A- A+

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Корекция на минималните технически параметри за компютърна техника (Версия на MS WORD) (публикувано на 04.12.2018)

Пазарно проучване за доставка на компютри и офис техника (Версия на MS WORD) (публикувано на 29.11.2018)

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Регионална здравна инспекция - Велико Търново (Публикувани на 10.06.2016)