A- A+

Информация за ваксините срещу COVID-19

      В Единния информационен портал за борба с COVID-19 е създаден специализиран раздел за ваксините. Очаква се в кратки срокове да бъде пуснато в действие и приложение за мобилни телефони, чрез което всеки заинтересован ще има свободен и лесен достъп до глобалната информация за процеса на ваксиниране.
      Раздел „Ваксини“ осигурява свободен достъп до различна информация за ваксините срещу COVID-19 – кратка характеристика на ваксините, ръководства за съхранение и приложение, данни от достоверни национални и международни източници, важни новини и актуални научни публикации. В помощ на медицинските специалисти и гражданите са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси за ваксините, както и полезни видеоматериали и статистика.


Издаване на сертификат за ваксинация срещу COVID-19

      Сертификат за имунизация срещу COVID-19 се издава само на лицата, при които е приложена втора доза от съответната ваксина.
      Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може да достъпи пациентското си досие на следния електронен адрес https://my.his.bg/login от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“.
      Гражданите, които нямат КЕП, могат да поискат своя сертификат от избрания от тях личен лекар или от ваксинационния кабинет/пункт, в който е поставена ваксината.
      Лицата, ваксинирани в разкритите временни имунизационни кабинети в Регионална здравна инспекция – Велико Търново могат да получат сертификатите си, на място, веднага след прилагане на втората доза от ваксината.
      Необходимо е да се знае, че сертификатът за ваксинация няма подпис и печат, тъй като се генерира автоматично, за да бъдат избегнати всякакви злоупотреби.
      Българският сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 отговаря на изискванията на държавите-членки на Европейския съюз, като е надграден с QR код, позволяващ достъп от всяка точка на света.

(публикувано на 25.02.2021 г.)


НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

      Във връзка с провеждащата се масова ваксинация в страната, респ. в област Велико Търново срещу COVID-19 с ваксина „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ Националният ваксинационен щаб препоръчва втората доза от ваксината да се прилага през 10-та седмица от поставянето на първата доза.
      Препоръката се базира на наличните към момента данни, на Кратката характеристика на продукта, както и на проведените проучвания за установена по-висока ефективност на ваксината при прилагане на втората доза след по-дълъг интервал.
      Съгласно Кратката характеристика на ваксината „COVID-19 Vaccine AstraZeneca“ втората доза от тази ваксина се прилага между 4 и 12 седмици (28 до 84 дни) след първата доза, което следва да се има предвид при невъзможност за спазване на препоръката.


(публикувано на 23.02.2021 г.)