A- A+

 

ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО


Заповед РД-01-20 от 05.02.2024 г. за удължаване на въведените временни противоепидемични мерки на територията на област Велико Търново срещу разпространението на грип и ОРЗ (05.02.2024)

Заповед РД-01-144 от 18.08.2022 г. за отмяна на предписанията за задължителна изолация и задължителна карантина, след изтичане на 7 дневен, съответно 5 дневен срок (18.08.2022)

Заповед РД-01-84 от 11.04.2022 г. за временна промяна на легловата база на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" гр. Велико Търново /отменя Заповед РД-01-76 от 05.04.2022 г. (12.04.2022)

Заповед РД-01-83 от 11.04.2022 г. за временна промяна на легловата база на СБАЛПФЗ "д-р Трейман" гр. Велико Търново/ отменя Заповед РД-01-67 от 24.03.2022 г. (12.04.2022)

Заповед РД-01-81 от 08.04.2022 г.за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Горна Оряховица /отменя Заповед РД-01-72 от 30.03.2022 г.(12.04.2022)

Заповед РД-01-80 от 07.04.2022 г. за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Павликени" гр. Павликени / отменя Заповед РД-01-69 от 29.03.2022 г. (12.04.2022)

Заповед РД-01-79 от 06.04.2022 г. за временна промяна на легловата база на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов /отменя Заповед РД-01-66 от 24.03.2022 г.(12.04.2022)

Заповед РД-01-75 от 04.04.2022 г. за временна промяна на легловата база на "СБАЛ по кардиология - Велико Търново" ЕАД (05.04.2022)

Заповед РД-01-46 от 07.03.2022 г. за възстановяване на плановия прием и плановата оперативна дейност в ЛЗБП /отменя Заповед РД-01-7 от 13.01.2022 г.(09.03.2022)