A- A+

Заповед № РД-01-548 от 30.06.2021 г. за утвърждаване на цифров COVID сертификат за отрицателен резултат от проведено изследване за COVID-19

ЗАПОВЕД

      На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 29 от Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

НАРЕЖДАМ

      1. Утвърждавам образец на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за изследване за COVID-19, съгласно Приложението.

      2. Сертификатът по т. 1 се създава за лицата, които са с отрицателен резултат от проведено PCR изследване или от бърз антигенен тест за COVID-19.

      3. Сертификатът по т. 1 е валиден до 72-рия час от датата на пробовземане при проведено PCR изследване и до 48-мия час от датата на пробовземане при проведен бърз антигенен тест за COVID-19.

      4. При поискване сертификатът по т. 1 се предоставя на лицето от лабораторията, която е извършила изследването. Сертификатът може да се свали от лицето в електронен формат от интернет страницата на Националната здравна информационна система - https://his.bg.

      5. Заповедта влиза в сила от 1 юли 2021 г.

     

      Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
      Министър на здравеопазването

Приложение към т. 1