A- A+

АКТУАЛНО

Прогноза за 14-дневна заболеваемост на 100 000 човека за 7 дни напред
(съгласно граничните нива, определени от МЗ).

Прогнозата е за дата: 01.08.2021

Имунизационна кампания

ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ (29.07.2021)

Желание за ваксиниране може да се заяви чрез интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“ достъпна на https://www.his.bg/bg/reservation


За справки и допълнителна информация - тел.: 0877045078. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 18ººчаса. (10.03.2021)

Ваксините ни пазят от новите варианти на коронавируса (20.07.2021)


Чужденци, подлежащи на ваксинация срещу COVID-19
(28.05.2021)


На вниманието на общопрактуващите лекари - Информация зя VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca (07.06.2021)

На вниманието на общопрактуващите лекари - Информация зя COMIRNATY, иРНК ваксина срещу COVID-19 (07.06.2021)

На вниманието на общопрактуващите лекари - Логистични пунктове и график за получаване на ваксини срещу COVID-19 (18.05.2021)

Често задавани въпроси и отговори (30.07.2021)

На вниманието на гражданите

На вниманието на всички български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от държави, попадащи в т.нар. „червена зона“ (29.07.2021)

Издаване на сертификат за отрицателен резултат от проведено изследване за COVID-19
(01.07.2021)

Издаване на сертификат за ваксинация срещу COVID-19 (01.06.2021)

Издаване на зелен сертификат за преболедуване на COVID-19 (07.06.2021)

Въпроси за COVID-19

Въпроси по отношение на COVID-19 може да задавате на следните телефони: 062 614331; 062 614351; 0877049086. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.
Въпроси може да задавате и на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg или директно от тук
Задайте въпрос

Сигнали и жалби може да подавате на горните телефони и на упоменатия електронен адрес.

Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.


Актуално за COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново БД (02.08.2021)

Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България (30.07.2021)


Заповед № РД-01-646 от 29.07.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (30.07.2021)

Заповед № РД-01-645 от 28.07.2021 г. за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България
(29.07.2021)

Заповед № РД-01-606 от 19.07.2021 г. за създаване на Информационна система за популационен имунитет и задължително предоставяне на информация от всички лаборатории и лечебни заведения, които извършват изследвания за COVID-19
Приложение 1 (към Заповед РД-01-606/19.07.2021 г.) Отчитане на резултати. (20.07.2021)


Заповед № РД-01-548 от 30.06.2021 г за утвържаване на сертификат за отрицателен резултат от проведено изследване за COVID-19 (01.07.2021)

Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (посл.изм. и доп. със заповед № РД-01-519 от 22.06.2021 г.) (23.06.2021)


Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19, посл.изм. със заповед № РД-01-419 от 08.06.2021 г. (09.06.2021)


Заповед № РД-01-417 от 04.06.2021 г. за утвържаване на сертификат за преболедуване на COVID-19 (07.06.2021)

Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. за утвърждаване на образците за цифров COVID сертификат на ЕС за извършена ваксинация срещу COVID-19 (07.06.2021)

Заповед РД-01-122 от 25.05.2021 г. за възстановяване на плановия прием и плановата оперативна дейност в ЛЗБП на територията на област Велико Търново (26.05.2021)

Заповед № РД-01-350 от 17.05.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-356 от 18.05.2021 г.
(19.05.2021)


Заповед № РД-01-722 от 22.12.2020 г. за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения (доп. със заповед №РД-01-183 от 26.03.2021 г.) (29.03.2021)


Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за лица подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (доп. със заповед №РД-01-177 от 22.03.2021 г.) (23.03.2021)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (14.05.2020)

Eпидемична обстановка

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 26.07.2021 г. – 01.08.2021 г. (02.08.2021)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец май (09.06.2021)


На вниманието на ПИМП, СИМП и аптеките

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020 г., Ви предоставяме следните пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта. (15.01.2021)

На вниманието на гражданите

СЪОБЩЕНИЕ - Уведомяваме лицата, които имат издадени след 1 ноември 2020 г. експертни решения на ТЕЛК, че не е необходима заверка в РКМЕ. (23.11.2020)

Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.(05.11.2020)


Инициативи за здраве

Световна седмица на кърменето 2021
(29.07.2021)

Изложба на тема „Кърменето днес и през вековете“ (20.07.2021)

29 юни – Ден за безопасност на движение по пътищата
(28.06.2021)

26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и незаконния трафик на наркотици (28.06.2021)

Здравен контрол

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2021 година (07.07.2021)

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На вниманието на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на инвалидна пенсия(26.10.2020)

На 15 октомври стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД (15.10.2020)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:
- на общопрактикуващ/дентален лекар;

- на лекар от ЛКК;
- на ТЕЛК.
(15.10.2020)
РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/614-374 или 0877045081.
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº
часа.
Не е необходима заверка в РКМЕ на издадените след
1 ноември 2020 г. експертни решения на
ТЕЛК.

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/620-161 или 0878992796
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Център за административно обслужване:

8³º - 17ºº

062/614-331 или 0877049086
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 17ºº
часа.


В случай, че в ЦАО има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на ЦАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа след края на работното време.

Карта

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Кабинетът временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.

Имунизационен кабинет: 

Приемно време: понеделник, вторник и петък
Преди обяд 9ºº - 12³º
След обяд 13ºº - 16³º

062/614350; 0879230640

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ