A- A+

Имунизационна кампания

 

     На територията на област Велико Търново имунизации с новата адаптирана ваксина (Comirnaty Omicron XBB.1.5) на лица на и над 12-годишна възраст се извършват във временния имунизационен кабинет в РЗИ – Велико Търново (ул. „Никола Габровски“ №23) само след предварително записване на телефон: 0876 518 239.

     Имунизацията на деца на възраст между 6 месеца и 11 години с новата адаптирана ваксина се извършва в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, гр. Велико Търново (ул. "Ниш" №1) само след предварително записване на телефонен номер 0876 518 239.

     Имунизации се извършват и от общопрактикуващите лекари

(актуализирано на 09.10.2023 г.)


 

      МЗ и Експертният съвет по надзор на имунопрофилактиката препоръчват прилагането на втори бустер иРНК ваксина срещу COVID-19 при лица над 18 г.

(публикувано на 24.06.2022 г.)


     Заповед № РД-01-270 от 22.06.2022 г. за организацията на имунизационната кампания срещу COVID-19 (23.06.2022)


 


 

Издаване на сертификат за отрицателен резултат от проведено изследване за COVID-19

     Съгласно Заповед № РД-01-548 от 30.06.2021 г. е утвърден сертификат за отрицателен резултат от проведено PCR изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19. https://his.bg

(публикувано на 01.07.2021 г.)


 

Издаване на сертификат за ваксинация срещу COVID-19

     От 1 юни 2021 г. цифрови COVID сертификати на ЕС, съответно за завършена ваксинационна схема, за незавършена ваксинационна схема и за завършена смесена ваксинационна схема, се предоставя по искане на лицето, получило ваксина срещу COVID-19, от медицинския специалист, приложил ваксината или от неговия общопрактикуващ лекар.
     Сертификатите могат да се свалят в електронен формат и от ваксинираното лице от интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg.

     След 4 юни 2021 г. гражданите, които вече са получили сертификат за успешно преминал ваксинационен цикъл срещу COVID-19, ще могат да преиздадат своя документ в европейския формат, безплатно, на сайта на Националната здравно-информационна система www.his.bg, в секция „Аз и моето семейство“, без да е необходимо да притежават квалифициран електронен подпис (КЕП).
     Всеки гражданин, който вече разполага със сертификат, ще има възможност да се сдобие с електронен вариант на новия европейски формат като въведе своя единен граждански номер (ЕГН), номера на личната си карта и националния референтен номер (НРН) на една от двете ваксини, които са описани в стария документ. НРН се намира в долния ляв ъгъл на стария сертификат. При чуждите граждани се попълва съответно личен номер на чужденеца и номера на документа за постоянно пребиваване в България. Системата ще позволи изтеглянето на документа единствено ако всички въведени данни са попълнени коректно.
     Сертификатът може да бъде разпечатан на хартия както цветно, така и черно-бяло. Новият формат се прегъва на четири, така че основната част от личните данните да е във вътрешната част на хартията, за да се защитят личните данни на притежателя. Документът може също така да бъде съхранен като файл в PDF формат, което позволява да бъде разпечатан по-късно или да се съхранява на мобилно устройство.


(публикувано на 01.06.2021 г.)


Заповед № РД-01-389 от 31.05.2021 г. за утвърждаване на образците за цифров COVID сертификат на ЕС за извършена ваксинация срещу COVID-19 (07.06.2021)


 

Издаване на зелен сертификат за преболедували COVID-19

     Съгласно Заповед № РД-01-417 от 04.06.2021 г. на министъра на здравеопазването за утвържаване на сертификат за преболедуване на COVID-19 всички преболедували коронавирусна инфекция, които фигурират като потвърдени случаи с положителен PCR резултат в Националния регистър за борба с COVID-19, ще имат възможност да изтеглят цифровия вариант на европейския зелен сертификат от https://www.his.bg/, секция „Аз и моето семейство“, без да е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).
     Гражданите, които желаят да получат зелен цифров сертификат и са доказано преболедували COVID-19, като по време на лечението са били поставени в изолация в лечебно заведение за болнична помощ или в домашни условия, трябва да въведат ЕГН, номер на лична карта и специален SMS код. Той ще бъде изпратен на всеки, който е предоставил номер на мобилен телефон на оторизираните власти при въвеждане на данните му в COVID регистъра.
     Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване съгласно Заповед № РД-01-417 от 04.06.2021 г. на министъра на здравеопазването, с валидност от 15-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване. По силата и за целите на заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г., сертификатът може да се използва от 15-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване.
     Удостоверение за преболедуване на COVID-19, доказано чрез бърз антигенен тест. Удостоверението се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19 за лицата, които са регистрирани в нея като потвърдени случаи на COVID-19, доказани с бърз антигенен тест и е достъпно в електронен формат от преболедувалите от интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg. Удостоверението е с валидност от 15-тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от проведен бърз антигенен тест.

(публикувано на 04.11.2021 г.)


На вниманието на ОПЛ и имунизационните кабинети в област Велико Търново

     Информирамe Ви, че в Кратката характеристика на ваксините Comirnaty и Spikevax са извършени промени както следва:

     Comirnaty: Одобрено е прилагането на Comirnaty като допълнителна (бустерна) доза при деца на възраст 12-17 г. Бустер доза Comirnaty може да се приложи интрамускулно най-малко 6 месеца след втората доза на лица на възраст 12 и повече години.
     Spikevax: Одобрено е прилагането на ваксина Spikevax при деца на възраст 6-11 г.
     Spikevax се прилага като курс от 2 (две) дози по 50 микрограма всяка (0,25 ml всяка, съдържаща 50 микрограма иРНК, което е половината от първичната доза за лица на 12 и повече години). Препоръчва се втората доза да се приложи 28 дни след първата доза.

     От 11.03.2022 г. в регистъра за ваксинации срещу COVID-19 е възможно да се вписват ваксина Spikevax при деца на възраст 6-11 г. в ½ доза, както и бустерна доза.

     Comirnaty при деца на възраст 12-17 г. не по-рано от 6 месеца от поставена втора доза. От 14.03.2022 г. ваксината Comirnaty е налична в две лекарствени форми: за разреждане (познатата до момента) и готова за употреба (която не се разрежда). Съгласно кратката характеристика на продукта дозите от двете лекарствени форми се считат за взаимнозаменяеми.

Ваксини

(публикувано на 15.03.2022 г.)


На вниманието на общопрактикуващите лекари в област Велико Търново

      Във връзка със Заповед № РД-01-350 от 17.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, всеки общопрактикуващ лекар следва да подава всяка седмица – до четвъртък, заявка за необходимите количества ваксини срещу COVID-19 (вид на ваксината, за първа/втора доза, брой флакони) за следващата седмица, както и логистичния пункт, от който иска да ги получава.
      Заявките се подават на следния електронен адрес: rzi-vt@rzi-vt.bg


Логистични пунктове и график за получаване на ваксини срещу COVID-19


      1. гр. Велико Търново
      РЗИ – Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23, ет. 4; имунизационен кабинет (стая 403);
      Понеделник, вторник и петък от 9:00 ч. до 16:00 ч. (обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч.)

      2. гр. Павликени
      „МБАЛ – Павликени“ ЕООД – гр. Павликени, ул. „Васил Петлешков“ №2 – имунизационен кабинет
      Всеки вторник от 10:30 ч. до 11:30 ч.

      3. гр. Свищов
      МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – ул. „Петър Ангелов“ №18; работен кабинет на главен инспектор от дирекция „Надзор на заразните болести“;
      Всеки вторник от 11:30 ч. до 13:00 ч.

      4. гр. Полски Тръмбеш
      ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Галина Петкова“, ул. Търговска“ №92, кабинет №34 и кабинет №35;
      Всеки вторник от 10:00 ч. до 10:30 ч.

      5. гр. Стражица
      ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – лекарски кабинет – д-р Магдалена Лафчиева“, ул. Хаджи Димитър“ №4
      Всяка сряда от 10:30 ч. до 11:30 ч.

      6. гр. Елена
      ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – лекарски кабинет – д-р Нина Титева“, ул. „Хаджи Юрдан Брадата“ №69, кабинет №106 и кабинет №107
      Всяка сряда от 10:30 ч. до 11:30 ч.

      7. гр. Горна Орвховица
      МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, ул. „Отец Паисий“ №72 - регистратура
      Всяка сряда от 10:30 ч. до 11:30 ч.


      Лице и телефон за контакт:
      Мария Ангелова – инспектор в РЗИ – Велико Търново; моб. телефон – 0876442663


(публикувано на 29.09.2022 г.)