A- A+

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област

 

 

 


11.10.2021 г. - 17.10.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

15

12

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

4

1

1

1

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.10.2021 г.)

04.10.2021 г. - 10.10.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

16

7

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.10.2021 г.)

27.09.2021 г. - 03.10.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип „Е“

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.10.2021 г.)

20.09.2021 г. - 26.09.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 27.09.2021 г.)

13.09.2021 г. - 19.09.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.09.2021 г.)

06.09.2021 г. - 12.09.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 13.09.2021 г.)

30.08.2021 г. - 05.09.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

359

132

95

11

 

7

30

4

44

18

3

Варицела

3

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 07.09.2021 г.)

23.08.2021 г. - 29.08.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

4

1

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Хепатит А

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 30.08.2021 г.)

16.08.2021 г. - 22.08.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

306

107

84

9

 

7

30

4

44

18

3

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит - неуточнен

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

5

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 23.08.2021 г.)

09.08.2021 г. - 15.08.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

7

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит - неуточнен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 16.08.2021 г.)

02.08.2021 г. - 08.08.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Пневмококов менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

6

4

1

 

 

 

 

1

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 10.08.2021 г.)

26.07.2021 г. - 01.08.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

25

12

4

 

 

 

5

1

2

1

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 02.08.2021 г.)

19.07.2021 г. - 25.07.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

14

7

 

 

 

1

1

1

2

2

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.07.2021 г.)

12.07.2021 г. - 18.07.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

4

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.07.2021 г.)

05.07.2021 г. - 11.07.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

7

 

6

 

 

 

 

1

 

 

 

Eнтероколит

7

3

 

 

 

 

 

1

1

2

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 13.07.2021 г.)

28.06.2021 г. - 04.07.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

4

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ротавирусен гастроентерит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.07.2021 г.)

21.06.2021 г. - 27.06.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 28.06.2021 г.)

14.06.2021 г. - 20.06.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

3

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Остра вяла парализа

2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 21.06.2021 г.)

07.06.2021 г. - 13.06.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

19

11

3

3

 

1

1

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.06.2021 г.)

31.05.2021 г. - 06.06.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 07.06.2021 г.)

24.05.2021 г. - 30.05.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

42

14

5

1

 

6

3

2

10

1

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.05.2021 г.)

17.05.2021 г. - 23.05.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.05.2021 г.)

10.05.2021 г. - 16.05.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

130

44

24

2

7

4

9

12

13

12

3

Варицела

3

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 17.05.2021 г.)

03.05.2021 г. - 09.05.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 10.05.2021 г.)

19.04.2021 г. - 25.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.04.2021 г.)

12.04.2021 г. - 18.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

327

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eнтероколит

4

3

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.04.2021 г.)

05.04.2021 г. - 11.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

7

2

1

 

 

 

 

 

 

4

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.04.2021 г.)

29.03.2021 г. - 04.04.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.04.2021 г.)

22.03.2021 г. - 28.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

502

178

69

6

3

14

63

12

129

24

5

Варицела

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.03.2021 г.)

15.03.2021 г. - 21.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит- неуточнен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.03.2021 г.)

08.03.2021 г. - 14.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

2

 

 

 

 

2

 

 

5

 

Вирусен хепатит- неуточнен

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.03.2021 г.)

01.03.2021 г. - 07.03.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

247

99

30

9

7

15

36

2

44

4

1

Варицела

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит тип N

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 08.03.2021 г.)

22.02.2021 г. - 28.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

2

 

 

 

2

 

 

 

1

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.03.2021 г.)

15.02.2021 г. - 21.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

3

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.02.2021 г.)

08.02.2021 г. - 14.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепапит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.02.2021 г.)

01.02.2021 г. - 07.02.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

87

21

7

18

 

 

21

3

7

10

 

Варицела

5

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.02.2021 г.)

25.01.2021 г. - 31.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.02.2021 г.)

18.01.2021 г. - 24.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

45

11

4

10

3

 

5

5

5

 

2

Варицела

3

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип N

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 25.01.2021 г.)

11.01.2021 г. - 17.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.01.2021 г.)

04.01.2021 г. - 10.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.01.2021 г.)

28.12.2020 г. - 03.01.2021 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.01.2021 г.)