A- A+

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област01.08.2022 г. - 07.08.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

11

1

4

1

 

1

 

 

4

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.08.2022 г.)

25.07.2022 г. - 31.07.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.08.2022 г.)18.07.2022 г. - 24.07.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

3

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

5

3

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Остра вяла парализа

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Ехинококоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 25.07.2022 г.)

11.07.2022 г. - 17.07.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

4

3

 

 

2

1

 

 

 

 

Ентероколит

5

3

 

 

 

 

1

 

1

 

 

Вирусен хепатит Б

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингит - други

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.07.2022 г.)

04.07.2022 г. - 10.07.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

32

12

19

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 11.07.2022 г.)

27.06.2022 г. - 03.07.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

15

5

7

3

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВП

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.07.2022 г.)

20.06.2022 г. - 26.06.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

16

7

4

 

 

1

 

 

2

2

 

Ентероколит

8

2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.07.2022 г.)

13.06.2022 г. - 19.06.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Лаймска болест

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 13.06.2022 г.)

06.06.2022 г. - 12.06.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

23

12

10

 

 

 

 

 

 

1

 

COVID-19

16
     
       

Бактериален менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 13.06.2022 г.)

30.05.2022 г. - 05.06.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

24

13

9

1

 

1

 

 

 

 

 

COVID-19

12
     
       

Вирусен хепатит тип "Б"

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.06.2022 г.)

23.05.2022 г. - 29.05.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19

24
     
       

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

2

 

 

 

 

1

 

 

2

 

Туберколоза

5

2

1

 

 

 

2

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 30.05.2022 г.)

16.05.2022 г. - 22.05.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

16

6

10

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19

31
     
       

Ентероколит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 23.05.2022 г.)

09.05.2022 г. - 15.05.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

37

20

16

 

 

 

1

 

 

 

 

COVID-19

37
     
       

Ентероколит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 16.05.2022 г.)

02.05.2022 г. - 08.05.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

10

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19

52
     
       

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберколоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.05.2022 г.)

25.04.2022 г. - 01.05.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

10

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19

81
     
       

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.05.2022 г.)

18.04.2022 г. - 24.04.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

8

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19

53
     
       

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Епидемичен паротит

1
1
Вирусен менингоенцефалит
1
1

ОРЗ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.04.2022 г.)

11.04.2022 г. - 17.04.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

COVID-19

99
     
       

Ентероколит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

10

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберколоза

1
1

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.04.2022 г.)

04.04.2022 г. - 10.04.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

75
     
       

Ентероколит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

13

9

37

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен менингит неопределен

1
1

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 11.04.2022 г.)


28.03.2022 г. - 03.04.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

157
     
       

Ентероколит

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Варицела

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит неопределен

1
1

ОРЗ

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.04.2022 г.)

21.03.2022 г. - 27.03.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

347
     
       

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

12

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 28.03.2022 г.)


14.03.2022 г. - 20.03.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

392
     
       

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

2

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротовирусен гастроентерит

1
1

ОРЗ

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.03.2022 г.)

07.03.2022 г. - 13.03.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

215

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

8

3

4

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберколоза

1
1

ОВП

1
1

ОРЗ

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.03.2022 г.)


28.02.2022 г. - 06.03.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

290
     
       

Ентероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 07.03.2022 г.)


21.02.2022 г. - 27.02.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

425
     
       

Ентероколит

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

8

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберколоза 1         1          
Вирусен менингоенцефалит 1 1                  

ОРЗ

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.03.2022 г.)


14.02.2022 г. - 20.02.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

578
     
       

Ентероколит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 21.02.2022 г.)


07.02.2022 г. - 13.02.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

792
     
       

Ентероколит

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Варицела

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.02.2022 г.)

31.01.2022 г. - 06.02.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

836
     
       

Вирусен менингит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

6

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 07.02.2022 г.)

24.01. - 30.01.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.02.2022 г.)

17.01. - 23.01.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен Хепатит тип “А“

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 24.01.2022 г.)

10.01. - 16.01.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 17.01.2022 г.)

03.01. - 09.01.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

17

9

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберколоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 10.01.2022 г.)

27.12.2021 г. - 02.01.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

12

 

11

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.01.2022 г.)

20.12.2021 г. - 26.12.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

3

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен Хепатит тип “А“

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.12.2021 г.)

13.12.2021 г. - 19.12.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

18

14

2

 

 

1

1

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.12.2021 г.)

06.12.2021 г. - 12.12.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол
Ентероколит
3
1
1
     
1
       

COVID-19

248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

14

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберколоза

2

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 13.12.2021 г.)

29.11.2021 г. - 05.12.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

319

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

19

10

8

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберколоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ОРЗ

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.12.2021 г.)

22.11.2021 г. - 28.11.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

7

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.11.2021 г.)

15.11.2021 г. - 21.11.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

17

12

4

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен Хепатит тип “А“

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.11.2021 г.)

08.11.2021 г. - 14.11.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

8

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.11.2021 г.)

01.11.2021 г. - 07.11.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

21

16

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберколоза

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 08.11.2021 г.)

25.10.2021 г. - 31.10.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

16

3

13

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.11.2021 г.)

18.10.2021 г. - 24.10.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

27

24

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 25.10.2021 г.)

11.10.2021 г. - 17.10.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

15

12

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

4

1

1

1

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.10.2021 г.)

04.10.2021 г. - 10.10.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

16

7

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.10.2021 г.)

27.09.2021 г. - 03.10.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип „Е“

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.10.2021 г.)

20.09.2021 г. - 26.09.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 27.09.2021 г.)

13.09.2021 г. - 19.09.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.09.2021 г.)

06.09.2021 г. - 12.09.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 13.09.2021 г.)

30.08.2021 г. - 05.09.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

359

132

95

11

 

7

30

4

44

18

3

Варицела

3

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 07.09.2021 г.)

23.08.2021 г. - 29.08.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

4

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Хепатит А

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 30.08.2021 г.)

16.08.2021 г. - 22.08.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

306

107

84

9

 

7

30

4

44

18

3

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит - неуточнен

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

5

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 23.08.2021 г.)

09.08.2021 г. - 15.08.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

7

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит - неуточнен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 16.08.2021 г.)

02.08.2021 г. - 08.08.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Пневмококов менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

6

4

1

 

 

 

 

1

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 10.08.2021 г.)

26.07.2021 г. - 01.08.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

25

12

4

 

 

 

5

1

2

1

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 02.08.2021 г.)

19.07.2021 г. - 25.07.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

14

7

 

 

 

1

1

1

2

2

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.07.2021 г.)

12.07.2021 г. - 18.07.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

4

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.07.2021 г.)

05.07.2021 г. - 11.07.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

7

 

6

 

 

 

 

1

 

 

 

Eнтероколит

7

3

 

 

 

 

 

1

1

2

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 13.07.2021 г.)

28.06.2021 г. - 04.07.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

4

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ротавирусен гастроентерит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.07.2021 г.)

21.06.2021 г. - 27.06.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 28.06.2021 г.)

14.06.2021 г. - 20.06.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

3

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Остра вяла парализа

2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 21.06.2021 г.)

07.06.2021 г. - 13.06.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

19

11

3

3

 

1

1

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.06.2021 г.)

31.05.2021 г. - 06.06.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 07.06.2021 г.)

24.05.2021 г. - 30.05.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

42

14

5

1

 

6

3

2

10

1

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.05.2021 г.)

17.05.2021 г. - 23.05.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.05.2021 г.)

10.05.2021 г. - 16.05.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

130

44

24

2

7

4

9

12

13

12

3

Варицела

3

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 17.05.2021 г.)

03.05.2021 г. - 09.05.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 10.05.2021 г.)

19.04.2021 г. - 25.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.04.2021 г.)

12.04.2021 г. - 18.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

4

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.04.2021 г.)

05.04.2021 г. - 11.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

7

2

1

 

 

 

 

 

 

4

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.04.2021 г.)

29.03.2021 г. - 04.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.04.2021 г.)

22.03.2021 г. - 28.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

502

178

69

6

3

14

63

12

129

24

5

Варицела

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.03.2021 г.)

15.03.2021 г. - 21.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит- неуточнен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.03.2021 г.)

08.03.2021 г. - 14.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

2

 

 

 

 

2

 

 

5

 

Вирусен хепатит- неуточнен

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.03.2021 г.)

01.03.2021 г. - 07.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

247

99

30

9

7

15

36

2

44

4

1

Варицела

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит тип N

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 08.03.2021 г.)

22.02.2021 г. - 28.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.03.2021 г.)

15.02.2021 г. - 21.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

3

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.02.2021 г.)

08.02.2021 г. - 14.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепапит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.02.2021 г.)

01.02.2021 г. - 07.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

87

21

7

18

 

 

21

3

7

10

 

Варицела

5

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.02.2021 г.)

25.01.2021 г. - 31.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.02.2021 г.)

18.01.2021 г. - 24.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

45

11

4

10

3

 

5

5

5

 

2

Варицела

3

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип N

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 25.01.2021 г.)

11.01.2021 г. - 17.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.01.2021 г.)

04.01.2021 г. - 10.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.01.2021 г.)

28.12.2020 г. - 03.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.01.2021 г.)