A- A+

 

        Регионален координатор за област Велико Търново по Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве е:

        Д-р Екатерина Атанасова Личева - главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ- Велико Търново

        Телефони за контакти: 062 614 301; 0878 472 333
        e-mail: rzi-vt@rzi-vt.org