A- A+

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

        
ПРЕПОРЪКИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОСНО ВЕНТИЛАЦИЯТА И КЛИМАТИЗАЦИЯТА НА ВЪЗДУХА В ОФИСНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, УЧИЛИЩАТА И ХОТЕЛСКИЯ СЕКТОР

        По данни на Световната здравна организация (СЗО) и Европейския център за контрол и превенция на заболяванията причинителят на COVID-19 се предава посредством отделени при кихане и кашляне капчици в околната среда (аерозоли), както и при контакт със замърсени обекти от обкръжаващата среда, поради което препоръките за превенция на заболяването в обществото са насочени основно към прекъсване на механизма на предаване на инфекцията чрез спазване на добра лична хигиена и намаляване до минимум преките контакти между хората.
        Съгласно препоръките на СЗО една от превантивните мерки за предотвратяване разпространението на коронавирусната инфекция е осигуряване на възможността за често естествено проветряване на затворени помещения (чрез отваряне на прозорци), ако това е практически възможно и безопасно.
        Във всички офис помещения, училища и места за настаняване трябва да се осигури комфортен режим на температура, влажност и чистота на въздуха.
        СЗО препоръчва да се осигури максимална скорост на обмен на въздуха в затворените помещения чрез естествена или механична вентилация, като по възможност се избягва рециркулация на въздуха в тях. В случай на рециркулация на въздуха, филтрите на вентилационната система следва да се почистват редовно, особено в райони, където персоналът е с умерен до висок риск от инфекция с COVID-19.
        Изборът на начините за механично пречистване на въздуха в затворени помещения следва да се извършва след консултация със специалисти по отоплителни, вентилационни и климатизационни системи (ОВК).
        Повече информация по въпросите на вентилацията и климатизацията на въздуха в закрити обществени места – „Насоки за системи за отопление, вентилация и климатизация в контекста на COVID-19: първо актуализиране 10 ноември 2020 г.“, е публикувана на официалната интернет страница на Европейския център за профилактика и контрол на върху заболяванията, която може да откриете на следния адрес: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Heating-ventilation-air-conditioning-systems-in-the-context-of-COVID-19-first-update.pdf
        В насоките са посочени и препоръки към т.н. „Допълнителни децентрализирани методи за почистване на въздуха или самостоятелни НЕРА филтърни устройства“.
        Не е в правомощията и компетентностите на Министерство на здравеопазването и неговите структури на национално и регионално ниво да издават становища или други документи, свързани с каквито и да е технически средства, вкл. и тези касаещи начини за пречистване на въздуха в затворени помещения.

 

(10.02.2020)