A- A+

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Избор на изпълнители за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в област Велико Търново с оглед на превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве (Публикувано на 02.08.2022)

Ремонт на покрив на сграда с идентификатор 10447.514.92.2, собственост на РЗИ – Велико Търново (Публикувано на 02.08.2022)

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Регионална здравна инспекция - Велико Търново (Публикувани на 02.08.2022)

ДОКЛАД от работата на комисията за закупуване на бързи антигенни тестове
(Публикувано на 21.02.2022)

ПОКАНА за закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2 (Публикувано на 03.02.2022)