A- A+

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.12.2019 г. - 05.01.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

25

4

13

 

 

2

 

 

 

6

 

Ентероколит

9

4

1

 

 

1

3

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.01.2020 г. - 12.01.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Бактериален менингит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

53

12

28

 

 

3

 

 

1

9

 

Ентероколит

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Остра вяла парализа

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ОРЗ

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.01.2020 г. - 19.01.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

35

1

21

 

 

1

6

 

 

6

 

Ентероколит

7

4

2

 

 

 

 

1

 

 

 

Скарлатина

6

5

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.01.2020 г. - 26.01.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

52

16

12

 

 

2

11

 

4

7

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

2

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.01.2020 г. - 02.02.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

28

7

10

4

 

2

 

 

1

4

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

13

3

7

 

 

 

 

1

 

2

 

Морбили

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ОРЗ

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. януари 2020 г. в област Велико Търново са регистрирани 228 случая на остри заразни заболявания, при 168 през м. декември 2019 г. В сравнение с м. декември 1,5 пъти е нараснал броят на въздушно-капковите инфекции, а почти същият е броят на чревните инфекции. Почти същият е бил делът на двете групи инфекции и през м. януари 2019 г.
За м. януари 2020 г. регистрираната заболяемост от грип и остри респираторни заболявания е 588,58 на 10 000 на души население, при 395,46 на 10 000 души население за м. януари 2019 г., оценена чрез системата за сентинелно наблюдение.
         През месец януари 2020г. най-висока е заболяемостта в общините: Стражица – 281,64, Горна Оряховица – 197,78 и Лясковец – 141,96.
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 422 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 350 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 243 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. януари са преминали 43 лица. От тях: 26 мъже и 17 жени, на възраст от 16 до 49 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.02.2020 г. - 09.02.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

43

16

12

1

 

1

8

 

3

2

 

Вирусен менингоенцефалит

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

13

5

2

 

 

1

1

 

2

2

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

ОРЗ

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.02.2020 г. - 16.02.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

24

9

4

2

 

 

5

 

3

1

 

Ентероколит

9

5

3

 

 

 

 

 

 

1

 

Морбили

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.02.2020 г. - 23.02.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

24

11

10

2

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

10

5

3

 

 

1

1

 

 

 

Ламблиоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.02.2020 г. - 01.03.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

25

6

3

1

 

 

14

1

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

1

4

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

4

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. февруари 2020г. в област Велико Търново са регистрирани 173 случая на остри заразни заболявания, при 228 през м. януари 2020 г. В сравнение с м. януари 1,5 пъти е намалял броят на въздушно-капковите инфекции, с изключение на грип и ОРЗ, при които има двукратно увеличение – от 78,28 на 143,52. Почти същият е броят на чревните инфекции. Почти същият е бил делът на двете групи инфекции и през м. февруари 2019 г.
         През месец януари 2020г. най-висока е заболяемостта в общините: Павликени – 138,58 и Горна Оряховица – 114,38.
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 2363 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги, съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 589 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 183 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. февруари са преминали 49 лица. От тях: 18 мъже и 31 жени, на възраст от 16 до 49 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.03.2020 г. - 08.03.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

34

17

14

1

 

 

 

 

1

1

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.03.2020 г. - 15.03.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

25

1

11

 

 

 

8

1

4

 

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

4

2

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Туберкулоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.03.2020 г. - 22.03.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

3

 

 

1

 

 

 

 

 

1

1

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.03.2020 г. - 29.03.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ентероколит

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. март 2020 г. в област Велико Търново са регистрирани 84 случая на остри заразни заболявания, при 173 през м. януари 2020 г. В сравнение с м. февруари 2 пъти е намалял броят на въздушно-капковите инфекции, известно снижение има и в броят на чревните инфекции. Почти същият е делът на въздушно-капковите инфекции, а два пъти е намалял броят на чревните двете групи инфекции в сравнение с м. март 2019 г.
         През месец март 2020 г. най-висока е заболяемостта в общините: Горна Оряховица – 64,34%оо и Павликени – 52,57%ооо.
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 397 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги, съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 523 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 74 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. март са преминали 9 лица. От тях: 5 мъже и 4 жени, на възраст от 20 до 53 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.03.2020 г. - 05.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.04.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.04.2020 г. - 12.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.04.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.04.2020 г. - 19.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

 

 

 

2

 

 

 

1

 

(публикувано на 21.04.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.04.2020 г. - 26.04.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

12

4

3

 

 

2

3

 

 

 

 

Ентероколит

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 27.04.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.04.2020 г. - 03.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 04.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.05.2020 г. - 10.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 11.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.05.2020 г. - 17.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит -неопределен

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.05.2020 г. - 24.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 25.05.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.05.2020 г. - 31.05.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Лаймска болест

5

4

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.06.2020 г. - 07.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

8

3

3

 

 

 

 

1

1

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 08.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.06.2020 г. - 14.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

6

3

 

 

 

2

1

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.06.2020 г. - 21.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Covid-19

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

2

1

1

1

 

 

 

1

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 22.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.06.2020 г. - 28.06.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Covid-19

9

4

3

 

 

1

 

 

 

1

 

Ентероколит

5

2

2

 

1

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит -неопределен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.06.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.06.2020 г. - 05.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Covid-19

45

30

14

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.07.2020 г. - 12.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

10

4

 

1

2

 

 

1

1

1

 

COVID-19

40

27

9

 

 

2

1

 

1

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 14.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.07.2020 г. - 19.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

52

38

9

2

 

2

 

1

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Лаймска болест

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 20.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.07.2020 г. - 26.07.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

38

25

8

2

 

1

 

1

1

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 27.07.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.07.2020 г. - 02.08.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

17

6

7

 

 

1

 

1

 

2

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 05.08.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.08.2020 г. - 09.08.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

16

10

 

1

 

1

2

1

 

 

1

Туберкулоза

6

3

 

1

 

1

 

1

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.08.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.08.2020 г. - 16.08.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

13

5

5

 

 

 

 

2

1

 

 

Ентероколит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 18.08.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.08.2020 г. - 23.08.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

7

5

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

4

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 24.08.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.08.2020 г. - 30.08.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

4

2

 

 

 

2

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 02.09.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 31.08.2020 г. - 06.09.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Ентероколит

5

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.09.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.09.2020 г. - 13.09.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

7

5

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

 

 

1

 

 

 

1

1

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.09.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.09.2020 г. - 20.09.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

13

7

2

 

 

1

 

3

 

 

 

Ентероколит

5

3

 

 

 

 

1

1

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 23.09.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.09.2020 г. - 27.09.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

8

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.09.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.09.2020 г. - 04.10.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

19

5

4

1

 

2

 

 

 

7

 

Ентероколит

5

1

 

 

 

 

1

1

1

1

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВП

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 06.10.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.10.2020 г. - 11.10.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

55

15

6

 

 

3

 

4

 

27

 

Ентероколит

2

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 12.10.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.10.2020 г. - 18.10.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

68

33

7

3

 

2

7

 

6

10

 

Варицела

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип А

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 19.10.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.10.2020 г. - 25.10.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

118

74

9

5

 

1

16

2

2

9

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен енцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип А

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Ентероколит

3

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 26.10.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.10.2020 г. - 01.11.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

214

133

18

2

 

12

13

8

15

12

1

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит неуточнен

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневмококов менингит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 02.11.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.11.2020 г. - 08.11.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип А

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.11.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.11.2020 г. - 15.11.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 09.11.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.11.2020 г. - 22.11.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит тип А

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 23.11.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.11.2020 г. - 29.11.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.12.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.11.2020 г. - 06.12.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит С

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 01.12.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.12.2020 г. - 13.12.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

4

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 15.12.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.12.2020 г. - 20.12.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 21.12.2020 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.12.2020 г. - 27.12.2020 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

COVID-19

146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(публикувано на 29.12.2020 г.)