A- A+

Кабинет за анонимно и безплатно
консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС)

лице за контакт: д-р Ана Ангелова
телефони за предварително записване на час: 062/614-358, 062/614-342 и 062/614-305
адрес: гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" №23, стая 504
приемно време: понеделник и сряда от 13:00 до 16:00 ч.

        Кабинетът за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН е в РЗИ – Велико Търново е разкрит на 1 декември 2003 година в рамките на съвместен проект между Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация и Програмата за Развитие на ООН и е един от дванайсетте кабинета от този тип в страната.

        Счита се, че разкриването на мрежа от консултативни кабинети в България предоставя възможност за превантивно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН, което на този етап би допринесло за ограничаване на разпространението на ХИВ – инфекцията в нашата страна.
        Клиентите на КАБКИС – Велико Търново се изследват с индивидуален код вместо с име и по този начин се гарантира тяхната анонимност.

        Изследването е напълно безплатно за всички пожелали такова. Освен това в КАБКИС всеки може да получи и консултация, която има за цел да прецени индивидуалния риск от заразяване при всеки клиент и да отговори на всички негови въпроси, свързани с проблема СПИН.

        КАБКИС – Велико Търново приема всички желаещи без оглед на техния социален статус.

   През 2022 година са преминали общо 84 души на възраст от 19 до 52 години. От тях 27 са жени и 57 – мъже.

   През 2020 и 2021 г. година дейността на КАБКИС беще ограничена, във връзка със създадена епидемична ситуация с COVID-19.

   През 2019 година са преминали общо 630 души на възраст от 16 до 81 години. От тях 287 са жени и 343 – мъже.

   През 2018 година са преминали общо 1041 души на възраст от 18 до 75 години. От тях 517 са жени и 524 – мъже.

   През 2017 година са преминали общо 923 души на възраст от 15 до 92 години. От тях 408 са жени и 515 – мъже.

   През 2016 година са преминали общо 1144 души на възраст от 16 до 87 години. От тях 487 са жени и 657 – мъже.

   През 2015 година са преминали общо 1431 души на възраст от 14 до 86 години. От тях 587 са жени и 843 – мъже.

От проведените през 2014 кампании за консултиране и изследване за СПИН са обхванати 365 лица.

   През 2014 г. продължи предоставянето на услугите на КАБКИС в местата за лишаване от свобода. Общо 274 души от затворите в Ловеч, Троян и Велико Търново бяха консултирани и изследвани за ХИВ/СПИН и ППБ. Бяха проведени здравнообразователни беседи на 398 затворници.

   През 2014 година са преминали общо 1361 души на възраст от 15 до 70 години. От тях 522 са жени и 839 – мъже.

През 2014 г. в местата за лишаване от свобода и на лица употребяващи венозни наркотици, в КАБКИС са извършени следните изследвания:
        Сифилис –772
        Хепатит В –92
        Хепатит С – 135
        На клиентите на кабинета са раздадени безплатно 9714 броя презервативи и 1722 промотивни материали (листовки, брошури, картички).

   През 2013 година са преминали общо 1177 души на възраст от 12 до 80 години. От тях 524 са жени и 653 – мъже.

   През 2012 година са преминали общо 1473 лица на възраст от 16 до 83 години, от тях 796 са мъже, а 677 – жени.

   През 2011 година са преминали общо 1836 лица на възраст от 15 до 82 години, от тях 1008 са мъже, а 828 – жени.

   През 2010 година са преминали общо 1844 лица на възраст от 16 до 74 години, от тях 1001 са мъже, а 843 – жени.

   През 2009 година са преминали общо 1814 лица на възраст от 14 до 73 години, от тях 751 са мъже, а 1063 – жени.

   През 2008 година в кабинета са преминали общо 1159 лица на възраст от 14 до 78 години, от които 701 мъже и 458 жени.

   През 2007 година в кабинета са преминали общо 1537 лица на възраст от 14 до 78 години, от които 807 мъже и 730 жени.

   През 2006 година в кабинета са преминали общо 515 лица на възраст от 16 до 57 години, от които 290 жени и 225 мъже.

   През 2005 година през КАБКИС са преминали 364 души на възраст от 17 до 76 години. Преобладават посетителите между 20 и 35 години – те са над 70% от всички клиенти. Мъжете са 171 души, а жените – 193. На 354 от клиентите е направено изследване за носителство на HIV, а останалите 10 са пожелали само консултация.