A- A+


Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Регионална здравна инспекция - Велико Търново

Механизми за подаване на сигнал

        Вътрешни за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Регионална здравна инспекция – Велико Търново 
        Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция за 2019 г.
        Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция за 2020 г.
        Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция за 2021 г.
        Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция за 2022 г.
        Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция за 2023 г.
        Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция за 2024 г.

Отчет за изпълнението на антикорупционен план

        Отчет за изпълнението на Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция за 2023 г.


         Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:
         • По e-mail: anticorruption@rzi-vt.bg
         • На хартиен носител, чрез пощенската кутия, намираща се в сградата на РЗИ
         • На хартиен носител, чрез подаване в Звеното за административно обслужване, намиращо се в сградата на РЗИ
         • По пощата на адрес: РЗИ, ул. „Никола Габровски“ 23, гр. Велико Търново


         Необходима информация при подаване на сигнал

         При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:
         • Трите имена
         • Вашия адрес за кореспонденция
         • Телефон за контакт
         • Данни за институциите, които вече сте информирали
         • Адрес на електронната Ви поща
         Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.Форма към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

         Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществяви и чрез попълване на онлайн форма за подаване на сигнали към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България