A- A+

 

 

Обявление за длъжността „Инспектор“, в дирекция „Обществено здраве“, отдел "Държавен здравен контрол" в РЗИ – Велико Търново

Система за определяне на резултатите
(публикувано на 06.12.2023 г.)
Списък с нормативни документи
(публикувано на 27.11.2023 г.)
Списък на допуснати кандидати
(публикувано на 27.11.2023 г.)
Списък на недопуснати кандидати
(публикувано на 27.11.2023 г.)
Обявление за длъжността
(публикувано на 10.11.2023 г.)

Обявление за длъжността „Главен експерт“, в дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Велико Търново

Списък с нормативни документи
(публикувано на 05.12.2023 г.)
Списък на допуснати кандидати
(публикувано на 30.11.2023 г.)
Списък на недопуснати кандидати
(публикувано на 30.11.2023 г.)
Обявление за длъжността
(публикувано на 13.11.2023 г.)

Обявление за длъжността „Младши експерт“, в дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ – Велико Търново

Резултати от конкурс за длъжност "Младши експерт" в дирекция НЗБ
(публикувано на 24.10.2023 г.)
Система за определяне на резултатите
(публикувано на 17.10.2023 г.)
Списък с нормативни документи
(публикувано на 10.10.2023 г.)
Списък на допуснати кандидати
(публикувано на 10.10.2023 г.)
Списък на недопуснати кандидати
(публикувано на 10.10.2023 г.)
Обявление за длъжността
(публикувано на 21.09.2023 г.)

Обявление за длъжността „Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в РЗИ – Велико Търново

Резултати от конкурс за длъжност „Директор на дирекция в дирекция АПФСО
(публикувано на 18.08.2023 г.)
Система за определяне на резултатите
(публикувано на 08.08.2023 г.)
Списък с нормативни документи
(публикувано на 31.07.2023 г.)
Списък на допуснати кандидати
(публикувано на 31.07.2023 г.)
Списък на недопуснати кандидати
(публикувано на 31.07.2023 г.)
Обявление за длъжността
(публикувано на 14.07.2023 г.)

Обявление за длъжността „Младши експерт“, в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ в РЗИ – Велико Търново


Резултати от конкурс за длъжност "Младши експерт" в дирекция АПФСО
(публикувано на 17.07.2023 г.)
Система за определяне на резултатите от теста
(публикувано на 11.07.2023 г.)
Списък с нормативни документи
(публикувано на 03.07.2023 г.)
Списък на допуснати кандидати
(публикувано на 03.07.2023 г.)
Списък на недопуснати кандидати
(публикувано на 03.07.2023 г.)
Обявление за длъжността
(публикувано на 03.07.2023 г.)

Обявление за длъжността „Програмист на софтуерни приложения, IV степен“, в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ (АПФСО) в РЗИ – Велико Търново

Резултати от конкурс
(публикувано на 03.07.2023 г.)
Система за определяне на резултатите от теста
(публикувано на 27.06.2023 г.)
Списък с нормативни документи
(публикувано на 06.06.2023 г.)
Списък на допуснати кандидати
(публикувано на 06.06.2023 г.)
Списък на недопуснати кандидати
(публикувано на 06.06.2023 г.)
Обявление за длъжността
(публикувано на 18.05.2023 г.)

Обявление за длъжността „Младши експерт“, в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ (ПБПЗ) в дирекция "Обществено здраве" (ОЗ) в РЗИ – Велико Търново

Резултати от конкурс
(публикувано на 22.06.2023 г.)
Система за определяне на резултатите от теста
(публикувано на 20.06.2023 г.)
Списък с нормативни документи
(публикувано на 05.06.2023 г.)
Списък на допуснати кандидати
(публикувано на 05.06.2023 г.)
Списък на недопуснати кандидати
(публикувано на 05.06.2023 г.)
Обявление за длъжността
(публикувано на 16.05.2023 г.)

Архив

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015