A- A+

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2014 - 2020 г.

        С Решение №538 от 12.09.2013 г. Министерският съвет на Република България прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (НППХНБ) за периода 2014 - 2020 г.

        Стратегическата цел на програмата е да се подобри здравето на населението и повиши качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето (инвалидизация) от основните хронични незаразни болести (ХНБ).

        Интервенционните дейности на програмата са насочени към превенция и ранна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания, злокачествените новообразувания, диабета и хроничните белодробни болести, и намаляване на разпространението на най-често срещаните сред населението рискови фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословни хранителни навици и ниска физическа активност.

        Целевите групи за интервенции са: кърмачета; деца и млади хора до 29-годишна възраст; жени в детеродна възраст, бременни и кърмещи жени; население в трудоспособна възраст; възрастни и стари хора; медицински специалисти и здравни професионалисти, немедицински специалисти и партньори.

        На областно ниво управлението на програмата се осъществява от Областен програмен съвет (ОПС), с председател директора на РЗИ - Велико Търново, който включва представители на областната и общински администрации, РЗИ, РЗОК, МОБАЛ, съсловни организации на медицинските специалисти, Регионален инспекторат по образованието, НПО и т.н.

        Областният програмен съвет взема решения относно развитието и реализацията на дейностите на програмата, оценката и резултатите; съдейства за допълнително финансиране на дейностите; съблюдава препоръките на Националния програмен съвет по развитието на програмата и други.

        Повече за програмата ...


Скрининг на онкологични заболявания

       В рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020, в цялата страна (за втора поредна година) се организира популационен скрининг на три локализации на онкологични заболявания (на гърдата, шийката на матката, дебелото и правото черво). Скринингът е изготвен на база въведения пилотен модел за скрининг на три вида ракови заболявания в рамките на проект BG051РО001-5.3.02-001-С0001 „Спри и се прегледай”, съответните медицински стандарти и разработените по проекта Ръководства за добра практика при скрининг за рак на маточната шийка, рак на гърдата и рак на дебелото и правото черво.
       Представителната извадка за област Велико Търново обхваща общо 286 лица, от които за рак на гърдата – 76 жени; за рак на шийката на матката – 111 жени и за рак на дебелото черво – 99 души.
       Скринингът включва:
       - преглед и мамография - за рак на млечната жлеза;
       - гинекологичен преглед и цитологично изследване - за рак на шийката на матката;
       - преглед и анализ на скрита кръв в изпражненията - за рак на дебелото черво и ректума.
       Скрининговите прегледи и изследвания ще се извършват само на лицата, представили получена поименна покана за явяване на скринингов преглед в определения срок - 30.11.2016 г.
       На поканата на РЗИ - Велико Търново за включване в скрининга, към момента, са се отзовали 3 лечебни заведения - „Диагностично-консултативен център І - Велико Търново”, Медицински център „Авицена” ООД - Велико Търново и „МБАЛ д-р Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов, с които са сключени съответни договори по образец. Лечебните заведения във Велико Търново ще извършват скринингови изследвания за: рак на млечната жлеза; рак на шийката на матката; рак на дебелото черво и ректума, а МБАЛ - гр. Свищов - за рак на млечната жлеза.

       При заявен интерес от други лечебни заведения, същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на РЗИ - Велико Търново и на страницата на Националният скринингов регистър.

(публикувано на 26.09.2016 г.)


ОТЧЕТ за извършените дейности в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.през 2018 година

(публикувано на 17.12.2018 г.)