A- A+

ДокладиДоклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото тримесечие на 2024 година (публикуван на 04.04.2024)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2023 година (публикуван на 25.03.2024)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново за 2023 година (публикуван на 27.02.2024)

Доклад за резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращите лъчения през 2023 година (публикуван на 15.01.2024)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвърто тримесечие на 2023 година (публикуван на 04.01.2024)

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2023 година (публикуван на 02.01.2024)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през трето тримесечие на 2023 година (публикуван на 05.10.2023)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2023 година (публикуван на 10.07.2023)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2022 година
(публикуван на 23.06.2022)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото тримесечие на 2023 година (публикуван на 11.04.2023)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвърто тримесечие на 2022 година (публикуван на 04.01.2023)

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2022 година (публикуван на 15.12.2022)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2022 година (публикуван на 09.11.2022)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2021 година
(публикуван на 01.08.2022)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2022 година
(публикуван на 07.07.2022)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото тримесечие на 2022 година (публикуван на 05.04.2022)

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2021 година (публикуван на 25.01.2022)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвърто тримесечие на 2021 година (публикуван на 13.01.2022)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2021 година (публикуван на 13.10.2021)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2021 година (публикуван на 07.07.2021)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2020 година (публикуван на 30.06.2021)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото тримесечие на 2021 година (публикуван на 02.04.2021)

Доклад за резултатите от мониторинга за съдържание на нитрати в питейните води в област Велико Търново през 2020 г. (публикуван на 24.02.2021)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2020 година (публикуван на 17.02.2021)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвъртото тримесечие на 2020 година (публикуван на 08.01.2021)

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2020 година (публикуван на 16.12.2020)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2020 година (публикуван на 12.10.2020)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2020 година (публикуван на 14.07.2020)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2019 година (публикуван на 29.06.2020)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото тримесечие на 2020 година (публикуван на 07.04.2020)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2019 година (публикуван на 20.01.2020)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвъртото тримесечие на 2019 година (публикуван на 03.01.2020)

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2019 година (публикуван на 10.12.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2019 година (публикуван на 08.10.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2019 година (публикуван на 10.07.2019)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2018 година (публикуван на 03.07.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото тримесечие на 2019 година (публикуван на 02.04.2019)

Доклад за резултатите от мониторинга за съдържание на нитрати в питейните води във Великотърновска област през 2018 година (публикуван на 14.02.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2018 година (публикуван на 15.01.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвъртото тримесечие на 2018 година (публикуван на 04.01.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2018 година (публикуван на 11.10.2018)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2018 година (публикуван на 20.07.2018)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2017 година (публикуван на 27.06.2018)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо тримесечие на 2018 година (публикуван на 16.04.2018)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2017 година (публикуван на 17.01.2018)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през деветмесечието на 2017 година (публикуван на 09.10.2017)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо полугодие на 2017 година (публикуван на 12.07.2017)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо тримесечие на 2017 година (публикуван на 20.04.2017)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2016 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново за деветмесечието на 2016 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо полугодие на 2016 година

Доклад за резултатите от мониторинга за съдържание на нитрати в питейните води в област Велико Търново през 2016 г.

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2016 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо тримесечие на 2016 г.

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2015 г.

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2015 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2015 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през деветмесечието на 2015 година

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото полугодие на 2015 г.

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2014 г.

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2014 г.

Презентация - Оценка на здравната система на област Велико Търново - 2014 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2014 г.

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2013 г.