A- A+

Информация за регистрираните заразни заболявания - месец г.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ ГОДИНА 2020

Заразни заболявания брой заболели заболяемост на на 100 000 души
Област Велико Търново 1690 726,67
чревни инфекции 4 1,72
Гастроентерит и ентероколит 1 0,43
Вирусни менингити и менингоенцефалити 2 0,86
Хепатит А 1 0,43
въздушно-капкови инфекции 1684 724,09
Варицела 19 8,17
COVID-19 1665 715,92
инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции 2 0,86
Хепатит С 1 0,43
Сифилис, вроден и на кърмачето 1 0,43

по общини:
Община Велико Търново 565 653,06
Гастроентерит и ентероколит 1 1,16
Варицела 16 18,49
Вирусни менингити и менингоенцефалити 1 1,16
Хепатит А 1 1,16
Хепатит С 1 1,16
Сифилис, вроден и на кърмачето 1 1,16
COVID-19 544 628,79
Община Горна Оряховица 381 921,76
Варицела 1 2,42
COVID-19 380 919,34
Община Елена 31 369,53
COVID-19 31 369,53
Община Златарица 15 411,97
COVID-19 15 411,97
Община Лясковец 73 618,12
Варицела 1 8,47
COVID-19 72 609,65
Община Павликени 273 1.324,92
Вирусни менингити и менингоенцефалити 1 4,85
COVID-19 272 1.320,07
Община Полски Тръмбеш 43 352,46
COVID-19 43 352,46
Община Свищов 247 719,86
COVID-19 247 719,86
Община Стражица 40 345,99
Варицела 1 8,65
COVID-19 39 337,34
Община Сухиндол 22 1.000,00
COVID-19 22 1.000,00

ГОДИНА 2020

Заразни заболявания брой заболели заболяемост на на 100 000 души
Област Велико Търново 5163 2.220,00
чревни инфекции 190 81,70
Дизинтерия (шигелоза) 1 0,43
Гастроентерит и ентероколит 153 65,79
Вирусни менингити и менингоенцефалити 8 3,44
Остра вяла парализа (при деца до 15 г.) 3 1,29
Ротавирусен гастроентерит 7 3,01
Хепатит А 15 6,45
Хепатит Е остър 1 0,43
Жиардиаза (ламблиоза) 2 0,86
въздушно-капкови инфекции 4938 2.123,25
Скарлатина 29 12,47
Морбили 2 0,86
Варицела 423 181,88
Менингококова болест инвазивна 1 0,43
Туберколоза 28 12,04
БММЕ Пневмококов 1 0,43
COVID-19 4454 1.915,14
инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции 35 15,05
Марсилска треска 2 0,86
Лаймска борелиоза 7 3,01
Хепатит С 1 0,43
Хепатит неопределен, остър 6 2,58
Сифилис 12 5,16
СПИН ХИВ 6 2,58
Сифилис, вроден и на кърмачето 1 0,43

по общини:
Община Велико Търново 2187 2.527,86
Гастроентерит и ентероколит 78 90,16
Скарлатина 19 21,96
Варицела 150 173,38
Вирусни менингити и менингоенцефалити 4 4,62
Туберколоза 9 10,40
Остра вяла парализа (при деца до 15 г.) 1 1,16
Марсилска треска 1 1,16
Лаймска борелиоза 5 5,78
Ротавирусен гастроентерит 4 4,62
Хепатит А 10 11,56
Хепатит С 1 1,16
Хепатит неопределен, остър 3 3,47
Хепатит Е остър 1 1,16
Сифилис 7 8,09
СПИН ХИВ 4 4,62
Жиардиаза (ламблиоза) 2 2,31
Сифилис, вроден и на кърмачето 1 1,16
COVID-19 1887 2.181,10
Община Горна Оряховица 1138 2.753,18
Гастроентерит и ентероколит 24 58,06
Скарлатина 2 4,84
Морбили 2 4,84
Варицела 135 326,61
Вирусни менингити и менингоенцефалити 2 4,84
Туберколоза 4 9,68
Лаймска борелиоза 1 2,42
Ротавирусен гастроентерит 2 4,84
Хепатит неопределен, остър 2 4,84
БММЕ Пневмококов 1 2,42
COVID-19 963 2.329,80
Община Елена 111 1.323,16
Гастроентерит и ентероколит 6 71,52
Скарлатина 1 11,92
Варицела 11 131,12
Менингококова болест инвазивна 1 11,92
Туберколоза 2 23,84
COVID-19 90 1.072,83
Община Златарица 43 1.180,99
Гастроентерит и ентероколит 4 109,86
Сифилис 2 54,93
COVID-19 37 1.016,20
Община Лясковец 247 2.091,45
Гастроентерит и ентероколит 7 59,27
Скарлатина 4 33,87
Варицела 11 93,14
Вирусни менингити и менингоенцефалити 1 8,47
Туберколоза 3 25,40
Ротавирусен гастроентерит 1 8,47
Хепатит А 1 8,47
Сифилис 1 8,47
СПИН ХИВ 1 8,47
COVID-19 217 1.837,43
Община Павликени 526 2.552,78
Дизинтерия (шигелоза) 1 4,85
Гастроентерит и ентероколит 12 58,24
Скарлатина 3 14,56
Варицела 55 266,93
Вирусни менингити и менингоенцефалити 1 4,85
Туберколоза 2 9,71
Хепатит А 1 4,85
COVID-19 451 2.188,79
Община Полски Тръмбеш 129 1.057,38
Гастроентерит и ентероколит 6 49,18
Варицела 4 32,79
Туберколоза 3 24,59
СПИН ХИВ 1 8,20
COVID-19 115 942,62
Община Свищов 527 1.535,91
Гастроентерит и ентероколит 9 26,23
Варицела 19 55,37
Туберколоза 2 5,83
Остра вяла парализа (при деца до 15 г.) 2 5,83
Марсилска треска 1 2,91
Хепатит А 3 8,74
Хепатит неопределен, остър 1 2,91
Сифилис 1 2,91
COVID-19 489 1.425,16
Община Стражица 214 1.851,05
Гастроентерит и ентероколит 7 60,55
Варицела 38 328,69
Туберколоза 2 17,30
Лаймска борелиоза 1 8,65
Сифилис 1 8,65
COVID-19 165 1.427,21
Община Сухиндол 41 1.863,64
Туберколоза 1 45,45
COVID-19 40 1.818,18
 

        

         Повече за:

         Остър вирусен хепатит А

         Дизентерия

         Гастроентерит, ентероколит

         Салмонелоза

         Колиентерит

         Скарлатина

         Туберкулоза

         Морбили

         Рубеола

         Остър вирусен хепатит В, С, D, неопределен

         Лаймска борелиоза

         Марсилска треска

         СПИН

         Ку-треска