A- A+

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ

         За болниците (по информация от МЗ и ЛКЦ):
         1. Информация за контакт с „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД:
         адрес: гр. София 1504, бул."Янко Сакъзов" № 26,
         тел.: 02 944 61 91, факс: 02 943 34 55, е-mail: bulbio@bulbio.com
         Лице за контакт: д-р Антон Баев 0878 19 64 07
         a.baev@bulbio.com

         2. Фирма „Истлинк България“ ООД предлага маски, еднократни гащеризони, ръкавици, халати, калцуни и др:
         Информация за контакт с „Истлинк България“ ООД:
         компетентен за нас офис в Пловдив
         с телефон 0878 644 808 и мейл eastlink_pv@mail.orbitel.bg

         3. Линк към информация за производители и доставчици, предоставена от ЛКЦ чрез сайта на ГДПБЗН – МВР Обобщена информация за доставчици на ЛПС*
         *Забележка: Публикуваната информация е предоставена от и със съгласието на съответните субекти и ГДПБЗН - МВР не носи отговорност за нейната точност.

         Списък за български производители, предлагащи предпазни средства по подадена в Министерство на здравеопазването информация, публикувана на сайта на МЗ. За повече информация ...

         Информация за производители на стоки, необходими за предпазване от COVID 19 и публикувана и на сайта на Министерство на труда и социалната политика. За повече информация ...

         Допълнителни възможности за закупуване на ЛПС по постъпили в РЗИ оферти **:
         **Забележка: Публикуваната тук информация е предоставена от и със съгласието на съответните субекти и РЗИ не носи отговорност за нейната точност.

         Маски/респиратори FFP3/FFP2/KN95/N95
         „Биомед“ София 1680, ж.к. „Белите Брези”, ул."Гребенец" №6
         тел.: +359 2 859 83 23

         Маски и високи калцуни
         Екстрапак ООД, Велико Търново
         team@vt.dostavka.bg
         тел. за заявки и лице за контакт: 0888 759 932 - Георгиева 

         Халати, високи калцуни от нетъкан текстил и други
         Момина Крепост АД, Велико Търново
         trade@mkrepost-bg.com
         тел. за заявки и лице за контакт:
         +359 62 621 928;+359 885 047 666 - Албена Спасова

         Ръкавици
         Фирма „Фармнет“ ЕАД, Велико Търново
         Ивайло Костов, ikostov@pharmnet.bg, 0878 878 306

         Дезинфектанти
         Фирма „Хигиенно-медицинска инспекция“ ООД, Велико Търново
         www.hmi-company.com

         Предпазни шлемове и маски
         „Медсис“ ЕООД www.medsys.bg
         office@medsys.bg или на телефон: 0886608399 - Марин Атанасов

         Предпазни гащеризони, шлемове и маски за многократна употреба (шити)  
        Фирма „Форте Джи Дизайн“ ЕООД Варна ул."Селиолу" №2
        за контакт тел.: 0888 930 152; forte_j2000@yahoo.com


         Фирма „Полимета“ ЕООД Стара Загора
         тел. за заявки и лице за контакт: Павлина Кръстева, 0887094353, 0887094343;
         e-mail: pmoffice@polymetabg.com
      
         Фирма „Белотекс-95“ АД Златоград
         гр. Златоград, ул."Прогрес" №1
         тел. 03071/20-71, факс 03071/44-12 моб. 0894 744 888

         Медицинска апаратура, ЛПС, медицински консумативи и дезинфектанти
         „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД
         гр. София п.к.1750 ж.к. Младост 1 бл. 286 (ул."Димитър Моллов")
         e-mail: info@mte-bg-com; www.mte-bg-com
         За контакт и допълнителна информация:
         Елена Алдинова – 0889 713 128
         Илияна Симеонова – 0884 860 142
         Пламена Костова – 0885 040 483
         Даниел Любенов - 0882 29 84 46

         ЛПС, средства за дезинфекция, медицински консумативи
         За контакти:
         "СнабТЕКС" ЕООД
         гр. Варна ул. "Райкo Жинзифoв" №9
         тел: +359 89 787 9070
         e-mail: office@snabtex.com

         Престилки, гащеризони, калцуни
         За контакт и допълнителна информация:
         "Треа - 44" ЕООД
         www.trea.bg
         гр.София ул."Цар Симеон" №85

         ЛПС, медицински консумативи и дезинфектанти
         За контакти:
         "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД
         www.helmed.bg
         e-mail: info@helmed.bg
        
         гр.София бул."Тодор Александров" №179 бл.79 срещу кино Арена Запад
         тел.: 0879 548 300/311; 02/9200456
        
         гр.Пловдив ул."Шести септември" №87
         тел.: 032/641421; 032/643343; 0879 548 308
        
         гр.Варна ул."Ген.Киселов" №27
         тел.: 052/610077; 052/610210; 0879 548 307        
        
         Антигенни тестове и медицински предпазни средства        
         За контакти:
         "МИЛФАРМА МЕДИКАЛ" ООД
         www.milpharma.bg
         e-mail: info@milpharma.bg         
         тел.: 0888 308 931; 0895 520 685

         UVC лампи за дезинфекция на помещения         
         За контакти:
         "ИНТЕР БИЗНЕС'91" ЕООД
         гр.София ул."Кешан" №6, п.к.1527
         www.interbusiness-bg.com 
         e-mail: office@interbusiness-bg.com        
         тел.: 02/944 63 63; 02/944 61 60, факс 02/944 38 49

        Чували
         За контакт и допълнителна информация:
         "МЕГАСАП БЪЛГАРИЯ" ЕООД
         адрес: гр. София ул."Черни лом" №13
         тел.: 0888 78 72 18
         д-р Ивайло Янков – управител