A- A+

 

 

ДО ЛИЦАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНВАЛИДНА ПЕНСИЯ

      

(публикувано на 04.04.2023 г.)
На 15 октомври стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза

    На 15.10.2020 г. стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/ преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/
       Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login
       За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg/
       Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.
       Допълнително до края на другата седмица ще бъде предоставена възможност за достъп и до Често задавани въпроси, за което ще Ви информираме своевременно. До 19.10.2020 г. ще бъде финализирана техническата спецификация за интеграция на медицинския софтуер с ИБД.
       В случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да използвате телефон 0700 14 220.

       Приложения:  
       1. Ръководство на ТЕЛК за работа с Информационната система за контрол на медицинската експертиза
       2. Ръководство на ЛКК за работа с Информационната система за контрол на медицинската експертиза
       3. Ръководство на общопрактикуващия лекар/дентален лекар за работа с Информационната система за контрол на медицинската експертиза
      

(публикувано на 15.10.2020 г.)
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И АПТЕКИ В ОБЛАСТТА. (03.09.2019)

 
НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

     Във връзка с извършено наблюдение на представянето на административните структури по метода „таен клиент“ и установени нарушения в процеса на издаване на медицински свидетелства по реда на Наредба №3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, общопрактикуващите лекари следва стриктно да спазват изискванията на Наредбата, за което подлежат на периодичен и извънреден контрол. (23.07.2019)Национална кампания "Попитайте хематолога"

На вниманието на общопрактикуващите лекари в област Велико Търново

       Институт за здравно образование и Българско медицинско сдружение по хематология с подкрепата на водещи университетски хематологични центрове и „Новартис България“ организират Национална информационно-скринингова кампания с цел ранна диагностика и популяризиране достиженията в лечението на хематологичните заболявания.
       Целта на кампанията е оптимизиране пътя на пациента и изграждане на добра връзка между общопрактикуващите лекари със специалисти-хематолози от водещи университетски центрове. Редица хематологични заболявания налагат използването на специализирана диагностика и терапия, които съществуват само в университетските хематологични центрове. Научните постижения в хематологията значително повишават преживяемостта на пациентите с онкохематологични диагнози. Преживяемостта при някои заболявания е значително удължена в сравнение с преди 1-2 десетилетия и в някои случаи може да е съпоставима с тази при здравите хора на съответната възраст.
       За съжаление, България е далеч от световните показатели по ранна диагностика на хематологични заболявания, но заедно с Вас можем да променим това! Кампанията е насочена към общопрактикуващите лекари и хематолозите в доболничната помощ, тъй като хематологичните заболявания нямат специфична симптоматика и само общопрактикуващият лекар може да прецени и да включи в кампанията подходящи пациенти.
       Предвиждаме широка медийна разгласа на кампанията в гр. Свищов и региона, както и партньорство с всички институции, отговорни за опазване на общественото здраве. Това е втората вълна на кампанията – консултации вече бяха проведени в няколко града в страната, като навсякъде интересът на ОПЛ към тях беше много голям. Бихме желали да се включите като партньор в кампанията и да оповестяваме Вашата подкрепа. Ще се радваме, ако имате възможност да разпространите информацията за кампанията до ОПЛ и хематолози в гр. Свищов и региона, с които имате контакт.
       Кампанията протича по следния начин: хематолог от Университетска клиника (Клиника по хематология, УМБАЛ „Г. Странски“ Плевен) ще посети гр. Свищов на 22.11 т.г. (четвъртък) от 10 до 16 ч., за да консултира пациенти, които ОПЛ може да запише. За консултацията не е необходимо направление. ОПЛ записват пациенти, които имат нужда от консултация с хематолог поради неизяснено състояние, неуточнено лечение или допълнително уточняване на вече поставена диагноза.

       Телефонът, на който ОПЛ могат да запишат своите пациенти е:
       +359884340605 (на цената на градски разговор, според тарифния план за мобилни мрежи) всеки работен ден от 9.30 до 18.30 ч. Телефонът не е публичен и не е предназначен за масово разпространение, а е за ползване само от ОПЛ, тъй като хематологичните заболявания са специфични и само медицински специалист може да прецени нуждата за включване на пациентите в програмата.

       Ще се радваме, ако подкрепите кампанията и вярваме, че заедно с Вас можем да добавим още много години живот за пациентите с онкохематологични заболявания.

       По всички въпроси относно кампанията можете да се свържете с: г-жа Юлия Андреева, PhD, тел. 0889809911, мейл office@healthedu.eu Повече за кампанията можете да научите и на сайта на Институт за здравно образование


На вниманието на СМИ

       НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ПОПИТАЙТЕ ХЕМАТОЛОГА“ ЩЕ ПОСЕТИ СВИЩОВ
       Специалист от Университетски център ще консултира пациенти на 22 ноември т.г.
       Националната кампания „Попитайте хематолога“ ще посети гр. Свищов на 22 ноември т.г.
       Д-р Доротея Тодориева от Клиника по хематология, УМБАЛ „Г. Странски“ – Плевен, ще преглежда и консултира безплатно пациенти със съмнение за хематологично заболяване.
       Кампанията се организира от Института за здравно образование и Българско медицинско сдружение по хематология, с подкрепата на водещи университетски хематологични центрове: Клиника по хематология, УМБАЛ „Г. Странски“ – Плевен, УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, Клиника по хематология – ВМА, НСБАЛХЗ София, УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив, РЗИ Велико Търново и Община Свищов.
       Целта е оптимизиране пътя на пациента и изграждане на добра връзка между общопрактикуващите лекари със специалисти-хематолози от водещи университетски центрове. Редица хематологични заболявания налагат използването на специализирана диагностика и терапия, които съществуват само в университетските хематологични центрове. Научните постижения в хематологията в пъти повишават преживяемостта на пациентите с онкохематологични диагнози.
       Практиката показва, че пациентът се лута по различни кабинети и достъпът му до правилното лечение се разтяга във времето. Правено е и проучване, според което знанието за заболяванията на кръвта сред анкетираните не е достатъчно. 47% не знаят нищо за хематологичните заболявания. Повече от половината споделят, че в последната година не са си правили изследвания на кръвта (пълна кръвна картина). Хората асоциират заболяванията на кръвта най-често с анемията и левкемията. Запитани към кого биха се обърнали, ако трябва да посетят хематолог, 84% от анкетираните отговарят, че биха питали личния си лекар. Затова кампанията е насочена най-вече към личните лекари. Това е втората й вълна за тази година – през м. юли подобни консултации вече бяха организирани в по-малки населени места и интересът към тях беше много голям.
       Личните лекари в Свищов и региона вече са информирани как да включат пациентите си в програмата и вече има записани пациенти за консултацията на 22.11.
       Жители на Свищов и региона, които имат съмнения за своето състояние, неуточнена хематологична диагноза, или са лежали с такава диагноза в хематологично или друго отделение, могат да научат от горещия телефон на кампанията 070010126 (на цената на градски разговор) начините за участие безплатния преглед. Телефонната линия е отворена всеки работен ден от 10 до 17 ч.
       Още информация за кампанията на сайта на Институт за здравно образование.
       Лице за контакт с медиите: г-жа Юлия Андреева, PhD, тел. 0889809911, мейл office@healthedu.eu

       ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
       Злокачествените заболявания на кръвта се срещат по-често в развитите страни и причините са заложени в няколко доказани рискови фактори - излагане на химически вещества, имунни дефицити, автоимунни заболявания, вирусни инфекции, наднормено тегло и придържане към различни диети, имплантологично лечение.
Те оказват влияние върху разпространието на онкохематологичните заболявания, които условно могат да се разделят на две големи групи - лимфоми и левкемии. Същественото, което е характерно и за двете групи обаче се крие във факта, че благодарение на прогреса в науката, и при лимфомите, и при левкемиите преживяемостта се увеличава значително и далеч надхвърля 5-годишната граница, която в онкохематологията е приета като стандартна граница за излекуване, а смъртността рязко намалява.
       Основен рисков фактор е възрастта. Злокачествените заболявания на кръвта са в топ 10 по честота както при мъжете, така и при жените.
       Пълна кръвна картина (ПКК), направена веднъж годишно, би спомогнала за ранното откриване на подобно заболяване. Ако тя показва отклонения, можете да се обърнете за своевременно проследяване към личния си лекар или към специалист-хематолог.

(публикувано на 06.11.2018 г.)
На вниманието на медицинските специалисти

       Уведомяваме Ви, че са настъпили промени в законодателната уредба, касаеща дейността на ТЕЛК.
       В ДВ бр. 62 от 27 юли 2018 г. са публикувани промени в Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
       В ДВ бр. 64 от 3 август 2018 г. с Постановление №152 от 26 юли 2018 г. на Министерския съвет е изменена и допълнена Наредбата за медицинската експертиза.

(публикувано на 08.08.2018 г.)
На вниманието на ОПЛ

       Във връзка с дадени в писмо (изх. № 16-00-43/12.07.2017 г.) на Министерството на здравеопазването указания относно издаването на медицински бележки на ученици, на 21.07.2017 г. в Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Велико Търново беше проведена среща с началника на Регионалното управление на образованието(РУО) – инж. Р. Личева и зам.-председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Велико Търново – д-р Кр. Шишманов. На срещата бяха обсъдени практически въпроси, свързани с издаването на медицински бележки на учениците и изразено задоволство от създаденото добро взаимодействие между институциите.
       Обсъден беше и разработения от РУО – Велико Търново проект за Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари, включваща механизми за взаимно информиране и връзка при възникнали ситуации (инциденти с ученици, насилие над тях, здравословни проблеми).

(публикувано на 24.07.2017 г.)
На вниманието на управителите на лечебни и здравни заведения - Практическо ръководство за безопасно управление на отпадъците от лечебните и здравни заведения

(публикувано на 23.06.2017 г.)
На вниманието на лекари и фармацевти: Предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани

(публикувано на 14.04.2016 г.)
На вниманието на лекарите, предписващи специални рецептурни бланки!

       Уважаеми колеги,

       На 02.09.2015 г. Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
       С Постановлението се поставят под контрол 6 нови вещества в Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.
       Веществото кокаин се прехвърля от Списък II - „Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ в Списък I.
       В Списък III – „Рискови вещества“, се включват 2 нови вещества – зопиклон и цинолазепам.
       Постановлението на Министерския съвет предвижда 3-месечен гратисен период от влизането му в сила, в който лицата, извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотичните вещества „Зопиклон“ и „Цинолазепам“ и търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи веществата „Зопиклон“ и „Цинолазепам“, да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
       Постановлението е обнародвано в бр. 70 на Държавен вестник от 11.09.2015 г. и ще влезе в сила три дни след тази дата.
       Търговията с лекарствените продукти, съдържащи веществата зопиклон и цинолазепам, ще се осъществява със специални формуляри за покупко-продажба на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от лицензирани лица, отпускането е срещу специална рецептурна бланка със зелен цвят. Наличните количества в складовете на нелицензирани търговци на едро и дребно могат да се предадат на лицензирани с приемателно-предавателен протокол или да се съхраняват до получаване на лицензия
СЪОБЩЕНИЕ

       От 20 април 2015 година заседанията на ТЕЛК към МОБАЛ гр.Велико Търново ще се извършват в Стара болница в гр.Велико Търново (новата сграда вдясно, 1 етаж)

Полезна информация за Електронния регистър на болничните листове
НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

        Във връзка с автоматичното прехвърляне на национален спешен телефон 150 към единен национален номер за спешни повиквания тел. 112 и писмо с изх. №16-00-127/11.10.2011г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомяваме следното:
        Служебната комуникация между ЦСМП и лечебните заведения след 01.10.2011 г. следва да се осъществяват на служебните външни телефони на ЦСМП, изброени по-долу, като не се допуска използването на тел. 150 за служебни цели.
        ЦСМП Велико Търново: 062 600 055; 0895 552 852
        ФСМП Горна Оряховица: 0895 552 853
        ФСМП Свищов: 0895 552 854
        ФСМП Елена: 0895 552 856
        ФСМП Полски Тръмбеш: 0895 552 857
        ФСМП Павликени: 0610 5 21 07; 0895 552 858
        ФСМП Стражица: 06161 25 24; 0895 552 859