A- A+

 


         От 1950 г. Световният ден на здравето (World Health Day) се отбелязва всяка година на 7 април.

         На 7 април 1948 г. е основана Световната здравна организация (СЗО) – специализирана междуправителствена организация на ООН по проблемите на здравеопазването, обединяваща понастоящем 191 страни от целия свят. Тази година мотото на Световния ден е „Нека изградим здрав и справедлив свят.”

         Днес, повече от всякога пандемията от COVID-19 нагледно демонстрира неравенствата между хората в света. Всички държави са засегнати от COVID-19, но най-тежки са последиците за тези, които са били в уязвимо и неравностойно положение преди пандемията.

(публикувано на 06.04.2021 г.)
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

         Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
         Конкурсът се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Офис на Световната здравна организация за България (РOСЗОБ) и Български младежки Червен кръст (БМЧК)
         Конкурсът стартира на 20 февруари 2021 г. и продължава до 15 ноември 2021 г., в две фази. През първата фаза (от 20 февруари до 10 април 2021 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в области на превенцията на хроничните незаразни болести - „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“. През втората фаза на конкурса (от 15 април до 15 ноември 2021 г.) ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
         Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-8 клас и 9-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
         Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2021 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2021 г.
         Всяка от институциите-партньори (МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ, БМЧК и СЗОБ), съгласно компетентностите и приоритетите си номинира и осигурява предметни награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория. МЗ и РОСЗОБ осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазване на здравето“.
         Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да видите тук:
         Регламент
         Формуляр І фаза
         Формуляр ІІ фаза
         Повече информация и консултативна помощ относно кандидатстването и реализацията на вашите проекти, може да получите от експертите в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в РЗИ – Велико Търново на телефон: 062 614 351.

(публикувано на 22.02.2021 г.)
         Традиционно на 14 февруари се провеждат инициативи, имащи за цел повишаване на здравните знания на младите хора, относно рисковото сексуално поведение, опасността от разпространение на ХИВ и СПИН и начините за предпазване. Мероприятията са част от Национална АНТИСПИН кампания, която се провежда всяка година в 4 етапа. Започва на 1 декември – Световния ден за борба със СПИН, вторият етап е по повод Деня на влюбените – 14 февруари, а през третата неделя на месец май (Ден на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) стартира третият етап. Четвъртият, финален етап, е лятната АНТИСПИН кампания през месец август.
         Заради пандемията от COVID-19 и въведените у нас противоепидемични мерки, тази година инициативите ще се осъществят онлайн във вид на информационни кампании.
         По данни на Министерството на здравеопазването към настоящия момент в България носителите на ХИВ официално са 3 512 лица. В края на 2020 г. общо 1 817 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 783 (98%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.
         Според Световната здравна организация (СЗО) глобалната епидемия от ХИВ все още не е приключила. На фона на пандемията от COVID-19, тя може да нарасне и да окаже опустошително въздействие върху населението на планетата. През 2019 г. в света с ХИВ инфекция живеят 38 милиона души, като всеки пети не знае за своята инфекция, а всеки трети от лекуваните прекъсва предлаганото му лечение по различни причини. През 2019 г. новозаразени с ХИВ са 1,7 милиона души, а по причини, свързани с ХИВ са починали 690 000 души.
         Въпреки значителните усилия, напредъкът в разширяването на услугите за ХИВ се забавя поради пандемията от COVID-19. По тази причина, светът не успя да достигне поставената за 2020 г. цел „90-90-90“, която трябваше да гарантира, че 90% от хората, живеещи с ХИВ, са наясно със статута си; 90% от диагностицираните с ХИВ се лекуват и 90% от всички хора, получаващи лечение, са постигнали подтискане на заболяването. Нереализирането на тези междинни задачи прави още по-трудно постигането на крайната цел, а именно ликвидиране на СПИН до 2030 г.
         Според СЗО един от възможните начини за ограничаване на разпространението на СПИН е осигуряването на тестване на населението за ХИВ в условията на пандемия от COVID-19 и внедряването на иновативни услуги. В края на 2020 г. в България бе реализиран пилотен проект на Фондация „Една стъпка“ с подкрепата на СЗО, чрез който на 120 места в страната бяха доставени 900 безплатни комплекта за самотестване за ХИВ. Това е одобрен метод за орален тест, който открива антитела срещу вируса на ХИВ в слюнката. Тампон се втрива по венците, след което се потапя в реакционен разтвор и резултатът е достъпен след 20 минути. Методът е лесен, удобен и надежден. Въпросниците преди и след тестването предоставиха ценна информация за услугата. Резултатите показват, че: 68% от тестувалите се, живеещи в по-малките градове, никога не са били изследвани за ХИВ, а 71% предпочитат домашното тестване пред традиционните методи.
         От 2016 г. СЗО препоръчва да се предлага самотестването като допълнителен подход към традиционните услуги за тестване на ХИВ. Не всички страни от Европейския регион, обаче, са се възползвали от тази възможност.
         Към настоящия момент Министерство на здравеопазването разработва нова Национална програма за превенция и контрол на ХИВ за периода 2021 - 2025 г. Според експерти по обществено здраве на СЗО, от решаващо значение е, в програмата да бъдат включени услуги за самотестване и безплатно тестване за полово предавани инфекции.

(публикувано на 12.02.2021 г.)

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
организира
ОБЛАСТЕН КОНКУРС

         Настоящият конкурс има за цел да привлече младите автори да отговорят самостоятелно на въпроса „Какво трябва да се направи, за да се спре разпространението на коронавирусната инфекция?“ чрез създаване на рисунки и плакати по следните теми:
         • Лична хигиена
         • Здравословен начин на живот
         • Спазване на правилата и мерките в ежедневието и във времето
         • Заедно сме (доброволчество, помощ на самотни и възрастни хора)
         • Благодаря на лекарите
         Художествените творби трябва да разкрият визията на техните автори за решаване на проблема с разпространението на коронавирусната инфекция. Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи: до IV клас, от V до VII клас, от VIII до XII клас. Авторите на най-добрите творби ще бъдат наградени с грамоти и предметни награди, а творбите им качени на интернет и фейсбук страницата /Инфо РЗИ/ на инспекцията.

РЕГЛАМЕНТ

         1. Право на участие и изисквания
         • ученици от област Велико Търново
         • творбите да са индивидуални и авторски
         • могат да се използват различни техники за изпълнение
         • организаторите си запазват правото да публикуват творбите с цел презентиране и популяризиране на конкурса

         2. Възрастови групи:
         • I възрастова група - до IV клас
         • II възрастова група - от V до VII клас
         • III възрастова група - от VIII до XII клас

         3. Рисунка или плакат - в конкурса се приемат рисунки и плакати, като:
         • учениците от I възрастова група изработват и предоставят рисунки
         • учениците от II и III възрастова група изработват и предоставят плакати

         4. Формуляр за регистрация – в анотацията към творбата е необходимо да се попълни: 

         Формуляр за регистрация в конкурса „Заедно срещу коронавируса“ на:

Име и фамилия на участника

 

Училище

 
Клас  

Населено място

 

Дата на изпълнение

 

Техника на изпълнение

 

Кратко заглавие на творбата

 

Телефон за кореспонденция

 

         5. Срок за изпращане - не по-късно от 30 март 2021 година

         6. Начин за получаване и адрес – само в електронен вид (jpeg; pdf формат) на адрес: pbpz@rzi-vt.bg
         Всяка творба, трябва да е придружена с попълнен формуляр за регистрация!

         7. Критерии за оценка:
         • композиционно решение
         • художествен вкус, оригиналност, образност
         • владение на избраната техника
         • цветова схема на работа, изразителност
         • естетичен външен вид и дизайн на работата
         • съответствие на работата с темата на конкурса и възрастта на участника

         8. Допълнителна информация може да получите на телефон 062/614 351 - Йорданка Илиева и електронен адрес: pbpz@rzi-vt.bg

(публикувано на 08.02.2021 г.)


ОБЛАСТЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ЗАЕДНО СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА“


         През месец април 2021 г. Регионална здравна инспекция – Велико Търново финализира областния ученически конкурс за създаване на рисунка и плакат под надслов „Заедно срещу коронавируса“.
         В конкурса са представени общо 25 творби от 7 училища (СУ „Владимир Комаров“, гр. В. Търново; СУ „Емилиян Станев“, гр. В. Търново; СУ „Георги Измирлиев“, гр. Г. Оряховица; СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени; ОУ „Иван Вазов“, гр. Г. Оряховица, ОУ „П. Р. Славейков“, ЧПГ „Аркус“, гр. В. Търново) и две детски заведения (ДГ „Детски свят“ – Полски Тръмбеш и ДГ „Звездица“ – Димитровград).
         Съгласно регламента на конкурса до журиране са допуснати 22 индивидуални творби, изработени от 22 ученика от област Велико Търново, разпределени в три възрастови групи, както следва: от 1 до 4 клас – 15 рисунки; от 5 до 7 клас – 3 плаката и от 8 до 12 клас – 4 плакати.

         ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА „ЗАЕДНО СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА“ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ СА:

УЧЕНИЦИ 1 - 4 КЛАС

Първо място – Стефан Градинаров, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Заедно ще се справим!“Второ място – Аделина Петрова, СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново


„Героите на Ковид“Трето място – Белинда Иванова, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Благодарим Ви за грижата!“Трето място – Виктория Генова, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Заедно ще се справим!“Поощрителни награди:

Мартина Берекетова, ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица;


„Здравословния начин на живот, ни прави по силни срещу коронавирусната инфекция. “

 

Диляна Димова, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица


„Детство без ковид“


УЧЕНИЦИ 5 - 7 КЛАС

Първо място – Йоан Георгиев, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

 


Второ място – Димитър Станков, ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Велико Търново


„Страхът не е решение”

 


Трето място – Георги Христов, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

 

УЧЕНИЦИ 8 - 12 КЛАС

Първо място – Ивон Гърчева, ЧПГ „Аркус“, гр. Велико Търново


„Нека да помогнем!“

 


Второ място – Франческа Джеймс, ЧПГ „Аркус“, гр. Велико Търново


„Save yourselves!“

 


Трето място – Анна Ловецкая, ЧПГ „Аркус“, гр. Велико Търново


„Когато светът е под властта на вируса...“


Трето място – Мая Костова, СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени


„Заедно ще победим COVID-19“


         Участниците в конкурса активно подкрепиха идеята на конкурса и показаха творчество, въображение и креативност в работата си. С другите творби може да се запознаете тук.

2 "в" клас, СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

 

група Пакостници, ДГ „Звездица“, гр. Димитровград

 

Пламен Петров, ДГ „Детски свят“, гр. Полски Тръмбеш


„Маската пази България от корона вируса“

 

Алдин Стефанов, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Заедно ще се справим!“

 

Галка Анчева, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Благодарим Ви, медици!“

 

Диян Спасов, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново

 
„Спазвайте мерките!“

 

Елица Атанасова, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Спазваме ли мерките, ще успеем!“

 

Мирослав Кирчев, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Ще се справим с коронавируса!“

 

Русалина Йорданова, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Всичко ще се оправи.“

 

Светлин Георгиев, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Заедно ще се справим!“

 

Теодор Стоев, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново

 
„Ние ще победим коронавируса!“

 

Юсние Алиева, СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново


„Заедно ще се справим!“


         Регионална здравна инспекция – Велико Търново благодари на всички момичета и момчета, изпратили своите рисунки и плакати, както и на техните родители и ръководители!
         Организаторите на конкурса ще се свържат с наградените ученици и ръководители за получаване на наградите и грамотите.

(публикувано на 15.04.2021 г.)

4 ФЕВРУАРИ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С РАКА

Мото: 2019-2021 г. „Аз съм и ще”
Мото: 2021 г. „Всички наши действия имат значение заедно”

         На 4 февруари се отбелязва Световният ден за борба с рака. Кампанията „Аз съм и ще” е свързана с всеки човек и личния му ангажимент за намаляване на борбата с рака чрез повишаване на осведомеността, насърчаване на ранното диагностициране и лечение. През 2021 година ние вярваме, че заедно ще се обединим в борбата срещу коварната диагноза, с цел спасяване на милиони предотвратими смъртни случаи, причинени от рак чрез силата на сътрудничеството и колективните действия.
         Онкологичните заболявания са сред основните причини за смъртност в световен мащаб. С най-голяма честота са злокачествените заболявания на млечната жлеза при жените и на рака на белите дробове при мъжете, следвани от тези на дебелото и правото черво, на простатната жлеза и гинекологичните злокачествени заболявания при жените. В световен мащаб злокачествените заболявания бележат тенденция към увеличаване.
Какво можем да направим ние днес и сега – да отделим време за размисъл; да се ангажираме, независимо дали става дума за даряване на време или пари; да насрочим профилактичния си преглед или да направим по-здравословен избор на хранене, да повишим физическата си активност, да откажем цигарите, да не злоупотребяваме с алкохол; да отделим малко време, за да се свържем с любимите си хора, които са били докоснати от тази коварна болест.
         Повече информация за Световния ден на рака може да прочетете на адрес: www.worldcancerday.org.


(публикувано на 04.02.2021 г.)
 


         1. Какво представлява кръвта?

         Кръвта е жизненоважна тъкан, която се състои от течна съставка – плазма и клетъчни елементи: червени кръвни клетки (еритроцити), бели кръвни клетки (левкоцити) и тромбоцити. Наричат кръвта „река на живота”.

         2. Защо трябва да се дарява кръв?

         Кръвта, кръвните съставки и произведените от тях биопрепарати са незаменими лечебни средства и до сега няма създаден общодостъпен изкуствен аналог.

         3. Защо кръводаряването трябва да е безвъзмездно и доброволно?

         Кръводаряването е взаимна помощ – днес аз се нуждая от дадена кръв, утре моят дарител може да има нужда от нея.
         Безвъзмездността и доброволността са основни принципи и етична норма на кръводаряването в целия свят. Те гарантират социална справедливост в човешките взаимоотношения и са израз на хуманния характер на кръводаряването.

         4. Кой може да дари кръв?


         Всеки здрав човек на възраст от 18 до 63 год. и тегло над 50 кг, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, които се нуждаят от нея.
         Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в една календарна година, а жените 4 пъти, като интервалът между две дарявания е не по-малък от 2 месеца.
         Лица, приемащи медикаменти не са подходящи за кръводарители. Трябва да са изминали поне 6 месеца от направата на последната татуировка.

         5. Как да се подготвим за кръводаряването?

         Два – три дни преди акта на кръводаряване се хранете редовно и разнообразно (това ще заздрави силите на организма Ви и ще повиши качеството на кръвта Ви). Кръводаряването не трябва да се извършва на гладно! Бъдете сигурни, че сте здрави и отпочинали!

         След кръводаряването се постарайте да приемате повече калорични течности и храни!
         Процедурата при даряване на кръв се състои в:
         Попълване на въпросник относно Вашето здравословно състояние;
         Преглед и личен разговор с лекар;
         Вземане на няколко капки кръв от пръста за експресно определяне на кръвна група и хемоглобин.
         Ако хемоглобинът е под 125 г/л за жените и под 135 г/л за мъжете, кръводаряването не се разрешава.
         Количеството на дарената кръв е между 405 и 450 мл. Сакът, в който тя се събира има специален разтвор (с обем 63 мл), благодарение на който кръвта и кръвните съставки запазват лечебните си качества в срок до 36 дни.
         Цялата описана процедура трае най-много 20 – 30 мин.

         6. За колко време се възстановява кръвта?

         Количествено кръвта се възстановява за около едно денонощие.
         Качествено, кръвта се възстановява за 3 – 4 седмици.

         7. Кой се нуждае от дарената кръв?

         Кръвта се използва при:
         лечение на пациенти с остри кръвозагуби и тежки изгаряния;
         планови и спешни хирургични и акушерскиинтервенции;
         АВО и Rh несъвместимост на майката и плода;
         лечение на злокачествени заболявания;
         пациенти с различни анемии и хемофилии.

         8. Къде се използва дарената кръв?

         Съгласно нормативната уредба в Р България:
         Дарената кръв се използва за лечение на пациенти само в пределите на страната;
         Въведената хемотрансфузионна доктрина дава възможност за най-рационално използване и дарената кръв от един човек може да помогне на повече от един пациент.

         Кръводаряването не вреди! Кръводаряването е полезно, защото:

         Стимулира процеса на обновяване на кръвните клетки в организма;
         Увеличава защитните сили на организма;

 

         Всички консумативи, използвани по време на кръвовземането са индивидуални, стерилни и за еднократна употреба.

         Всички кръводарители получават 2 дни платен отпуск и подкрепителна закуска.


(публикувано на 30.11.2020 г.)


БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ПРИ СУ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
КЪМ МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

в партньорство с РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

организират

КРЪВОДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ


Кога: от 07.12.2020 г. до 11.12.2020 г.
Къде: Отделение по трансфузионна хематология
Час: от 08:00 ч. до 13:00 ч.

„Кръвта спасява човешки животи! Особено в дни на пандемия от COVID – 19. Бъди герой, помогни и ти!“

(публикувано на 30.11.2020 г.)
 

19 НОЕМВРИ 2020 – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

         Международният ден без тютюнопушене е отбелязан за първи път през 1977 година в САЩ и е бил наречен “Денят D” (Don’t smoke day). Оттогава Американската общност за борба с рака (ACS) обявява всеки трети четвъртък от месец ноември за ден против тютюнопушенето. Този ден вече се отбелязва и в много други страни по света, тъй като се чества официално и от страна на Международния съюз за борба с рака (UICC).
         Регионална здравна инспекция – Велико Търново подкрепя инициативата на Сдружение „България без дим“ и Ви кани да се включите в

НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ
Да спечелим заедно: един ден без цигари!

         Включете се в отбелязването на Международния ден без тютюнопушене - 19 ноември 2020 г.!
         • Ако сте пушач, спрете цигарите поне за един ден, ако не сте – помогнете на Ваш приятел да ги спре!
         • Използвайте спестените пари за реализиране на благотворителна инициатива по Ваш избор!
         • Включете членовете на семейството Ви, приятели, колеги, фирма, организация, класа, училището във Вашата инициатива!
         • Споделете видео или снимки от акцията си: като коментар на публикацията в страницата на “България без дим; публикация за събитието във Фейсбук; или по и-мейл до адрес: bgbezdim@gmail.com.
         Акцията се изпълнява съвместно с Коалиция за живот без тютюнев дим и BlueLink.net - Мрежа за гражданско действие, с подкрепата на Международния съюз против туберкулоза и белодробни заболявания.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:
ХОББ - ОТВЪД ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

         Лектори ще бъдат:
         • Д-р София Ангелова – пулмолог и председател на Национална асоциация за профилактика на белодробните заболявания и
         • Д-р Александър Симидчиев – пулмолог, председател на Сдружение „Въздух за здраве”.

         Обучението ще се проведе онлайн на 17.11.2020 г., вторник, от 19:00 часа
         За участие в уебинара, трябва да се регистрирате на следния адрес:
https://us02web.zoom.us/j/89856874052?pwd=ZW5WUXhUZVRXL1JKMENKb3B2RUp1Zz09
         След регистрация ще получите имейл с информация за присъединяване към събитието.
         Местата за прякото участие, което позволява възможност за задаване на въпроси към лекторите, са ограничени – 100.
         Всички останали, които се интересуват, ще могат да наблюдават уебинара на живо, на Фейсбук страницата на България без дим:
https://www.facebook.com/SmokeFreeBulgaria/

         На Международния ден без тютюнопушене хората по цял свят спестяват пари като не пушат и инвестират спестените по този начин средства в благородни каузи, насърчаващи здравословният начин на живот и ограничаването на тютюнопушенето.
         За милиони граждани отказването от пушенето поне за един ден, а понякога и завинаги е едно предизвикателство, което спомага да се промени отношението на обществото към тази вредна зависимост.

         ПОБЕДИТЕЛ Е ВСЕКИ, КОЙТО УЧАСТВА!

(публикувано на 16.11.2020 г.)

 

„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“

 

 

 

(публикувано на 30.09.2020 г.)
„СЕДМИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕТСКАТА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“
МОТО: “ОСТАНИ ЖИВ! ПАЗИ ЖИВОТА!”
16 СЕПТЕМВРИ – ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ

         За пета поредна година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира кампания, целяща да намали до нула поне за един ден броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия, който за Европа е 70 човешки живота на ден.
         В нашата страна от началото на месец септември до 31 октомври 2020 година се провежда традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. От 16 до 22 септември ще се проведе „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“ под наслов „Остани жив! Пази живота!“.
         В Дните на безопасността на пътя, 16 септември 2020 г. е обявен за Ден без загинали на пътя. Тази година акцентът е поставен върху разсейването, което за редица страни в Европа вече е сред водещите причини за възникване на тежки пътнотранспортни инциденти. Главен координатор на проекта на територията на Република България е Главна дирекция „Национална полиция“. Към момента на страницата на проекта https://www.roadpolsafetydays.eu са стартирали активности с възможност за присъединяване към проекта на партньори не само от Европа, но и от целия свят. Идеята е всички участници в движението по пътищата да помислят дори само за няколко минути за рисковете, с които се сблъскват; за рисковете, на които може да изложат останалите участници и за това как самите те могат да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Поощрява се всяка дейност, която насърчава културата за безопасно движение и се препоръчва дейностите да бъдат част от Дните за безопасност на движението по пътищата.
         По данни на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, от началото на годината до 31 август 2020 г. на територията на област Велико Търново са регистрирани общо 135 тежки пътно-транспортни произшествия, със 7 убити и 174 ранени граждани. За същия период на миналата година произшествията са били 138, с 13 убити и 208 ранени граждани. Статистиката сочи: намаляване на пътните инциденти с 3 броя; намаляване на загиналите и ранени граждани, съответно с 6 и 34 инцидента.
         От началото на годината до 31.08.2020 г. в тежки пътни инциденти, настъпили на територията на област Велико Търново са пострадали 23 деца. За същия период на 2019 г. те са 25. Загинали и за двата периода няма. Най-висок е пътният травматизъм във възрастовата група от 15 до 18 години.
         Призоваваме гражданите и гостите на област Велико Търново на 16 септември да се включат с активно поведение към инициативата за нула жертви на пътя – с отговорно поведение, като спазват правилата за безопасно движение в качеството на водачи, пътници, пешеходци, на родители и учители, които възпитават децата в уважение към закона, за да бъде постигната общата цел и да няма загинали при пътни инциденти.


ПРЕПОРЪКИ:


ЗА УЧЕНИЦИ


         НАУЧИ СЕ ДА СЕ ПАЗИШ САМ!

         ДО УЧИЛИЩЕ ПЕША

         Избери с родителите си най-безопасния и кратък маршрут до училище.
         Припомни си правилата за пешеходци.
         Винаги:
         • пресичай на зелено;
         • се движи по тротоара;
         • използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
         • върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

         Бъди видим! Убеди се, че шофьорите са те видели!
         Използвай светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи, закрепени за облеклото или раницата.
         Дори да закъсняваш за училище, спазвай правилата за движение, за да не станеш жертва на катастрофа.
         • На опасно или натоварено кръстовище пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
         • С родителите си набележи към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

         ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
         Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
         Изберете заедно най-безопасния маршрут до училище.
         Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.

         ПОМНИ, че:
         • велосипедът е пътно превозно средство, а
         • велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
         до 12-годишна възраст велосипедистът трябва да се движи по тротоара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години;
         навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
         • велосипедистът трябва да укаже с ръка накъде ще завие;
         • ако иска да спре задължително трябва да се убеди, че не го застрашава друго превозно средство.


         винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
         дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото лесно може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.
         помни, че при катастрофа трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

ЗА РОДИТЕЛИ

         ПОМНЕТЕ!
         Децата не са възрастни.
         Безопасността на Вашето дете е най-важна.
         Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

         АКО ИМАТЕ ПЪРВОКЛАСНИК
         • Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
         Заедно преминете няколко пъти по маршрута.
         • Завършете прехода с тест дали пътят е запомнен.
         • В началото и в края на учебния ден се погрижете лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратите и посрещнете детето си до/от училищния вход.
         • Винаги разговаряйте с детето си за правилата за безопасно поведение на пътя.
         • Винаги бъдете за пример! Не правете компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
         • При възможност купете светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи и ги закрепете за облеклото или ученическата раница на детето.
         • Предварително се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето Ви, ако не сте наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

         Ако возите детето до училище:
         Проверете изправността на използваната обезопасителна система за деца.
         Използвайте обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислите, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото Ви дете.
         Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението.
         Бъдете за пример! Не правете компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

         Ако детето ходи самò до училище.
         Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
         Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
         Настоявайте на светофара детето винаги да пресича на зелено.
         Насърчавайте го винаги да се движи по тротоара и да използва подлезите и надлезите за пешеходци.
         Обърнете внимание на детето, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
         Настоявайте убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не попадне в катастрофа.
         Препоръчайте на детето на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
         Актуализирайте списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложете му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

         Ако детето СЕ ДВИЖИ ДО училище с велосипед, ЗАЕДНО:
         • Проверете техническата изправност на колелото.
         • Изберете най-безопасния маршрут до училище.
         • Преговорете основните правила за движение на велосипедистите. Припомнете, че:
         • велосипедът е пътно превозно средство, а велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
         • до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
         • когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
         • за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
         • Обсъждайте с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
         • Настоявайте детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
         • Напомняйте на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да Ви позвъни, за да подадете сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това самò.

ЗА ВОДАЧИ

ВАЖНО!

         Децата са част от движението на пътя и още се учат да се пазят сами.

         ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай детско или учебно заведение
         • Винаги спазвайте ограниченията. Те са, за да предпазят всички от пътен инцидент.
         • Винаги бъдете в готовност да спрете. Обикновено децата се движат на групи, но нерядко някое от тях изостава, а после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя и че там има други правила.
         • Винаги помнете, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
         • Никога не спирайте върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа.

         ПРИ ДВИЖЕНИЕ покрай спирка на масовия градски транспорт в близост до УЧИЛИЩЕ
         • Винаги се движeте с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
         • Винаги имайте готовност да спрете. Децата рязко променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
         • Винаги давайте предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад Вас има друг автомобил, подайте разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
         • Винаги бъдете толерантни към деца-велосипедисти. Никога не забравяйте, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.
         • Ако забележете неправилно или рисково поведение, спрете и обяснете на детето до какви последици може да се стигне.
         • При катастрофа на пътя подайте сигнал на телефон 112.

         По материали на Главна дирекция „Национална полиция“ и ОД на МВР – Велико Търново

(публикувано на 15.09.2020 г.)
СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО - 1 ДО 7 АВГУСТ 2020 Г.

         От 1 до 7 август 2020 г. за 28-ти пореден път се отбелязва Световната седмица на кърменето – глобална инициатива за насърчаване, подкрепа и защита на кърменето.
         Мотото на световната кампания през тази година е: „Подкрепяме кърменето за по-здрава планета“ и отразява фокуса на кампанията – въздействието на храненето на бебетата върху околната среда и изменението на климата и върху необходимостта от защита, насърчаване и подкрепа на кърменето за здравето на планетата и нейните хора. Темата е съобразена със съответната тематичната зона 3 на 17-те Глобални цели за устойчиво развитие, поставени от световните лидери през 2015 г., подчертаваща връзките между кърменето и околната среда/изменението на климата.
         Световната кампания се организира от Световния алианс за кърмене (The World Alliance for Breastfeeding Action - WABA) – мрежа от лица и организации, които работят за защита, подкрепа и насърчаване на кърменето. Членове на мрежата са Световната здравна организация (СЗО), УНИЦЕФ, Международната конфедерация на акушерките, Международната организация на труда, неправителствени организации в подкрепа на кърменето и др. Програмният документ на кампанията може да видите преведен на български тук.
         Някои факти за връзката между кърменето, околната среда и климатични промени:
         • Храненето на 1 милион бебета със заместител на кърмата за 2 години изисква средно приблизително 150 милиона кутии с млека за кърмачета и преходни млека.
         • Годишното производство и продажби на заместители на майчината кърма само в шест азиатски държави генерират около 2,9 милиона тона парникови газове, което се равнява на 1,03 милиона тона отпадъци, изхвърлени в сметища.
         Съвременните научни подходи и добри практики в областта на кърменето, утвърдени от международните здравни организации – ранно начало на кърменето, изключително кърмене в първите 6 месеца, кърмене на поискване и др. са разработени и адаптирани за българските деца в „Препоръки за здравословно хранене на кърмачета“.

По материали на НЦОЗА - София

(публикувано на 07.08.2020 г.)
29 ЮНИ – ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТАНА ПЪТЯ ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО!

         Безопасността на движението по пътищата е ключов индикатор за развитието на обществото. В силна зависимост от това социално-икономическо явление са не само средната продължителност и качество на живот, но и мобилността, транспортните системи, околната среда, социалното дело, здравеопазването и благосъстоянието като цяло.
         В годишния доклад на Световната здравна организация последствията от пътнотранспортните произшествия са наречени „епидемия”. За решаването на това предизвикателство се полагат значителни усилия на глобално, европейско, национално, регионално и местно ниво.
         По изчисления на Европейската комисия, ако всеки водач на МПС проявява адекватно поведение – използва предпазен колан, спазва ограниченията на скоростта и правилата за движение, не шофира под въздействието на умора, стрес, разсейващи фактори, алкохол и/или наркотици, броят на загиналите по европейските пътища би намалял с над 12 000 души на година.
         Човешкият фактор е сред основните причини за настъпване на произшествия на пътя. По данни на Министерство на вътрешните работи, за периода януари – март 2020 г. голяма част от регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия /ТПТП/ в България са докладвани като настъпили вследствие на човешка грешка – превишена скорост, отнемане на предимство и неправилни маневри. В сравнение със същия период на 2019 г. се отчита намаление в броя на настъпилите ТПТП, на загиналите и на ранените участници в движението по пътищата.
         По материали на Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“ /ДАБДП/:
         Над 60% от всички пътнотранспортни произшествия със загинали и ранени настъпват на територията на населените места. Децата и възрастните хора са най-уязвимата група пешеходци;
         Увеличаването на средната скорост е пряко свързано, както с вероятността от възникване на катастрофа, така и с тежестта на последствията от нея;
         Удар с 40 км/ч се равнява на падане от 5-я етаж;
         Изпращането или четенето на съобщения откъсва погледа на водача от пътя за около 5 секунди. Това означава, че при шофиране със средна скорост от 80 км/час, изминавате приблизително дължината на футболно игрище със затворени очи. Достатъчни са 3 секунди отклонено внимание, за да предизвикате катастрофа;
         Коланът спасява живот! Над 100 живота можеха да бъдат спасени за година в България, ако шофьорите и пътниците в превозните средства бяха поставили предпазните си колани.
         В дните на световна пандемия от COVID-19 и предстоящата ваканция на учениците, Регионална здравна инспекция – Велико Търново анонсира разработените от ДАБДП, интерактивни уроци по безопасност на движението по пътищата, които вече са достигнали над 75 хил. гледания в YouTube. В тях на разбираем и интересен език са разгледани темите: как да се движим безопасно в града и извън населени места, как да намалим риска от попадане в пътнотранспортно произшествие и основни съвети за повече безопасност.
         Повечето инциденти по пътищата са предсказуеми и независимо дали сме пешеходци, велосипедисти, водачи или пътници трябва да спазваме основните правила за безопасност на пътя.

         В тези дни на извънредно положение да бъдем още по-внимателни, толерантни, предвидливи и отговорни – не само към себе си, но и към всички други участници в движението!

(публикувано на 25.06.2020 г.)
26 ЮНИ –
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАРКОМАНИИТЕ И НЕЗАКОННИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ

         Международният ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици се отбелязва от 1987 година, като целта му е да предизвика широка обществена подкрепа и съдействие в борбата срещу употребата и злоупотребата с наркотици.
         Според Европейския доклад за наркотиците от 2019 г., в Европа всяка година се съобщава за над 1 млн. конфискации на незаконни наркотици. Около 96 млн. възрастни хора в Европейския съюз (на възраст между 15 и 64 г.) са опитвали незаконни наркотици в живота си. Всяка година на 1,2 млн. души се оказва лечение след употреба на забранени наркотични вещества. През 2018 г. в Европейския съюз за първи път са открити 55 нови психоактивни вещества, с което общият им брой става 730. Под нови психоактивни вещества се има предвид т. нар. „дизайнерски дроги“, чиито състав и действие са неясни, което ги прави изключително опасни.
         Друг нарастващ проблем са иновативните методи на разпространение на наркотици. Все по-масово социалните мрежи и интернет пространството се използват за търговия с незаконни психоактивни вещества.
         Канабисът продължава да е най-широко употребявания незаконен наркотик в Европа. Според оценките приблизително 1% от възрастното население ежедневно или почти всеки ден употребява канабис. В същото време групата на хероинозависимите намалява и застарява.
         Във Великотърновска област, според проучване, проведено от Глобал Метриск в края на 2018 г., 2% от учениците ежедневно употребяват канабис, а 0,2% - амфетамини. Почти 20% (19,3%) от учениците посочват, че са употребявали някога в живота си наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (17,6%). Възрастовата граница за първа употреба на психоактивни вещества е спаднала до 13 - 15 години, като най-често се започва с марихуана.
         Младите хора са по-податливи на употребата на наркотици. Необходими са им много усилия, за да придобият необходимите знания и умения за водене на здравословен и пълноценен живот.
         По повод на Международния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Превантивно информационен център по наркомании към Община Велико Търново, финализира областния ученически конкурс за написване на приказка, разказ, стихотворение, есе или хайку на тема „За да съм здрав, аз избирам…“. Конкурсът е посветен на Световния ден без тютюнопушене – 31 май и Международния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици – 26 юни, които имат за цел да привлекат вниманието на обществото към широко разпространените вредни навици – тютюнопушене и употреба на наркотици.
В категорията есе са отличени четири участници, които са възпитаници на ЧПГ „Аркус“ ЕООД гр. Велико Търново. Това са Виктория Иванова, Райа Петкова, Кристиян Йорданов и Селин Юмерова. Светлозар Трифонов от СУ „Вела Благоева“ гр. Велико Търново се е представил най-добре в категорията хайку. Всички те ще получат грамоти и предметни награди, осигурени от организаторите. С творбите им може да се запознаете тук:

         Виктория Иванова
         Кристиян Йорданов
         Райа Петкова
         Светлозар Трифонов
         Селин Юмерова

(публикувано на 25.06.2020 г.)
Световният ден без тютюн 2020
Мото „Да говорим открито за последствията от тютюна“

         За първи път Световната здравна организация (СЗО) обявява 31 май като Световен ден без тютюнопушене (World No Tobacco Day) през 1987 година. Оттогава до днес, всяка година СЗО определя теми (мото) на Световния ден, насочени към превенцията и ограничаването на тютюнопушенето сред насeлението в целия свят.
         През 2020 година мотото на Световния ден е „Да говорим открито за последствията от тютюна“, като фокусът на посланията са насочени към ограничаване на отрицателното въздействие на тютюна върху здравето на младите хора.
Организмът на юношите е по-чувствителен към никотина, и е доказано, че те по-лесно развиват зависимост от възрастните. Пушачите, които започват да пушат като тийнейджъри са обикновено по-зависими от онези, които започват в по-зряла възраст. Много юноши и млади хора също така надценяват способността си да се откажат от тютюнопушенето в бъдеще и са склонни да се фокусират върху краткосрочните причини за започване на тютюнопушенето, като придобиването на социално желаната идентичност.
         През 2019 г. в рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства” се проведе изследване сред 511 ученици на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново за разпространението на основните фактори на риска за здравето. Сравнителният анализ на резултатите от четирите изследвания (2004 г., 2009 г., 2014 г. и 2019 г.), относно тютюнопушенето показва, че намалява делът на редовните пушачи (над два пъти) – от 30,0% през 2004 г. на 13,11% през 2019 г., както и делът на учениците, които пушат понастоящем – от 40,0% през 2004 г. на 20,74% през 2019 г.) и на тези, пушили някога през живота си (от 67,0% през 2004 г. на 50,10% през 2019 г.). Тенденцията на намаляване на разпространението на тютюнопушенето се наблюдава най-отчетливо при 14-годишните – от 25,2% през 2009 г. на 11,76% през 2019 г., а при 16-годишните ученици – от 33,4% през 2004 г. на 15,17% през 2019 г. Запазва се делът на учениците, които не пушат – 60,0% през 2004 г. и 78,86% през 2019 г. Намалява делът на учениците, изложени на тютюнев дим вкъщи или на обществени места – от 88,0% (2009 г.), 71,10% (2014 г.) на 68,10% през 2019 г.
Предвид пандемията от COVID-19 и темата на Световния ден без тютюн за 2020 г., РЗИ – Велико Търново реализира дейности чрез интернет пространството с акцент „Младите хора и бьдещето на зависимостта“.
         В тази връзка:
         младите хора могат да развият уменията си за творческа изява, като се включат в Областния литературен конкурс на тема „За да съм здрав аз избирам…..“ или в Националния конкурс за плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна“ за ученици (IX–XII клас) от художествените специалности от училищата по изкуствата.
         Може да:
         прочетете за основни тактики за привличане на младите хора

         прочетете за тютюнопушене и COVID-19

         проверeте своите знания за тютюнопушенето

         проверeте степента на никотиновата си зависимост, ако сте пушач

         гледайте видеоклип „Тютюнопушенето - риск за здравето сега“

         Ако все още се колебаете или не сте опитвали да направите първата стъпка, СЕГА Е най-подходящият момент да се откаже употребата на тютюневи и всякакъв вид, свързани с тях изделия!

(публикувано на 29.05.2020 г.)
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ
„ДА ГОВОРИМ ОТКРИТО ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЮТЮНА!“

         Конкурсът е индивидуален.
         • Всеки участник може да участва с една творба.
         • Творбите ще бъдат оценявани според следните две категории участници:
                  o Студенти и докторанти - всички курсове на специалност графичен дизайн от Нов Български университет и Национална художествена академия (НХА);
                  o Ученици (IX–XII клас) от художествените специалности от училищата по изкуствата.
         Жури ще оценява дигиталните плакати. Съставът на журито ще представлява: преподаватели на партньорите, представител по плакат от НХА, представител на художествена галерия, независим художник и двама представители на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.        

         Изисквания към творбите:

         Проектите за плакати да бъдат изпратени в електронен формат (100/70 см, JPG, 120 dpi, Quality 10 Maximum) на СD на адрес: гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5.
         Спечелилият голямата награда плакат ще бъде изискан във формат: 100/70 см, CMYK, 300 dpi!
         Участниците да посочат следните данни в писмото:
         • Три имена
         • Възраст
         • Учебно заведение, град
         • Точен адрес
         • Телефон и e-mail за контакт на участника

         Краен срок за изпращане на творбите: 30 август 2020 г.

         Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец септември на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и партньорите.
         Датата на награждаването ще бъде през месец ноември, 2020 г. около Международния ден без тютюнопушене (третия четвъртък на м. ноември).

         Награди

         Голяма награда – материална награда на стойност 500 лева (независимо от категорията на участника)
         За категория участници от първата целева група (студенти и докторанти) ще се раздадат следните награди:
         • Първо място - материална награда на стойност 400 лева
         • Второ място - материална награда на стойност 200 лева
         • Трето място - материална награда на стойност 100 лева
         За категория участници от втората целева група (ученици) ще се раздадат следните награди:
         • Първо място - материална награда на стойност 400 лева
         • Второ място - материална награда на стойност 200 лева
         • Трето място - материална награда на стойност 100 лева

         Изложби: предстои да бъде допълнително обявено

         Отпечатване и разпространение: предстои да бъде допълнително обявено

         Източници на информация:

         https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day-2020-protecting-youth-from-industry-manipulation-and-preventing-them-from-tobacco-and-nicotine-use


         https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

(публикувано на 29.05.2020 г.)
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕВАНТИВНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ПО НАРКОМАНИИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

организират

ОБЛАСТЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

на тема

Конкурсът е посветен на Световния ден без тютюн – 31 май и
Международния ден за борба с наркоманиите и
незаконния трафик на наркотици – 26 юни

Категория

приказка, разказ, стихотворение, есе или хайку – по избор

Критерии

оригиналност на идеята; придържане към темата; позитивно послание на творбата; самостоятелност на изпълнението и потенциал да достигне до максимален брой хора

Право на участие и изисквания

ученици от 1 до 12 клас от област Велико Търново
творбите да са авторски и да не са копирани от Интернет
творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел презентиране и популяризиране на конкурса

Задължителна информация

име и фамилия на участника, клас, училище и населено място
имена на учител или ръководител
телефон на участник, учител или родител за кореспонденция

Срок за изпращане

не по-късно от 19 юни (петък) 2020 година


Адрес за получаване

Регионална здравна инспекция – Велико Търново
ул. “Никола Габровски” №23, етаж 8, стая 802
или ел. адрес: pbpz@rzi-vt.bg

Награди

предметни награди за отличените творби и грамоти за всички участници

Допълнителна информация

телефони: 062/ 614 351 (Й. Илиева)
                   062/ 614 365 (А. Козлева)
                   062/ 614 347 (Ек. Субботина)
електронен адрес: pbpz@rzi-vt.bg

(публикувано на 22.05.2020 г.)
12 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО

         Международният ден на сестринството – 12 май се отбелязва от 1974 г. по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри (ICN). Това е рождената дата на Флорънс Найтингейл (12.05.1820 г.) – английска медицинска сестра, основоположник на модерното сестринство и на съвременните принципи на общественото здравеопазване, определена като една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена.
         Флорънс Найтингейл поставя основите на професионалната сестринска грижа със създаването през 1860 г. на първото светско училище за сестри в света и дом за практикуващи сестри към болницата „Сейнт Томас” в Лондон, сега част от Кингс Колидж (Лондон).
         Флорънс Найтингейл прави истинска революция в обслужването на ранените и болни войници по време на Кримската война, като благодарение на установените от нея стандарти за обслужване на ранените и болни от холера и дизентерия войници, смъртността спада от 42% на 4%. Кримската война превръща Флорънс в национална героиня. Връщащите се от фронта войници разказват легенди за нея, наричайки я „дамата със светилника”, тъй като през нощите с лампа в ръка, тя като добър светъл ангел, сама обхожда палатките с болните.
         В следващите 16 години, след войната, тя се заема с реформа на медицинското обслужване и общественото здравеопазване. Написва книгата „Бележки за болниците”, в която определя принципите и стандартите на болниците и грижите за болните (1859 г.). Флорънс Найтингейл успява да постигне това, което иска – болниците са снабдени със системи за вентилация и канализация, болничният персонал задължително минава през необходимата подготовка, в болниците се въвежда строга статистическа обработка на цялата информация. Организирана е и военно-медицинска школа, а в армията започва разяснителна работа за важността на профилактиката на болестите.
         През 1859 г. Флорънс Найтингейл е избрана за член на Кралското статистическо общество и впоследствие става почетен член на Американската статистическа асоциация. През 1883 г. е наградена с Кралския Червен кръст от кралица Виктория, а през 1907 г. става първата жена, наградена с орден „За заслуги“.
         С делата си Флорънс Найтингейл придава благородство на сестринската професия, чак до наши дни. Умира на 90-годишна възраст, в съня си, в Лондон на 13 август 1910 г.
         През 1912 г. Лигата на Международния Червен кръст и Червения полумесец учредява медал на името на Флорънс Найтингейл, който и до днес е най-почетната и висша награда за милосърдните сестри по целия свят.


ПО ПОВОД НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОЗДРАВЯВА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЛАСТТА И ИМ ПОЖЕЛАВА МНОГО ЗДРАВЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ, ВЯРА И ОПТИМИЗЪМ В БЛАГОРОДНАТА ИМ МИСИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБРО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


(публикувано на 12.05.2020 г.)
НАЦИОНАЛНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ
ФЕВРУАРИ 2020


         През 2019 година в България са диагностицирани повече от 220 нови случая на носителство на ХИВ, с които общият брой на тази група от населението надхвърля 3200 души. За сравнение през 2018 година новооткритите случаи са били 300, а през 2017 година 241.
         Във Великотърновска област през 2019 година са открити 7 нови серопозитивни лица.
         По повод на 14 февруари – Деня на влюбените и Празника на виното, традиционно в нашата страна се провежда вторият етап от Националната АНТИСПИН кампания на Министерството на здравеопазването. Тази година РЗИ – Велико Търново в партньорство с Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Младежки дом – Велико Търново, Младежки дом – Горна Оряховица, Градски ученически парламент – Велико Търново, БМЧК – Велико Търново и ЦМТД „Амалипе“, организира Февруарска АНТИСПИН кампания под надслов „Пияни от любов“.
         Кампанията има за цел предоставяне на коректна информация, относно начините за предпазване от заразяване с ХИВ и включва следните мероприятия:

         12.02.2020 г. от 11:30 часа - Информационна акция в центъра на гр. Горна Оряховица, в която доброволци ще раздават на гражданите валентинки, балони и информационни материали;

         12.02.2020 г. от 11:30 часа - Безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (мобилен кабинет) в центъра на гр. Горна Оряховица;

         13.02.2020 г. от 14:00 часа – Междуучилищна дискусия под надслов „Пияни от Любов” в зала 803 на РЗИ – Велико Търново сред ученици от 10 и 11 клас на няколко Великотърновски училища, включваща:
         представяне на предварително разработени проекти по теми, свързани с любовта, сексуалното здраве и вредата от употребата на алкохол;
         интерактивни игри и демонстрация на алкоочила;
         разпространение на валентинки, презервативи и здравно-образователни материали.

         14.02.2020 г. от 13:30 часа - Информационна акция пред сградата на Община Велико Търново, в която доброволци ще раздават на гражданите валентинки, балони и информационни материали;

         14.02.2020 г. от 13:30 часа - Безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (мобилен кабинет) пред сградата на Община Велико Търново;

         14.02.2020 г. от 16:00 часа – Благотворителен базар пред сградата на МДТ „Константин Кисимов” – Велико Търново;

         14.02.2020 г. от 19:00 часа - „Игри за влюбени” в заведение „Клуб 7” – Велико Търново;

         14.02.2020 г. от 19:00 часа – „Бързи срещи” в заведение „Сай -бар” – Велико Търново;

         17.02.2020 г. 10:00 часа – Интерактивна информационна акция „Митове и факти за алкохола и любовта“ в Дневен център за възрастни хора – Велико Търново.

(публикувано на 11.02.2020 г.)


ИНФОРМАЦИОННА АКЦИЯ „ПИЯНИ ОТ ЛЮБОВ“ В ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

         На 12 февруари 2020 година от 11:30 часа в центъра на гр. Горна Оряховица се проведе информационна акция под надслов „Пияни от любов“. Инициативата е част от Националната антиспин кампания, посветена на 14 февруари – Денят на влюбените и се организира от РЗИ – Велико Търново със съдействието на Младежки дом – Горна Оряховица.
         По време на мероприятието ученици доброволци раздаваха здравно-образователни материали, презервативи и валентинки на гражданите и ги приканваха да изследват своя ХИВ-статус в разположения наблизо мобилен Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН.
         Целта на кампанията е да се привлече вниманието на обществото към реално съществуващия проблем СПИН и да се повишат здравните знания на населението за същността на заболяването, начините на заразяване и предпазване от него.

(публикувано на 14.02.2020 г.)


МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДИСКУСИЯ „ПИЯНИ ОТ ЛЮБОВ“

         На 13.02.2020 г. от 14:00 часа в зала 803 на РЗИ – Велико Търново се проведе междуучилищна дискусия под надслов „Пияни от любов“. Инициативата е част от Национална антиспин кампания на Министерството на здравеопазването, посветена на Деня на влюбените и се организира от РЗИ - Велико Търново, Община Велико Търново и Младежки дом Велико Търново.
         В мероприятието участваха ученици и преподаватели от четири великотърновски училища – СУ „Емилиян Станев“, ПМГ „Васил Друмев“, ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, които в присъствието на представители на организаторите презентираха предварително подготвени проекти по темите: „ХИВ и СПИН – същност на заболяването“, „ХИВ И СПИН – профилактика“, „СПИН и популярни личности“ и „Пияни от любов“. Публиката стана свидетел на задълбочени знания и атрактивни изпълнения от участниците в дискусията, които бяха проявили изключително старание и креативност при подготовката си.
         След представянето на проектите участниците се включиха в забавни интерактивни игри и демонстрации.
         Всички ученици и преподаватели получиха грамоти, подаръци, презервативи, валентинки и здравно-образователни материали.

(публикувано на 14.02.2020 г.)


ИНФОРМАЦИОННА АКЦИЯ „ПИЯНИ ОТ ЛЮБОВ“ В ЦЕНТЪРА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(публикувано на 19.02.2020 г.)
         Споразумение между Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и водите за изпълнението на междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публикувано на 22.01.2020 г.)

         Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публикувано на 22.01.2020 г.)

 
ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО

         Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора и превенцията на поведенческите рискови фактори за здравето, свързани със здравословното хранене, физическата активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
         В XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г. 60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие, като от област Велико Търново са номинирани 4 проекта, както следва:
         • „Супер Здраве и госпожица Хигиена“, ОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Велико Търново с ръководител Грета Косева;
         • „Здравословен модел на хранене при активно спортуващи ученици 5-12 клас – ключ към високи спортни постижения“ Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново с ръководители Стефан Стефанов и Мирослава Петърчева;
         • „Здраве от чиста Земя“, ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица с ръководител Калина Йорданова;
         • „Споделената храна е по-сладка и здравословна", ПДТГ „Димитър Хадживасилев", гр. Свищов, с ръководител Марияна Любенова.
         Тазгодишното издание на конкурса ще продължи до 10 май 2020 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни. Финалисти ще бъдат 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас) и 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория.
         Министерството на здравеопазването, Офисът на Световната здравна организация (СЗО) за България, Българският младежки Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазване на здравето“.

(публикувано на 13.01.2020 г.)
БАНГО ВАСИЛ

         На 13 януари 2020 г. служителите на РЗИ – Велико Търново бяха поздравени по случай Ромската Нова Година.
Според една от легендите Банго Васил е Свети Васил - застъпник и защитник на ромите. Той възстановява моста, по който преминават ромите, след като е бил разрушен от Дявола и спасява давещите се роми.
         Празникът се празнува с птиче месо - гъска или петел. Това е семеен празник, при който е задължително от момента, в който започва вечерята, до полунощ вратите на къщата да бъдат здраво затворени - никой от семейството да не излиза навън и никой външен човек да не влиза в къщата.
         Учениците от СУ „Владимир Комаров“ и ЦМЕДТ „Амалипе“ представиха музикално-артистична програма с пожелания за берекет и сурвакаха служителите за здраве.

(публикувано на 13.01.2020 г.)