A- A+

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.12.2014 г. - 07.12.2014 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

5

1

 

 

 

 

1

 

 

3

Епидемичен паротит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

12

10

 

 

 

 

1

1

 

Скарлатина

5

2

2

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

65

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.12.2014 г. - 14.12.2014 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

2

4

 

 

1

 

1

 

1

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Менингококов сепсис

1

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

9

9

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

17

3

14

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

         

1

       

ОРЗ

86

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.12.2014 г. - 21.12.2014 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

2

3

2

 

1

 

 

 

1

Варицела

8

8

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

1

4

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

72

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.12.2014 г. - 28.12.2014 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

 

2

 

 

2

2

 

 

1

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

27

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.12.2014 г. - 04.01.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

1

 

 

1

4

 

 

1

 

Салмонелоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

2

1

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

18

         През м. декември 2014 г. във Великотърновска област са регистрирани 115 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 45,36 ‰оо), спрямо 84 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 33,14 ‰оо), през м. ноември 2014 г. Най-висок е относителният дял при: варицела – 30,43% и ентероколити – 28,70 %.
         Регистрираните въздушно - капкови инфекции през м. декември 2014 г. са 70, срещу 59 за м. ноември 2014 г. През м. декември 2013 г. са регистрирани 52 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2014 г. са 41. За сравнение - през м. ноември 2014 г. са регистрирани 21 случая на чревни инфекции. През м. декември 2013 г. заболяванията от чревни инфекции са били 38. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. – 132,26 ‰оо, 10-14г. – 39,41‰оо и над 65г. – 11,28 ‰оо.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: – Горна Оряховица – 72,52 ‰оо, Стражица – 63,80 ‰оо и Велико Търново – 62,30 ‰оо.
         Не е допуснато епидемично разпространение на остри заразни заболявания в резултат на несвоевременни или неефективни противоепидемични мерки.
         През м. декември 2014 г. са извършени 172 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Издадени са 5 предписания. Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 152 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. декември 2014 г. са консултирани и изследвани общо 475 лица. От тях 301 мъже и 174 жени, на възраст от 18 до 57 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 476;
                  Сектор “Микробиология” – 713;
                  Сектор “Вирусология” – 351.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.01.2015 г. - 11.01.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

2

1

 

1

1

 

 

 

 

1

Салмонелоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

2

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

3

3

 

 

 

2

 

5

 

Скарлатина

8

4

4

     

 

       

ОРЗ

73

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.01.2015 г. - 18.01.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

1

5

 

 

1

 

1

 

1

Салмонелоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

3

1

 

 

 

 

1

1

 

Варицела

5

2

1

 

 

 

2

 

 

 

Скарлатина

7

4

3

     

 

       

ОРЗ

51

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.01.2015 г. - 25.01.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Колиентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

7

4

3

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

15

8

5

   

1

 

   

1

 

ОРЗ

111

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.01.2015 г. - 01.02.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

12

5

3

1

 

 

1

 

1

1

Туберкулоза

5

 

3

 

 

 

1

 

1

 

Варицела

6

3

 

 

 

 

3

 

 

 

Скарлатина

14

9

4

   

 

 

   

1

 

ОРЗ

119

         През м. януари 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 137 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 54,55‰оо), спрямо 115 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 45,36‰оо), през м. декември 2014 г. Най–висок е относителният дял на скарлатината – 34, 30% и на варицелата – 24, 08%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. януари 2015 г. са 83, срещу 70 за м. декември 2014 г. През м. януари 2014 г. са регистрирани 57 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. януари 2015 г. са 44. В сравнение, през м. декември 2014 г. са регистрирани 41 случая на чревни инфекции. През м. януари 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 38. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 212,69‰оо, 0 – 1 г. – 94,30‰оо и 5 – 9 г. – 40,14‰оо.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 85,34 ‰оо, Горна Оряховица – 80,01‰оо и Златарица – 77,28‰оо.
         Не е допуснато епидемично разпространение на остри заразни заболявания в резултат на несвоевременни или неефективни противоепидемични мерки.
         През м. януари 2015 г. са извършени 91 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 91 проверки в контролираните обекти. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 9 предписания, а поради констатирана завишена опаразитеност с главови въшки в детски и учебни заведения, са издадени 172 предписания за предприемане на необходимите профилактични мероприятия.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. януари 2015 г. са консултирани и изследвани общо 55 лица. От тях 28 мъже и 27 жени, на възраст от 16 до 59 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 328;
                  Сектор “Микробиология” – 492;
                  Сектор “Вирусология” – 206.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.02.2015 г. - 08.02.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

4

1

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

13

5

4

   

4

 

   

 

 

ОРЗ

78

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.02.2015 г. - 15.02.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

3

2

1

 

 

 

 

1

2

Ротавирусен ентерит

3

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Лаймска болест

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Листериоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

2

1

 

 

 

 

 

6

 

Скарлатина

18

12

6

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

75

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.02.2015 г. - 22.02.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

4

3

 

 

1

 

 

1

2

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

11

3

7

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

15

10

3

   

1

 

   

1

 

ОРЗ

73

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.02.2015 г. - 01.03.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

10

5

 

 

1

 

 

1

 

3

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

6

 

 

 

 

 

4

 

2

 

Скарлатина

15

15

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

57

         През м. февруари 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 148 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 58,93‰оо), спрямо 137 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 54,55‰оо), през м. януари 2015 г. Най – висок е относителният дял на скарлатината – 42,57% и на ентероколитите – 20,95%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. февруари 2015 г. са 99, срещу 83 за м. януари 2015г. През м. февруари 2014 г. са регистрирани 70 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. февруари 2015 г. са 44. В сравнение, през м. януари 2015 г. са регистрирани 41 случая на чревни инфекции. През м. февруари 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 69. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 106,35‰оо, 5 – 9 г. – 60,21‰оо и над 65 г. – 12,97‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 103,04‰оо, Велико Търново – 79,29‰оо и Горна Оряховица – 71,20‰оо .
         Не е допуснато епидемично разпространение на остри заразни заболявания в резултат на несвоевременни или неефективни противоепидемични мерки.
         През месец февруари е регистриран 1 случай на листериоза с летален изход – мъж на 71 г. от община Велико Търново.
         През м. февруари 2015г. са извършени 164 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 195 проверки в контролираните обекти. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 8 предписания.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. февруари 2015г. са консултирани и изследвани общо 86 лица. От тях 41 мъже и 45 жени, на възраст от 17 до 44 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2813;
                  Сектор “Микробиология” – 813;
                  Сектор “Вирусология” – 233.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.03.2015 г. - 08.03.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

11

7

1

 

 

 

3

 

 

 

Скарлатина

4

3

1

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

32

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.03.2015 г. - 15.03.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

5

4

 

2

3

1

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

             

1

   

Варицела

8

6

2

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

20

17

3

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

61

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.03.2015 г. - 22.03.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

1

2

1

 

 

 

 

2

1

Менингококов менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

5

2

 

 

 

 

2

 

 

 

1

Вирусен хепатит

1

         
 

 

1

 

Варицела

17

9

5

 

 

 

3

 

 

 

Скарлатина

16

12

4

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

70

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.03.2015 г. - 29.03.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

17

2

6

1

 

1

6

 

 

1

Ротавирусен ентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

       
 

1

 

 

Варицела

20

10

2

 

 

1

 

 

 

7

Скарлатина

7

4

3

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

71

         През м. март 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 175 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 69,69‰оо), спрямо 148 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 58,93‰оо), през м. февруари 2015 г. Най – висок е относителният дял на скарлатината – 34,29% и на варицелата – 33,71%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. март 2015 г. са 125, срещу 99 за м. февруари 2015г. През м. март 2014 г. са регистрирани 55 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. март 2015 г. са 45. В сравнение, през м. февруари 2015 г. са регистрирани 41 случая на чревни инфекции. През м. март 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 48. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 165,43‰оо, 5 – 9 г. – 100,35‰оо и 10 - 14 г. – 39,29‰оо.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Сухиндол – 123,25‰оо, Стражица – 120,54‰оо и Велико Търново – 114,41‰оо.
         През м. март 2015г. са извършени 223 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 9 предписания и е съставен 1 акт.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 169 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. март 2015г. са консултирани и изследвани общо 44 лица. От тях 22 мъже и 22 жени, на възраст от 18 до 86 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 432;
                  Сектор “Микробиология” – 1420;
                  Сектор “Вирусология” – 332.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.03.2015 г. - 05.04.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

5

2

 

 

3

 

 

3

1

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

 

1

   

1

 

 

 

Варицела

25

4

19

 

 

 

 

 

1

1

Скарлатина

15

9

5

   

 

1

   

 

 

ОРЗ

53

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.04.2015 г. - 12.04.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

12

4

2

 

3

1

1

1

 

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

5

 

 

 

1

4

 

 

 

Скарлатина

9

9

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

28

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.04.2015 г. - 19.04.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

20

10

4

 

 

2

1

1

1

1

Варицела

13

4

3

 

 

 

 

 

2

4

Скарлатина

6

4

2

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

44

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.04.2015 г. - 26.04.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

2

2

 

 

 

2

 

 

 

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

3

1

 

 

 

1

1

 

 

 

Варицела

14

9

1

 

 

2

 

 

 

2

Скарлатина

14

8

3

   

2

1

   

 

 

ОРЗ

42

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.04.2015 г. - 03.05.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

4

 

 

 

1

 

1

 

 

Ламблиоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

7

 

 

 

 

 

 

 

3

Вирусен менингоенцефалит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

8

7

1

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

25

         През м. април 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 62,92‰оо), спрямо 175 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 69,69‰оо), през м. март 2015 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 39,24% и на гастроентероколитите – 27,22%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. април 2015 г. са 101, срещу 125 за м. март 2015г. През м. април 2014 г. са регистрирани 57 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. април 2015 г. са 57. В сравнение, през м. март 2015 г. са регистрирани 45 случая на чревни инфекции. През м. април 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 50. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 - 1 г. – 424,33‰оо, 1 – 4 г. – 236,32‰оо и 30 - 34 г. – 33,74‰оо.
За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица– 89%ооо, Павликени – 78,91‰оо и Велико Търново – 78,16‰оо.
         През м. април 2015г. са извършени 127 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 5 предписания.
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 170 проверки в контролираните обекти.          В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. април 2015г. са консултирани и изследвани общо 42 лица. От тях 20 мъже и 22 жени, на възраст от 17 до 66 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2555;
                  Сектор “Микробиология” – 1635;
                  Сектор “Вирусология” – 357.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.05.2015 г. - 10.05.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

1

6

1

 

 

1

 

1

1

Ротавирусен ентерит

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Варицела

8

2

3

 

 

2

 

 

1

 

Вирусен менингоенцефалит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

18

10

8

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

42

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.05.2015 г. - 17.05.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

8

2

4

 

 

1

 

 

 

1

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

2

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Варицела

8

4

1

 

 

 

 

 

 

3

Колиентерит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Скарлатина

6

5

1

   

 

 

   

 

 

Лаймска болест

1

1

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

37

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.05.2015 г. - 24.05.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

3

2

 

 

 

 

 

 

2

Ротавирусен ентерит

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

9

6

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

2

1

   

 

 

   

 

 

Вирусен менингоецефалит

1

 

1

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

29

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.05.2015 г. - 31.05.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

3

 

 

2

 

1

 

 

 

Салмонелоза

4

2

1

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ламблиоза

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

 

2

   

 

 

   

 

 

Лаймска болест

1

1

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

24

         През м. май 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 134 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53,36‰оо), спрямо 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 62,92‰оо), през м. април 2015 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 29,10% и скарлатината – 26,12%.
Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. май 2015 г. са 77, срещу 101 за м. април 2015г. През м. май 2014 г. са регистрирани 65 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. май 2015 г. са 50. В сравнение, през м. април 2015 г. са регистрирани 57 случая на чревни инфекции. През м. май 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 58. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 141,79‰оо, 0 - 1 г. – 141,44‰оо и 5 - 9 г. – 90,32‰оо.
За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Сухиндол – 123,25‰оо, Стражица – 112,50‰оо и Велико Търново – 73,63‰оо.
         През м. май 2015г. са извършени 173 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 5 предписания и са съставени 2 акта.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 165 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. май 2015г. са консултирани и изследвани общо 133 лица. От тях 65 мъже и 68 жени, на възраст от 19 до 55 г..
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1752;
                  Сектор “Микробиология” – 1385;
                  Сектор “Вирусология” – 476.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.06.2015 г. - 07.06.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

18

5

4

4

 

 

 

1

2

2

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

5

3

1

   

1

 

   

 

 

Туберкулоза

1

 

 

   

 

1

   

 

 

ОРЗ

32

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.06.2015 г. - 14.06.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

2

5

1

 

1

 

 

1

1

Салмонелоза

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

3

 

 

 

1

 

 

2

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

   

 

 

   

 

 

Туберкулоза

1

1

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

20

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.06.2015 г. - 21.06.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

4

4

 

 

 

2

1

 

 

Вирусен менингит

2

 

 

 

1

1

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Скарлатина

1

1

 

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

35

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.06.2015 г. - 28.06.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

10

5

5

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

7

4

 

 

 

 

 

 

3

 

Скарлатина

5

2

2

   

1

 

   

 

 

ОРЗ

33

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.06.2015 г. - 05.07.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

3

4

 

 

 

1

2

 

4

Вирусен енцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

 

3

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

20

         През м. юни 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 111 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 44,20‰оо ), спрямо 134 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53,36‰оо ), през м. май 2015г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 44,14% и варицелата – 17,12%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юни 2015 г. са 40, срещу 77 за м. май 2015г. През м. юни 2014 г. са регистрирани 23 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юни 2015 г. са 65. В сравнение, през м. май 2015 г. са регистрирани 50 случая на чревни инфекции. През м. юни 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 52. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 236,32‰оо , 5 - 9 г. – 100,35‰оо и над 65 г. – 16,67‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 154,56‰оо , Горна Оряховица – 68,97‰оо и Елена– 65,82‰оо .
         През м. юни 2015г. са извършени 208 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 23 предписания и са съставени 2 акта.
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 199 проверки в контролираните обекти.          В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. юни 2015г. са консултирани и изследвани общо 111 лица. От тях 96 мъже и 15 жени, на възраст от 19 до 59 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1885;
                  Сектор “Микробиология” – 1015;
                  Сектор “Вирусология” – 708.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.07.2015 г. - 12.07.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

21

12

5

 

 

1

 

1

 

1

1

Скарлатина

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Туберкулоза

2

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Ламблиоза

3

1

2

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

18

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.07.2015 г. - 19.07.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

25

9

11

1

 

 

2

2

 

 

Шигелоза

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Варицела

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

2

1

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

26

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.07.2015 г. - 26.07.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

25

8

11

 

 

3

 

3

 

 

Шигелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

 

2

   

 

 

   

 

 

ОРЗ

14

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.07.2015 г. - 02.08.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

28

8

3

1

1

3

6

3

1

1

1

Варицела

6

5

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

1

 

 

 

   

 

 

ОРЗ

40

         През м. юли 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 99 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 39,42‰оо ), спрямо 111 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 44,20‰оо ), през м. юни 2015г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 59,60% .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юли 2015 г. са 23, срещу 40 за м. юни 2015г. През м. юли 2014 г. са регистрирани 52 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юли 2015 г. са 69. В сравнение, през м. юни 2015 г. са регистрирани 65 случая на чревни инфекции. През м. юли 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 61. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 212,69‰оо, 5 - 9 г. – 90,32‰оо и над 65 г. – 16,67‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 77,28‰оо , Горна Оряховица – 73,42‰оо и Стражица– 56,25‰оо .
         През месец юли е регистриран 1 случай на бактериална чревна инфекция с летален изход – мъж, на 85 г. от общ. Велико Търново.
         През м. юли 2015 г. са извършени 195 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 2 предписания и са съставени 2 акта.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 142 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. юли 2015 г. са консултирани и изследвани общо 251 лица. От тях 171 мъже и 79 жени, на възраст от 17 до 61 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 459;
                  Сектор “Микробиология” – 1252;
                  Сектор “Вирусология” – 823.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.08.2015 г. - 09.08.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

5

6
2
1
1

Бактериален менингит

1

1

Ротавирусен ентерит

1

1

Скарлатина

1

 

1

Марсилска треска

1

 

1

Варицела

2

2

Вирусен хепатит

1

 

1

ОРЗ

22

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.08.2015 г. - 16.08.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

27

9

9

 

1

2

1

1

3

1

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизентерия

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

2

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.08.2015 г. - 23.08.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

21

9

6

 

 

2

2

 

 

2

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

4

 

 

 

 

 

2

 

1

 

1

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.08.2015 г. - 30.08.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

4

7

 

 

3

1

 

 

 

 

Лаймска борелиоза

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колиентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОВП

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. август 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 133 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52,96‰оо ), спрямо 99 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 39,42‰оо ), през м. юли 2015г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 64,66% .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. август 2015 г. са 14, срещу 23 за м. юли 2015г. През м. август 2014 г. са регистрирани 17 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. август 2015 г. са 107. В сравнение, през м. юли 2015 г. са регистрирани 69 случая на чревни инфекции. През м. август 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 103. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 555,36‰оо , 5 - 9 г. – 160,56‰оо и над 65 г. – 9,26‰оо .
За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 128,80‰оо , Горна Оряховица – 84,55‰оо и Сухиндол– 82,17‰оо .
         През месец август е регистриран 1случай на бактериална чревна инфекция с летален изход – жена, на 70г. от общ. Лясковец.
         През м. август 2015г. са извършени 114 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 4 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 120 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. август 2015г. са консултирани и изследвани общо 132 лица. От тях 61 мъже и 71 жени, на възраст от 17 до 65 г..
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1893;
                  Сектор “Микробиология” – 712;
                  Сектор “Вирусология” – 310.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 31.08.2015 г. - 06.09.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

9

3

 

 

 

2

 

 

 

 

Лаймска борелиоза

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Трихоцефалоза

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.09.2015 г. - 13.09.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

19

5

7

 

 

3

 

 

1

3

 

Лаймска борелиоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингит(други)

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.09.2015 г. - 20.09.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

24

8

11

 

1

 

1

2

 

1

 

Лаймска борелиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Хепатит С

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Шигелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ОРЗ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.09.2015 г. - 27.09.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

3

5

1

 

 

1

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.09.2015 г. - 04.10.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

17

6

6

1

 

1

 

1

 

2

 

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска борелиоза

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. септември 2015 г. във Великотърновска област са регистрирани 96 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 38,23‰оо ), спрямо 133 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52,96 ‰оо ), през м. август 2015 г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 64,52 % .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. септември 2015 г. са 7, срещу 14 за м. август 2015 г. През м. септември 2014 г. са регистрирани 12 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. септември 2015 г. са 77. В сравнение, през м. август 2015 г. са регистрирани 107 случая на чревни инфекции. През м. септември 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 76. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 212,69 ‰оо , над 65 г. – 24,08 ‰оо и група 10 – 14 г. – 108,04 ‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 77,87 ‰оо , Стражица – 64,23 ‰оо , Велико Търново – 41,91 ‰оо .
         През м. септември 2015 г. са извършени 192 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 7 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 209 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. септември 2015г. са консултирани и изследвани общо 152 лица. От тях 120 мъже и 32 жени, на възраст от 16 до 62 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 750;
                  Сектор “Микробиология” – 1319;
                  Сектор “Вирусология” – 650.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.10.2015 г. - 11.10.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

5

7

 

1

1

1

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска борелиоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.10.2015 г. - 18.10.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

6

2

 

 

 

 

1

1

1

 

Шигелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

4

1

 

 

 

 

2

 

 

1

 

Скарлатина

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.10.2015 г. - 25.10.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

3

3

 

 

1

 

2

 

 

 

Вирусен хепатит

4

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

Лаймска болест

4

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.10.2015 г. - 01.11.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

12

7

4

 

 

1

 

 

 

 

 

Шигелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. октомври 2015г. във Великотърновска област са регистрирани 86 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 34,25‰оо ), спрямо 96 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 38,23‰оо ), през м. септември 2015 г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 52,32%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. октомври 2015 г. са 17, срещу 7 за м. септември 2015 г. През м. октомври 2014 г. са регистрирани 19 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. октомври 2015 г. са 56. В сравнение, през м. септември 2015 г. са регистрирани 77 случая на чревни инфекции. През м. септември 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 53. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 118, 16‰оо , 5 – 9 г. – 70,25‰оо и над 65 г. – 12 ,97‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 51 ,52‰оо , Г. Оряховица – 44 , 50 ‰оо , Елена – 43 , 88‰оо .
         През м. октомври 2015г. са извършени 215 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 10 предписания. Съставени са 2 бр. Актове
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 208 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН през м. октомври 2015г. са консултирани и изследвани общо 95 лица. От тях 75 мъже и 20 жени, на възраст от 16 до 55 г..
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2249 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 924 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 410 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.11.2015 г. - 08.11.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

5

 

3

 

1

 

 

1

 

 

 

Туберкулоза

3

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Вирусен енцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

2

6

1

 

2

 

 

 

2

 

Скарлатина

11

9

1

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.11.2015 г. - 15.11.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

15

6

6

 

 

 

2

 

 

1

 

Лептоспироза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.11.2015 г. - 22.11.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

4

4

1

 

1

 

 

1

 

 

Аскаридоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

8

1

4

 

 

1

 

 

 

2

 

Скарлатина

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.11.2015 г. - 29.11.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

 

4

 

 

1

1

 

 

1

 

Лаймска борелиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

2

2

 

 

6

 

 

 

3

 

Скарлатина

9

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. ноември 2015г. във Великотърновска област са регистрирани 131 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52,17‰оо ), спрямо 86 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 34,25‰оо ), през м. октомври 2015г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 15,53 % и варицелата – 15,53 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. ноември 2015 г. са 78, срещу 18 за м. октомври 2015г. През м. ноември 2014 г. са регистрирани 59 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. ноември 2015 г. са 48. В сравнение, през м. октомври 2015 г. са регистрирани 56 случая на чревни инфекции. През м. ноември 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 21. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 118,16‰оо , 5 – 9 г. – 40,14‰оо , от 20 до 24 г. – 19,53‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 85 ,34‰оо , Стражица – 80,36‰оо , Горна Оряховица – 80,1‰оо .
         През м. ноември 2015г. са извършени 206 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 6 предписания. Съставен е 1 акт
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 170 проверки в контролираните обекти.          В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. ноември 2015г. са консултирани и изследвани общо 153 лица. От тях 61 мъже и 92 жени, на възраст от 16 до 55 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 685 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 1690 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 371 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.11.2015 г. - 06.12.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

2

6

 

 

2

 

 

 

1

 

Варицела

16

1

3

 

 

8

 

 

 

4

 

Туберкулоза

4

 

 

 

1

 

 

 

2

1

 

Скарлатина

11

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.12.2015 г. - 13.12.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

6

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

25

 

11

 

 

14

 

 

 

 

 

Скарлатина

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.12.2015 г. - 20.12.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

13

1

7

1

 

 

 

2

 

2

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

5

 

2

 

 

1

 

1

 

1

 

Скарлатина

14

13

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.12.2015 г. - 27.12.2015 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

1

2

 

 

1

 

1

1

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ехинококоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

18

 

3

 

 

13

 

1

 

1

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.12.2015 г. - 03.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

12

8

1

 

 

1

2

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

1

4

 

 

2

 

2

 

1

 

Скарлатина

8

7

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. декември 2015г. във Великотърновска област са регистрирани 166 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 66,1‰оо), спрямо 131 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52,17‰оо ), през м. ноември 2015г. Най – висок е относителният дял на варицела – 29,47 % и скарлатина – 15,93%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. декември 2015 г. са 119 , срещу 78 за м. ноември 2015 г. През м. декември 2014 г. са регистрирани 70 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2015 г. са 42. В сравнение, през м. ноември 2015 г. са регистрирани 48 случая на чревни инфекции. През м. декември 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 41. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 - 1 г. – 188,59‰оо, 5 – 9 г. – 60,21‰оо , от 1 до 4 г. – 47,26‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 325,83‰оо , Стражица – 104,47‰оо , Горна Оряховица – 91,22‰оо .
         През м. декември 2015г. са извършени 174 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Съставен е 1 акт.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 161 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. декември 2015г. са консултирани и изследвани общо 157 лица. От тях 66 мъже и 91 жени, на възраст от 16 до 45 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 312 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 681 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 274 бр.
         От началото на 2015 г. в страната са регистрирани 14 случая на Туларемия. Случаите са от различни области: София град - 2, Стара Загора (гр. Чирпан - 1, гр. Раднево - 1), Бургас - 2, Хасково (гр. Симеоновград-2 и с. Троян, община Симеоновград - 1) и Софийска област (с. Алдомировци - 4 и гр. Сливница - 1 ). Обобщената справка от предоставената в M3 информация показва, че при 7 от случаите се касае за ловци, при които заразяването е вследствие обработка и консумация на умряли диви зайци и намерена отстреляна птица. При 5 от случаите се касае за лица, живеещи при лоши санитарно-битови условия и наличие на гризачи в жилищните помещения. Заболелите са във възрастовия диапазон от 37 г. до 74 г., сред заболелите има и четири деца на 2 г. и 6 мес., 3 г., 11 г. и 14 г.

         повече за туларемията...