A- A+

Данни за контакт с длъжностно лице по защита на данните

         Красимира Пенева
         адрес: гр.Велико Търново ул.„Никола Габровски“ № 23
         e-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
         тел: +359 62 614344

Политика на Регионална здравна инспекция – Велико Търново за поверителност при обработване на лични данни