A- A+

Заповед № РД-01-417 от 04.06.2021 г. за утвържаване на сертификат за преболедуване на COVID-19

 

ЗАПОВЕД

      На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 29 от Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

НАРЕЖДАМ

      1. Утвърждавам образец на Цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за преболедуване на COVID-19, съгласно Приложението.

      2. Сертификатът по т. 1 се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19 за лицата, които са регистрирани като потвърдени случаи на COVID-19 и вписани в Националната информационна система за борба с COVID-19.

      3. Сертификатът по т. 1 е валиден от 15-тия до 180-тия ден от датата от първия положителен резултат от PCR изследване за COVID-19.

      4. Сертификатът по т. 1 може да се свали в електронен формат от лицето от интернет страницата на Националната здравна информационна система -https://his.bg.

      5. Заповедта влиза в сила от 5 юни 2021 г.

     

      Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
      Министър на здравеопазването

Приложение към т. 1