A- A+

 

 

Пазарни проучвания и поканиПОКАНА за закупуване на бързи антигенни тестове
за провеждане на изследване за SARS-CoV-2


ДОКЛАД от работата на комисията за закупуване на бързи антигенни тестове. (21.02.2021 г.)

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, РЗИ Велико Търново следва да закупи бързи антигенни тестове .........(Версия на MS WORD)

     Образец на декларация за извършване на доставка в предложените в офертата количества и срокове

     Образец на оферта

(Публикувано на 03.02.2022)


Пазарни проучвания по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП
и пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП


        Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Компютърни консумативи и извършване на услуги – поддръжка и ремонт на компоненти за компютърна техника през 2022 г." (Версия на MS WORD) (Публикувано на 04.01.2021)

        Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 10.06.2022 г. на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, стая 207, както и копия в документен формат на електронна поща: rzi-vt@rzi-vt.bg

(Публикувано на 03.02.2022)