A- A+

КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ „ВРЕДИТЕ ОТ АЛКОХОЛА“

        През месец април 2019 година РЗИ – Велико Търново, съвместно с ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново, организира и проведе кампания под надслов „Вредите от алкохола“, насочена към четвъртокласниците от училището и техните родители. Кампанията беше финансирана от програма „Здрави деца в здрави семейства“ – Община Велико Търново.
        Целта на кампанията беше да се повишат знанията на учениците по отношение на вредите при употреба и злоупотреба с алкохол, да се предложат алтернативни дейности и модели на поведение и да се окаже помощ на родителите при общуването с техните деца.
        В рамките на кампанията бяха осъществени следните дейности:
        - Нетрадиционна родителска среща сред родители на четвъртокласници – т. нар. „Родителска среща в бар“, на която родители, учители и специалисти дискутираха въпросите за влиянието на алкохола върху детския организъм и рисковете при ранната му употреба, и подходящите начини да се говори с децата на тази тема;
        - Информационна кампания на тема „Вредите от алкохола“, включваща презентация и демонстрация на алкоочила, със съдействието на класните ръководители и педагогическия съветник на училището;
        - Конкурс за рисунка на тема „Вредите от алкохола“, в който се включиха 56 четвъртокласници от всички паралелки на випуска и изложба на представените творби във фоайето на училището. С участието си в конкурса децата показаха, че добре познават проблематиката и, че са мотивирани да изразят своите послания по темата чрез средствата на изобразителното изкуство.
        Безпристрастното жури, включващо представители на организаторите на кампанията определи следните победители в конкурса:
        Първо място – Катерина Христова 4ж клас

        Второ място – Даная Йорданова Йорданова 4г клас и Флорен Петкова 4е клас


        Трето място – Тея Трендафилова Трендафилова 4г клас

        Със 7 поощрителни награди бяха отличени рисунките на:
        - Красиана Стоянова – 4е клас

        - Яна Ангелова – 4в клас

        - Рая Грозева - 4а клас

        -Дани Йорданова – 4в клас

        -Деян Попов – 4в клас

        -Рафаела Якова – 4в клас

        -Тереза Донева – 4в клас

        Организаторите на конкурса присъдиха и две специални награди за класовете, включили се най-масово в инициативата. Това са 4в клас с класен ръководител д-р Ренета Минчева и 4д клас с класен ръководител г-жа Стойна Никова.
        Всички участници в конкурса получиха индивидуални грамоти, а победителите и предметни награди.

(публикувано на 19.04.2019 г.)
Здравословното хранене - ключ към добро здраве и успех в училище

        Интерактивни занятия по темата „Здравословно хранене” се проведоха в часовете по околен свят сред учениците от вторите класове на СУ „Вичо Грънчаров” – Горна Оряховица.
        С помощта на медицинският специалист от училището участниците се запознаха с основните препоръки за здравословно хранене на децата от 7 до 18 годишна възраст.
        Чрез специално разработен тест от НЦОЗА гр. София и експерти от РЗИ – Велико Търново учениците провериха нивото на здравословност на избора си на храни - правилен, добър или се налага въвеждането на промени, за да имат добро здраве и успех в училище.

(публикувано на 04.04.2019 г.)
 

        Световният ден на здравето (World Health Day) се отбелязва ежегодно на 7 април, от 1950 г. по решение на Общото събрание на Световната здравна организация (СЗО). На тази дата, две години по-рано (през 1948 г.), е основана СЗО – специализирана междуправителствена организация на ООН по проблемите на здравеопазването, със седалище в Женева, обединяваща понастоящем 191 страни от целия свят.
        България членува в СЗО от нейното основаване и активно участва в програми, насочени към решаване на здравните проблеми, съвместно с правителства, специализирани организации на ООН и неправителствени формации.
В нашата страна, от 1964 година, с Разпореждане №32 на Министерския съвет, 7 април е определен за Ден на здравния работник и професионален празник на всички работещи в областта на здравеопазването.
        Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората в отделните страни, да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.
        Всяка година мотото на Световния ден е различно и акцентира върху определена приоритетна тема, с която е ангажирана СЗО.Тема на Световния ден на здравето през 2019 г. е „Всеобщ достъп до здравеопазване: за всички, навсякъде”. Лозунг: „Здраве за всички”.
        Повече от седем десетилетия „Здраве за всички” се явява ръководен принцип на СЗО и придава импулс на кампаниите, посветени на здравето и осигуряването на достъп до здравеопазване за всички, навсякъде. Никой не трябва да прави избор между здравето и другите жизнени потребности. Всеобщият достъп до здравеопазване е ключът към здравето и благополучието, както на народа, така и на страните. И този достъп е напълно възможен ако здравеопазването бъде ориентирано не само към болестите и институциите, но и към хората.
        Целта е да се осигури минимален пакет услуги с постепенно разширяване обхвата на услугите в здравеопазването и финансова защита чрез мерки за постъпления на допълнителни ресурси. СЗО апелира към правителствата на държавите в света да се ангажират с конкретни стъпки за напредък с цел подобряване здравето на хората.

(публикувано на 04.04.2019 г.)
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРОГРАМА „ЗДРАВИ ДЕЦА В ЗДРАВИ СЕМЕЙСТВА“

организират

на тема

Условия за участие:

        Право на участие – ученици от IV клас до XII клас на всички училища от община Велико Търново
        Форма, размери, техника и материали – без ограничение
        Информация изписана на гърба на творбата – име, фамилия, клас, училище и населено място
        Критерии за оценка – оригиналност на идеята, придържане към темата, самостоятелност на изпълнението
        Награди – най-добрите дванадесет рисунки ще бъдат включени в календар за 2020 г., а техните автори ще получат ваучери за пазаруване в „Техномаркет“.
       Всички участници в конкурса ще бъдат отличени с персонални грамоти
        Краен срок - 30.04.2019 г.
        Предаване – чрез класния ръководител или родител в РЗИ – Велико Търново, ул. Никола Габровски № 23, стая 705

(публикувано на 03.04.2019 г.)
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНА КАМПАНИЯ

        На 27.03.2019 в центъра на град Елена се проведе информационно-образователна кампания, посветена на здравословния начин на живот, организирана от Регионална здравна инспекция – Велико Търново и Община Елена.
Експерти от РЗИ – Велко Търново презентираха пред младите хора вредите от цигарите с помощта на пушещата кукла Сю и на злоупотребата с алкохол – с алкоочила.
        Настоящи и бивши пушачи имаха възможността да бъдат консултирани в изнесения кабинет за отказ от тютюнопушене.
        По време на организираната проява бяха разпространени 8 заглавия на здравно-образователни материала за превенция на хронично-незаразните заболявания (белодробни, сърдечно-съдови, затлъстяване и други).

(публикувано на 02.04.2019 г.)
СРЕЩА НА КЛУБА НА ЗДРАВЕТО

        На 27.03.2019 година в Регионална здравна инспекция – Велико Търново се проведе първата за тази година сбирка на Клуба на здравето. Присъстващите (33 членове и гости) дискутираха по темата „Диета. Пости. Природосъобразен начин на живот”.
        Журналистката Даниела Лазарова представи книгата „Изцелителната сила на поста” на писателя Георги Жеков. Книгата е с поглед към физическото и духовно здраве, и дава представа за един от методите за самолечение и възстановяване на човешкия организъм – сухият и водният пост.
        Председателят на клуба – Стоян Долапчиев награди с „вълшебно” златно звънче (символ на клуба) г-жа Светла Пенчева за активна туристическа дейност и принос в популяризиране на ползите от двигателната активност сред младите хора в град Велико Търново.

(публикувано на 02.04.2019 г.)
 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ В БАР

        В периода 18 - 21 март 2019 година се проведе традиционната за гр. Велико Търново поредица от родителски срещи в неформална обстановка. Инициативата е организирана в рамките на „Национална програма срещу употребата на алкохол от деца“, „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.“ и Общинска програма „Здрави деца в здрави семейства“.
        Съорганизатори на мероприятията са: Асоциация Родители, Спиритс България, Държавна агенция за закрила на детето, РЗИ – Велико Търново, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново и СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица.
        По време на родителските срещи бяха дискутирани въпросите за: влиянието на алкохола върху детския организъм и рисковете при ранната му употреба, подходящите начини да се говори с децата на тази тема, без да се обидят, засрамят или отекчат. Родители и учители се включиха в интерактивни игри, чрез които нагледно бяха демонстрирани теоретичните знания.
        Инициативата бе приета с голям интерес. В двете срещи взеха участие общо 85 родители на четвъртокласници от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – Велико Търново и СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица. Всички те получиха подаръци от организаторите, както за себе си, така и за своите деца.
        Родители, педагози и специалисти бяха единодушни, че подобни срещи са много полезни и изявиха готовност да обсъдят и други теми в този формат.

(публикувано на 28.03.2019 г.)
ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ

        По повод на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март в област Велико Търново за поредна година се организира кампания за профилактика на заболяването, която има за цел да повиши здравната информираност на населението.
        По този повод РЗИ – Велико Търново проведе серия от интерактивни обучения сред ученици и граждани. Партньори в инициативата бяха Филиала на Медицински университет Варна във Велико Търново, СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново и СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица.
        Участниците в обученията получиха информация относно същността, рисковите фактори, начините на заразяване и начините за предпазване от туберкулозата. За да онагледят знанията си, те изработиха интерактивни табла, върху които инфекциозното заболяване беше представено под формата на дърво.

(публикувано на 28.03.2019 г.)
„ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЗДРАВЕ“

        На 22 март 2019 година от 10:30 часа, в рамките на Ден на отворени врати, Филиалът на Медицински колеж Варна във Велико Търново, съвместно с РЗИ – Велико Търново, организира инициативата „Лаборатория за здраве“.
        По време на мероприятието всички желаещи граждани и гости на града имаха възможност да се възползват от безплатни измервания на кръвна захар и кръвно налягане, изчисляване на Индекс на телесна маса, консултации, относно здравословния начин на живот, функционално изследване на дишането (спирометрия), демонстрация на първа помощ при спешни състояния.
        Освен в „Лабораторията за здраве“, безплатни консултации се предлагаха и от „Училището за родители“ по темите Първи грижи за новороденото, Възстановяване след раждане и Ранно детско развитие.

(публикувано на 28.03.2019 г.)
        На 21 март 2019 година, в зала 803 на Регионална здравна инспекция се проведе пресконференция по повод Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март.

(публикувано на 22.03.2019 г.)
СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА 2019

        Всяка година на 24 март се отбелязва Световният ден за борба с туберкулозата. Целта е да се повиши обществената осведоменост за вредните последици от туберкулозата за здравето, обществото и икономиката, както и да се увеличат усилията за борба с глобалната епидемия от туберкулоза. На този ден през 1882 г., д-р Робърт Кох обявява, че е успял да открие бактерията, която причинява туберкулоза. Благодарение на това откритие става възможно да се разработят методи за диагностициране и лечение на заболяването.
        Туберкулозата все още е водещата причина за смърт от заразни болести в света. Всеки ден почти 4 500 души умират от тази предотвратима и лечима болест и почти 30 000 души се заразяват от нея. От 2000 г. насам, благодарение на глобалните усилия за борба с туберкулозата, са спасени около 54 милиона живота, а смъртността от туберкулоза е намаляла с 42%. През септември 2018 г., с цел да се ускори противодействието на туберкулозата и да се постигнат конкретни цели в отделните страни, държавните ръководители проведоха първата среща на високо равнище на ООН. На нея те поеха сериозни ангажименти за предприемане на действия, които ще допринесат за ликвидиране на туберкулозата.
        Световният ден за борба с туберкулозата през 2019 година се провежда под мотото „Време е да действаме“ и има за цел да напомни за необходимостта от възможно най-бързо изпълнение на задълженията на световните лидери в следните области:
        • разширяване на достъпа до превенция и лечение;
        • повишена отчетност;
        • осигуряване на достатъчно и стабилно финансиране, включително за научни изследвания;
        • прекратяване на стигмата и дискриминацията;
        • разширяване на противотуберкулозната дейност въз основа на принципите на справедливост, зачитане на човешките права и отчитане на нуждите на хората.
        На този ден Световната здравна организация призовава правителствата, общностите, засегнатите от туберкулоза, организациите на гражданското общество, здравните институции и националните и международните партньори да обединят усилията си под мотото „Идентифициране, лечение на всички, премахване на туберкулозата, така че никой да не остане без внимание. Време е да действаме! Време е да елиминираме туберкулозата!“.
        През 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 52 лица, болни от туберкулоза – заболеваемост на 100 000 души – 21,75%ооо. В сравнение с предходните две години заболеваемостта от туберкулоза в областта е приблизително еднаква: 2017 г. – заболеваемост 21,05%ооо (51 болни лица), 2016 г. – заболеваемост 19,78%ооо (49 болни лица). През 2018 г. най-висока е заболеваемостта от туберкулоза в общините Стражица – 67,49%ооо и Полски Тръмбеш – 39%ооо.
        През 2018 г. са проведени 4 кампании „Отворени врати“ – в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД и затворническо общежитие в гр. Велико Търново, и в населените места – гр. Стражица, с. Камен и гр. Павликени, за безплатни профилактични прегледи и изследвания за туберкулоза. Изследвани са общо 368 лица и са открити 17 лица с латентна туберкулоза, които са подложени на лечение.
        По повод на Световния ден за борба с туберкулозата в област Велико Търново за поредна година се организира кампания за профилактика на заболяването, която има за цел да повиши здравната информираност на населението като цяло и на рискови групи от него (деца и ученици в неравностойно положение, лица от ромски общности и други).
        Организатори на кампанията са: РЗИ – Велико Търново, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, Община Велико Търново, Филиал на Медицински университет – Варна във Велико Търново, Община Златарица, Община Полски Тръмбеш, Община Горна Оряховица, Община Елена и Община Лясковец.
        Кампанията под надслов „Време е да действаме”, която се провежда в периода 18 март – 18 април 2019 г. включва следните дейности:

        Медийни изяви:
        - пресконференция на 21.03.2019 г. от 14:00 ч. в РЗИ – Велико Търново (ет. 8, ст. 803) с лекари – специалисти по проблема;
        - публикации в областните всекидневници;
        - поместване на образователни материали за профилактика на туберкулозата в интернет.

        Дни на отворените врати – 18 - 24 март 2019 г.:
        Безплатни профилактични прегледи и изследвания за туберкулоза  в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД на всички желаещи лица (без предварително записване) и в Община Лясковец.

        Обучения на деца и ученици по темата „Туберкулоза” от експерти на РЗИ и студенти от Филиала на Медицински университет – Варна (МУ) във Велико Търново: Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”; ОУ „Христо Ботев”; СУ „Владимир Комаров” (18 март – 18 април).

        Информационни миникампании в: училища и общински администрации в градовете Златарица, Полски Тръмбеш, Елена и Горна Оряховица (18 март – 18 април).

        Интерактивна информационна акция във Филиала на Медицински университет – Варна във Велико Търново в рамките на Ден на отворените врати под надслов „Лаборатория за здраве“.

        Разпространение на здравно-образователни материали (дипляни, листовки) сред населението по време на организираните инициативи.

        Тематична проверка за изпълнение на дейностите по провеждане на БЦЖ имунизацията, правила за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия контингент в родилните отделения на територията на област Велико Търново – текущо до края на 2019 година.

(публикувано на 21.03.2019 г.)
22 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Мото: “Вода за всички”

        Световният ден на водата – 22 март се отбелязва за първи път през 1993 година по инициатива на Организацията на Обединените нации. Оттогава до днес, всяка година, в много страни по света се организират събития, насочени към привличане вниманието на обществеността, относно значимостта на опазването и съхранението на запасите от питейна прясна вода и на водните ресурси като цяло.
        Водата е основна жизнена среда и условие, без което не може да съществува живота на Земята. Достъпът до вода е в основата на общественото здраве и е от решаващо значение за устойчивото развитие и стабилния и проспериращ свят. Не можем да вървим напред като глобално общество, докато толкова много хора по света все още са лишени от достъп до питейна вода и ежедневно се борят за своето оцеляване и развитие..
        Необходимо е да ценим всяка капка чиста вода и да се отнасяме изключително отговорно към всички водни ресурси в природата, защото те са най-важният източник за нашият живот, а тяхната чистота е единствената гаранция, че живота на нашата планета ще продължи да съществува.
        По повод на Световния ден на водата Регионална здравна инспекция – Велико Търново проведе интерактивно обучение с деца от предучилищната група на ДГ „Бодра смяна” – Горна Оряховица.
        Децата се обединиха около тезата, че водата е безценна и не можем без нея, прави живота ни прекрасен и ни предпазва от болести!

(публикувано на 21.03.2019 г.)
ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ НА ТЕМА „АЗ ЖИВЕЯ ЗДРАВОСЛОВНО”

        В навечерието на първа пролет в СУ „Вичо Грънчаров” – Горна Оряховица беше открита изложба на рисунки, изработени в ателието на деца със специални образователни потребности по темата „Аз живея здравословно”.
        Целта на проявата е свързана с превенцията на поведенческите рискови фактори за здравето сред учениците и стимулиране на фантазията, творческата активност и поведението им за здравословен начин на живот.
        Участниците в ателието и децата от предучилищната група в училището представиха пред присъстващите родители и педагози музикално-артистична програма.

„Ако всички по целия свят
Протегнем ръце ще се срещнем......
Много ли струва това
Да протегнем на някой ръка? ”

        Инициативата е проведена в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г. Участниците в празника получиха грамоти и предметни награди, осигурени от РЗИ - Велико Търново.

(публикувано на 21.03.2019 г.)
        По повод 24 март – Световния ден за борба с туберкулозата, РЗИ – Велико Търново организира пресконференция на 21.03.2019 г. от 14:00 часа в сградата на РЗИ, ет. 8, зала 803.

(публикувано на 20.03.2019 г.)
“В кръвта ти е да спасяваш животи”

        Да кръводариш е най-хуманната постъпка, с която човек споделя част от себе си, за да спаси живот.
        В периода от 11 до 17 март 2019 г., в рамките на Световната седмица на Ротаракт, ще се проведе Национална кръводарителска кампания под мотото “В кръвта ти е да спасяваш животи”.
        Целта на инициативата, организирана от младите хора от Ротаракт клубовете в България, е да се популяризира значимостта на безвъзмездното и доброволно кръводаряване, защото даряването на кръв е „извор на надежда” за някого в нужда.
        Регионална здравна инспекция – Велико Търново подкрепя Националната кръводарителска кампания, като се включва в популяризирането на инициативата чрез публикации в интернет и разпространение на информационни материали.
        Акцията по кръводаряване за желаещите лица от област Велико Търново ще се проведе на 16 март 2019 г. (събота) от 9:00 ч. до 12:00 часа в Мол „Велико Търново“ (етаж 3).

(публикувано на 07.03.2019 г.)
ФЕВРУАРСКА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 2019

        През 2018 година в България са диагностицирани близо 300 нови случаи на носителство на ХИВ, с които общият брой на тази група от населението надхвърля 3000 души. За сравнение през 2017 година новооткритите случаи са били 241, което показва тенденция за увеличаване на новозаразените хора с ХИВ.
        Във Великотърновска област през 2018 година са открити 13 нови серопозитивни лица.
        По повод на 14 февруари – Деня на влюбените и Празника на виното, традиционно в нашата страна се провежда вторият етап от Националната АНТИСПИН кампания на Министерството на здравеопазването. Тази година РЗИ – Велико Търново в партньорство с Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Младежки дом – Велико Търново, Младежки дом – Горна Оряховица, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК – Велико Търново и ЦМТД „Амалипе“, организира Февруарска АНТИСПИН кампания под надслов „Любовта и алкохола и мястото им в моя свят“.

        Кампанията има за цел предоставяне на коректна информация, относно начините за предпазване от заразяване с ХИВ и включва следните мероприятия:

12.02.2019 г.

        14:00 ч – Младежки дом, гр. Горна Оряховица
        Информационно-образователна кампания под надслов „Любовта и алкохола и мястото им в моя свят“ сред ученици от 10 и 11 клас от гр. Горна Оряховица, включваща:
        • представяне на предварително разработени проекти по теми, свързани с любовта, сексуалното здраве и вредата от употребата на алкохол;
        • интерактивни игри и демонстрация на алкоочила;
        • разпространение на валентинки, презервативи и здравно-образователни материали.

14.02.2019 г.

        13.30 ч. – Информационно-образователна акция „Любовта и алкохола и мястото им в моя свят“ пред сградата на Община Велико Търново, в която доброволци ще раздават на гражданите късметчета – валентинки, балони и информационни материали;
        16.30 ч. – Благотворителен базар пред сградата на МДТ „Константин Кисимов“ – Велико Търново;
        18.00 ч. – Тематична вечер под надслов „Вечер на желанията“ в „Клуб 7“ – Велико Търново;
        19.00 ч. – Тематично парти „Любов ли е“ в заведение „Роял“ – Велико Търново.

(публикувано на 13.02.2019 г.)


ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛНА АКЦИЯ
„ЛЮБОВТА И АЛКОХОЛА И МЯСТОТО ИМ В МОЯ СВЯТ“

        По повод на Деня на влюбените и празника на виното – 14 февруари, ученици от 10 и 11 клас на четири училища от град Горна Оряховица в продължение на няколко седмици работиха по теми, свързани с любовта, сексуалното здраве и вредата от употребата на алкохол. Отборите, заедно със своите преподаватели, имаха възможност сами да изберат начина, по който да представят работите си – презентация, колаж, ролева игра или др.
        Проектите, представени на 12 февруари 2019 г. от 14:00 часа в Младежки дом - Горна Оряховица, в присъствието на ученици и учители от СУ „Вичо Грънчаров“, СУ „Георги Измирлиев“, ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“,ПГЛПИ „Атанас Буров“ и представители на РЗИ – Велико Търново, включваха следните теми:
        „Пияни от любов“ – от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“
        „СПИН и популярни личности“ – от ПГЛПИ „Атанас Буров“
        „ХИВ и СПИН – същност на заболяването“ – от СУ „Георги Измирлиев“
        „ХИВ и СПИН – профилактика“ – от СУ „Вичо Грънчаров“.
        Освен в презентирането на проектите, учениците се включиха в интерактивни игри и демонстрация на „алкоочила“.
        Сред участниците и гостите на мероприятието бяха разпространени презервативи и валентинки.
        Инициативата, организирана в рамките на информационно-образователната акция под надслов „Любовта и алкохола и мястото им в моя свят“ – част от втория етап на Националната АНТИСПИН кампания на Министерството на здравеопазването, е осъществена от РЗИ – Велико Търново, Община Горна Оряховица и Младежки дом – Горна Оряховица.

(публикувано на 14.02.2019 г.)


        На 14 февруари от 13:30 часа пред сградата на Община Велико Търново се проведе информационно-образователна акция по повод на Деня на влюбените. Проявата е част от втория етап на Националната антиспин кампания на Министерството на здравеопазването, която се провежда под надслов „Узнай своя статус“.
        Организаторите – РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново, Младежки дом – Велико Търново, БМЧК, ГУП – Велико Търново и ЦМДТ „Амалипе“, зарадваха минувачите с оригинални, ръчно изработени валентинки, балони и много усмивки.
        Доброволци раздаваха презервативи и здравно-образователни материали.

(публикувано на 15.02.2019 г.)
4 ФЕВРУАРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С РАКА

        На 4 февруари се отбелязва Световния ден за борба с рака. Тази година Международният съюз за контрол на рака и Световната здравна организация започват нова 3-годишна кампания под мотото: "Аз съм и аз ще бъда".
        Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. С най-голяма честота са злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и рака на белите дробове при мъжете. Следват туморите на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените. В световен мащаб злокачествените заболявания бележат тенденция към увеличаване.
        Редица рискови фактори са причина за появата и развитието на туморните заболявания, но те не могат да се разглеждат изолирано. Комбинации от различни външни фактори, фактори на организма и психичното здраве могат да провокират появата на един или друг тумор. Водещ фактор за риска от тумори на белите дробове е тютюнопушенето, но не бива да се пренебрегва и рискът за т. нар. пасивни пушачи. Все по-често се дискутира значението на физическата активност и наднорменото тегло. Те се свързват с по-висока заболеваемост от тумори на млечната жлеза, колоректален рак, тумори на простатата, женски гениталии.
        Най-важното за по-ранната диагноза е самонаблюдението. При появата на симптоми като стомашен дискомфорт, кашлица и тежест в гърдите, промяна на теглото без причина, е необходим незабавен преглед при специалист.
        Регионална здравна инспекция – Велико Търново Ви препоръчва да спазвате съветите на здравните специалисти за превенция на онкологичните заболявания и видеоклипа, направен по повод на Световния ден за борба с рака – 2019 г. (под мотото "Аз съм и аз ще бъда").

(публикувано на 04.02.2019 г.)
Банго Васил

        На 15 януари 2019 г. служителите на РЗИ – Велико Търново бяха поздравени по случай Ромската Нова Година.
        Според една от легендите Банго Васил е Свети Васил - застъпник и защитник на ромите. Той възстановява моста, по който преминават ромите, след като е бил разрушен от Дявола и спасява давещите се роми.
        Празникът се празнува с птиче месо - гъска или петел. Това е семеен празник, при който е задължително от момента, в който започва вечерята, до полунощ вратите на къщата да бъдат здраво затворени - никой от семейството да не излиза навън и никой външен човек да не влиза в къщата.
        Учениците от СУ „Св. Климент Охридски” – Сухиндол и ОУ „Бачо Киро” – Бяла Черква представиха музикално-артистична програма с пожелания за берекет и сурвакаха служителите за здраве.

(публикувано на 15.01.2019 г.)