A- A+

Бюджет

Бюджет на РЗИ - Велико Търново за 2019 година (публикуван на 11.07.2019)

Бюджет на РЗИ - Велико Търново за 2018 година (публикуван на 12.04.2018)

Бюджет на РЗИ - Велико Търново за 2017 година (публикуван на 02.05.2017)