A- A+
      

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.07.2020 г. - 26.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

38

25

8

2

 

1

 

1

1

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 27.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.07.2020 г. - 19.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

52

38

9

2

 

2

 

1

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Лаймска болест

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.07.2020 г. - 12.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

10

4

 

1

2

 

 

1

1

1

 

COVID-19

40

27

9

 

 

2

1

 

1

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.06.2020 г. - 05.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Covid-19

45

30

14

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.06.2020 г. - 28.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Covid-19

9

4

3

 

 

1

 

 

 

1

 

Ентероколит

5

2

2

 

1

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит -неопределен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.06.2020 г. - 21.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Covid-19

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

2

1

1

1

 

 

 

1

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.06.2020 г. - 14.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

6

3

 

 

 

2

1

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.06.2020 г. - 07.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

8

3

3

 

 

 

 

1

1

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 08.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.05.2020 г. - 31.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Лаймска болест

5

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.05.2020 г. - 24.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 25.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.05.2020 г. - 17.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит -неопределен

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.05.2020 г. - 10.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 11.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.04.2020 г. - 03.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.04.2020 г. - 26.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

12

4

3

 

 

2

3

 

 

 

 

Ентероколит

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 27.04.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.04.2020 г. - 19.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

 

 

 

2

 

 

 

1

 

(публикувано на 21.04.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.04.2020 г. - 12.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.04.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.03.2020 г. - 05.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.04.2020 г.)

 

* Забележка: Заразните болести в седмичната информация са съобщени с бързи известия и подлежат на уточняване!!! Уточнените заболявания се посочват в месечната информация!!!