знае за своята инфекция, а всеки трети от лекуваните прекъсва предлаганото му лечение по различни причини. През 2019 г. новозаразени с ХИВ са 1,7 милиона души, а по причини, свързани с ХИВ са починали 690 000 души.
         Въпреки значителните усилия, напредъкът в разширяването на услугите за ХИВ се забавя поради пандемията от COVID-19. По тази причина, светът не успя да достигне поставената за 2020 г. цел „90-90-90“, която трябваше да гарантира, че 90% от хората, живеещи с ХИВ, са наясно със статута си; 90% от диагностицираните с ХИВ се лекуват и 90% от всички хора, получаващи лечение, са постигнали подтискане на заболяването. Нереализирането на тези междинни задачи прави още по-трудно постигането на крайната цел, а именно ликвидиране на СПИН до 2030 г.
         Според СЗО един от възможните начини за ограничаване на разпространението на СПИН е осигуряването на тестване на населението за ХИВ в условията на пандемия от COVID-19 и внедряването на иновативни услуги. В края на 2020 г. в България бе реализиран пилотен проект на Фондация „Една стъпка“ с подкрепата на СЗО, чрез който на 120 места в страната бяха доставени 900 безплатни комплекта за самотестване за ХИВ. Това е одобрен метод за орален тест, който открива антитела срещу вируса на ХИВ в слюнката. Тампон се втрива по венците, след което се потапя в реакционен разтвор и резултатът е достъпен след 20 минути. Методът е лесен, удобен и надежден. Въпросниците преди и след тестването предоставиха ценна информация за услугата. Резултатите показват, че: 68% от тестувалите се, живеещи в по-малките градове, никога не са били изследвани за ХИВ, а 71% предпочитат домашното тестване пред традиционните методи.
         От 2016 г. СЗО препоръчва да се предлага самотестването като допълнителен подход към традиционните услуги за тестване на ХИВ. Не всички страни от Европейския регион, обаче, са се възползвали от тази възможност.
         Към настоящия момент Министерство на здравеопазването разработва нова Национална програма за превенция и контрол на ХИВ за периода 2021 - 2025 г. Според експерти по обществено здраве на СЗО, от решаващо значение е, в програмата да бъдат включени услуги за самотестване и безплатно тестване за полово предавани инфекции.

(публикувано на 12.02.2021 г.)

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
организира
ОБЛАСТЕН КОНКУРС

         Настоящият конкурс има за цел да привлече младите автори да отговорят самостоятелно на въпроса „Какво трябва да се направи, за да се спре разпространението на коронавирусната инфекция?“ чрез създаване на рисунки и плакати по следните теми:
         • Лична хигиена
         • Здравословен начин на живот
         • Спазване на правилата и мерките в ежедневието и във времето
         • Заедно сме (доброволчество, помощ на самотни и възрастни хора)
         • Благодаря на лекарите
         Художествените творби трябва да разкрият визията на техните автори за решаване на проблема с разпространението на коронавирусната инфекция. Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи: до IV клас, от V до VII клас, от VIII до XII клас. Авторите на най-добрите творби ще бъдат наградени с грамоти и предметни награди, а творбите им качени на интернет и фейсбук страницата /Инфо РЗИ/ на инспекцията.

РЕГЛАМЕНТ

         1. Право на участие и изисквания
         • ученици от област Велико Търново
         • творбите да са индивидуални и авторски
         • могат да се използват различни техники за изпълнение
         • организаторите си запазват правото да публикуват творбите с цел презентиране и популяризиране на конкурса

         2. Възрастови групи:
         • I възрастова група - до IV клас
         • II възрастова група - от V до VII клас
         • III възрастова група - от VIII до XII клас

         3. Рисунка или плакат - в конкурса се приемат рисунки и плакати, като:
         • учениците от I възрастова група изработват и предоставят рисунки
         • учениците от II и III възрастова група изработват и предоставят плакати

         4. Формуляр за регистрация – в анотацията към творбата е необходимо да се попълни: 

         Формуляр за регистрация в конкурса „Заедно срещу коронавируса“ на:

Име и фамилия на участника

 

Училище

 
Клас  

Населено място

 

Дата на изпълнение

 

Техника на изпълнение

 

Кратко заглавие на творбата

 

Телефон за кореспонденция

 

         5. Срок за изпращане - не по-късно от 30 март 2021 година

         6. Начин за получаване и адрес – само в електронен вид (jpeg; pdf формат) на адрес: pbpz@rzi-vt.bg
         Всяка творба, трябва да е придружена с попълнен формуляр за регистрация!

         7. Критерии за оценка:
         • композиционно решение
         • художествен вкус, оригиналност, образност
         • владение на избраната техника
         • цветова схема на работа, изразителност
         • естетичен външен вид и дизайн на работата
         • съответствие на работата с темата на конкурса и възрастта на участника

         8. Допълнителна информация може да получите на телефон 062/614 351 - Йорданка Илиева и електронен адрес: pbpz@rzi-vt.bg

(публикувано на 08.02.2021 г.)


ОБЛАСТЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ЗАЕДНО СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА“


         През месец април 2021 г. Регионална здравна инспекция – Велико Търново финализира областния ученически конкурс за създаване на рисунка и плакат под надслов „Заедно срещу коронавируса“.
         В конкурса са представени общо 25 творби от 7 училища (СУ „Владимир Комаров“, гр. В. Търново; СУ „Емилиян Станев“, гр. В. Търново; СУ „Георги Измирлиев“, гр. Г. Оряховица; СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени; ОУ „Иван Вазов“, гр. Г. Оряховица, ОУ „П. Р. Славейков“, ЧПГ „Аркус“, гр. В. Търново) и две детски заведения (ДГ „Детски свят“ – Полски Тръмбеш и ДГ „Звездица“ – Димитровград).
         Съгласно регламента на конкурса до журиране са допуснати 22 индивидуални творби, изработени от 22 ученика от област Велико Търново, разпределени в три възрастови групи, както следва: от 1 до 4 клас – 15 рисунки; от 5 до 7 клас – 3 плаката и от 8 до 12 клас – 4 плакати.

         ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „ЗАЕДНО СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА“ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ СА:

УЧЕНИЦИ 1 - 4 КЛАС

Първо място – Стефан Градинаров, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Заедно ще се справим!“Второ място – Аделина Петрова, СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново


„Героите на Ковид“Трето място – Белинда Иванова, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Благодарим Ви за грижата!“Трето място – Виктория Генова, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Заедно ще се справим!“Поощрителни награди:

Мартина Берекетова, ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица;


„Здравословния начин на живот, ни прави по силни срещу коронавирусната инфекция. “

 

Диляна Димова, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица


„Детство без ковид“


УЧЕНИЦИ 5 - 7 КЛАС

Първо място – Йоан Георгиев, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

 


Второ място – Димитър Станков, ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново


„Страхът не е решение”

 


Трето място – Георги Христов, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

 

УЧЕНИЦИ 8 - 12 КЛАС

Първо място – Ивон Гърчева, ЧПГ „Аркус“, гр. Велико Търново


„Нека да помогнем!“

 


Второ място – Франческа Джеймс, ЧПГ „Аркус“, гр. Велико Търново


„Save yourselves!“

 


Трето място – Анна Ловецкая, ЧПГ „Аркус“, гр. Велико Търново


„Когато светът е под властта на вируса...“


Трето място – Мая Костова, СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени


„Заедно ще победим COVID-19“


         Участниците в конкурса активно подкрепиха идеята на конкурса и показаха творчество, въображение и креативност в работата си. С другите творби може да се запознаете тук.

2 "в" клас, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

 

група Пакостници, ДГ „Звездица“, гр. Димитровград

 

Пламен Петров, ДГ „Детски свят“, гр. Полски Тръмбеш


„Маската пази България от корона вируса“

 

Алдин Стефанов, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Заедно ще се справим!“

 

Галка Анчева, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Благодарим Ви, медици!“

 

Диян Спасов, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново

 
„Спазвайте мерките!“

 

Елица Атанасова, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Спазваме ли мерките, ще успеем!“

 

Мирослав Кирчев, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Ще се справим с коронавируса!“

 

Русалина Йорданова, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Всичко ще се оправи.“

 

Светлин Георгиев, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Заедно ще се справим!“

 

Теодор Стоев, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново

 
„Ние ще победим коронавируса!“

 

Юсние Алиева, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Заедно ще се справим!“


         Регионална здравна инспекция – Велико Търново благодари на всички момичета и момчета, изпратили своите рисунки и плакати, както и на техните родители и ръководители!
         Организаторите на конкурса ще се свържат с наградените ученици и ръководители за получаване на наградите и грамотите.

(публикувано на 15.04.2021 г.)

4 ФЕВРУАРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С РАКА

Мото: 2019-2021 г. „Аз съм и ще”
Мото: 2021 г. „Всички наши действия имат значение заедно”

         На 4 февруари се отбелязва Световният ден за борба с рака. Кампанията „Аз съм и ще” е свързана с всеки човек и личния му ангажимент за намаляване на борбата с рака чрез повишаване на осведомеността, насърчаване на ранното диагностициране и лечение. През 2021 година ние вярваме, че заедно ще се обединим в борбата срещу коварната диагноза, с цел спасяване на милиони предотвратими смъртни случаи, причинени от рак чрез силата на сътрудничеството и колективните действия.
         Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. С най-голяма честота са злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и на рака на белите дробове при мъжете, следвани от тези на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените. В световен мащаб злокачествените заболявания бележат тенденция към увеличаване.
Какво можем да направим ние днес и сега – да отделим време за размисъл; да се ангажираме, независимо дали става дума за даряване на време или пари; да насрочим профилактичния си преглед или да направим по-здравословен избор на хранене, да повишим физическата си активност, да откажем цигарите, да не злоупотребяваме с алкохол; да отделим малко време, за да се свържем с любимите си хора, които са били докоснати от тази коварна болест.
         Повече информация за Световния ден на рака може да прочетете на адрес: www.worldcancerday.org.


(публикувано на 04.02.2021 г.)