A- A+

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.12.2015 г. - 03.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

12

8

1

 

 

1

2

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

1

4

 

 

2

 

2

 

1

 

Скарлатина

8

7

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. декември 2015г. във Великотърновска област са регистрирани 166 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 66,1‰оо), спрямо 131 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52,17‰оо ), през м. ноември 2015г. Най – висок е относителният дял на варицела – 29,47 % и скарлатина – 15,93%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. декември 2015 г. са 119 , срещу 78 за м. ноември 2015 г. През м. декември 2014 г. са регистрирани 70 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2015 г. са 42. В сравнение, през м. ноември 2015 г. са регистрирани 48 случая на чревни инфекции. През м. декември 2014 г. заболяванията от чревни инфекции са били 41. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 - 1 г. – 188,59‰оо, 5 – 9 г. – 60,21‰оо , от 1 до 4 г. – 47,26‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 325,83‰оо , Стражица – 104,47‰оо , Горна Оряховица – 91,22‰оо .
         През м. декември 2015г. са извършени 174 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Съставен е 1 акт.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 161 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. декември 2015г. са консултирани и изследвани общо 157 лица. От тях 66 мъже и 91 жени, на възраст от 16 до 45 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 312 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 681 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 274 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.01.2016 г. - 10.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

3

5

1

 

1

 

1

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

27

2

5

 

 

20

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.01.2016 г. - 17.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

8

5

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туларемия

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

6

2

3

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

14

12

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.01.2016 г. - 24.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

3

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Варицела

13

4

5

 

 

3

 

 

 

1

 

Скарлатина

9

7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.01.2016 г. - 31.01.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ехинококоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Гастроентероколит

7

1

2

 

1

 

2

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

8

1

4

 

 

1

1

 

 

1

 

Скарлатина

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. януари 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 130 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52.47‰оо ), спрямо 166 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 66.1‰оо ), през м. декември 2015 г. Най – висок е относителният дял на варицела – 41.53% и скарлатина – 23. 84%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. януари 2016 г. са 85 , срещу 119 за м. декември 2015 г. През м. януари 2015 г. са регистрирани 83 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. януари 2016 г. са 43. В сравнение, през м. декември 2015 г. са регистрирани 42 случая на чревни инфекции. През м. януари 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 44. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 190.16‰оо , 0 – 1 г. – 93.11‰оо , от 5 до 9 г. – 69.4‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Лясковец – 224.98 ‰оо , Горна Оряховица – 66.75‰оо , Велико Търново – 63.44‰оо .
         През м. януари 2016 г. са извършени 9 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. Не са съставени актове.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 9 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. януари 2016 г. са консултирани и изследвани общо 29 лица. От тях 19 мъже и 10 жени, на възраст от 18 до 42 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 449 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 282 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 64 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.02.2016 г. - 07.02.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

14

3

6

 

 

2

3

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

4

3

 

 

3

 

 

 

 

 

Скарлатина

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.02.2016 г. - 14.02.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

4

2

 

1

2

 

 

 

5

 

Варицела

20

2

14

 

 

4

 

 

 

 

 

Скарлатина

8

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.02.2016 г. - 21.02.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

6

1

1

2

 

 

2

 

 

 

 

Лаймска болест

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

15

3

5

 

 

 

6

 

 

1

 

Скарлатина

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Пертусис

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.02.2016 г. - 28.02.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

12

1

6

 

 

1

 

 

 

4

 

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

6

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

10

4

6

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. февруари 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 132 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53.27 ‰оо ), спрямо 130 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 52.47 ‰оо ) през м. януари 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицела – 43.18 %, ентероколитите и скарлатина са с равен относителен дял по 20.45 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. февруари 2016 г. са 90 , срещу 85 за м. януари 2016 г. През м. февруари 2015 г. са регистрирани 99 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. февруари 2016 г. са 31. В сравнение, през м. януари 2016 г. са регистрирани 43 случая на чревни инфекции. През м. февруари 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 41. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 - 1 г. – 279.33 ‰оо , 1– 4 г. – 142.62 ‰оо , от 5 до 9 г. – 19.83 ‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Златарица – 103.04 ‰оо , Лясковец – 100.85 ‰оо , Горна Оряховица – 100.12 ‰оо .
         През м. февруари 2016 г. са извършени 189 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 10 предписания. Не са съставени актове.
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 182 проверки в контролираните обекти.          В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. февруари 2016 г. са консултирани и изследвани общо 97 лица. От тях 43 мъже и 54 жени, на възраст от 16 до 87 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2179 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 572 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 310 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.02.2016 г. - 06.03.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

14

1

12

 

 

 

 

 

1

 

 

Остра вяла парализа

1

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.03.2016 г. - 13.03.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

4

2

2

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

2

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

33

7

20

 

 

 

6

 

 

 

 

Скарлатина

4

1

2

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

5

1

2

 

1

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.03.2016 г. - 20.03.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

12

7

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Варицела

11

1

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.03.2016 г. - 27.03.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

19

6

7

 

 

1

1

 

1

3

 

Ротавирусен ентерит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

26

12

4

 

 

 

10

 

 

 

 

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести - месец март

         През м. март 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 198 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 79.91 ‰оо ), спрямо 132 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 53.27 ‰оо ), през м. февруари 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицела – 57.57 % , следвана от ентероколитите с относителен дял от 19.19 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. март 2016 г. са 139, срещу 90 за м. февруари 2016г. През м. март 2015г. са регистрирани 125 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. март 2016 г. са 56. В сравнение, през м. февруари 2016 г. са регистрирани 31 случая на чревни инфекции. През м. март 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 45. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 - 1 г. – 418.99 ‰оо , 1– 4 г. – 261.47 ‰оо , от 5 до 9 г. – 69.4 ‰оо .
За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 195.79 ‰оо , Павликени – 92.06 ‰оо , Стражица – 88.4 ‰оо .
         През м. март 2016 г. са извършени 286 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 19 предписания. Не са съставени актове.
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 250 проверки в контролираните обекти.          В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. март 2016 г. са консултирани и изследвани общо 29 лица. От тях 17 мъже и 12 жени, на възраст от 17 до 54 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 2375 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 1523 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 215 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.03.2016 г. - 03.04.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

6

2

2

 

 

1

 

 

 

1

 

Ротавирусен ентерит

3

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен енцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

35

1

34

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

4

3

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.04.2016 г. - 10.04.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен менингоенцефалит

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

18

9

2

1

1

3

1

 

1

 

 

Лаймска болест

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

29

11

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

7

5

1

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.04.2016 г. - 17.04.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Салмонелоза

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Гастроентероколит

7

 

1

 

 

4

1

 

 

1

 

Ламблиоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

Варицела

22

7

15

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.04.2016 г. - 24.04.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Салмонелоза

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Гастроентероколит

10

5

2

 

 

1

1

1

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Варицела

14

6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колиентерит

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.04.2016 г. - 01.05.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

3

5

 

 

2

1

 

1

2

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

13

3

6

 

 

 

2

 

2

 

 

Скарлатина

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. април 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 63.77 ‰оо ), спрямо 198 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 79.91 ‰оо ), през м. март 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицела – 55.06 % , следвана от ентероколитите с относителен дял от 17.08 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. април 2016 г. са 105, срещу 139 за м. март 2016 г. През м. април 2015 г. са регистрирани 101 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. април 2016 г. са 49. В сравнение, през м. март 2016 г. са регистрирани 56 случая на чревни инфекции. През м. април 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 57. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 166.39 ‰оо, 0– 1 г. – 139.66 ‰оо , от 5 до 9 г. – 109.05 ‰оо .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 166.87 ‰оо , Лясковец – 69.82 ‰оо , Велико Търново – 58.9 ‰оо .
         През м. април 2016 г. са извършени 111 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 7 предписания. Съставен е 1 акт.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 132 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. април 2016 г. са консултирани и изследвани общо 55 лица. От тях 39 мъже и 16 жени, на възраст от 15 до 74 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1428 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 833 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 316 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.05.2016 г. - 08.05.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

4

1

1

 

 

 

 

2

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

15

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.05.2016 г. - 15.05.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

9

3

3

 

1

 

 

2

 

 

 

Варицела

20

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.05.2016 г. - 22.05.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

 

5

 

 

1

 

 

 

1

 

Варицела

14

3

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

1

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.05.2016 г. - 29.05.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

2

3

 

1

 

1

 

 

 

 

Варицела

26

11

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.05.2016 г. - 05.06.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

21

7

5

 

 

5

1

 

1

2

 

Варицела

26

3

23

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. май 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 139 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 56.1 ‰оо ), спрямо 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 63.77 ‰оо ), през м. април 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицела – 61.87 % , следвана от ентероколитите с относителен дял от 20, 86 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. май 2016 г. са 95, срещу 105 за м. април 2016 г. През м. май 2015 г. са регистрирани 77 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. май 2016 г. са 38. В сравнение, през м. април 2016 г. са регистрирани 49 случая на чревни инфекции. През м. май 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 50. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 154.50 ‰оо , 5 - 9 г. – 39.66 ‰оо , над 65 г. – 7.34 ‰оо За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 126.82 ‰оо , Велико Търново – 74.76 ‰оо, Полски Тръмбеш – 51.01 ‰оо .
         През м. май 2016 г. са извършени 229 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 21 предписания. Няма съставени актове.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 183 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. май 2016 г. са консултирани и изследвани общо 183 лица. От тях 95 мъже и 78 жени, на възраст от 19 до 62 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 756 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 1365 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 553 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.06.2016 г. - 12.06.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

3

2

 

 

2

 

 

 

1

1

Варицела

12

10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.06.2016 г. - 19.06.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

7

4

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

24

9

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит С

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лептоспироза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.06.2016 г. - 26.06.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

2

6

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

30

12

5

 

 

 

10

 

3

 

 

Скарлатина

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 27.06.2016 г. - 03.07.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

17

10

5

1

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

10

5

3

 

 

 

1

1

 

 

 

Туберкулоза

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. юни 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 143 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 56,94 ‰оо ), спрямо 139 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 56.10 ‰оо ), през м. май 2016 г. Най-висок е относителният дял на варицела – 60.84 % , следвана от ентероколитите с относителен дял от 29.37 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юни 2016 г. са 92, срещу 95 за м. май 2016 г. През м. юни 2015 г. са регистрирани 40 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юни 2016 г. са 46. В сравнение, през м. май 2016 г. са регистрирани 38 случая на чревни инфекции. През м. юни 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 65. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 142.62 ‰оо , 0 г. – 139.66 ‰оо, и 5-9 г. – 79.34 ‰оо          За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 130.83 ‰оо , Лясковец – 71.07 ‰оо и Велико Търново – 61.52 ‰оо .
         През м. юни 2016 г. са извършени 287 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 17 предписания и са съставени 2 акта.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 293 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юни 2016 г. са консултирани и изследвани общо 104 лица. От тях 94 мъже и 10 жени, на възраст от 19 до 54 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 926 бр.
                  Сектор “Микробиология” – 1214 бр.
                  Сектор “Вирусология” – 785 бр.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.07.2016 г. - 10.07.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

22

6

12

1

 

2

 

1

 

 

 

Вирусен енцефалит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

19

13

5

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.07.2016 г. - 17.07.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

12

5

1

1

1

2

 

 

 

2

 

Дизинтерия

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

8

4

 

 

 

 

3

1

 

 

 

Лаймска болест

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Бактериален менингит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.07.2016 г. - 24.07.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

8

5

 

 

 

 

 

1

 

1

1

Варицела

8

4

2

 

 

1

 

 

 

1

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.07.2016 г. - 31.07.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Гастроентероколит

21

4

9

 

 

2

2

1

1

2

 

Варицела

10

3

4

 

 

 

 

1

 

2

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. юли 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 142 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 57.31‰оо), спрямо 143 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 57.71‰оо), през м. юни 2016 г. Най–висок е относителният дял на ентероколитите – 45.07% .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юли 2016 г. са 60, срещу 92 за м. юни 2016г. През м. юли 2015 г. са регистрирани 23 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юли 2016 г. са 73. В сравнение, през м. юни 2016 г. са регистрирани 46 случая на чревни инфекции. През м. юли 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 69. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 154.50‰оо, 0 г. – 139.66‰оо и 5-9 г. – 99.14‰оо.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 99.25‰оо, Велико Търново – 76,34‰оо и Стражица– 64.88‰оо.
         През м. юли 2016г. са извършени 98 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 3 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 96 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юли 2016 г. са консултирани и изследвани общо 67 лица. От тях 59 мъже и 8 жени, на възраст от 16 до 67 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1033;
                  Сектор “Микробиология” – 568;
                  Сектор “Вирусология” – 354.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.08.2016 г. - 07.08.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Туберкулоза

4

 

 

1

 

1

2

 

 

 

 

Гастроентероколит

25

8

10

1

 

4

 

2

 

 

 

Трихоцефалоза

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.08.2016 г. - 14.08.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

13

3

4

1

1

1

 

3

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

5

2

2

 

 

 

 

 

1

 

 

Ламблиоза

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.08.2016 г. - 21.08.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

25

11

4

 

 

3

2

1

 

4

 

Вирусен менингит

3

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.08.2016 г. - 28.08.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

19

8

6

 

 

1

1

1

 

2

 

Вирусен менингит и менингоенцефалит

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.08.2016 г. - 04.09.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Туберкулоза

5

1

3

 

 

 

 

 

1

 

 

Гастроентероколит

25

14

5

1

 

 

 

1

1

3

 

Салмонелоза

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Варицела

8

2

4

 

 

1

1

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. август 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 125 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 50.45‰оо), спрямо 142 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 57.31‰оо), през м. юли 2016 г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 48.80% .
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. август 2016 г. са 27, срещу 60 за м. юли 2016г. През м. август 2015 г. са регистрирани 14 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. август 2016 г. са 91. В сравнение, през м. юли 2016 г. са регистрирани 73 случая на чревни инфекции. През м. август 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 107. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 261.47‰оо, 0 г. – 232.77‰оо и 5-9 г. – 128.88‰оо. През м. август 2016 г. един от регистрираните случаи на Вирусен менингоенцефалит е с летален изход (жена на 76 г. от община Павликени) .
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Горна Оряховица – 92.48‰оо, Сухиндол – 83.72‰оо и Лясковец– 78.96‰оо.
         През м. август 2016г. са извършени 57 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 2 предписания и е съставен 1 акт.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 56 проверки в контролираните обекти.
         В кабинет по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. август 2016 г.. са консултирани и изследвани общо 98 лица. От тях 46 мъже и 52 жени, на възраст от 18 до 70 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1033;
                  Сектор “Микробиология” – 862;
                  Сектор “Вирусология” – 398.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.09.2016 г. - 11.09.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

17

10

4

1

 

1

 

1

 

 

 

Варицела

8

2

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит С

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.09.2016 г. - 18.09.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

22

8

8

 

1

3

 

 

 

2

 

Салмонелоза

3

 

 

 

 

 

2

 

 

1

 

Шигелоза

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Варицела

12

2

4

 

 

 

6

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.09.2016 г. - 25.09.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

20

4

4

1

 

5

1

 

 

5

 

Салмонелоза

11

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Варицела

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Ротавирусен ентерит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.09.2016 г. - 02.10.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

17

8

3

1

 

1

2

 

 

2

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

11

9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. септември 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 161 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 64.98‰оо), спрямо 125 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 50.45‰оо), през м. август 2016 г. Най – висок е относителният дял на ентероколитите – 55.28%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. септември 2016 г. са 36, срещу 27 за м. август 2016 г. През м. септември 2015 г. са регистрирани 7 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. септември 2016 г. са 123. В сравнение, през м. август 2016 г. са регистрирани 91 случая на чревни инфекции. През м. септември 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 77. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. – 232.77‰оо, 1 - 4 г. – 249.58‰оо и 10-14 г. – 230.55‰оо.
         През м. септември 2016 г. един от регистрираните случаи на вирусен менингоенцефалит е с летален изход (мъж на 90 г. от община Павликени) .
         През тримесечието е регистриран епидемичен взрив от салмонелоза в СУ „Ангел Каралийчев” гр. Стражица. Сформиран беше съвместен медицински екип от специалисти от РЗИ – Велико Търново и ОДБХ – Велико Търново, който предприе необходимите профилактични и противоепидемични мерки спрямо болните и контактните. В резултат на това взривът беше ограничен до инфектирането на 26 лица. 17 от тях са хоспитализирани, като при 16 беше доказан един и същ причинител Salmonella gr. D enteritidis. Един от хоспитализираните случаи се определя като „вероятен”, съгласно Наредба № 21 / 18.07.2005 г за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести. При 9 от изследваните микробиологично 141 контактни лица се установи също Salmonella gr. D enteritidis.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица – 251.40‰оо, Горна Оряховица – 92.48%ооо и Лясковец– 71.07‰оо.
         През м. септември 2016г. са извършени 104 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 2 предписания .
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 114 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. септември 2016 г. са консултирани и изследвани общо 48 лица. От тях 35 мъже и 13 жени, на възраст от 18 до 63 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 988;
                  Сектор “Микробиология” – 965;
                  Сектор “Вирусология” – 440.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.10.2016 г. - 09.10.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

6

2

3

 

 

 

1

 

 

 

 

Салмонелоза

6

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Варицела

11

8

2

 

 

 

 

 

 

1

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

4

2

 

1

1

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.10.2016 г. - 16.10.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

14

6

3

 

 

2

1

1

 

1

 

Варицела

40

14

1

 

 

 

24

 

1

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.10.2016 г. - 23.10.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

11

4

5

 

 

 

1

 

 

1

 

Варицела

10

2

4

 

 

 

1

 

3

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.10.2016 г. - 30.10.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Шигелоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Гастроентероколит

10

2

6

 

 

1

1

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

32

15

3

 

 

 

12

 

1

 

1

Скарлатина

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. октомври 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 63,77‰оо), спрямо 161 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 64.98‰оо), през м. септември 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 57.60%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. октомври 2016 г. са 106, срещу 36 за м. септември 2016 г. През м. октомври 2015 г. са регистрирани 18 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. октомври 2016 г. са 51. В сравнение, през м. септември 2016 г. са регистрирани 123 случая на чревни инфекции. През м. октомври 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 56. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. – 142.62‰оо, 0 г. – 139.66‰оо, и 10-14 г. – 49.01‰оо.
         За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Павликени – 178,06‰оо, Сухиндол – 125.58‰оо и Стражица – 105.43‰оо.
         През м. октомври 2016 г. са извършени 82 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 12 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 79 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. октомври 2016 г. са консултирани и изследвани общо 199 лица. От тях 103 мъже и 96 жени, на възраст от 16 до 64 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 3295;
                  Сектор “Микробиология” – 1171;
                  Сектор “Вирусология” – 465.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 31.10.2016 г. - 06.11.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Гастроентероколит

9

3

5

 

 

1

 

 

 

 

 

Варицела

25

21

3

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.11.2016 г. - 13.11.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ламблиоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Гастроентероколит

8

5

2

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

48

4

4

 

 

 

38

 

1

 

1

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.11.2016 г. - 20.11.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ротавирусен ентерит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Гастроентероколит

9

1

2

2

 

2

1

 

 

 

1

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

29

18

5

 

 

 

6

 

 

 

 

Скарлатина

3

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.11.2016 г. - 27.11.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Гастроентероколит

15

2

9

 

 

3

1

 

 

 

 

Бактериален менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

61

12

6

 

 

 

25

 

14

 

4

Скарлатина

9

7

1

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.11.2016 г. - 04.12.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

5

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Гастроентероколит

16

3

11

 

 

2

 

 

 

 

 

Вирусен енцефалит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

27

20

2

 

 

 

1

 

4

 

 

Колиентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. ноември 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 261 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 105,33‰оо), спрямо 158 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 63.77‰оо), през м. октомври 2016 г. Най – висок е относителният дял на варицелата – 71.18%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. ноември 2016 г. са 209, срещу 106 за м. октомври 2016 г. През м. ноември 2015 г. са регистрирани 78 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. ноември 2016 г. са 49. В сравнение, през м. октомври 2016 г. са регистрирани 51 случая на чревни инфекции. През м. ноември 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 48. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1 - 4 г. – 190.16‰оо, 5-9 г. – 49.57‰оо и 0 г. – 46.55‰оо.
За отчетния период най-висока е заболеваемостта в общините: Павликени – 365.03‰оо, Сухиндол – 251.15‰оо и В. Търново – 121.91‰оо.
         През м. ноември 2016 г. са извършени 146 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 2 предписания.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 137 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. ноември 2016 г. са консултирани и изследвани общо 200 лица. От тях 85 мъже и 115 жени, на възраст от 16 до 65 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 1051;
                  Сектор “Микробиология” – 1185;
                  Сектор “Вирусология” – 501.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.12.2016 г. - 11.12.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Гастроентероколит

10

2

6

 

 

 

 

1

 

1

 

Варицела

54

17

 

 

 

 

36

 

 

 

1

Скарлатина

11

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

ОРЗ

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.12.2016 г. - 18.12.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Гастроентероколит

8

1

5

 

 

 

1

 

1

 

 

Варицела

63

21

3

 

 

 

39

 

 

 

 

Скарлатина

4

3

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОВП

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.12.2016 г. - 26.12.2016 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Гастроентероколит

9

4

4

 

 

 

 

1

 

 

 

Варицела

27

11

 

 

 

 

2

 

14

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Аскаридоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.12.2016 г. - 02.01.2017 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ентероколит

8

4

1

 

1

 

 

 

 

1

1

Варицела

50

26

 

 

 

 

19

 

 

1

4

Скарлатина

3

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. декември 2016 г. във Великотърновска област са регистрирани 319 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 128.74‰оо), спрямо 261 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 105.33‰оо), през м. ноември 2016 г. Най-висок е относителният дял на варицелата - 68.03%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. декември 2016 г. са 243, срещу 209 за м. ноември 2016 г. През м. декември 2015 г. са регистрирани 119 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2016 г. са 75. В сравнение, през м. ноември 2016 г. са регистрирани 49 случая на чревни инфекции. През м. декември 2015 г. заболяванията от чревни инфекции са били 43. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. - 279.33‰оо 1 - 4 г. - 202.04‰оо и 10 - 14 г. - 100.24‰оо.
През месец декември е регистриран епидемичен взрив от вирусен хепатит тип А в с. Раданово, общ. П. Тръмбеш.
         За отчетния период най-висока е заболяемостта в общините: Павликени – 520.83‰оо, Сухиндол – 502.30‰оо и П.Тръмбеш – 149.08‰оо.
         През м. декември 2016 г. са извършени 77 проверки по противоепидемичния режим в обектите, подлежащи на контрол. За констатирани пропуски в противоепидемичната дейност са издадени 25 предписания и са съставени 2 акта.
         Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 62 проверки в контролираните обекти.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. декември 2016 г. са консултирани и изследвани общо 35 лица. От тях : 22 мъже и 13 жени, на възраст от 15 до 68 г.
         Броят на извършените изследвания е:
                  Сектор “Паразитология” – 83;
                  Сектор “Микробиология” – 233;
                  Сектор “Вирусология” – 155.