A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

Резултати от конкурс за длъжността инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве” (20.05.2019)

Кампания „Движи се и победи – пролет 2019” - III етап - на 1 юни 2019 година Спортно-туристически празник Ксилифор 2019 (20.05.2019)

Кампания „Движи се и победи – пролет 2019” - II етап - Резултати (20.05.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 13.05.2019 г. – 19.05. 2019 г. (20.05.2019)

Кампания „Движи се и победи – пролет 2019” - II етап - на 18 май 2019 година до Преображенски манастир (17.05.2019)

Награждаване на победителите и участниците в конкурса “Всеки витамин е жизнено необходим” (17.05.2019)

Клиника на открито (17.05.2019)

Резултати от конкурса “Всеки витамин е жизнено необходим” (15.05.2019)

Кампания „Движи се и победи – пролет 2019” - I етап - Резултати (14.05.2019)

12 май – Международен ден на сестринството (09.05.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец април (08.05.2019)

Кампания „Движи се и победи – пролет 2019” (08.05.2019)

Кампания „Движи се и победи – пролет 2019” - I етап - на 11 май 2019 година до хижа „Божур” (08.05.2019)

Резултати от конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Лабораторни изследвания“ (07.05.2019)

Резултати от конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Медицински дейности” (07.05.2019)

Резултати от конкурс за длъжността младши експерт в дирекция ”Надзор на заразните болести” (07.05.2019)

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция ”Обществено здраве” (25.04.2019)

Списък с нормативни документи за подготовка за участие в конкурс за длъжността инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция ”Обществено здраве” (25.04.2019)

Европейска имунизационна седмица 24-30 април 2019 г. (24.04.2019)

Информация за морбили (23.04.2019)

Кампания за превенция употребата на алкохол „Вредите от алкохола“ (19.04.2019)

Експертни решения на ТЕЛК (18.04.2019)

РЗИ – Велико Търново организира курс за придобиване на квалификация за изпълнители на ДДД дейности (04.04.2019)

ТЪЖНА ВЕСТ