A- A+

 

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07. – 31.07.2022 г. (публикувано на 09.08.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06. – 30.06.2022 г. (публикувано на 06.07.2022 г.)

Информация за плувните басейни на територията на област Велико Търново (публикувано на 07.06.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 31.05.2022 г. (публикувано на 06.06.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.04. – 30.04.2022 г. (публикувано на 13.05.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03. – 31.03.2022 г. (публикувано на 13.05.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02. – 28.02.2022 г. (публикувано на 13.05.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01. – 31.01.2022 г. (публикувано на 01.03.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.12. – 31.12.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11. – 30.11.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.10. – 31.10.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.09. – 30.09.2021 г. (публикувано на 13.10.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08. – 31.08.2021 г. (публикувано на 15.09.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07. – 31.07.2021 г. (публикувано на 06.08.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06. – 30.06.2021 г. (публикувано на 05.07.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 31.05.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.04. – 30.04.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03. – 31.03.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02. – 28.02.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01. – 31.01.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)