A- A+

Механизми за подаване на сигнал


         Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:
         • Чрез онлайн формата към директора на РЗИ – Велико Търново
         • По e-mail: anticorruption@rzi-vt.bg
         • На хартиен носител, чрез пощенската кутия, намираща се в сградата на РЗИ
         • На хартиен носител, чрез подаване в Звеното за административно обслужване, намиращо се в сградата на РЗИ
         • По пощата на адрес: РЗИ, ул. „Никола Габровски“ 23, гр. Велико Търново


         Необходима информация при подаване на сигнал

         При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:
         • Трите имена
         • Вашия адрес за кореспонденция
         • Телефон за контакт
         • Данни за институциите, които вече сте информирали
         • Адрес на електронната Ви поща
         Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.Форма към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

         Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществяви и чрез попълване на онлайн форма за подаване на сигнали към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България