A- A+

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.04.2021 г. - 25.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.04.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.04.2021 г. - 18.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

4

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.04.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.04.2021 г. - 11.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

7

2

1

 

 

 

 

 

 

4

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.04.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.03.2021 г. - 04.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.04.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.03.2021 г. - 28.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

502

178

69

6

3

14

63

12

129

24

5

Варицела

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.03.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.03.2021 г. - 21.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит- неуточнен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.03.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.03.2021 г. - 14.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

2

 

 

 

 

2

 

 

5

 

Вирусен хепатит- неуточнен

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.03.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.03.2021 г. - 07.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

247

99

30

9

7

15

36

2

44

4

1

Варицела

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит тип N

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 08.03.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.02.2021 г. - 28.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.03.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.02.2021 г. - 21.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

3

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.02.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.02.2021 г. - 14.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепапит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.02.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.02.2021 г. - 07.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

87

21

7

18

 

 

21

3

7

10

 

Варицела

5

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.02.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.01.2021 г. - 31.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.02.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.01.2021 г. - 24.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

45

11

4

10

3

 

5

5

5

 

2

Варицела

3

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип N

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 25.01.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.01.2021 г. - 17.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.01.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.01.2021 г. - 10.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.01.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.12.2020 г. - 03.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.01.2021 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.12.2020 г. - 27.12.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.12.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.12.2020 г. - 20.12.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 21.12.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.12.2020 г. - 13.12.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

4

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.12.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.11.2020 г. - 06.12.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит С

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.12.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.11.2020 г. - 29.11.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.12.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.11.2020 г. - 22.11.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип А

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 23.11.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.11.2020 г. - 15.11.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.11.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.11.2020 г. - 08.11.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип А

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.11.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.10.2020 г. - 01.11.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

214

133

18

2

 

12

13

8

15

12

1

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневмококов менингит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 02.11.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.10.2020 г. - 25.10.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

118

74

9

5

 

1

16

2

2

9

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен енцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип А

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Ентероколит

3

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.10.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.10.2020 г. - 18.10.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

68

33

7

3

 

2

7

 

6

10

 

Варицела

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип А

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.10.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.10.2020 г. - 11.10.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

55

15

6

 

 

3

 

4

 

27

 

Ентероколит

2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.10.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.09.2020 г. - 04.10.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

19

5

4

1

 

2

 

 

 

7

 

Ентероколит

5

1

 

 

 

 

1

1

1

1

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВП

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.10.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.09.2020 г. - 27.09.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.09.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.09.2020 г. - 20.09.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

13

7

2

 

 

1

 

3

 

 

 

Ентероколит

5

3

 

 

 

 

1

1

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 23.09.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.09.2020 г. - 13.09.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

7

5

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

 

 

1

 

 

 

1

1

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.09.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 31.08.2020 г. - 06.09.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

5

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.09.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.08.2020 г. - 30.08.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 02.09.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.08.2020 г. - 23.08.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

7

5

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 24.08.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.08.2020 г. - 16.08.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

13

5

5

 

 

 

 

2

1

 

 

Ентероколит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.08.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.08.2020 г. - 09.08.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

16

10

 

1

 

1

2

1

 

 

1

Туберкулоза

6

3

 

1

 

1

 

1

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.08.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.07.2020 г. - 02.08.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

17

6

7

 

 

1

 

1

 

2

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.08.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.07.2020 г. - 26.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

38

25

8

2

 

1

 

1

1

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 27.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.07.2020 г. - 19.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

52

38

9

2

 

2

 

1

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Лаймска болест

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.07.2020 г. - 12.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

10

4

 

1

2

 

 

1

1

1

 

COVID-19

40

27

9

 

 

2

1

 

1

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.06.2020 г. - 05.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Covid-19

45

30

14

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.06.2020 г. - 28.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Covid-19

9

4

3

 

 

1

 

 

 

1

 

Ентероколит

5

2

2

 

1

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит -неопределен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.06.2020 г. - 21.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Covid-19

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

2

1

1

1

 

 

 

1

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.06.2020 г. - 14.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

6

3

 

 

 

2

1

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.06.2020 г. - 07.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

8

3

3

 

 

 

 

1

1

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 08.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.05.2020 г. - 31.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Лаймска болест

5

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.05.2020 г. - 24.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 25.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.05.2020 г. - 17.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит -неопределен

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.05.2020 г. - 10.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 11.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.04.2020 г. - 03.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.04.2020 г. - 26.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

12

4

3

 

 

2

3

 

 

 

 

Ентероколит

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 27.04.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.04.2020 г. - 19.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

 

 

 

2

 

 

 

1

 

(публикувано на 21.04.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.04.2020 г. - 12.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.04.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.03.2020 г. - 05.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.04.2020 г.)

 

* Забележка: Заразните болести в седмичната информация са съобщени с бързи известия и подлежат на уточняване!!! Уточнените заболявания се посочват в месечната информация!!!