A- A+

Информация за регистрираните заразни заболявания - месец г.

МЕСЕЦ МАЙ ГОДИНА 2021

БД
Заразни заболявания брой заболели заболяемост на на 100 000 души
Област Велико Търново 534 232,46
чревни инфекции 3 1,31
Гастроентерит и ентероколит 1 0,44
Ротавирусен гастроентерит 1 0,44
Хепатит А 1 0,44
въздушно-капкови инфекции 3 1,31
Варицела 3 1,31
инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции 3 1,31
Марсилска треска 1 0,44
Сифилис 2 0,87
КОВИД-19 525 228,54
COVID-19 525 228,54

по общини:
Община Велико Търново 180 210,57
Гастроентерит и ентероколит 1 1,17
Ротавирусен гастроентерит 1 1,17
COVID-19 178 208,23
Община Горна Оряховица 96 235,58
Марсилска треска 1 2,45
Сифилис 1 2,45
COVID-19 94 230,67
Община Елена 11 131,61
Варицела 1 11,96
COVID-19 10 119,65
Община Златарица 16 443,70
COVID-19 16 443,70
Община Лясковец 43 364,07
COVID-19 43 364,07
Община Павликени 51 249,66
Хепатит А 1 4,90
COVID-19 50 244,76
Община Полски Тръмбеш 38 307,37
COVID-19 38 307,37
Община Свищов 62 186,07
COVID-19 62 186,07
Община Стражица 30 262,54
Варицела 2 17,50
Сифилис 1 8,75
COVID-19 27 236,28
Община Сухиндол 7 322,73
COVID-19 7 322,73

ГОДИНА 2021

Заразни заболявания брой заболели заболяемост на на 100 000 души
Област Велико Търново 5280 2.298,47
чревни инфекции 22 9,58
Гастроентерит и ентероколит 14 6,09
Ротавирусен гастроентерит 2 0,87
Хепатит А 6 2,61
въздушно-капкови инфекции 80 34,83
Скарлатина 3 1,31
Варицела 71 30,91
Туберколоза 6 2,61
инфекции с множествен механизъм на предаване и трансмисивни инфекции 23 10,01
Марсилска треска 1 0,44
Хепатит Б, остър 2 0,87
Хепатит неопределен, остър 5 2,18
Сифилис 12 5,22
Сифилис, вроден и на кърмачето 3 1,31
КОВИД-19 5155 2.244,06
COVID-19 5155 2.244,06

по общини:
Община Велико Търново 1816 2.124,37
Гастроентерит и ентероколит 11 12,87
Скарлатина 1 1,17
Варицела 32 37,43
Туберколоза 1 1,17
Ротавирусен гастроентерит 2 2,34
Хепатит А 3 3,51
Хепатит Б, остър 2 2,34
Хепатит неопределен, остър 1 1,17
Сифилис 3 3,51
COVID-19 1760 2.058,86
Община Горна Оряховица 809 1.985,23
Гастроентерит и ентероколит 1 2,45
Варицела 6 14,72
Туберколоза 2 4,91
Марсилска треска 1 2,45
Хепатит неопределен, остър 3 7,36
Сифилис 4 9,82
COVID-19 792 1.943,51
Община Елена 167 1.998,09
Скарлатина 1 11,96
Варицела 1 11,96
Хепатит неопределен, остър 1 11,96
Сифилис 2 23,93
Сифилис, вроден и на кърмачето 2 23,93
COVID-19 160 1.914,33
Община Златарица 72 1.996,67
Гастроентерит и ентероколит 1 27,73
Сифилис, вроден и на кърмачето 1 27,73
COVID-19 70 1.941,21
Община Лясковец 205 1.735,67
Гастроентерит и ентероколит 1 8,47
Варицела 6 50,80
COVID-19 198 1.676,40
Община Павликени 760 3.720,38
Скарлатина 1 4,90
Варицела 4 19,58
Туберколоза 1 4,90
Хепатит А 2 9,79
COVID-19 752 3.681,22
Община Полски Тръмбеш 158 1.278,01
Туберколоза 1 8,09
COVID-19 157 1.269,92
Община Свищов 1012 3.037,12
Сифилис 1 3,00
COVID-19 1011 3.034,12
Община Стражица 231 2.021,53
Варицела 22 192,53
Сифилис 2 17,50
COVID-19 207 1.811,50
Община Сухиндол 50 2.305,21
Туберколоза 1 46,10
Хепатит А 1 46,10
COVID-19 48 2.213,00
 

        

         Повече за:

         Остър вирусен хепатит А

         Дизентерия

         Гастроентерит, ентероколит

         Салмонелоза

         Колиентерит

         Скарлатина

         Туберкулоза

         Морбили

         Рубеола

         Остър вирусен хепатит В, С, D, неопределен

         Лаймска борелиоза

         Марсилска треска

         СПИН

         Ку-треска