A- A+

Бюджет

Бюджет на РЗИ - Велико Търново за 2023 година (публикуван на 10.04.2024)

Бюджет на РЗИ - Велико Търново за 2022 година (публикуван на 06.06.2022)

Бюджет на РЗИ - Велико Търново за 2021 година (публикуван на 05.03.2021)

Бюджет на РЗИ - Велико Търново за 2020 година (публикуван на 25.02.2020)

Бюджет на РЗИ - Велико Търново за 2019 година (публикуван на 11.07.2019)

Бюджет на РЗИ - Велико Търново за 2018 година (публикуван на 12.04.2018)

Бюджет на РЗИ - Велико Търново за 2017 година (публикуван на 02.05.2017)