A- A+

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област


08.07.2024 г. - 14.07.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

3

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Коклюш

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

9

3

3

1

2

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.07.2024 г.)

01.07.2024 г. - 07.07.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

8

4

 

 

 

 

 

1

 

 

Коклюш

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

3

3

1

1

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 08.07.2024 г.)

24.06.2024 г. - 30.06.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберколоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Коклюш

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

(публикувано на 01.07.2024 г.)

17.06.2024 г. - 23.06.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберколоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Коклюш

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

2

1

 

1

 

1

1

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 24.06.2024 г.)

10.06.2024 г. - 16.06.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

8

4

3

 

 

1

 

 

 

 

 

Коклюш

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

2

2

 

1

 

 

1

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 17.06.2024 г.)

03.06.2024 г. - 09.06.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

3

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Коклюш

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

2

 

1

1

 

 

 

1

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопределен Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ламбриоза

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

(публикувано на 10.06.2024 г.)

27.05.2024 г. - 02.06.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

23

6

1

14

 

 

 

1

 

 

1

Туберкулоза

3

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Ентероколит

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

(публикувано на 03.06.2024 г.)

20.05.2024 г. - 26.05.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

7

4

1

 

 

1

 

 

 

1

 

Варицела

14

9

1

1

 

 

3

 

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопределен вирусен хепатит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Коклюш

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 27.05.2024 г.)

13.05.2024 г. - 19.05.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

14

5

1

1

 

 

 

 

7

 

 

Лаймска болест

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

4

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Коклюш

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.05.2024 г.)

07.05.2024 г. - 12.05.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

31

4

 

24

 

 

 

 

3

 

 

Туберкулоза

3

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Ентероколит

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Коклюш

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 13.05.2024 г.)

29.04.2024 г. - 06.05.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

Туберкулоза

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

11

7

 

 

3

 

1

 

 

 

 

Коклюш

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 07.05.2024 г.)

22.04.2024 г. - 28.04.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Скарлатина

10

5

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Варицела

12

1

 

3

 

 

 

 

8

 

 

Ентероколит

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Коклюш

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.04.2024 г.)

15.04.2024 г. - 21.04.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

4

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Неопределен Вирусен Хепатит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Коклюш

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.04.2024 г.)

08.04.2024 г. - 14.04.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

 

 

1

 

1

 

 

8

 

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

3

 

 

 

 

1

 

 

1

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.04.2024 г.)

01.04.2024 г. - 07.04.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

Лаблиоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 08.04.2024 г.)

25.03.2024 г. - 31.03.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

3

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

Варицела

16

 

 

1

 

 

 

 

15

 

 

Скарлатина

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Салмонелоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 02.04.2024 г.)

18.03.2024 г. - 24.03.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

6

3

2

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

4

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Епидемичен паротит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 25.03.2024 г.)

11.03.2024 г. - 17.03.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Варицела

12

 

 

 

 

1

 

 

11

 

 

Скарлатина

6

1

2

 

 

1

 

 

1

1

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.03.2024 г.)

05.03.2024 г. - 10.03.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

5

3

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Ентероколит

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

8

5

 

 

 

2

 

 

 

1

 

Туберколоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 11.03.2024 г.)

26.02.2024 г. - 03.03.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

13

9

1

1

 

2

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

2

1

 

1

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит тип Е

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.03.2024 г.)

19.02.2024 г. - 25.02.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

15

1

 

 

 

 

 

 

14

 

 

Ентероколит

6

3

1

 

 

1

1

 

 

 

 

Скарлатина

5

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Хепатит Е

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Неопределен вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.02.2024 г.)


12.02.2024 г. - 18.02.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

3

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

4

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.02.2024 г.)


05.02.2024 г. - 11.02.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

3

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

3

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.02.2024 г.)


29.01.2024 г. - 04.02.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

1

2

 

 

 

 

2

2

1

 

Варицела

24

3

 

2

 

6

 

 

13

 

 

Ентероколит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.02.2024 г.)


22.01.2024 г. - 28.01.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

19

7

3

1

 

1

2

 

4

1

 

Варицела

4

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трихоцефалоза

11

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

15

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.01.2024 г.)


15.01.2024 г. - 21.01.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

18

10

2

1

 

1

1

 

2

1

 

Варицела

15

11

 

 

 

1

 

 

3

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

7

2

2

 

 

 

2

 

1

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хепатит С

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.01.2024 г.)


08.01.2024 г. - 14.01.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

15

8

2

1

 

 

1

 

1

2

 

Варицела

12

1

 

4

 

 

 

 

2

5

 

Ентероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

2

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Остри респираторни заболявания(ОРЗ)

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Остра вяла парализа

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.01.2024 г.)


01.01.2024 г. - 07.01.2024 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

26

9

2

 

1

1

6

1

5

1

 

Варицела

27

25

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 08.01.2024 г.)


25.12.2023 г. - 31.12.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

28

12

4

 

 

3

6

 

3

 

 

Варицела

14

11

2

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

2

1

 

 

 

 

 

2

 

 

ОРЗ

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

(публикувано на 02.01.2024 г.)


18.12.2023 г. - 24.12.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

32

12

7

2

 

 

4

 

6

1

 

Варицела

12

10

 

1

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

1

 

 

 

 

1

 

1

 

Скарлатина

14

13

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберколоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

(публикувано на 28.12.2023 г.)


11.12.2023 г. - 17.12.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

15

1

5

1

 

1

1

1

5

 

 

Варицела

33

27

 

4

 

 

 

 

2

 

 

Ентероколит

3

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

1

2

 

 

1

 

1

 

 

 

Туберколоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.12.2023 г.)

04.12.2023 г. - 10.12.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

22

7

5

 

1

 

1

1

5

1

1

Варицела

15

6

 

3

 

1

 

 

5

 

 

Ентероколит

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

2

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

(публикувано на 11.12.2023 г.)

27.11.2023 г. - 03.12.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

19

7

5

 

 

1

2

 

4

 

 

Варицела

19

17

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

6

3

1

 

 

1

 

 

1

 

 

(публикувано на 04.12.2023 г.)

20.11.2023 г. - 26.11.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

32

11

7

2

 

2

2

1

6

1

 

Варицела

16

14

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Ентероколит

3

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

10

7

 

 

 

1

1

1

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

(публикувано на 27.11.2023 г.)

13.11.2023 г. - 19.11.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

17

1

3

 

 

 

6

3

4

 

 

Варицела

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

12

1

6

 

2

3

 

 

 

 

 

ОРЗ

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колиентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

(публикувано на 20.11.2023 г.)

06.11.2023 г. - 12.11.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

18

5

6

1

1

 

2

 

2

 

1

Варицела

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

(публикувано на 13.11.2023 г.)

30.10.2023 г. - 05.11.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

43

10

12

2

 

1

3

 

13

1

1

Варицела

4

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.11.2023 г.)

23.10.2023 г. - 29.10.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

51

6

11

 

 

 

7

3

20

4

 

Варицела

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

2

1

1

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит Б

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

(публикувано на 30.10.2023 г.)

16.10.2023 г. - 22.10.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

71

16

20

4

 

2

12

4

8

5

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

7

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 23.10.2023 г.)

09.10.2023 г. - 15.10.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

72

24

15

2

 

 

22

1

8

 

 

Варицела

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 16.10.2023 г.)

02.10.2023 г. - 08.10.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

42

8

10

 

 

4

12

2

2

4

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 10.10.2023 г.)

25.09.2023 г. - 01.10.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

61

10

30

1

 

4

5

2

5

2

2

Варицела

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 02.10.2023 г.)

18.09.2023 г. - 24.09.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

17

3

6

 

 

1

4

 

2

1

 

Варицела

7

3

 

 

 

 

 

 

 

1

3

Скарлатина

4

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

9

3

3

 

 

1

 

 

1

1

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит В

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

(публикувано на 25.09.2023 г.)

11.09.2023 г. - 17.09.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

26

11

7

 

 

 

5

1

1

1

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

9

3

3

 

 

1

 

 

1

1

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.09.2023 г.)

04.09.2023 г. - 10.09.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

(публикувано на 11.09.2023 г.)

28.08.2023 г. - 03.09.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

9

4

1

 

 

 

2

 

2

 

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

16

8

7

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.09.2023 г.)

21.08.2023 г. - 27.08.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

10

4

2

1

 

 

2

 

 

1

 

Варицела

6

5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

5

3

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

(публикувано на 28.08.2023 г.)

14.08.2023 г. - 20.08.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

5

1

2

 

 

 

 

2

 

 

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

5

 

 

1

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

(публикувано на 21.08.2023 г.)

07.08.2023 г. - 13.08.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

15

8

3

1

 

 

3

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Рота вирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

(публикувано на 14.08.2023 г.)

31.07.2023 г. - 06.08.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Листериоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

10

6

1

1

 

1

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберколоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.08.2023 г.)

24.07.2023 г. - 30.07.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висцерална лайшманиоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 31.07.2023 г.)

17.07.2023 г. - 23.07.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

10

8

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Хем.треска с бъбр.синдром

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 24.07.2023 г.)

10.07.2023 г. - 16.07.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

3

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Варицела

7

3

 

 

 

 

 

 

1

1

2

Скарлатина

5

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Ку треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.07.2023 г.)

03.07.2023 г. - 09.07.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

8

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 10.07.2023 г.)

26.06.2023 г. - 02.07.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

14

5

4

 

 

 

1

 

3

 

2

Ентероколит

6

3

 

 

2

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ТВС на червата

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

(публикувано на 03.07.2023 г.)

19.06.2023 г. - 25.06.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

6

3

1

 

 

 

1

 

 

1

 

Ентероколит

3

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

3

1

 

 

 

 

2

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.06.2023 г.)

12.06.2023 г. - 18.06.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

26

16

2

 

 

 

3

5

 

 

 

Ентероколит

3

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

7

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Лаймска борелиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.06.2023 г.)

05.06.2023 г. - 11.06.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

9

5

2

 

 

1

 

 

 

1

 

Варицела

13

5

2

 

 

 

6

 

 

 

 

Ентероколит

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

7

4

1

1

 

 

 

1

 

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Хеморагична треска с бъбречен синдром

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ехинококоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Хепатит В

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза на бял дроб

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза на бял дроб

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.06.2023 г.)

29.05.2023 г. - 04.06.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

45

26

4

 

 

1

14

 

 

 

 

ОРЗ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.06.2023 г.)

22.05.2023 г. - 28.05.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

18

12

1

 

 

 

 

4

 

 

1

Ентероколит

4

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

12

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска борелиоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

(публикувано на 29.05.2023 г.)

15.05.2023 г. - 21.05.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

48

20

3

 

 

3

18

1

2

1

 

Ентероколит

4

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

14

11

2

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.05.2023 г.)

08.05.2023 г. - 14.05.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

53

20

9

 

 

 

24

 

 

 

 

Ентероколит

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.05.2023 г.)

01.05.2023 г. - 07.05.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

35

7

2

 

 

3

21

 

2

 

 

Ентероколит

5

2

1

 

 

 

2

 

 

 

 

ОРЗ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

11

8

1

 

 

 

2

 

 

 

 

(публикувано на 09.05.2023 г.)

24.04.2023 г. - 30.04.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

53

14

5

 

 

6

24

 

1

1

2

Ентероколит

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

10

4

4

 

 

 

1

 

 

1

 

Лаймска борелиоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

(публикувано на 03.05.2023 г.)

17.04.2023 г. - 23.04.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

41

27

2

 

 

2

10

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

6

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

(публикувано на 24.04.2023 г.)

10.04.2023 г. - 16.04.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

67

28

1

1

1

9

26

 

 

 

1

Ентероколит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

10

7

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.04.2023 г.)

03.04.2023 г. - 09.04.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

55

36

2

 

 

6

5

1

5

 

 

Ентероколит

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

19

10

3

 

 

 

6

 

 

 

 

(публикувано на 11.04.2023 г.)

27.03.2023 г. - 02.04.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

46

22

2

1

1

2

17

 

 

1

 

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

18

9

1

 

 

 

8

 

 

2

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 03.04.2023 г.)

20.03.2023 г. - 26.03.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

55

34

4

 

3

6

8

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

18

10

1

 

 

 

5

 

 

2

 

Вирусен хепатит- неопределен

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит тип „Б“

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ку- треска

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

(публикувано на 27.03.2023 г.)

13.03.2023 г. - 19.03.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

40

20

2

 

 

1

17

 

 

 

 

Ентероколит

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

8

2

4

 

 

 

2

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.03.2023 г.)

06.03.2023 г. - 10.03.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

92

31

1

 

4

6

37

8

5

 

 

Ентероколит

4

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

6

4

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

(публикувано на 13.03.2023 г.)

27.02.2023 г. - 05.03.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

29

14

1

 

5

3

1

4

1

 

 

Ентероколит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

2

2

 

 

 

 

 

 

1

 

(публикувано на 06.03.2023 г.)

20.02.2023 г. - 26.02.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

50

24

3

 

7

3

8

 

 

2

 

Ентероколит

5

2

 

1

 

 

1

1

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 27.02.2023 г.)

13.02.2023 г. - 19.02.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

6

1

 

 

3

1

 

 

2

 

Ентероколит

5

2

1

 

 

 

 

2

 

 

 

Туберкулоза

2

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.02.2023 г.)

06.02.2023 г. - 12.02.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

28

3

4

 

3

 

 

15

3

 

 

Ентероколит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.02.2023 г.)

30.01.2023 г. - 05.02.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

33

5

5

 

 

2

19

1

1

 

 

Ентероколит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.02.2023 г.)

23.01.2023 г. - 29.01.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

40

11

12

 

1

 

2

13

 

1

 

Ентероколит

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 30.01.2023 г.)

16.01.2023 г. - 22.01.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

36

21

3

 

2

3

 

6

1

 

 

Ентероколит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вир.Хепатит неопределен

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 24.01.2023 г.)

09.01.2023 г. - 15.01.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

33

5

11

 

1

1

1

13

 

1

 

Ентероколит

9

6

2

 

1

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 16.01.2023 г.)

02.01.2023 г. - 08.01.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

22

7

7

 

 

8

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

(публикувано на 09.01.2023 г.)

26.12.2022 г. - 01.01.2023 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 03.01.2023 г.)

19.12.2022 г. - 25.12.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

46

15

17

1

 

13

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

4

 

 

 

1

1

1

 

1

 

ОРЗ

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 03.01.2023 г.)

12.12.2022 г. - 18.12.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

30

15

13

 

 

2

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.12.2022 г.)

05.12.2022 г. - 11.12.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВП

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 13.12.2022 г.)

28.11.2022 г. - 04.12.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

20

4

8

 

 

4

 

4

 

 

 

Ентероколит

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.12.2022 г.)

21.11.2022 г. - 27.11.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

28

12

14

 

 

1

 

 

 

1

 

Скарлатина

4

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 02.12.2022 г.)

14.11.2022 г. - 20.11.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

4

2

 

 

2

 

1

 

 

 

Ентероколит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 24.11.2022 г.)

07.11.2022 г. - 13.11.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 16.11.2022 г.)

31.10.2022 г. - 06.11.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

3

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 10.11.2022 г.)

24.10.2022 г. - 30.10.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

19

10

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

4

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Туберколоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 02.11.2022 г.)

17.10.2022 г. - 23.10.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

12

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.10.2022 г.)

10.10.2022 г. - 16.10.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.10.2022 г.)

03.10.2022 г. - 09.10.2022 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

37