A- A+

 

Регистър на декларациите по чл. 49 ал.1, т.1 и ал.1 т.2 от Закона за предотвратяване на корупцията (ЗПК) през 2024 година
Публикувано на (16.05.2024)

XLSX файл, 22.0 KB, актуален към 16.05.2024 г.

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПК през 2024 г.
Публикувано на (16.05.2024)

 

Списък на служителите от РЗИ - Велико Търново, подали декларации по чл.35 ал.1, т.1 и ал.1 т.2
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) - архив