A- A+

Инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет

      Министерството на електронното управление (МЕУ) предприема инициатива за предпазване на децата от опасностите, които крие Интернет. На сайта на Министерството са публикувани преведени на български език Насоки за създателите на политики в областта на защитата на децата онлайн, разработени от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) с помощта на експерти в различни области. Документът е част от серия подобни Насоки в областта на защитата на децата онлайн, предназначени за родители и преподаватели, деца, бизнеса и създателите на политики (https://www.itu-cop-guidelines.com/). Насоките  включват редица препоръки, включително правни и политически рамки, които да бъдат насочени към  вредите, причинявани на децата в цифровата среда.

Безопасен интернет за деца

За по-качествено изображение натиснете тук.

 

Терминологичен речник

За по-качествено изображение натиснете тук.

(публикувано на 21.07.2022 г.)
29  ЮНИ  –  ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

       Инцидентите на пътя продължават да бъдат един от най-големите проблеми в областта на общественото здраве и превенция на нараняванията.

       Динамиката на пътнотранспортните произшествия показва устойчива тенденция към особена критичност на летните месеци – юли и август, във връзка с повишения брой на пътуващите в границите на страната и увеличения транзитен трафик.
Ето защо от 2019 г. 29 юни е определен за Национален ден за безопасност на движение по пътищата в Република България с цел планиране и реализиране на редица инициативи за по-безопасно и толерантно движение, непосредствено преди периода на повишения брой пътувания, свързани с летните отпуски.

       Много от инициативите неслучайно поставят фокус към децата и младежите. По данни на Световната здравна организация всяка година по пътищата загиват над 1,35 милиона деца. Пътнотранспортните произшествия са водеща причина за смъртност сред най-младите на възраст между 5 и 29 годни.

       Първостепенен приоритет за Държавната агенция по безопасност на движенията по пътищата e подобряване на обучението по безопасност на движението, което започва от най-ранна възраст и продължава през годините.

       Посланието „Целият живот е пред Вас, не го поставяйте на карта, за да се харесате на някого или да докажете нещо на себе си. Не си заслужава, а последствията могат да бъдат фатални” е насочено към младежите, които скоро са придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства и към тези, на които това скоро предстои. Нека да не надценяваме собствените си умения.

 • НА ПЪТЯ ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО! Над 60% от всички пътнотранспортни произшествия със загинали и ранени настъпват на територията на населените места. Децата и възрастните хора са най-уязвимата група пешеходци.
 • ПИШИ КОГАТО СТИГНЕШ! Изпращането и четенето на съобщения откъсва погледа на водача от пътя за около 5 секунди. Това означава, че при шофиране със средна скорост от 80 км/час, изминавате приблизително дължината на футболно игрище със затворени очи. Достатъчни са 3 секунди отклонение на вниманието, за да предизвикате катастрофа.
 • СКОРОСТТА УБИВА! Несъобразената или превишена скорост са сред основните причини за настъпване на пътнотранспортни произшествия. Доказано е, че увеличаването на средната скорост е пряко свързано, както с вероятността от възникване на катастрофа, така и с тежестта на последствията от нея.
 • КОЛАНЪТ СПАСЯВА ЖИВОТ! Удар с 40 км/ч се равнява на падане от пететажен блок! Над 100 живота можеха да бъдат спасени за година в България, ако шофьорите и пътниците в превозните средства бяха поставили предпазните си колани. ЗА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО НЯМА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ!

       Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност на цялото общество и само чрез съвместна работа можем да постигнем желаните устойчиви резултати за намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

       РЗИ – Велико Търново призовава всички участници в движението по пътищата към отговорно отношение на пътя. С пожелание за безопасни летни ваканционни дни нека да бъдем отговорни на пътя и да спазваме правилата за безопасно движение в качеството си на водачи, пътници и пешеходци на пътя.

     

Голяма част от произшествията на пътя са предотвратими!
Бъдете разумни, предвидливи, отговорни и толерантни на пътя!

ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА НА ПЪТЯ!

(публикувано на 24.06.2022 г.)
26 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

      Международният ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици се отбелязва от 1987 година, като целта му е да предизвика широка обществена подкрепа и съдействие в борбата срещу употребата и злоупотребата с наркотици.

      Бързото възобновяване на предлагането и употребата на наркотици след намаляване на разпространението на COVID-19 е един от проблемите, подчертани в Европейския доклад за наркотиците за 2022 г.: Тенденции и развития (https://www.nfp-drugs.bg/).

      Докладът представя най-новия преглед на ситуацията с наркотиците в Европа, като проучва дългосрочните тенденции и възникващите заплахи. В момент, когато международната ситуация поражда нови предизвикателства, в доклада се разглежда и въпросът как текущите глобални събития могат да повлияят на динамиката на проблема с наркотиците в бъдеще.

      В годишния преглед е описано как проблемите с наркотиците в Европа продължават да се развиват и как иновациите стимулират пазара на наркотици. Приблизително 83,4 млн. възрастни хора в Европейския съюз (на възраст между 15 и 64 г.) са опитвали незаконни наркотици в живота си.

      Достъпността на наркотиците остава на високи равнища в целия ЕС, като по отношение на употребата са налице и признаци за връщане към нивата отпреди пандемията. Анализът на отпадните води например разкрива нарастване на употребата на кокаин, крек, амфетамин и метамфетамин в някои градове между 2020 и 2021 г.

      Канабисът продължава да е най-широко употребяваното вещество, като повече от 22 млн. възрастни европейци съобщават, че са употребявали наркотика през последната година.

      В доклада се подчертава и загрижеността, свързана с това, че незаконните продукти от канабис се фалшифицират със синтетични канабиноиди, които могат да имат голяма сила на действие и да са токсични. Лицата, които считат, че са закупили естествени продукти от канабис, може да не знаят, че даден продукт съдържа синтетични канабиноиди и че са изложени на по-големи рискове за здравето.

      В края на 2021 г. Агенцията на ЕС по наркотиците наблюдава повече от 880 нови психоактивни вещества, 52 от които са открити за първи път в Европа през 2021 г.

      Важно е да се отбележи, че по-голямата част от лицата, които имат проблеми с наркотиците, употребяват различни вещества. С облекчаването на ограниченията, свързани с COVID-19, в цяла Европа лечението за употреба на наркотици и други услуги изглежда са се върнали към обичайната ситуация, като същевременно са запазили някои от иновативните практики, възприети по време на ограничителните мерки (услуги за електронно здравеопазване, телемедицина).

      Цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с наркоманията, е предотвратяване на риска от злоупотреба с дроги сред дадено население и оттук предотвратяване на риска от възникване на лични вреди или вреди за обществото. Посланието „свободно от дрога общество“ е амбициозно, но трудно постижимо.

      Регионална здравна инспекция – Велико Търново работи в партньорство с Превантивно информационен център по наркомании към Община Велико Търново; предоставя здравно образователни материали и организира разнообразни дейности: състезания, конкурси, викторини и други като алтернатива на употребата на дрогата.

      В изграждането на личността имат важно значение училището, приятелската среда и редица други фактори, но решаваща е ролята на семейството. Какво могат да направят родителите, за да предпазят децата си, прочетете тук.

(публикувано на 24.06.2022 г.)
ЛЯТО Е! ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА НА ПЪТЯ!

      На 22 юни 2022 година в град Дебелец, Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира забавни игри и предизвикателства на открито с цел опазване на живота и здравето на младите хора, техните приятели, връстници, близки, чрез призив за разумно, отговорно и толерантно поведение на пътя.

      Деца и ученици показаха своите знания и умения по безопасност на движението и превенция на употребата на алкохол. Написаха своето послание за безопасност на пътя, като алтернатива на употребата на наркотични вещества. Включиха се в демонстрации с алкоочила, симулиращи как въздейства повишеното съдържание на алкохол в кръвта върху сетивата ни.

      Алкохолът оказва съществено влияние върху психическото и физическото състояние на човешкия организъм, но често пъти концентрацията му в кръвта над регламентираната законова граница (0,5 ‰) се подценява от водачите.

Промени в поведението на водачите след употреба на алкохол

 1. Забавени реакции

 2. Некоординирани  движения

 3. Занижена концентрация

 4.  Надценяване на собствените възможности и тези на превозното средство

 5. Безкритичност

 6. Агресивност      

      Образователната акция е посветена на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества – 26 юни и Националния ден за безопасност на движение по пътищата – 29 юни и се проведе в рамките на кампанията „Да се радваме на лятото с мисъл за здравето”.

(публикувано на 24.06.2022 г.)
 

„ДА СЕ РАДВАМЕ НА ЛЯТОТО С МИСЪЛ НА ЗДРАВЕТО“

      В рамките на общинската програма „Здрави деца в здрави семейства”, на 22 юни 2022 година от 10:00 до 13:00 часа в градския парк на гр. Дебелец, Регионална здравна инспекция – Велико Търново с подкрепата на Община Велико Търново и Младежки дом – Велико Търново организира кампанията „Да се радваме на лятото с мисъл за здравето”.
      Целта на инициативата е чрез забавления за най-малките и безплатни изследвания за най-големите да се обърне  внимание върху превенцията на хроничните незаразни болести и профилактика на рака на кожата и други заболявания, причинени от продължителното излагане на слънце.
      Деца и ученици се включиха в дискусия и ролеви игри с акцент върху ползата, риска и защитните средства за предпазване от слънчевата УВ радиация. Рисуваха върху чадъри, шапки, тениски и си направиха бодиарт със слънцезащитен крем и боички за кожа. Всички занимания протекоха на фона на музика и лятно настроение с балони.
      На близо 40 възрастни лица беше измерено кръвното налягане и функционалното дишане, и им бяха предоставени 11 вида образователни материали на здравна тематика.

      Основни препоръки за защита от слънцето:
      • Намаляване на престоя на слънце по време на обедните часове.
      • Използване на сенници – естествени, чадъри, тенти и други.
      • Ползване на защитаващо облекло.
      • Ползване на шапка с широка периферия, която защитава очите, лицето и врата.
      • Защита на очите, чрез очила със странични панели, предпазващи очите и отстрани.
      • Използване на широкоспектърно тоалетно мляко със слънцезащитен фактор (СЗФ) над 15 за откритите части на тялото.       Използването на защитно тоалетно мляко не означава удължаване на престоя на слънце, а намаляване на здравния риск по време на престоя.
      • Използването на някои лекарства, парфюми и дезодоранти може да направи кожата по-чувствителна и да доведе до сериозни слънчеви изгаряния. Необходимо е съвет от лекар.
      • Ограничаване на ползването на солариуми.
      • Защитата на бебета и малки деца е от особено голямо значение.

      Лятото е сезон за почивка и забавления. На море, на планина, на басейн, в парка или на село не трябва да се забравя: слънцето освен, че създава условия и настроение за приятно изкарване на почивката, крие сериозни рискове за здравето.

(публикувано на 23.06.2022 г.)
КЛУБ НА ЗДРАВЕТО

      На 13.06.2022 година Стоян Долапчиев – председател на Клуба на здравето награди ръководството на Регионална здравна инспекция – Велико Търново и нейни служители с „вълшебни” камбанки – награда за принос към общественото здраве.
От създаването си през 2000 г. до днес Клубът на здравето осъществява дейността си под методичното ръководство на експерти от  отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”.

      Клубът представлява доброволно обществено сдружение отначало на лица прекарали инсулт, а по-късно на хора с общи интереси, насочени към опазване и укрепване на личното, семейното и общественото здраве.

      Вече 22 години, Клубът развива многообразна дейност, като помага на своите членове да водят по-пълноценен и качествен начин на живот, да се чувстват приобщени и съпричастни към хора с подобни проблеми. Активността, която през този период от време проявиха членовете на Клуба е завидна и похвална, и доказва необходимостта от съществуването  на  подобни сдружения на хора със здравословни проблеми.

      През годините са проведени многобройни образователни и практически дейности за повишаване на информираността и знанията на членовете на Клуба по промоция на здравето. Тематиката на сбирките на Клуба е изключително разнообразна – представяни и обсъждани са теми и за: източни бойни изкуства; китайски масаж, йога и тибетски упражнения; позитивно мислене; феномени и здраве; смях и здраве; същност на системата за психическо и физическо усъвършенстване на академик Норбеков, билки и здраве; „лечение“ чрез полускъпоценни камъни; стихове, епиграми, басни, приказки – елементи на арт-терапията; терапия чрез музика и изобразително изкуство; социална защита и трудови-правни въпроси, и други.

      В живота на Клуба са присъствали изявени лекари – кардиолози, невролози, психотерапевти, пневмофтизиатри, лекари от РЗИ, РЦЗ и РЗОК,  психолози и социолози, специалисти по социална защита и трудово-правни въпроси; арт-терапевти, поети, писатели и други. В срещите активно се включваха преподаватели и студенти по социална педагогика от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, и ученици. На всички членове на Клуба (по желание) периодично се измерва кръвно налягане, пулс и кръвна захар.

      Членовете на Клуба са участвали в кампаниите за отказване от тютюнопушене – „Спри и спечели” и за повишаване на двигателната активност – „Движи се и победи”. За активно участие в „Движи се и победи” членове на Клуба получаваха поощрителни награди, а един от най-активните му членове спечели и голямата награда (велосипед) в есенния етап на кампанията през 2007 година.

      Изминалите 22 години доказаха, че Клубът на здравето има място в живота на своите членове и РЗИ – Велико Търново ще продължи да подпомага дейността му в областта на профилактиката на болестите и промоция на здраве, рисковите фактори в начина на живот и околната среда.

(публикувано на 13.06.2022 г.)
НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

      На 8 юни 2022 г. в РЗИ – Велико Търново се състоя награждаване на победителите в Областния конкурс за изработване на разделител за книга на тема „Тютюнът замърсява…”.

      

       РЗИ – Велико Търново изказва благодарност на всички участници за  тяхната инициативност, креативност и проявено творчество по темата.

(публикувано на 09.06.2022 г.)
На вниманието на средствата за масова информация!

      На 8 юни 2022 г. (сряда) от 15:00 часа в зала 803 на РЗИ – Велико Търново ще се състои награждаване на победителите в конкурса за изработване на разделител за книга на тема „Тютюнът замърсява…”, посветен на Световния ден  без тютюнопушене – 31 май 2022 г.

      

      Конкурсът е организиран от Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново.

(публикувано на 07.06.2022 г.)

"ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ"
историческа справка

      Кампанията „Движи се и победи” стартира през есента на 2001 година в рамките на програма СИНДИ (Европейска програма за интегрирана профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания), когато се организират и провеждат 5 туристически похода в околностите на Велико Търново. Поради големия интерес от страна на населението, от 2002 година тя се провежда в два етапа – пролетен и есенен.

      През 2004 г. в рамките на програма СИНДИ се реализира проектът „Здрави деца в здрави семейства” с изследване за разпространението на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст от 14 до 18 години във Велико Търново. Резултатите от изследването наложиха разработване на интервенционна програма, която Великотърновският общински съвет утвърди (на 13 септември 2007 г.) като програма на Общината за подобряване на здравето на децата и учениците и намаляване на риска от преждевременно развитие на хронични неинфекциозни болести сред тях. 

      Кампанията „Движи се и победи” стартира в рамките на програма СИНДИ, а понастоящем е част от общинската програма „Здрави деца в здрави семейства“ – Велико Търново.

      Кампанията има следните цели:

 • Повишаване на физическата активност на населението в община Велико Търново;

 • Придобиване на умения и навици, и формиране на поведение за укрепване на здравето чрез упражняване на физическа активност от деца, ученици и възрастни хора;

 • Популяризиране на туристически маршрути около Велико Търново;

 • Повишаване на здравната информираност на населението за ползата от движението и профилактика на заболяванията, свързани с обездвижването (затлъстяване, хипертония, диабет, остеопороза и други).

      Кампанията „Движи се и победи” се превърна в традиция за населението на община Велико Търново. През годините са създадени традиционно добри партньорства с учебните заведения, средствата за масова информация, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, туристически и ученически клубове и организации, които популяризират кампанията сред населението, а също така са и активни участници в нея.

      В рамките на туристическите маршрути са открити и обходени екопътеки до: парк Ксилифор, манастир „Свети Петър и Павел”, манастир „Света Троица”, Преображенски манастир, хижа „Божур”, язовир „Бижев дол”, местността „Сини вир“ и село Арбанаси.

      Организатори на кампанията са: РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом – Велико Търново. По традиция кампанията преминава под егидата на председателя на Великотърновския Общински съвет. 

      В периода 2007 г. – 2010 г. в кампанията като организатори се включиха и  общините Горна Оряховица и Лясковец, а като участници – деца, ученици и възрастни хора от тези общини.

      Кампанията Движи се и победи”, със своята двадесетгодишна история и традиция, несъмнено допринася за укрепване на здравето на населението в община Велико Търново и популяризиране на туристическите маршрути около старата столица, което показват и данните от проведени проучвания в рамките на кампанията, програмите СИНДИ и „Здрави деца в здрави семейства”.

      Това е достатъчно основание да продължи и занапред реализацията на кампанията „Движи се и победи” – традиция, създадена с много усилия и ентусиазъм през годините.

(публикувано на 07.06.2022 г.)

"КЛИНИКА НА ОТКРИТО"

      На 4 юни 2022 година в рамките на третия етап от кампанията  „Движи се и победи – пролет 2022 г.” Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира „Клиника на открито”.
      Целта на проявата е чрез профилактично направените безплатни измервания и изследвания да се обърне отново внимание на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска двигателна активност и злоупотреба с алкохол.       Инициативата е посветена на превенцията на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, белодробни, диабет, затлъстяване).
      В импровизираните кабинети, разположени на сцената в парк Ксилифор преминаха, както следва:
      r      в „Кабинета за профилактика на хипертонията” е измерено кръвното налягане на 62 души (42 жени и 20 мъже). С нормални (равни/под 139/89 мм живачен стълб) и оптимални стойности (равни/под 120/80 мм живачен стълб) на кръвното налягане са почти всички лица – 60. При 2 лица е установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм живачен стълб).
      r      в „Кабинета за профилактика на затлъстяването” с уред за определяне на телесния състав бяха измерени: Индекс на телесна маса, процент телесни мазнини, процент скелетна мускулатура, метаболитна скорост в покой, ниво на висцеларна мастна тъкан. През „кабинета“ преминаха общо 58 лица, от които 8 деца, 43 жени и 7 мъже. След проведеното измерване на база на ИТМ се установи, че 24 лица са с нормално тегло, 29 лица са с наднормено и 5 – с поднормено тегло. Резултатите от измерения телесен състав, както и консултация от експерт по хранене беше дадена на всяко желаещо лице.
      r      в „Кабинета за профилактика на белодробни заболявания” са консултирани 25 лица (13 жени и 12 мъже).  На 13 настоящи пушачи е проведено изследване с апарата Smokerlyser за определяне на количество въглероден монооксид в издишан въздух и количество карбоксихемоглобин в кръвта. От извършените спирометрии на 17 лица, при 2 от тях са установени отклонения от нормалните стойности на дишането.
      r      в „Кабинета за профилактика на злоупотребата с алкохол” над 100 деца се включиха в демонстрация с алкоочила.      За всички присъстващи на спортно туристическия празник беше организирана и изложба на рисунки по темата тютюнопушене от проведени по повод на Световния ден без тютюнев дим – 31 май  ученически конкурси.

      Разпространени са 11 заглавия на образователни материали на здравна тематика.

(публикувано на 06.06.2022 г.)

Трети етап на кампанията "Движи се и победи - пролет 2022"

      На 4 юни 2022 година се проведе третият етап на пролетната кампания „Движи се и победи”. Тя  се организира за двадесета година от РЗИ – Велико Търново, Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом – Велико Търново, и преминава под егидата на председателя на Великотърновския Общински съвет. 
      По традиция третият маршрут на кампанията приключи със спортно-туристически празник в парк Ксилифор, в който деца и ученици от 6 училища и 1 дом за деца премериха сили в: туристическите щафети, центровете на предизвикателството (катерене по висяща въжена стълба и изкуствена катерачна стена, туристически каяк), спортните състезания – плажен волейбол, бадминтон, блиц-турнир по шах, стрелба в цел, дълъг скок, колокрос.      Победителите в отделните спортно-туристически дисциплини получиха грамоти и награди, а за всички участници в спортно-туристическия празник бяха осигурени спортни ранички от Общинската програма „Здрави деца в здрави семейства”.

(публикувано на 06.06.2022 г.)


Тютюнопушенето и децата

      На 01.06.2022 г. в град Горна Оряховица се проведе здравно-образователна акция на открито с тематика “Вредата от алкохола и тютюнопушенето, и ползата от физическата активност“.
      В кампанията се включиха деца, които участваха в демонстрации и алтернативни на тютюнопушенето дейности: рисуване върху балони и чадъри, редене на пъзели, тежести за фитнес и алкоочила.
      На преминаващите граждани беше дадена възможност да се  консултират в изнесения кабинет за отказ от тютюнопушене и да проверят дишането си чрез спирометрия.
      Тютюнопушенето (активно и пасивно) е един от рисковите за здравето фактори, който имат изключително неблагоприятно влияние върху нормалното протичане на бременността, раждането и развитието на детето. Повече информация по темата може да прочетете тук.

1

                                           

      Организатори на инициативата в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 - 2025 г. са РЗИ – Велико Търново и Младежки дом – Горна Оряховица.

 

(публикувано на 03.06.2022 г.)


Тютюнът – заплаха за нашата околна среда

      На 31.05.2022 г. по повод на Световния ден без тютюнопушене в парк „Дружба“, гр. Велико Търново се проведе здравно-образователна акция в рамките на кампанията „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда”.

      Настоящи и бивши пушачи се консултираха в изнесения кабинет за отказ от тютюнопушене. Деца и ученици надградиха знанията си по темата  тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, като се включиха в организирано ателие със забавни игри, демонстрации и викторина.

(публикувано на 31.05.2022 г.)

СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ – 31 МАЙ 2022 г.

      За поредна година Световната здравна организация обявява 31 май за Световен ден без тютюнопушене, който през 2022 година ще се проведе под мотото “Тютюнът – заплаха за нашата околна среда”. На този ден се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и излагането на вторичен дим, като се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на потребление.
      Кампанията през 2022  г. акцентира върху въздействието на тютюна върху околната среда – от отглеждането, производството, разпространението и отпадъците след употреба. Замърсява се въздуха, водата, почвата, плажовете, градската среда с химикали, токсични отпадъци, фасове, пластмаса и други.

600 000 000
отсечени дървета, за да се направят цигари
84 000 000
емисии на CO2, изпуснати във въздуха
22 000 000 000
литри вода, използвана за направата на цигари

      Повече информация може да намерите на посочения линк https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/2022

 

СВЕТОВЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ – 31 МАЙ 2022 г.

      По повод на Световния ден без тютюнопушене – 31 май, Регионална здравна инспекция – Велико Търново, в партньорство с Община Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902”, Младежки дом - Велико Търново и Младежки дом – Горна Оряховица организират здравно-образователна кампания под мотото „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда”, както следва:

29 април – 31 май 2022 г.

      Конкурс за изработване на разделител за книга на тема „Тютюнът замърсява…..” сред деца и ученици от област Велико Търново.

31 май 2022 г.      10:00 - 14:00  ч.

      Образователна акция в парк „Дружба“, гр. Велико Търново под наслов За чиста околна среда”, включваща:
      - консултации за отказване от тютюнопушене;
      - изследване на дишането на активни и пасивни пушачи;
      - ателие с интерактивни игри по темите „Аз не пуша, защото…” и „Какво ще спечеля, ако не пуша” и други.


1 юни 2022 г.      10:00 - 14:00 ч.

      Образователна акция на открито /пред Младежки дом - Горна Оряховица/ под наслов „Тютюнопушенето и децата“,  включваща:
      - консултации за отказване от тютюнопушене;
      - рисуване с тебешири на асфалт и върху балони, и други;


4 юни 2022 г.       10:30 - 13:00 ч.

      Спортно-туристически празник в околностите на град Велико Търново  (парк Ксилифор), включващ: изложба на рисунки, колажи и макети, изработени от ученици във връзка с  проведени предишни конкурси по темата тютюнопушене; консултации за отказване от тютюнопушене в рамките на разкритата „Клиника на открито”; участие на деца и ученици в различни спортни дисциплини и състезания като алтернатива на тютюнопуенето.

      Всяка изпушена цигара или използван тютюнев продукт губи ценни ресурси, от които зависи нашето съществуване. Откажете се от тютюна сега, за да спасим планетата Земя.

(публикувано на 27.05.2022 г.)

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

      Всяка година на 19 май се отбелязва Европейският ден за борба със затлъстяването. У нас този ден се чества от 2011 г. 
По повод на Европейския ден РЗИ – Велико Търново организира семинар на тема „Превенция на затлъстяването от най-ранна детска възраст“, в който участваха директорите на детските ясли от област Велико Търново.
      Акцент в работата на семинара беше ролята на пълноценното хранене и умерената физическа активност за поддържане на здравословно телесно тегло, както и ползата от здравословния начин на живот.

        

         

      Като комплимент към присъстващите директори на детските заведения беше измерен телесния състав на желаещите от тях.

(публикувано на 19.05.2022 г.)

Аз зная и внимавам на пътя


а

      На 17 май 2022 г. в парк „Детски кът“ в град Горна Оряховица се проведе Работилница за изработка на хвърчила и състезание за безопасно поведение на пътя с участието на децата от група „Мечо Пух“ на Детска градина „Щастливо детство“.  
      Под формата на забавни игри и въпроси децата надградиха знанията и уменията си по темите: Светофар и пешеходна пътека (видове, форма, предназначение); Пътни превозни средства – кой къде се движи?; Може ли да играем на улицата?
      Всички участници в работилницата и игрите получиха грамоти и  предметни награди, осигурени от организаторите на инициативата Младежки дом – Горна Оряховица и РЗИ – Велико Търново.

        

(публикувано на 18.05.2022 г.)

Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

1

      В третата неделя на месец май, ежегодно се отбелязва Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН.
Целта на инициативата е повишаване на информираността и чувствителността към темата, ограничаване на свързаната с ХИВ стигма, ангажиране на повече хора в борбата срещу СПИН.
      В България денят в подкрепа на живеещите с вируса на СПИН се отбелязва от 1992 година.
      В периода от 1986 до 2021 г.  у нас са регистрирани общо 3 721 лица с ХИВ. През 2021 г. са изследвани и узнали своя ХИВ-статус над 250 000 души. 93% от новорегистрираните със заболяването са се инфектирали по сексуален път, а 6%  – при инжекционна употреба на наркотици.
      Най-засегната е възрастовата група 30-39 г. – 35%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 26%.
      Броят на новорегистрираните мъже е над шест пъти по-голям от броя на жените.
      Към 31 декември 2021 г. общо 1 950 лица с ХИВ се проследяват в структурите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 921 (98,5%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.


Публикацията е изготвена по материали на Министерство на здравеопазването.

(публикувано на 12.05.2022 г.)
 


ИНФОРМИРАНИ И ЗДРАВИ

      На 10 май 2022 г. в центъра на град Павликени се проведе здравно- информационна кампания под мотото „Информирани и здрави“.
      Кампанията е организирана по инициатива на Регионална здравна инспекция – Велико Търново и здравния медиатор на Община Павликени и има за цел да повиши здравната информираност на населението по проблема туберкулоза като цяло и на рискови групи от него.
      В рамките на кампанията са осъществени:
      - образователна игра „Дърво на познанието“, с която преминаващите граждани се запознаха с рисковите фактори, пътищата на заразяване и симптомите на туберкулозата;
      - консултации за отказ от тютюнопушене;
      - демонстрация с алкоочила за влиянието на алкохола върху човешкия организъм;
      - разпространение на здравно-образователни материали.      

      Информираността е част от профилактиката и популяризирането на здравословния начин на живот.

з

(публикувано на 11.05.2022 г.)


ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ „ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ“

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОБЩИНА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЗИВЕЛИКО ТЪРНОВО
МЛАДЕЖКИ ДОМ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВОТРАПЕЗИЦА - 1902“

ПРОВЕЖДАТ ПРОЛЕТНА КАМПАНИЯ ДВИЖИ СЕ И ПОБЕДИ

На 14 май, 28 май и 4 юни 2022 година
Преминават се туристически маршрути в околностите на гр. Велико Търново

 

I етап
На 14 май 2022 година - Хижа „Божур“

       Начало: От Владишки мост към разклона за с. Арбанаси и манастир „Света Троица” се тръгва в посока манастира. Подминава се отклонение на маркирана с кафяво пътека, продължава се по синята маркировка и след около 1,3 км се тръгва на североизток по пътека с червена маркировка. Тя води до билото, по което се стига до хижата. Връщането може да стане по пътека с червена маркировка в посока запад от х. Божур, преминаваща през манастир „Света Троица” и от него към квартал „Асенов” по синя маркировка или по обратния път.

       За незапознатите с маршрута ще бъдат осигурени водачи от ТД „Трапезица-1902” със сборен пункт от Владишкия мост в 9:00 и 9:30 часа.

       За допълнителна информация на телефон: 0896647778 или e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Подарете си почивния ден сред природата!

 

II етап
На 28 май 2022 година Велико Търново - Преображенски манастир

       І Вариант: Тръгването е от ТД „Трапезица - 1902“ през кв. Варуша, покрай църквата „Св. Никола“, до детската площадка над ул.”Работническа”. Посоката е северозапад, маркировката – червена. За около 20 минути изкачваме  - връх Картала, от където следва спускане към I-во дере, където се вливат двете пътеки и се продължава по описанието от ІI-ри вариант.

       ІI Вариант: Тръгва се от събирането на улиците “Ал.Бурмов” и “К.Зидаров” в кв. Картала, недалече от началната спирка на автобус №4. Маркировката е червена. След около 1,4 км пътеката се събира с идващата от кв. Варуша и продължаваме по новоизградените осем моста по жълта маркировка към първи и втори водопад.

       Връщането може да стане по обратния път или продължение до с. Беляковец или с. Самоводене.

       За незапознатите с маршрута ще бъдат осигурени водачи от началните пунктове на вариант I в 9:00 часа и вариант II  в 9:30 часа.

       За осигуряване на групов транспорт, заявки на телефон: 0896697832 или e-mail: trapezitca_1902@abv.bg

Подарете си почивния ден сред природата!

III етап
На 4 юни 2022 година Велико Търново - парк "Ксилифор"

       І. Лъчеви туристически походи до парк „Ксилифор” от 08:00 часа
       1. От квартал Асенов /църква “Свети четиридесет мъченици”/;
       2. От село Арбанаси – югоизточния край или от телевизионната кула;
       3. От автобусното обръщало до ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”;
       4. От село Шереметя.

       
ІІ. Откриване на празника и художествена програма от 10:00 до10:30 ч.

       
ІІІ. Спортно-туристически игри
       Щафетни игри за І – ІV клас от 10:30 ч.; Спортно-туристически щафети за V – VІІІ клас от 10:30 ч.; Спортно-туристически щафети за ІХ – ХІІ клас от 11:00 ч.

        ІV. Центрове на предизвикателствата от 11:00 – 14:00 часа:
       Здравно информационни: измерване на кръвно налягане, функционално изследване на дишането, измерване на телесния състав и метаболитната обмяна, интерактивна демонстрация на злоупотребата с алкохол.
       Спортно – туристически: Улов на риба за деца до 14 г. – ЛРД „Сокол – 1884” (начало 8:30 ч.), Катерачна стена, Дартс, Туристически каяци, Плажен волейбол - Волейболен клуб “Царевец” (начало 11:00 ч.), Стрелба с лък – Стрелкови клуб „Етър-98” (начало 10:30 ч.), Състезание по шахмат – ШК „Асеневци” (начало 10:30 ч.), Коло-крос в две възрастови групи: до 14 г. и до 18 г. (начало 12:00 ч.), Състезание по бадминтон – “Бадминтон – Скоуш клуб”, Лъвски скок – момчета и момичета до IV клас и до VIII клас, Теглене на въже– момчета и момичета до IV клас и до VIII клас.

За осигуряване на водачи телефон: 0896697832

Подарете си почивния ден сред природата!

(публикувано на 02.06.2022 г.)
 


ОБЛАСТЕН КОНКУРС

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

организира

ОБЛАСТЕН КОНКУРС

за изработване на разделител за книга

на тема

"ТЮТЮНЪТ ЗАМЪРСЯВА .............."

 

2

Конкурсът е посветен на Световния ден без тютюн – 31 май  2022 г.
Мото „Заплахата от тютюна за нашата околна среда“

 

Право на участие

 • всички деца и ученици от област Велико Търново

Форма, размери, техника

 • без ограничение

Материали

 • по избор: хартия, картон, филц, плат, корк, пластмаса, дърво,  канап и други

Критерии за оценка

 • оригиналност на идеята; придържане към темата; послание на творбата; самостоятелност на изпълнението и потенциал да достигне до максимален брой хора

Допълнителни условия

 • участието е индивидуално
 • творбите не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват с цел презентиране и популяризиране на конкурса; организиране на изложби и благотворителни инициативи

Задължителна информация

 • име и фамилия на участника;  група/клас; заведение/училище/школа;  населено място
 • телефон на участника, учител или родител за кореспонденция

Краен срок за изпращане

не по-късно от 27 май (петък) 2022 година   

Адрес за получаване

Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски” №23
Регионална здравна инспекция – Велико Търново

отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ /етаж 8, стая 802/

Награди                                                                  

 • грамоти и предметни награди за авторите на най-добрите творби

Допълнителна информация за конкурса може да получите на телефони:
062/ 614 351 (Й. Илиева); 062/614 347 (Ек. Субботина) или на ел. адрес: pbpz@rzi-vt.bg

(публикувано на 29.04.2022 г.)


Областен конкурс за изработване на разделител за книга

       По повод на Световния ден без тютюнопушене - 31 май  Регионална здравна инспекция – Велико Търново организира областен конкурс за изработване на разделител за книга на тема „Тютюнът замърсява….“.
       Инициативата се организира в рамките на „Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2021-2025 г.)“ и Общинската програма „Здрави деца в здрави семейства“. Целта е да провокира интереса на учениците по темата тютюнопушене; да даде възможност за изява на творческата им индивидуалност и да развие креативното им мислене за здравословен начин на живот без тютюн.
       В конкурса са представени 127 творби за книга.
       Автори на произведенията са 124 ученици от 2 до 11 клас на 9 училища в областта:  ОУ „Христо Ботев”, ОУ „П. Евтимий”, СУ „Владимир Комаров”, СУ „Емилиян Станев”, ПГ по моден дизайн,  ПХГ „Св. св. Кирил и Методий” и ПГСАГ „Ангел Попов” в гр. Велико Търново; СУ „Максим Райкович” гр. Лясковец; СУ „Вичо Грънчаров” и  Клуб „Земята и ние” ЦПЛР гр. Горна Оряховица.
       Комисия, включваща представители на организаторите, оцени представените творби, разпределени съгласно регламента на конкурса, в три групи: начален, среден и горен курс на обучение. Авторите на класираните на призовите места творби са, както следва:

І група – начален курс на обучение


Първо място – Елица Атанасова от СУ „Владимир Комаров” – В. Търново


Второ място – Ника Делфс от Клуб „Земята и ние“ – Г. Оряховица


Второ място – Андрей Александров от ОУ „Св. П. Евтимий” – В. Търново

ІІ група – среден курс на обучение

Първо място – Аделина Петрова от СУ „Ем. Станев” –  В. Търново


Второ място – Назиф  Назифов от ОУ „Христо Ботев“ – В. Търново


Трето място – Теодор Стоев от СУ „Владимир Комаров” – В. Търново


Трето място – Силвия Славчева от СУ „Максим Райкович” – Лясковец


                                                           
ІІІ група –  горен курс на обучение

Първо място – Яница Чолакова от ПГСАГ „Ангел Попов” – В. Търново


Второ място – Радостина Душева от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – В. Търново


Второ място – Николай Василев от ПГСАГ „Ангел Попов” – В. Търново


Трето място – Маргарита Антонова от ПГ по моден дизайн – В. Търново


Трето място – Цветомир Хрулев от ПГСАГ „Ангел Попов” – В. Търново


ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

 1. Михаела Йорданова от СУ „Максим Райкович” – Лясковец

 2. Цветелина Янакиева от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – В. Търново 3. Денислава Пиперкова от СУ „Вичо Грънчаров“ – Г. Оряховица 4. Дея Яхова от ОУ „Христо Ботев“ – В. Търново 5. Никол Димова от Клуб „Земята и ние“ – Г. Оряховица 6. Йоан Стоянов от ПГСАГ „Ангел Попов” – В. Търново 7. Йоанна Йорданова от ПГСАГ „Ангел Попов” – В. Търново


 8. Катерина Матеева от СУ „Владимир Комаров” – В. Търново

 

       Наградите са осигурени от РЗИ – Велико Търново и Община Велико Търново и ще бъдат връчени на организирана за целта церемония.

(публикувано на 03.06.2022 г.)

„Водата е част от нас и неи сме част от нея”

 

       В рамките на здраво-образователния цикъл „За чиста Земя, въздух, вода и храна“, през изтеклата седмица, децата от  ЧДГ „Малки стъпчици”   с. Присово се запознаха със значението на водата. Те вече знаят, че водата е жизнено необходима за поддържането на живота, както и че приемът на  замърсена вода или лоша хигиена води до заболявания.

       Децата се обединиха около тезата, че водата е безценна и не можем без нея! Водата прави живота ни прекрасен и ни предпазва от болести!

 

1

2

3


4

5

6

(публикувано на 15.04.2022 г.)

Седмица на гората

 

       От 4 до 8 април 2022 година, малките палавници от ЧДГ „Малки стъпчици”, с. Присово чрез разговори, игрови познавателни ситуации и опити се обучаваха по темата „Какво ни дава гората и как да я опазим!“.

       Инициативата е част от здравно-образователен цикъл, който стартира през месец април 2022 г. под мотото „За чиста Земя, въздух, вода и храна“ и се осъществява със съдействието на РЗИ – Велико Търново.

(публикувано на 12.04.2022 г.)
„Аз се храня здравословно”

 

       На 1 април 2022 година в ЧДГ „Малки стъпчици”, с. Присово се проведе интерактивно обучение по темата „Здравословно хранене“. Децата се запознаха с основните видове храни и мястото им в пирамидата за здравословно хранене.
       Обучението е част от здравно-образователен цикъл, който стартира през месец април 2022 г. под мотото „За чиста Земя, въздух, вода и храна“. Инициативата е на детското заведение и се провежда с методичната подкрепа на Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

       Проявата е посветена на превенцията на рисковите за здравето фактори, като има за цел да развие творческата активност и поведение на децата за здравословен начин на живот.

(публикувано на 01.04.2022 г.)
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:
„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” – 2022 г.

 

       Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
       Конкурсът се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Световната здравна организация за България и Български Младежки Червен кръст.
       Конкурсът стартира на 21 март 2022 г. и продължава до 15 ноември 2022 г., в две фази. През първата фаза (от 21 март до 10 април 2022 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в области на превенцията на хроничните незаразни болести - „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и „Здравословно хранене и физическа активност“. През втората фаза на конкурса (от 15 април до 15 ноември 2022 г.) стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
       Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-8 клас и 9-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 20 ноември 2022 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2022 г.
       Всяко от министерствата (партньори в инициативата), съгласно компетентностите и приоритетите си номинира и осигурява предметни награди на 12-те най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория.
       Министерството на здравеопазването, Регионалният офис на СЗО в Р България и Българският Младежки Червен кръст осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазване на здравето“.
       Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да видите тук:

       Повече информация и консултативна помощ относно кандидатстването и реализацията на вашите проекти, може да получите от експертите в дирекция „Обществено здраве, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето в РЗИ – Велико Търново на телефон: 062 614 351.

(публикувано на 24.03.2022 г.)
24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

       

       Всяка година на 24 март се отбелязва Световният ден за борба с туберкулозата.

       Целта е да се повиши обществената осведоменост за вредните последици от туберкулозата за: здравето, обществото и икономиката, и да се увеличат усилията за борбата с глобалната епидемия от туберкулоза.

       На този ден, през 1882 г., д-р Робърт Кох обявява, че е открил бактерията, причиняваща туберкулоза. Благодарение на това откритие става възможно разработването на методи за диагностика и лечение на заболяването.

       Туберкулозата е лечимо и предотвратимо заболяване, но все още остава една от основните причини за смъртност по света.

       Заболяването е хронично инфекциозно, което засяга главно дихателните органи (в 90% от случаите). Развиват се и форми, поразяващи други органи и системи (лимфни възли, централна нервна система, сърце, очи, кожа, органи на коремната кухина, кости и стави, уро-генитална система и други).

       Причинителят на болестта се отличава със значителна устойчивост във външната среда. Туберкулозната  бактерия прониква в белите дробове най-често по въздушно-капков път.  Заразяването става много лесно, когато се намираме в близост до болен, отделящ туберкулозни бактерии при кашлица, кихане или разговор. Заразата може да се пренася и чрез прах. Възможно е заразяване и по хранителен път – през устата със замърсени продукти.

       Рискови фактори са: непосредствен контакт с болен от туберкулоза, злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, съпътстващи хронични заболявания, намалени защитни сили на организма, пребиваване продължително време в затворени помещения.

       Симптомите на туберкулозата са следните: продължителна кашлица, храчки,  повишена температура, нощно изпотяване, болки в гърдите, отпадналост и безсилие, безапетитие, отслабване на тегло.

       Болестта може да се развие незабелязано. През този „скрит период” заразата прониква в голям брой хора, които живеят, работят, учат или са в контакт с болния.

       Важно средство за предпазване от туберкулоза е прилагането на БЦЖ-ваксина. Ваксината е задължителна, съобразно Имунизационния календар на Република България.

       Поддържането на естествените съпротивителни способности на организма се осъществява чрез: пълноценно хранене, редовни физически упражнения и туризъм, отказване от тютюнопушене и  употреба на алкохол, добра лична и обществена хигиена.

 

Публикацията е изготвена
по материали на Министерство на здравеопазването.

 

(публикувано на 23.03.2022 г.)
 

ЗЛОУПОТРБАТА  С  АЛКОХОЛ - ФАКТОР  НА  РИСКА  ЗА  ЗДРАВЕТО

       

       Консумацията на алкохол е една от проявите на нездравословен начин на живот и е проблем за повечето страни в света, включително и за България.
Над 200 са заболяванията и състоянията, свързани частично или изцяло с консумацията на алкохол:
     - Физическа и психологическа зависимост;
     - Психични и поведенчески разстройства;
     - Тежки хронични болести - цироза на черния дроб, някои видове рак, сърдечносъдови заболявания и др.;
     - Наранявания, пътнотранспортни и други инциденти.
     Алкохолът (етилов алкохол, етанол) е вещество, което действа като депресант на централната нервна система. Това означава, че забавя реакциите и функциите на тялото и притъпява усещанията. Алкохолът е психоактивно вещество, чиято употреба се смята за по-приемлива от обществото в сравнение с употребата на други наркотици. В същото време заради своите ефекти и рискове алкохолът не е нито по-безопасно, нито „по-слабо” вещество.
     Алкохолът се абсорбира през стомаха и тънките черва и бързо навлиза в кръвта. Чрез кръвния поток той достига до всички части на тялото. Тъй като е депресант на централната нервна система, той забавя функциите на тялото – дишането, сърдечния ритъм, мозъчните функции. Тези ефекти могат да се появят само след 5-10 минути и да достигнат най-високата си точка след около 40-60 минути.
     Алкохолът остава в кръвта, докато не бъде разграден напълно от черния дроб. При здрав човек едно стандартно питие (около 10 грама чист алкохол) се разгражда за около 1 час. Съществуват фактори, които могат да повлияят на тази скорост. Тя може да бъде по-висока, ако концентрацията на алкохол в кръвта е много висока. При алкохолиците скоростта на елиминиране също може да бъде значително по-висока, но само при положение, че черният дроб не е вече увреден. Друг фактор е възрастта – с нейното напредване разграждането на алкохола се забавя.
      Колкото по-бързо се консумира алкохолът и колкото по-голямо е неговото количество, толкова по-висока е неговата концентрация в кръвта и толкова са по-силни ефектите му. Това е така, защото черният дроб не успява да го преработи достатъчно бързо.
      Ефектите на алкохола не са едни и същи при всички хора. Разлика има например при хората с различна телесна маса, от която зависи и количеството на телесните течности. При хората с по-малка телесна маса и по-малко количество телесни течности концентрацията на алкохол в кръвта се увеличава по-бързо, а оттам и ефектите му се усещат по-бързо. По тази причина на повечето жени им е необходимо по-малко количество, за да усетят въздействието му, отколкото на мъжете, които обикновено са с по-голяма телесна маса и по-голямо количество телесни течности. Още една разлика в ефектите от алкохола може да бъде видяна при хора, които пият регулярно и имат повишен толеранс. Човешкото тяло бързо се приспособява към алкохола и по тази причина може да се налага приемането на по-голямо количество за получаването на едни и същи ефекти. Тялото обаче не се приспособява към всички ефекти на алкохола. Например, забавянето на реакциите винаги е налице, независимо от това колко е развит вече толерансът на употребяващия.
      Рисковете от възникване на зависимост и различни заболявания са много по-малки, когато човек консумира алкохол умерено и не всеки ден. За редовна употреба на алкохол се приема тази, която се случва един или повече пъти седмично независимо от дозата, а за епизодична – по-рядко от един път седмично. Рисковата алкохолна консумация се дефинира като равнище на консумация, което би довело до увреждания, в случай че се съхранят навиците на консумация на алкохол. Според консумираното количество алкохол през седмицата употребата на алкохол се класифицира като:
      - умерено рискова до 280 мл абсолютен алкохол (АА) при мъжете и до 140 мл АА при жените;
      - рискова до 280 -350 мл АА при мъжете и до 140-210 мл АА при жените;
      - високо рискова над 350 мл АА при мъжете и над 210 мл АА при жените;
     Всекидневната консумация повишава риска от развитие на толеранс и възникване на зависимост.
     За някои хора всяка употреба е опасна и това са: бременните и кърмещите жени, тези, които се опитват да забременеят; зависимите към алкохол и наркотици; хората, в чиито семейства има случаи на алкохолизъм; хората, приемащи различни лекарства (психотропни, хормонални); хората, страдащи от определени заболявания (чернодробни, ендокринни, на стомашно – чревния тракт); хората, които шофират или работят с машини.
      Употребата на алкохол носи рискове, които са по-големи, когато се пие в прекомерни количества по единичен повод или когато количествата се увеличават регулярно с течение на времето.

Публикацията е изготвена по материали на :
Министерство на здравеопазването;
Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта.          

(публикувано на 15.02.2022 г.)
14 ФЕВРУАРИ “СВЕТИ ВАЛЕНТИН - ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ“ ВТОРИ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ

       

       На 14 февруари ежегодно се отбелязва вторият етап на националната анти-СПИН кампания „Ден на влюбените“. Същата се реализира в рамките на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Министерството на здравеопазването (МЗ)  в партньорство с РЗИ, общини и  неправителствени организации.
Целта на анти-СПИН кампанията е:
- да се насочи вниманието към проблема СПИН и да се повиши обществената информираност за начините на предаване на ХИВ и други сексуално предавани инфекции;
- да се мотивират хората за отговорност към собственото здраве;
- да се предостави достъпна информация и възможност всеки да получи отговор на въпросите, които го вълнуват относно проблема ХИВ/СПИН.
Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, ХИВ все още заплашва света. По данни на СЗО близо 38 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН. Броят на новоинфектираните лица през 2020 г. е 1,5 млн., а смъртните случаи са 680 000. В световен мащаб през 2020 г. близо 73% от инфектираните с ХИВ/СПИН получават антиретровирусна терапия.
В Република България се осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от здравноосигурителния им статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот. В България общо 1 936 лица с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, ) от тях 1 910 (99%) получават антиретровирусна терапия.
По данни на МЗ от 1986 г. до 19.11.2021 г. в България са регистрирани общо 3 702 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2021 г. са открити нови 219 ХИВ-позитивни лица. Запазва се тенденцията през последните години броят на новорегистрираните мъже да е по-голям от този на жените. Съотношението мъже/жени продължава да нараства – 6,1:1 (86% мъже и 14% жени).
Близо 93% от новите случаи с ХИВ-инфекция са се инфектирали по сексуален път (45% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 48% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани лица 5,5% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.
Най-засегнатата възрастова група е 30-39 г. (36%), следвана от възрастовата група 20-29 г. (24%) и 40-49 г. (22%). Повече от половината  от новите случаи (58%) са във възрастовата група 30-50 г.
Географското разпространение на инфекцията показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София град – 34% (75 лица), област Варна – 11% (24 лица), Пловдив – 9% (20 лица), Бургас – 6% (14 лица), Пазарджик – 4% (9 лица), Враца, Русе, Стара Загора – 3% (6 лица) и в останалите – под 3%.
България остава страна с ниско разпространение на ХИВ. Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население за България е 2,9 през 2020 г. Зa сравнение – средният показател за страните от ЕС е 3,3 на 100 хил. души население.

           Публикацията е изготвена по материали на Министерство на здравеопазването.           

(публикувано на 11.02.2022 г.)