A- A+

 


Решение № 361 от 29 май 2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България

Извадка от Национална здравна карта 2018 за област Велико Търново

Национална здравна карта 2018