A- A+

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Експертни решения на ТЕЛК

Съобщение до г-н Никола Георгиев Николов
DOCX файл, 29 КB, качен на 18.04.2019

Съобщение до г-н Сашо Йонков Михайлов
DOCX файл, 29 КB, качен на 02.04.2019

Съобщение до г-жа Медине Алиева Сюлейманова

DOCX файл, 29 КB, качен на 02.04.2019

Съобщение до г-н Иван Надеждов Иванов

DOCX файл, 29 КB, качен на 02.04.2019

Съобщение до г-н Григор Христов Костадинов

DOCX файл, 29 КB, качен на 02.04.2019

Съобщение до г-жа Галя Георгиева Асенова

DOCX файл, 29 КB, качен на 02.04.2019

Съобщение до г-н Николай Николаев Ангелов

DOCX файл, 25 КB, качен на 27.03.2019

Съобщение до г-н Борислав Ванков Аспарухов

DOCX файл, 25 КB, качен на 27.03.2019

Съобщение до г-жа Надежда Иванова Щейер

DOCX файл, 25 КB, качен на 27.03.2019

Заповеди

Заповед за спиране пускането на пазара и/или употребата на химични смеси
до "БАЙРАМСКИ ТРЕЙД" ЕООД

Заповед за спиране пускането на пазара и/или употребата на химични смеси
PDF файл, 8.87 MB, качен на 03.11.2016

 

 

Уведомителни писма

Съобщение до г-н Кирил Георгиев Ялъмов

Съобщение относно писмо № КД-О-05-119/08.12.2016 г. до г-н Кирил Георгиев Ялъмов
DOC файл, 22 КB, качен на 09.01.2017

Уведомително писмо № РД-0-05-85/12.07.2016 г. до г-жа Стоянка Христова Иванова

Уведомително писмо № РД-0-05-85/12.07.2016 г. до г-жа Стоянка Христова Иванова
PDF файл, 125 КB, качен на 23.08.2016

 

 

Благодарствени писма

Благодарствено писмо от Институт за здравно образование

Благодарност от Институт за здравно образование
PDF файл, 573 КB, качен на 03.01.2019


Благодарствено писмо от г-жа Ваня Миткова, Министерство на здравеопазването

Благодарствено писмо от г-жа Ваня Миткова
PDF файл, 30 КB, качен на 26.08.2016

 

 

Грамоти

Грамота, Институт по публична администрация

Грамота за участие на РЗИ - Велико Търново в Конкурс за добри практики 2016
PDF файл, 120 КB, качен на 06.12.2016