A- A+

Сравнителна информация за регистрираните заразни и паразитни болести

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.01.2018 г. - 07.01.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

14

2

10

 

 

1

 

 

 

1

 

Вирусен менингоенцефалит

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

15

9

3

 

 

2

 

 

 

1

 

Скарлатина

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.01.2018 г. - 14.01.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

 

3

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен менингоенцефалит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

5

 

3

 

1

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

4

3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Туберкулоза

2

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.01.2018 г. - 21.01.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

9

5

 

 

 

2

 

2

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

1

3

 

 

1

 

 

 

2

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.01.2018 г. - 28.01.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

2

1

 

1

 

2

 

 

 

 

Скарлатина

5

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.01.2018 г. - 04.02.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

3

 

 

1

 

 

 

 

2

 

Скарлатина

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 През м. януари 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 114 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 47.06 ‰оо), спрямо 74 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 30.20 ‰оо), през м. декември 2017 г. Най–висок е относителният дял на гастроентероколитите – 40.35 %.
 Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. януари 2018 г. са 56, срещу 41 за м. декември 2017 г. През м. януари 2017 г. са регистрирани 149 въздушно-капкови инфекции.
 Чревните инфекции през м. януари 2017 г. са 54. В сравнение, през м. декември 2017 г. са регистрирани 41 случая на чревни инфекции. През м. януари 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 26. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. – 191.39 ‰оо, 1-4 г. – 143.64 ‰оо и 5-9 г. – 68.07 ‰оо.
 През месец януари 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица – 99.95 ‰оо, Горна Оряховица – 69.57 ‰оо и Велико Търново 60.79 ‰оо.
 Лабораторна дейност:
 Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
 Лаборатория “Паразитология” – 553 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;
 Лаборатория “Микробиология” – 179 брой изследвания;
 Лаборатория “Вирусология” – 108 брой изследвания.
 В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. януари са преминали 34 лица, от които 12 жени и 22 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 18 до 59 г.

  Във връзка с новата Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (Обн. ДВ. бр. 7 от 19.01.2018 г.), РЗИ – Велико Търново временно преустановява приемането на заявления за обучение и изпит за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации до получаване на заповед от министъра на здравеопазването, определяща регионалните здравни инспекции, имащи право на това.

(публикувано на 29.01.2018 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.02.2018 г. - 11.02.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Аскаридоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

16

5

2

 

1

1

1

2

 

4

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.02.2018 г. - 18.02.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

15

3

 

 

 

 

 

10

2

 

 

Ентероколит

7

3

2

1

 

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Скарлатина

7

6

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.02.2018 г. - 25.02.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

12

3

4

1

 

1

 

1

1

1

 

Скарлатина

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

 

 

 

1

 

2

 

 

 

 

ОРЗ

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.02.2018 г. - 04.03.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

12

1

5

 

 

1

1

2

 

2

 

Ротавирусен гастроентерит

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Скарлатина

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

ОРЗ

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 През м. февруари 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 82 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 33,85 ‰оо), спрямо 114 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 47.06 ‰оо), през м. януари 2018 г. Най–висок е относителният дял на гастроентероколитите – 30.49 %.
 Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. февруари 2018 г. са 41, срещу 56 за м. януари 2018 г. През м. февруари 2017 г. са регистрирани 124 въздушно-капкови инфекции.
 Чревните инфекции през м. февруари 2018 г. са 38. В сравнение, през м. януари 2018 г. са регистрирани 54 случая на чревни инфекции. През м. февруари 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 24. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. – 191.39 ‰оо, 1-4 г. – 143.64 ‰оо и 5-9 г. – 48.62 ‰оо.
През месец февруари 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: П. Тръмбеш– 114.91 ‰оо, Златарица – 52.65 ‰оо и Стражица - 49.98 ‰оо.
 Лабораторна дейност:
 Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
 Лаборатория “Паразитология” – 1863 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;
 Лаборатория “Микробиология” – 574 брой изследвания;
 Лаборатория “Вирусология” – 198 брой изследвания.
 В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. януари са преминали 112 лица, от които 52 жени и 60 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 16 до 66 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.03.2018 г. - 11.03.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

17

1

8

 

 

 

2

5

1

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

9

7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен
гастроентерит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.03.2018 г. - 18.03.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

14

10

2

 

 

 

 

2

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

13

5

4

1

 

 

1

1

 

1

 

Ротавирусен
гастроентерит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.03.2018 г. - 25.03.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

25

3

4

 

 

 

 

15

3

 

 

Вирусен хепатит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

1

3

 

 

2

1

1

 

 

 

Остра вяла парализа

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.03.2018 г. - 01.04.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

10

4

 

 

 

 

 

3

2

1

 

Вирусен хепатит

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

18

5

6

 

 

1

2

3

 

1

 

Туберкулоза

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

ОРЗ

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 През м. март 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 133 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 54.90 ‰оо), спрямо 82 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 33.85 ‰оо), през м. февруари 2018 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 46.92%.
 Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. март 2018 г. са 83, срещу 41 за м. февруари 2018 г. През м. март 2017 г. са регистрирани 94 въздушно-капкови инфекции.
 Чревните инфекции през м. март 2018 г. са 44. В сравнение, през м. февруари 2018 г. са регистрирани 38 случая на чревни инфекции. През м. март 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 47. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. – 191.53 ‰оо, 0 г. – 95.69 ‰оо и 5-9 г. – 48.62 ‰оо.
 През месец март 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: П. Тръмбеш – 252.80 ‰оо, Г. Оряховица – 71.89 ‰оо и В. Търново – 50.47 ‰оо.
 Лабораторна дейност:
 Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
 Лаборатория “Паразитология” – 2546 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;
 Лаборатория “Микробиология” – 860 брой изследвания;
 Лаборатория “Вирусология” – 257 брой изследвания.
 В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. март са преминали 26 лица, от които 7 жени и 19 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 18 до 48 г.

 

Справка за заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип

         В област Велико Търново ежедневно се събират и обобщават данни, от определени практики на общопрактикуващи лекари, за заболелите лица от остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип, въз основа на които се извършва оценка на епидемичната обстановка.
         С цел предпазване от заболяване от грип и остри вирусни инфекции РЗИ препоръчва спазването на следните правила:
         ограничаване на контактите, посещения на масови мероприятия, пътувания в области с по-висока заболяемост;
         спазване на т.н. ”респираторен етикет” - при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа, която след това да бъде изхвърлена в кошче за отпадъци. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата;
         спазване на лична хигиена и често миене на ръцете с вода и сапун;
         подходящо хранене с повишени количества на белтъци и витамини;
         носене на маска от болния и обслужващите го лица. Маската следва да се сменя на всеки 3 - 4 часа;
         изолация на болния при възможност в отделна стая, спазване постелен режим, щадяща диета, почивка и продължителен сън;
         редовно проветряване и дезинфекция в помещенията.

Заболяемостта от грип и ОРЗ във Великотърновска област

Период

Заболяемост на 10 000 души население
във Великотърновска област

Заболяемост на 10 000 души население
за страната

12.03.-18.03.2018

27.75

100.87

05.03.-11.03.2018

43.81

82.23

26.02.-04.03.2018

74.47

118.32

19.02.-25.02.2018

42.35

128.26

12.02.-18.02.2018

58.41

124.72

05.02.-11.02.2018

80.32

139.14

29.01.-04.02.2018

99.30

192.77

22.01.-28.01.2018

93.46

230.83

15.01.-21.01.2018

71.55

189.02

08.01.-14.01.2018

71.55

176.35

01.01.-07.01.2018

45.27

118.88

Дата

Заболяемост на 10 000 души население
във Великотърновска област

Заболяемост на 10 000 души население
за страната

16.03.2018

8.84

18.45

15.03.2018

4.38

17.80

14.03.2018

7.30

19.37

13.03.2018

2.92

20.32

12.03.2018

7.30

23.51

08.03.2018

8.76

17.84

07.03.2018

8.76

19.92

06.03.2018

21.90

24.98

02.03.2018

5.84

20.90

01.03.2018

5.84

19.29

28.02.2018

10.22

21.57

27.02.2018

17.52

26.15

26.02.2018

35.05

29.44

23.02.2018

7.30

22.28

22.02.2018

4.38

23.20

21.02.2018

7.30

23.09

20.02.2018

7.30

25.71

19.02.2018

16.06

30.95

16.02.2018

8.76

24.72

15.02.2018

11.68

20.90

14.02.2018

17.52

22.57

13.02.2018

5.84

22.36

12.02.2018

14.60

30.56

09.02.2018

11.68

23.80

08.02.2018

13.14

25.57

07.02.2018

20.44

28.93

06.02.2018

18.98

26.18

05.02.2018

16.06

30.78

02.02.2018

8.76

28.91

01.02.2018

11.68

28.23

31.01.2018

26.29

36.07

30.01.2018

18.98

42.78

29.01.2018

33.59

57.25

26.01.2018

8.76

38.51

25.01.2018

13.14

36.82

24.01.2018

23.36

43.80

23.01.2018

20.44

48.60

22.01.2018

27.75

57.17


        
Епидемичният процес е в обичайните за сезона граници, отговарящи на средно ниво на заболяемост от грип и ОРЗ.

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.04.2018 г. - 08.04.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

18

1

 

 

 

1

 

16

 

 

 

Ентероколит

20

6

6

1

 

1

1

 

 

5

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.04.2018 г. - 15.04.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

13

5

 

 

 

3

 

4

1

 

 

Ентероколит

7

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.04.2018 г. - 22.04.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

18

8

2

 

 

5

 

2

 

1

 

Вирусен хепатит

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

15

7

3

 

 

1

 

1

 

3

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.04.2018 г. - 29.04.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

21

13

 

 

 

1

 

7

 

 

 

Вирусен хепатит

2

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

Ентероколит

8

3

2

 

 

2

1

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остра вяла парализа

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. април 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 140 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 57.79 ‰оо), спрямо 133 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 54.90 ‰оо), през м. март 2018 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 49.29 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. април 2018 г. са 79, срещу 83 за м. март 2018 г. През м. април 2017 г. са регистрирани 67 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. април 2018 г. са 56. В сравнение, през м. март 2018 г. са регистрирани 44 случая на чревни инфекции. През м. април 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 64. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г.– 430.62 ‰оо, 1-4 г. – 203.50 ‰оо, и 5-9 г. – 68.07 ‰оо.
         През месец април 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: П. Тръмбеш – 252.80 ‰оо, Лясковец – 104.68 ‰оо и Стражица – 74.96 ‰оо.
         Лабораторна дейност:
         Бяха извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1430 брой изследвания на граждани, организирани детски заведения и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози;
         Лаборатория “Микробиология” – 1248 брой изследвания;
         Лаборатория “Вирусология” – 121 брой изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. април са преминали 25 лица, от които 10 жени и 15 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 21 до 44 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.04.2018 г. - 06.05.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

17

12

2

 

 

2

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

14

4

4

 

 

 

3

 

 

3

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Скарлатина

6

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 07.05.2018 г. - 13.05.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

17

7

 

 

 

 

 

10

 

 

 

Вирусен хепатит

2

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

11

5

2

 

 

1

 

 

1

2

 

Ламблиоза

2

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

4

1

1

 

 

 

 

2

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 14.05.2018 г. - 20.05.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

22

11

10

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

12

1

8

 

1

 

 

 

1

1

 

Скарлатина

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 21.05.2018 г. - 27.05.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

20

11

 

 

 

 

1

8

 

 

 

Ентероколит

5

1

3

 

 

1

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 28.05.2018 г. - 03.06.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

10

6

 

 

 

 

 

2

2

 

 

Вирусен менингит

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

12

3

7

 

 

 

1

 

 

1

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. май 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 176 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 72.65 ‰оо), спрямо 140 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 57.79 ‰оо), през м. април 2018 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 57.39%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. май 2018 г. са 118, срещу 79 за м. април 2018 г. През м. май 2017 г. са регистрирани 99 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. май 2018 г. са 50. В сравнение, през м. април 2018 г. са регистрирани 56 случая на чревни инфекции. През м. май 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 45. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. – 191.39 ‰оо , 1-4 г. – 179.55 ‰оо, и 5-9 г. – 48.62 ‰оо.
         През месец май 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: П. Тръмбеш– 260.46 ‰оо, Велико Търново – 107.82 ‰оо и Стражица 56.63 ‰оо.
         Две от регистрираните заболявания през месец май са с летален изход:
         - Вирусен хепатит В – жена на 81 г. от общ. Велико Търново;
         - Гастроентероколит – жена на 81 г. от общ. Свищов
         Лабораторна дейност:
         Извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1568 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/ 06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 1238 броя изследвания на граждани и изследвания на 40 бр. проби води за холерни вибриони.
         Лаборатория “Вирусология” – 270 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. май са преминали 90 лица. От тях: 29 мъже и 61 жени, на възраст от 16 до 65 г.
         Биологична лаборатория
         1. Осъществен е мониторинг на 7 комарни биотопа на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви.
         2. Извършена е идентификация на нови природни огнища чрез видово определяне на донесени от началото на сезона от граждани и лечебни заведения 114 бр. кърлежи.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 04.06.2018 г. - 10.06.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

26

12

1

 

 

 

 

13

 

 

 

Ентероколит

9

2

 

 

1

3

 

 

 

3

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 11.06.2018 г. - 17.06.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

5

4

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ентероколит

18

7

5

2

 

1

1

 

1

1

 

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 18.06.2018 г. - 24.06.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

3

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

15

5

6

 

 

 

1

 

 

2

1

Ротавирусен ентероколит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Трихоцефалоза

16

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 25.06.2018 г. - 01.07.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

17

12

2

 

 

 

 

3

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

6

1

2

1

1

1

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Марсилска треска

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. юни 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 125 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 51.60 ‰оо), спрямо 176 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 72.65 ‰оо), през м. май 2018 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 36.80 % и на гастроентероколитите - 36.00 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юни 2018 г. са 50, срещу 118 за м. май 2018 г. През м. юни 2017 г. са регистрирани 107 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юни 2018 г. са 66. В сравнение, през м. май 2018 г. са регистрирани 50 случая на чревни инфекции. През м. юни 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 56. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4г. – 155.41 ‰оо, 5-9 г. – 58.34 ‰оо, и 0 г. – 47.85 ‰оо.
         През месец юни 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: П. Тръмбеш– 145.55 ‰оо, Г. Оряховица – 88.12 ‰оо и Лясковец 64.42 ‰оо.
         Лабораторна дейност:
         Извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1349 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/ 06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 1090 броя изследвания на граждани и изследвания на 80 бр. проби води за холерни вибриони.
         Лаборатория “Вирусология” – 510 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. юни са преминали 111 лица. От тях: 97 мъже и 14 жени, на възраст от 14 до 97 г.
         Биологична лаборатория
         1. Осъществен е мониторинг на 10 комарни биотопа на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви.
         2. Извършена е идентификация на нови природни огнища чрез видово определяне на донесени от началото на сезона от граждани и лечебни заведения 80 бр. кърлежи.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 02.07.2018 г. - 08.07.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

6

4

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 09.07.2018 г. - 15.07.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

15

13

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Скарлатина

2

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

14

2

7

 

1

 

 

 

 

4

 

Ламблиоза

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаймска болест

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОВП

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 16.07.2018 г. - 22.07.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

20

5

1

1

 

2

1

4

1

5

 

Варицела

9

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 23.07.2018 г. - 29.07.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

12

5

5

 

 

 

 

1

 

1

 

Марсилска треска

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 30.07.2018 г. - 05.08.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

7

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

13

1

10

 

1

 

1

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Лаймска болест

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рота вирус

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 06.08.2018 г. - 12.08.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

9

4

2

1

 

 

 

 

1

1

 

Марсилска треска

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 13.08.2018 г. - 19.08.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

19

8

5

1

 

 

 

 

2

3

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. юли 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 95 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 39,21 %ооо), спрямо 125 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 51,60 %ооо), през м. юни 2018 г. Най – висок е относителният дял на гастроентероколитите - 48,42%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. юли 2018 г. са 42, срещу 50 за м. юни 2018 г. През м. юли 2017 г. са регистрирани 58 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. юли 2018 г. са 49. В сравнение, през м. юни 2018 г. са регистрирани 66 случая на чревни инфекции. През м. юли 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 76. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г.– 155,61 %ооо, 0 г.– 95,69 %ооо и 5-9 г. – 58,34 %ооо .
         През месец юли 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Стражица– 83,29 %ооо, Златарица – 78,97 %ооо и Велико Търново – 56,20 %ооо.
         Лабораторна дейност:
         Извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1535 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 1225 броя изследвания на граждани и изследвания на 120 бр. проби води за холерни вибриони.
         Лаборатория “Вирусология” – 163 броя изследвания.
         В КАБКИС през м. юли са преминали 35 лица. От тях: 23 мъже и 12 жени, на възраст от 18 до 70 г.
         Биологична лаборатория
         1. Осъществен е мониторинг на 11 комарни биотопа на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви.
         2. Извършена е идентификация на нови природни огнища чрез видово определяне на донесени от началото на сезона от граждани и лечебни заведения 69 бр. кърлежи и 5 бр. комари.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 20.08.2018 г. - 26.08.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

8

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

15

7

7

 

 

 

1

 

 

 

 

Ротавирусен ентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салмонелоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.08.2018 г. - 02.09.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

17

4

6

1

 

2

 

 

1

3

 

Неуточнен вирусен енцефалит

2

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. август 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 98 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 40.45 ‰оо), спрямо 95 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 39.21 ‰оо), през м. юли 2018 г. Най–висок е относителният дял на гастроентероколитите - 47.96%.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. август 2018 г. са 33, срещу 42 за м. юли 2018 г. През м. август 2017 г. са регистрирани 16 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. август 2018 г. са 60. В сравнение, през м. юли 2018 г. са регистрирани 49 случая на чревни инфекции. През м. август 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 84. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. – 287.08 ‰оо, 1-4 г. – 155.61 ‰оо и 5-9 г. – 68.07 ‰оо.
         През месец август 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Г. Оряховица– 83.68 ‰оо, Стражица – 58.30 ‰оо и Златарица – 52.65 ‰оо.

         Лабораторна дейност:
         Извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 363 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 546 броя изследвания на граждани и изследвания на 80 бр. проби води за холерни вибриони.
         Лаборатория “Вирусология” – 294 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. август са преминали 121 лица. От тях: 61 мъже и 60 жени, на възраст от 16 до 79 г.
         Биологична лаборатория
         1. Осъществен е мониторинг на 2 комарни биотопа на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви.
         2. Извършена е идентификация на нови природни огнища чрез видово определяне на донесени от началото на сезона от граждани и лечебни заведения 96 бр. кърлежи и 3 бр. комари.

Курс изпълнител ДДД

         РЗИ - Велико Търново организира курс за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (ДДД) от 08.10.2018 г. до 12.10.2018 г.
         Документи се подават в Офис за административно обслужване на граждани в РЗИ или на електронен адрес office@rzi-vt.org до 17 ч. на 04.10.2018 г. За повече информация - тел. 062 614331.

(публикувано на 19.09.2018 г.)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.09.2018 г. - 09.09.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

6

3

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

11

4

5

 

 

2

 

 

 

 

 

Лаймска болест

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.09.2018 г. - 16.09.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Ентероколит

8

 

5

 

1

1

 

1

 

 

 

Вирусен хепатит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингоенцефалит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.09.2018 г. - 23.09.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

4

3

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ентероколит

15

4

5

3

 

1

1

 

 

1

 

Лаймска болест

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Ламблиоза

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ОРЗ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.09.2018 г. - 30.09.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

11

5

1

 

 

 

2

 

2

1

 

Остра вяла парализа

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 01.10.2018 г. - 07.10.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Ентероколит

11

6

3

1

 

 

1

 

 

 

 

Ламблиоза

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. септември 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 88 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 36.32 ‰оо), спрямо 98 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 40.45 ‰оо), през м. август 2018 г. Най–висок е относителният дял на гастроентероколитите - 2.13 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. септември 2018 г. са 26, срещу 33 за м. август 2018 г. През м. септември 2017 г. са регистрирани 14 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. септември 2018 г. са 56. В сравнение, през м. август 2018 г. са регистрирани 60 случая на чревни инфекции. През м. септември 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 79. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: над 65 г. – 23.56 ‰оо, 1-4 г. – 155.61 ‰оо и 60-64 г. – 33.08 ‰оо.
         През месец септември 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Г. Оряховица – 57.97 ‰оо, Лясковец – 56.37 ‰оо и Стражица – 49.98 ‰оо.
         Лабораторна дейност:
         Извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 927 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 1108 броя изследвания на граждани и изследвания на 80 бр. проби води за холерни вибриони.
         Лаборатория “Вирусология” – 171 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. септември са преминали 28 лица. От тях: 19 мъже и 9 жени, на възраст от 19 до 66 г.
         Биологична лаборатория
         Осъществен е мониторинг на 1 комарeн биотоп на територията на област Велико Търново, чрез видово определяне на комарни ларви.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 08.10.2018 г. - 14.10.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

8

6

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Ентероколит

8

3

2

 

 

1

2

 

 

 

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 15.10.2018 г. - 21.10.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

 

3

 

 

3

 

 

 

2

 

Лаймка болест

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 22.10.2018 г. - 28.10.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

14

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Вирусен хепатит

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

3

1

 

 

1

1

 

 

1

 

Скарлатина

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

3

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

ОРЗ

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 29.10.2018 г. - 04.11.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

13

12

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

8

2

3

 

 

 

2

 

 

1

 

Скарлатина

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ОРЗ

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. октомври 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 80 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 33.02 ‰оо), спрямо 88 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 36.32 ‰оо), през м. септември 2018 г. Най-висок е относителният дял на гастроентероколитите – 43.75 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. октомври 2018 г. са 40, срещу 26 за м. септември 2018 г. През м. октомври 2017 г. са регистрирани 19 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. октомври 2018 г. са 39. В сравнение, през м. септември 2018 г. са регистрирани 56 случая на чревни инфекции. През м. октомври 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 71. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. – 155.61 ‰оо, 0 г. – 143.54 ‰оо и 5-9 г. – 38.90 ‰оо.
         През месец октомври 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Велико Търново – 53.91 ‰оо, Горна Оряховица – 37.1 ‰ооо и Лясковец – 32.21 ‰оо.
         Лабораторна дейност:
         Извършени следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1539 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 985 броя изследвания на граждани и изследвания на 80 бр. проби води за холерни вибриони.
         Лаборатория “Вирусология” – 566 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. октомври са преминали 109 лица. От тях: 30 мъже и 79 жени, на възраст от 16 до 56 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 05.11.2018 г. - 11.11.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Ентероколит

14

1

9

 

 

2

 

1

 

1

 

Ротавирусен гастроентерит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ОРЗ

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 12.11.2018 г. - 18.11.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

46

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

5

1

 

 

 

 

 

1

 

 

Скарлатина

4

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

ОРЗ

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 19.11.2018 г. - 25.11.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

52

42

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

8

 

3

 

 

 

1

 

 

3

1

Скарлатина

5

1

1

1

 

1

 

 

 

1

 

Туберкулоза

2

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ОРЗ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 26.11.2018 г. - 02.12.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

51

48

1

 

1

 

 

 

1

 

 

Вирусен менингит

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Ентероколит

8

4

1

 

 

 

1

 

1

1

 

Скарлатина

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

2

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. ноември 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 267 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 110.21 ‰оо), спрямо 80 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 33.02 ‰оо), през м. октомври 2018 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 78.66 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. ноември 2018 г. са 231, срещу 40 за м. октомври 2018 г. През м. ноември 2017 г. са регистрирани 27 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. ноември 2018 г. са 32. В сравнение, през м. октомври 2018 г. са регистрирани 39 случая на чревни инфекции. През м. ноември 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 47. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 1-4 г. – 155.61 ‰оо, 0 г. – 47.85 ‰оо и 5-9 г. – 38.90 ‰оо.
         През месец ноември 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Велико Търново – 255.79 ‰оо, Стражица – 66.63 ‰оо и Горна Оряховица – 46.38 ‰оо.
         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 1296 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 1253 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 901 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. ноември са преминали 297 лица. От тях: 118 мъже и 179 жени, на възраст от 16 до 72 г.

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 03.12.2018 г. - 09.12.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Бактериален менингит

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Варицела

76

70

5

 

 

1

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

3

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Ентероколит

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Скарлатина

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 10.12.2018 г. - 16.12.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

80

60

15

 

1

3

 

 

1

 

 

Вирусен менингит

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирусен хепатит

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

7

2

1

 

 

1

3

 

 

 

 

Скарлатина

10

7

2

 

1

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 17.12.2018 г. - 23.12.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

46

36

9

 

 

1

 

 

 

 

 

Ентероколит

8

3

3

 

 

 

2

 

 

 

 

Скарлатина

5

3

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Туберкулоза

4

2

1

 

 

 

 

 

 

1

 

ОРЗ

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област
за периода 24.12.2018 г. - 30.12.2018 г.

 Наименование на заболяването


Общ брой
заболели

брой заболели по общини

Велико
Търново
Горна
Оряхо-
вица
Елена
Злата-
рица
Ляско-
вец
Павли-
кени
Полски
Тръмбеш
Свищов
Стра-
жица
Сухин-
дол

Варицела

11

3

7

 

 

 

 

 

 

1

 

Ентероколит

6

2

2

 

2

 

 

1

 

 

 

Скарлатина

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРЗ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         През м. декември 2018 г. във Великотърновска област са регистрирани 302 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 124.66 ), спрямо 267 случая на остри заразни заболявания (заболеваемост 110.21 ), през м. ноември 2018 г. Най–висок е относителният дял на варицелата – 78.15 %.
         Регистрираните въздушно-капкови инфекции през м. декември 2018 г. са 263, срещу 231 за м. ноември 2018 г. През м. декември 2017 г. са регистрирани 26 въздушно-капкови инфекции.
         Чревните инфекции през м. декември 2018 г. са 29. В сравнение, през м. ноември 2018 г. са регистрирани 32 случая на чревни инфекции. През м. декември 2017 г. заболяванията от чревни инфекции са били 41. При чревните инфекции най-висока е заболеваемостта във възрастовите групи: 0 г. - 239.23 , 1-4 г. – 155.61 и 5-9 г. – 38.90 .
         През месец декември 2018 г. най-висока е заболеваемостта в общините: Велико Търново – 252.35 , Горна Оряховица – 111.31 и Златарица – 105.29 .

         Лабораторна дейност:
         Извършени са следните изследвания по клинични и профилактични показания:
         Лаборатория “Паразитология” – 623 броя изследвания на граждани, организирани детски колективи и домове за социални услуги съгласно изискванията на Наредба № 5/06.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.
         Лаборатория “Микробиология” – 304 броя изследвания на граждани.
         Лаборатория “Вирусология” – 172 броя изследвания.
         В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. декември са преминали 42 лица. От тях: 22 мъже и 20 жени, на възраст от 19 до 69 г.
Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново

       ОРГАНИЗИРА КУРС за придобиване на правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от 16 юли до 20 юли 2018 г.

       Срок за подаване на документи: 10 юли 2018 г.

(публикувано на 25.06.2018 г.)