A- A+

Анализи

Анализ на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването на територията на област Велико Търново към 10.06.2024 г. (14.06.2024)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2022 г. (04.08.2023)

Анализ и оценка на здравословното състояние на учениците в област Велико Търново за учебната 2022/2023 година (27.06.2023)

Анализ и оценка на здравословното състояние на децата от детските заведения в област Велико Търново за 2022 година (27.06.2023)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2021 г. (15.08.2022)

Анализ и оценка на здравословното състояние на учениците в област Велико Търново за учебната 2021/2022 година (04.07.2022)

Анализ и оценка на здравословното състояние на децата от детските заведения в област Велико Търново за 2021 година (04.07.2022)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2020 г. (14.09.2021)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2019 г. (31.07.2020)

Анализ и оценка на здравословното състояние на учениците в област Велико Търново за 2019 година (29.06.2020)

Анализ и оценка на здравословното състояние на децата от детските заведения в област Велико Търново за 2019 година (29.06.2020)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2018 г. (26.07.2019)

Анализ и оценка на здравословното състояние на учениците в област Велико Търново за 2018 година (03.07.2019)

Анализ и оценка на здравословното състояние на децата от детските заведения в област Велико Търново за 2018 година (03.07.2019)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново - 2017 г. (12.07.2018)

Анализ и оценка на здравословното състояние на учениците в област Велико Търново за 2017 година (08.06.2018)

Таблици към анализ на здравословното състояние на учениците в област Велико Търново за учебната 2017/2018 година (08.06.2018)

Анализ и оценка на здравословното състояние на децата от детските заведения в област Велико Търново за 2017 година (08.06.2018)

Таблици към анализ на здравословното състояние на децата от детските заведения в област Велико Търново за 2017 година (08.06.2018)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2016 (07.08.2017)

Анализ и оценка на здравословното състояние на децата от детските заведения в област Велико Търново за 2016 година (25.07.2017)

Анализ и оценка на здравословното състояние на учениците в област Велико Търново за 2016 година (25.07.2017)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново - 2015 г. (25.07.2016)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново - 2014 г. (11.05.2016)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново - 2013 г. (07.08.2014)

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново - 2012 г. (01.07.2013)

Анализ на състоянието на здравната система и потребностите на населението от здравни услуги в област Велико Търново - 2014 г. (09.1.2015)

Резултати от извършената тематична проверка на организираното хранене на децата и учениците относно прилагането на изискванията на Наредба №2 от 2013 г., Наредба №6 от 2011 г. и Наредба №37 от 2009 г. в детските заведения и училища на територията на област Велико Търново (09.02.2016)

Резултати от извършената тематична проверка - оценка на храненето в ученически столове и бюфети (14.12.2015)

Резултати от извършената тематична проверка относно осигуряването на диетично хранене на нуждаещите се деца в детските заведения на територията на област Велико Търново (24.03.2016)

Анализ и оценка на здравословното състояние на децата от детските заведения в област Велико Търново за 2015 година (07.07.2016)

Анализ и оценка на здравословното състояние на учениците в област Велико Търново за 2015 година (07.07.2016)