A- A+

 

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 15.05.2024 г. (публикувано на 20.05.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 15.04. – 30.04.2024 г. (публикувано на 02.05.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.04. – 15.04.2024 г. (публикувано на 15.04.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.03. – 31.03.2024 г. (публикувано на 02.04.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.03. – 31.03.2024 г. (публикувано на 02.04.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03. – 15.03.2024 г. (публикувано на 18.03.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.02. – 29.02.2024 г. (публикувано на 05.03.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02. – 15.02.2024 г. (публикувано на 19.02.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.15. – 31.01.2024 г. (публикувано на 05.02.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01. – 15.01.2024 г. (публикувано на 15.01.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 15.12. – 31.12.2023 г. (публикувано на 02.01.2024 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.12. – 15.12.2023 г. (публикувано на 19.12.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.11. – 30.11.2023 г. (публикувано на 05.12.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11. – 15.11.2023 г. (публикувано на 17.11.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 15.10. – 31.10.2023 г. (публикувано на 03.11.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.10. – 15.10.2023 г. (публикувано на 17.10.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.09. – 30.09.2023 г. (публикувано на 03.10.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.09. – 15.09.2023 г. (публикувано на 27.09.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 16.08. – 31.08.2023 г. (публикувано на 05.09.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08. – 15.08.2023 г. (публикувано на 18.08.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 15.07. – 31.07.2023 г. (публикувано на 03.08.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07. – 15.07.2023 г. (публикувано на 20.07.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 15.06. – 30.06.2023 г. (публикувано на 11.07.2023 г.)

Информация за плувните басейни на територията на област Велико Търново за 2023 г. (публикувано на 13.06.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06. – 16.06.2023 г. (публикувано на 21.06.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 31.05.2023 г. (публикувано на 05.06.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 15.05.2023 г. (публикувано на 16.05.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.04. – 30.04.2023 г. (публикувано на 09.05.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.04. – 13.04.2023 г. (публикувано на 19.04.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03. – 31.03.2023 г. (публикувано на 04.04.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02. – 28.02.2023 г. (публикувано на 06.03.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01. – 31.01.2023 г. (публикувано на 06.02.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.12. – 31.12.2022 г. (публикувано на 04.01.2023 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11. – 30.11.2022 г. (публикувано на 12.12.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.10. – 30.10.2022 г. (публикувано на 06.11.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.09. – 30.09.2022 г. (публикувано на 07.10.2022 г.)

Справка за готовността на учебните заведения във Великотърновска област за новата учебна година 2022/2023 (публикувано на 15.09.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08. – 31.08.2022 г. (публикувано на 05.09.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07. – 31.07.2022 г. (публикувано на 09.08.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06. – 30.06.2022 г. (публикувано на 06.07.2022 г.)

Информация за плувните басейни на територията на област Велико Търново (публикувано на 07.06.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 31.05.2022 г. (публикувано на 06.06.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.04. – 30.04.2022 г. (публикувано на 13.05.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03. – 31.03.2022 г. (публикувано на 13.05.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02. – 28.02.2022 г. (публикувано на 13.05.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01. – 31.01.2022 г. (публикувано на 01.03.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.12. – 31.12.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11. – 30.11.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.10. – 31.10.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.09. – 30.09.2021 г. (публикувано на 13.10.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.08. – 31.08.2021 г. (публикувано на 15.09.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.07. – 31.07.2021 г. (публикувано на 06.08.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.06. – 30.06.2021 г. (публикувано на 05.07.2021 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.05. – 31.05.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.04. – 30.04.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.03. – 31.03.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.02. – 28.02.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.01. – 31.01.2021 г. (публикувано на 01.02.2022 г.)