A- A+

Доклади

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2019 година (публикуван на 08.10.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2019 година (публикуван на 10.07.2019)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2018 година (публикуван на 03.07.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото тримесечие на 2019 година (публикуван на 02.04.2019)

Доклад за резултатите от мониторинга за съдържание на нитрати в питейните води във Великотърновска област през 2018 година (публикуван на 14.02.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2018 година (публикуван на 15.01.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през четвъртото тримесечие на 2018 година (публикуван на 04.01.2019)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през третото тримесечие на 2018 година (публикуван на 11.10.2018)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2018 година (публикуван на 20.07.2018)

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2017 година (публикуван на 27.06.2018)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо тримесечие на 2018 година (публикуван на 16.04.2018)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2017 година (публикуван на 17.01.2018)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през деветмесечието на 2017 година (публикуван на 09.10.2017)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо полугодие на 2017 година (публикуван на 12.07.2017)

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо тримесечие на 2017 година (публикуван на 20.04.2017)

Доклад от проучване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги за 2016 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2016 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново за деветмесечието на 2016 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо полугодие на 2016 година

Доклад за резултатите от мониторинга за съдържание на нитрати в питейните води в област Велико Търново през 2016 г.

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2016 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първо тримесечие на 2016 г.

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2015 г.

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2015 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2015 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през деветмесечието на 2015 година

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през първото полугодие на 2015 г.

Доклад за шумовото натоварване в наблюдаваните населени места на област Велико Търново през 2014 г.

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2014 г.

Презентация - Оценка на здравната система на област Велико Търново - 2014 г.

Доклад за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през 2014 г.

Доклад за качеството на атмосферния въздух в област Велико Търново за 2013 г.