A- A+

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.09. – 30.09.2021 г. (публикувано на 13.10.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08. – 31.08.2021 г. (публикувано на 15.09.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07. – 31.07.2021 г. (публикувано на 06.08.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06. – 30.06.2021 г. (публикувано на 05.07.2021 г.)