A- A+

Информация за регистрираните заразни заболявания - месец г.

МЕСЕЦ МАРТ ГОДИНА 2021

БД
Заразни заболявания брой заболели заболяемост на на 100 000 души
Област Велико Търново 2202 946,82
чревни инфекции 1 0,43
Хепатит А 1 0,43
въздушно-капкови инфекции 24 10,32
Скарлатина 1 0,43
Варицела 22 9,46
Туберколоза 1 0,43
инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции 5 2,15
Хепатит Б, остър 1 0,43
Хепатит неопределен, остър 3 1,29
Сифилис 1 0,43
КОВИД-19 2172 933,92
COVID-19 2172 933,92

по общини:
Община Велико Търново 770 890,01
Скарлатина 1 1,16
Варицела 6 6,94
Хепатит А 1 1,16
Хепатит Б, остър 1 1,16
COVID-19 761 879,61
Община Горна Оряховица 285 689,51
Варицела 2 4,84
Туберколоза 1 2,42
Хепатит неопределен, остър 3 7,26
COVID-19 279 674,99
Община Елена 39 464,89
COVID-19 39 464,89
Община Златарица 22 604,23
COVID-19 22 604,23
Община Лясковец 66 558,85
Варицела 2 16,93
COVID-19 64 541,91
Община Павликени 340 1.650,08
Варицела 4 19,41
COVID-19 336 1.630,67
Община Полски Тръмбеш 35 286,89
COVID-19 35 286,89
Община Свищов 549 1.600,02
Сифилис 1 2,91
COVID-19 548 1.597,11
Община Стражица 81 700,63
Варицела 8 69,20
COVID-19 73 631,43
Община Сухиндол 15 681,82
COVID-19 15 681,82

ГОДИНА 2021

(към 31.03.2021)
Заразни заболявания брой заболели заболяемост на на 100 000 души
Област Велико Търново 3083 1.325,63
чревни инфекции 14 6,02
Гастроентерит и ентероколит 10 4,30
Ротавирусен гастроентерит 1 0,43
Хепатит А 3 1,29
въздушно-капкови инфекции 63 27,09
Скарлатина 3 1,29
Варицела 55 23,65
Туберколоза 5 2,15
инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции 16 6,88
Хепатит Б, остър 2 0,86
Хепатит неопределен, остър 5 2,15
Сифилис 7 3,01
Сифилис, вроден и на кърмачето 2 0,86
КОВИД-19 2990 1.285,65
COVID-19 2990 1.285,65

по общини:
Община Велико Търново 1041 1.203,25
Гастроентерит и ентероколит 8 9,25
Скарлатина 1 1,16
Варицела 30 34,68
Туберколоза 1 1,16
Ротавирусен гастроентерит 1 1,16
Хепатит А 1 1,16
Хепатит Б, остър 2 2,31
Хепатит неопределен, остър 1 1,16
Сифилис 3 3,47
COVID-19 993 1.147,76
Община Горна Оряховица 392 948,37
Гастроентерит и ентероколит 1 2,42
Варицела 5 12,10
Туберколоза 2 4,84
Хепатит неопределен, остър 3 7,26
Сифилис 1 2,42
COVID-19 380 919,34
Община Елена 126 1.501,97
Скарлатина 1 11,92
Хепатит неопределен, остър 1 11,92
Сифилис 2 23,84
Сифилис, вроден и на кърмачето 1 11,92
COVID-19 121 1.442,37
Община Златарица 38 1.043,67
Сифилис, вроден и на кърмачето 1 27,46
COVID-19 37 1.016,20
Община Лясковец 87 736,66
Гастроентерит и ентероколит 1 8,47
Варицела 6 50,80
COVID-19 80 677,39
Община Павликени 502 2.436,30
Скарлатина 1 4,85
Варицела 4 19,41
Хепатит А 1 4,85
COVID-19 496 2.407,18
Община Полски Тръмбеш 63 516,39
Туберколоза 1 8,20
COVID-19 62 508,20
Община Свищов 691 2.013,87
Сифилис 1 2,91
COVID-19 690 2.010,96
Община Стражица 121 1.046,62
Варицела 10 86,50
COVID-19 111 960,12
Община Сухиндол 22 1.000,00
Туберколоза 1 45,45
Хепатит А 1 45,45
COVID-19 20 909,09
 

        

         Повече за:

         Остър вирусен хепатит А

         Дизентерия

         Гастроентерит, ентероколит

         Салмонелоза

         Колиентерит

         Скарлатина

         Туберкулоза

         Морбили

         Рубеола

         Остър вирусен хепатит В, С, D, неопределен

         Лаймска борелиоза

         Марсилска треска

         СПИН

         Ку-треска