A- A+

Контакти

Адрес: гр. Велико Търново ул. "Никола Габровски" № 23
Работно време: Преди обяд 8³º - 12³º часа, След обяд 13ºº - 17ºº часа, понеделник-петък

Телефон:
  062 / 620161
Факс
:
  062 / 614370

Е-mail: rzi-vt@rzi-vt.bg
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

Телефон на Регионална картотека на медицинската експертиза (
РКМЕ):
  062 / 614374
Работно време на РКМЕ:
Преди обяд 8³º - 12³º часа, След обяд 13ºº - 17ºº часа, понеделник-петък

Телефони за предварително записване на час за Кабинет за анонимно и безплатно
консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС)
:
  062 / 614342, 062 / 614358 или 062 / 614305
Работно време на КАБКИС:
14ºº - 16ºº часа, понеделник и сряда. Кабинетът временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.

Телефон на Центъра за административно обслужване (ЦАО):   062 / 614331
Работно време на ЦАО: 8³º - 17ºº часа, понеделник-петък
В случай, че в ЦАО има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа след края на работното време.

Идентификационен номер (БУЛСТАТ) 176031063

Структурни звена и длъжностни наименования

Име

Телефон

Мобилен телефон

e-mail

РЗИ – Велико Търново

062 / 620161

 

rzi-vt@rzi-vt.bg
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg

Ръководство

Директор

д-р Евгения Недева

062 / 620161

 

direktor@rzi-vt.bg

Зам.директор

д-р Красимира Петрова

062 / 620161

 

 

Главен секретар

инж. Виолина Енева

062 / 614352

 

 

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

Главен счетоводител

Цветомир Маринов

062 / 614308

 

 

Човешки ресурси

Главен експерт

Цанка Мирчева

062 / 614344

 

 

ЦАО

Младши експерт

Стоян Стефанов

062 / 614331

 

office@rzi-vt.bg

Дирекция "Медицински дейности"

Директор на дирекция

д-р Цветанка Маринова

062 / 614301

 

 

Регионална картотека на медицинската експертиза

Главен специалист

Жана Горанова

062 / 614356  
062 / 614374

 

 

Дирекция "Обществено здраве"

Директор на дирекция

 

 

 

 

Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник на отдел

д-р Лора Бижева

062 / 614315

 

 

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето"

Началник на отдел

д-р Светлана Моминска

062 / 614303

 

 

Кабинет за отказване от тютюнопушене

Главен експерт

Йорданка Илиева

062 / 614351

 

 

Дирекция "Лабораторни изследвания"

Директор на дирекция

Иваничка Калчева

062 / 614335

 

 

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Директор на дирекция

д-р Ирина Млъзева

062 / 614337

 

 

Дежурен инспектор

062 / 614329

 

Имунизационен кабинет

Младши експерт

Росица Димова

062 / 614350