A- A+

АКТУАЛНО

Връзка с нас

Въпроси по отношение на COVID-19 може да задавате на следната електронна поща: office@rzi-vt.bg . или директно от тук Задайте въпрос
Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо на дадената от Вас електронна поща.

Сигнали и жалби може да подавайте на горния електронен адрес или на следните телефони: 062 614331; 062 614351; 0876518239; 0877049086. Приемат се обаждания от понеделник до петък, от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

ВАЖНО! На вниманието на населението на област Велико Търново

РЗИ – Велико Търново информира, че всички лица, които не попадат в целевите групи на фаза I – V на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, при желание от тяхна страна и при наличие на ваксини, могат да се имунизират чрез т. н. „ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ“ в следните имунизационни кабинети:


1.В РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23
Всеки работен ден – от 14:00 ч до 17:00 ч.
Събота – неделя – о т 9:00 ч. до 15:00 ч.
Телефон за записване: 087 7045078

2.В МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД – етаж II, Приемно-консултативен кабинет в Консултативно-диагностичния блок на лечебното заведение, гр. Велико Търново, ул. Ниш №1
Всеки работен ден – от 13:00 ч до 16:00 ч.
Събота – неделя – о т 9:00 ч. до 14:00 ч.
Телефон за записване: 062/52 66 05 в работни дни и за почивните дни.

3.„Кардиологичен медицински център Велико Търново“ ЕООД; гр. Велико Търново, бул. „България“ №38
Вторник – от 14:00 ч до 18:00 ч.; Събота – от 9:00 ч. до 14:00 ч.
Телефон за записване: 062/601 208

4.МБАЛ „Д-р Дим. Павлович“ ЕООД – партерен етаж, западно крило до централния вход на лечебното заведение; гр. Свищов ул. „Петър Ангелов“ №18
Всеки работен ден – от 14:00 ч до 18:00 ч.
Събота – неделя – от 9:00 ч. до 14:00 ч.
Имунизациите ще се извършват без предварително записване.


ДЕНОНОЩЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН КАБИНЕТ – В СПЕШНО ПРИЕМНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МОБАЛ „Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ“ АД – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(23.02.2021)


Издаване на сертификат за ваксинация срещу COVID-19 (25.02.2021)


Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19, изм. със Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г.
(24.02.2021)

На вниманието на общопрактуващите лекари и лечебните заведения

Във връзка с провеждащата се масова ваксинация в страната, респ. в област Велико Търново срещу COVID-19 с ваксина „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ Националният ваксинационен щаб препоръчва втората доза от ваксината да се прилага през 10-та седмица от поставянето на първата доза.
Препоръката се базира на наличните към момента данни, на Кратката характеристика на продукта, както и на проведените проучвания за установена по-висока ефективност на ваксината при прилагане на втората доза след по-дълъг интервал.
Съгласно Кратката характеристика на ваксината „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ втората доза от тази ваксина се прилага между 4 и 12 седмици (28 до 84 дни) след първата доза, което следва да се има предвид при невъзможност за спазване на препоръката.
(23.02.2021)

От 19.02.2021 г. РЗИ – Велико Търново стартира Фаза IV от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България.
Във връзка с това от 22.02.2021 г. (понеделник) общопрактикуващите лекари на територията на област Велико Търново могат да получат ваксина AstraZeneca за обхващане на лицата от пациентски им листи, попадащи във Фаза IV (гражданите на и над 65 годишна възраст, както и тези с придружаващи хронични заболявания).
Ваксината ще се получава всеки работен ден от 9:30 ч. до 16:00 ч. в имунизационния кабинет в сградата на инспекцията на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 23, ет. 4, кабинет 403 А.
Лицата, желаещи да се ваксинират с тази ваксина, могат да се обърнат към личния си лекар, който е запознат с тяхното здравословно състояние.
(21.02.2021)

COVID-19

Актуална епидемична обстановка за COVID-19 за област Велико Търново (26.02.2021)

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (за периода 27.11.2020 - 30.04.2021 г.), доп. със Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. (26.02.2021)

Заповед № РД-01-105 от 16.02.2021 г. за временна забрана за влизане на територията на Република България, определяне на лицата, които трябва да представят PCR тест или се поставят под карантина при влизане на територията на страната (17.02.2021)

Заповед № РД-01-726 от 23.12.2020 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19, изм. със Заповед № РД-01-118 от 23.02.2021 г. (24.02.2021)

Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 (доп. със заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г.) (12.02.2021)

Препоръки на Световната здравна организация относно вентилацията и климатизацията на въздуха в офисните помещения, училищата и хотелския сектор (10.02.2021)

Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др. (27.01.2021)

Информация за ваксините срещу COVID-19 (15.01.2021)

Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за лица подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина (23.10.2020)

Начин на осъществяване на комуникация на граждани и организации с администрацията на РЗИ с цел ограничаване разпространението на COVID-19 (14.05.2020)
На вниманието на ПИМП, СИМП и аптеките

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020 г., Ви предоставяме следните пояснения относно процеса по издаване и изпълнение на електронна рецепта. (15.01.2021)

На вниманието на гражданите

СЪОБЩЕНИЕ - Уведомяваме лицата, които имат издадени след 1 ноември 2020 г. експертни решения на ТЕЛК, че не е необходима заверка в РКМЕ. (23.11.2020)

Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.(05.11.2020)

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г.

Eпидемична обстановка

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец януари (05.02.2021)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 15.02.2021 г. – 21.02.2021 г. (22.02.2021)

Инициативи за здраве

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (22.02.2021)

Ден на влюбените – 14 февруари (12.02.2021)

Областен конкурс "Заедно срещу коронавируса" (08.02.2021)

4 февруари - Световен ден за борба с рака (04.02.2021)

„Тръгваме на училище, Вирусът - НЕ“ (30.09.2020)

Здравен контрол

Доброволно оттегляне от пазара на продукти - слънцезащитни кремове за лице с марка „Purito“, закупени след 01 юни 2020 г. (17.12.2020)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвърто тримесечие на 2020 година (08.01.2021)

Кариери 

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на младши експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ (22.02.2021)

Резултати от конкурс за назначаване на инспектор в дирекция ”Надзор на заразните болести” (17.02.2021)

Резултати от конкурс за назначаване на главен инспектор в дирекция ”Надзор на заразните болести” (17.02.2021)


Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На вниманието на лицата, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на инвалидна пенсия (26.10.2020)

На 15 октомври стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД (15.10.2020)

Ръководства за работа с ИСКМЕ:
- на общопрактикуващ/дентален лекар;

- на лекар от ЛКК;
- на ТЕЛК.
(15.10.2020)Други

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Компютърни консумативи и извършване на услуги – поддръжка и ремонт на компоненти за компютърна техника през 2021 г." (Версия на MS WORD) (04.01.2021)

РАБОТНО ВРЕМЕ

Регионална картотека на медицинската
експертиза
:

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/614-374 или 0877045081.
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº
часа.
Не е необходима заверка в РКМЕ на издадените след
1 ноември 2020 г. експертни решения на
ТЕЛК.

Регионална здравна инспекция - Велико Търново: 

Преди обяд 8³º - 12³º
След обяд 13ºº - 17ºº

062/620-161 или 0878992796
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 12³º и 13ºº - 17ºº часа.

Център за административно обслужване:

8³º - 17ºº

062/614-331 или 0877049086
Приемат се обаждания от понеделник до петък,
от 8³º - 17ºº
часа.


Карта

Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН:

Кабинетът временно няма да работи до приключване на извънредната епидемична обстановка.

ТЕЛК към МОБАЛ - В.Търново: 

0882902385

ТЕЛК към МБАЛ - Павликени: 

0884704793

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ

АНТИКОРУПЦИЯ И СИГНАЛИ  

АКРЕДИТАЦИЯ