A- A+

 

 

Пазарни проучвания и поканиПОКАНА за закупуване на бързи антигенни тестове
за провеждане на изследване за SARS-CoV-2


ДОКЛАД от работата на комисията за закупуване на бързи антигенни тестове. (21.02.2022 г.)

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, РЗИ Велико Търново следва да закупи бързи антигенни тестове .........(Версия на MS WORD)

     Образец на декларация за извършване на доставка в предложените в офертата количества и срокове

     Образец на оферта

(Публикувано на 03.02.2022)


Пазарни проучвания по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП
и пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП