A- A+

 

 

Обявление за длъжността „Главен специалист“ в дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ – Велико Търново

Обявление за длъжността (публикувано на 06.06.2024 г.)

Обявление за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в РЗИ – Велико Търново

Резултати от конкурс (публикувано на 13.03.2024 г.)

Система за определяне на резултатите (публикувано на 11.03.2024 г.)

Списък с нормативни документи (публикувано на 05.03.2024 г.)

Списък на допуснати кандидати (публикувано на 05.03.2024 г.)

Списък на недопуснати кандидати (публикувано на 05.03.2024 г.)

Обявление за длъжността (публикувано на 16.02.2024 г.)

Архив

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015