A- A+

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

РЗИ обявява грипна епидемия в област Велико Търново.

  В периода 16.01 – 24.01.2019 г. заболяемостта от грип и ОРЗ на територията на област Велико Търново достигна 154,11 на 10 000 население. По данни на лечебните заведения за болнична помощ, броят на хоспитализираните болни с усложнения от грип и ОРЗ непрекъснато нараства. От извършените лабораторни изследвания се доказа циркулация на грипен вирус тип А.
  След решение на Областния оперативен съвет за борба с грип и ОРЗ от 25.01.2019 г., със заповед № РД-01-14/25.01.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, е обявена грипна епидемия на територията на областта и са разпоредени произтичащите от това профилактични и противоепидемични мерки.
  Лечебните заведения за болнична помощ трябва да преустановят свижданията, плановите операции, да изолират потоците фебрилно и респираторно болни с оглед намаляване на епидемичния риск. Във всички отделения да засилят мерките за предпазване от грип и ОРЗ.
  Лечебните заведения за извънболнична помощ е необходимо:
  - да преустановят работата на женските и детски консултации;
  - да преустановяват провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации;
  - да спрат профилактичната дейност.
  РЗИ – Велико Търново препоръчва на населението:
  - ограничаване на социалните контакти и избягване на събирането на много хора в затворени пространства (кина, театри, заведения за обществено хранене);
  - болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение;
  - при наличие на симптоми за грип да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа.
  С цел прекъсване на епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от грип и ОРЗ сред учениците, с предписание № ЗП-02-183/ 25.01.19 г. е разпоредено на началника на РУО –Велико Търново прекратяване на учебните занятия в областта от 28.01 – 04.02.2019 г., включително.

(публикувано на 25.01.2019 г.)


РЗИ – Велико Търново отменя грипната епидемия в областта

         Обявената на територията на област Велико Търново грипна епидемия се отменя поради регистрирано трайно снижение на заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) и нормализиране на епидемичната обстановка, считано от 05.02.2019 г.
         За периода на обявената грипна епидемия 28.01 - 03.02.2019 г. е регистрирана заболяемост от грип и ОРЗ – 81,42 на 10 000 души население, спрямо 154,00 на 10 000 души население за предхождащия грипната епидемия период – 16.01 – 24.01.2019 г., оценена чрез системата за сентинелно наблюдение.
         Въведените противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на грипа и ОРЗ на територията на област Велико Търново са преустановени със Заповед № РД-01-22/04.02.2019 г. на директора на РЗИ – Велико Търново.
         От 05.02.2019 г. в лечебните заведения за болнична помощ се възстановяват свижданията и плановите операции, а в лечебните заведения за извънболнична помощ – работата на детските и женски консултации и провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации. Учебните занятия в училищата на територията на областта също се възстановяват.
         РЗИ – Велико Търново препоръчва на хората със симптоми и признаци на грип и ОРЗ да не провеждат самолечение, а да потърсят личните си лекари и съответна медицинска помощ.

(публикувано на 05.02.2019 г.)
Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 31.12.2018 г. - 06.01.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

49

27

19

 

 

2

 

 

 

1

 

Туберкулоза

3

 

1

 

1

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

14

2

8

 

 

2

1

 

1

 

 

Скарлатина

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.01.2019 г. - 13.01.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

40

24

12

 

 

4

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

2

3

 

 

1

 

 

1

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.01.2019 г. - 20.01.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

32

20

11

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

7

3

3

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

7

5

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Туберкулоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.01.2019 г. - 27.01.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

35

27

4

 

 

3

 

1

 

 

 

Вирусен менингит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

2

3

 

1

 

 

 

 

1

 

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

10

9

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.01.2019 г. - 03.02.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

33

16

14

 

 

2

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит Е

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

13

2

6

 

1

 

 

3

1

 

 

Скарлатина

7

3

2

 

 

 

 

 

 

2

 

ОРЗ

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. януари 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 263 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 109,98 ), спрямо 302 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 126,29 ), през м. декември 2018 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 75,27 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. януари 2019 г. са 222, срещу 263 за м. декември 2018 г. През м. януари 2018 г. са регистрирани 56 въздушно-капкови инфекции. Чревните инфекции през м. януари 2019 г. са 37. В сравнение, през м. декември 2018 г. са регистрирани 29 случая на чревни инфекции. През м. януари 2018 г. заболяванията от чревни инфекции са били 54. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. – 251,26 , 5-9 г. – 96,05 , и 1-4 г. – 86,32 .
         През месец януари 2019 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 173,92 , Велико Търново – 173,34 и Лясковец – 164,08 .
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 591 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 256 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 214 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. януари са преминали 40 лица. От тях: 23 мъже и 17 жени, на възраст от 20 до 60 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.02.2019 г. - 10.02.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

22

18

2

 

 

2

 

 

 

 

 

Ентероколит

12

2

7

1

 

 

1

 

 

1

 

Скарлатина

8

6

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.02.2019 г. - 17.02.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

28

17

8

 

 

3

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

 

2

1

 

 

 

 

1

 

 

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

8

4

3

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

3

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

ОРЗ

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.02.2019 г. - 24.02.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

12

7

1

 

 

3

1

 

 

 

 

Ентероколит

7

3

2

 

 

 

 

 

 

2

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.02.2019 г. - 03.03.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

25

6

8

2

 

9

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

11

2

3

 

 

 

2

4

 

 

 

Скарлатина

5

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ОРЗ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. февруари 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 169 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 70.67 ), спрямо 263 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 109.98 ), през м. януари 2019 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 38.47 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. февруари 2019 г. са 122 , срещу 222 за м. януари 2019 г. През м. февруари 2018 г. са регистрирани 41 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. февруари 2019 г. са 41. В сравнение, през м. януари 2019 г. са регистрирани 37 случая на чревни инфекции. През м. февруари 2018 г. заболяванията от чревни инфекции са били 38. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. - 702.92 5-9 г.– 461.05 , и 10-14 г. – 131.47 .
         През месец февруари 2019 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 147.67 , Горна Оряховица – 110.46 и Велико Търново – 95.28 .
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 2019 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 506 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 219 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. февруари са преминали 37 лица. От тях: 26 мъже и 11 жени, на възраст от 19 до 48 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.03.2019 г. - 10.03.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

10

5

1

 

 

4

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.03.2019 г. - 17.03.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

21

6

10

 

 

5

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

15

2

7

 

 

 

2

1

 

3

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.03.2019 г. - 24.03.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

13

5

2

 

1

5

 

 

 

 

 

Ентероколит

12

2

5

1

 

1

 

1

 

2

 

Туберкулоза

3

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заболяемост () от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ)

Период
Област Велико Търново
Страната
публикувано на
31.12.2018 г. - 06.01.2019
52.34
95.21
10.01.2019 г.
07.01.2019 г. - 13.01.2019
65.43
147.57
14.01.2019 г.
14.01.2019 г. - 20.01.2019
82.87
201.59
21.01.2019 г.
21.01.2019 г. - 27.01.2019
135.21
247.34
28.01.2019 г.
28.01.2019 г.
33.44
50.74
29.01.2019 г.
21.01.2019 г. - 29.01.2019
184.65
337.51
30.01.2019 г.
29.01.2019 г.
15.99
42.77
30.01.2019 г.
22.01.2019 г. - 30.01.2019
167.20
316.01
31.01.2019 г.
30.01.2019 г.
10.18
31.45
31.01.2019 г.
23.01.2019 г. - 31.01.2019
152.66
292.76
01.02.2019 г.
31.01.2019 г.
11.63
27.18
01.02.2019 г.
28.01.2019 г. - 03.02.2019
81.42
174.32
04.02.2019 г.
01.02.2019 г.
10.18
24.31
04.02.2019 г.
29.01.2019 г. - 04.02.2019
68.33
151.66
05.02.2019 г.
04.02.2019 г.
19.72
28.45
05.02.2019 г.
30.01.2019 г. - 05.02.2019
65.43
134.38
06.02.2019 г.
05.02.2019 г.
13.09
23.21
06.02.2019 г.
31.01.2019 г. - 06.02.2019
65.43
122.19
07.02.2019 г.
06.02.2019 г.
10.18
19.46
07.02.2019 г.
01.02.2019 г. - 07.02.2019
61.06
113.56
08.02.2019 г.
07.02.2019 г.
7.27
18.42
08.02.2019 г.
04.02.2019 г. - 10.02.2019
53.79
113.09
11.02.2019 г.
08.02.2019 г.
2.91
23.44
11.02.2019 г.
05.02.2019 г. - 11.02.2019
55.25
109.97
12.02.2019 г.
11.02.2019 г.
21.81
23.63
12.02.2019 г.
06.02.2019 г. - 12.02.2019
53.79
105.98
13.02.2019 г.
12.02.2019 г.
11.63
19.80
13.02.2019 г.
07.02.2019 г. - 13.02.2019
50.89
104.75
15.02.2019 г.
13.02.2019 г.
7.27
15.34
15.02.2019 г.
08.02.2019 г. - 14.02.2019
52.34
101.45
15.02.2019 г.
14.02.2019 г.
8.72
14.95
15.02.2019 г.
11.02.2019 г. - 17.02.2019
56.70
92.35
18.02.2019 г.
15.02.2019 г.
7.27
17.28
18.02.2019 г.
12.02.2019 г. - 18.02.2019
46.53
88.76
19.02.2019 г.
18.02.2019 г.
11.63
22.45
19.02.2019 г.
18.02.2019 г. - 24.02.2019
31.99
86.82
26.02.2019 г.
25.02.2019 г. - 03.03.2019
30.53
99.27
05.03.2019 г.
04.03.2019 г. - 10.03.2019
29.08
66.02
11.03.2019 г.
11.03.2019 г. - 17.03.2019
15.99
81.10
19.03.2019 г.
18.03.2019 г. - 24.03.2019
27.62
80.31
27.03.2019 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.03.2019 г. - 31.03.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

22

2

18

 

 

2

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

1

4

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.04.2019 г. - 07.04.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

20

5

11

 

 

4

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит Е

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

9

6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морбили

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. март 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 124 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 51.85 ), спрямо 169 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 70.67 ), през м. февруари 2019 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 28.44 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. март 2019 г. са 81, срещу 122 за м. февруари 2019 г. През м. март 2018 г. са регистрирани 83 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. март 2019 г. са 38. В сравнение, през м. февруари 2019 г. са регистрирани 41 случая на чревни инфекции. През м. март 2018 г. заболяванията от чревни инфекции са били 44. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. - 456.28 , 5-9 г.– 393.81 и 15-19 г. – 58.64 .
         През месец март 2019 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 188.69 , Горна Оряховица – 110.46 и Стражица – 84.36 .

         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1494 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 815 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 201 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. март са преминали 37 лица. От тях: 17 мъже и 20 жени, на възраст от 19 до 72 г.

 

Съобщение


         Съгласно Наредба №1 от 5.01.2018г., чл.7 ал.2, РЗИ – Велико Търново организира курс за придобиване на квалификация за изпълнители на ДДД дейности от 13 до 17 май 2019г. Желаещите да се включат в курса трябва да подадат заявление и диплома за завършено средно образование в административния офис на РЗИ в срок до 10.05.2019г.
         За справки тел: 062 614 355; 062 614 337

(публикувано на 04.04.2019 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.04.2019 г. - 14.04.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

19

5

13

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

5

1

 

 

1

 

1

 

 

 

Морбили

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.04.2019 г. - 21.04.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

27

5

18

 

 

4

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

3

2

 

 

1

1

 

1

 

 

Морбили

2

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.04.2019 г. - 28.04.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

24

 

23

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.04.2019 г. - 05.05.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

26

5

20

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Епидемичен паротит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

5

1

 

 

1

 

 

 

1

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. април 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 139 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 58.13 ), спрямо 124 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 51.85 ), през м. март 2019 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 65.46 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. април 2019 г. са 111 , срещу 81 за м. март 2019 г. През м. април 2018 г. са регистрирани 79 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. април 2019 г. са 24. В сравнение, през м. март 2019 г. са регистрирани 38 случая на чревни инфекции. През м. април 2018 г. заболяванията от чревни инфекции са били 56. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. - 86.32 , 5-9 г.– 28.82 , и 10-14 г. – 20.23 .
         През месец април 2019 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 164.52 , Лясковец – 139.47 и Елена – 46.43 .
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 3037 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 1011 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 201 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. април са преминали 40 лица. От тях: 24 мъже и 16 жени, на възраст от 16 до 62 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.05.2019 г. - 12.05.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

38

2

27

 

 

5

1

 

3

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

1

1

 

 

 

 

1

1

 

1

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.05.2019 г. - 19.05.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

27

4

16

 

 

1

4

 

2

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.05.2019 г. - 26.05.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

54

8

39

 

 

1

4

 

2

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. май 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 205 случая на остри заразни заболявания, спрямо 139 случая на остри заразни заболявания през м. април 2019 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 77.56 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. май 2019 г. са 173, срещу 113 за м. април 2019 г. През м. април 2018 г. са регистрирани 118 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. май 2019 г. са 29. В сравнение, през м. април 2019 г. са регистрирани 24 случая на чревни инфекции. През м. май 2018 г. заболяванията от чревни инфекции са били 50.
         През месец май 2019 г. най-висока е заболяемостта в общините: Горна Оряховица – 279.68 , Лясковец – 106.65 и Велико Търново – 53.95 .
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 2178 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 1294 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 381 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. май са преминали 69 лица. От тях: 37 мъже и 32 жени, на възраст от 17 до 65 г.
         В биологичната лаборатория е извършена идентификация на нови природни огнища чрез видово определяне на донесени от граждани и лечебни заведения 87 бр. кърлежи.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.05.2019 г. - 02.06.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

35

7

22

 

 

2

 

 

4

 

 

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

3

1

1

 

 

 

1

1

1

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.06.2019 г. - 09.06.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

20

4

10

1

 

4

 

 

1

 

 

Ентероколит

14

4

3

1

1

 

1

2

 

2

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.06.2019 г. - 16.06.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

24

6

17

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

11

4

4

 

 

 

1

1

 

1

 

Скарлатина

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.06.2019 г. - 23.06.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

15

7

3

 

 

5

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.06.2019 г. - 30.06.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

13

6

5

 

 

1

 

 

1

 

 

Ентероколит

8

 

3

 

1

1

1

 

 

2

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хеморагична треска с бъбречен синдром

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.07.2019 г. - 07.07.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

7

3

3

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

17

4

9

 

 

3

 

1

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Трихоцефалоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.07.2019 г. - 14.07.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

7

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

13

1

7

2

 

1

 

 

 

 

2

Скарлатина

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.07.2019 г. - 21.07.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

10

3

5

 

 

1

 

1

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит C

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.07.2019 г. - 28.07.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

9

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

4

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

Ентероколит

7

1

3

1

 

1

1

 

 

 

 

Лаймска болест

3

2

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ламблиоза

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.07.2019 г. - 04.08.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

10

3

5

 

 

2

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. юли 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 100 случая на остри заразни заболявания, спрямо 110 случая през м. юни 2019 г. Наблюдава се двукратно намаляване на броя на случаите и относителния дял на въздушно-капковите инфекции – 36%, при 68% през юни 2019 г. и двукратно нарастване на чревните инфекции – 55%, при 26% през м. юни. За сравнение – през м. юли 2018 г. двете групи инфекции са имали почти равен дял – съответно 45% и 51%.
         През месец юли 2019 г. най-висока е заболяемостта в общините: Горна Оряховица – 79.91, Лясковец – 82.04 и Златарица – 53.45.
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1614 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 913 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 108 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юли са преминали 23 лица. От тях: 17 мъже и 6 жени, на възраст от 18 до 72 г.
         В биологичната лаборатория е извършена идентификация на нови природни огнища чрез видово определяне на донесени от граждани и лечебни заведения 58 бр. кърлежи. Осъществен е мониторинг на 11 комарни биотопа на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви. Установиха се ларви от род Culex и род Anopheles.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.08.2019 г. - 11.08.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

3

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

12

4

2

 

 

2

2

2

 

 

 

Лаймска болест

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.08.2019 г. - 18.08.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит А

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

18

10

4

 

 

 

4

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.08.2019 г. - 25.08.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит А

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

11

1

2

 

4

1

2

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.08.2019 г. - 01.09.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

15

7

7

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. август 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 81 случая на остри заразни заболявания, спрямо 100 случая през м. юли 2019 г. Наблюдава се двукратно намаляване на броя на случаите на въздушно-капковите инфекции в сравнение с м. юли, като относителният им дял е 23% при 36%, през юли 2019 г. Запазва се относителния дял на чревните инфекции – 62%, при 55% през м. юли. За сравнение – през м. август 2018 г. въздушно-капковите инфекции са били 33% от общия брой заразни заболявания, а чревните – 61%.
         През месец август 2019 г. най-висока е заболяемостта в общините: Елена – 69,65 , Павликени – 51,56 и Лясковец – 49,22 .
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 255 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 853 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 267 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юли са преминали 103 лица. От тях: 50 мъже и 53 жени, на възраст от 16 до 79 г.
         Осъществен е мониторинг на 5 комарни биотопа на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви. Установиха се ларви от род Culex и род Anopheles.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.09.2019 г. - 08.09.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

21

9

6

 

 

1

2

1

1

1

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.09.2019 г. - 15.09.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

18

2

9

1

 

 

3

2

1

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.09.2019 г. - 22.09.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

14

5

3

 

 

2

3

1

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.09.2019 г. - 29.09.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

1

1

 

1

1

 

1

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.09.2019 г. - 06.10.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

10

2

4

1

 

1

 

1

 

1

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. септември 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 81 случая на остри заразни заболявания, колкото са и през м. август 2019 г. Запазва се ниският дял на въздушно-капковите инфекции – 15%, при 23%, през август 2019 г. Нараства относителния дял на чревните инфекции – 82%, при 62% през м. август. За сравнение – през м. септември 2018 г. въздушно-капковите инфекции са били 30% от общия брой заразни заболявания, а чревните – 64%.
         През месец септември 2019 г. най-висока е заболяемостта в общините: Горна Оряховица – 58,76 , Павликени – 42,19 и Стражица – 42,18 .
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1051 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 582 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 319 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. септември са преминали 26 лица. От тях: 18 мъже и 8 жени, на възраст от 19 до 77 г.
         Осъществен е мониторинг на 3 комарни биотопа на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви. Установиха се ларви от род Culex и род Anopheles.
Седмица на отворените врати

         Във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България, в периода 16.09. – 20.09.2019 г. е обявена „Седмица на отворените врати“.
         Кампанията се провежда в „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман““ ЕООД" гр. Велико Търново, всеки ден от 9:00 до 12:30 часа.

         Научете повече за туберкулозата …

(публикувано на 17.09.2019 г.)

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.10.2019 г. - 13.10.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

11

5

5

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.10.2019 г. - 20.10.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

11

1

6

 

 

2

2

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.10.2019 г. - 27.10.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

9

1

 

 

 

1

1

 

6

 

 

Вирусен хепатит

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

10

4

4

 

 

1

 

1

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.10.2019 г. - 03.11.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

15

7

2

 

 

4

 

 

 

2

 

Ентероколит

13

6

1

 

 

2

2

1

 

1

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. октомври 2019 г. във Великотърновска област са регистрирани 87 случая на остри заразни заболявания, при 81 през м. септември 2019 г. В сравнение с м. септември е нарастнал делът на въздушно-капковите инфекции – 48% от общият брой регистрирани заразни заболявания, при 15% през септември 2019 г. Близо два пъти е намалял относителния дял на чревните инфекции – 40%, при 82% през м. септември. За сравнение – през м. октомври 2018 г. въздушно-капковите инфекции са били 50% от общия брой заразни заболявания, а чревните – 49%.
         През месец октомври 2019г. най-висока е заболяемостта в общините: Лясковец – 90,25 , Горна Оряховица – 49,35 , и Велико Търново – 36,73 .
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1574 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 1559 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 210 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. октомври са преминали 72 лица. От тях: 32 мъже и 40 жени, на възраст от 17 до 59 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.11.2019 г. - 10.11.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Бактериален менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

6

2

 

 

 

1

 

3

1

 

Вирусен хепатит

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

3

3

 

 

1

1

 

 

 

 

Скарлатина

4

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.11.2019 г. - 17.11.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

11

2

2

 

 

 

3

 

 

4

 

Вирусен менингит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

10

2

4

 

 

 

2

 

 

2

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.11.2019 г. - 24.11.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

20

17

 

 

 

1

 

 

2

 

 

Вирусен хепатит

3

1

1

 

1

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

16

5

5

1

 

 

2

 

1

2

 

Лаймска болест

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

6

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.11.2019 г. - 01.12.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

20

5

2

 

 

4

1

 

5

3

 

Ентероколит

13

6

3

1

2

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. ноември 2019 г. в област Велико Търново са регистрирани 153 случая на остри заразни заболявания, при 87 през м. октомври 2019 г. В сравнение с м. октомври 2 пъти е нарастнал броят на въздушно-капковите инфекции. Повишен е броят и на чревните инфекции. За сравнение – през м. ноември 2018 г. въздушно-капковите инфекции са били три пъти повече в сравнение с 2019г. – 231, срещу 82 случая, а броят на чревните инфекции е бил два пъти по-малък – 32, срещу 65 случая.
         През месец ноември 2019 г. най-висока е заболяемостта в общините: Стражица – 118,1 , Лясковец – 98,45 и Сухиндол – 86,36 .
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1580 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 872 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 460 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. ноември са преминали 128 лица. От тях: 68 мъже и 60 жени, на възраст от 16 до 56 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.12.2019 г. - 08.12.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

19

6

6

 

 

 

 

 

2

5

 

Ентероколит

8

4

3

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.12.2019 г. - 15.12.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

28

3

10

 

 

4

3

 

5

1

2

Ентероколит

9

1

4

1

 

1

1

 

1

 

 

Скарлатина

10

4

1

4

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.12.2019 г. - 22.12.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

31

9

15

 

 

2

 

 

4

1

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

8

4

 

3

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.12.2019 г. - 29.12.2019 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

15

1

13

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. декември 2019 г. в област Велико Търново са регистрирани 168 случая на остри заразни заболявания, при 153 през м. ноември 2019 г. В сравнение с м. ноември 1,5 пъти е нараснал броят на въздушно-капковите инфекции, а почти 2 пъти е намалял броят на чревните инфекции. За сравнение – през м. декември 2018 г. въздушно-капковите инфекции са били 2 пъти повече в сравнение с 2019 г. – 263, срещу 127 случая, а броят на чревните инфекции е бил почти същия – 29, срещу 34 случая.
         През месец декември 2019 г. най-висока е заболяемостта в общините: Горна Оряховица – 152,77, Елена – 116,08 и Лясковец – 90,25.
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 414 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 576 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 103 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. октомври са преминали 25 лица. От тях: 11 мъже и 14 жени, на възраст от 23 до 67 г.
 

НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  В периода 09.12 – 13.12.2019 г. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, гр. Велико Търново обявява „Седмица на отворените врати“, в рамките на която ще се извършват следните дейности:
  1. Скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета;
  2. Консултации;
  3. Прегледи и допълнителни изследвания на съмнителните за туберкулоза лица.
  Целта на инициативата е да се подобри достъпът до здравни услуги, да се повиши информираността на населението като цяло по отношение на туберкулозата, както и да се популяризира здравословният начин на живот.

(публикувано на 06.12.2019 г.)