A- A+

На вниманието на лечебните заведения


ГОДИШНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2023/24

          На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 1 от 27.02.2013 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 20 от Закона за статистиката,  както и чл.10, ал.1, т. 6 и чл. 27, ал. 3 от Закона за здравето:
          Всички лечебни заведения за болнична помощ, извънболнична помощ (ДКЦ, МЦ, МДЦ, ДЦ, Хосписи, Индивидуални и групови практики за първична медицинска/дентална помощ, Индивидуални и групови практики за специализирана медицинска/дентална помощ, Амбулатории за здравни грижи), следва да попълнят електронни формуляри за медико-статистическа отчетност. Напомняме, че се отчита цялата извършена дейност на практиката през годината, независимо дали е платена по здравна каса или не. Формуляри на статистическите отчети са изпратени на електронна поща на всички лечебни заведения.

          Телефони за връзка при възникнали въпроси относно попълване и подаване на отчетите:
062/614 312 – Болнична помощ, Индивидуални и групови практики за първична медицинска/дентална помощ, Дентални центрове, СМТЛ
062/614 357 – Медицински центрове, ДКЦ, СМДЛ , Индивидуални и групови практики за специализирана медицинска помощ.


       Формуляри за годишно отчитане на дейността на лечeбните заведения.

       Указания за математически и логически контрол при изготвяне на отчетните документи