A- A+

На вниманието на лечебните заведения


        Във връзка с годишното отчитане на дейностите в здравеопазването формуляри на статистическите отчети ще ви бъдат изпратени в най-скоро време. Бланки можете да намерите и на електронен адрес:

Формуляри за годишно отчитане през 2019 г. на дейността на лечeбните заведения през 2018 г.

Указания за математически и логически контрол на отчетите