A- A+

Контакти

Адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23
Работно време: Преди обяд 8³º - 12³º часа, След обяд 13ºº - 17ºº часа, понеделник-петък

Телефон:
  062 / 620161
Факс
:
        062 / 614370

Е-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

Телефон на Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ):   062 / 614374

Работно време на РКМЕ:
Преди обяд 8³º - 12³º часа, След обяд 13ºº - 17ºº часа, понеделник-петък

Телефони за предварително записване на час за Кабинет за анонимно и безплатно
консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС)
:
  062 / 614342, 062 / 614358 или 062 / 614305
Работно време на КАБКИС:
Преди обяд 9ºº - 12
³º часа, След обяд 13ºº - 15ºº часа, понеделник и сряда.
Телефон на Звено за административно обслужване (ЗАО):   062 / 614331
Работно време на ЗАО: 8³º - 17ºº часа, понеделник-петък
В случай, че в ЗАО има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа след края на работното време.

Идентификационен номер (БУЛСТАТ) 176031063

Структурни звена и длъжностни наименования

Име

Телефон

e-mail

Приемно време за граждани

РЗИ – Велико Търново

062/620161

rzi-vt@rzi-vt.bg
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

Ръководство

Директор

д-р Евгения Недева

062/620161

direktor@rzi-vt.bgЗам.-директор

д-р Красимира Петрова

062/620161

 

Понеделник от 15ºº до 16ºº ч.

Сряда          от 10ºº до 11ºº ч.

Главен секретар

инж. Виолина Енева

062/614352

 

Вторник       от 14ºº до 15ºº ч.

Четвъртък    от 14ºº до 15ºº ч.

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Директор на дирекция

инж. Калин Нейчев

062/614339

 

Сряда          от 16ºº до 17ºº ч.

Петък           от  9ºº до 10ºº ч.

Главен счетоводител

Корнелия Панова

062/614308

 

 

Човешки ресурси

Главен експерт

Красимира Пенева

062/614344

 

 

ЗАО

Младши експерт

Стоян Стефанов

062/614331

office@rzi-vt.bg

от  8³º до 17ºº ч.

Дирекция "Медицински дейности"

Директор на дирекция

д-р Цветанка Маринова

062/614301

 

Сряда          от 16ºº до 17ºº ч.

Петък           от  9ºº до 10ºº ч.

Регионална картотека на медицинската експертиза

Главен експерт

Жана Горанова

062/614356 
062/614374

 

от  8³º до 12³º ч.
                и от 13ºº до 17ºº ч.

Дирекция "Обществено здраве"

Директор на дирекция

д-р Лора Бижева

062/614315

 

Сряда          от 16ºº до 17ºº ч.

Петък           от  9ºº до 10ºº ч.

Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник на отдел

 

 

 

 

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

Началник на отдел

д-р Светлана Моминска

062/614303

 

Сряда          от 16ºº до 17ºº ч.

Петък           от  9ºº до 10ºº ч.

Кабинет за консултиране и отказване от тютюнопушене

Главен експерт

Йорданка Илиева

062/614351

 

Понеделник, Сряда и Петък
                   от 15ºº до 17ºº ч.

Дирекция "Лабораторни изследвания"

Директор на дирекция

Иваничка Калчева

062/614335

 

Сряда          от 16ºº до 17ºº ч.

Петък           от  9ºº до 10ºº ч.

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекция

д-р Ирина Млъзева

062/614337

 

Сряда          от 16ºº до 17ºº ч.

Петък           от  9ºº до 10ºº ч.

Дежурен инспектор

062/614329

 

Имунизационен кабинет

Младши експерт

Росица Димова

062/614350

 

Понеделник и Петък             
                   от 9ºº до 12³º ч.
                и от 13ºº до 16³º ч.

Карта